1(8)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1(8) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transcript

1 1(8) Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Φιλοτελισµού ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ ΕΙ ΟΣ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΤΡΑ ΙΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ταχ. ιεύθυνση Γραφείων Τηλέφωνο Fax website Αιόλου 100 (1 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ

2 2(8) 1.- Tα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡOMEIA (ΕΛΤΑ) προκηρύσσουν πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕΤΡΑ ΙΑ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΑ (10) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΛΟΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, (Λεύκης 128, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ) ΜΕ ΦΡΟΝΤΙ Α, ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τετράδια µε Σκληρό Εξώφυλλο (Πολυτελείας) ιαστάσεις σώµατος: 24Χ16,5 cm (ΜxΥ, κλειστό ξακρισµένο σώµα τετραδίων) Σελίδες σώµατος: 200 σελίδες (τετράδιο 100 φύλλων + φόδρες) Υλικό σώµατος: χαρτί chamois 80 gr/m 2 και για τις φόδρες χαρτί chamois 120 gr/m 2 Χρώµατα σώµατος: 1χρωµία (ριγέ εκτύπωση τετραδίου µε περιθώρια)

3 3(8) Υλικό εξωφύλλου : χαρτόνι βιβλιοδεσίας 1,5-2 mm, σκληρό, µε λαµιναρισµένο χαρτί Velvet τριπλής επίχρισης 150 gr/m 2, πλαστικοποιηµένο στη µία όψη, µατ πλαστικοποίηση Χρώµατα εξωφύλλου: 4χρωµία Βιβλιοδεσία : ραφτό, κολλητό µε καλλιτεχνική βιβλιοδεσία σκληρού εξωφύλλου Εκτύπωση σώµατος: offset Εκτύπωση εξωφύλλου: offset Τµηµατική παραγωγή ως εξής: Σώµα: το σώµα όλων των τετραδίων θα είναι κοινό. Εξώφυλλο: τα εξώφυλλα θα ποικίλουν ανά θέµα µε µικρότερη ποσότητα εκτύπωσης 500 τεµάχια ανά ζητούµενο θέµα. Στη συνέχεια τα εξώφυλλα θα βιβλιοδετούνται µε το σώµα προκειµένου να παράγονται τα τελικά τετράδια. Ως minimum ποσότητα ανά τµηµατική παραγωγή θα ορίζονται τα τετράδια ανεξαρτήτως αν θα υπάρχει επανάληψη παραγωγής εξωφύλλων. οκίµια: Πριν την έναρξη της µαζικής παραγωγής ο προµηθευτής θα προχωρά στην εκτύπωση δοκιµίων των ζητουµένων εξωφύλλων σε µορφή digital printout προκειµένου να συγκρίνονται µε το ηλεκτρονικό αρχείο των τετραδίων και να εγκρίνονται ώστε να αποτελούν τη χρωµατική βάση για το τελικό τύπωµα Συσκευασία: Ανά είκοσι πέντε (25) τετράδια, ίδιου εξωφύλλου, θα τοποθετούνται σε σκληρά χαρτοκιβώτια προκειµένου να προστατευθούν κατά τη διακίνησή τους. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα επικολλάται έντυπη ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα και το είδος του τετραδίου που θα εµπεριέχεται καθώς και ο γραµµικός κώδικας του προϊόντος Χρόνος Παράδοσης: έκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα παραδοθεί το cd µε το προς υλοποίηση υλικό από τα ΕΛΤΑ στον ανάδοχο Παράδοση: Στην Κεντρική Αποθήκη των Ελληνικών Ταχυδροµείων στο Κρυονέρι Αθηνών Εγγύηση: Τα προαναφερόµενα τετράδια θα κατασκευασθούν, θα συσκευασθούν και θα παραδοθούν µε δαπάνη, ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή ο οποίος εγγυάται τη σωστή ποσότητά τους, την άριστη κατάστασή τους και το άριστο εκτυπωτικό αποτέλεσµά τους. Παράλληλα ο προµηθευτής εγγυάται την άµεση αντικατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ελαττωµατικής ποσότητας, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τα ΕΛΤΑ Έλεγχος Εποπτεία: Αρµόδιος υπάλληλος των Ελληνικών Ταχυδροµείων, δύναται αν κριθεί απαραίτητο (κατόπιν συνεννοήσεων του προµηθευτή µε τα ΕΛΤΑ), να παρευρίσκεται στο χώρο παραγωγής των εγκαταστάσεών του κατά την ηµέρα έναρξης της εκτύπωσης. Για το εικαστικό, και για το τελικό «στήσιµο» θα παραδοθεί από τα ΕΛΤΑ στον προµηθευτή τελικό ηλεκτρονικό αρχείο σε cd, συνοδευόµενο από print out σε απλό χαρτί γραφής

4 4(8) 3.- Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία των ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 1ος όροφος, γραφείο 106), στις 03/12/2012 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει µέχρι την παραπάνω ορισθείσα ηµεροµηνία να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα η αρµόδια επιτροπή των ΕΛΤΑ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, παρουσία όσων από αυτών που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό επιθυµούν να παρευρίσκονται. 4.-Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: Τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές. Τους Γενικούς όρους και τους τυχόν Ειδικούς όρους, ως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. 5.- ικαίωµα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό έχουν: Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Συνεταιρισµοί Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. Κοινοπραξίες προµηθευτών. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα δίδονται µέχρι την Παρασκευή 30/11/2012 από τα γραφεία της ιεύθυνσης Φιλοτελισµού ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 1ος όροφος, Γραφείο 106, τηλ ), κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:00-14:00. Κατάθεση προσφορών µέχρι τη ευτέρα 03/12/12 και ώρα 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 6.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1- Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο [2] αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. Στο ένα εκ των αντιτύπων θα αναγράφεται υποχρεωτικά η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και στο άλλο θα αναγράφεται υποχρεωτικά η λέξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των αντιτύπων µεταξύ τους, θα επικρατεί το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα [90] ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται κατά τρόπο εµφανή: Η λέξη "προσφορά" Ο αριθµός της διακήρυξης (031212)

5 5(8) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (03/12/2012) Το αντικείµενο του διαγωνισµού (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΤΡΑ ΙΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ) Τα στοιχεία του συµµετέχοντος Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία. Μαζί µε την προσφορά οι προµηθευτές πρέπει να προσκοµίσουν : Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Υπεύθυνη ήλωση (Άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εφόσον τους ζητηθεί, θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά προς απόδειξη των ανωτέρω. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας ιακήρυξης Ότι δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από ηµόσια Φορέα, λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων Ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή (παραγωγικά µέσα κ.λπ.) που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του εν λόγω έργου Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του ιαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών και για το σύνολο της απαιτούµενης ποσότητας Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση του προσφερόµενου είδους σε σχέση µε την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή και τους όρους της ιακήρυξης. Εφιστάται η προσοχή των συµµετασχόντων ώστε η προσφορά να περιέχει απαραίτητα όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών και το χρόνο παράδοσης αυτών Επισηµαίνεται ότι : Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής εναλλακτικών προσφορών ή εναλλακτικών λύσεων οι προσφορές (κύριες και εναλλακτικές ) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της,

6 6(8) είτε εγγράφως. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ΕΛΤΑ. 7.- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας ιακήρυξης. 8.- ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου µέσα στο Κέντρο ιαλογής Αθηνών στο Κρυονέρι Αττικής, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Στις τιµές θα συµπεριλαµβάνονται όλες οι prepress εργασίες (π.χ. films, gaeva proofs ή digital printouts), καθώς και η συσκευασία των τετραδίων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των σταδίων από την έναρξη παραγωγής µέχρι και την τελική παράδοσή τους στα ΕΛΤΑ Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται υποχρεωτικά ως κατωτέρω: Τετράδια µε Σκληρό Εξώφυλλο Πολυτελείας ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµ.) ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (Ευρώ) Χ Χ 5% Χ 8% και Άνω Χ 10% Θα δοθεί µία τιµή (Χ = τιµή ανά τετράδιο) µόνο για την ποσότητα των τεµαχίων. Οι τιµές για τις υπόλοιπες κλίµακες τεµαχίων θα υπολογισθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον παραπάνω πίνακα Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιµές θα δίνονται ως εξής : Τιµή για το σύνολο της ποσότητας των ζητούµενων, χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγονται τα ζητούµενα Τιµή για το σύνολο της ποσότητας των ζητούµενων, µε ΦΠΑ Εφιστάται η προσοχή των συµµετεχόντων ώστε να δοθεί τιµή για το σύνολο του έργου. Σε περίπτωση που θα δοθεί τιµή για µέρος του έργου και όχι για το σύνολό του, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7 7(8) Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 9.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη: Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και την τεχνική προδιαγραφή. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε την τιµή που προσφέρθηκε σε προηγούµενο διαγωνισµό και την τρέχουσα τιµή στην αγορά για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. Η εµπειρία του προµηθευτή σε κατασκευή του ζητούµενου υλικού. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. Η κατακύρωση τελικά θα γίνει στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές σύµφωνα µε τους όρους της ιακήρυξης και την τεχνική προδιαγραφή ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την αρχική προκηρυχθείσα ( τεµάχια) σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ της παραγράφου 8.2. Ο ΕΛΤΑ δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, να ακυρώσει, να αναβάλει, να µαταιώσει ή να µην κατακυρώσει τον παρόντα ιαγωνισµό σε κανένα διαγωνιζόµενο, χωρίς εκ τούτου να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης των προσφερόντων. Ενδεικτικά, ο ΕΛΤΑ δικαιούται να µαταιώσει ή να επαναλάβει το ιαγωνισµό για τους παρακάτω λόγους: για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, εάν υπήρξε διαφοροποίηση των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του ΕΛΤΑ, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται πριν την λήξη του συµβατικού χρόνου και µε την επιβολή προστίµου (σχετ. αρ. 31 του Κανονισµού Προµηθειών ΕΛΤΑ) ΠΑΡΑΛΑΒΗ Θα πραγµατοποιείται από επιτροπή υπαλλήλων των ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗ

8 8(8) Εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των τετραδίων, µε την τιµή Χ, για τα πρώτα τεµάχια που θα παραδίδονται τµηµατικά, σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου και µετά την οριστική παραλαβή του,. Η ποσότητα παραγωγής άνω των τεµαχίων θα τιµολογείται µε βάση τον ΠΙΝΑΚΑ της παραγράφου 8.2. Ο τρόπος πληρωµής του αναδόχου παραµένει ίδιος σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους όρους ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 37 του Κανονισµού Προµηθειών ΕΛΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 38 του Κανονισµού Προµηθειών ΕΛΤΑ ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 39 του Κανονισµού Προµηθειών ΕΛΤΑ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 17.- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα παραδοθεί το cd µε το προς υλοποίηση υλικό από τα ΕΛΤΑ στον ανάδοχο προµηθευτή. Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωµα ελέγχου ως προς την ύπαρξη των παραγωγικών µέσων από τον Ανάδοχο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΑΚΕΤΑ Ο προµηθευτής που θα αναδειχθεί έχει υποχρέωση πριν την µαζική παραγωγή των τετραδίων να προσκοµίζει µακέτα/ες, µε βάση τις οδηγίες και τις υποδείξεις της ιεύθυνσης Φιλοτελισµού, όπου και θα λαµβάνει την τελική έγκριση παραγωγής ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΙΜΙΩΝ Όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΥΜΠΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 530/21-11-11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Tηλέφωνο : 2810-392 213 Telefax : 2810-392213 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 530/21-11-11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Tηλέφωνο : 2810-392 213 Telefax : 2810-392213 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 530/21-11-11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Tηλέφωνο : 2810-392 213

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/2012 Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 315/2-6-2014 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 315/2-6-2014 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 315/2-6-2014 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 50/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 (Με τελικές διευκρινήσεις) Που έχει και θέση

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 39/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629 Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629 Γραφείο: Διοικητικό-Οικονομικό Πληροφ.: Φωτεινή Αθανασίου Τηλέφ.: 2319991122 E-mail: athanasiou@elog.gr Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13 Β ΦΑΣΗ ΈΡΓΟΥ «Αναπαραγωγή Υπάρχοντος Εκπαιδευτικού Υλικού Επιπέδου Α1-Α2» των Πράξεων «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007421 2015-09-01

15PROC003007421 2015-09-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826892 2015-06-05

15PROC002826892 2015-06-05 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/4564 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310032 2014-09-26

14PROC002310032 2014-09-26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη 25313

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β1) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού 1 στο πεδίο εφαρµογής εθνικής νοµοθεσίας

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β1) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού 1 στο πεδίο εφαρµογής εθνικής νοµοθεσίας Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωµάτων Εξοικονόµησης Ενέργειας Τύ ου LED, στον Οικισµό Φαναρίου» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα