ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) Τηλ/fax: , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) MAΪΟΣ 2009

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η μελέτη της πιθανής ρύπανσης του ρέματος Σουλού μετά το περιστατικό διαρροής ποσότητας πετρελαίου diesel από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου της ΔΕΗ (06/03/2009) καθώς και ο σχολιασμός και η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από δειγματοληψία που διενεργήθηκε από το Κέντρο Περιβάλλοντος κατά μήκος του ρέματος Σουλού μετά από εντολή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης. Επιπλέον, το Κέντρο Περιβάλλοντος έχει αναθέσει σε ανεξάρτητο πανεπιστημιακό φορέα την εκπόνηση επιπλέον αναλυτικής μελέτης για την διαπίστωση της κατάστασης της υφιστάμενης ρύπανσης των υδάτινων πόρων λόγω της διαρροής και των επιπτώσεών της στο οικοσύστημα της περιοχής. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Στα πλαίσια της δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Περιβάλλοντος ελήφθησαν συνολικά 14 δείγματα κατά μήκος του ρέματος Σουλού από τον ΑΗΣ του Αγ. Δημητρίου μέχρι την λίμνη Βεγορίτιδα. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σταδιακά, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Ημερομηνία Αριθμός δειγμάτων 19/03/ /03/ /03/ /4/ Αναλυτικά οι θέσεις όλων των σημείων δειγματοληψίας και οι ημερομηνίες δειγματοληψίας αποτυπώνονται στο Σχήμα 1 του Παραρτήματος. Σημειώνεται ότι η δειγματοληψία διενεργήθηκε από έμπειρο στέλεχος του Κέντρου Περιβάλλοντος (υπεύθυνος δειγματοληψιών) και καταβλήθηκε προσπάθεια να είναι, κατά το δυνατό, αντιπροσωπευτική της κατάστασης. Τα δείγματα ελήφθησαν επιφανειακά και από τον κύριο όγκο του ρέματος, όπου αυτό ήταν δυνατό. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής (βλ. χάρτη στο Παράρτημα): Μεταξύ των σημείων δειγματοληψίας ΝΜΚΖ.ΠΟΤ1 και ΕΛΛ.ΠΟΤ3 υπήρχαν ανεπτυγμένα πλωτά φράγματα συγκράτησης πετρελαίου Το σημείο δειγματοληψίας ΝΜΚΖ.ΠΟΤ1 βρίσκεται πριν τα πλωτά φράγματα ακριβώς στο σημείο εξόδου των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου στο ρέμα Σουλού.

3 Το σημείο δειγματοληψίας ΕΛΛ.ΠΟΤ3 βρίσκεται αμέσως μετά το τελευταίο πλωτό φράγμα. Στα σημεία δειγματοληψίας (π.χ. ΕΛΛ.ΠΟΤ1) που υπήρχε χαμηλή ταχύτητα ροής νερού λόγω της μορφολογίας του εδάφους (υψομετρική διαφορά) παρατηρήθηκαν επιφανειακά ορατές κηλίδες πετρελαίου. Στο σημείο δειγματοληψίας ΝΜΚΖ.ΠΟΤ7 παρατηρήθηκε επίσης χαμηλή ροή νερού (καλαμιές). ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Στα δείγματα που ελήφθησαν πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις τόσο σε φυσικοχημικές παραμέτρους από το Κέντρο Περιβάλλοντος (θερμοκρασία, ph, θολερότητα, αγωγιμότητα, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία) όσο και αναλύσεις για υδρογονάνθρακες (ολικοί πετρελαϊκοί H/C (C10-C40), πολυκυκλικοί αρωματικοί Η/C και βενζόλιο) από συνεργαζόμενο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για κάθε σημείο δειγματοληψίας καθώς και οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις των δειγμάτων και λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τις διαθέσιμες οριακές τιμές σε διάφορες περιπτώσεις ώστε να σχηματιστεί μια συνολική εικόνα για το πρόβλημα, μπορούν να γίνουν τα ακόλουθα σχόλια: 1. Έπειτα από ενδεικτική σύγκριση με τις οριακές τιμές, βάση των ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί για το ρέμα Σουλού, όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ 15782/1849/2001 (ΦΕΚ 797Β/ ), παρατηρούμε ότι για το μεν βενζόλιο η μετρούμενη συγκέντρωση σε όλα τα δείγματα είναι αισθητά χαμηλότερη της προβλεπόμενης οριακής τιμής (5 μg/l) καθώς και η μετρούμενη συγκέντρωση (αθροιστικά) των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε κανένα δείγμα δεν υπερβαίνει την προβλεπόμενη οριακή τιμή (0,20 μg/l). Επίσης σε όλα τα δείγματα η συγκέντρωση της αμμωνίας είναι χαμηλότερη της προβλεπόμενης οριακής τιμής (3 mg/l), όμως η συγκέντρωση των νιτρωδών υπερβαίνει σε όλα τα δείγματα την πολύ χαμηλή προβλεπόμενη οριακή τιμή (0,03 mg/l). 2. Έπειτα από ενδεικτική σύγκριση με τις οριακές τιμές που αφορούν το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμο) όπως αυτές αναφέρονται στην ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ (ΦΕΚ 630Β/ ) παρατηρούμε ότι για το μεν βενζόλιο η μετρούμενη συγκέντρωση σε όλα τα δείγματα είναι χαμηλότερη της οριακής τιμής (1 μg/l) ενώ για τους ολικούς πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες οι μετρούμενες συγκεντρώσεις υπερβαίνουν αισθητά την οριακή τιμή που προβλέπεται για τους υδρογονάνθρακες (σε διάλυση ή γαλάκτωμα)-ορυκτέλαια (10 μg/l ή 0,01 mg/l). Για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες η μετρούμενη συγκέντρωση (αθροιστικά) σε κανένα δείγμα δεν υπερβαίνει την οριακή τιμή των 0,10 μg/l.

4 Οι υπόλοιπες φυσικοχημικές παράμετροι (ph, θολερότητα, αγωγιμότητα, νιτρικά, νιτρώδη και αμμωνία) είναι εντός των ορίων που προβλέπονται για το πόσιμο νερό για την συντριπτική πλειοψηφία των εξεταζόμενων δειγμάτων (παρατηρούνται υπερβάσεις των ορίων της θολερότητας και της αμμωνίας σε κάποια μεμονωμένα δείγματα). 3. Έπειτα από ενδεικτική σύγκριση με τις οριακές τιμές που έχουν τεθεί για την ποιότητα των επιφανειακών νερών (πόσιμων, κολύμβησης κτλ) όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ 46399/4352/1986 (ΦΕΚ 438Β/ ), παρατηρούμε ότι για τους ολικούς πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες οι μετρούμενες συγκεντρώσεις σε μερικές περιπτώσεις δειγμάτων υπερβαίνουν την περιοχή οριακών τιμών 0,05-1 mg/l (ανάλογα με την κατηγορία των υδάτων) που προβλέπεται για τους υδρογονάνθρακες (σε διάλυση ή γαλάκτωμα). Επίσης σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ δεν θα πρέπει να σχηματίζεται ορατή μεμβράνη στην επιφάνεια των νερών και να υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στη διαβίωση ψαριών που τυχόν υπάρχουν. Η μετρούμενη συγκέντρωση (αθροιστικά) των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε κανένα δείγμα δεν υπερβαίνει την προβλεπόμενη περιοχή οριακών τιμών 0,2-1 μg/l (ανάλογα με την κατηγορία των υδάτων). 4. Έπειτα από ενδεικτική σύγκριση με τις οριακές τιμές που αφορούν τα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων σε κάποιους άλλους υδάτινους αποδέκτες (π.χ. Γαλλικός και Αξιός ποταμός) όπως αυτές αναφέρονται στην ΔΥ/22374/91 (ΦΕΚ 82Β/ ) παρατηρούμε ότι για τους ολικούς πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες οι μετρούμενες συγκεντρώσεις είναι χαμηλότερες από την οριακή τιμή που προβλέπεται για τους υδρογονάνθρακες-ορυκτέλαια (5 mg/l), εκτός από το δείγμα με κωδικό ΕΛΛ.ΠΟΤ3 το οποίο παρουσιάζει σημαντικά αυξημένη συγκέντρωση (9,5 mg/l). Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί σε ένα βαθμό στην εγγύτητα του συγκεκριμένου σημείου δειγματοληψίας στο πλωτό φράγμα συγκράτησης πετρελαίου. Σηνειώνεται, ότι η συγκέντρωση που μετρήθηκε κατά την επαναληπτική δειγματοληψία στις 15/4/2009 στο ίδιο σημείο ήταν αισθητά χαμηλότερη (<0.1 mg/l). Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι τα παραπάνω ανώτατα επιτρεπτά όρια αφορούν τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα πριν την ανάμειξή τους με τον αποδέκτη (όπου προφανώς αναμένεται επιπλέον αραίωση των συγκεντρώσεων) και παρατίθενται στο σημείο αυτό ενδεικτικά και για λόγους σύγκρισης. 5. Σημειώνεται ότι για τους ολικούς πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες, οι μετρούμενες συγκεντρώσεις και για τα τρία δείγματα που λήφθηκαν πιο πρόσφατα (δειγματοληψία 15/4/2009) βρέθηκαν χαμηλότερες του ορίου αναφοράς της χρησιμοποιούμενης μεθόδου ανάλυσης (<0,1 mg/l).

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Κέντρο Περιβάλλοντος, λόγω της διαρροής πετρελαίου τύπου Diesel στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, μετά από εντολή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης πραγματοποίησε δειγματοληψία επιφανειακών υδάτων κατα μήκος του ποταμού Σουλού. Συμπερασματικά, με βάση την παραπάνω ανάλυση, διαπιστώνεται ότι υπήρξε κάποια σχετική επιβάρυνση των νερών του ρέματος Σουλού, λαμβάνοντας υπόψη τις μετρούμενες συγκεντρώσεις των ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων και την εικόνα του ρέματος. Η έκταση και οι επιπτώσεις της ρύπανσης δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν με ακρίβεια, στα πλαίσια αυτής της έκθεσης, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα παλαιότερων αναλύσεων (πριν το περιστατικό της διαρροής πετρελαίου) ως προς τις συγκεκριμένες παραμέτρους, ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από την σύγκριση μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα των αναλύσεων των ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων (δειγματοληψία 15/4/2009) παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συγκεντρώσεων σε σχέση με τα παλαιότερα αποτελέσματα των αναλύσεων στα ίδια σημεία (δειγματοληψίες 19/3/2009, 24/3/2009 και 28/3/2009). Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πιθανή ρύπανση των υδάτων στα συγκεκριμένα σημεία φθίνει σε συνάρτηση με το χρόνο (πιθανώς να μεταφέρεται σε άλλα σημεία του ρέματος). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του βενζολίου, των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και των λοιπών φυσικοχημικών παραμέτρων συγκρινόμενα και με τις προβλεπόμενες οριακές τιμές έδειξαν ότι ως προς αυτές τις παραμέτρους φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα, καθώς ανιχνεύθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, συγκρίσιμα με του ποσίμου νερού. Επίσης κατά μήκος του ρέματος Σουλού μέχρι τη λίμνη Βεγορίτιδα, με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, παρατηρείται μια αυξομείωση συγκεντρώσεων υδρογονανθράκων και όχι φθίνουσα εξέλιξη με την απόσταση που θα ήταν ίσως αναμενόμενο, γεγονός που υποδηλώνει ότι για να αξιολογηθεί ο τρόπος μεταφοράς της ρύπανσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ροής του ρέματος και τα υδρολογικά χαρακτηριστικά του. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες πιθανές πηγές ρύπανσης του ρέματος Σουλού καθώς αποτελεί αποδέκτη και άλλων αστικών και βιομηχανικών επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της περιοχής τα οποία μεταφέρει στη λίμνη Βεγορίτιδα. Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση του ρέματος Σουλού πρέπει να συνεχιστεί με διευρημένες και συντονισμένες αναλύσεις, αφού από την εικόνα των υδάτων διαπιστώθηκαν επιπλέον, πιθανές, πηγές ρύπανσης κατά μήκος του ρέματος π.χ. συσκευασίες λιπαντικών και φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, το Κέντρο Περιβάλλοντος έχει αναθέσει σε ανεξάρτητο πανεπιστημιακό φορέα την εκπόνηση επιπλέον αναλυτικής μελέτης για την διαπίστωση της κατάστασης της υφιστάμενης ρύπανσης των υδάτινων πόρων λόγω της διαρροής και των επιπτώσεών της στο οικοσύστημα της περιοχής.

6 Ομάδα Μελέτης Σταμάτης Ζώρας Φυσικός, MSc, PhD Γενικός Διευθυντής Κέντρο Περιβάλλοντος Αθανάσιος Σφήκας Χημικός Μηχανικός, MSc Υπεύθυνος Ποιότητας Κέντρο Περιβάλλοντος Χρηστίδης Σταύρος Χημικός, MSc Υπεύθυνος Αναλύσεων Κέντρο Περιβάλλοντος Λάζαρος Βρυζίδης Υπεύθυνος Δειγματοληψίας Κέντρο Περιβάλλοντος

7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

8 Σχήμα 1: Χάρτης αποτύπωσης θέσεων δειγματοληψίας κατά μήκος του ρέματος Σουλού

9 Πίνακας 1: Αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων νερού κατά μήκος του ρέματος Σουλού Ημερομηνία Δειγματοληψίας Θερμοκρασία ph Θολερότητα Αγωγιμότητα Νιτρικά Νιτρώδη Αμμωνία Ολικοί Βενζόλιο πετρελαϊκοί Η/C o C NTU μs/cm mg/l μg/l mg/l mg/l μg/l 2550-Β SMEWW 20th Ed H + B SMEWW 20th Ed B SMEWW 20th Ed Β SMEWW 20th Ed ΝΟ3- Β SMEWW 20th Ed ΝΟ2- Β 4500-ΝΗ3 F SMEWW SMEWW 20th Ed th Ed.1998 ISO H-Sp.GC/FID ΝΜΚΖ.ΠΟΤ1 19/3/2009 9,00 8,56 2, ,660 83,71 1,820 0,62 < 0, ΝΜΚΖ.ΠΟΤ1 15/4/2009 <0, ΝΜΚΖ.ΠΟΤ2 19/3/2009 8,00 8,11 7, , ,00 0,665 0,51 < 0, ΝΜΚΖ.ΠΟΤ3 19/3/2009 9,00 6,99 11, , ,10 0,366 0,20 < 0, ΝΜΚΖ.ΠΟΤ4 19/3/2009 9,00 6,94 8, , ,50 0,129 1,20 < 0, ΝΜΚΖ.ΠΟΤ5 19/3/ ,00 7,92 2, , ,70 0,409 1,00 < 0, ΝΜΚΖ.ΠΟΤ6 19/3/2009 9,00 8,64 1, ,368 78,25 0,039 0,79 < 0, ΝΜΚΖ.ΠΟΤ7 19/3/ ,00 8,36 1, , ,10 0,080 0,93 < 0, ΕΛΛ.ΠΟΤ1 24/3/2009 < 0,03 < ΕΛΛ.ΠΟΤ1 28/3/ < ΕΛΛ.ΠΟΤ1 15/4/2009 <0, ΕΛΛ.ΠΟΤ2 24/3/2009 0,31 < ΕΛΛ.ΠΟΤ3 24/3/2009 9,50 < ΕΛΛ.ΠΟΤ3 15/4/2009 <0,1 Πίνακας 2: Αποτελέσματα αναλύσεων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε δείγματα νερού κατά μήκος του ρέματος Σουλού Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Yδρογονάνθρακες (MΕΘΟΔΟΣ: GC/MS-MS) Reporting Limit (RL)*** ΝΜΚΖ.ΠΟΤ ΝΜΚΖ.ΠΟΤ ΝΜΚΖ.ΠΟΤ ΝΜΚΖ.ΠΟΤ ΝΜΚΖ.ΠΟΤ ΝΜΚΖ.ΠΟΤ ΝΜΚΖ.ΠΟΤ ΕΛΛ.ΠΟΤ ΕΛΛ.ΠΟΤ ΕΛΛ.ΠΟΤ2 Benzo-(b) fluoranthene μg/l 0,003 < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL Benzo-(k) fluoranthene μg/l 0,003 < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL Benzo-(g,h,i) perylene μg/l 0,005 < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL Indeno (1,2,3-c,d) pyrene μg/l 0,005 < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL Dibenzo-1,2:5,6 anthracene μg/l 0,005 < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL Anthracene μg/l 0,003 < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL 0,009 0,007 0,012 0,023 Fluoranthene μg/l 0,003 0,003 0,01 < RL 0,003 <0,003 < RL <0,003 0,006 0,012 0,012 0,014 Pyrene μg/l 0,003 0,003 0,006 < RL 0,003 0,003 < RL 0,003 0,011 0,009 0,033 0,072 Benzo-1,2 anthracene μg/l 0,003 < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL Chrysene μg/l 0,003 < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL 0,004 0,004 0,004 0,006 Benzo-(a) pyrene μg/l 0,003 < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL < RL ***To Reporting Limit (RL) είναι το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου ΕΛΛ.ΠΟΤ3

10 Φωτογραφίες που ελήφθησαν ( ) από το Κέντρο Περιβάλλοντος στα πλαίσια της Τεχνικής Έκθεσης. Φωτογραφία 1: Πλωτά φράγματα στο σημείο δειγματοληψίας ΝΜΚΖ.ΠΟΤ1.

11 Φωτογραφία 2: Έξοδος επεξεργασμένων λυμάτων ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στο σημείο δειγματοληψίας ΝΜΚΖ.ΠΟΤ1. Φωτογραφία 3: Ροή ρέματος Σουλού.

12 Φωτογραφία 4: Δειγματοληψία στο σημείο ΝΜΚΖ.ΠΟΤ1. Φωτογραφία 5: Πλωτά φράγματα στο σημείο δειγματοληψίας ΕΛΛ.ΠΟΤ3.

13 Φωτογραφία 6: Πριν το σημείο δειγματοληψίας ΕΛΛ.ΠΟΤ3. Φωτογραφία 7: Σημείο δειγματοληψίας ΕΛΛ.ΠΟΤ3.

14 Φωτογραφία 8: Σημείο δειγματοληψίας ΕΛΛ.ΠΟΤ1 Φωτογραφία 9: Σημείο δειγματοληψίας ΕΛΛ.ΠΟΤ1

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Water Agenda 21 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... Ποταμός Αλιάκμονας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

<LIFE10 ENV/GR/000601> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Έτος: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 2010 11

Έτος: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 2010 11 Έτος: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 2010 11 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο ιαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων /ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής 73100-ΧΑΝΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.)

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 3-4 Β. ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Σελίδα 2 από 71 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 13 2.1 Παρόχθια ενδιαιτήματα και Υδρο-μορφολογία 13 2.2 Ποιότητα νερού: Φυσικοχημικές Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ε ι δ ι κ ή Γρ α μ μ α τ ε ί α Υδ ά τ ων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2013 ΜΑΪΟΣ 2014 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Αξιολόγηση Επενδύσεων και Προγραμμάτων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Κουντούρη Φοίβη ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η μόλυνση του Ασωπού. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. 46399/1352/86 Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιµα», «κολύµβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να Περιεχόμενα Αβραμίδου Παναγιώτα... 2 Δανιηλίδου Αρετή... 3 Δημάς Χρήστος... 4 Δήμου Δημήτριος... 5 Καρακίτσιου Μαρία... 6 Καρδασοπούλου Στεφανία-Αργυρώ... 8 Κουβαλάκης Θεόδωρος... 9 Κουρτίδου Συμέλα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ»

«ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ» ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Τελική Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρµογής «ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ» Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Σήματα

Περιβαλλοντικά Σήματα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιβαλλοντικά Σήματα Σχέδιο Έκθεσης Δεικτών Αειφορίας ΕΛΛΑΔΑ 2003 Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Δανάη Διακουλάκη, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ, μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Επιβλέπων: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ``Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων στη Μακεδονία-Θράκη`` Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ευθυμία Παπαδοπούλου-Μουρκίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα