ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 36 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 9 η Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ. ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώµατος παρόντος του ηµάρχου Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Βάµβουκας Αναστάσιος, Βιρβιδάκης Κυριάκος, Βλαζάκης Νικόλαος, Βογιατζόγλου Χαράλαµπος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας Λάµπρος, αµιανάκης Γεώργιος, Καραµπινάκης Νικόλαος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ, Καστρινάκης Βασίλειος, Κεµεσίδης Εµµανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, Κουρούσης Χαράλαµπος (Μπάµπης), Κουτράκης Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης ηµήτριος, Λιονάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Ξυνίδης Νικόλαος, Παπαδάκης ηµήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταµατάκης Εµµανουήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εµµανουήλ, Φραγκογιάννη-Τσάφαρη Χριστίνη, Χάµπας Βασίλειος, Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδακης Ανδρέας. Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ. ηµοτικοί Σύµβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αρχοντάκης Γρηγόρης και Μυλωνάκη Θεοχαρούλα. Παραβρέθηκαν οι νοµικοί σύµβουλοι του ήµου Χανίων κ. Ελβίρα Στασίνου, Σπάρταλη Τριανταφυλλιά και η γραµµατέας - πρακτικογράφος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργία ρακακάκη. Οι υπ αριθµ. 900/11 έως και 910/11 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώµα, οµόφωνα συζητήθηκαν εκτός ηµερήσιας διάταξης. Από τους κληθέντες Προέδρους, ήταν παρόντες οι κ.κ. Πρόεδροι των ηµοτικών Κοινοτήτων Αρωνίου ηµήτριος Αναστασάκης, Γαλατά Παινεσάκης Νικόλαος, αράτσου Βαλίνη Ευτέρπη (Πέπη), Μουρνιών Σχοινάς Μιχαήλ Αντιπρόεδρος, Σούδας Μιχαηλάκης Χρήστος και Χανίων Μιλτιάδης Μαρκάτος. Επίσης από τους κληθέντες Προέδρους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν παρόντες οι κ.κ. Απτέρων Τσικουδάκης Σταύρος, Βαµβακόπουλου Κοκολάκης Μιχαήλ, Θερίσου Αθανάσιος Φυτουράκης και Μαλάξας Σαρικάκης Ιωσήφ. Μετά τη λήψη της υπ αριθµ. 900/2011 απόφασης αποχώρησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λάµπρος Γούλας, µετά την 931/2011 απόφασης αποχώρησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Εµµανουήλ Καραγιαννάκης και µετά την 944/2011 αποχώρησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Κουτράκης. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 934 Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώµα το ακόλουθο υπ αριθµ / έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορά την Απευθείας ανάθεση της προµήθειας για αντικατάσταση κλεµµένων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, των τεχνικών συνεργείων του ήµου Χανίων, που έχει ως εξής: Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων σήµερα στις 6 Νοεµβρίου 2011 συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 185/τ.Β/ ), που συγκροτήθηκε µε τις µε αριθµό 19/2011 και 92/2011αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους του ήµου: 1. Χατζηκυριάκο Μιχάλη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & ιοίκησης ως Πρόεδρο. 2. Κουροµιχελάκη Βαρβάρα, κλάδου ΠΕ Οικονοµικού Λογιστικού ως µέλος. 3. Σασλή ηµήτριο, κλάδου Ε38 Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ως µέλος. 1

2 προκειµένου να εξετάσει και να γνωµοδοτήσει επί των υποβληθεισών προσφορών για την προµήθεια µηχανηµάτων και εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Χανίων. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 της Υ.Α /93 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Φ.Ε.Κ. 185/τ.Β / Τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων». 3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α / ». 5. Την µε αριθµό 793/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η προµήθεια να γίνει µε απευθείας ανάθεση. 6. Την µε αριθµό 748/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και διατέθηκε η σχετική πίστωση. 7. Την µε αρ. πρωτ / ανακοίνωση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κατάθεση προσφορών. 8. Τις παρακάτω προσφορές οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή µε το από 63821/ διαβιβαστικό και φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ 1Α ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) R3500EC Με καρότσι 3,5 KVA ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 1 375,00 375,00 SUBARU-ROBIN 5,7 HP 2 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) RS4200EC Με καρότσι 4,2 KVA ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 1 480,00 480,00 SUBARU-ROBIN 7 HP 3Α ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) RS500AVR Με καρότσι 3,5 KVA AVR ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 2 765, ,00 SUBARU-ROBIN 9 HP ΣΥΝΟΛΟ 2.385,00 Φ.Π.Α. 548, ,55 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 2

3 1Β ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) SS3600 Με καρότσι 3,2 KVA SUNSHOW ΚΙΝΑΣ 1 256,00 256,00 2 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) RS4200EC Με καρότσι 4,2 KVA ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 1 480,00 480,00 3Β SUBARU-ROBIN 7 HP ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) SS6600 Με καρότσι 5,5 KVA SUNSHOW ΚΙΝΑΣ 2 512, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.760,00 Φ.Π.Α. 404, ,80 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 1 ΚΟΦΤΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΚΙΤΑ MOD. DPC8132 ME ΚΑΡΟΤΣΙ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΙΣΚΟΥ 400mm, ΙΣΧΥΣ , ,00 2Α 3Α 6,3HP, ΒΑΡΟΣ 10,6KG ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ BOSCH MOD. GSB 13RE 600W ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ BOSCH MOD. GSB 16RE 600W ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 2 80,00 160, ,00 230,00 4Α ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ BOSCH MOD. GBΗ 2-28DFV ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ SDS PLUS 850W NΕO ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ 6 225, ,00 ΤΑΧΥ ΤΣΟΚ 5Α ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ BOSCH MOD. GBΗ5-38D 1050W SDS MAX ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 9 JOULE, 1 470,00 470,00 ΒΑΡΟΣ 5,8KG 6 Α ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ BOSCH MOD. GBΗ 11D 1500W SDS MAX ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14, , ,00 JOULE, ΒΑΡΟΣ 11,1KG 7Α ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BOSCH MOD. GSB 12-2V ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ (09019A7500) 2 130,00 260,00 ΒΑΡΟΣ 1,6KGR ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ni Cd 1,5AH 8Α ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BOSCH MOD. GSB 18-VE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ( F00) 1 320,00 320,00 ΒΑΡΟΣ 3KGR ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ni MH 2,6AH 9Α ΤΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GWS W, 115mm 5 75,00 375,00 10Α ΤΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ BOSCH MOD. GWS CI, 1100W, 125mm 2 150,00 300,00 3

4 11Α ΤΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ BOSCH MOD. GWS , 2200W, 230mm 4 100,00 400,00 12Α ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ BOSCH ΜΟD. GSΑ 1100Ε 1100W 1 169,00 169,00 13 ΙΣΚΟΣ ΙΑΜΑΝΤΕ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 400mm ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2 280,00 560,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.849,00 Φ.Π.Α , ,27 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 ΚΟΦΤΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΚΙΤΑ MOD. DPC8132 ME ΚΑΡΟΤΣΙ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΙΣΚΟΥ 400mm, ΙΣΧΥΣ , ,00 2Β 3Β 4Β 5B 6B 7B 8B 9B 10B 6,3HP, ΒΑΡΟΣ 10,6KG ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ MAKITA MOD. HP W ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΣΟΚ ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΑΚΙΤΑ MOD. ΗΡ W ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΣΟΚ ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΑΚΙΤΑ MOD. ΗR 2470FTΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ SDS PLUS 780W ΜΕ ΤΑΧΥ ΤΣΟΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ MAKITA MOD. ΗR4001C, 1100W, SDS MAX ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 6,8 JOULE, ΒΑΡΟΣ 5,9KG ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ MAKITA MOD. ΗR5201C, 1500W, SDS MAX ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 19,7 JOULE, ΒΑΡΟΣ 10,8KG ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MAKITA MOD. 8281DWAE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,7KGR ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ni Cd 2AH ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MAKITA MOD. 8444DWFE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 2,7KGR ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ri MH 3AH ΤΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ MAKITA MOD. 9554NB 710W, 115mm ΤΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ MAKITA MOD. 9565HZ, 1100W, 125mm 2 97,00 194, ,80 187, , , ,00 610, , , ,00 606, ,00 480, ,00 300, ,00 316,00 11B ΤΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ MAKITA MOD. GA 9020R, 2200W, 230mm 4 109,00 436,00 12B ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ BOSCH ΜΟD. GSΑ 1300FCΕ 1300W 1 245,00 245,00 4

5 13 ΙΣΚΟΣ ΙΑΜΑΝΤΕ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 400mm ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2 280,00 560,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.734,60 Φ.Π.Α , ,56 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1Α ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ BOSCH MOD. GKS 190, 1400W, 190mm 2A ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ BOSCH MOD. GKS 85, 2200W, 235mm 1 152,00 152, ,00 265,00 3A ΡΟΥΤΕΡ BOSCH MOD. GOF 2000 CE, 2000W 1 425,00 425,00 4A ΣΕΓΑ BOSCH MOD. GST 150CE, 780W 1 169,00 169,00 5A ΦΡΕΖΟΓΚΑΒΙΛΙΕΡΑ BOSCH MOD. GFF 22A 670W + 2 ΠΟΡΤΑ ΕΛΟ ΙΣΚΟΥΣ 1 367,00 367,00 6 ΙΣΚΟΣ ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ ΙΑΜΑΝΤΕ, BOSCH, 190mm 7 ΙΣΚΟΣ ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ ΙΑΜΑΝΤΕ, BOSCH, 235mm 1 34,00 34, ,00 42,00 ΣΥΝΟΛΟ 1454,00 Φ.Π.Α. 334, ,42 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε ΦΠΑ) 1Β ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΚΙΤΑ MOD. 5704R, 1200W, 190mm 1 140,00 140,00 2B ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΚΙΤΑ MOD. 5903RK, 2000W, 235mm 1 352,00 352,00 3B ΡΟΥΤΕΡ MAKITA MOD. RP1800FX, 1850W 1 407,00 407,00 4B ΣΕΓΑ MAKITA MOD. 4351CT, 720W 1 226,00 226,00 5B ΦΡΕΖΟΓΚΑΒΙΛΙΕΡΑ ΜΑΚΙΤΑ MOD. 3901, 590W 1 351,00 351,00 6 ΙΣΚΟΣ ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ ΙΑΜΑΝΤΕ, BOSCH, 190mm 7 ΙΣΚΟΣ ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ ΙΑΜΑΝΤΕ, BOSCH, 235mm 1 34,00 34, ,00 42,00 5

6 ΣΥΝΟΛΟ 1552,00 Φ.Π.Α. 356, ,96 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ (µε ΦΠΑ) 1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER IMPERIA SUPER 250M, 230V ΗΛΕΚΤΡΟ ΙO ΕΩΣ 1 730,00 730,00 5,0mm, ΙΣΧΥΣ 8KVA, ΑΠΟ ΟΣΗ 200 Α (80%) 2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER IMPERIA SUPER 160, 230V ΗΛΕΚΤΡΟ ΙO ΕΩΣ 3,25mm, ΙΣΧΥΣ 5KVA, ΑΠΟ ΟΣΗ 150Α 2 450,00 900,00 (80%) ΣΥΝΟΛΟ 1630,00 Φ.Π.Α. 374, ,90 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 ΣΕΤ ΚΑΡΥ ΑΚΙΑ 8-320mm ½ CROWNMAN 29 τεµ. 2 54,00 108,00 2 ΤΡΥΠΑΝΙ SDS MAX Φ65mmX550mm 1 254,00 254,00 3 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΙΣΙO 3 2,50 7,50 4 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΡΖ 2 3 2,80 8,40 5 ΣΚΑΡΠΕΛΟ Νο 14 STANLEY 1 6,10 6,10 6 ΣΚΑΡΠΕΛΟ Νο 16 STANLEY 1 6,30 6,30 7 ΣΚΑΡΠΕΛΟ Νο 20 STANLEY 1 6,80 6,80 8 ΡΑΣΠΑ 2 3,50 7,00 9 ΚΟΦΤΑΚΙ ΙΣΙΟ 2 2,80 5,60 10 ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΓΥΦΤΙΚΟ 3 10,50 31,50 11 ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΝΥΧΙ 2 4,50 9,00 12 ΚΛΕΙ Ι ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Νο ,50 3,00 13 ΚΛΕΙ Ι ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Νο ,80 2,80 14 ΓΚΑΖΟΝΤΑΝΑΛΙΑ ΙΣΙΑ ΕΩΣ 2,5 1 4,30 4,30 15 ΨΑΛΙ Ι ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΣΙ ΕΡΑ 10 BALCHEMENT 1 9,10 9,10 16 ΨΑΛΙ Ι ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΣΙ ΕΡΑ ,80 12,80 6

7 17 BALCHEMENT ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ KRAFT KSS ,2m3 ΑΝΑ ΩΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 15m ΒΑΘΟΣ 1 215,00 215,00 18 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3Χ2,5Χ33 ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 2 41,50 83,00 19 ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ 3 28,50 85, ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ PALBEST A ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΝΙΝΙΟΥ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΟΝΗ ΙΠΛΗ ΥΨΟΥΣ 298/496CM FORTE, ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 250 Kg 3 83,00 249, ,00 480,00 ΣΥΝΟΛΟ 1594,70 Φ.Π.Α. 366, ,48 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (µε Φ.Π.Α.) 1 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 3,5 KVA ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA GX 160 5,5 HP ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ 1 770,00 770,00 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 4,2 KVA ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA GX 200 6,5 HP ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ 1 810,00 810,00 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 6 KVA ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA GX HP ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ , ,00 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 3.940,00 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ (µε ΦΠΑ) ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΙΣΚΟΥ 400mm, ΣΕ ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA GX390 13HP , ,00 7

8 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ MAKITA 650W ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 16mm ΜΕ ΑYTOMATΟ ΤΣΟΚ ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΑΚΙΤΑ 710W ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 16mm ΜΕ ΑYTOMATΟ ΤΣΟΚ ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 800W DE WALT ΜΕ ΑYTOMATΟ ΤΣΟΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DE WALT, 1150W, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 45mm ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 10 JOULE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ MAKITA 1500W, ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 19,7 JOULE ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MAKITA 12V ΜΕ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ +ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΩΡΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MAKITA 18V ΜΕ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ DE WALT 850W, 115mm ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ DE WALT 1100W, 125mm ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ DE WALT 2200W, 230mm ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ MAKITA 1010W ΜΕ ΙΑ ΡΟΜΗ ΛΑΜΑΣ 28mm 2 120,00 240, ,00 284, , , ,00 742, , , ,00 450, ,00 450, ,00 480, ,00 208, ,00 568, ,00 370,00 13 ΙΣΚΟΣ ΙΑΜΑΝΤΕ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 400mm 2 385,00 770, ,00 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (µε ΦΠΑ) 1 ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΚΙΤΑ 1200W, 190mm 1 190,00 190,00 2 ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΚΙΤΑ 2000W, 235mm 1 465,00 465,00 3 ΡΟΥΤΕΡ FREUD 1900W, 8&12mm 1 345,00 345,00 4 ΣΕΓΑ 701W DE WALT + 4 ΛΑΜΕΣ 1 263,00 263,00 5 ΦΡΕΖΟΓΚΑΒΙΛΙΕΡΑ ΜΑΚΙΤΑ 590W ME ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 20mm 1 550,00 550,00 8

9 6 ΙΣΚΟΣ ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ 190mm 1 48,00 48,00 7 ΙΣΚΟΣ ΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ 235mm 1 52,00 52, ,00 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ (µε ΦΠΑ) 1 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER CEMONT, 250A, 380V ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡ21 ΜΕ ΙΑΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΩΝ Φ1.5-5,0mm ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ AMPER ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 250 (40%) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΠΙ ΕΣ , ,00 2 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER AWELCO, 200A, 220V ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡ21 ΜΕ ΙΑΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΩΝ Φ1.5-4,0mm ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ AMPER ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 170 (35%) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΠΙ ΕΣ 2 460,00 920, ,00 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (µε ΦΠΑ) 1 ΣΕΤ ΚΑΡΥ ΑΚΙΑ 8-320mm ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΕΛΑ 2 70,00 140,00 2 ΤΡΙΠΑΝΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΣΙΑ 3 4,00 12,00 4 ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΡΖ 2 3 4,00 12,00 5 ΣΚΑΡΠΕΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Νο ,00 12,00 6 ΣΚΑΡΠΕΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Νο ,60 12,60 7 ΣΚΑΡΠΕΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Νο ,00 13,00 8 ΞΥΛΦΑΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 2 4,75 9,50 9 ΚΟΦΤΑΚΙ ΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2 23,00 46,00 10 ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 3 8,00 24,00 11 ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΝΥΧΙ 2 7,00 14,00 12 ΚΛΕΙ Ι ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Νο ,00 24,00 9

10 13 ΚΛΕΙ Ι ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Νο ,00 16,00 14 ΓΚΑΖΟΝΤΑΝΑΛΙΑ FACOM ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 1 67,00 67,00 15 ΨΑΛΙ Ι ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΟΠΗΣ ΜΕΧΡΙ 10 mm 1 24,00 24,00 16 ΨΑΛΙ Ι ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΟΠΗΣ ΜΕΧΡΙ 16 mm 1 28,00 28,00 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΜΕ 17 ΙΝΟΧ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 12m3 ΑΝΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ 10m 1 220,00 220,00 18 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3Χ2,5mm 40m ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 2 75,00 150, ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Λ ΜΕ ΥΨΟΣ 2,1 m 3 48,00 144, ,00 270,00 21 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΝΙΝΙΟΥ ,10 ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΚΟΥΜΒΕΚΑΚΗ Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΟΦΤΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΙΣΚΟΥ 400mm, ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΑΚΙΤΑ DPC8112, 6,3HP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ MAKITA HP W ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 16mm ΜΕ ΑYTOMATΟ ΤΣΟΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟ ΜΑΚΙΤΑ HP1631, 710W, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 16mm ΜΕ ΑYTOMATΟ ΤΣΟΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ MAKITA HR2470FT, 780W, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 24mm, ΜΕ ΑYTOMATΟ ΤΣΟΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ MAKITA HR4001C, 1100W, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 40mm ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 6,8 JOULE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ MAKITA HR5201C, 1500W, ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 19,7 JOULE,ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 52mm ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MAKITA DWAE8271, 14,4V ΜΕ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MAKITA DWAE8390, 18V ΜΕ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ , , ,00 220, ,00 236, , , ,00 690, , , ,00 630, ,00 355,00 10

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ MAKITA, 710W, 115mm ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ MAKITA, 1100W, 125mm ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ MAKITA, 2200W, 230mm ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ BOSCH, 900W, ΜΕ ΙΑ ΡΟΜΗ ΛΑΜΑΣ 28mm 5 67,50 337, ,00 340, ,00 648, ,00 175,00 13 ΙΣΚΟΣ ΙΑΜΑΝΤΕ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 400mm 2 120,00 240,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Φ.Π.Α , ,05 ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΚΟΥΜΒΕΚΑΚΗ Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ, ΙΡ21, ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 250Α (40%) ΜΕ ΣΕΤ , , , ,00 ΚΑΛΩ ΙΩΝ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ, ΙΡ23, 160Α (35%) ΜΕ ΣΕΤ 2 840,00 750, , ,00 ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 4.130, Φ.Π.Α. 949,90 839, , ,50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (µε Φ.Π.Α.) ΚΑΤΗΓΟΡ ΙΑ Ε ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗ ΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙ Α- ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΤΑ ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 2.933, , , , , , , ,48 Α.Ε. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 3.940, , , , ,10 ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΚΟΥΜ ΒΕΚΑΚΗ , , ,9 0 - Ο.Ε. 11

12 Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 1. Τον αποκλεισµό της προσφοράς της εταιρείας διότι προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος αντί της απαίτησης για 2 χρόνια. 2. Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας µηχανηµάτων και εργαλείων ως εξής: i. Της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ στον ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ µε συνολική τιµή 3.940,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) σαν µοναδική εναποµείνουσα προσφορά η οποία πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. ii. Της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ στον ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ µε συνολική τιµή ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) διότι προσέφερε την χαµηλότερη τιµή ικανοποιώντας τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. iii. Της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ στον ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ µε συνολική τιµή 1.913,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) σαν µοναδική εναποµείνουσα προσφορά η οποία πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. iv. Της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ στον ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ µε συνολική τιµή 3.265,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) διότι προσέφερε την χαµηλότερη τιµή ικανοποιώντας τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. v. Της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε- ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ στον ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ µε συνολική τιµή 1.238,10 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) σαν µοναδική εναποµείνουσα προσφορά η οποία πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. Επακολουθεί µικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί.κ.κ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των κ.κ. ηµοτικών Συµβούλων Βιρβιδάκη Κυριάκου και Αριστείδη Παπαδογιάννη, οι οποίοι ζητούν για τις κατηγορίες Α, Γ και Ε να επαναληφθεί ο διαγωνισµός Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας µηχανηµάτων και εργαλείων, ως εξής: 1. Της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ στον ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ µε συνολική τιµή 3.940,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) σαν µοναδική εναποµείνουσα προσφορά η οποία πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 2. Της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ στον ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ µε συνολική τιµή ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) διότι προσέφερε την χαµηλότερη τιµή ικανοποιώντας τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 3. Της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ στον ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ µε συνολική τιµή 1.913,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) σαν µοναδική εναποµένουσα προσφορά η οποία πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 12

13 4. Της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ στον ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ µε συνολική τιµή 3.265,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) διότι προσέφερε την χαµηλότερη τιµή ικανοποιώντας τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 5. Της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε- ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ στον ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ µε συνολική τιµή 1.238,10 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) σαν µοναδική εναποµένουσα προσφορά η οποία πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΦΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 31. ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ 2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ 17. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 32. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΠΑ ΙΩΤΑΚΗΣ 18. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙ ΗΣ 33. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙ ΑΚΗΣ 4. ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 19. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 34. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΚΗΣ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 20. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ 35. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 21. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ 36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ 7. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 37. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕ ΑΚΗΣ 8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ 38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙ ΑΚΗΣ 24. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΝΗΓΟΣ 39. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΑΣ 10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ 25. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ 40. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ - ΜΑΚΡΑΚΗ 11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 26. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 41. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ 27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕ ΑΚΗΣ 42. ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ 13. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 28. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥ ΑΚΗΣ 43. ΑΝ ΡΕΑΣ ΨΑΡΟΥ ΑΚΗΣ 14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 29. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙ ΗΣ 15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ 30. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Ακριβές αντίγραφο Η Γραµµατέας Γεωργία ρακακάκη 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 8 η Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 ύστερα από την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 893 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34

Αρ. Απόφασης: 893 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 13 / 2013 13REQ001759854 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 05/09/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: 127360

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1 Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1 Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: FAX.: 2132030630 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44510000-8: Εργαλεία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44510000-8: Εργαλεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/14.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/14.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/14.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 42 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 13.11.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα