Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Γλώσσες. Όνοµα, Επώνυµο Ευγενία Λευκαδίτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Γλώσσες. Όνοµα, Επώνυµο Ευγενία Λευκαδίτου"

Transcript

1 Όνοµα, Επώνυµο Ευγενία Λευκαδίτου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλλασίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Αγ. Κοσµάς, , Ελληνικό, ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο (-α) Κινητό: Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Υπηκοότητα (ες) Ελληνική Ηµ.γέννησης 27, 6, 1959 Φύλο Θήλυ Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες Γλώσσες Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Ελληνικά Γλώσσα Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Πολύ Καλό Πολύ Καλό Ισπανικά Πολύ Καλό Πολύ Καλό Μέτριο Ιταλικά Πολύ Καλό Μέτριο Εκπαίδευση και κατάρτιση , ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Βιολογίας, Βιολογία και συστηµατική των Κεφαλοπόδων στο Βόρειο Αιγαίο 2005 (24-25/11), Βεβαίωση παρακολούθησης σεµναρίου για τα Αλιευτικά - διαχειριστικά µοντέλα - περιβαλλοντικές παράµετροι από τον ρ. John Simmonds, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΙΠ, Ανάβυσσος, Ελλάδα (18-20 /4) Σεµινάριο από τον καθ. Tony Pitcher στα πλαίσια του «Κέντρου Αριστείας Αλιείας & ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης", ΕΛΚΕΘΕ- ΙΘΑΒΙΠ, Νέες τεχνικές δια την υποστήριξη της οικοσυστηµικής αλιευτικής διαχείρισης, Ανάβυσσος, Ελλάδα (7-11 /3) Σεµινάριο από τον καθ. Vincent Gallucci στα πλαίσια του «Κέντρου Αριστείας Αλιείας & ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης», ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΙΠ, «Ανάλυση Μεταπληθυσµών», Ανάβυσσος, Ελλάδα (26/4), Σεµινάριο στα πλαίσια του προγράµµατος IMAS-FISH, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΙΠ, από τον ρ. Γ. Μπαζίγο "Καθορισµός αξιοπιστίας ορίων εµπιστοσύνης των στατιστικών εκτιµήσεων", Αθήνα, Ελλάδα (15/12), Σεµινάριο στα πλαίσια του «Κέντρου Αριστείας Αλιείας & ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης», ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΙΠ, «Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα και Θαλάσσιοι Πόροι» από τον ρ. D. Whitmarsh, Ανάβυσσος, Ελλάδα (3/2), Σεµινάριο µε θέµα «Η θεωρία των µετα-πληθυσµιακών µοντέλων - εφαρµογές στο θαλάσσιο περιβάλλον» από τον ρ. Μέµτσα, Ανάβυσος, Ελλάδα. Σελίδα 1/5 - Βιογραφικό

2 2000 (16-18/2), Συµµετοχή σε εκπαιδευτικό ταξίδι για επίδειξη της χρήσης του πολλαπλού διχτυού συλλογής πλαγκτού MOCNESS, ΕΛΚΕΘΕ, Ερευνητικό σκάφος ΑΙΓΑΙΟ, Ελλάδα (10-13/5), Σεµινάριο µε θέµα: Μελέτη της επιλεκτικότητας των σταθερών αλιευτικών εργαλείων στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος Upgrading Greek Gill Net Fishery του ΙΝΑΛΕ, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (28-31/10). Σεµινάριο-Πρακτική εξάσηση στην αναγνώριση των Παρασίτων των Κεφαλοπόδων, Οµάδα εργασίας για τα Κεφαλόποδα του CIESM, Banyulus-sur-mer, Γαλλία 1993 (20-30/10), Πρακτική εκπαίδευση στην τεχνική λείανσης και ανάγνωσης των ηµερησίων δακτυλίων των στατολίθων του καλαµαριού Loligo vulgaris, CSIC, Vigo, Ισπανία 1993 (9-1/10), «Στρατηγικές αναπαραγωγής των Κεφαλοπόδων», Οµάδα εργασίας για τα Κεφαλόποδα του CIESM, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (21-23/10), Σεµινάριο-Πρακτική εξάσηση στην συστηµατική των κεφαλοπόδων της οικογένειας Sepiolidae, Οµάδα εργασίας για τα Κεφαλόποδα του CIESM, Φλωρεντία, Ιταλία 1987 (6-11/4), Σεµινάριο-Πρακτική εξάσκηση στις τεχνικές της δειγµατοληψίας µε ηχοβολιστικά και τη χρήση του εξοπλισµού, FAO-GFCM, Ανγκόνα, Ιταλία , Επαγγελµατικό Ενδεικτικό Βιολογικής Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, ιατµηµατικό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας, Συµβολή στη µελέτη της βιολογίας αναπαραγωγής της Κουτσοµούρας (Mullus barbatus, L. 1758) (5-8/85), Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων (ΜΟΠ) της ΕΟΚ (Θέµατα: Eντοπισµός και εκτίµηση της βιοµάζας των µικρών πελαγικών ψαριών µε τη µέθοδο του ηχοβολισµού. Τεχνολογία αλιευτικών εργαλείων. Σύγχρονη λειτουργία ιχθυοσκαλών), C.N.R. Instituto di Richerche sulla Pesca Maritima, Ancona, Ιταλία (2-5/ 85), Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων (ΜΟΠ) της ΕΟΚ (Θέµατα: Εκτίµηση των αποθεµάτων των µικρών πελαγικών ψαριών µε τη µέθοδο συλλογής αυγών και ιχθυονυµφών. Μεθοδολογία µελέτης της κατανοµής και αφθονίας των αποθεµάτων βενθοπελαγικών ειδών. Τεχνητοί ύφαλοι. Μυδοκαλλιέργεια σε πλωτές εγκαταστάσεις), Laboratorio di Biologia Marina e di Pesca dell Universita di Bologna in Fano, Ιταλία , Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Βιολογίας, Συγριτική µελέτη της επίδρασης της θερµοκρασίας στα προνυµφικά στάδια της Palaemon elegans. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επιστηµονική Επαγγελµατική Εµπειρία (των τελευταίων 5 ετών) 2002-σήµερα, Τεχνικός Επιστήµονας, Αλιευτική Βιολογία, (Κεφαλόποδα: συστηµατική, βιολογία, αλιεία, τροφικές αλληλεπιδράσεις. Χρήση των τεχνικών Ανάλυσης Ψηφιακών Εικόνων για την µέτρηση ηµερησίων δακτυλίων σε σκληρές δοµές κεφαλοπόδων και ιχθύων), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ινστιρούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Αθήνα, ΕΛΛΑ Α Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα (από το 2000 και µετά) 2008, FP6 Policy-oriented Research: Scientific Support to Policies, Improving assessment and management of small pelagic species in the Mediteranean (SARDONE), Συµβολή στην τυποποίηση της µεθοδολογίας εκτίµησης της ηλικίας µέσω ανάλυσης εικόνων οτολίθων νεαρών ατόµων γαύρου και σαρδέλλας , FP6 Scientific Support to policies Action (SSA), Environmental Approach to Essential Fish Habitat Designation (EnviEFH), Ανάλυση βιολογικών και δηµογραφικών δεδοµένων του θράψαλου Illex coindetii σε σχέση µε περιβαλλοντικές παραµέτρους , F6 25, Development of an Integrated Management System to support the sustainability of Greek Fisheries resources (IMAS-FISH), ΓΓΕΤ, Έλεγχος βιολογικών δεδοµένων των Κεφαλοπόδων & Συγγραφή κειµένου για τη χρήση της ανάλυσης εικόνων ωτολίθων στην αλιευτική έρευνα , Εθνικό πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών εδοµένων, Υπ. Γεωργίας / (Καν. Ε.Ε. 1543/2000), Υπεύθυνη για τη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων σχετικών µε την αλιεία Κεφαλοπόδων , Εκτίµηση της κατανοµής και αφθονίας των βενθοπελαγικών αλιευτικών πόρων στη Θάλασσα της Λιβύης, Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Βιολογίας τηε Λιβύης, Αρχηγός αποστολής στον ερευνητικό πλόα στα νερά της Λιβύης , Concerted action, Τα αποθέµατα των κεφαλοπόδων στα Ευρωπαϊκά Νερά: Ανασκόπηση, Ανάλυση, Εκτίµηση και Αειφόρος ιαχείριση (CEPHSTOCK), EU DG XII, Επιστηµονικός υπεύθυνος της ερευνητικής οµάδας του ΕΛΚΕΘΕ Αθήνας , Study project, Exploration of pristine red shrimp resources and comparison with exploited ones in the Ionian Sea, EU DG XIV, Υπεύθυνη για την επεξεργασία δειγµάτων και ανάλυση δεδοµένων για τα είδη των Κεφαλοπόδων Σελίδα 2/5 - Βιογραφικό

3 , Πρόγραµµα INTERREG II Ελλάδας-Ιταλίας, Υποπρόγραµµα 3: Περιβάλλον, INTERREG II: Κατάσταση του Θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Νότιας Αδριατικής και του Ιονίου. Παρακολούθηση και ιαχείρηση. ιερεύνηση νέων ανανεώσιµων βιολογικών πόρων δτα Βαθειά νερά, Υπεύθυνη για την επεξεργασία δειγµάτων και ανάλυση δεδοµένων για τα είδη των Κεφαλοπόδων , Study project, International bottom trawl survey in the Mediterranean (MEDITS), EU DG XIV, Υπεύθυνη για την επεξεργασία δειγµάτων και την ανάλυση δεδοµένων για τα είδη των Κεφαλοπόδων. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας (από το 2000 και µετά) ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 (8-10/4), Οµάδα Εργασίας του ICES για την Αλιεία και τη Βιολογία των Κεφαλοπόδων, έκτακτο µέλος, Βίγκο, Ισπανία 2007 (10-12/9), Οµάδα Εργασίας του GFCM για τα βενθοπελαγικά είδη, Αθήνα 2006 (2-3/4) MEDITS Οµάδα Εργασίας για τα στάδια γεννητικής ωρίµανσης, Καβάλα, Ελλάδα (9-10/10), Οµάδα Εργασίας του ICES γιά την Αλιεία και τη Βιολογία των Κεφαλοπόδων, Μυτιλήνη, Ελλάδα 2002(5-6/12), Οµάδα Εργασίας του ICES γιά την Αλιεία και τη Βιολογία των Κεφαλοπόδων, Λισαβώνα, Πορτογαλία. ΗΜΕΡΙ ΕΣ (WORKSHOPS) 2007 (8-12/4), 4ήµερη Συνάντηση για τα ράµφη των Κεφαλοπόδων, Horta, Αζόρες, Πορτογαλία 2006 (2-3/2) ιηµερίδα της CIAC 2006 για τις µετακινήσεις και µεταναστεύσεις των Κεφαλοπόδων, Hobart Τασµανίας, Αυστραλία 2005 (26-27/9) 2η ιηµερίδα για την εκτίµηση των αποθεµάτων, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος CEPHSTOCK,Τενερίφη, Ισπανία 2005 (31/8), Ηµερίδα του FISHBASE, Θεσσαλονίκη 2004 (30-31/8), 1η ιηµερίδα για την εκτίµηση των αποθεµάτων, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος CEPHSTOCK, Λονδίνο 2003 (17-18/2), ιηµερίδα της CIAC 2003 για την Ανάπτυξη προτύπων για τη µοντελοποίηση και την περιγραφή της αύξησης στα κεφαλόποδα, Pucket, Ταϊλάνδη (4/7) Ηµερίδα της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής για τα Κεφαλόποδα (CIAC), για τη χρήση του GIS και την Αλιεία των Κεφαλοπόδων, Aberdeen, Μ. Βρετανία (3/7) Ηµερίδα της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής για τα Κεφαλόποδα (CIAC), για τις Μεθόδους Εκτίµησης της Βιοµάζας των Κεφαλοπόδων από τα στοµαχικά περιεχόµενα των θηρευτών τους, Aberdeen, Μ. Βρετανία. ΣΥΝΕ ΡΙΑ 2007 (5-6/11), Α Πανελήνια Συνάντηση για τις εισβολές ξενικών ειδών στην ανατολική Μεσόγειο, Ηράκλειο Κρήτης 2006 (6-10 /2), Συµπόσιο 2006 της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής για τα Κεφαλόποδα (CIAC) µε θέµα τον Κύκλο Ζωής των Κεφαλοπόδων, Hobart Τασµανίας, Αυστραλία 2005 (13-16/10) 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων µε θέµα Αλιεία Υδάτινο Περιβάλλον Υδατοκαλλιέργειες, ράµα 2004 (22-25/9), Ετλησιο Επιστηµονικό Συνέδριο του ICES, Vigo, Ισπανία (7-11/6), 37ο συνέδριο της ιεθνούς Επιτροπής για την επιστηµονική εξερεύνηση της Μεσογείου (CIESM), Βαρκελώνη, Ισπανία 2003 (6-9/5), 7ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, Ελλάδα (10-14/4), 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιχθυολόγων µε θέµα Οι εξελίξεις και η αξιοποίηση της επιστήµης και τεχνολογίας στούς τοµείς Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας και ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Πρέβεζα, Ελλάδα (19-21/2), CIAC 2003 ιεθνές Συνέδριο για τη Βιολογία, υναµική και Υδατοκαλλιέργεια των Κεφαλοπόδων, Pucket, Ταϊλάνδη (27-29/9) 1ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Θαλασσίων Επιστηµών και Τεχνολογίας (EFMS) µε θέµα Ωκεανογραφικά Ζητήµατα για µιά Βιώσιµη Μεσόγειο, Αθήνα, Ελλάδα (22-25/5), 9 ο ιεθνές Συνέδριο Ζωογεωγραφίας και Οικολογίας της Ελλάδας και των Γειτονικών Περιχών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 2001(18-20/10), 10ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιχθυολόγων µε θέµα ιαχείριση και Αειφορική Ανάπτυξη Υδάτινων και Παρυδάτιων Περιοχών, Χανιά, Ελλάδα (24-28/9), 36ο συνέδριο της ιεθνούς Επιτροπής για την επιστηµονική εξερεύνηση της Μεσογείου (CIESM), Monaco 2001 (12-14 /9), Ειδικό συµπόσιο του NAFO για την Αλιεία στα Βαθειά Νερά, Varadero, Κούβα (5-7/7) CIAC 2000 ιεθνές Συνέδριο για τη Βιοµάζα και την Αλιευτιή Παραγωγή των Κεφαλοπόδων, Aberdeen, Μ. Βρετανία. Επιλεγµένες Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις (Περιοδικά, Εφηµερίδες, Βιβλία, Ανακοινώσεις. Ειδικές εκδόσεις κα) ηµοσιεύσεις σε Βιβλία Σελίδα 3/5 - Βιογραφικό

4 Lefkaditou E., Verriopoulos G., Valavanis V., The Research on Cephalopod Resources in Greece In: State of Hellenic Fisheries (Papaconstantinou C., Zenetos A., Vassilopoulou C. and G. Tserpes eds) pp , SoHelFi, HCMR Publ., Athens Lefkaditou E., Review of Cephalopod fauna in Hellenic waters. In: State of Hellenic Fisheries (Papaconstantinou C., Zenetos A., Vassilopoulou C. and G. Tserpes eds) pp , SoHelFi, HCMR Publ., Athens ηµοσιεύσεις σε ιεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά Peristeraki P., Tserpes G. & E. Lefkaditou, Investigation of prey-predator relations through cephalopod remains in Xiphias gladius stomachs. Journal of Fish Biology, 67(2): Lefkaditou E., Siapatis A. & S. Somarakis, Juvenile planktonic cephalopods sampled off the coasts of central Greece (Eastern Mediterranean) during winter. Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull., 66: Krstulovic-Sifner S., Lefkaditou E., Ungaro N., Ceriola L., Osmani K., Kavadas S. & N. Vrgoc, Composition and distribution of the cephalopod fauna in the easterna Adriatic and eastern Ionian Sea. Isr. J. Zool., 51(4): Lefkaditou E. & P. Kaspiris, Distribution and abundance of sepiolids (Mollusca: Cephalopoda) off the north-eastern Greek coasts. Belgian Journal of Zoology, 135(2): Lefkaditou E., & P.Bekas, Analysis of beak morphometry for the horned octopus Eledone cirrhosa (Cephalopoda: Octopoda) from the Thracian Sea (NE Mediterranean). Mediterranean Marine Science, 5(1): Lefkaditou Ε., Mytilineou Ch., Maiorano P. and G. D Onghia, Cephalopod species captured by deep-water exploratory trawling in the north-eastern Ionian Sea. J. Northw. Atl. Fish. Sci., 31: Villanueva R., Arkhipkin a., Jereb P. Lefkaditou E., Lipinski M.R., Perales-Raya C., Riba J. & F. Rocha, Embryonic life of the loliginid squid Loligo vulgaris: comparison between statoliths of Atlantic and Mediterranean populations. Mar. Ecol. Prog. Ser., 253: Lefkaditou E., Peristeraki P., Bekas P., Tserpes G., Politou C.-Y. & G. Petrakis, Cephalopods distribution in the southern Aegean Sea. Mediterranean Marine Science, 4(1): Belcari P., Sartor P., Sanchez P., Demestre M., Tsangridis A., Leondarakis P., Lefkaditou E. & C. Papaconstantinou, Exploitation patterns of the cuttlefish, Sepia officinalis (Sepioidea: Sepiidae), in the Mediterranean Sea. Bull. Mar. Sci., 71: Lefkaditou E., Papaconstantinou C. & K. Anastasopoulou, Juvenile cephalopods collected in the midwater macroplankton over a trench, in the Aegean Sea (northeastern Mediterranean). Isr. J. Zool., 45: Lefkaditou E., Sanchez P., Tsangidis A. & A. Adamidou, A preliminary investigation on how meteorological changes may affect beach-seine catches of Loligo vulgaris in the Thracian Sea (Eastern Mediterranean). S. Afr. J. mar. Sci., 20 : Corsini M. & E. Lefkaditou, Occurrence of Ocythoe tuberculata (Cephalopoda: Ocythoidae) in Greek waters. Boll. Malacol., 30: ηµοσιεύσεις σε Πρακτικά ιεθνών Συνεδρίων Lefkaditou E., Haralabous J., Sarikas D., Karamelidou S. & S. Kavadas, The cephalopods in the small-scale fishery in the eastern Thracian Sea (NE Mediterranean). ICES CM 2004/ CC: 19, 12pp Lefkaditou E., A. Siapatis, A. Chilari, G. Christidis and G. Petrakis, First record of Bathypolypous sponsalis (Cephalopoda: Octopodidae) in the Ionian Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 37: 386. Lefkaditou, E., Souplet A., Peristeraki N., Gonzalez M., Kavadas S., Vidoris P., Cuccu D. & C. Papaconstantinou, Preliminary investigation of factors affecting the spatial distribution and abundance of Eledone cirrhosa (cephalopoda: octopoda) in the Mediterranean sea. In: Demersal resources in the Mediterranean Éd. Ifremer, Actes Colloq., 26: Lefkaditou E. & P. Kaspiris, Comparative analysis of some morphometric characters in two sepiolids: Sepietta neglecta (Naef, 1916) and Sepietta oweniana (Orbigny, 1840). Proceedings 4th Int. Symp. on Cephalopods: Present and Past: Lefkaditou E., Siapatis A. & C. Papaconstantinou, Seasonal and spatial changes in the abundance and distribution of Eledone moschata (Cephalopoda: Octopoda), in the South Aegean Sea (Eastern Mediterranean). ICES Doc. CM 1998/M:44: 8 pp. Lefkaditou E. & Y. Poulopoulos, Cephalopod remains in the stomach-content of beaked whales, Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823), from the Ionian Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 35: Tsangridis A., Lefkaditou E. & A. Adamidou, Analysis of catch and effort data of Loligo vulgaris in the W. Thracian Sea (NE Mediterranean, Greece) using a depletion model. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 35: ηµοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων Καπίρης Κ. & Ε. Λευκαδίτου, Θήρευση επί των κεφαλοπόδων της κόκκινης γαρίδας των βαθιών νερών Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827). Περιλήψεις 8ου Πανελ. Συµποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας, σελ Λευκαδίτου Ε., Αδαµίδου Α., Λεονταράκης Π., Τσαγκρίδης Α. & Κ. Παπακωνσταντίνου, Η αλιεία του χταποδιού, Octopus vulgaris, µε βολκούς στο θρακικό πέλαγος.πρακτικά 11ου Πανελ. Συνεδρίου Ιχθυολόγων, σελ.: Λευκαδίτου Ε., Παπακωνσταντίνου Κ., Τσαγκρίδης Α. και Π. Λεονταράκης, Η συµβολή των κεφαλοπόδων στην παράκτια και µέση αλιεία στο Θρακικό πέλαγος. Πρακτικά 10ου Πανελ. Συνεδρίου Ιχθυολόγων, σελ. : Σελίδα 4/5 - Βιογραφικό

5 Λευκαδίτου Ε., Α. Αδαµίδου, Α. Τσαγκρίδης και P. Sanchez, Εξέταση της αποτελεσµατικότητας πειραµατικής πολλαπλής καλαµαριέρας και των σε χρήση αλιευτικών εργαλείων για την αλίευση του καλαµαριού Loligo vulgaris. Πρακτικά 8ου Πανελ. Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Ανακοίνωση: 07, 7 σελίδες. Λευκαδίτου Ε. & Α. Αδαµίδου, Η αλιεία της βιντζότρατας στο Θρακικό πέλαγος. Προκαταρκτικά αποτελέσµατα. Πρακτικά 5ου Πανελ. Συµποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας, ΙΙ: Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Μελέτη της πανίδας των Κεφαλοπόδων στις Ελληνικές Θάλλασες, Αλιεία των κεφαλοπόδων από εργαλεία µέσης και παράκτιας αλιείας Μελέτη βιωσιµότητας της αλιείας µε ργαλεία εξειδικευµένα για τη σύλληψη κεφαλοπόδων, Κατανοµή και βιολογία αναπαραγωγής των κεφαλοπόδων, Μελέτη της ηλικίας και αύξηση σε τευθοειδή εµπορικής σηµασίας (καλαµάρι, θράψαλο) µε τη χρήση άµεσης µεθοδολογίας βασιζόµενης στην ανάγνωση ηµερησίων δακτυλίων σσε στατολίθους, Συστηµατική υπολειµάτων ραµφών από κεφαλόποδα σε στοµάχια καταβροχθιστών τους, Περιβαλλοντικές επιδράσεις στην εξάπλωση και το βιολογικό κύκλο των κεφαλοπόδων. Εκπαιδευτικές ραστηριότητες ιδακτικό Έργο (Μαθήµατα, ιαλέξεις, Σεµινάρια) 1989, Αλιεία Τόνου-Ξιφία, Υπουργείο Γεωργίας Ι..Ε., Πρόγραµµα Ειδικής Εκπαίδευσης Ιχθυολόγων 1989, Νέοι τρόποι Αλιείας: Στοιχεία απο αλιεία ξιφία και τοννοειδών, Νοµαρχία Λασηθίου, /νση Γεωργίας-Τµήµα Αλιείας, Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ψαράδων. 1988, Αλιευτικά Εργαλεία ιαχείρηση αποθεµάτψν θαλασσίων οργανισµών, ΕΛΚΕΠΑ Καβάλας. 1987, Αλιευτικά Εργαλεία Νέα Τεχνολογία στην Αλιεία, ΚΕΓΕ Χρυσούπολης, Εκπαίδευση Νέων Αγροτών Άλλες δραστηριότητες 2003-σήµερα: Εκλεγµένο τακτικό µέλος της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής για τα Κεφαλόποδα (CIAC) σήµερα: Μέλος του Γεωτεχνικού Επιµελλητηρίου Ελλάδας, σήµερα: εκλεγ µένο µέλος της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων σήµερα: Μέλος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας Άλλη σχετική εµπειρία , Μέλος της κοινοπραξίας ΤΕΥΘΙΣ (ΛΕΥΚΑ ΙΤΟΥ-Α ΑΜΙ ΟΥ-ΜΥΡΩ ΗΣ), υπεύθυνη της Ελληνικής Ερευνητικής οµάδας για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος για την δοκιµή πολλαπλής καλαµαριέρας ιαπωνικού τύπου για την αλιεία του καλαµαριού και την παράλληλη συλλογή στοιχείων αλιείας του καλαµαριού από τη βιντζότρατα και τη µηχανότρατα , Υπουργείο Γεωργίας, /νση Αλιείας, Τµήµα Ανάπτηξης της Αλιείας, Ιχθυολόγος ( ιαχείρηση ΜΟΠ) , Υπουργείο Γεωργίας, /νση Έρευνας, Τµήµα Ζωϊκής Έρευνας, Ιχθυολόγος (Ενηµέρωση Ελληνικών Φορέων για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Αλιευτικής Έρευνας) : Υπουργείο Γεωργίας, /νση Αλιείας, Τµήµα Ανάπτυξης της Αλιείας, Ιχθυολόγος ( ιαχείρηση ΜΟΠ) : Υπουργείο Γεωργίας, Εποπτεία Αλιείας Νοµού Καβάλας,, Ιχθυολόγος (Τεχνικός Σύµβουλος Ψαράδων) Σελίδα 5/5 - Βιογραφικό

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Γλώσσες. Ιταλικά. Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α)

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Γλώσσες. Ιταλικά. Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Pancucci-Παπαδοπούλου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 46,7 Χλµ Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Αττική Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76383 Κινητό: +30 6978847983 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...165

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ, ρ. ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ (407) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Οκτώβριος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 Μελέτη εγκατάστασης Τεχνητού Υφάλου στην Παράκτια ζώνη Ιονίου Πελάγους, Ν Πρεβέζης (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ).

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Όνοµα, Επώνυµο Ιωάννα Ακουµιανάκη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 46.7 χλµ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712 19013,Ανάβυσσος Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311 Όνοµα, Επώνυµο Χρήστος Αρβανιτίδης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

Διαβάστε περισσότερα

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία Ξενόγλωσση βιβλιογραφία ANDREOLI, M.G., LEVI, D. & ANGELO, P.M., 1982. Premiere evaluation des biomasses du poison demersal dans le canal de Sicile, a l' aide des donnees comerciales de chalutiers italiens,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο κ. Γεώργιος Κατσέλης, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία. Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικά στοιχεία. Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ : Φραγκοπούλου ΟΝΟΜΑ : Αικατερίνη ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : Ιωάννης ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμη Προσωπικά στοιχεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : Επίκουρη Καθηγήτρια Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες

Προσωπικές πληροφορίες Όνοµα, Επώνυµο Μαρία Corsini-Φωκά Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών/Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου, Οδός Κω, 85100, Ρόδος, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 22410 27308, +30 22410

Διαβάστε περισσότερα

2005 σήµερα: «Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του Υ.Σ.Ρ.» / Α.Π.Θ. - Υ.Σ.Ρ. / Συντονιστής

2005 σήµερα: «Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του Υ.Σ.Ρ.» / Α.Π.Θ. - Υ.Σ.Ρ. / Συντονιστής Όνοµα, Επώνυµο Ανδρέας Σιούλας Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ιεύθυνση Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (Υ.Σ.Ρ./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) Oδός Κω, 85100 Ρόδoς, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.com Προσωπικά Ηµεροµηνία Γέννησης: 12 Μαρτίου 1973 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιδάλης Κοσμάς. Καθηγητής Βιολόγος-Ιχθυολόγος (M.Sc., Ph.D.)

Βιδάλης Κοσμάς. Καθηγητής Βιολόγος-Ιχθυολόγος (M.Sc., Ph.D.) Βιδάλης Κοσμάς Καθηγητής Βιολόγος-Ιχθυολόγος (M.Sc., Ph.D.) Τόπος και Έτος Γεννήσεως: Αθήνα, 13 Αυγούστου 1962 Τρέχουσα Εργασία: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιχθυοκομίας - Αλιείας του ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά της ημερίδας που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ Μεσογείων 119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Βαρκιτζή. Προσωπικές πληροφορίες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα

Ιωάννα Βαρκιτζή. Προσωπικές πληροφορίες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΤΘ 712, Aνάβυσσος Αττικής, ΤΚ 19013 Τηλέφωνο (-α) +30 2291076403 Φαξ +30 2291076347 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Ιλίου 39 Α Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Καβάλα 654 04 Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια Όνοµα, Επώνυµο Γεράσιµος Κορρές Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76402 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76323 Υπηκοότητα (ες) Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γλώσσες

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γλώσσες Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Νίκος Παπανδρουλάκης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Iνστιτούτο Yδατοκαλλιεργειών, Eλληνικό Kέντρο Θαλάσσιων Eρευνών, AQUALABS, Γούρνες, 71500, Κρήτη (T.Θ. 2214, Hράκλειο 71003,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριος Ερευνητής, Γεωλόγος, Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας Γεωφυσικής, Ινστ. Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, Ελλάς

Κύριος Ερευνητής, Γεωλόγος, Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας Γεωφυσικής, Ινστ. Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, Ελλάς Όνοµα, Επώνυµο ηµήτρης Σακελλαρίου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30-22910-76380 Κινητό: +30-6944869618 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30-22910-76347

Διαβάστε περισσότερα

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES ffek9e ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES Κώστας Παπακωνσταντϊνου Costas Papaconstantinou ΑΠιευτικών ΑποΟεμόιων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικολογίας (Ε) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διδακτική (Θ) Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα (Θ-Ε)

Αρχές Οικολογίας (Ε) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διδακτική (Θ) Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα (Θ-Ε) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Επάγγελμα: Γεώργιος Καρρής Νικόλαος Καθηγητής Εφαρμογών (Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) Ημ/νία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες Παρασκευή N. Πολυμενάκου Προσωπικές πληροφορίες Διεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Τ.Θ.2214, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810-337855 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φαξ +30-2810-337822

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κεφ. V.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα