ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ GPSMAP 276C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ GPSMAP 276C"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ GPSMAP 276C ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΙΝ: Προσαρµόζει την κλίµακα του χάρτη για να δείχνει µια µικρότερη περιοχή µε περισσότερες λεπτοµέρειες (µεγέθυνση). OUT: Προσαρµόζει την κλίµακα του χάρτη για να δείχνει µια µεγαλύτερη περιοχή µε λιγότερες λεπτοµέρειες (σµίκρυνση). PAGE: Επιλέγει τα µενού µε τη σειρά και επιστρέφει στην αρχική οθόνη. QUIT: Επιστρέφει στην προηγούµενη σελίδα (όταν βρίσκεστε σε υπο-µενού) και ακυρώνει την εισαγωγή δεδοµένων που δεν θέλετε. ENTER/MARK: Επιλέγει τη ρύθµιση που θέλετε. Ξεκινάει την εισαγωγή δεδοµένων. Επίσης, σηµαδεύει το στίγµα στο σηµείο που βρίσκεστε, αν κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο περισσότερο από 1 λεπτό. MENU: Εµφανίζει τις διαθέσιµες επιλογές στην οθόνη που βλέπετε κάθε φορά. Πατήστε δύο φορές (ή κρατήστε πατηµένο για περισσότερο από 1 λεπτό) για να σας εµφανίσει το βασικό µενού. NAV/MOB: Πατώντας το πλήκτρο µία φορά, σας εµφανίζει το µενού πλοήγησης. Πατώντας το για περισσότερο από 1 λεπτό, ενεργοποιείτε τη λειτουργία Άνθρωπος στη Θάλασσα (Man Overboard). FIND: Γρήγορη πρόσβαση και ψάξιµο στα αποθηκευµένα σηµάδια και τα κοντινά σηµεία ενδιαφέροντος. POWER/BACKLIGHT: Ανοίγει και κλείνει το µηχάνηµα. Προσαρµόζει το φωτισµό και την αντίθεση της οθόνης. ΒΕΛΑΚΙΑ: Επιλέγει κάποια ρύθµιση και εισάγει δεδοµένα. Ελέγχει την κίνηση του δείκτη πάνω στον χάρτη. ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ Πατήστε Menu 2 φορές. Περιέχει 16 καρτέλες (εικονίδια): GPS: δορυφόροι, ακρίβεια, στίγµα Route: δηµιουργία, επεξεργασία, διαγραφή πορείας Points: δηµιουργία, επεξεργασία, διαγραφή σηµαδιών Track: καταγράφει αυτόµατα πορεία Alarms: ρυθµίσεις συναγερµών πλοήγησης, συστήµατος, κτλ. Celestial: πληροφορίες παλίρροιας, ήλιου, ψαρέµατος κτλ. Message: αρχείο των µηνυµάτων της συσκευής Display: ρυθµίσεις οθόνης (φωτισµός, κτλ.) Sound: ρυθµίσεις ήχου, γλώσσας, κτλ. Setup: ρυθµίσεις συστήµατος, µονάδες µέτρησης κτλ. Καρτέλα GPS Σας παρέχει πληροφορίες για την εύρεση δορυφόρων από το µηχάνηµα, για την κατάσταση του δέκτη και την ακρίβεια του σήµατος. Η δύναµη του σήµατος εµφανίζεται µε τις µπάρες στα δεξιά της οθόνης: λευκές µπάρες σηµαίνει ότι ο δέκτης βρήκε δορυφόρους και συλλέγει δεδοµένα, ενώ πράσινες µπάρες σηµαίνει ότι ο δέκτης έχει «κλειδώσει» στους δορυφόρους και είναι έτοιµος για χρήση. Στην ίδια καρτέλα, υποδεικνύονται η ώρα, η ηµεροµηνία και το επίπεδο της µπαταρίας.

2 Στο πάνω µέρος της οθόνης, εµφανίζεται η κατάσταση του δέκτη: - Searching the Sky: ψάχνει για δορυφόρους - AutoLocate: ψάχνει για συγκεκριµένο δορυφόρο - Acquiring Satellites: ψάχνει και συλλέγει δεδοµένα από δορυφόρους - 2D GPS Location: καλή λήψη από τουλάχιστον 3 δορυφόρους (γεωγραφικό µήκος και πλάτος) - 3D GPS Location: καλή λήψη από τουλάχιστον 4 δορυφόρους (µήκος, πλάτος, ύψος) - Lost Satellite Reception: έχασε τη λήψη δορυφόρων - Receiver Not usable: πιθανές σοβαρές παρεµβολές (κλείστε και ξανανοίξτε το µηχάνηµα) - Simulating GPS: λειτουργία προσοµοίωσης - GPS Off: ο δέκτης GPS είναι απενεργοποιηµένος Στο κάτω µέρος της οθόνης, εµφανίζεται η κατάσταση του διαφορικού δέκτη: - None: δεν υπάρχει σύνδεση µε ραδιοφάρο ή το WAAS είναι κλειστό - Searching for WAAS: το WAAS είναι ενεργό και ψάχνει για επίγειο σήµα - Using WAAS: το µηχάνηµα λαµβάνει επίγειες διορθώσεις σήµατος - Check beacon wiring: ο διαφορικός δέκτης είναι ενεργοποιηµένος αλλά δεν εντοπίζεται σύνδεση - No beacon signal: ο διαφορικός δέκτης δεν δίνει σήµα - Tuning beacon: ο δέκτης συντονίζει τη συχνότητα του διαφορικού GPS - Using differential: το µηχάνηµα λαµβάνει διορθώσεις από το διαφορικό δέκτη - Scanning for beacon: ο διαφορικός δέκτης ψάχνει για ελεύθερη συχνότητα Πατήστε Menu όσο βρίσκεστε στην καρτέλα GPS για να ανοίξει το Μενού Επιλογών GPS. - Start/Stop Simulator: ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την προσοµοίωση - WAAS on: ενεργοποιεί τη δυνατότητα WAAS (επίγεια διόρθωση σήµατος) - Track Up Skyview / North Up Skyview: εµφάνιση εικόνας ουρανού (προς βορρά / προς πορεία) - New Altitude: χειροκίνητη εισαγωγή υψοµέτρου - New Location: εισαγωγή νέας θέσης (χειροκίνητα ή µε τη χρήση χάρτη) Καρτέλα Route Εµφανίζει τις αποθηκευµένες πορείες. Πατήστε Menu για να ανοίξει το παράθυρο του Μενού Επιλογών για τις Πορείες. - Activate Route: πλοήγηση πορείας - New Route: δηµιουργία νέας πορείας - Copy Route: αντιγράφει την πορεία που έχετε επιλέξει - Delete Route: διαγράφει την πορεία που έχετε επιλέξει - Delete All: διαγράφει όλες τις πορείες - Set Up Routes: επιλογή αυτόµατης ή χειροκίνητης πλοήγησης ανάµεσα στα σηµεία πορείας Καρτέλα Points ιαχείριση σηµείων: δηµιουργία, διαγραφή, επεξεργασία κτλ. - User: κατάλογος όλων των αποθηκευµένων σηµείων και δυνατότητα επεξεργασίας τους - Proximity: δηµιουργία κύκλου µε αλάρµ γύρω από ένα σηµείο (π.χ. για αποφυγή βράχων) Καρτέλα Track

3 Το 276C καταγράφει αυτόµατα το ίχνος σας πάνω στο χάρτη όσο κινείστε. Στην καρτέλα αυτή, εµφανίζεται το αρχείο των αποθηκευµένων (και µη) ιχνών. Όταν η µνήµη για τα ίχνη γεµίσει, συνεχίζει να γράφει πάνω από το παλιό ίχνος (το οποίο σβήνεται). Καλό είναι να αποθηκεύετε το ίχνος όταν η µνήµη φτάσει στο 99% για να µην το χάσετε. Άλλωστε, πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε πριν κάνετε πλοήγηση πάνω σε ίχνος. - Record Mode: Επιλέξτε Wrap (γράφει πάνω από παλιά ίχνη), Fill (γράφει µέχρι να γεµίσει η µνήµη) ή Off (δεν καταγράφει ίχνος) - Interval: Επιλέξτε Distance (γράφει ίχνος µετά από κάποια απόσταση), Time (γράφει ίχνος µετά από κάποια ώρα) ή Resolution (γράφει ίχνος βάσει της ανάλυσης της εικόνας) - Value: επιλέξτε τιµή για τα παραπάνω (Distance, Time ή Resolution) - Clear: αδειάζει το αρχείο µε τα ίχνη (επιλέξτε το, πατήστε Enter και ΟΚ) - Save: αποθηκεύει το αρχείο µε τα ίχνη (επιλέξτε το, πατήστε Enter και Yes). Για να αποθηκεύσετε µόνο ένα ίχνος ή ορισµένα (αλλά όχι όλο το αρχείο), επιλέξτε Save, πατήστε Enter, Νο και πάλι Enter. Με τα βελάκια επιλέξτε την αρχή και το τέλος του ίχνους που θέλετε και πατήστε Enter. Στη σελίδα που ανοίγει, µπορείτε να αλλάξετε το όνοµα του ίχνους (Name), το χρώµα του (Color), να το σβήσετε (Delete) ή να επιλέξετε να σας οδηγήσει στην αρχή του (TracBack). Καρτέλα Saved (πατήστε Menu για διαθέσιµες επιλογές) - Review on Map: εµφανίζει το επιλεγµένο ίχνος στο χάρτη - TracBack: πλοήγηση πάνω στο ίχνος - Delete Track: διαγραφή ίχνους - Delete All: διαγραφή όλων των ιχνών Καρτέλα Alarms Ενεργοποιεί το αλάρµ που θέλετε. Αλάρµ πλοήγησης (Nav): - Next Turn: αλάρµ επόµενης στροφής σε πορεία - Arrival: αλάρµ άφιξης (όταν πλησιάζετε σε ένα σηµείο) - Off course: αλάρµ «εκτός πορείας» - Anchor Drag: αλάρµ άγκυρας Για συνεχή συναγερµό, τσεκάρετε το κουτάκι δίπλα του. Αλάρµ συστήµατος (System): - Clock: αλάρµ βασισµένο στο ρολόι του µηχανήµατος - Ext. (external) voltage: αλάρµ όταν η εξωτερική τάση ρεύµατος πέσει κάτω από ένα όριο - DGPS: αλάρµ όταν το µηχάνηµα χάνει το διαφορικό GPS - Accuracy: αλάρµ όταν η ακρίβεια του GPS βγαίνει εκτός προκαθορισµένων ορίων Αλάρµ βυθοµέτρου (Sonar) (εφόσον υπάρχει συσκευή GSD20): - Shallow water: αλάρµ για ρηχά νερά - Deep water: αλάρµ για βαθιά νερά - Water Temp: αλάρµ όταν η θερµοκρασία νερού είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη ενός ορίου - Drift: αλάρµ όταν το σκάφος έχει παρασυρθεί πέρα από µια ορισµένη απόσταση Καρτέλα Celestial Σας δίνονται πληροφορίες για τις παλίρροιες, τον ήλιο, τη σελήνη και τις καλύτερες ώρες και ηµέρες για κυνήγι και ψάρεµα. Παλίρροια (Tide): ιάγραµµα παλίρροιας 24 ωρών. Μπορείτε να αλλάξετε την ηµεροµηνία για να δείτε το διάγραµµα άλλης ηµέρας. Για να δείτε το διάγραµµα κάποια άλλη ώρα στην ίδια µέρα, πατήστε Menu -> Move Cursor και χρησιµοποιήστε τα βελάκια. Για να επιστρέψετε στην τωρινή ώρα, πατήστε Menu και Stop Moving Cursor. Ήλιος και Σελήνη (Sun&Moon): πληροφορίες για την ανατολή και τη δύση του ήλιου και της σελήνης (και µε γραφικά). Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα ή την ηµεροµηνία. Κυνήγι και ψάρεµα (Hunt&Fish): προβλέψεις για τις καλύτερες ώρες για κυνήγι και ψάρεµα σε συγκεκριµένο σηµείο µια καθορισµένη µέρα. Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα ή την ηµεροµηνία.

4 Καρτέλα Message Αρχείο (Log) όλων των µηνυµάτων που εµφανίζει το µηχάνηµα (αλάρµ, κτλ). Μπορείτε να επιλέξετε κάποια µηνύµατα να µην εµφανίζονται στο αρχείο αυτό, επιλέγοντάς τα στην καρτέλα Log Filter και πατώντας Enter. Καρτέλα Display Σας επιτρέπει να κάνετε ορισµένες ρυθµίσεις σχετικά µε την εµφάνιση της οθόνης και των µενού. - Color mode: εµφάνιση ηµέρας, νύχτας ή αυτόµατη ρύθµιση - Main menu: εµφάνιση βασικού µενού (µόνο κείµενο ή κείµενο και εικόνες) - Backlight timeout: φωτισµός οθόνης (να µένει συνέχεια αναµµένη ή να σβήνει σε ορισµένο χρόνο) - Highway page: ενεργοποιεί τη σελίδα του αυτοκινητοδρόµου στο βασικό µενού - Compass page: ενεργοποιεί τη σελίδα της πυξίδας στο βασικό µενού - Backlight intensity: φωτισµός οθόνης (ένταση) Καρτέλα Sound Ρυθµίζει τους ήχους του µηχανήµατός σας. - Beeper: Επιλέγετε να έχουν ήχο τα πλήκτρα και τα αλάρµ ή µόνο τα αλάρµ - Attention Tone: ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί έναν ήχο πριν τις φωνητικές οδηγίες - Voice Language: επιλογή γλώσσας φωνητικών οδηγιών - Speaker volume: ένταση µεγαφώνου όταν χρησιµοποιείτε εξωτερικά ηχεία Καρτέλα Setup ιάφορες ρυθµίσεις για το µηχάνηµά σας. Σύστηµα (System) - System mode: ρύθµιση σε κανονική λειτουργία (Normal), οικονοµική χρήση µπαταρίας (Battery Saver) ή λειτουργία προσοµοίωσης (Simulator) - Usage Mode: ρυθµίζει ναυτική ή οδική λειτουργία - Speed filter: ρυθµίζει τον υπολογισµό της ταχύτητας (Off, Auto, On) - Text language: επιλέγετε τη γλώσσα του κειµένου Οδική πλοήγηση (Road Routing) - Route Preference: επιλογή υπολογισµού πορείας βάσει του χρόνου (Faster Time) ή της απόστασης(shorter Distance) (ή και εκτός δρόµου Off Road, δηλ. πορεία σας ευθεία γραµµή) - Ask my preference: επιλέγετε αν θέλετε να σας ρωτάει κάθε φορά για τον τρόπο υπολογισµού µιας πορείας - Calculation method: επιλέγετε γρήγορο υπολογισµό (Quickest calculation) ή καλό (Quick), καλύτερο (Better Route) ή καλύτερο δυνατό (Best Route) υπολογισµό (που µπορεί όµως να πάρουν περισσότερη ώρα) - Calculate routes for: υπολογισµός πορείας για αυτοκίνητο/µηχανή (car/motorcycle), φορτηγό (truck), λεωφορείο (bus), όχηµα ανάγκης (emergency), ταξί (taxi), όχηµα διανοµής (delivery), ποδήλατο (bicycle) ή για πεζό (pedestrian). - Avoid: επιλέγετε αν θέλετε στην πορεία να αποφύγετε τις αναστροφές (U-turns), τα διόδια (Toll roads), τους αυτοκινητοδρόµους (Highways) ή τους χωµατοδρόµους (Unpaved roads) Καθοδήγηση (Guidance) - Off-Route Recalculation: επιλέγετε αν θέλετε το 276C να σας ενηµερώνει όταν επαναχαράσσει την πορεία (prompted) ή όχι (automatic) - Next turn pop-up: επιλέγετε αν θέλετε να εµφανίζεται αυτόµατα παράθυρο για την επόµενη στροφή ή µόνο όταν πατάτε το πλήκτρο NAV (ή και καθόλου, Off)

5 Χρονόµετρο (Timers) - User: επιλέγετε να χρονοµετρεί κανονικά (Count up) ή αντίστροφα (Count down) ή καθόλου (Off) - Since Midnight: δείχνει πόση ώρα είναι ανοιχτό το µηχάνηµα από τα µεσάνυχτα και µετά Ώρα (Time) - Time format: µορφή ώρας (12 ή 24 ώρες) - Time zone: διαφορά ώρας (επιλέξτε UTC δηλ. ώρα Αγγλίας > Ελλάδα = UTC+2) - Daylight savings: θερινή ώρα (επιλέγετε Auto για αυτόµατο, On ή Off) Μονάδες µέτρησης (Units) - Distance and speed: επιλέγετε µονάδες µέτρησης Ναυτικές (Nautical), Στεριανές (Statute) ή Μετρικό σύστηµα (Metric) - Direction display: επιλέγετε εµφάνιση µε αριθµούς, µοίρες ή Mils (στρατιωτική µονάδα) - Temperature: επιλέγετε Φαρενάιτ (Fahrenheit) ή Κελσίου (Celsius) - Elevation: επιλέγετε Πόδια (Feet) ή Μέτρα (Meters) - Depth: επιλέγετε Πόδια (Feet), Οργιές (Fathoms) ή Μέτρα (Meters) Θέση (Location) - Location format: µορφή γεωγραφικού πλάτους και µήκους (µοίρες, λεπτά και χιλιοστά δευτερολέπτου) - Map Datum: αναφορά datum (προεπιλεγµένο WGS 84) - Heading: κατεύθυνση (χρησιµοποιώντας µαγνητική ή πραγµατική αναφορά προς Βορρά) - Magnetic Variation: µαγνητική απόκλιση της θέσης σας Μήνυµα καλωσορίσµατος (Welcome) - Welcome message: γράψτε το µήνυµα καλωσορίσµατος που θέλετε Θύρα COM1 (και θύρα COM2) - Serial Data format: µορφή σειριακών δεδοµένων - Transfer Mode: λειτουργία µεταφοράς δεδοµένων ΕΥΡΕΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΠΟΛΕΩΝ, ΚΤΛ. Πατήστε το πλήκτρο ΒΡΕΣ (Find) για να βρείτε κάποιο σηµείο ενδιαφέροντος ή πόλη. Χρησιµοποιήστε τα βελάκια για να επιλέξετε την κατηγορία που θέλετε, όπως εξόδους (Exits), παλιρροϊκούς σταθµούς (Tide Stations), πόλεις (Cities), σηµεία (Waypoints), κτλ. και πατήστε Enter. Με τα βελάκια πάλι, επιλέξτε το σηµείο που θέλετε και πατήστε Enter. Επιλέγοντας Save, αποθηκεύετε το σηµείο. Επιλέγοντας Show Map, σας εµφανίζει το σηµείο αυτό στο χάρτη. Επιλέγοντας Go To, δηµιουργείτε πορεία προς το σηµείο αυτό. Αν θέλετε να βρείτε κάποιο σηµείο ενδιαφέροντος κοντά σε µια άλλη θέση (εκτός από την τωρινή σας), στη λίστα µε τα σηµεία πατήστε Menu και επιλέξτε Near Current Location (κοντά στην τωρινή θέση), Near Other (κοντά σε άλλη θέση) ή Near Destination (κοντά στον προορισµό). Τα σηµεία που θα βρείτε, θα είναι µε τη σειρά ανάλογα µε τη θέση σας ή µια άλλη θέση. Η επιλογή Recently Found Items εµφανίζει τη λίστα µε τα σηµεία που έχετε βρει πρόσφατα. Πατώντας Menu, µπορείτε να επιλέξετε να δείτε όλο το ιστορικό (Show Find History) ή να διαγράψετε ένα σηµείο από τη λίστα (Remove Point). ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΕΛΙ ΕΣ Πατήστε PAGE πολλή ώρα για να επιλέξετε λειτουργία Αυτοκινήτου (Automotive) ή Σκάφους (Marine). Πατήστε Enter. Πατήστε PAGE για να πάτε από τη µία σελίδα στην άλλη (και Quit για αντίστροφα). Πατήστε Menu για τις επιλογές της σελίδας που θέλετε.

6 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Υπάρχουν 4 τρόποι για να πάτε προς ένα προορισµό. - GO TO POINT (Πήγαινε προς σηµείο) Επιλέξτε µε τα βελάκια ένα σηµείο στο χάρτη και πατήστε NAV/MOB. Επιλέξτε «Go To (όνοµα σηµείου)» και πατήστε Enter. Ακολουθήστε τη µωβ γραµµή που βλέπετε στο χάρτη. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον προορισµό σας από το µενού ΒΡΕΣ (FIND). Πατήστε NAV/MOB, επιλέξτε το σηµείο ενδιαφέροντος (ή το αποθηκευµένο σηµείο) που θέλετε, πατήστε Enter και επιλέξτε Go To και Enter. - NAVIGATE ROUTE (Πλοήγηση πορείας) Πατήστε NAV/MOB, επιλέξτε Go To Route και πατήστε Enter. Με τα βελάκια, επιλέξτε την πορεία που θέλετε και πατήστε Enter. Εµφανίζεται η σελίδα Active Route, επιλέξτε την πορεία, πατήστε Enter και µετά Go To και Enter. Για να σταµατήσετε την πλοήγηση, πατήστε NAV/MOB και επιλέξτε Stop Navigation και Enter. - NAVIGATE TRACK (TracBack, πλοήγηση πάνω σε ίχνος) Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα ίχνος (που καταγράφει αυτόµατα το µηχάνηµα) και να ακολουθήσετε την πορεία του (κανονικά ή αντίστροφα). Από το βασικό µενού, στην καρτέλα Track, επιλέξτε Save (Αποθήκευση) και πατήστε Enter. Σας ρωτάει αν θέλετε να αποθηκεύσετε ολόκληρο το ίχνος. Πατήστε Yes (Ναι) και Enter. Στη συνέχεια, πατήστε NAV/MOB, επιλέξτε Navigate Track και πατήστε Enter. Επιλέξτε το ίχνος που θέλετε και πατήστε Enter. Για να σταµατήσετε την πλοήγηση, πατήστε NAV/MOB και επιλέξτε Stop Navigation και Enter. - MAN OVERBOARD (MOB, Άνθρωπος στη θάλασσα) Το πλήκτρο MOB σας επιτρέπει να σηµαδέψετε αµέσως την τωρινή σας θέση, σε περίπτωση ανάγκης, και να δηµιουργήσετε αυτόµατα µια πορεία επιστροφής προς το σηµείο αυτό. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο NAV/MOB και µετά Enter για επιβεβαίωση και για να ξεκινήσει η πλοήγηση. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Πατώντας το NAV/MOB, έχετε τις εξής επιλογές: - GO TO ( ) POINT (Πήγαινε προς σηµείο )

7 Σας πηγαίνει στο συγκεκριµένο σηµείο που βρίσκεται ο δείκτης πάνω στο χάρτη. Επιλέξτε αν θέλετε να υπολογίσει την πορεία βάσει του χρόνου, της απόστασης ή βάσει µια ευθείας. - NEW ROUTE (ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ) Λειτουργεί όπως το Go To στην πλοήγηση στη θάλασσα. Επιλέγετε τον προορισµό σας από το µενού ΒΡΕΣ (FIND). - NAVIGATE ROUTE (Πλοήγηση πορείας) Επιλέγετε την πορεία που θέλετε να ακολουθήσετε και πατάτε Enter. - NAVIGATE TRACK (Πλοήγηση ίχνους) Επιλέγετε ένα αποθηκευµένο ίχνος για να ακολουθήσετε και πατάτε Enter. - RESUME NAVIGATION (Συνέχιση πλοήγησης) Συνεχίζετε µια πορεία που έχετε ξεκινήσει ήδη. - RECALCULATE (Επαναχάραξη πορείας) Υπολογίζει ξανά την πορεία σας. Επιλέξτε αν θέλετε να την υπολογίσει βάσει του χρόνου, της απόστασης ή βάσει µια ευθείας. - DETOUR (Παράκαµψη) ηµιουργεί µια παράκαµψη βάσει της απόστασης που επιλέγετε: µισό µίλι, 1, 2, 5 ή 15 µίλια (ή 1, 2, 5, 10 ή 30 χιλιόµετρα). - EDIT VIAS (Πρόσθεση σηµείων) Μπορείτε να προσθέσετε σηµεία από τα οποία να περάσετε πριν φτάσετε στον προορισµό σας. Χρήσιµη επιλογή όταν πρέπει, για παράδειγµα, να περάσετε από ένα βενζινάδικο. Επιλέγετε Edit Vias, πατάτε Enter και επιλέγετε Add Via Point. Επιλέγετε µετά αν θα χρησιµοποιήσετε το χάρτη ή το µενού ΒΡΕΣ. - STOP NAVIGATION (Σταµάτα την πλοήγηση) Σταµατά την πλοήγηση. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ Υπάρχουν 2 τρόποι για να δηµιουργήσετε µια πορεία: µέσω του µενού ΒΡΕΣ και µέσω του χάρτη. Μενού ΒΡΕΣ (FIND) Από το βασικό µενού, στην καρτέλα Route, πατήστε Menu και επιλέξτε New Route (Νέα Πορεία) και Enter. Στο παράθυρο που ανοίγει, πατήστε Enter για να σας εµφανίσει το µενού ΒΡΕΣ. Επιλέξτε τα σηµεία που θέλετε να προσθέσετε στην πορεία, πατήστε Enter και µετά OK. Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα µέχρι να έχετε προσθέσει στην πορεία όλα τα σηµεία που θέλετε. Μέσω του χάρτη Από το βασικό µενού, στην καρτέλα Route, πατήστε Menu και επιλέξτε New Route (Νέα Πορεία) και Enter. Στο παράθυρο που ανοίγει, πατήστε Menu και επιλέξτε Edit on Map (Χάρτης) και Enter. Επιλέξτε στο χάρτη το σηµείο που θέλετε, πατήστε Enter και ΟΚ για να προστεθεί το σηµείο στην πορεία σας. Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα µέχρι να έχετε προσθέσει στην πορεία όλα τα σηµεία που θέλετε. Όταν τελειώσετε πατήστε Quit για να επιστρέψετε στη σελίδα της πορείας. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ Από το βασικό µενού, στην καρτέλα Route, επιλέξτε την πορεία που θέλετε και πατήστε Enter. Επιλέξτε το όνοµα της πορείας και πατήστε Enter για να το αλλάξετε, χρησιµοποιώντας τα βελάκια (µέχρι 15 χαρακτήρες). Πατώντας Menu, σας εµφανίζει τις εξής διαθέσιµες επιλογές: Activate (ξεκινά την πλοήγηση), Edit On Map (επεξεργασία πορείας πάνω στο χάρτη), Insert Waypoint (εισαγωγή σηµείου στην πορεία), Remove Waypoint (διαγραφή σηµείου από πορεία), Invert (αντιστρέφει τη σειρά των σηµείων), Plan Route (επιτρέπει να προσθέσετε πληροφορίες, όπως ώρα αναχώρησης), Delete Route (διαγραφή ολόκληρης της πορείας), Change Data Fields (επιλέγετε τα πεδία πληροφοριών που θέλετε να φαίνονται στην οθόνη).

8 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ Για να δηµιουργήσετε ένα σηµείο, υπάρχουν 3 βασικοί τρόποι: πατώντας το Enter, µέσω του χάρτη ή δίνοντας τις συντεταγµένες χειροκίνητα. Σηµαδέψτε την τωρινή σας θέση Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το Enter για να σας εµφανίσει τη σελίδα New Waypoint (Νέο σηµείο). Επιλέξτε το όνοµα ή το σύµβολο αν θέλετε να τα αλλάξετε και, όταν τελειώσετε, πατήστε ΟΚ για να αποθηκευτεί το σηµείο. ηµιουργία σηµείου από το χάρτη Στη σελίδα του χάρτη, µε τα βελάκια πηγαίνετε στο σηµείο που θέλετε και πατήστε Enter (γρήγορο πάτηµα του πλήκτρου). Εµφανίζεται η σελίδα New Waypoint. Επιλέξτε το όνοµα ή το σύµβολο αν θέλετε να τα αλλάξετε και, όταν τελειώσετε, πατήστε ΟΚ για να αποθηκευτεί το σηµείο. ηµιουργία σηµείου χειροκίνητα Από το βασικό µενού, στην καρτέλα Points, πατήστε Menu και επιλέξτε Create Waypoint. Στο πεδίο Location (γεωγραφική θέση), δώστε τις συντεταγµένες που θέλετε, χρησιµοποιώντας τα βελάκια, επιλέξτε ΟΚ και πατήστε Enter. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ Μπορείτε να αναθεωρήσετε, να επεξεργαστείτε ή και να διαγράψετε ένα σηµείο. Επιλέξτε το σηµείο που θέλετε είτε πάνω στο χάρτη είτε από την καρτέλα Points στο βασικό µενού. Πατήστε Enter για να σας ανοίξει τη σελίδα επεξεργασίας του σηµείου. Μπορείτε στη σελίδα αυτή να αλλάξετε το όνοµα του σηµείου, το σύµβολό του, τις συντεταγµένες του κτλ. Μπορείτε επίσης να το διαγράψετε, επιλέγοντας Delete και πατώντας Enter. Για να δείτε το σηµείο στο χάρτη, επιλέξτε Show Map και πατήστε Enter. Στη σελίδα Show Map, αν πατήστε Menu, έχετε δύο επιλογές: Measure Distance (µέτρηση απόστασης µεταξύ δύο σηµείων στο χάρτη), Point to on Main Map (επιστρέφει στο επιλεγµένο σηµείο πάνω στο χάρτη). Επιλογές καρτέλας Points στο βασικό µενού Πατώντας Menu στη σελίδα µε τη λίστα όλων των σηµείων, έχετε τις εξής επιλογές: - Create Waypoint: δηµιουργία νέου σηµείου - Delete Waypoint: διαγραφή επιλεγµένου σηµείου - Delete by symbol: διαγραφή όλων των σηµείων µε το ίδιο σύµβολο - Delete by distance: διαγραφή όλων των σηµείων συγκεκριµένης απόστασης από κάποια θέση - Delete All: διαγραφή όλων των σηµείων Καρτέλα Proximity (Εγγύτητα). Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα κύκλο µε αλάρµ γύρω από ένα αποθηκευµένο σηµείο. Για να τον ενεργοποιήσετε, επιλέξτε On στο Proximity Alarm. Προσθέστε ένα σηµείο επιλέγοντας την πρώτη κενή γραµµή που υπάρχει και πατώντας Enter. Σας οδηγεί στο µενού ΒΡΕΣ (FIND), από το οποίο θα επιλέξετε το σηµείο που θέλετε. Προσθέστε τέλος την ακτίνα του κύκλου των αλάρµ (Distance) και πατήστε Enter. Πατώντας Menu, σας δίνονται δύο επιλογές: Remove Point (διαγραφή σηµείου από τη λίστα εγγύτητας) και Remove All (διαγραφή όλων των σηµείων της λίστας εγγύτητας).

9 ΣΕΛΙ Α ΧΑΡΤΗ (MAP PAGE) Για να δείτε επιπλέον πληροφορίες για ένα σηµείο ενδιαφέροντος ή ένα αποθηκευµένο σηµείο στη σελίδα του χάρτη, πατήστε Enter. Για να επιστρέψετε στο χάρτη, πατήστε Quit. Προσαρµόστε την κλίµακα του χάρτη, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα IN (µεγέθυνση) και OUT (σµίκρυνση). Η οθόνη του χάρτη έχει 28 κλίµακες διαθέσιµες (από 20 πόδια έως 800 ναυτικά µίλια, από 5 µέτρα έως 1200 χιλιόµετρα). Πατώντας Menu από τη σελίδα του χάρτη, έχετε τις εξής επιλογές: - Declutter On/Off: εµφάνιση ή απόκρυψη γραµµών βυθοµετρήσεων - Measure Distance: µπορείτε να µετρήσετε την απόσταση µεταξύ δύο σηµείων στο χάρτη (µε τα βελάκια επιλέγετε τα σηµεία που θέλετε και στα πάνω µέρος της οθόνης, βλέπετε τη διόπτευση και την απόσταση) - Show/Hide Heading Line: (ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΝΟ) εµφάνιση ή απόκρυψη γραµµής πορείας - Show/Hide Directions: (ΞΗΡΑ ΜΟΝΟ) εµφάνιση ή απόκρυψη οδηγιών - Set Up Map: ρυθµίσεις χάρτη (βλ. παρακάτω) - Set Up Page Layout: επιλέγετε το µέγεθος των πεδίων των πληροφοριών της σελίδας του χάρτη - Change Data Fields: επιλέγετε ποιες πληροφορίες θα εµφανίζονται στη σελίδα του χάρτη (το επιλέγετε, πατάτε Enter και, µε τα βελάκια, επιλέγετε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε) - Data Card Information: εµφανίζει πληροφορίες για το χάρτη που βλέπετε (πατώντας Enter, έχετε τη λίστα των χαρτών που είναι αποθηκευµένοι στην κάρτα σας και µπορείτε να επιλέξετε ποιος θέλετε να εµφανίζεται Show) Μενού ρυθµίσεων χάρτη Πατώντας Menu στη σελίδα του χάρτη και επιλέγοντας Set Up Map, εµφανίζονται διάφορες καρτέλες για να ρυθµίσετε όπως θέλετε το χάρτη σας. General - Γενικά - Detail: λεπτοµέρεια χάρτη, µέγιστη (most), περισσότερη (more), κανονική (normal), λιγότερη (less), ελάχιστη (least), αυτόµατο (auto) - AutoZoom: αυτόµατη ρύθµιση του ζουµ ή όχι (On/Off) - Lock to Roads: αν είναι το όχηµά σας κοντά σε δρόµο, στο χάρτη εµφανίζεται πάνω στο δρόµο - Accuracy Circle: ο κύκλος γύρω από τη θέση σας δείχνει την ακρίβεια του µηχανήµατος - Orientation: εµφάνιση πορείας στο χάρτη προς το βορρά (North Up), προς τα πάνω (Course Up) ή να ρυθµίζεται αυτόµατα ανάλογα µε το ίχνος σας (Track Up) Map - Χάρτης - Basemap: επιλέγετε χρήση του βασικού χάρτη ή όχι - Map Outlines: εµφάνιση ή απόκρυψη των λεπτοµερών γραµµών του χάρτη - Lat/Lon Grid: επιλέγετε τη µέγιστη κλίµακα εµφάνισης των γεωγραφικών συντεταγµένων

10 - Grid Labels: επιλέγετε τη µέγιστη κλίµακα που θα εµφανίζονται οι ετικέτες των σηµείων Line - Γραµµή - Heading Line: γραµµή κατεύθυνσης (επιλέγετε το µέγεθός της βάσει χρόνου ή απόστασης) - Bearing Line: µέγιστη κλίµακα για την εµφάνιση της γραµµής διόπτευσης στο χάρτη - Course Line: µέγιστη κλίµακα για την εµφάνιση της γραµµής πορείας - Track Log: µέγιστη κλίµακα για την εµφάνιση του ίχνους σας - Saved Tracks: µέγιστη κλίµακα για την εµφάνιση αποθηκευµένου ίχνους Waypoint - Σηµείο - Waypoints, Active Route: επιλέγετε µέγεθος κειµένου (Text) και κλίµακα ζουµ (Zoom) για σηµεία και πορείες Marine - Θάλασσα - Services/Facilities, Spot Soundings, Tide Stations, Night Colors: επιλέγετε µέγεθος κειµένου (Text) και κλίµακα ζουµ (Zoom) για τα σηµεία ενδιαφέροντος του ναυτικού χάρτη (υπηρεσίες, παλιρροϊκοί σταθµοί, κτλ.) Navaids (Mrn Nav) Ναυτικά βοηθήµατα - Symbol Set: επιλέγετε ποιο σύνολο συµβόλων θα χρησιµοποιήσετε (της Garmin ή άλλο) - Symbol Size: µέγεθος συµβόλων, µεγάλα (large), µεσαία (medium) ή µικρά (small) - Light Sectors: τοµέας φωτοβολίας φάρου (επιλέγετε On, Off, Auto) City - Πόλη - Large city, medium city, small city, small town: επιλέγετε µέγεθος κειµένου (Text) και κλίµακα ζουµ (Zoom) για τις πόλεις (µεγάλες, µεσαίες, µικρές, κωµοπόλεις) Road - ρόµος - Freeway, Highway, Local Road, Local Road Name, Railroad: επιλέγετε µέγεθος κειµένου (Text) και κλίµακα ζουµ (Zoom) για τους δρόµους (αυτοκινητόδροµος, λεωφόρος, τοπικός δρόµος, όνοµα τοπικού δρόµου, σιδηρόδροµος) Point - Σηµείο - POIs, Geo, Exit: επιλέγετε µέγεθος κειµένου (Text) και κλίµακα ζουµ (Zoom) για σηµεία ενδιαφέροντος, όπως εξόδους κτλ. Area - Περιοχή - River/Lake, Park, Other, Metro: επιλέγετε µέγεθος κειµένου (Text) και κλίµακα ζουµ (Zoom) για περιοχές, όπως τα πάρκα, οι ποταµοί, κτλ. Topo - Τοπογραφία - Major Contour, Inter Contour, Minor Contour, Land Cover: επιλέγετε µέγεθος κειµένου (Text) και κλίµακα ζουµ (Zoom) για τοπογραφικές ισοϋψείς γραµµές ΣΕΛΙ Α ΠΥΞΙ ΑΣ (COMPASS PAGE) Η σελίδα της πυξίδας εµφανίζεται πάντα σε λειτουργία σκάφους (Marine mode), αλλά είναι προαιρετική σε λειτουργία αυτοκινήτου (Automotive mode). Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, σας δίνονται και γραφικές πληροφορίες (µια πυξίδα στο κέντρο της οθόνης) και αριθµητικές (πεδία πληροφοριών για την ταχύτητα, το ίχνος, την απόσταση από το επόµενο σηµείο, κτλ). Για να εµφανίζεται η σελίδα της πυξίδας σε λειτουργία αυτοκινήτου, πατήστε Menu και, στο βασικό µενού, επιλέξτε την καρτέλα Display. Επιλέξτε τη σελίδα Compass (πυξίδα), πατήστε Enter, επιλέξτε On και πατήστε πάλι Enter. Πάνω στην πυξίδα, εµφανίζεται η κατεύθυνσή σας: πρέπει το βέλος να είναι πάντα προς τα πάνω, για να δείχνει ότι κατευθύνεστε στον προορισµό σας, διαφορετικά στρίψτε προς εκεί που δείχνει το βέλος µέχρι αυτό να δείχνει προς τα πάνω. Σε λειτουργία σκάφους (Marine mode), στην πυξίδα υπάρχει και ένα σηµάδι που δείχνει τη διόπτευση (κατεύθυνση σε σχέση µε την πορεία πάνω στη γη). Στα δεξιά της πυξίδας, εµφανίζονται χρήσιµες πληροφορίες, όπως η ταχύτητά σας (Speed), η απόσταση από το επόµενο σηµείο (Dist Next), ο εκτιµώµενος χρόνος άφιξης στον προορισµό σας (ETA), ο εκτιµώµενος χρόνος µέχρι να φτάσετε στον προορισµό σας (ΕΤΕ), η απόσταση από την πορεία αν βρίσκεστε εκτός αυτής (Cross Trk)

11 Για να έχετε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια πυξίδας, πρέπει να κινείστε. Μενού επιλογών της σελίδας πυξίδας Στη σελίδα της πυξίδας, πατήστε Menu και, µε τα βελάκια, επιλέξτε τη ρύθµιση που θέλετε και πατήστε Enter. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές: - Show course pointer/ Show Compass (εµφάνιση δείκτη/πυξίδας): (µόνο Marine mode) εµφανίζει τον δείκτη πορείας για να ξέρετε πόσο µακριά είστε από την πορεία σας και πώς θα επιστρέψετε σε αυτήν - Show/Hide Bug indicator (εµφάνιση/απόκρυψη δείκτη διόπτευσης): επιλέγετε εµφάνιση ή όχι του µωβ σηµαδιού της διόπτευσης - Set Up page layout (ρυθµίσεις εµφάνισης σελίδας): επιλέγετε το µέγεθος των γραµµάτων και των αριθµών - Change Data fields (αλλαγή πεδίων δεδοµένων): επιλέγετε ποια πεδία δεδοµένων θέλετε να εµφανίζονται στην οθόνη ΣΕΛΙ Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ (HIGHWAY PAGE) (Για ξηρά ή θάλασσα) Όταν οι επιλογές «Πήγαινε σε ένα σηµείο», «Ακολούθησε πορεία» ή «Ακολούθησε ίχνος» είναι ενεργοποιηµένες, η σελίδα µε τον αυτοκινητόδροµο σας οδηγεί στον προορισµό σας. Στο δεξί µέρος της οθόνης βλέπετε χρήσιµες πληροφορίες πλοήγησης, όπως η ταχύτητα (Speed), η απόσταση από το επόµενο σηµείο (Dist Next), η απόσταση από την πορεία αν βρίσκεστε εκτός αυτής (Cross Trk), κτλ. Στο πάνω µέρος εµφανίζεται µια λωρίδα πυξίδας µε µια κόκκινη γραµµή για να δείχνει την κατεύθυνσή σας. Η γραµµή στο κέντρο του γραφήµατος αντιπροσωπεύει την επιθυµητή πορεία σας. Καθώς κινείστε, η γραµµή αυτή σας υποδεικνύει προς ποια κατεύθυνση να πάτε. Στην οθόνη εµφανίζονται όλα τα σηµάδια της πορείας σας, ενώ µπορείτε να επιλέξετε να φαίνονται και άλλα κοντινά σηµάδια (που δεν ανήκουν στην ενεργή πορεία σας). Μπορείτε να κάνετε µεγέθυνση ή σµίκρυνση της εικόνας του αυτοκινητοδρόµου (από 1x έως 16x), χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα IN και OUT. Αν δεν θέλετε να εµφανίζεται η σελίδα του αυτοκινητοδρόµου, πατήστε Menu δύο φορές για να πάτε στο βασικό µενού. Στην καρτέλα Display, επιλέξτε το πεδίο Highway Page και πατήστε Enter, επιλέξτε Off και πατήστε πάλι Enter. Μενού επιλογών της σελίδας αυτοκινητοδρόµου Στη σελίδα του αυτοκινητοδρόµου, πατήστε Menu και, µε τα βελάκια, επιλέξτε τη ρύθµιση που θέλετε και πατήστε Enter. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές: - Set Up page layout (ρυθµίσεις εµφάνισης σελίδας): επιλέγετε το µέγεθος των γραµµάτων και των αριθµών - Change Data fields (αλλαγή πεδίων δεδοµένων): επιλέγετε ποια πεδία δεδοµένων θέλετε να εµφανίζονται στην οθόνη - Set Up Highway: ρυθµίσεις αυτοκινητοδρόµου µε διάφορες επιλογές On/Off για τη γραµµή (Line) ή τα σηµεία (Waypoint), όπως για το αρχείο ιχνών, την ενεργή πορεία κτλ. ΣΕΛΙ Α ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑΣ (ACTIVE ROUTE PAGE)

12 Όταν έχετε ενεργοποιήσει µια πορεία, στη σελίδα αυτή εµφανίζονται όλα τα σηµεία της πορείας µε τις πληροφορίες του κάθε σηµείου (απόσταση, εκτιµώµενος χρόνος άφιξης κτλ). Το επόµενο σηµείο της πορείας σας είναι µαρκαρισµένο µε ένα βελάκι. Μενού επιλογών της σελίδας ενεργούς πορείας Πατώντας Menu, έχετε τις ακόλουθες επιλογές: - Deactivate (απενεργοποίηση): σταµατάει την πλοήγηση - Edit On Map: επεξεργασία της πορείας πάνω στο χάρτη - Add Waypoint: προσθήκη σηµείου ή πριν από το επόµενο σηµείο της πορείας ή στο τέλος της - Remove Waypoint: αφαίρεση του επιλεγµένου σηµείου από την πορεία - Invert: αντιστρέφει τη σειρά των σηµείων της πορείας - Plan Route (σχεδιασµός πορείας): εισαγωγή περισσότερων πληροφοριών για την πορεία σας προκειµένου να υπολογίσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια το χρόνο άφιξης - Change Data fields: επιλέγετε ποια πεδία δεδοµένων θέλετε να εµφανίζονται στην οθόνη ΣΕΛΙ Α ΤΩΡΙΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ (Current Route) (Όταν έχετε επιλέξει λειτουργία αυτοκινήτου) Όταν έχετε ενεργοποιήσει µια πορεία, η σελίδα ενεργούς πορείας σας δείχνει κάθε στροφή που πρέπει να κάνετε (αριστερά, δεξιά), καθώς και την απόσταση από τη στροφή, το όνοµα του δρόµου και τον εκτιµώµενο χρόνο άφιξης. Επιλέγοντας, µε τα βελάκια, κάποια από τις οδηγίες αυτές και πατώντας Enter, σας εµφανίζει τη σελίδα της επόµενης στροφής (Next Turn). ΣΕΛΙ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΞΙ ΙΟΥ (Trip Computer) (Όταν έχετε επιλέξει λειτουργία αυτοκινήτου) Η σελίδα αυτή σας προσφέρει µια γρήγορη αναφορά στις σηµαντικότερες πληροφορίες που σας χρειάζονται όταν ακολουθείτε µια οδική πορεία. Σας δείχνει δεδοµένα, όπως την τωρινή ταχύτητα, καθώς και πολλά στατιστικά για το ταξίδι σας (µέση ταχύτητα, διόπτευση, συνολικός χρόνος, χρόνος εν κινήσει, κτλ). Θυµηθείτε να µηδενίσετε τα στοιχεία αυτά πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Πατώντας Menu, έχετε τις ακόλουθες επιλογές: - Set Up Page Layout: ρύθµιση της εµφάνισης των αριθµών των πεδίων δεδοµένων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εµφάνιση της οθόνης να µοιάζει µε εκείνη της λειτουργίας σκάφους (marine mode) - Change Nearest Type: επιλέγετε τι είδος σηµείου θέλετε να εµφανίζεται ως επόµενο (αποθηκευµένο σηµείο, διασταύρωση, πόλη ή Αυτόµατη επιλογή) - Reset Trip: µηδενίζει τις πληροφορίες ταξιδιού, εκτός από το οδόµετρο και τη µέγιστη ταχύτητα - Reset Max Speed: µηδενίζει τη µέγιστη ταχύτητα - Reset Odometer: µηδενίζει το οδόµετρο - Reset All: µηδενίζει όλες τις πληροφορίες ταξιδιού ΣΕΛΙ Α Ε ΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ (Data position) (Όταν έχετε επιλέξει λειτουργία σκάφους) Στη σελίδα αυτή, εµφανίζονται όλες οι σηµαντικές πληροφορίες όταν βρίσκεστε σε µια πορεία στη θάλασσα. Στο πάνω µέρος υπάρχει µια λωρίδα πυξίδας, ενώ πιο κάτω βλέπετε τις συντεταγµένες του σκάφους σας καθώς και την ώρα και την ηµεροµηνία. Στα δεξιά της οθόνης, υπάρχουν 8 πεδία δεδοµένων, όπως επόµενο σηµείο (Next Wpt),

13 εκτιµώµενος χρόνος µέχρι το επόµενο σηµείο (ETE Next), µέγιστη ταχύτητα (Max Speed), µέση ταχύτητα (TTL AVG Speed), ανατολή (Sunrise) και δύση (Sunset) ηλίου κτλ. Πατώντας Menu, έχετε τις ακόλουθες επιλογές: - Set Up Page Layout: ρύθµιση της εµφάνισης των αριθµών των πεδίων δεδοµένων - Change Data fields: επιλέγετε ποια πεδία δεδοµένων θέλετε να εµφανίζονται στην οθόνη - Change Nearest Type: επιλέγετε τι είδος σηµείου θέλετε να εµφανίζεται ως επόµενο (αποθηκευµένο σηµείο, πόλη ή Αυτόµατη επιλογή) - Reset Trip: µηδενίζει τις πληροφορίες ταξιδιού, εκτός από το οδόµετρο και τη µέγιστη ταχύτητα - Reset Max Speed: µηδενίζει τη µέγιστη ταχύτητα - Reset Odometer: µηδενίζει το οδόµετρο - Reset All: µηδενίζει όλες τις πληροφορίες ταξιδιού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μηνύµατα που εµφανίζει το µηχάνηµά σας - Approaching Turn: πλησιάζετε σε στροφή - Arriving at destination: φτάνετε στον προορισµό - Batteries Low: µένουν λιγότερα από 10 λεπτά µπαταρίας - Cannot display all found, use city or postal code: βρέθηκαν πάρα πολλά αντικείµενα, περιορίστε το ψάξιµο δίνοντας πόλη ή ταχυδροµικό κώδικα - Can t unlock Maps: δεν µπορεί να ξεκλειδώσει το χάρτη - Database error: εσωτερικό πρόβληµα του µηχανήµατος - Deep water: βαθιά νερά (αλάρµ) - Dragging anchor: υπέρβαση απόστασης για αλάρµ άγκυρας - Lost satellite reception: δεν λαµβάνει σήµα από δορυφόρους - Memory full: η µνήµη του µηχανήµατος είναι πλήρης - Near Proximity point: πλησιάσατε ένα σηµείο εγγύτητας - No Diff GPS Location: δεν υπάρχει λήψη διαφορικού GPS - None found: δε βρέθηκε τίποτα - No tide Stations for that Area: δεν υπάρχουν παλιρροϊκοί σταθµοί στην περιοχή - Off course: είστε εκτός πορείας - Proximity Memory full: η µνήµη σηµείων εγγύτητας είναι πλήρης - Proximity Radius Overlaps: οι κύκλοι εγγύτητας δύο σηµείων επικαλύπτονται - Route Already Exists: η πορεία υπάρχει ήδη - Route memory full: η µνήµη για πορείες είναι πλήρης - Route truncated: η πορεία µειώθηκε αυτόµατα (αν προσπαθήσατε να εισάγετε πορεία από άλλη συσκευή και έχει πάνω από 50 σηµεία) - Route waypoint memory full: η µνήµη των σηµείων για µια πορεία είναι πλήρης - Shallow water: ρηχά νερά (αλάρµ) - Track already exists: το ίχνος υπάρχει ήδη - Track log full: το αρχείο ιχνών είναι πλήρες (η εγγραφή σταµάτησε) - Track memory full: η µνήµη για τα ίχνη είναι πλήρης (αν συνεχίσει η εγγραφή, θα γίνει πάνω από τα παλιά δεδοµένα) - Track truncated: το ίχνος µειώθηκε αυτόµατα (αν προσπαθήσατε να εισάγετε ίχνος από άλλη συσκευή και είναι πολύ µεγάλο για τη διαθέσιµη µνήµη) - Transfer complete: η µεταφορά δεδοµένων ολοκληρώθηκε - Waypoint already exists: υπάρχει ήδη σηµείο µε το ίδιο όνοµα - Waypoint memory full: η µνήµη για σηµεία είναι πλήρης

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

1 Copyright 2005 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της Garmin International Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. ΟΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΞΙ Α ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ GPSMAP 60CSx.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. ΟΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΞΙ Α ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ GPSMAP 60CSx. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΞΙ Α ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ GPSMAP 60CSx. Χρησιµοποιήστε τον ηλεκτρονικό χάρτη του GPSMAP 60C(S)x µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες. Πως λειτουργεί

Βασικές πληροφορίες. Πως λειτουργεί Οδηγίες χρήσης Βασικές πληροφορίες Κατ αρχήν σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το CobraMarine MC600Ci ή MC600Cx. Aν χρησιµοποιήσετε σωστά αυτή τη συσκευή θα σας προσφέρει πολλά χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Εμφάνιση εικονιδίων και τμημάτων... 9 3 Χρήση κουμπιών... 11 3.1 Χρήση οπίσθιου φωτισμού και κλειδώματος κουμπιών... 13 4 Τα πρώτα βήματα... 15 5 Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation System Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Πίνακας περιεχομένων 1 Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας... 5 2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine INE-W977BT Ελληνική (GR) Ευχαριστούμε για την επιλογή σας του Alpine-NAVI ως πλοηγό σας. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας αμέσως.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες στη συσκευή σας.

Οι εικόνες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες στη συσκευή σας. εγχειρίδιο χρήσης Οι εικόνες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες στη συσκευή σας. Για τεχνική υποστήριξη απευθυνθείτε στην αντιπρόσωπο εταιρεία GeoIntelligence, στο

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η μεταφορά, η διάδοση, η ηλεκτρονική λήψη ή η αποθήκευση του εγχειριδίου σε οποιοδήποτε μέσo αποθήκευσης και για οποιοδήποτε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης MobileMapper Office 1 MobileMapper Office Software... 4 Εισαγωγή... 4 Εγκατάσταση του MobileMapper Office... 5 Εκκίνηση του MobileMapper Office... 6 MobileMapper Office Main Window (κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

GPSMAP. 400/500 series. εγχειρίδιο κατόχου. Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.

GPSMAP. 400/500 series. εγχειρίδιο κατόχου. Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris. GPSMAP 400/500 series εγχειρίδιο κατόχου 2009 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Τηλ. (913) 397.8200 ή (800) 800.1020 Fax (913) 397,8282

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 EE

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 EE Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 EE www.blaupunkt.com Οδηγός χρήσης και εγκατάστασηςg Επεκτεταμένη έκδοση Προεπισκόπηση της συσκευής Προεπισκόπηση της συσκευής 3 5 4 6 1 Δίπλα στην οθόνη βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

GPSMAP 400 series. εγχειρίδιο κατόχου

GPSMAP 400 series. εγχειρίδιο κατόχου GPSMAP 400 series εγχειρίδιο κατόχου 2007 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Τηλ. (913) 397.8200 ή (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT 2.5 Οδηγίες χρηςης

SUUNTO AMBIT 2.5 Οδηγίες χρηςης SUUNTO AMBIT 2.5 Οδηγίες χρηςης el 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.................................................................... 7 2 Καλώς ορίσατε................................................................ 9 3 Εικονίδια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης P1 MD-B100P

Εγχειρίδιο χρήσης P1 MD-B100P Εγχειρίδιο χρήσης P MD-B00P ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ Σημαντικές πληροφορίες Διαβάστε προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Σκοπός του προϊόντος είναι η ασφαλής παροχή λεπτομερών πληροφοριών που θα σας οδηγήσουν

Διαβάστε περισσότερα

GPSMAP. 400/500 series. εγχειρίδιο κατόχου

GPSMAP. 400/500 series. εγχειρίδιο κατόχου GPSMAP 400/500 series εγχειρίδιο κατόχου 2010-2012 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, Η.Π.Α. Τηλ.: (913) 397.8200 ή (800) 800.1020 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS. 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS. 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η μεταφορά, η διάδοση, η ηλεκτρονική λήψη

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς 15200 Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε στο TomTom Bridge 5 Εκκίνηση του TomTom Bridge 7 Χρήση χειρονομιών... 8 Εφαρμογές στη συσκευή TomTom Bridge... 9 Σύνδεση του TomTom Bridge...

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Κοιτάζοντας το zumo

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Κοιτάζοντας το zumo ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ Κοιτάζοντας το zumo A. κρατώντας το πατημένο, ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί την συσκευή B. κάνει μεγέθυνση, αυξάνει την ένταση του ήχου της φωτεινότητας. C. κάνει σμίκρυνση, μειώνει την ένταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Garmin Ltd ή θυγατρικές της

ΕΓΧΕΙΡΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Garmin Ltd ή θυγατρικές της ΕΓΧΕΙΡΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Garmin Ltd ή θυγατρικές της Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η μεταφορά, η διάδοση, η ηλεκτρονική λήψη ή η αποθήκευση του εγχειριδίου σε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ. Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr

ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ. Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr Τηλ. 210-80.23.917, Fax 210-61.48.178 email: info@jgc.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς

TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε στο TomTom BRIDGE 6 Εκκίνηση της συσκευής TomTom BRIDGE 8 Εφαρμογές στη συσκευή TomTom BRIDGE 10 Σύνδεση της συσκευής TomTom BRIDGE 11 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Flying with the GPS in FSX

Flying with the GPS in FSX Flying with the GPS in FSX Takis Stavropoulos Περιεχόμενα INTRODUCTION.. 5 WHAT IS GPS?... 5 What can I do with a GPS receiver? 6 GPS FUNDAMENTALS.. 8 Displaying the GPS receiver.. 8 Moving and resizing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ. εγχειρίδιο χρήσης

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ. εγχειρίδιο χρήσης ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ εγχειρίδιο χρήσης MLS Destinator 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 09 Μενού 10 Υπολογισμός διαδρομής 11 Διεύθυνση 11 Τρόποι εισαγωγής διεύθυνσης 12 Επιλέγοντας διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

HP ipaq Οδηγός προϊόντος

HP ipaq Οδηγός προϊόντος HP ipaq Οδηγός προϊόντος Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα προϊόντα HP ipaq διαθέτουν λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows CE 5.0 µε πακέτο δυνατοτήτων Μηνυµάτων και Ασφαλείας.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2.0 Ελληνικά. Leica Εγχειρίδιο Χρήσης

Έκδοση 2.0 Ελληνικά. Leica Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0 Ελληνικά Leica Εγχειρίδιο Χρήσης Leica mojomini, Εισαγωγή Εισαγωγή 2 Αγορά Συγχαρητήρια για την αγορά ενός Leica mojomini συστήματος. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας,

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Navigation app for iphone/ipad Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Navigation app for iphone/ipad Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Navigation app for iphone/ipad Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Έναρξη 6 Έναρξη TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Ενημέρωση του TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Λήψη GPS... 7 Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση Εγκατάσταση 1 2 3 4 2

1. Εγκατάσταση Εγκατάσταση 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Εγκατάσταση Εγκατάσταση 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Τι περιέχει το κουτί Τι περιέχει το κουτί a δικό σας TomTom ONE/XL/ XXL b Βάση EasyPort TM c Φορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

Becker MAP PILOT. Οδηγίες χρήσης

Becker MAP PILOT. Οδηγίες χρήσης Becker MAP PILOT Οδηγίες χρήσης >>> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ K IN L ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα 2 Υποδείξεις ασφαλείας 4 Το Becker MAP PILOT 5 Χρήση 5 Αφαίρεση της συσκευασίας του Becker MAP PILOT 5 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα συσκευασίας Προαιρετικά αξεσουάρ Εγκατάσταση του συστήματος Ξεκινώντας το NaviMate για πρώτη φορά Πλοηγός Βοηθός Ψυχαγωγία Άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα