ήχου υψηλής ποιότητας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ήχου υψηλής ποιότητας)"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη επόµενη εγγραφή / γρήγορη προώθηση 5. PLAY / PAUSE κουµπί START / παύση της αναπαραγωγής, ON / OFF Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, παύση εγγραφής 6. STOP 7. εισόδου ακουστικών 8. Εξωτερική είσοδος µικροφώνου / Line In 9. Λειτουργία επιλογής / Συνάντησης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10. πλήκτρο MENU, το κύριο µενού / επιβεβαίωση / Λειτουργία επιλογής» 11. κουµπί +, τον όγκο πάνω / επιλογή µενού - Button, ο όγκος κάτω / επιλογή µενού 12. REC / PAUSE, έναρξη / παύση εγγραφής, η επιλογή τρόπο ισοσταθµιστή 13. Είσοδος MiniUSB 14. διακόπτη HOLD, πλήκτρο κλειδώµατος 15. διαµέρισµα µπαταρίας 16. Εσωτερικό ηχείο 1. Λειτουργία Παιχνίδι: - Α, Β, C, P: φάκελοι που περιέχουν ηχογραφήσεις φωνής - Μ: φάκελο που περιέχει τα αρχεία µουσικής 2. Καταγραφή της ποιότητας: - PCM: WAV PCM ήχου υψηλής ποιότητας» - HQ: Υψηλής ποιότητας MP3 - SP: MP3 ποιότητας πρότυπο - LP: MP3 χαµηλής ποιότητας 3. Αριθµός αρχείων: - Λειτουργία αναπαραγωγής / εγγραφής υποδεικνύει αριθµός των αρχείων που παίζετε / εγγραφής - Λειτουργία µενού εµφανίζει µηνύµατα στο χρήστη 4. Ένδειξη εγγραφής 5. είκτης χρονοδιακόπτη ενεργοποιείται 6. Ένδειξη στάθµης µπαταρίας Ενεργοποιείται 7. είκτης συναγερµού 8. είκτης ενεργοποίηση εισόδου σε χαµηλή Ευαισθησία 9. Αλφαριθµητική οθόνη: - Στην αναπαραγωγής / εγγραφής υποδεικνύει τον χρόνο πέρασε - Μενού Λειτουργία δείχνει το µενού του αντικειµένου - Ρύθµιση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη δείχνει την επιλεγµένη ώρα 10. Λειτουργία REPEAT: - Repeat One - Το φάκελο Επανάληψη (εµφανίζεται ΠΑΣΟ) - Τµήµα Επανάληψη Α-Β (ΑΒ εµφανίζεται) 11. Ένδειξη εισόδου Line Σε ενεργή 12. Λειτουργία Ένδειξη ενεργοποιεί Αργή αναπαραγωγή 13. Ένδειξη VOR ενεργός Τροφοδοσία Ανοίξτε τη θήκη της µπαταρίας (15) και τοποθετήστε 2 x "AAA" 1.5V προσέχοντας την πολικότητα. Αντικαταστήστε αµέσως τις µπαταρίες και να τα αφαιρέσετε αν σκοπεύετε να µη χρησιµοποιήσει το «συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Για να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε ψηφιακή συσκευή εγγραφής σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε το ιακόπτη HOLD (14) απενεργοποιείται (ανοδική θέση). Πατήστε για να σύντοµα το κουµπί PLAY / PAUSE (5), για να ενεργοποιήσετε τη µονάδα. Απενεργοποιήστε πατώντας το κουµπί και πάλι για λίγες στιγµές PLAY / PAUSE (5). Αν κατά τη διάρκεια µιας εγγραφής παύση περισσότερο από ένα λεπτό σηµειώστε-διαχειριστής µεταβαίνει αυτόµατα σε κατάσταση αναµονής πατήστε PLAY / PAUSE (5) για να το ενεργοποιήσετε ξανά. Ρύθµιση της έντασης Είναι να ρυθµίσετε την ένταση αναπαραγωγής των αρχείων γίνονται ή αρχεία ήχου: 1. Πιέστε µία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο + (11) για να αυξηθεί ο όγκος. 2. Πατήστε το πλήκτρο µία ή περισσότερες φορές - (11) για να µειώσετε την ένταση. Εγγραφή Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, και µετά την ενεργοποίηση της συσκευής, επιλέξτε µία από τις τέσσερις φακέλους για να αποθηκεύσετε τις εγγραφές σας, πατώντας µία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο REPEAT / φακέλου (3). Στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα που σχετίζεται µε το αντίστοιχο ABCP φάκελο, σε κάθε φάκελο µπορεί να αποθηκεύσει 99 ηχογραφήσεις για συνολικά 396 αρχεία σε όλους τους τέσσερις φακέλους (99 εγγραφές x4). Εάν έχετε υπερβεί το µέγιστο αριθµό των αρχείων επιτρέπεται στην οθόνη θα εµφανίζεται η ένδειξη "FULL" και δεν µπορείτε να συνεχίσετε. Επιθυµώντας να συνεχίσει µε την καταγραφή θα πρέπει πρώτα να κάνει χώρο στη µνήµη διαγράφοντας κάποια αρχεία. 1. Πατήστε µία φορά το πλήκτρο REC / PAUSE (12), η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει υποδεικνύοντας την κατάσταση εγγραφή ενεργός, θα δηµιουργηθεί αυτόµατα ένα νέο αρχείο. 2. Για να ενεργοποιήσετε την παύση κατά την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο REC / PAUSE (12), πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε την εγγραφή. 3. Πατήστε το κουµπί STOP (6) για να τερµατίσετε την Registratio αυτό. ιαιρεί Λειτουργία Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία, σηµείωση-διαχειριστής κατά την εγγραφή θα δηµιουργήσει ένα νέο αρχείο µε το πέρασµα των 60 λεπτών: 1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί για µερικά δευτερόλεπτα MENU (10) για να µπείτε στο κεντρικό 2. Πλοηγηθείτε στο µενού µε τη χρήση του + και - (11) µέχρι να φτάσετε το "χάσµα". 3. Πατήστε το κουµπί MENU (10) και επιλέξτε το + και - (11) το "Υ" για να ενεργοποιήσετε ή "Όχι" για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 4. Πατήστε το κουµπί MENU (10) για να επιβεβαιώσετε. 5. Πατήστε ξανά και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο MENU (10) για να βγείτε από το Σηµείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι «διαθέσιµες αν επιλέξετε την ποιότητα«καταχώριση PC (WAV PCM ήχου υψηλής ποιότητας»). Ευαισθησία του µικροφώνου Στην περίπτωση των εγγραφών των φωνών ή ήχους µε έναν ήχο επίπεδο πάρα πολύ υψηλό "µπορεί να µειώσει την ευαισθησία» του µικροφώνου: 1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί για µερικά δευτερόλεπτα MENU (10) για να µπείτε στο κεντρικό 2. Πλοηγηθείτε στο µενού µε τη χρήση του + και - (11) µέχρι να επιτευχθεί η «λογική». 3. Πατήστε το κουµπί MENU (10) και επιλέξτε το + και - (11) Voice LO (χαµηλή ευαισθησία»). Στην οθόνη θα εµφανιστεί το µήνυµα χαµηλό αίσθηµα (8). Για να απενεργοποιήσετε χαµηλό αίσθηµα, επιλέξτε HI (Υψηλή ευαισθησία). 4. Πατήστε το κουµπί MENU (10) για να επιβεβαιώσετε. 5. Πατήστε ξανά και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο MENU (10) για να βγείτε από το Σηµείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι «διαθέσιµες αν επιλέξετε την ποιότητα«καταχώριση PC (WAV PCM ήχου υψηλής ποιότητας) Αναπαραγωγή εγγραφών 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής φωνής και µέσω του πλήκτρου MENU (10) για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής επιθυµητή (πατώντας το πλήκτρο MENU (10) κινείται µεταξύ µιας Λειτουργία»στην άλλη): 2. Στην περίπτωση της λειτουργίας VOICE Τύπου REPEAT / φακέλου (3) για να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο " περιεχόµενο του αρχείου που θέλετε να παίξετε (Α, Β, C, P) υπενθυµίζοντας ότι:

4 - Σε αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατό να επιλέξετε το φάκελο Μ - Ο µέγιστος αριθµός των υποστηριζόµενων αρχείων σε κάθε φάκελο είναι 99 Λειτουργία φωνής - Ο µέγιστος αριθµός των υποστηριζόµενων αρχείων, συνολικά, αρχεία για ηχογράφηση φωνής περισσότερα»αρχεία στο Φάκελο Μ είναι Στη Back3λειτουργία διακοπής, πατήστε τα κουµπιά ή Next (4) για να4 επιλέξετε την εγγραφή σε παίξουν. 4. Ρυθµίστε την ένταση ακόλουθη παράγραφος Ρύθµιση της έντασης ήχου. 5. Πατήστε το κουµπί PLAY / PAUSE (5) για να ξεκινήσετε αναπαραγωγή. 6. Πατήστε το πλήκτρο PLAY / PAUSE (5) για να σταµατήσει ο βασιλιάς προσωρινά την αναπαραγωγή. Σηµείωση: Εάν δεν είναι κανένα αρχείο, η οθόνη θα δείξει η λέξη NO FILE (κανένα αρχείο) Αναπαραγωγή MP3 / WMA 1. Πατήστε το κουµπί MENU (10) και επιλέξτε το Κατάσταση MUSIC (θα 'υπογράµµισε φάκελο Μ πάνω δεξιά γωνία της οθόνης (1)). Σε λειτουργία Back3διακοπής, πατήστε τα κουµπιά ή Next (4) για να4 επιλέξετε την εγγραφή σε παίξουν. 2. Πατήστε το κουµπί PLAY / PAUSE (5) για να ξεκινήσετε αναπαραγωγή. Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Next (4) για να4 προχωρήσετε γρήγορα στην παίζουν το τραγούδι κρατήστε Back (4) για να3 µετακινηθείτε γρήγορα πίσω. 3. Πατήστε το PLAY / PAUSE (5) έως να σταµατήσει προσωρινά την αναπαραγωγή. Κατά την αναπαραγωγή µουσικής, και «µπορεί να ποικίλει εξίσωση ήχου για καλύτερη ακουστική πατώντας το κουµπί REC / PAUSE (12). Πατώντας "κουµπί επανειληµµένα και«περισσότερο µπορούν να επιλέξουν µεταξύ Κανονικό / Classic / Rock / Pop / Jazz. Επαναλάβετε τµήµα Α-Β Αυτή η λειτουργία κατά την αναπαραγωγή θα αρχίσει looping το επιλεγµένο παιχνίδι. 1. Πιέστε το PLAY / PAUSE (5), την αναπαραγωγή ξεκίνησε. 2. Πατήστε το κουµπί µία φορά REPEAT / φάκελο (3), σχετικά µε το εικονίδιο της οθόνης αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας το σηµείο από το οποίο αρχίζει να ξεκινήσει η επανάληψη. 3. Πατήστε το κουµπί ξανά REPEAT / φακέλων (3) για ολοκληρώσετε την αποθήκευση επανάληψη. 4. Πατήστε το κουµπί για τρίτη φορά REPEAT / φακέλου (3), για να βγείτε από τη λειτουργία επανάληψης. Επαναλάβετε τη λειτουργία και Επανάληψη φακέλου Αυτή η λειτουργία κατά την αναπαραγωγή θα ξεκινήσει η επανάληψη κυκλική αρχεία στο φάκελο. 1. Πιέστε το PLAY / PAUSE (5), την αναπαραγωγή ξεκίνησε. 2. Πατήστε το κουµπί για µια επανάληψη µερικά δευτερόλεπτα / ΦΑΚΕΛΟΣ (3), στην οθόνη εµφανίζεται το εικονίδιο, θα είναι από τη θηλιά του τραγουδιού που είναι παιχνίδι 3. Πατήστε το κουµπί για µερικά δευτερόλεπτα REPEAT / φάκελο (3) η οθόνη δείχνει το εικονίδιο Θα πραγµατοποιηθεί στο looping όλων των αρχείων στο φάκελο. 4. Πατήστε το REPEAT / φακέλου (3), για να βγείτε λειτουργία επανάληψης. Αργή αναπαραγωγή Mode ' Αυτή η λειτουργία κατά την αναπαραγωγή να ξεκινήσει η ανάγνωση ενός εγγραφή ή ένα κοµµάτι ήχου στο φάκελο Μ, µε ένα ταχύτητα»χαµηλότερο από το κανονικό. 1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, κρατήστε πατηµένο για λίγα δευτερόλεπτα, το πλήκτρο µενού για να ξεκινήσετε Αναπαραγωγή βασιλιάς SLOW. 2. Πατήστε το κουµπί για µερικά δευτερόλεπτα MENU για να ξεκινήσει η κανονική αναπαραγωγή. Σηµείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι «διαθέσιµο αν παίζετε ένα τραγούδι εγγράφονται µε ποιότητα»pc (WAV PCM ήχου υψηλής ποιότητας) ιαγραφή µιας εγγραφής 1. Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε 2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο MENU για λίγες στιγµές (10) για να µπείτε στο κεντρικό 3. Πλοηγηθείτε στο µενού µε το πλήκτρο + και - (4) µέχρι να φτάσει το στοιχείο " ΙΑΓΡΑΦΗ". 4. Πατήστε το κουµπί MENU (10) για να επιβεβαιώσετε. Ο αριθµός εγγραφής θα αρχίσει να φλας - Πατήστε το κουµπί MENU (10). - Επιλέξτε Υ (επιβεβαίωση) πατώντας το + (4). - Πατήστε το κουµπί MENU (10). - Περιµένετε έως ότου θα εµφανιστεί «ο η οθόνη "OK." ιαγράψτε τα περιεχόµενα των φακέλων Α, Β, C, M 1. Μετακινηθείτε σε µια εγγραφή σε φάκελο που θέλετε να διαγράψετε το περιεχόµενο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο MENU για λίγες στιγµές (10) για να µπείτε στο κεντρικό 3. Πλοηγηθείτε στο µενού µε το πλήκτρο + και - (4) µέχρι να φτάσετε στο " ιαγραφή". 4. Πατήστε το κουµπί MENU (10) για να επιβεβαιώσετε. Ο αριθµός εγγραφής θα αρχίσει να αναβοσβήνει

5 5. Πατήστε το πλήκτρο + (4)? µια επιστολή που αναφέρει το φάκελο αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Σηµείωση: Πατώντας πιο «φορές το πλήκτρο + (4) και«µπορούν να επιλέξουν οι διάφοροι φάκελοι Α, Β, Γ, και Μ στη σειρά για να είναι σε θέση να τα διαγράψετε (Ο επιλεγµένος φάκελος και «πάντα η αναβοσβήνει). Για να διαγράψετε όλα τα περιεχόµενα του φακέλου πατήστε πιο «φορές το κουµπί + (4), τα ονόµατα όλων των φακέλων θα αρχίσει να αναβοσβήνει 6. Πατήστε το πλήκτρο MENU (10). 7. Επιλέξτε Y (επιβεβαίωση) πατώντας το + (4). 8. Πατήστε το κουµπί MENU (10). 9. Περιµένετε µέχρι να θα εµφανιστεί «ο η οθόνη "OK", τα περιεχόµενα του επιλεγµένου φακέλου και " έχει διαγραφεί. O ιαγράψτε τα περιεχόµενα του φακέλου P 1. Μετακινηθείτε σε µια εγγραφή σε φάκελο P 2. Ακολουθήστε τα βήµατα από 2 έως 9. περιγράφεται στην παράγραφο Προηγούµενο " ιαγραφή περιεχόµενα του φακέλου Α, Β, C, M ". ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αρχεία ή το περιεχόµενο των φακέλων, µια Μετά τη διαγραφή, δεν 'αποδίδονται. Μορφή (Μορφοποίηση ολόκληρη η µνήµη) Με την επιλογή αυτή θα είναι «είναι δυνατόν να σβήσει τη µνήµη του ψηφιακή συσκευή εγγραφής. Προσοχή: Όλες οι εγγραφές και τα κοµµάτια ήχου που είναι αποθηκευµένα στη συσκευή εγγραφής Ψηφιακή θα χαθούν και δεν θα ανακτηθεί. 2. Πλοηγηθείτε στο µενού µε τη χρήση του + και - (4) µέχρι να φτάσετε στην "Format". - Πατήστε το κουµπί + (4) για να επιλέξετε Y (επιβεβαίωση) ή Ν (Αρνείται). - Πατήστε το κουµπί MENU (10). - Περιµένετε έως ότου θα εµφανιστεί «ο η οθόνη «ΟΚ», όλα τα αρχεία που έχουν διαγραφεί. Ρολόι (Ηµεροµηνία / Ώρα ρύθµιση) 2. Πλοηγηθείτε στο µενού µε τη χρήση του + και - (4) µέχρι να φτάσει η φωνή "Clock". 4. Μέσω του + και - (4) και επιβεβαιώνοντας µε το πλήκτρο MENU, επιλέξτε αντίστοιχα η ηµέρα, µήνα, έτος, ώρα και λεπτό ρεύµα. 5. Όταν καιρό πατήστε το κουµπί MENU (10) για να βγείτε από το Beep (ήχου) Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ακρόαση ενός Beep καθε φορά που πατήστε ένα κουµπί για την ψηφιακή συσκευή εγγραφής 2. Πλοηγηθείτε στο µενού µε τη χρήση του + και - (4) µέχρι να φτάσετε το "µπιπ". 4. Μέσω του + και - (4) και επιβεβαιώνοντας µε το πλήκτρο MENU, επιλέξτε αντίστοιχα Στις (Σύντοµος ήχος ενεργό) ή της (βόµβου). 5. Όταν καιρό πατήστε το κουµπί MENU (10) για να βγείτε από το p.11 Timer (Ρύθµιση ώρας καταγραφής) 2. Πλοηγηθείτε στο µενού µε τη χρήση του + και - (4) µέχρι να φτάσετε στην "Timer". 4. Πατήστε το κουµπί + (4) για να επιλέξετε το "V" (TIMER ενεργοποιηµένη), η οθόνη δείχνει ένα µικρό ξυπνητήρι (5) επιλέγοντας "των" αφύπνιση είναι απενεργοποιηµένη. 5. Πατήστε το κουµπί MENU (10) για να επιβεβαιώσετε. 6. Ο χρόνος αρχίζει να αναβοσβήνει, που µε το πάτηµα Πλήκτρα + και - (4) και πατήστε το κουµπί MENU (10). 7. Τα πρακτικά αρχίζουν να αναβοσβήνουν, που τους µέσω + και - (4) και πατήστε το κουµπί MENU (10). 8. Πατήστε το + (4), για να επιλέξετε τη διάρκεια του εγγραφή µεταξύ 30,60,90,120 λεπτά, ΟΛΑ (ενεργοποίηση Όλοι θα «χρησιµοποιηθεί όλο το χώρο µνήµης διαθέσιµες, εγγραφή σταµατά εξάντληση µνήµη). 9. Πατήστε το κουµπί MENU (10) για να επιβεβαιώσετε. 10. Επιλέξτε το φάκελο (Α, Β, Γ) στο οποίο θέλετε εγγραφή αποθηκεύεται από το + και - (4). Πατήστε το κουµπί MENU (10) για να επιβεβαιώσετε. 11. Όταν τελειώσετε, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο MENU (10)

6 για να βγείτε από το Σηµείωση 1: Αυτό θα ξεκινήσει αυτόµατα την καταγραφή του χρόνου οριστεί. Σηµείωση 2: Η λειτουργία αυτή δεν είναι «διαθέσιµες αν επιλέξετε την ποιότητα» του εγγραφή PC (WAV PCM ήχου υψηλής ποιότητας»). Λειτουργία αφύπνισης 1. Με το γνωστό-manager σε λειτουργία διακοπής, κρατήστε πατηµένο το κουµπί για µερικά δευτερόλεπτα MENU (10) για να µπείτε στο κεντρικό 2. Πλοηγηθείτε στο µενού µε τη χρήση του + και - (4) µέχρι την επίτευξη του "ALARM". 4. Πιέστε τα πλήκτρα + και - (4) για να αλλάξετε την ένδειξη "On" και πατήστε το κουµπί MENU (Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης, επιλέξτε "OF"). 5. Ρυθµίστε την ώρα αφύπνισης χρησιµοποιώντας τα κουµπιά + Και - (4) και επιβεβαιώστε µε το Μ (10) θα συναγερµός»εµφανίζεται σε ένα µικρή καµπάνα (7). 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο MENU (10) για να βγείτε από το Σηµείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι «διαθέσιµες αν επιλέξετε την ποιότητα«καταχώριση PC (WAV PCM ήχου υψηλής ποιότητας ) Προεπισκόπηση Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παίξετε τα τρία πρώτα δευτερόλεπτα του κάθε εγγραφή περιέχονται σε ένα φάκελο. 1. Επιλέξτε το φάκελο (Α, Β, Γ, Μ), στο οποίο κάνετε προεπισκόπηση. 2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί MENU (4) για να εισάγετε στο κύριο 3. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + και - (4) επιλέξτε "SCAN" και επιβεβαιώστε µε το κεντρικό Μ (4η). 4. Επιλέξτε µε τα πλήκτρα + και - (4) το "Υ" (επιβεβαίωση) και πατήστε το κουµπί MENU. 5. Αυτόµατη σηµειώστε-manager θα παίξει «πρώτη τρία δευτερόλεπτα από όλα τα αρχεία του φακέλου προηγουµένως επιλεγεί. Σηµείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι «διαθέσιµες αν επιλέξετε την ποιότητα«καταχώριση PC (WAV PCM ήχου υψηλής ποιότητας) Συνδέστε και αποσυνδέστε τον υπολογιστή Με τη χρήση του καλωδίου USB Mini-USB µπορείτε να συνδέσετε το παρεχόµενο NoteManager ο υπολογιστής για να αποθηκεύσετε τις εγγραφές στον υπολογιστή και να µεταφέρετε αρχεία ήχου σε σηµείωµα του διευθυντή για την αναπαραγωγή. Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη θύρα USB του υπολογιστή χρήσης η "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού" για να αποφευχθούν πιθανές προβλήµατα όπως η απώλεια των εγγραφών ή δυσλειτουργίες επικοινωνία δεδοµένων µεταξύ των διαχειριστών και σηµείωση-pc. Σηµείωση: MP3 / WMA που θέλετε να παίξετε µε το σηµείωµα του διευθυντή πρέπει να αποθηκεύονται µόνο στη "Μ"

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-733PC VN-732PC VN-731PC Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες 1 2 3 4 5 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

WS-833 WS-832 WS-831 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Πρώτα βήματα. Εγγραφή. Αναπαραγωγή. Ραδιόφωνο FM. Μενού. Χρήση με υπολογιστή

WS-833 WS-832 WS-831 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Πρώτα βήματα. Εγγραφή. Αναπαραγωγή. Ραδιόφωνο FM. Μενού. Χρήση με υπολογιστή ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ WS-833 WS-832 WS-831 Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Ραδιόφωνο FM Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες 1 2 3 4 5 6 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC GR ΟΔΗΓΙΕΣ

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC GR ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού καταγραφέα Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εμφάνιση 1.1Οθόνη 1. Έλεγχος εγγραφής φωνής 2. Λειτουργία κύκλου (Cycle mode) 3. Επίπεδο μπαταρίας 4. Κατάλογος Audio 5. Υψηλής ποιότητας καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7000PC

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7000PC ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-7000PC EL ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Συμβουλές Ασφάλειας... 2 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3. Εισαγωγή... 2 4. Κεντρικό Μενού... 3 4.1 Μουσική (Music)... 3 4.2 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ VOICE RECORDER VR-300. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟ VOICE RECORDER VR-300. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟ VOICE RECORDER VR-300 Οδηγίες Χρήσης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 4 ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 5 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ... 6 ΠΛΗΚΤΡΑ... 8 ΧΡΗΣΗ... 9 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ... 9 ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

LS-11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM

LS-11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM LS- Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM ΟΔΗΓΙΕΣ Εγγράψτε το προϊόν σας στο www.olympus-consumer.com/register και θα έχετε πρόσθετα οφέλη από την Olympus! GR Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Έκδοση 2.2 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.archos.com/manuals για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. Αγαπητέ Πελάτη, σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko. ...,,., Olympus Olympus. AIKO HELLAS S.A., Archelaou Str., 6 Athens Tel. +0 0 79068, Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.gr PCM LS-0 IBM PC/AT International Business Machines Corporation. Microsoft,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού καταγραφέα Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού καταγραφέα Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Μεταφορά μουσικής. Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών

Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Μεταφορά μουσικής. Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα Μεταφορά μουσικής Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-61(1) Σημείωση Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ εν υπάρχει ρεύµα - Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά. - Ελέγξτε µήπως κάηκε η ασφάλεια. Αν χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ o o o Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείµενα που εµφανίζονται παρακάτω, περιλαµβάνονται στο κουτί. ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το IP 360 TV Trevi. Με αυτή τη μονάδα, χάρη στο δωρεάν Wi-Fi, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet ελεύθερα για πρόσβαση σε χιλιάδες περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-2500 ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Ανάλογα µε το εγκατεστηµένο λογισµικό ή την υπηρεσία παροχής σας, µέρος της περιγραφής αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας. * Ανάλογα µε τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ LP2FLASH Slipmat Καλώδιο USB CD µε το λογισµικό Εγχειρίδιο Γρήγορης Εκκίνησης Πληροφορίες Ασφάλειας και Εγγύηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate,

Διαβάστε περισσότερα