ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας"

Transcript

1

2 Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών και Νήσων Αιγαίου Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυµος Εταιρεία Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εθνικό Επιµελητηριακό ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών και Στελεχών Επιχειρηµατικών Φορέων Εκπαιδευτικές και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες ιάσταση Α.Ε. TUV Rheinland Hellas S.A. Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτοµίας Αττικής(BIC OF ATTIKA) ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

3 Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη«ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στοχεύει στην ανάπτυξη νέων προτύπων και µηχανισµών σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση ανέργωνστηντοπικήαγοράτωνκλάδωνεστίασης, τροφίµων-ποτών, εµπορίου, τεχνιτώνστιςκατασκευές, στην αυτοκίνηση(συνεργεία αυτοκινήτων, σχολές οδηγών), κλπ. µε έµφαση σε δραστηριότητες πράσινης οικονοµίας.

4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τοµέα η οποία περιλαµβάνει τους δήµους: ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

5 Εκτιµώµενα αποτελέσµατα: Σύνολο ωφελουµένων: 74 άτοµα Εκ των οποίων: αριθµός ωφελουµένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των νέων επιστηµόνων και ασφαλισµένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων): 27 άτοµα αριθµός ωφελουµένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 24 άτοµα αριθµός ωφελουµένων που θα υπογράψουν συµβάσεις απόκτησηςεργασιακήςεµπειρίαςστονιδιωτικότοµέα: 23 άτοµα

6 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ Το Σχέδιο ράσης της ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ περιλαµβάνει: ΜΕΛΕΤΕΣ Α. Εκπόνηση Μελετών οι οποίες στοχεύουν στην ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας στους κλάδους παρέµβασης στον ΚεντρικόΤοµέαΑθηνών. Επίσης, προβλέπεται: (i) η διερεύνηση των αναγκών σε πράσινες δεξιότητες και ειδικότητες στην τοπική οικονοµία (ii) η καταγραφή και αξιολόγηση καλών πρακτικών στην Ε.Ε. σχετικά µε την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών «πράσινης» οικονοµίας (iii) η ανάπτυξη οδηγού επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων «πράσινης» οικονοµίας (iv) η εκπόνηση εγχειριδίων ξενόγλωσσης τεχνικής και επαγγελµατικής ορολογίας, στους κλάδους αναφοράς

7 ΙΚΤΥΩΣΗ Β. Οι ράσεις ικτύωσης, περιλαµβάνουν: (i)δικτύωση της ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ µε άλλεςασκαισυναφείςτοπικέςπρωτοβουλίες, (ii) δηµιουργία δοµής προώθησης των ωφελουµένων στην αγορά εργασίας (iii) δικτύωση των ωφελουµένων µεταξύ τους και µε την τοπική αγορά (iv) cluster των νέων επιχειρήσεων του Σχεδίου, µε στόχο την από κοινού επίλυση προβληµάτων και την αύξηση του επαγγελµατισµού των µελών του δικτύου µέσω κοινών δράσεων συνεχούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης.

8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Γ. Οι ενέργειες ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης περιλαµβάνουν: (i)ανάπτυξη και διανοµή έντυπου & ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού και δηµοσιοποίηση του σχεδίου και τωνδράσεώντουσταμμε (ii) ευαισθητοποίηση των οµάδων στόχου, των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας (iii) δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου.

9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Για την ενίσχυση των τυπικών προσόντων των ωφελουµένων, θα πραγµατοποιηθούν δράσεις κατάρτισης και επιµόρφωσης µε σύγχρονα θεµατικά αντικείµενα στους τοµείς παρέµβασης αλλά και σχετικά µε τη λειτουργία κοινωνικής επιχείρησης στον τοµέα της ανακύκλωσης µαγειρικών ελαίων, την πιστοποίηση πράσινης οδήγησης, κλπ

10 Πρόγραµµα κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων στον κλάδο τροφίµων - ποτών ιενέργεια προγράµµατος κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών (εκ των οποίων προβλέπονται 60 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις). Το πρόγραµµα κατάρτισης θα απευθύνεται σε 24 ωφελούµενους του έργου, µε σκοπό την απόκτηση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ειδικότητες του κλάδου τροφίµων ποτών, ειδικότερα δε εκείνες που σχετίζονται µε την πράσινη οικονοµία.

11 Πρόγραμμα κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον κλάδο εστίασης και εμπορίου Η δράση αφορά στη διενέργεια προγράµµατος κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών (εκ των οποίων προβλέπονται 60 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις). Τοπρόγραµµακατάρτισηςθααπευθύνεταισε 23 ωφελούµενους του έργου, µε σκοπό την απόκτηση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ειδικότητες του κλάδου εστίασης, ειδικότερα δε εκείνες που σχετίζονται µε την πράσινη οικονοµία.

12 Πρόγραµµα κατάρτισης: Ίδρυση επιχειρήσεων και βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης παραγωγής σε ΜΜΕ1 Η δράση αφορά στη διενέργεια προγράµµατος κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών(εκ των οποίων προβλέπονται60 ώρεςθεωρητικήςκατάρτισηςκαι30 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις) το οποίο θα απευθύνεται σε 14 ωφελούµενους που θα προσανατολιστούν στην άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότηταςστουςκλάδουςπαρέµβασης.

13 Πρόγραµµα κατάρτισης: Ίδρυση επιχειρήσεων και βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης παραγωγής σε ΜΜΕ 2 Η δράση αφορά στη διενέργεια προγράµµατος κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών(εκ των οποίων προβλέπονται60 ώρεςθεωρητικήςκατάρτισηςκαι30 ώρες πρακτικής σε επιχειρήσεις) το οποίο θα απευθύνεται σε 13 ωφελούµενους που θα προσανατολιστούν στην άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότηταςστουςκλάδουςπαρέµβασης.

14 Πρόγραµµα επιµόρφωσης ανέργων για την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων στη λειτουργία κοινωνικής επιχείρησης. Η δράση αφορά στη διενέργεια προγράµµατος επιµόρφωσης διάρκειας 60 ωρών το οποίο θα απευθύνεται σε 7 ωφελούµενους του έργου, µε σκοπό την απόκτηση γνώσεων στην κοινωνική οικονοµία, ώστε να διευκολυνθεί η ανάληψη από µεριάς τους επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στον τοµέα της ανακύκλωσης µαγειρικών ελαίωνγιατηµετατροπήτουςσεβιοκαυσίµων.

15 Η δράση αφορά στη διενέργεια προγράμματος επιμόρφωσης διάρκειας 30 ωρών το οποίο θα απευθύνεται σε 20 ωφελούμενους του έργου (10+10), με σκοπό την ανάπτυξη τεχνικών και την παρουσίαση τρόπων οδηγικής συμπεριφοράς και οικολογικής οδήγησης για επαγγελματίες στους κλάδους παρέμβασης. Η πράσινη ή οικολογική οδήγηση (eco driving όπως είναι αναγνωρισμένη διεθνώς) αφορά σε τεχνικές που αποσκοπούν στη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, εκπομπής ρύπων και αερίων και συμβάλλουν στον περιορισμό των ατυχημάτων.

16 Η δράση αφορά στη διενέργεια προγράµµατος επιµόρφωσης διάρκειας 50 ωρών το οποίο θα απευθύνεται σε 10 ωφελούµενους του έργου, µε σκοπό την απόκτηση γνώσεων στην χρήση της αγγλικής επαγγελµατικής ορολογίας στον τριτογενή τοµέα και ειδικότερα στους κλάδους εστίασης και εµπορίου.

17 Πρόγραµµα επιµόρφωσης: Επαγγελµατικά αγγλικά στον κλάδο κατασκευών Η δράση αφορά στη διενέργεια προγράµµατος επιµόρφωσης διάρκειας 50 ωρών το οποίο θα απευθύνεται σε 10 ωφελούµενους του έργου, µε σκοπό την απόκτηση γνώσεων στην χρήση της αγγλικής επαγγελµατικής ορολογίας στον κλάδοκατασκευών.

18 Πρόγραµµα επιµόρφωσης: Επαγγελµατικά αγγλικά στον κλάδο τροφίµων- ποτών Η δράση αφορά στη διενέργεια προγράµµατος επιµόρφωσης διάρκειας50 ωρώντοοποίοθααπευθύνεταισε10 ωφελούµενους του έργου, µε σκοπό την απόκτηση γνώσεων στην χρήση της αγγλικής επαγγελµατικής ορολογίας στον κλάδοτροφίµων-ποτών.

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η υποστήριξη των ωφελουµένων ανέργων µέσα από δράσεις συµβουλευτικής και υποστήριξης είναι ιδιαίτερα κρίσιµες για την προώθησητηςαπασχολησιµότητάςτους. Οι επιµέρους δράσεις αφορούν: Επιλογή των ωφελουµένων και συµβουλευτική διάγνωσης αναγκών Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας στην κοινωνική οικονοµία Υποστήριξη των ωφελουµένων µετά την τοποθέτησή τους σε θέσεις µισθωτής εργασίας ή σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων (συµπεριλαµβανοµένων και µίας κοινωνικής επιχείρησης) Προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ)

20 Οι στόχοι προώθησης στην απασχόληση θα πραγµατοποιηθούν µε: τηναποτελεσµατικήσύζευξηπροσφοράςκαιζήτησηςεργασίας, την εξοικείωση των ανέργων µε τις συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Το πρόγραµµα ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων θα γίνει µε: την διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων, ανάρτηση αφίσας, αναµετάδοση ραδιοφωνικού σποτ σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς, καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο και το διαδίκτυο, διαδικτυακή πύλη ενηµέρωσης δράσεις που αποσκοπούν κατ αποκλειστικότητα στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεωνκαιπιοσυγκεκριµένασε: 3 ηµερίδες ευαισθητοποίησης που θα διοργανώσουν η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτοµίας Αττικής αποστολή έντυπων και ηλεκτρονικών newsletters σε εργοδότες επιτόπιες επισκέψεις σε επιχειρήσεις για τη face-to-face ενηµέρωσή τους.

21 Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα απασχολήσουν ωφελούµενους σε θέσεις εργασίας ή απόκτησης εργασιακής εµπειρίας, θα γίνει µε την δηµοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τις τοπικές επιχειρήσεις και θα αξιοποιηθεί η υπηρεσία της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του ΕΕΑ.

22 Σας ευχαριστώ Σύρος Κοσκοβόλης Σχεδιασµός& υλοποίηση προγραµµάτων ΕΕΑ

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: «Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων στο Νομό Κυκλάδων» 8 Δεκεμβρίου 2014 Μουσείο «Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Οκτώβριος 2013 (Τεύχος 3 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Δικτύωση Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Κατάρτιση & Επιμόρφωση Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργοδοτών Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία στην ΕΥΒΟΙΑ» (κωδικός Ο.Π.Σ. 430031, ΣΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2014 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, ώρα 17:00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο:

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Σε αυτό το Δελτίο: Κρέστενα Ηλείας Τ.Κ. 27055 2625024990, 2625024289, 2625024991 2625024991 anol@otenet.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 2 Newsletter 2 Σε αυτό το Δελτίο: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ» Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23-05-2014 /30520 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23-05-2014 /30520 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 16 / /30520 2014 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" Διεύθυνση: Ηροδότου 33 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15122 Τηλ. : 2106122334-2221090677 Fax: 2221062267 E-mail: kekepim@otenet.gr Μαρούσι, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κοµοτηνή 2/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1099 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα