ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 47

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 41. Αριθμός 47"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 47 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Το Εργαστήριο ΓΑΙΑ - Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταπτυχιακού Συνεργάτη για πλήρη απασχόληση στο εξωτερικό πρόγραμμα "Advanced Systems for the enhancement ol the environmental performance of WINEries in Cyprus" (LIFE+ Environment Policy and Governance - WINEC) για την περίοδο 1/3/ /10/2012. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου στην Περιβαλλοντική Μηχανική ή Χημική Μηχανική από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και μεταπτυχιακού τίτλου στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Θα πρέπει επίσης να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προηγούμενη εμπειρία σε σχετικό με το ερευνητικό πρόγραμμα Θέμα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Η θέση αφορά ανάμεσα σε άλλα στα ακόλουθα: Μέτρηση και εξέταση ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων οινοποιείων (καθορισμός ρη, ολικών στερεών, ολικών πτητικών στερεών, αιωρούμενων στερεών, αιωρούμενων πτητικών στερεών, BOD5, COD, ολικό άζωτο, ολικός φώσφορος, λίπη και έλαια, ολικές φαινολικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα). Καθορισμό των μηχανικών και τεχνολογικών παραμέτρων για το σχεδιασμό πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων οινοποιείου (βιολογική και προχωρημένη χημική επεξεργασία). Κινητική μελέτη των αντιδράσεων! Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο τριανταδύο μηνών (1/3/ / ). Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ανέρχονται στο ποσό των 1200 Euro. Δεν προβλέπεται 13 * μισθός ούτε συμμετοχή στο σχέδιο ιατρό φαρμακευτική ς περίθαλψη ς του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν: (α) (β) (γ) (δ) (ε) επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και αγγλικά, αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες, αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ονόματα δύο (2) τουλάχιστον ακαδημαϊκών (και στοιχεία επικοινωνίας), από τους οποίους είναι δυνατό να ζητηθούν συστάσεις. ΌΛσ τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη),Τ.Θ ,1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 14:00 μ.μ. ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 5 Φεβρουαρίου Θα Θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2010 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 5 Φεβρουαρίου 2010), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου, τηλ ,

2 42 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 48 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Φ.ΟΑ Τίτλος: Κατηγορία:. Γενική εποπτεία: Τόπος Εργασίας: Μισθολογική τοποθέτηση: Εκπαιδευτής Φοιτητικών Ομίλων Αθλημάτων (Φ.Ο.Α.) Σύμβαση (συμβόλαιο με δυνατότητα ανανέωσης) Συντονιστής Πανεπιστήμιου/Τεχνικό Συμβούλιο ΚΟΑ Χώροι ΑΠΚΥ Αναλόγως προσόντων, εμπειρίας και ωρών εργασίας Το ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν στο Πρόγραμμα ΦΟΑ, «ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ», στην επαρχία Λευκωσίας, για την περίοδο του ακαδημαϊκού έτους Τα αθλήματα είναι: φούτααλ, καλαθόσφαιρα, εξερεύνηση περιβάλλοντος, μοντέρνοι χοροί, αντισφαίριση, μπάτμιντον. Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού τίτλου ή ισόπμου προσόντος στη Φυσική Αγωγή. Επίσης θα πρέπει να κατέχουν και δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 1. Υπεύθυνος για την οργανωση-διοίκηση και ανάπτυξη των Φ.Ο.Α. 2. Ετοιμάζει τον προπονητικό σχεδιασμό 3. Τηρεί αρχείο ασκουμένων και το υποβάλλει στο Συντονιστή του προγράμματος όταν του ζητηθεί 4. Συντηρεί και διατηρεί το αθλητικό υλικό σε λειτουργήσιμη κατόοταση 5. Ετοιμάζει διαγωνισμούς μεταξύ των φοιτητών του ομίλου 6. Υποβάλλει τελική έγγραφη αναφορά του έργου που έχει επιτελεστεί για τη χρονιά που πέρασε και εισηγήσεις για την επόμενη 7. Διατηρεί το αθλητικό ολυμπιακό πνεύμα μεταξύ των ασκουμένων 8. Εκτελεί οτιδήποτε άλλο του ζητηθεί σχετικό με την εργασία. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην ειδικότητα (άθλημα), ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν 2. Ευρεία αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αθλήματα που υποβάλλουν αίτηση (τουλάχιστον 3 χρόνια) 3. Πλήρης ενημέρωση για τις εξελίξεις σε θέματα αθλητισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Οργάνωση Ακεραιότητα Χαρακτήρα Επικοινωνία Υπευθυνότητα Συνεργασία Αξιοπιστία Πρωτοβουλία Εχεμύθεια ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους απασχόλησης, τα καθήκοντα της θέσης και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν και να προμηθευτούν από το Γραφείο Αθλητισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 13-15, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 4 ος όροφος, 1055 Λευκωσία ή στο τηλ , Φαξ: ή την Ιστοοελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν Βιογραφικό Σημείωμα επισυνάπτοντας αντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων και των τίτλων/εξετάσεων που έχουν αποκτήσει. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Εκπαιδευτή Φ.Ο.Α. με σύμβαση» και να παραδοθούν στα γραφεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην πιο πάνω διεύθυνση, ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (Τ.Θ. 24Β01, 1304 Λευκωσία), το αργότερο μέχρι τις 05 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα τηλέφωνα Φαξ: και στη διεύθυνση Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 13-15, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 4^ όροφος, 1055 Λευκωσία.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Α 43 Αριθμός 49 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ECHA» Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ανακοίνωση του European Chemicals Agency (ECHA) στο Ελσίνκι, αναφορικά με την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων: 1) Positron and Grade: Head of Unit - Evaluation Grade AD 12 ECHA/TA/2009/023 Helsinki/ Fin land FORMAL REQUIREMENTS General conditions -Be a national of a Member State of the European Unionl or a national of the European Economic Area (Norway, Iceland, Liechtenstein), -Enjoy your full rights as a citizen, -Have fulfilled any obligations imposed by the laws concerning military service, -Produce the appropriate character references as to your suitability for the performance of your duties, -Be physically fit to perform your duties, -Have a thorough knowledge of one of the official languages of the European Union2 and a satisfactory knowledge of another official language of the European Union to the extent necessary for ihe performance of your duties. a) Successful completion of a full course of university studies attested by a degree, where the normal duration of university education is four (4) years or more; b) Successful completion of a full course of university studies attested by a degree, where the normal duration of university education is three (3) years. To qualify for this profile, you must have total professional experience 3 of at least fifteen (15) years (if you have a fouryear degree) or sixteen (16) years (if you have a three year degree) after achieving the qualification set out in a) or b) above, of which at least five (5) years must be in a field or fields relevant to the activity of the Unit, and at least three (3) years in a management role (Head of Unit, Head of Sector, Team Leader or equivalent). If you meet the formal requirements set out above, you will be assessed in view of selection for testing and/or interview on the basis of the following criteria: -Your academic and professional qualifications -Your professional experience in fields relevant to the activity of the Unit; -Your management experience;.-your experience in implementing chemicals and/or related legislation. The following will be considered as assets: -Proven experience in one, or preferably several fields relevant to the work of the Evaluation units (regulatory hazard, exposure and risk assessment and management ol chemicals); - of managing large mullidisciplinary projects; - of starting up a new organisation or business unit; - of working abroad and/or in an international or multicultural environment. PRELIMINARY /TESTING Selected candidates may be invited for a preliminary interview and/or aptitude and competence testing by personnel selection consultants serving in an advisory capacity the selection committee. Candidates who in ihe course of such interview/testing demonstrate the requisite aptitudes/competences may be invited for an interview with Ihe selection committee. If selected for an interview with the selection committee, you will be assessed in the interview on the basis of the Following criteria: -Knowledge and understanding of REACH, the relevant guidance documents and previous chemicals legislation relevant for evaluation; -Understanding of the challenges faced by the Agency in the areas of responsibility of the Unit; -Capacity to rapidly grasp the scientific and/or political sensitivity of Ihe regulatory activities of the Agency;

4 44 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ^Aptitude for management of human and financial resources in an EU context; -Capacity to motivate a team to achieve challenging objectives and to monitor, evaluate and report on its achievements; -Ability to communicate effectively with regulatory experts, stakeholders and the public; -Negotiation, problem-solving and conflict-resolution skills; -Excellent command of English and aptitude for working in a multicultural and multilingual environment. 2) Position and Grade: Human Resources Officer - HR Policy Development Grade AD 6 ECHA/TA/2009/024 Helsinki FORMAL REQUIREMENTS General conditions Be a national of a Member State of the European Union 1 or a national of the European Economic Area (Norway, Iceland, Liechtenstein), (Enjoy your full rights as a citizen, Have fulfilled any obligations imposed by the laws concerning military service, Produce the appropriate character references as to your suitability for the performance of your duties, Be physically fit to perform your duties, Have a thorough knowledge of one of the languages of the European Union 2 and a satisfactory knowledge of another a) Successful completion of a full course of university studies attested by a degree where the normal duration of university education is four years or more; b) Successful completion of a full course of university studies attested by a degree, where the normal duration of university education is three years To qualify for this profile (AD6), you must have at the closing date for applications total professional experience of at least three (3) years (if you have a four-year degree) or at least four (4) years (if you have a three-year degree). Of your total professional experience at least 1 year must be in the lield of human resources. If you meet the formal requirements set out above, you will be assessed in view of selection for interview on the basis of the following criteria: Your academic and professional qualifications Your professional experience: the range of fields covered; the type and level of work done; The following will be considered as assets: in HR-related disciplines; in human resources management in an EU institution or body; of working in a multilingual and multicultural environment. If selected (or interview, you will be assessed in the interview on the basis of the following criteria: Knowledge and understanding of EU human resources management rules, procedures and practice; Knowledge and understanding of EU human resources policies, policy instruments and their implementation; Knowledge and understanding of performance management, competences and career development in the context of an EU body; Capacity for team work in a multicultural environment; Interpersonal skills; Ability to communicate effectively in written and spoken English; 3) Position and Grade: IT Systems Engineer Grade AD 7 ECHA/TA/2009/025 Helsinki

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ FORMAL REQUIHEMENTS Genera] conditions -Be a national of a Member State of the European Union or a national of the European Economic Area (Norway, Iceland, Liechtenstein)!; -Enjoy your full rights as a citizen; -Have fulfilled any obligations imposed by the laws concerning military service; -Produce the appropriate character references as to your suitability for the performance of your duties; -Be physically fit to perform your duties; -Have a thorough knowledge of one ot the languages of the European Union2 and a satisfactory knowledge of another language to the extent necessary to perform your duties. a) Successful completion of a full course of university studies in IT or related subject, attested by a degree where the normal duration of university education is four (4) years or more; b) Successful completion of a full course of university studies in IT or related subject, attested by a degree where the normal duration of university education is three (3) years. To qualify for this protile (AD7), you must have at the closing date for applications total professional experience 3 of at least 6 years (if you have a four-year degree) or 7 years (if you have a three-year degree). 01 your total professional experience at least 4 years must be in the area of practical systems, application, and network administration in corporate data centre environments. If you meet the formal requirements set out above, you will be assessed in view of selection for interview on the basis of the following criteria: -Your academic and professional qualifications -Your professional experience: the range of fields covered; the type and level of work done; Broad and in-depth knowledge of, combined with practical work experience in the following fields will be considered as an additional asset: -Team management experience; -IT service management, ideally substantiated by ITlL-training/certificatlon; -Service Level Agreement (SLA) drafting, monitoring, contract administration; -Managing clustered server, database, network, and storage systems in highly-available web-based online-transaction, and/or document-centric environments; -Operating systems like UNIX (especially Solaris 10), Windows, Linux; -Database systems like acle (10/11 g); -Document Management systems like Documentum; -J2EE application server systems like Weblogic (9+), and/or Apache/Tomcat; -Application testing, especially for performance & load using common tools; -Microsoft technology: SQL-Server, IIS, Sharopoint (MOSS), desktop security; -Identity management. Directory Services (LDAP), Active Directory, PKI. If selected for interview, you will be assessed in the interview on the basis of the following criteria: -Coverage and depth of technical knowledge in the relevant fields outlined above; -Ability to communicate effectively in written and spoken English; and knowledge of at least one other official language of the EU; -Ability to analyse and structure complex tasks, and to plan and work accordingly; -Ability to prioritise and action in a short timeframe and under time pressure; -Interest and ability to stay up-to-date with relevant technology; -Ability to integrate into multi-cultural teams and to motivate others. 4) Position and Grade: Security Manager EO Grade AD 9 ECHA/TA/2009/026 Helsinki

6 46 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 FORMAL REQUIREMENTS General conditions -Be a national of a Member State of the European Unionl or a national of the European Economic Area (Norway, Iceland, Liechtenstein), -Enjoy your full rights as a citizen, -Have fulfilled any obligations Imposed by the laws concerning military service, -Produce the appropriate character references as to your suitability for the performance of your duties, -Be physically fit to perform your duties, -Have a thorough knowledge of one of the languages ol the European Union2 and a satisfactory knowledge of another official language of the European Union to the extent necessary to perform your duties. a) Successful completion of a full course of university studies attested by a degree in the field of security or law, where the normal duration of university education is four (4) years or more; b) Successful completion of a full course of university studies attested by a degree in the field of security or law, where the normal duration of university education is three (3) years. To qualify for this profile, you must have a total professional experience 1 of at least twelve (12) years (if you have a fouryear degree) or thirteen (13) years (il you have a three-year degree) after achieving the qualification set out in a) or b) above, of which at least three (3) years must be in the field of security or law enlorcement. If you meet the formal requirements set out above, you will be assessed in view of selection for testing and/or interview on the basis of the following criteria: -Your academic and professional qualifications -Your professional experience in the field of physical security; -Your prolessional experience in the lield of information security, or in combating cyber criminality; -Your professional experience in law enforcement; -Your prolessional experience in security in an international environment, proven by working abroad preferably in an international and multicultural environment; -Your professional experience in large institutions. The following will be considered as assets: - in security in a European institution or body; - in working at corporate level. Selected candidates may be invited for an interview with the selection committee. If selected for an interview with the selection committee, you will be assessed in the interview on the basis of the following criteria: -Criteria listed in section "" above; -Knowledge and understanding of the activities and challenges of physical and information security management in a large organisation; -Knowledge and understanding of risks and measures against possible threats in the field of information security and of physical security; -Relational skills; -Aptitude for management of human resources; -Ability to communicate effectively in English (which is ECHA working language) and in another EU language. HOW TO APPLY All interested candidates are invited to apply, by filling in the Application Form which you can lind at the following web address: for the selection of Human Resources Officer HR Policy Development M/F hrtps^comments.echa.europa.eu/comments/echa-ta aspx for the selection ot IT Systems Engineer M/F https://comments.echaeuropa.eu/comments/echa-ta-20q9-025.aspx

7 ΤΜΗΜΑA ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ For the selection of Security Manager EO, M/F hnps://commentsecha.europa.eu/cornrnents/echa-ta aspx. The ECHA CV ( cv doc ) must be tilled in and attached to the Application Form. NB: Failure to submit the ECHA CV will lead to exclusion from the procedure. In order to be considered, applications must: Be submitted online; Be received by the closing date for submission; Include the ECHA CV. Applications that are sent after the closing date for submission, that are incomplete or do not fulfil the criteria set out above will be excluded from the selection. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του οργανισμού «ECHA» en.asp και ή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Εργασίας, τηλ.: Αριθμός 50 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τμηματικές Εξετάσεις Τμηματικές εξετάσεις σχετικά με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο (Βασικό και Τροποποιητικούς) τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμούς, τη Συνεργατική Θεωρία και Πρακτική, όπως θα ιοχύουν τέλος Φεβρουαρίου Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν δημόσιοι υπάλληλοι (α) Κάτοχοι μόνιμης ή υπεράριθμης θέοης {έναντι κενής θέσης Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Α') στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, που έχουν υποχρέωση να επιτύχουν σε αυτή σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης αυτής και (β) κάτοχοι μόνιμης θέσης του Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, που έχουν υποχρέωση να επιτύχουν σε αυτή σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης αυτής. 3. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών στη Λευκωσία, την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα π.μ. και θα είναι διάρκειας τριών ωρών. 4. Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η Ελληνική. 5. Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να συμβουλεύονται τους Νόμους και τους Θεσμούς που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη. 6. Αιτήσεις από υποψηφίους που ενδιαφέρονται να παρακαθίσουν στις εξετάσεις πρέπει να υποβληθούν στον Εφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, όχι πιο αργά από τις 16 Φεβρουαρίου 2010.

Αριθμός 8854 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Οι διορισμοί των πιο κάτω από την 1η Δεκεμβρίου 2006 στη θέση Αρχιτέκτονα, Τμήμα Δημόσιων Έργων, επικυρώνονται:

Αριθμός 8854 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Οι διορισμοί των πιο κάτω από την 1η Δεκεμβρίου 2006 στη θέση Αρχιτέκτονα, Τμήμα Δημόσιων Έργων, επικυρώνονται: 7410 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Αριθμός 8854 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Οι διορισμοί των πιο κάτω από την 1η Δεκεμβρίου 2006 στη θέση Αρχιτέκτονα, Τμήμα Δημόσιων Έργων, επικυρώνονται: Έλενας Αναστασιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4527 Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011 275

Αριθμός 4527 Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011 275 Αριθμός 4527 Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011 275 Αριθμός 269 Η Μαρία Γούναρη, μόνιμος Κτηματολογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, απεβίωσε στις 16 Μαρτίου 2011.

Διαβάστε περισσότερα

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Ελίνα Δημητρίου (Δ. 13588) Αυγουστής Αυγουστή (Δ. 13600) Χριστοδουλία Τσεκούρα (Δ.13602) Μάριος Βρυωνίδης (Δ. 13657) Αντώνης Παλατές (Δ. 13658) Δημητράκης Πιτσιλλής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325

Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325 Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325 Αριθμός 309 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Χριστούλα Αργυρού - Χρίστου, μόνιμος Τεχνικός Μηχανικός. Υπουργείο Εσωτερικών, διορίζεται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 6132 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Παναγιώτας Κωμοδρόμου (Π.Φ. 30034) Άννας Κυνηγού (Π.Φ. 30088) θ διορισμός του κ. Βάσου Φιλόθεου, από τις 4 Οκτωβρίου 2004, στη θέση Τεχνικού, Τμήμα Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 252 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Αριθμός 252 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 257 Αριθμός 252 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4602 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 317 Αριθμός 266 Ο Μιχαήλ Χαραλάμπους, μόνιμος Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173. Αριθμός 700

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173. Αριθμός 700 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173 Αριθμός 700 ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιθεωρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4394 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009 1721 Αριθμός 1099 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 1097 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199 Αριθμός 8655 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αλλαγή στη Σύνθεση Κακουργιοδικείου Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό της κας Ρέας Λιμνατίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 570 Η κ. Σταυρούλα Π. Μιχαήλ, μόνιμη Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3815 Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2004 637 ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος, µε Αρ. Πράξεως 547/2004 και ηµεροµηνία 26 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405 Η κα Δήμητρα Κούσιου-Χρυσανδρέα, μόνιμος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(στ) των

Διαβάστε περισσότερα

(Τέλεφαξ 22670101) 18 Μαΐου 2015 Αριθμός 271

(Τέλεφαξ 22670101) 18 Μαΐου 2015 Αριθμός 271 Αριθμός 270 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4815 Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 567

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4815 Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 567 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4815 Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 567 Aριθμός 594 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 593 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 420 ΑΠΟΣΠΑΣΗ Ο κ. Ανδρέας Φραντζής, μόνιμος Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, για εκτέλεση

Aριθμός 420 ΑΠΟΣΠΑΣΗ Ο κ. Ανδρέας Φραντζής, μόνιμος Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, για εκτέλεση 454 Aριθμός 420 ΑΠΟΣΠΑΣΗ Ο κ. Ανδρέας Φραντζής, μόνιμος Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #33 / Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 468 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4, 6 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4873 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 507

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4873 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 507 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4873 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 507 Aριθμός 479 Ο Αθανάσιος Χριστοφίδης, μόνιμος Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2925

Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2925 Food and Agriculture Organization of the United Nations PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT N O : IRC2925 Issued on: 6 July 2015 Deadline For Application: 3 August 2015 POSITION TITLE: Junior Professional

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265

Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265 Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265 Αριθμός 998 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 996 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 15ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #31 / Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 470 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Γραµµατείς, Λογιστές, Υπάλληλοι Γραφείου, Θετικές Επιστήµες. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόµενα. σελ. 4 Γραµµατείς, Λογιστές, Υπάλληλοι Γραφείου, Θετικές Επιστήµες. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #14 / Τρίτη 21 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικά Στελέχη, Μηχανογράφηση σελ.

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικά Στελέχη, Μηχανογράφηση σελ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #34 / Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 494 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ

Περιεχόµενα ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #15 / Τρίτη 28 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ad design: powered by:

ad design: powered by: ad design: powered by: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Λεωφ. Δημοκρατίας 46 τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη τηλ: 210 9730280 site: www.skywalker.gr e-mail: fpress@skywalker.gr ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4528 Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011 309 Αριθμός 291 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Στυλιανός Γρηγορίου, μόνιμος Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα