Κύρωση της 92 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949). (ΦΕΚ 107/Α/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύρωση της 92 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949). (ΦΕΚ 107/Α/18-07-86)"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 1637/86 Κύρωση της 92 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949). (ΦΕΚ 107/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος η 92 ιεθνής Σύµβαση Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων, (αναθεωρητική 1949), που ψηφίστηκε κατά την 32α Σύνοδο της ιεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας του έτους 1949, το κείµενο της οποίας σε ελληνική µετάφραση και στο γαλλικό και αγγλικό πρωτότυπο έχει ως ακολούθως: ΣΥΜΒΑΣΗ 92. ΕΝ ΙΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1949) Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε εκεί την 8η Ιουνίου 1949, στην τριακοστή δεύτερη σύνοδό της. Αφού αποφάσισε την υιοθέτηση ορισµένων προτάσεων σχετικά µε την µερική αναθεώρηση της Συµβάσεως για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων 1949, που υιοθετήθηκε στην 28η σύνοδό της, ζήτηµα που αποτελεί το δωδέκατο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως της συνόδου. Αφού αποφάσισε ότι οι προτάσεις αυτές πρέπει να λάβουν τον τύπο ιεθνούς Συµβάσεως. Υιοθετεί σήµερα δεκαοκτώ Ιουνίου χίλια εννιακόσια σαράντα εννιά την ακόλουθη σύµβαση µε τον τίτλο Σύµβαση ενδιαιτήσεως πληρωµάτων (αναθεωρηµένη) ΜΕΡΟΣ Ι Γενικές διατάξεις. Άρθρο 1 1.Η Σύµβαση αυτή εφαρµόζεται σε κάθε σκάφος του ηµοσίου ή ιδιώτη που θαλασσοπλοεί µε µηχανική προώθηση και απασχολείται στη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων για εµπορικό σκοπό και είναι νηολογηµένο σε Χώρα για την οποία ισχύει η Σύµβαση αυτή. 2.Οι Εσωτερικοί νόµοι ή Κανονισµοί θα καθορίσουν πότε τα πλοία θεωρούνται ότι θαλασσοπλοούν για την εφαρµογή της Συµβάσεως αυτής. 3.Η Σύµβαση αυτή δεν εφαρµόζεται σε: α)σκάφη κάτω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας. β)σκάφη που κινούνται ουσιαστικά µε πανιά αλλά είναι εφοδιασµένα µε βοηθητικές µηχανές. γ)σκάφη που απασχολούνται στην αλιεία ψαριών, φαλαινών ή παρόµοιες επιχειρήσεις. δ)ρυµουλκά. 4.Πάντως η Σύµβαση αυτή θα εφαρµόζεται στην έκταση που είναι δικαιολογηµένο και δυνατό: α)σε σκάφη από κόρους ολικής χωρητικότητας, β)στην ενδιαίτηση προσώπων που απασχολούνται στη συνήθη ναυτική εργασία πάνω σε πλοία απασχολούµενα στη φαλαινοθηρία ή παρόµοιες επιχειρήσεις.

2 5.Οι απαιτήσεις που περιέχονται στο ΙΙΙ µέρος αυτής της Συµβάσεως είναι δυνατό να µην εφαρµοσθούν ακριβώς σε οποιοδήποτε πλοίο, εφόσον η αρµόδια αρχή, αφού συµβουλευθεί τις οργανώσεις των πλοιοκτητών και (ή) τους πλοιοκτήτες και τις αντιπροσωπευτικές επαγγελµατικές οργανώσεις των ναυτικών, πεισθεί ότι µε τη διαφορετική εφαρµογή των κανόνων τούτων, παρέχονται πλεονεκτήµατα τέτοια, ώστε στο σύνολό τους οι όροι δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους οι οποίοι θα ήταν αν οι κανόνες της συµβάσεως εφαρµόζονταν αυστηρά. Λεπτοµέρειες όλων αυτών των παρεκκλίσεων θα ανακοινώνονται από το Κράτος Μέλος στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ο οποίος θα πληροφορεί σχετικά τα Κράτη Μέλη της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας. Άρθρο 2 Στη Σύµβαση αυτή: α) «πλοίο» σηµαίνει σκάφος στο οποίο εφαρµόζεται η Σύµβαση. β) «κόροι» σηµαίνει κόρους ολικής χωρητικότητας. γ) «επιβατηγό πλοίο» σηµαίνει πλοίο για το οποίο υπάρχει σε ισχύ είτε πιστοποιητικό ασφαλείας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας ιεθνούς Συµβάσεως για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, είτε πιστοποιητικό µεταφοράς επιβατών. δ) «αξιωµατικός» σηµαίνει κάθε πρόσωπο, εκτός από τον Πλοίαρχο, που έχει βαθµό του αξιωµατικού σύµφωνα µε τους εσωτερικούς νόµους ή κανονισµούς ή αν δεν υπάρχουν σχετικοί νόµοι ή κανονισµοί σύµφωνα µε συλλογική σύµβαση ή έθιµο. ε) «κατώτερο πλήρωµα» σηµαίνει µέλος πληρώµατος πλην των αξιωµατικών. στ) «υπαξιωµατικός» σηµαίνει µέλος κατωτέρου πληρώµατος που υπηρετεί σε θέση εποπτείας ή ειδικής ευθύνης και θεωρείται ως υπαξιωµατικός, σύµφωνα µε εσωτερικούς νόµους ή κανονισµούς ή αν δεν υπάρχουν σχετικοί νόµοι ή κανονισµοί σύµφωνα µε συλλογική σύµβαση ή έθιµο. ζ) Ο όρος «ενδιαίτηση πληρώµατος» περιλαµβάνει υπνοδωµάτια, εστιατόρια, αποχωρητήρια, νοσοκοµεία και αίθουσες αναψυχής προορισµένες για χρήση του πληρώµατος. η) Ο όρος «προβλεπόµενο» σηµαίνει προβλεπόµενο από εσωτερικούς νόµους ή κανονισµούς ή την αρµόδια αρχή. θ) Ο όρος «επανανηολόγηση» σηµαίνει τη νηολόγηση του πλοίου που γίνεται όταν αλλάζει ταυτόχρονα η χώρα νηολόγησης και η ιδιοκτησία του πλοίου. Άρθρο 3 1. Κάθε µέλος για το οποίο ισχύει η σύµβαση αυτή αναλαµβάνει την υποχρέωση να διατηρεί σε ισχύ νόµους ή Κανονισµούς οι οποίοι διασφαλίζουν την εφαρµογή των διατάξεων του εύτερου, Τρίτου και Τέταρτου Μέρους της Συµβάσεως αυτής. 2. Οι νόµοι ή κανονισµοί θα: α) επιβάλλουν στις αρµόδιες Αρχές την υποχρέωση να γνωστοποιούν το περιεχόµενό τους σ' όλα τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα. β) Θα καθορίζουν τα υπεύθυνα πρόσωπα για την τήρηση των διατάξεων τούτων. γ) Θα προβλέπουν τις κατάλληλες ποινές για την παράβασή τους. δ) Θα προβλέπουν την ύπαρξη κατάλληλου συστήµατος επιθεωρήσεως για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής τους. ε) Θα επιβάλλουν στην αρµόδια Αρχή την υποχρέωση να συµβουλεύεται τις οργανώσεις πλοιοκτητών και (ή) τους πλοιοκτήτες και τις αναγνωρισµένες και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ναυτικών σχετικά µε τη διατύπωση των κανονισµών και να συνεργάζονται όσο είναι δυνατό µ' αυτά τα µέρη για την τήρησή τους ΜΕΡΟΣ ΙΙ Σχεδίαση και έλεγχος της ενδιαιτήσεως πληρωµάτων. Άρθρο 4

3 1. Προτού αρχίσει η ναυπήγηση κάποιου πλοίου θα υποβάλλεται για έγκριση στην αρµόδια Αρχή σχέδιο του πλοίου στο οποίο θα φαίνεται σε προβλεπόµενη κλίµακα ο τόπος και η γενική κατανοµή της ενδιαιτήσεως του πληρώµατος. 2. Προτού αρχίσει η κατασκευή των ενδιαιτηµάτων του πληρώµατος και προτού µεταβληθεί ή ανακατασκευασθεί η ενδιαίτηση σε πλοίο που υπάρχει θα υποβάλλεται για έγκριση στην αρµόδια Αρχή λεπτοµερές σχέδιο και πληροφορίες που αφορούν αυτή και που εµφανίζουν σε προβλεπόµενη κλίµακα και µε τις προβλεπόµενες λεπτοµέρειες την κατανοµή κάθε χώρου, τη διάθεση των επίπλων και σκευών, τα µέσα και τη διάταξη του αερισµού, φωτισµού, θερµάνσεως και υγειονοµικών εγκαταστάσεων. Πάντως σε επείγουσες περιπτώσεις οι προσωρινές µεταβολές ή ανακατασκευές που εκτελέστηκαν εντός της χώρας στην οποία το σκάφος είναι νηολογηµένο, αρκεί για την εφαρµογή του άρθρου τούτου να υποβληθούν αργότερα τα σχέδια στην αρµόδια Αρχή για έγκριση. Άρθρο 5 Η αρµόδια αρχή θα επιθεωρεί το πλοίο για να εξακριβώσει αν η ενδιαίτηση πληροί τους όρους των νόµων και κανονισµών, όταν: α) το πλοίο νηολογείται ή επανανηολογείται, β) µεταβάλλεται ουσιαστικά ή ανακατασκευάζεται η ενδιαίτηση του πληρώµατος. γ) έγιναν παράπονα προς την αρµόδια Αρχή, κατά τον προβλεπόµενο τρόπο και έγκαιρα ώστε να µην προκαλείται καθυστέρηση στο πλοίο, από αναγνωρισµένες και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ναυτικών που αντιπροσωπεύουν ολόκληρο ή µέρος του πληρώµατος ή από προβλεπόµενο αριθµό ή ποσοστό µελών πληρώµατος του πλοίου, του οποίου η ενδιαίτηση δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις της Συµβάσεως αυτής. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Όροι ενδιαιτήσεως του πληρώµατος Άρθρο 6 1. Η τοποθέτηση, τα µέσα προσβάσεως, η κατασκευή και διάταξη, σε σχέση µε τους άλλους χώρους της ενδιαιτήσεως του πληρώµατος, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια, προστασία από τον καιρό και τη θάλασσα και µόνωση από ψύχος ή θερµότητα, υπερβολικό θόρυβο και τις αναθυµιάσεις από άλλους χώρους. 2. εν θα υπάρχουν απ' ευθείας ανοίγµατα προς τα υπνοδωµάτια από τους χώρους του φορτίου, των µηχανών, του µαγειρείου, των αποθηκών υλικών και χρωµάτων, των στεγνωτηρίων, των κοινών πλυντηρίων και αποχωρητηρίων. Τα διαφράγµατα που διαχωρίζουν τους παραπάνω χώρους από τα υπνοδωµάτια καθώς και τα εξωτερικά διαφράγµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα ικανοποιητικά από χάλυβα ή άλλη εγκεκριµένη ύλη και να είναι αεροστεγή και υδατοστεγή. 3. Τα εξωτερικά διαφράγµατα των υπνοδωµατίων και εστιατορίων πρέπει να έχουν την κατάλληλη µόνωση. Οι επικαλύψεις των µηχανών στους οποίους παράγεται θερµότητα πρέπει να έχουν κατάλληλη µόνωση, εφόσον η θερµότητα αυτή ενδέχεται να παρενοχλεί συνεχόµενα διαµερίσµατα ή διαδρόµους. Πρέπει επίσης να λαµβάνεται πρόνοια, ώστε να εξασφαλίζεται προστασία από τα θερµά τµήµατα των σωλήνων ατµού και ζεστού νερού. 4. Τα εσωτερικά διαφράγµατα πρέπει να κατασκευάζονται από δοκιµασµένα υλικά τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη ζωυφίων. 5. Υπνοδωµάτια, εστιατόρια, αίθουσες αναψυχής και διάδροµοι στους χώρους ενδιαιτήσεως των πληρωµάτων πρέπει να έχουν κατάλληλη µόνωση, ώστε ν' αποφεύγεται η ψύξη ή υπερθέρµανση. 6. Κύριοι ατµαγωγοί σωλήνες και σωλήνες εξατµίσεως βαρούλκων και λοιπών βοηθητικών µηχανηµάτων πρέπει να µη διέρχονται από την ενδιαίτηση των πληρωµάτων, ούτε εφόσον τούτο είναι τεχνικά δυνατό από διαδρόµους που οδηγούν σ' αυτή. Όταν πάντως διέρχονται από τέτοιους διαδρόµους πρέπει να έχουν κατάλληλη µόνωση και πλαισίωση.

4 7. Η εσωτερική επένδυση ή επίστρωση πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό του οποίου η επιφάνεια να µπορεί να διατηρείται εύκολα καθαρή. Απαγορεύεται η χρήση ξύλινων επενδύσεων, ραβδωτών ή άλλων µεθόδων επιδεκτικών αναπτύξεως ζωυφίων. 8. Η αρµόδια αρχή θα κρίνει µέχρι ποίου βαθµού λήφθηκαν τα µέτρα προλήψεως ή επιβραδύνσεως πυρκαϊάς στην κατασκευή της ενδιαιτήσεως. 9. Η επιφάνεια των τοιχωµάτων και της οροφής των υπνοδωµατίων, και εστιατορίων πρέπει να µπορεί να καθορίζεται εύκολα και αν είναι χρωµατισµένη να είναι ανοικτού χρώµατος. Ασβεστοχρώµατα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται. 10. Οι επιφάνειες των τοιχωµάτων να ανανεώνονται και επανορθώνονται εφόσον είναι αναγκαίο. 11. Τα καταστρώµατα σε όλους τους χώρους ενδιαιτήσεως πρέπει να είναι προβλεπόµενου υλικού και τρόπου κατασκευής και να λαµβάνεται πρόνοια ώστε η επιφάνειά τους να µη διαπερνάται από την υγρασία και να διατηρείται εύκολα καθαρή. 12. Οι ενώσεις των δαπέδων και οι πλευρές πρέπει να είναι στρογγυλεµένες ώστε ν' αποφεύγονται οι προεξοχές. 13. Πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για επαρκή διοχέτευση των νερών. Άρθρο 7 1. Υπνοδωµάτια και εστιατόρια πρέπει ν' αερίζονται επαρκώς. 2. Το σύστηµα αερισµού πρέπει να είναι έτσι ρυθµισµένο ώστε να διατηρεί τον αέρα σε ικανοποιητική κυκλοφορία σ' όλες τις καιρικές και κλιµατολογικές συνθήκες. 3. Πλοία που απασχολούνται τακτικά σε ταξίδια στις τροπικές θάλασσες και τον Περσικό κόλπο θα εφοδιάζονται και µε µηχανικά µέσα αερισµού και µε ηλεκτρικούς ανεµιστήρες. Πάντως ένα µόνο από τα µέσα αυτά θα είναι αρκετό σε χώρους όπου τούτο εξασφαλίζει ικανοποιητικό αερισµό. 4. Πλοία που εκτελούν πλόες εκτός των τροπικών περιοχών πρέπει να διαθέτουν ή µηχανικό αερισµό ή ηλεκτρικούς ανεµιστήρες. Η αρµόδια αρχή µπορεί να εξαιρέσει από τον όρο αυτόν τα πλοία που ταξιδεύουν συνήθως σε ψυχρά νερά του βόρειου ή νότιου ηµισφαιρίου. 5. Η κινητήρια δύναµη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των συστηµάτων αερισµού που προβλέπονται στις παραγρ.3 και 4 πρέπει να είναι διαθέσιµη εφόσον τούτο είναι δυνατό όλο το χρόνο που το πλήρωµα διαµένει ή εργάζεται στο πλοίο και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Άρθρο 8 1. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη κατάλληλης εγκαταστάσεως θέρµανσης των ενδιαιτηµάτων του πληρώµατος εκτός των πλοίων που απασχολούνται αποκλειστικά µε πλόες στις τροπικές θάλασσες και τον Περσικό κόλπο. 2. Το σύστηµα θερµάνσεως πρέπει να λειτουργεί εφόσον είναι δυνατό όλο το διάστηµα που το πλήρωµα παραµένει ή εργάζεται στο πλοίο και οι συνθήκες το επιβάλλουν. 3. Σ' όλα τα πλοία στα οποία επιβάλλεται η ύπαρξη συστήµατος θερµάνσεως, αυτή πρέπει να παρέχεται µε ατµό, ζεστό νερό, ζεστό αέρα ή ηλεκτρισµό. 4. Σε πλοία όπου η θέρµανση παρέχεται µε θερµάστρες πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι θερµάστρες να έχουν επαρκές µέγεθος, να είναι κατάλληλα εγκαταστηµένες και προφυλαγµένες και να µη µολύνεται ο αέρας. 5. Το σύστηµα θερµάνσεως πρέπει να µπορεί να διατηρεί τη θερµοκρασία στα ενδιαιτήµατα του πληρώµατος σε ικανοποιητικό επίπεδο υπό κανονικές καιρικές και κλιµατολογικές συνθήκες, τις οποίες ενδέχεται να συναντήσει το πλοίο κατά τη διάρκεια του πλου. Η αρµόδια αρχή πρέπει να προδιαγράψει το προβλεπόµενο επίπεδο. 6. Τα καλοριφέρ και άλλα θερµικά σώµατα πρέπει να είναι τοποθετηµένα και στην ανάγκη προφυλαγµένα κατά τρόπο ώστε ν' αποφεύγεται κίνδυνος πυρκαϊάς ή άλλος κίνδυνος ή στενόχωρη διαµονή για το πλήρωµα. Άρθρο 9.

5 1. Με την επιφύλαξη ειδικών εξαιρέσεων που µπορούν να επιτραπούν στα επιβατηγά πλοία, τα υπνοδωµάτια και τα εστιατόρια πρέπει να φωτίζονται αρκετά µε φυσικό φωτισµό και να εφοδιάζονται επίσης µε κατάλληλη εγκατάσταση τεχνητού φωτισµού. 2. Ολοι οι χώροι που προορίζονται για το πλήρωµα πρέπει να φωτίζονται επαρκώς. Το ελάχιστο όριο φυσικού φωτισµού στους χώρους ενδιαιτήσεως πρέπει να επιτρέπει σε πρόσωπο κανονικής οπτικής ικανότητας την ανάγνωση µε αίθριο καιρό και στη µέση της ηµέρας, συνήθους εντύπου εφηµερίδας σε κάθε σηµείο του χώρου που είναι προσιτό για κυκλοφορία. Πρέπει να υπάρχει επίσης σύστηµα τεχνητού φωτισµού που να επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσµατα όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκής φυσικός φωτισµός. 3. Τα πλοία πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρικά φώτα, στους χώρους ενδιαιτήσεως του πληρώµατος. Εφόσον δεν υπάρχουν στο πλοίο δύο ανεξάρτητες ηλεκτροπαραγωγικές πηγές πρέπει να προβλεφθεί ένα συµπληρωµατικό σύστηµα βοηθητικού φωτισµού είτε µε λαµπτήρες είτε µε άλλες φωτιστικές συσκευές κατάλληλου τύπου. 4. Ο τεχνητός φωτισµός πρέπει να διατίθεται έτσι ώστε όσοι χρησιµοποιούν τους φωτιζόµενους χώρους να επωφελούνται τούτου κατά τον καλύτερο τρόπο. 5. Στα υπνοδωµάτια, πρέπει να τοποθετείται στο άνω µέρος κάθε κρεβατιού ένας ηλεκτρικός λαµπτήρας για διάβασµα. Άρθρο Τα υπνοδωµάτια πρέπει να ευρίσκονται πάνω από τη γραµµή φορτώσεως, στη µέση του πλοίου ή προς την πρύµνη. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί η αρµόδια αρχή να επιτρέψει την τοποθέτηση των υπνοδωµατίων στην πλώρη πότε όµως πέρα από το διάφραγµα συγκρούσεως εάν το µέγεθος, ο τύπος ή το είδος της απασχολήσεως του πλοίου κάνουν την τοποθέτηση αυτών σε άλλο µέρος παράλογη ή µη πρακτική. 3. Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει σε επιβατηγά πλοία την τοποθέτηση των υπνοδωµατίων του πληρώµατος κάτω από τη γραµµή φορτώσεως αλλά σε καµιά περίπτωση ακριβώς κάτω από τους διαδρόµους υπηρεσίας µε τον όρο ότι έχουν ήδη ληφθεί ικανοποιητικά µέτρα για το φωτισµό και αερισµό. 4. Η κατ' άτοµο επιφάνεια υπνοδωµατίων που προορίζονται για το κατώτερο πλήρωµα δεν πρέπει να είναι µικρότερη: α) 20 τετρ. ποδιών ή 1,85 τετρ. µέτρων σε πλοία κάτω των 800 ΚΟΧ. β) 25 τετρ. ποδιών ή 2,35 τετρ. µέτρων σε πλοία άνω των 800 ΚΟΧ αλλά κάτω των ΚΟΧ. γ) 30 τετρ. ποδιών ή 2,78 τετρ. µέτρων σε πλοία άνω των ΚΟΧ. Πάντως σε πλοία επιβατηγά στα οποία ενδιαιτούνται στο ίδιο υπνοδωµάτιο περισσότεροι από τέσσερις άνδρες κατωτέρου πληρώµατος το ελάχιστο όριο κατ' άτοµο µπορεί να είναι 24 τετρ πόδια (2,22 τ.µ.). 5. Σε περιπτώσεις πλοίων στα οποία απασχολούνται οµάδες κατωτέρων πληρωµάτων µε τις οποίες επέρχεται σηµαντική αύξηση της συνθέσεως του κατωτέρου πληρώµατος σε σχέση µε αυτή που θα χρησιµοποιείτο σε άλλη περίπτωση, η αρµόδια αρχή µπορεί γι' αυτές τις οµάδες να µειώσει την κατ' άτοµο επιφάνεια των υπνοδωµατίων µε την προϋπόθεση ότι: α) Ο συνολικός χώρος υπνοδωµατίων που διατίθεται στις οµάδες αυτές να µην είναι µικρότερος εκείνου που θα διατίθετο εάν η σύνθεση θα αυξανόταν από το λόγο αυτόν. β) Η κατ' άτοµο ελάχιστη επιφάνεια υπνοδωµατίων να µην είναι µικρότερη: Ι.18 τετρ. ποδιών (1,67 µ 2 ) σε πλοία κάτω των κόρων. ΙΙ.20 τετρ.ποδιών (1,85 µ 2 ) σε πλοία άνω των κόρων. 6. Χώρος που καταλαµβάνεται από κρεβάτια, ντουλάπια, ερµάρια και καθίσµατα θα περιλαµβάνεται στον υπολογισµό της επιφάνειας. εν θα περιλαµβάνονται µικροί ή ακανόνιστοι χώροι, οι οποίοι δεν µπορούν να προστεθούν αποτελεσµατικό στο χώρο που διατίθεται για ελεύθερη κυκλοφορία ή δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση επίπλων. 7. Το ελεύθερο ύψος των υπνοδωµατίων του πληρώµατος δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 6 πόδια και 3 ίντσες (1,90 µέτρα).

6 8. Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός υπνοδωµατίων έτσι ώστε κάθε κατηγορία πληρώµατος να διαθέτει ένα ή περισσότερα ιδιαίτερα δωµάτια. Πάντως η αρµόδια αρχή µπορεί να εφαρµόσει ελαστικότερα την απαίτηση αυτή σε περίπτωση µικρών πλοίων. 9. Ο αριθµός των ατόµων που µπορούν να κατέχουν υπνοδωµάτια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα ανώτατα όρια: α) Αξιωµατικοί προϊστάµενοι υπηρεσίας, αξιωµατικοί φυλακής καταστρώµατος και µηχανής και πρώτοι ασυρµατιστές ή χειριστές ασυρµάτου: ένα άτοµο κατά δωµάτιο. β) Υπόλοιποι αξιωµατικοί: ένα άτοµο κατά δωµάτιο εφόσον είναι δυνατό και σε καµιά περίπτωση περισσότεροι από δύο. γ) Υπαξιωµατικοί: ένα ή δύο άτοµα κατά δωµάτιο και σε καµία περίπτωση περισσότεροι από δύο. δ) Κατώτερο πλήρωµα: δύο ή τρία άτοµα κατά δωµάτιο εφόσον είναι δυνατό και σε καµιά περίπτωση περισσότεροι από τέσσερα (4). 10. Για την εξασφάλιση κατάλληλης και πιο άνετης ενδιαιτήσεως η αρµόδια αρχή µπορεί, αφού συµβουλευθεί τις οργανώσεις των εφοπλιστών κι (ή) τους εφοπλιστές και τις αναγνωρισµένες επαγγελµατικές οργανώσεις των ναυτικών, να χορηγήσει την έγκριση να ενδιαιτούνται έως δέκα µέλη του κατώτερου πληρώµατος σ' ένα υπνοδωµάτιο, σε περίπτωση µερικών επιβατηγών πλοίων. 11. Ο ανώτατος αριθµός ενδιαιτουµένων κατά υπνοδωµάτιο πρέπει να σηµειώνεται κατά τρόπο ανεξάλειπτο και ευανάγνωστο σε κάποιο σηµείο του δωµατίου, ώστε να είναι εύκολα ορατός. 12. Σε κάθε µέλος του πληρώµατος πρέπει να διατίθεται ξεχωριστό κρεβάτι. 13. Τα κρεβάτια δεν ρέπει να τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο, ώστε για την πρόσβαση σ' ένα κρεβάτι να απαιτείται υποχρεωτικά η υπερπήδηση ενός άλλου. 14. Τα κρεβάτια δεν θα τοποθετούνται επάλληλα, περισσότερα από δύο. Τα κρεβάτια που είναι κατά µήκος της πλευράς του πλοίου θα τοποθετούνται σε απλή σειρά όταν υπάρχει παραφωτίδα πάνω από ένα κρεβάτι 15. Σε επάλληλα κρεβάτια το κάτω δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 12 ίντσες (0,30 εκατ.) από το δάπεδο. Το από πάνω κρεβάτι πρέπει να τοποθετείται στη µέση περίπου της αποστάσεως µεταξύ του κάτω µέρους του χαµηλοτέρου κρεβατιού και της κάτω επιφάνειας των δοκών της οροφής. 16. Το ελάχιστο όριο των εσωτερικών διαστάσεων κάθε κρεβατιού πρέπει να είναι 6 πόδια 3 ίντσες Χ 2 πόδια 3 ίντσες (1,90 Χ 0,68 µέτρα). 17. Το πλαίσιο του κρεβατιού και τα µέτωπά του εφόσον υπάρχουν πρέπει να είναι από εγκεκριµένο σκληρό και λείο υλικό το οποίο δεν θα σκουριάζει και δεν θα διευκολύνει την ανάπτυξη ζωυφίων. 18.Εφόσον για την κατασκευή των κρεβατιών χρησιµοποιούνται σωληνωτά πλαίσια αυτά πρέπει να είναι συγκολληµένα τελείως και χωρίς οπές από τις οποίες µπορούν να περάσουν ζωύφια. 19. Κάθε κρεβάτι πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ελατήρια στον πάτο ή στρώµα και µε στρώµα από εγκεκριµένο υλικό. εν θα χρησιµοποιείται σαν περιεχόµενο του στρώµατος άχυρο ή άλλο υλικό επιδεκτικό αναπτύξεως ζωυφίων. 20. Σε επάλληλα κρεβάτια κάτω από το πλέγµα του πάνω κρεβατιού πρέπει να τοποθετείται χώρισµα από ξύλο, ύφασµα ή άλλο κατάλληλο υλικό για την προστασία από τη σκόνη. 21. Τα υπνοδωµάτια πρέπει να είναι διευθετηµένα και επιπλωµένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται λογική άνεση στους διαµένοντες και να διευκολύνεται ο καθαρισµός τους. 22. Η επίπλωση πρέπει να περιλαµβάνει µια ιµατιοθήκη για κάθε διαµένοντα. Οι ιµατιοθήκες πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 5 ποδών (1,52 µέτρα) και επιφάνεια πλάγιας τοµής 300 τετρ. ίντσες (19,30 τετρ. δέκατα του µέτρου) και να είναι εφοδιασµένες µε ένα ράφι και πόρπη για λουκέτο. Το λουκέτο θα το προµηθεύεται αυτός στον οποίο ανήκει η ιµατιοθήκη. 23. Κάθε υπνοδωµάτιο πρέπει να περιλαµβάνει ένα τραπέζι ή ένα γραφείο σταθερού, αναδιπλωµένου ή κυλιοµένου τύπου και τα αναγκαία αναπαυτικά καθίσµατα. 24. Η επίπλωση πρέπει να είναι από λείο και σκληρό υλικό που να µη στραβώνει ή σκουριάζει.

7 25. Καθένας από τους διαµένοντες πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα συρτάρι ή αντίστοιχο χώρο χωρητικότητας τουλάχιστον 2 κυβικών ποδιών (0,056 κυβ. µέτρα). 26. Οι παραφωτίδες των υπνοδωµατίων πρέπει να έχουν κουρτίνες. 27. Κάθε υπνοδωµάτιο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε έναν καθρέπτη, µικρά ερµάρια για τα είδη τουαλέτας, µια εταζέρα για βιβλία και ικανό αριθµό κρεµαστρών. 28. Εφόσον είναι δυνατό η κατανοµή των χώρων κατακλίσεως του πληρώµατος πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χωρίζονται οι άνδρες των φυλακών και να µη µοιράζονται το ίδιο υπνοδωµάτιο άνδρες φυλακών ηµέρας µε άνδρες νυκτερινών φυλακών. Άρθρο Σε κάθε πλοίο πρέπει να υπάρχουν αρκετά εστιατόρια. 2. Σε πλοία κάτω των 1000 κόρων πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο εστιατόριο για: α) Τον πλοίαρχο και τους αξιωµατικούς. β) Τους υπαξιωµατικούς και το λοιπό κατώτερο πλήρωµα. 3. Σε πλοία άνω των 1000 κόρων πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο εστιατόριο για: α) Τον πλοίαρχο και αξιωµατικούς. β) Τους υπαξιωµατικούς και το λοιπό κατώτερο πλήρωµα του καταστρώµατος. γ) Τους υπαξιωµατικούς και το λοιπό κατώτερο πλήρωµα µηχανής. Πάντως: α) Το ένα από τα δύο εστιατόρια που προβλέπονται για τους υπαξιωµατικούς και το λοιπό κατώτερο πλήρωµα µπορεί να διατεθεί για τους υπαξιωµατικούς και το άλλο για το κατώτερο πλήρωµα. β) Μπορεί να προβλεφθεί ένα µοναδικό εστιατόριο για τους υπαξιωµατικούς και το λοιπό κατώτερο πλήρωµα γέφυρας και µηχανής στις περιπτώσεις στις οποίες οι οργανώσεις των πλοιοκτητών και (ή) οι πλοιοκτήτες και οι αναγνωρισµένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ενδιαφεροµένων ναυτικών προτιµούν τέτοια διαρρύθµιση. 4. Ανάλογη πρόνοια πρέπει να λαµβάνεται για τους άνδρες γενικών υπηρεσιών στους οποίους είτε θα διατίθεται ιδιαίτερο εστιατόριο είτε θα παρέχεται το δικαίωµα χρησιµοποιήσεως εστιατορίων που προορίζονται για τις άλλες κατηγορίες. Σε πλοία άνω των κόρων στα οποία οι άνδρες της γενικής υπηρεσίας είναι περισσότεροι από πέντε πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την ύπαρξη χωριστού εστιατορίου. 5. Οι διαστάσεις και ο εξοπλισµός κάθε εστιατορίου θα πρέπει να επαρκεί για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των προσώπων για τα οποία προορίζεται. 6. Τα εστιατόρια πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τραπέζια και εγκεκριµένα καθίσµατα που να επαρκούν για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των προσώπων για τα οποία προορίζονται. 7. Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει τόσες εξαιρέσεις από τους παραπάνω κανόνες σχετικά µε τα εστιατόρια, όσες θα είναι αναγκαίες για την αντιµετώπιση των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε επιβατηγά πλοία. 8. Τα εστιατόρια πρέπει να τοποθετούνται µακριά από τα υπνοδωµάτια και όσο είναι δυνατό κοντά στα µαγειρεία. 9. Εστιατόρια χωρίς συνεχόµενο βοηθητικό δωµάτιο (οφίς) πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ανάλογα ερµάρια για τα σκεύη της τραπεζαρίας καθώς και µε κατάλληλη εγκατάσταση για τον καθαρισµό των σκευών αυτών. 10. Η επιφάνεια των τραπεζών και των καθισµάτων πρέπει να είναι από υλικό ανθεκτικό στην υγρασία, χωρίς ρωγµές και εύκολο στον καθαρισµό. Άρθρο Σε όλα τα πλοία πρέπει να υπάρχει στο ανοικτό κατάστρωµα ένας ή περισσότεροι χώροι στους οποίους το πλήρωµα µπορεί να µεταβαίνει όταν δεν έχει υπηρεσία. Ο χώρος ή οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν έκταση ανάλογη προς το µέγεθος του πλοίου και τον αριθµό του πληρώµατος. 2. Πρέπει επίσης να προβλέπονται για τους αξιωµατικούς και τα πληρώµατα αίθουσες αναψυχής σε κατάλληλο χώρο και κατά πρόσφορο τρόπο επιπλωµένες. Όταν δεν υπάρχουν

8 τέτοιες αίθουσες τα εστιατόρια πρέπει να είναι σχεδιασµένα, επιπλωµένα και εφοδιασµένα κατά τρόπο που να παρέχουν δυνατότητες αναψυχής. Άρθρο Σε όλα τα πλοία πρέπει να υπάρχουν ικανοποιητικές εγκαταστάσεις υγιεινής και να περιλαµβάνουν νιπτήρες, λουτρά και (ή) ντους. 2. Πρέπει να υπάρχει ο ακόλουθος ελάχιστος αριθµός ιδιαιτέρων αποχωρητηρίων: α) Σε πλοία κάτω των 800 κόρων: τρία. β) Σε πλοία 800 έως κόρων: τέσσερα. γ) Σε πλοία άνω των κόρων: έξη. δ) Σε πλοία όπου οι ασυρµατιστές ή οι χειριστές ασυρµάτου έχουν χωριστή ενδιαίτηση οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να είναι κοντά σ' αυτή ή συνεχόµενες. 3. Οι εθνικοί νόµοι ή κανονισµοί θα καθορίσουν την κατανοµή των αποχωρητηρίων στις διάφορες κατηγορίες πληρώµατος µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ.4 του άρθρου αυτού. 4. Για τα µέλη του πληρώµατος τα οποία δεν κατέχουν δωµάτια µε ιδιαίτερη εγκατάσταση υγιεινής πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις υγιεινής για κάθε κατηγορία πληρώµατος κατά την ακόλουθη κλίµακα: (α) Ένα λουτρό ή (και) ένα ντους για κάθε οκτώ το πολύ άτοµα. (β) Ένα αποχωρητήριο για κάθε οκτώ το πολύ άτοµα. (γ) Ένας νιπτήρας για κάθε έξη το πολύ άτοµα. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθµός των προσώπων µιας κατηγορίας υπερβαίνει ένα ακριβές πολλαπλάσιο των ανωτέρω αριθµών µέχρι το µισό του καθορισθέντος αριθµού, η υπέρβαση αυτή µπορεί να αγνοείται για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 5. Εφόσον ο συνολικός αριθµός των ανδρών του πληρώµατος υπερβαίνει τους 100 ή πρόκειται για επιβατηγά πλοία ασχολούµενα κατά κανόνα σε πλόες διαρκείας µικρότερης των τεσσάρων ωρών, η αρµόδια αρχή µπορεί να προβλέψει ειδικές διατάξεις ή κάποια µείωση του αριθµού των απαιτουµένων ευκολιών υγιεινής. 6. Γλυκό νερό ζεστό και κρύο ή τα µέσα θερµάνσεως του νερού πρέπει να υπάρχουν σ' όλους τους κοινούς χώρους που διατίθενται για ατοµικό καθαρισµό. Η αρµόδια αρχή σε συνεργασία µε τις αναγνωρισµένες οργανώσεις των πλοιοκτητών και (ή) τους πλοιοκτήτες και τις αναγνωρισµένες και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ναυτεργατών µπορεί να καθορίσει την ανώτατη ποσότητα γλυκού νερού που θα υποχρεώνεται ο πλοιοκτήτης να παρέχει για κάθε άνδρα και για κάθε ηµέρα. 7. Οι νιπτήρες και τα λουτρά πρέπει να έχουν ικανοποιητικές διαστάσεις και να είναι κατασκευασµένα από εγκεκριµένο υλικό µε λεία επιφάνεια, που δεν υπόκειται σε ραγίσµατα, αποφλοίωση ή σκούριασµα. 8. Όλα τα αποχωρητήρια ρέπει να διαθέτουν φυσικό αερισµό ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο µέρος των χώρων της ενδιαιτήσεως. 9. Όλα τα αποχωρητήρια πρέπει να είναι αναγνωρισµένου τύπου και εφοδιασµένα µε συστήµατα κατακλίσεως νερού, που θα είναι πάντοτε διαθέσιµο και θα χειρίζεται ανεξάρτητα. 10. Οι σωλήνες αποχετεύσεως πρέπει να είναι ανάλογων διαστάσεων και κατασκευασµένοι κατά τρόπο που να µειώνει τον κίνδυνο φραξίµατος και να διευκολύνει τον καθαρισµό. 11.Εγκαταστάσεις υγιεινής για χρήση περισσότερων του ενός προσώπων πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις. α) Τα πατώµατα πρέπει να είναι από εγκεκριµένο στερεό υλικό που να καθορίζεται εύκολα, να είναι ανθεκτικό στην υγρασία και να διευκολύνει την αποχέτευση των νερών. β) Τα ενδιάµεσα χωρίσµατα πρέπει να είναι χαλύβδινα ή από άλλο εγκεκριµένο υλικό και υδατοστεγή σε ύψος τουλάχιστον 9 ιντσών (0,23µ.) από το δάπεδο. γ) Οι διάφοροι χώροι πρέπει να φωτίζονται, θερµαίνονται και αερίζονται επαρκώς. δ) Τα αποχωρητήρια πρέπει να είναι εγκαταστηµένα σε µέρος εύκολα προσιτό από τα υπνοδωµάτια και πλυντήρια, αλλά χωρισµένα απ' αυτά, χωρίς απ' ευθείας επικοινωνία µε τα υπνοδωµάτια ή διαδρόµους µεταξύ υπνοδωµατίων και αποχωρητηρίων προς τους οποίους δεν

9 υπάρχει άλλη πρόσβαση. Πάντως η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται για αποχωρητήρια που βρίσκονται µεταξύ δύο υπνοδωµατίων στα οποία ο συνολικός αριθµός των ενδιαιτουµένων δεν υπερβαίνει τους τέσσερις. ε) Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αποχωρητήρια στον ίδιο χώρο πρέπει να είναι επαρκώς προφυλαγµένα ώστε να εξασφαλίζεται η αποµόνωση. 12. Σε όλα τα πλοία πρέπει να υπάρχουν ευκολίες πλυσίµατος και στεγνώµατος των ειδών ιµατισµού σε κλίµακα ανάλογη προς τον αριθµό του πληρώµατος και τη συνήθη διάρκεια του ταξιδιού. 13. Οι ευκολίες πλυσίµατος ιµατισµού πρέπει να περιλαµβάνουν κατάλληλα πλυντήρια µε την απαιτούµενη αποχέτευση, εγκατεστηµένα στους χώρους των λουτρών εφόσον η εγκατάσταση χωριστών πλυντηρίων δεν είναι λογικά δυνατή. Τα πλυντήρια πρέπει να διαθέτουν ικανή παροχή γλυκού νερού ζεστού και ψυχρού ή µέσα για τη θέρµανση του νερού. 14. Τα µέσα στεγνώµατος του ιµατισµού πρέπει να ευρίσκονται χωριστά από τα υπνοδωµάτια και εστιατόρια σε χώρο αεριζόµενο και θερµαινόµενο επαρκώς και εφοδιασµένο µε σχοινιά ή άλλα µέσα για την ανακρέµαση του ιµατισµού. Άρθρο Σε κάθε πλοίο που έχει πλήρωµα πάνω από 15 άτοµα και απασχολείται σε ταξίδια διαρκείας άνω των τριών ηµερών, πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη νοσοκοµειακή εγκατάσταση. Η αρµόδια αρχή µπορεί να εφαρµόσει ελαστικότερα την απαίτηση αυτή εάν πρόκειται για ακτοπλοϊκά πλοία. 2. Η νοσοκοµειακή εγκατάσταση πρέπει να είναι τοποθετηµένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η είσοδος σ' αυτή και να παρέχεται άνετη διαµονή µε όλες τις καιρικές συνθήκες. 3. Η είσοδος, τα κρεβάτια, ο φωτισµός, η θέρµανση, ο αερισµός και η εγκατάσταση υδρεύσεως πρέπει να είναι κανονισµένες κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την άνετη νοσηλεία. 4. Ο αριθµός των απαιτουµένων νοσοκοµειακών κρεβατιών θα καθορίζεται από την αρµόδια αρχή. 5. Οι νοσηλευόµενοι πρέπει να έχουν για αποκλειστική χρήση τους αποχωρητήρια που θα ευρίσκονται µέσα ή κοντά στη νοσοκοµειακή εγκατάσταση. 6. Απαγορεύεται η χρήση της νοσοκοµειακής εγκατάστασης για σκοπούς εκτός της νοσηλείας ασθενών. 7. Σε πλοία στα οποία δεν επιβαίνει γιατρός πρέπει να υπάρχει κιβώτιο φαρµάκων µε ευκολονόητες οδηγίες χρήσεως. Άρθρο Επαρκής και καλά αεριζόµενος χώρος πρέπει να υπάρχει έξω αλλά κοντά στα υπνοδωµάτια για την ανακρέµαση των αδιαβρόχων (νιτσεράδων). 2. Σε πλοία άνω των κόρων πρέπει να υπάρχει για το προσωπικό γέφυρας και το προσωπικό µηχανής από ένα δωµάτιο διευθετηµένο και επιπλωµένο ώστε να χρησιµεύει ως γραφείο. 3. Στα πλοία που προσεγγίζουν συνήθως σε λιµάνια που υπάρχουν κουνούπια πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα προστασίας των ενδιαιτηµάτων του πληρώµατος από τα κουνούπια µε την προσαρµογή κατάλληλων πλεγµάτων στις πλευρικές αναφωτίδες, τους αεριστήρες και τις πόρτες που οδηγούν στο κατάστρωµα. 4. Τα πλοία που διαπλέουν συνήθως τις τροπικές ζώνες ή τον Περσικό κόλπο ή προορίζονται για λιµένες των περιοχών αυτών πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σκηνές που να µπορούν να εγκατασταθούν στα ελεύθερα καταστρώµατα πάνω από τις ενδιαιτήσεις του πληρώµατος ή τους χώρους αναψυχής. Άρθρο 16

10 1. Στην περίπτωση των πλοίων που µνηµονεύονται στην παρ.5 του άρθρου 10 η αρµόδια αρχή µπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις που θεσπίζονται από τα προηγούµενα άρθρα σε όποιο µέτρο απαιτεί η διατήρηση εθνικών συνηθειών και εθίµων. Ειδικά µπορεί να θεσπίσει ειδικές διατάξεις που να αφορούν είτε τον αριθµό των προσώπων που διαµένουν στα υπνοδωµάτια είτε την διαρρύθµιση των εστιατορίων και εγκαταστάσεων υγιεινής. 2. Κατά την τροποποίηση των παραπάνω διατάξεων η αρµόδια αρχή δεν πρέπει να παραβιάσει τις προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 και την ελάχιστη επιφάνεια υπνοδωµατίων που ορίσθηκε για τέτοιες οµάδες πληρώµατος στην παράγραφο 5 του άρθρου Σε πλοία στα οποία µια οποιαδήποτε κατηγορία πληρώµατος αποτελείται από πρόσωπα µε πολύ διαφορετικές εθνικές συνήθειες και έθιµα, πρέπει τα υπνοδωµάτια και οι λοιποί χώροι διαµονής να είναι χωριστοί και κατάλληλοι για ν' ανταποκρίνονται κατά το δυνατό στις ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών. 4. Στην περίπτωση των πλοίων που µνηµονεύθηκαν στην παρ.5 του άρθρου 10, τα νοσηλευτήρια, εστιατόρια και οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να εγκαθίστανται και να διατηρούνται από πλευράς αριθµού και πρακτικής χρησιµότητάς τους στα ίδια ή περίπου στα ίδια επίπεδα µε τα άλλα πλοία όµοια τύπου, που ανήκουν στο ίδιο νηολόγιο. 5. Όταν η αρµόδια αρχή καταρτίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού ειδικούς κανονισµούς πρέπει να συνεργάζεται µε τις αναγνωρισµένες και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ενδιαφεροµένων ναυτεργατών και τις οργανώσεις των πλοιοκτητών και (ή) τους ενδιαφερόµενους πλοιοκτήτες. Άρθρο Τα ενδιαιτήµατα του πληρώµατος πρέπει να διατηρούνται σε καθαρή και ευπρεπή κατάσταση και να µη χρησιµοποιούνται για αποθήκευση εµπορευµάτων και προµηθειών που δεν ανήκουν στους διαµένοντες σ' αυτά. 2. Ο πλοίαρχος ή ο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένος από τον πλοίαρχο συνοδευόµενος από ένα ή περισσότερα µέλη του πληρώµατος πρέπει να επιθεωρεί κατά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα της εβδοµάδος όλους τους χώρους της ενδιαιτήσεως του πληρώµατος. Για το αποτέλεσµα κάθε επιθεωρήσεως θα γίνεται σχετική εγγραφή. Άρθρο Με την επιφύλαξη των παραγρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου η παρούσα σύµβαση εφαρµόζεται σε πλοία των οποίων η ναυπήγηση άρχισε µετά την έναρξη εφαρµογής της συµβάσεως στην χώρα νηολογήσεως του σκάφους. 2. Στην περίπτωση πλοίου του οποίου η ναυπήγηση έχει τελειώσει κατά την ηµεροµηνία ενάρξεως εφαρµογής της συµβάσεως για τη χώρα νηολογήσεώς του και το οποίο είναι κατώτερο των προδιαγραφών του ΙΙΙ µέρους της παρούσης συµβάσεως η αρµόδια αρχή µετά γνώµη των οργανώσεων των εφοπλιστών και (ή) των εφοπλιστών και των αναγνωρισµένων ναυτεργατικών οργανώσεων µπορεί ν' απαιτήσει, προκειµένου να καταστήσει το πλοίο σύµφωνο µε τις διατάξεις της συµβάσεως, τις κατά την κρίση της δυνατές κατασκευές, αφού λάβει υπόψη τα προβλήµατα που προκύπτουν στην πράξη όταν: α) το πλοίο επανανηολογείται. β) Σηµαντικές κατασκευαστικές τροποποιήσεις ή µεγάλες επισκευές γίνονται στο πλοίο µε βάση προδιαγεγραµµένο σχέδιο και όχι σαν συνέπεια ατυχήµατος ή επείγουσας ανάγκης. 3. Στην περίπτωση ναυπηγούµενου και µετασκευαζόµενου πλοίου κατά τη χρονολογία ενάρξεως εφαρµογής της παρούσης συµβάσεως στη χώρα νηολογήσεώς του η αρµόδια αρχή, µετά από γνώµη των εφοπλιστικών οργανώσεων και (ή) των εφοπλιστικών οργανώσεων και (ή) των εφοπλιστών και των αναγνωρισµένων ναυτεργατικών οργανώσεων µπορεί ν' απαιτήσει, προκειµένου να καταστήσει το πλοίο σύµφωνο µε τις διατάξεις της συµβάσεως, τις κατά την κρίση της δυνατές τροποποιήσεις αφού λάβει υπόψη τα προβλήµατα που προκύπτουν στην πράξη. Οι τροποποιήσεις αυτές θα αποτελέσουν οριστική ενηµέρωση µε τους όρους της συµβάσεως, µέχρι τυχόν επανανηολογήσεως του πλοίου.

11 4. Σε περίπτωση που πλοίο, εκτός των πλοίων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου και των πλοίων στα οποία οι απαιτήσεις αυτής της Συµβάσεως ήσαν εφαρµοστέες κατά το χρόνο που ευρίσκοντο υπό ναυπήγηση, επανανηολογείται σε µια χώρα κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσης Συµβάσεως σ' αυτό η αρµόδια αρχή µπορεί αφού συµβουλευθεί τις οργανώσεις των εφοπλιστών και (ή) τους εφοπλιστές ή τις αναγνωρισµένες επαγγελµατικές οργανώσεις των ναυτικών ν' απαιτήσει, προκειµένου να καταστήσει το πλοίο σύµφωνο µε τις διατάξεις της συµβάσεως, τις κατά την κρίση της δυνατές τροποποιήσεις αφού λάβει υπ' όψη τα προβλήµατα που προκύπτουν στην πράξη. Οι τροποποιήσεις αυτές θα αποτελέσουν οριστική συµµόρφωση µε τους όρους της Συµβάσεως, µέχρι τυχόν νέας επανανηολογήσεως του πλοίου. ΜΕΡΟΣ V Τελικές ιατάξεις Άρθρο 19 Καµιά διάταξη της συµβάσεως δεν επηρεάζει την εφαρµογή νόµου, αποφάσεως, εθίµου ή συµφωνίας µεταξύ πλοιοκτητών και ναυτεργατών, η οποία εξασφαλίζει πιο ευνοϊκούς όρους από τους προβλεπόµενους στην παρούσα σύµβαση. Άρθρο 20 Οι επίσηµες επικυρώσεις της παρούσης Συµβάσεως ανακοινώνονται στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. Άρθρο Η παρούσα Σύµβαση δεσµεύει µόνο τα Μέλη της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας των οποίων η επικύρωση έχει καταχωρισθεί από το Γενικό ιευθυντή. 2. Τίθεται σε ισχύ έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία της καταχωρίσεως των επικυρώσεων σε επτά από τις ακόλουθες χώρες: Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Αργεντινή ηµοκρατία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδά, Χιλή, Κίνα, ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρ. Ιρλανδίας, Ελλάδα, Ινδίες, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και Γιουγκοσλαβία, µε τον όρο ότι από τις επτά αυτές χώρες οι τέσσερις τουλάχιστον κατέχουν εκάστη εµπορικό στόλο ολικής χωρητικότητας ενός τουλάχιστον εκατοµµυρίου τόννων. Η διάταξη αυτή τίθεται για να διευκολύνει και ενθαρρύνει την επίσπευση επικυρώσεως της παρούσης Συµβάσεως από τα Κράτη - Μέλη. 3. Έπειτα η παρούσα Σύµβαση τίθεται σε ισχύ για κάθε Μέλος έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία της καταχωρίσεως της επικυρώσεώς του. Άρθρο Μέλος που επικυρώνει την παρούσα Σύµβαση µπορεί να την καταγγείλει µετά πάροδο δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής µε πράξη που ανακοινώνεται στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. Η καταγγελία έχει αποτελέσµατα µετά πάροδο έτους από της καταχωρίσεως αυτής στο ιεθνές Γραφείο Εργασίας. 2. Κάθε Μέλος που επικυρώνει την παρούσα Σύµβαση, το οποίο µέσα σε προθεσµία έτους από της λήξεως της στην προηγούµενη παράγραφο µνηµονευόµενης δεκαετίας δεν έχει κάµει χρήση της προβλεπόµενης από το άρθρο τούτο δυνατότητας καταγγελίας, δεσµεύεται για µια νέα δεκαετία και συνεπώς µπορεί να καταγγέλλει τη Σύµβαση αυτή στη λήξη κάθε δεκαετίας µε τους προβλεπόµενους στο άρθρο τούτο όρους. Άρθρο 23

12 1. Ο Γενικός ιευθυντής του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί σε όλα τα Μέλη της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας τις καταχωρίσεις όλων των επικυρώσεων και καταγγελιών, οι οποίες του έχουν ανακοινωθεί από τα µέλη της Οργανώσεως. 2. Γνωστοποιώντας στα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώριση της τελευταίας επικυρώσεως της απαιτούµενης για να τεθεί σε ισχύ η Σύµβαση, ο Γενικός ιευθυντής επισύρει την προσοχή των Μελών της Οργανώσεως για την ηµεροµηνία κατά την οποία η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ. Άρθρο 24 Ο Γενικός ιευθυντής του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινώνει στο Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, για καταχώριση σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών, πληροφορίες πλήρεις σχετικές προς όλες τις επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας τις οποίες έχει καταχωρίσει σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα. Άρθρο 25 Με τη λήξη κάθε δεκαετίας, που υπολογίζεται από την έναρξη της ισχύος της Συµβάσεως αυτής, το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας πρέπει να υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση για την εφαρµογή της Συµβάσεως και αποφασίζει αν συντρέχει περίπτωση αναγραφής στην ηµερήσια διάταξη της Συνδιασκέψεως θέµατος ολικής ή µερικής αναθεωρήσεως αυτής. Άρθρο Στην περίπτωση κατά την οποία η Συνδιάσκεψη ήθελε αποδεχθεί νεότερη Σύµβαση που συνεπάγεται ολική ή µερική αναθεώρηση της Συµβάσεως και εκτός αν η νεότερη σύµβαση ορίζει διαφορετικά: α) Η επικύρωση από Μέλους της νεότερης Συµβάσεως που αναθεωρεί τούτη, συνεπάγεται αυτοδικαίως, παρά τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 22, άµεση καταγγελία της παρούσης Συµβάσεως µε την επιφύλαξη ότι έχει τεθεί σε ισχύ η αναθεωρούσα αυτή νέα Σύµβαση. β) Από τη στιγµή που η συνεπάγουσα την αναθεώρηση νέα Σύµβαση τεθεί σε ισχύ, η Σύµβαση τούτο παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως από τα Μέλη. 2. Η Σύµβαση τούτο παραµένει εν τούτοις σε ισχύ µε τον τύπο και το περιεχόµενο αυτής, για τα µέλη τα οποία επικύρωσαν αυτή και δεν ήθελαν επικυρώσει τη νέα Σύµβαση που αναθεωρεί αυτή. Άρθρο 27 Το γαλλικό και αγγλικό κείµενο της Συµβάσεως αυτής είναι εξ ίσου αυθεντικά. Άρθρο δεύτερο Έκδοση διαταγµάτων. Με προεδρικά διατάγµατα εκδιδόµενα µετά πρόταση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας ρυθµίζονται: α) Ο τρόπος και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της κυρουµένης σύµβασης στα εµπορικά πλοία µε ελληνική σηµαία. β) Οι εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις στα πλαίσια που ορίζει η Σύµβαση. γ) Η επέκταση όλων ή µέρους των διατάξεων της κυρουµένης σύµβασης και στα εµπορικά πλοία µε ξένη σηµεία που καταπλέουν στα ελληνικά λιµάνια στα πλαίσια που ορίζει η Σύµβαση. δ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του νόµου αυτού και της κυρουµένης σύµβασης καθώς και η αναστολή εφαρµογής των διατάξεων του νόµου αυτού σε περίπτωση πολέµου.

13 Άρθρο τρίτο Αρµόδιες αρχές εφαρµογής. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, της κυρουµένης σύµβασης και των κατ' εξουσιοδότηση εκδιδοµένων π. διαταγµάτων, αρµόδιοι είναι η Επιθεώρηση Εµπορικών Πλοίων και οι Λιµενικές Αρχές. Άρθρο τέταρτο Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις. Οι επιτρεπόµενες, από την κυρουµένη σύµβαση και τα προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόµου αυτού, εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις χορηγούνται από την ΕΕΠ. Άρθρο πέµπτο Κείµενο Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειµένου της σύµβασης υπερισχύει το αγγλικό. Άρθρο έκτο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους. Κέρκυρα, 17 Ιουλίου 1986 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 18 Ιουλίου 1986 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86)

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) ΝΟΜΟΣ: 1594/86 Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ )

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1556/85 Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/28-5-85) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57. "Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57. Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57 "Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 "Για την ηλικία εισόδου των παίδων σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 "Για την προστασία από τις µηχανές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 126 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 38/Α/21-3-90)

Κύρωση της 126 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 38/Α/21-3-90) ΝΟΜΟΣ: 1879/90 Κύρωση της 126 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 38/Α/21-3-90) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

(παρατίθεται το γαλλικό κείµενο και στη συνέχεια το ελληνικό)

(παρατίθεται το γαλλικό κείµενο και στη συνέχεια το ελληνικό) ΝΟΜΟΣ 1430/1984 "Κύρωση της 62 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία» και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ αυτή" (Φ.Ε.Κ. 49/Α/18-4-1984) Ο ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82)

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 1302/82 Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* "Για την προστασία της µητρότητας"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* Για την προστασία της µητρότητας ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* "Για την προστασία της µητρότητας" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1 Υιοθετήθηκε την 1η Ιουλίου 1949 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 32η σύνοδό της Έναρξη ισχύος: 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 131/90 Αποδοχή τροποποιήσεων της ιεθνούς Συµβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974», που αναφέρονται στην εναποµένουσα ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων µετά από βλάβη».

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1

Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1 Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1 Υιοθετήθηκε την 20η Ιουνίου 1936 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 20η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 216 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

µπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικούς οργανισµούς που διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία και ειδικευµένο προσωπικό 7 ότι οι οργανισµοί που επιθυµούν την

µπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικούς οργανισµούς που διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία και ειδικευµένο προσωπικό 7 ότι οι οργανισµοί που επιθυµούν την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου 1994 σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ : ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ : ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (Πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 217/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2822 της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 217 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ο ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications 1 www.fishinmed.eu LEGISLATIVE DATABASE GREECE PD 281/1996 Safety and health TAG Safety equipment Working conditions Health specifications DISCLAIMER The contents of this document are the sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σύμβαση για την προστασία και ένταξη των αυτοχθόνων πληθυσμών και άλλων νομαδικών και ημινομαδικών πληθυσμών στις ανεξάρτητες χώρες, 1957, Νο. 107 1 Υιοθετήθηκε την 26η Ιουνίου 1957 από τη Γενική Συνδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ Είναι ο χώρος της μαζικής παραγωγής προϊόντων εδεσμάτων ή απλά το παρασκευαστήριο στο απλό κλασικό εστιατόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23953 18 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας XL SHIPMANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη Θαλάσσια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 108 (Ι) του 2000

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143) 1 Υιοθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 1975 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 60η σύνοδό της Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 Ο ΕΛΟΤ στη σχεδίαση μίας Οικιακής Εγκατάστασης

Μάθημα 5 Ο ΕΛΟΤ στη σχεδίαση μίας Οικιακής Εγκατάστασης Μάθημα 5 Ο ΕΛΟΤ στη σχεδίαση μίας Οικιακής Εγκατάστασης Περίληψη Η σχεδίαση μίας εγκατάστασης βασίζεται στις αρχές λειτουργίας των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Αλλά βασικό βοήθημα / οδηγός στη σχεδίαση μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3487 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα