ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6/ /Δ4 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πα νελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημε ρήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους και προηγούμενων ετών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 43 του Ν. 4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ σης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 4310/2014 (Α 258) και Ν. 4327/2015 (Α 50) και, ειδικότερα, την παρ. 12 του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 (Α 258). 2. Την περ. α της παρ. 2Α του άρθρου 16 του Ν. 4186/2013 (Α 193), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρ θρου 44 του Ν. 4264/2014 (Α 110). 3. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3748/2009 (Α 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατό χων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98). 6. Το Π.δ. 50/2008 (Α 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 43/2010 (Α 86), 61/2012 (Α 112), 112/2013 (Α 145) και 79/2014 (Α 123). 7. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α 56) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το Π.δ. 73/2015 (Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ αριθμ. Φ.151/22071/ Β6/ (Β 373) υπουργικής απόφασης «Εξεταζόμε να μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας». 10. Την με αριθμ. 48/ Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 11. Το με αριθμ. πρωτ. 399/ Έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων. 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των πα νελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερή σιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους και προηγούμενων ετών ως εξής: Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελλη νικής Γλώσσας περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων: 1. Έκφραση Έκθεση Τεύχος Γ της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά. έκδοση 2015, εκτός από τα εξής: Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου Το κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία 2. Έκφραση Έκθεση για το Γενικό Λύκειο Θεματικοί Κύκλοι των Α, Β, Γ τάξεων Γενικού Λυκείου των Γ. Μανωλίδη κ.ά. έκδοση Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο των Γ. Κανδήρου κ.ά. έκδοση Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη). Συγκεκριμένα: Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφο ρούν ένα κείμενο. α) Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επι διώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα:

2 25274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να διακρίνει: o τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επί κληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, επίκληση στην αυθεντία) o τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.) o το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική επαγωγική) μιας παραγράφου ή ενός κειμένου να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς: o στη διαφήμιση o στον πολιτικό λόγο o στον επιστημονικό λόγο να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα: o να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήματος o να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση: o την οργάνωση / δομή (συνειρμική λογική) o το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης ελεύθερος στο χασμός) o την οπτική (υποκειμενική αντικειμενική) o τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά. να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκι μίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά. να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επι φυλλίδα κ.ά.): o το θέμα o την άποψη του συγγραφέα o τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηρι ώσει την άποψή του o τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προ βλήματος κ.ά. να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώ δες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες. β) Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση: να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρω τικές λέξεις, φράσεις κ.ά.) να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με πα ράδειγμα κ.ά. να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λο γική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική συλλογιστική πορεία κ.ά.). γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλί ες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση: να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση: ενεργητικής ή παθητικής φωνής συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/ έγκλισης) μακροπερίοδου ή μη λόγου παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου ρηματικών ή ονοματικών συνόλων αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας των σημείων της στίξης λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά. να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων να ερμηνεύει λέξεις να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λε ξιλογίου να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντι καθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου κ.ά. να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, εί δος λόγου κ.ά.). 2. Ο μαθητής με βάση συγκεκριμένο κείμενο παρά γει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθη τής να είναι σε θέση: να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή του να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε πα ραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα (μια φράση ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου) να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά. ΙΙ. ΓΡΑΦΩ Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινω νιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσ σική διδασκαλία. Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στην παραγωγή κριτικού αποφαντικού λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσ σας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά. Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή: Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητού μενα του θέματος η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων η πρωτοτυπία των ιδεών ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά. Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου η σαφής και ακριβής διατύπωση ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανά λογα με το είδος του κειμένου η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά. Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου η λογική αλληλουχία των νοημάτων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου) η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελλη νικής Γλώσσας περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων: 1. Έκφραση Έκθεση Τεύχος Γ της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά. έκδοση 2015, εκτός από τα εξής: Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου Το κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία 2. Έκφραση Έκθεση για το Γενικό Λύκειο Θεματικοί Κύκλοι των Α, Β, Γ τάξεων Γενικού Λυκείου των Γ. Μανωλίδη κ.ά. έκδοση Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο των Γ. Κανδήρου κ.ά. έκδοση Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη). Συγκεκριμένα: Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφο ρούν ένα κείμενο. α) Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επι διώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα: να διακρίνει: o τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επί κληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, επίκληση στην αυθεντία) o τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.) o το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική επαγωγική) μιας παραγράφου ή ενός κειμένου να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς: o στη διαφήμιση o στον πολιτικό λόγο o στον επιστημονικό λόγο να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα: o να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήματος o να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση: o την οργάνωση / δομή (συνειρμική λογική) o το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης ελεύθερος στο χασμός) o την οπτική (υποκειμενική αντικειμενική) o τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά. να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκι μίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά. να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο /άρθρο /επι φυλλίδα κ.ά.): o το θέμα o την άποψη του συγγραφέα o τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηρι ώσει την άποψή του o τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προ βλήματος κ.ά. να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώ δες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες. β) Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση: να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρω τικές λέξεις, φράσεις κ.ά.) να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με πα ράδειγμα κ.ά. να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λο γική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική συλλογιστική πορεία κ.ά.). γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλί ες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση: να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση: ενεργητικής ή παθητικής φωνής συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/ έγκλισης) μακροπερίοδου ή μη λόγου παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου ρηματικών ή ονοματικών συνόλων αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας των σημείων της στίξης λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά. να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων να ερμηνεύει λέξεις να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λε ξιλογίου να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντι καθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου κ.ά. να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, εί δος λόγου κ.ά.). 2. Ο μαθητής με βάση συγκεκριμένο κείμενο παράγει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση: να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή του να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε πα ραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα, (μια φράση ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου) να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.

4 25276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ. ΓΡΑΦΩ Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινω νιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσ σική διδασκαλία. Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στην παραγωγή κριτικού αποφαντικού λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσ σας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά. Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή: Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητού μενα του θέματος η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων η πρωτοτυπία των ιδεών ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά. Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου η σαφής και ακριβής διατύπωση ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανά λογα με το είδος του κειμένου η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά. Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου η λογική αλληλουχία των νοημάτων η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου) η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. Η εξεταστέα ύλη είναι ίδια για τα Ημερήσια και για τα Εσπερινά ΕΠΑΛ. Από το βιβλίο «Μαθηματικά», Α τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας), έκδοση 2014 Α/Α Κεφάλαιο / Περιεχόμενο 1 Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική Παράγρ. 2.1, 2.2, 2.3 (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ ) Παράγρ. 2.4 και 2.5 (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης στις σελίδες 84 86) Παράγρ. 2.6 Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη σελ Κεφ. 3: Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Α. Παράγρ. 3.1, 3.2, 3.3 Παράγρ. 3.4 (μόνο μελέτη απροσδιόριστης μορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά μόνο την πρώτη περίπτωση του πίνακα συζυγών παρα στάσεων της σελ. 115). Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119, 4δ στις σελίδες 122 και 123, 5 στις σελ. 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 125, και 7 στις σελίδες 125 και 126. Σελίδες (από έως) Β. Παράγρ. 3.6, 3.7, 3.8 και 3.9. Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 2 στις σελίδες 142 και 143, 5 στη σελ. 145 και 7 στις σελίδες 147 και Κεφ. 4: Στοιχεία Διαφορικού Λογισμού Α. Παράγρ. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και Β. Παράγρ. 4.8 και Κεφ. 5: Στοιχεία Ολοκληρωτικού Λογισμού Παράγρ. 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4. Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 7 και 8 στις σελίδες 238 και 239, 9 και 10 στις σελίδες 246 και 247, οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249 και 250, η απόδειξη του τύπου της παραγοντικής ολοκλήρωσης στη σελ. 242 και οι Γενι κές Ασκήσεις Κεφαλαίου στις σελ Γενική Παρατήρηση: Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο, καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί, δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρε αδάκη Στ. κ.ά., έκδοση ΜΕΡΟΣ Β Κεφάλαιο 1 Όριο Συνέχεια συνάρτησης Παρ. 1.1 Πραγματικοί αριθμοί. Παρ. 1.2 Συναρτήσεις. Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις Αντίστροφη συνάρ τηση. Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο x 0 Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου «Τριγωνομετρικά όρια» Παρ. 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο x 0. Παρ. 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο. Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης. Κεφάλαιο 2 Διαφορικός Λογισμός Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπα ράγραφο «Κατακόρυφη εφαπτομένη» Παρ. 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις Παράγωγος συνάρτηση (Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων στη σελίδα 224 και στη σελίδα 225). Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γι νομένου συναρτήσεων. Παρ. 2.4 Ρυθμός μεταβολής. Παρ. 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού. Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής. Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης χωρίς το θε ώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου). Παρ. 2.8 Κυρτότητα Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που είναι δύο, του λάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τους). Παρ. 2.9 Ασύμπτωτες Κανόνες De l Hospital. Παρ Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστα σης μιας συνάρτησης. Κεφάλαιο 3 Ολοκληρωτικός Λογισμός Παρ. 3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαράγρα φος «Αρχική συνάρτηση» που θα συνοδεύεται από πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες) Παρ. 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα Παρ Η συνάρτηση F(x) = x f(t)dt υπόδειξη οδηγία: Διατυπώνεται χωρίς να αποδειχτεί η πρόταση: «Αν, όπου Δ διάστημα, είναι μια συνεχής συνάρτηση, τότε για κάθε η συνάρτηση είναι μια παράγουσα της ƒ», και με τη βοήθεια αυτής αποδεικνύεται το Θεμελιώδες θεώρημα της Ανάλυσης. Η εισαγωγή της συνάρτησης γίνεται για να αποδειχθεί το Θεμελιώδες Θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού και να αναδειχθεί η σύν δεση του Διαφορικού με τον Ολοκληρωτικό Λογισμό. Για το λόγο αυτό δεν θα διδαχθούν ασκήσεις που αναφέρονται στην παραγώγιση της συνάρτησης και γενικότερα της συνάρτησης. Παρ. 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρ μογή 3 της σελίδας 348. Παρατηρήσεις Για την εξεταστέα ύλη να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται. Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. Εξαιρούνται από την εξεταστέα ύλη οι εφαρμογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους με βάση διαφορετική του e και του 10. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρε αδάκη Στ., κ.ά. έκδοση ΜΕΡΟΣ Β Κεφάλαιο 1 Όριο Συνέχεια συνάρτησης Παρ. 1.1 Πραγματικοί αριθμοί. Παρ. 1.2 Συναρτήσεις. Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις Αντίστροφη συνάρ τηση. Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο x 0 R Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου «Τριγωνομετρικά όρια» Παρ. 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο x0 R Παρ. 1.7 Όριο συνάρτησης στο άπειρο. Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης. Κεφάλαιο 2 Διαφορικός Λογισμός Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπα ράγραφο «Κατακόρυφη εφαπτομένη»

6 25278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρ. 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις Παράγωγος συ νάρτηση. (Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων στη σελίδα 224 και στη σελίδα 225) Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γι νομένου συναρτήσεων. Παρ. 2.4 Ρυθμός μεταβολής. Παρ. 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού. Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής. Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς την από δειξη του θεωρήματος της σελίδας 262 και χωρίς το θε ώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου). Παρ. 2.9 Ασύμπτωτες Κανόνες De l Hospital. Παρατηρήσεις Για την εξεταστέα ύλη να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται. Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη όσα θέματα αναφέρο νται στην εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΟΜΑΔΑΣ Β ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο «Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κα τεύθυνσης» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α, έκδοση ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1 1 Εισαγωγή. 1 2 Περιοδικά φαινόμενα. 1 3 Απλή αρμονική ταλάντωση. 1 4 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. 1 5 Φθίνουσες ταλαντώσεις. 1 6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. 1 7 Σύνθεση ταλαντώσεων. 2. ΚΥΜΑΤΑ 2 1 Εισαγωγή. 2 2 Μηχανικά κύματα. 2 3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων. 2 4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού. 2 5 Στάσιμα κύματα. 2 6 Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 2 8 Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 2 9 Ανάκλαση και διάθλαση Ολική ανάκλαση. 4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 4 1 Εισαγωγή. 4 2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων. 4 3 Ροπή δύναμης. 4 4 Ισορροπία στερεού σώματος. 4 5 Ροπή αδράνειας. 4 6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης. 4 7 Στροφορμή. 4 8 Διατήρηση της στροφορμής. 4 9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής Έργο κατά τη στροφική κίνηση. 5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 1 Εισαγωγή. 5 2 Κρούσεις. 5 3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών. 5 4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας. 5 9 Φαινόμενο Doppler. Σημείωση Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΟΜΑΔΑΣ Β ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο «Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κα τεύθυνσης» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α, έκδοση ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1 1 Εισαγωγή. 1 2 Περιοδικά φαινόμενα. 1 3 Απλή αρμονική ταλάντωση. 1 4 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. 1 5 Φθίνουσες ταλαντώσεις. 1 6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. 1 7 Σύνθεση ταλαντώσεων. 2. ΚΥΜΑΤΑ 2 1 Εισαγωγή. 2 2 Μηχανικά κύματα. 2 3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων. 2 4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού. 2 6 Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 2 8 Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 2 9 Ανάκλαση και διάθλαση. 4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 4 1 Εισαγωγή. 4 2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων. 4 3 Ροπή δύναμης. 4 4 Ισορροπία στερεού σώματος. 4 5 Ροπή αδράνειας. 4 6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης. 4 7 Στροφορμή 4 8 Διατήρηση της στροφορμής. 4 9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής Έργο κατά τη στροφική κίνηση. 5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 1 Εισαγωγή. 5 2 Κρούσεις. 5 3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών. 5 4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας. Σημείωση Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη. ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγ χρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ Τάξης Γενικού Λυκείου και Δ Τάξης Εσπερινού Λυκείου, Γενι κής Παιδείας, των Ιωάννη Κολιόπουλου, Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νημά, Χάριτος Σχολινάκη Χελιώτη, έκδοση 2015.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ( ) 1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης ( ) 2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη 3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευ θερίας για την Ευρώπη ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ: Οργάνωση και έκρηξη της Επανάστασης, Η επανάσταση στις Ηγεμονίες, Η εδραίωση της επανάστασης, Οι πρώτες αντιδράσεις στην επανάσταση, Η εξέλιξη της Επανάστασης 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του ( ) 5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος 6. Η Βιομηχανική Επανάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ( ) 1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας 3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας 4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 1. Η δεκαετία Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα ( ) 3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της 4. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Ο Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ: 2. Η επικράτηση της Γερμανίας στην ηπειρωτική Ευρώπη και η επέκταση του πολέμου ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγ χρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ Τάξης Γενικού Λυκείου και Δ Τάξης Εσπερινού Λυκείου, Γενι κής Παιδείας, των Ιωάννη Κολιόπουλου, Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νημά, Χάριτος Σχολινάκη Χελιώτη, έκδοση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ( ) Εισαγωγή, 1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης ( ) Μόνο οι υποενότητες: H σύγκληση του συνεδρίου Το τέλος του Ναπολέοντα και η ίδρυση της Ιερής Συμμαχίας 2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη. Μόνο η υποενότητα: Οι δυνάμεις της προόδου και οι πολιτικές ανατροπές 3. Η Ελληνική Επανάσταση του Ένα μήνυμα ελευ θερίας για την Ευρώπη. Μόνο οι υποενότητες: Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης Η πολιτική συγκρότηση των Ελλήνων Η έκβαση της Επανάστασης 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του ( ) 6. Η Βιομηχανική Επανάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα ( ). Εισαγωγή 1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας 3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. Μόνο οι υποενότητες: Η κατάσταση στο ελληνικό κράτος κατά την πρώτη πεντηκονταετία του βίου του Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εκσυγχρονιστική πολι τική του Το Κίνημα στο Γουδή και ο Ελ. Βενιζέλος 4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μόνο η παράγραφος που αφορά τους Οθωμανούς Τούρκους και το Νεοτουρκικό κίνημα. 5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ( ) Μόνο οι υποενότητες: Ο Α Bαλκανικός πόλεμος Ο Β Bαλκανικός πόλεμος και η Συνθήκη του Βου κουρεστίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Εισαγωγή 1. Οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων ( ) 2. Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου ( ) Μόνο οι υποενότητες: Ο πόλεμος γίνεται παγκόσμιος. Το Μακεδονικό μέτωπο και το τέλος του πολέμου. Οι συνέπειες του πολέμου. 3. Η Ελλάδα στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο 4. Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων ( ) 6. Η Ρώσικη Επανάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 1. Η δεκαετία Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα ( ). 3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της 4. Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία Ο υπόλοιπος κόσμος Μόνο η υποενότητα: Η οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ και η ενίσχυση της διεθνούς θέσης τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Ο Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Εισαγωγή 1. Προς νέα ένοπλη αναμέτρηση 3. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β Παγκόσμιο Πό λεμο και η Εθνική Αντίσταση 4. Η συμμαχική αντεπίθεση και η ολοκληρωτική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας Η συνθηκολόγηση της Ια πωνίας Μόνο η υποενότητα: Η παράδοση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας 5. Τα εγκλήματα πολέμου κατά της Ανθρωπότητας Το ολοκαύτωμα 6. Ο ανταγωνισμός στο στρατόπεδο των νικητών 7. Οι συνθήκες Ειρήνης και η ενσωμάτωση της Δωδε κανήσου στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Oι ενότητες 1 8. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.ά., έκδοση 2015.

8 25280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κεφάλαιο 1 Διαφορικός Λογισμός Παρ Συναρτήσεις. Παρ Η έννοια της παραγώγου. Παρ Παράγωγος συνάρτησης Παρ. 1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτή ριο της 2ης παραγώγου. Κεφάλαιο 2 Στατιστική Παρ. 2.1 Βασικές έννοιες Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς την υποπαράγραφο «Κλάσεις άνισου πλάτους». Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υπο παραγράφους «Εκατοστημόρια», Επικρατούσα τιμή και «Ενδοτεταρτημοριακό εύρος». Κεφάλαιο 3 Πιθανότητες Παρ. 3.1 Δειγματικός Χώρος Ενδεχόμενα. Παρ. 3.2 Έννοια της Πιθανότητας. Παρατηρήσεις Για την εξεταστέα ύλη θα ληφθούν υπόψη οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται. Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλί ου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαι τεί τη χρήση τους. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.α., έκδοση Κεφάλαιο 1 Διαφορικός Λογισμός Παρ Συναρτήσεις. Παρ Η έννοια της παραγώγου. Παρ Παράγωγος συνάρτησης Παρ. 1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτή ριο της 2ης παραγώγου. Κεφάλαιο 2 Στατιστική Παρ. 2.1 Βασικές έννοιες Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς την υποπαράγραφο «Κλάσεις άνισου πλάτους». Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υπο παραγράφους: «Εκατοστημόρια», Επικρατούσα τιμή και «Ενδοτεταρτημοριακό εύρος». Παρατηρήσεις Για την εξεταστέα ύλη θα ληφθούν υπόψη οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται. Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. Δεν αποτελούν εξεταστέα διδακτέα ύλη όσα θέματα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση. Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλί ου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαι τεί τη χρήση τους. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α., έκδοση Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των πα ραγράφων 6 και 13. Κεφ. 2: Η ζήτηση των αγαθών. Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής. Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών. Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της πα ραγράφου 6. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α., έκδοση Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των πα ραγράφων 6 και 13. Κεφ. 2: Η ζήτηση των αγαθών. Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής. Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών. Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της πα ραγράφου 6. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο Βιολογία της Γ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ., έκδοση Κεφάλαιο 1 «Άνθρωπος και Υγεία», εκτός από τις σελίδες (Πολλαπλασιασμός των ιών) της ενότητας 1.2, την υποενότητα (Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος), καθώς και τις ενότητες 1.4 (Καρκίνος) και 1.5 (Ουσίες που προ καλούν εθισμό). Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον», εκτός από την υποενότητα (Η έννοια της παραγω γικότητας), την ενότητα 2.4 (εισαγωγή σελίδες 92 94) και τις υποενότητες (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά προβλήματα), (Μείωση της βιοποικιλότητας) και τη σελίδα 112 (Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση) της υποενότητας Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: μόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες ). Σημείωση Στην εξεταστέα διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνα

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο Βιολογία της Γ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ., έκδοση Κεφάλαιο 1 «Άνθρωπος και Υγεία», εκτός από τις σελίδες (Πολλαπλασιασμός των ιών) της ενότητας 1.2 (Μικροοργανισμοί), την υποενό τητα (Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών), την υποενότητα (Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος), καθώς και τις ενότητες 1.4 (Καρκίνος) και 1.5 (Ουσίες που προ καλούν εθισμό). Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον», εκτός από την υποενότητα (Η έννοια της παρα γωγικότητας), την ενότητα 2.4 (εισαγωγή σελ ) και τις υποενότητες (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά προβλήματα), (Μείωση της βιοποικιλότητας) και (Ρύπανση). Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: μόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες ). Σημείωση Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα παραθέ ματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές δημιουργι κές εργασίες των μαθητών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο Βιολογία της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό». Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας». Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA». Κεφάλαιο 5 «Μενδελική κληρονομικότητα». Κεφάλαιο 6 «Μεταλλάξεις». Κεφάλαιο 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνο λογίας» εκτός από την ενότητα Η παραγωγή της πε νικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» εκτός από τις ενότητες Εμβόλια και Αντι βιοτικά. Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γε ωργία και την κτηνοτροφία». Σημείωση Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται: α) Τα ένθετα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους. γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο Ας ερευνήσουμε, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. Από το βιβλίο Βιολογία της Γ τάξης Γενικού Λυκεί ου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό». Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας», εκτός από την ενότητα «Γο νιδιακή ρύθμιση». Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA», εκτός από τις υποενότητες «Κλωνοποίηση του mrna», «Υβριδοποίηση των νουκλεϊνικών οξέων» και «Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) επιτρέπει τον επιλεκτικό πολλαπλασιασμό αλληλουχιών DNA». Κεφάλαιο 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνο λογίας», εκτός από την υποενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας». Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική», εκτός από τις ενότητες «Εμβόλια» και «Αντι βιοτικά». Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γε ωργία και την κτηνοτροφία». Σημείωση Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται: α) όλα τα ένθετα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. β) οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους. γ) όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο Ας ερευνήσουμε, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών. ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Στοιχεία Μηχανών 2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

10 25282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Μηχανών Σχέδιο (Ι. Καρβέλη, Α. Μπαλντούκα, Α. Ντασκαγιάννη, έκδ. Διόφαντος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Γενικά περί συνδέσεων Είδη συνδέσεων (σελ ) 7.1. ΗΛΟΣ Περιγραφή χρήση ήλου (καρφιού) Κατηγορίες τύποι ήλων (καρφιών) Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου 7.2. ΗΛΩΣΕΙΣ Λειτουργικός σκοπός περιγραφή χρήση ηλώσεων Κατηγορίες τύποι κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων 7.3. ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Περιγραφή χρήσεις κοχλιών Κατασκευή σπειρώματος Λειτουργικός σκοπός κοχλιών (σελ ) 7.4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ (σελ ) Περιγραφή Σκοπός Χρήσεις συγκόλλησης Κατηγορίες συγκολλήσεων Κατασκευαστικά στοιχεία 7.5. ΣΦΗΝΕΣ (σελ ) Περιγραφή Χρήση Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών Κατηγορίες Τύποι σφηνών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (σελ ) 8.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 8.2. ΒΑΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 9.1. ΑΞΟΝΕΣ ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΣΤΡΟΦΕΙΣ (σελ ) Περιγραφή ορισμός Σκοπός που εξυπηρετούν Τύποι και κατηγορίες Μορφολογικά χαρακτηριστικά υλικά αξόνων Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση Τοποθέτηση λειτουργία συντήρηση 9.2. ΕΔΡΑΝΑ ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝ (σελ ) Περιγραφή ορισμός Σκοπός που εξυπηρετούν Τύποι και κατηγορίες Μορφολογικά χαρακτηριστικά υλικά κατασκευής Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση Τοποθέτηση λειτουργία συντήρηση 9.3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (σελ ) Περιγραφή Ορισμός Είδη Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι Λυόμενοι σύνδεσμοι Συμπλέκτες (Εξαιρούνται: οι παράγραφοι εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παράγραφος της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών Σχέδιο» ως παράγραφος λόγω τυπογραφικού λάθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ (σελ ) Ορισμός Περιγραφή Λειτουργικός σκοπός χρήσεις Κατηγορίες τύποι Κατασκευαστικά στοιχεία Συνθήκες σχέσεις λειτουργίας Οδηγίες εφαρμογής λειτουργίας ΙΜΑΝΤΕΣ (σελ ) Ορισμός περιγραφή Λειτουργικός σκοπός χρήσεις Κατηγορίες Τύποι Κατασκευαστικά στοιχεία Συνθήκες σχέσεις λειτουργίας Οδηγίες εφαρμογής λειτουργίας ΑΛΥΣΙΔΕΣ (σελ ) Ορισμός Περιγραφή Λειτουργικός σκοπός χρήσεις Κατηγορίες τύποι Κατασκευαστικά στοιχεία Συνθήκες σχέσεις λειτουργίας Οδηγίες εφαρμογής λειτουργίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (σελ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜ ΒΟΛΟΥ ΔΙΩΣΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ Από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του βιβλίου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑ ΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (σελ ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Καταπόνηση ηλώσεων Παραδείγματα εφαρμογής ΚΟΧΛΙΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Υπολογισμός των κοχλιών σε αντοχή Παραδείγματα εφαρμογής Ασκήσεις για λύση ΣΦΗΝΕΣ Επιλογές σφηνών Εφαρμογές ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Υπολογισμός ατράκτων αξόνων Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου Ασκήσεις για λύση ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΡΟΥΛΜΑΝ) Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης Υπολογισμός εδράνων κύλισης Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης Ασκήσεις για λύση ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ Λειτουργικές σχέσεις Παράδειγμα εφαρμογής Ασκήσεις για λύση Υπολογισμοί αντοχής Παράδειγμα εφαρμογής Ασκήσεις για λύση ΙΜΑΝΤΕΣ Λειτουργικές σχέσεις Παράδειγμα εφαρμογής Ασκήσεις για λύση Υπολογισμοί αντοχής

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΛΥΣΙΔΕΣ Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία Μέθοδος επιλογής Παράδειγμα εφαρμογής Ασκήσεις για λύση 2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ» ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσε ων (Η. Διαβάτη, Ι. Καρβέλη, Γ. Κοτζάμπασης Έκδοση Διόφαντος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ (σελ. 3 26) 1.1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εισαγωγικά στοιχεία Τα βασικά συστήματα Κ.Θ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ Ως προς το είδος του καυσίμου Ως προς το φορέα της θερμότητας Ως προς τον τρόπο κυκλοφορίας Ως προς το ασφαλιστικό σύστημα Περίληψη Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΚΑΥΣΗ (σελ ) 2.1. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Η καύση στερεών καυσίμων Καύση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο) Καύση αέριων καυσίμων (φυσικό αέριο ή υγρα έριο) 2.2. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Τα θεωρητικά καυσαέρια Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 2.3. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 2.4. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ο έλεγχος της ποιότητας καύσης Καύση και προστασία του περιβάλλοντος Περίληψη Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (σελ ) 3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ Φωτισμός Λεβητοστασίου Ύδρευση Αποχέτευση 3.3. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ (σελ ) Περίληψη Ερωτήσεις (σελ. 49) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (σελ ) 4.2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δεξαμενές πετρελαίων Εξαρτήματα δεξαμενών πετρελαίου Περίληψη Ερωτήσεις (σελ. 58) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 5.1. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (σελ ) Καυστήρες εξάτμισης Καυστήρες διασκορπισμού Καυστήρες περιστροφής (φυγοκεντρικού) «Οικολογικοί» καυστήρες πετρελαίου Συγκρίσεις και χρήσεις 5.2. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Καυστήρες αερίου με φλόγα διάχυσης Πιεστικοί καυστήρες αερίου 5.3. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Επιλογή καυστήρων πετρελαίου Σήμανση καυστήρων (σελ.71) Περίληψη Ερωτήσεις (σελ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΛΕΒΗΤΕΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σελ ) Ορισμός Λειτουργικός σκοπός Η θερμαντική ικανότητα των λεβήτων 6.2. ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ Γενική κατάταξη Χυτοσιδηροί λέβητες Χαλύβδινοι λέβητες Λέβητες αερίων Επίτοιχοι λέβητες αερίων 6.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (σελ ) 6.4. ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Γενικά στοιχεία Ο υπολογισμός της καπνοδόχου Περίληψη Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (σελ ) 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η παροχή (σύμβολο V, μονάδα m3/s) Η θερμοκρασιακή πτώση (σύμβολο Δt=t v t r, μο νάδα o Κ) Το θερμικό φορτίο (σύμβολο Q, μονάδα W) H ταχύτητα ροής (σύμβολο ν, μονάδα m/s) Oι πτώσεις πίεσης (σύμβολο Δp, μονάδα Ρα) Παρατηρήσεις 7.2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Κατασκευαστικά στοιχεία Συγκρίσεις και χρήσεις Υπολογισμοί και επιλογές Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας δικτύου Περίληψη Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ (σελ ) 8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8.2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ 8.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ Χαρακτηριστικά μεγέθη Καμπύλες λειτουργίας Η επιλογή του κυκλοφορητή Περίληψη Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ BOILERS (σελ ) 9.1. EIΔΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 9.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υλικά κατασκευής Μορφή και διαστάσεις 9.3. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ Από πλευράς υλικού Από πλευράς μορφής και διαστάσεων 9.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Γενικά στοιχεία Επιλογή στο μονοσωλήνιο σύστημα 9.5. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILERS) Γενικά στοιχεία Τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμαντήρων Περίληψη Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΡΥΘ ΜΙΣΕΩΝ (σελ ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασφάλεια Άνεση Αποδοτική λειτουργία Αυτονομία λειτουργίας

12 25284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ Το «ασφαλιστικό σύστημα» Άλλες ασφαλιστικές διατάξεις Όργανα μετρήσεων και ρυθμιστικές διατάξεις Διατάξεις αντιστάθμισης Η αυτονομία λειτουργίας Περίληψη Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (σελ ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (εξωτερικού ή γειτονικού χώρου) Η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩ ΛΕΙΩΝ Περίληψη Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (σελ ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Βασικές θερμικές απώλειες Q B Απώλειες εξωτερικών ανοιγμάτων Q F Απώλειες χαραμάδων εξωτερικών ανοιγμάτων Q a Θερμικές απώλειες ιδιοκτησίας Q Συντελεστής επιβάρυνσης ε Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης f Σχέσεις υπολογισμών Περίληψη Ερωτήσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Εγκαταστάσεις Ψύξης 2. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΒΙΒΛΙΟ: Εγκαταστάσεις ψύξης ΙΙ (Μ. Κτενιαδάκη, Θ. Παπαδάκη, Π. Αργυράκη Έκδοση Διόφαντος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ ) 1.3 Ψύξη με συμπίεση ατμών Η βασική ψυκτική διάταξη και η λειτουργία της (επανάληψη) Ο ψυκτικός κύκλος σε διάγραμμα Πίεσης Ενθαλ πίας (P h) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ (σελ ) 3.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 3.2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 3.3. ΕΙΔΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ Αερόψυκτοι συμπυκνωτές εξαναγκασμένης κυ κλοφορίας αέρα (σελ ) Διαδικασία επιλογής αερόψυκτου συμπυκνωτή 3.5. ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ Συμπυκνωτές διπλού σωλήνα Συμπυκνωτές με δοχείο και σερπαντίνα Συμπυκνωτές με κέλυφος και σωλήνες 3.6. ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ 3.7. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 3.9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΨΥΚΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ (σελ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ (σελ ) 4.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΨΥΚΤΙΚΗ εγκατάσταση 4.2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ 4.3. ΕΙΔΗ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ 4.5. ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡ ΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ (σελ ) 4.6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 5.1. ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (σελ ) Γενικά Χειροκίνητες εκτονωτικές βαλβίδες 5.2. ΤΥΠΟΙ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Ο τριχοειδής σωλήνας (Capillary tube) Η εκτονωτική βαλβίδα με πλωτήρα στην πλευρά της υψηλής πίεσης Η εκτονωτική βαλβίδα με πλωτήρα στην πλευρά της χαμηλής πίεσης Η θερμοεκτονωτική βαλβίδα (Thermal Expansion Valve TXV) 5.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥ ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (σελ.323) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ (σελ ) 6.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΗ ΧΑΝΗ 6.2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ 6.3. ΕΙΔΗ ΕΞΑΤΜΙΣΤΩΝ 6.4. ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΑ Εξατμιστές φυσικής κυκλοφορίας αέρα Εξατμιστές εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα Επιλογή των εξατμιστών ψύξης αέρα 6.5. ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ ΨΥΞΗΣ ΥΓΡΩΝ Εξατμιστές διπλών σωλήνων ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ ΓΥΜΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Εξατμιστές με κέλυφος και σωλήνες Απόδοση (ικανότητα) των εξατμιστικών ψύξης υγρών 6.6. ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΑ Απόψυξη με χρήση ζεστού νερού Απόψυξη με ηλεκτρικές αντιστάσεις Απόψυξη με παράκαμψη θερμού αερίου 2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΒΙΒΛΙΟ: Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΙΙ (Α. Ασημακό πουλου, Κ. Διακουμάκου, Ν. Σεκεριάδη, Έκδοση Διόφα ντος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΡΟΜΕ ΤΡΙΑΣ 2 1 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ (σελ ) 2 2 Ο ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 2 3 ΤΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ (ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΑ) ΧΑΡΑ ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 2 4 Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑ ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΗ 2 5 ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΗ 2 6 ΟΛΙΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΗ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 2 7 ΟΛΙΚΟ, ΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ 2 9 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡ ΜΟΤΗΤΑΣ (SHR ή SHF) (σελ )

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3 1 Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (σελ ) 3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3 3 ΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3 4 ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 3 7 Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (σελ ) 3 8 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3 9 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 3 10 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3 11 Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 3 12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 3 13 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 3 14 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 3 15 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΑ 3 16 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 17 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 3 18 ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3 19 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 20 Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΨΥ ΚΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 3 21 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗ ΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3 22 ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ 3 23 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 4 1 ΓΕΝΙΚΑ (σελ ) 4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΑ ΓΩΓΟΥΣ 4 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 4 4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 4 5 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4 6 Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΑ 5 1 ΓΕΝΙΚΑ (σελ ) 5 2 ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 5 5 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΟΡΟΦΗΣ (σελ ) 5 6 ΣΤΟΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 1 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (σελ ) 8 2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 8 3 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 8 4 ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΤΚΜ) 8 5 ΟΙ ΤΚΜ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 8 6 ΤΚΜ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (DX) 8 8 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΚΚΜ ή ΑΗU) (σελ ) 8 11 ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΜ (σελ ) 8 13 Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σελ ) ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Στοιχεία Μηχανών 2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Μηχανών Σχέδιο (Ι. Καρβέλη, Α. Μπαλντούκα, Α. Ντασκαγιάννη, έκδ. Διόφαντος) (ΙΔΙΑ ΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ) 2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ» ΒΙΒΛΙΟ: Μηχανές εσωτερικής καύσης ΙΙ (Χ.Καραπάνου, Α.Κοτσιλιέρη, Λ.Κουντουρά, Έκδοση 2014, Διόφαντος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Μ.Ε.Κ. (σελ. 9 26) 1.1. ΤΕΛΕΙΑ ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Τέλεια αέρια απόλυτη πίεση ειδικός όγκος Μεταβολές κατάστασης των αερίων Οι νόμοι των τέλειων αερίων 1.2. ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡ ΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ, ΚΥΚΛΟΣ Carnot ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Μ.Ε.Κ Κυκλικές αλλαγές εργαζόμενη ουσία θερμοδυνα μικοί κύκλοι, κύκλος Carnot Διαγράμματα θεωρητικής λειτουργίας Κύκλος βενζινοκινητήρα ή κύκλος Οttο Θεωρητικό διάγραμμα λειτουργίας 4χρονου βεν ζινοκινητήρα Πραγματική λειτουργία 4χρονης βενζινομηχανής Κύκλος λειτουργίας πετρελαιομηχανής ή κύκλος Ντίζελ Θεωρητικό Διάγραμμα λειτουργίας 4χρονου πε τρελαιοκινητήρα Πραγματικός κύκλος λειτουργίας του τετράχρο νου πετρελαιοκινητήρα Δίχρονος Βενζινοκινητήρας Θεωρητική λειτουργία δίχρονου βενζινοκινητήρα Πραγματική λειτουργία δίχρονου βενζινοκινη τήρα Θεωρητική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομη χανής Πραγματική λειτουργία δίχρονου πετρελαιοκι νητήρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ.Ε.Κ. (σελ ), (σελ.54 60) 2.3. ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Αυτορρυθμιζόμενες βαλβίδες Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων Ρυθμιζόμενος τεντωτήρας αλυσίδας (Vario Cam) Σύστημα μεταβολής της κίνησης των βαλβίδων (Honda) Συνεχής μεταβολή χρονισμού Ηλεκτρομαγνητική κίνηση των βαλβίδων Υδραυλική κίνηση των βαλβίδων

14 25286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ (μηχανικά turbo) Βασικές αρχές Μηχανικοί υπερσυμπιεστές Στροβιλοσυμπιεστές Ψύξη του παρεχόμενου αέρα (intercooler) Ρύθμιση της παρεχόμενης πίεσης Στροβιλοσυμπιεστές με ρυθμιζόμενα πτερύγια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΒΕΝΖΙ ΝΟΜΗΧΑΝΕΣ (σελ ) Κατάταξη συστημάτων ψεκασμού Βασικά εξαρτήματα υποσυστημάτων τροφοδο σίας ψεκασμού καυσίμου Σύστημα παρασκευής καύσιμου μείγματος μονού ψεκασμού Σύστημα εισαγωγής και μέτρησης του αέρα 3.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ (σελ ) 4.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ Σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων ρεζερβουάρ Σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων EGR Σύστημα θετικού εξαερισμού στροφαλοθάλαμου PCV 4.2. ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Καταλυτικός μετατροπέας Οξειδωτικός καταλύτης Τριοδικός καταλύτης Κατασκευαστικά δεδομένα Θερμοκρασία λειτουργίας Ρυθμιζόμενα και μη ρυθμιζόμενα συστήματα αντιρρύπανσης Κίνδυνοι καταστροφής του καταλύτη ενός οχή ματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ (σελ ), (σελ ) 5.1. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ ΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ Συμπτώματα Βλαβών Μεθοδολογία διάγνωσης Καυσανάλυση Αναλυτές καυσαερίων Όρια εκπομπών ρύπων Διαγνωστικές συσκευές και μηχανήματα Τρόποι διάγνωσης βλαβών. Ενεργοποίηση δια γνωστικής λυχνίας Ανάγνωση κωδικών βλαβών Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση βλάβης σε κι νητήρες με ψεκασμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Τετράχρονοι Δίχρονοι) (σελ ) 6.1. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Μηχανικά ελεγχόμενες περιστροφικές αντλίες πετρελαίου 6.2. ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ηλεκτρονικές περιστροφικές αντλίες Σύστημα Common Rail Σύστημα αντλίας μπεκ 6.3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ turbo diesel ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (TDI) Βασικά εξαρτήματα και διαφορές από τους συμ βατικούς πετρελαιοκινητήρες Χαρακτηριστικά του κινητήρα TDI (κινητήρας turbo diesel άμεσου ψεκασμού) Σχηματικό διάγραμμα ελέγχου συστήματος τρο φοδοσίας κινητήρα TDI Αισθητήρες του συστήματος Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Ενεργοποιητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (σελ ) 8.1. ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) Καμπύλες ισχύος ροπής κινητήρα Καμπύλη ειδικής κατανάλωσης καυσίμου ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 2. Ηλεκτρικές Μηχανές 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ» 1ο ΒΙΒΛΙΟ: Ηλεκτροτεχνία (Βουρνάς Κων/νος,Δαφέρ μος Ολύμπιος, Πάγκαλος Σταύρος, Χατζαράκης Γεώρ γιος, έκδ. Διόφαντος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC) Εναλλασσόμενο ρεύμα και χαρακτηριστικά με γέθη του (σελ ) Εναλλασσόμενη τάση και χαρακτηριστικά με γέθη της Ενεργός ένταση και ενεργός τάση Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενων με γεθών Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φάση Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φασική απόκλιση 5.2. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (σελ ) Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα α. Ωμική αντίσταση στο Ε.Ρ β. Πηνίο στο Ε.Ρ Σύνθετα κυκλώματα Σύνθετη αντίσταση α. Κύκλωμα RL σε σειρά β. Κύκλωμα RC σε σειρά γ. Κύκλωμα RLC σε σειρά δ. Κύκλωμα RLC παράλληλα 5.3. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥ ΜΑ (σελ ) Ισχύς σε ωμική αντίσταση Ισχύς σε επαγωγική αντίδραση Ισχύς σε χωρητική αντίδραση Ισχύς σε σύνθετη αντίσταση Τρίγωνο Ισχύος Αντιστάθμιση (ή βελτίωση του συνφ) 5.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (σελ ) Συντονισμός σειράς Παράλληλος συντονισμός (αντισυντονισμός) 5.5. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (σελ ) Παραγωγή τριφασικού ρεύματος Ανεξάρτητα και αλληλένδετα τριφασικά συστή ματα Φασική και πολική τάση

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύνδεση αστέρα και σύνδεση τριγώνου Ισχύς του τριφασικού ρεύματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6.1. ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (σελ ) Εισαγωγή Ανορθωτές Μονοφασικά κυκλώματα ανόρθωσης Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης Εξομάλυνση και σταθεροποίηση της ανορθω μένης τάσης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην εξεταζόμενη ύλη συμπεριλαμβά νονται οι ανακεφαλαιώσεις, οι ερωτήσεις και οι ασκή σεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, το πε ριεχόμενο των οποίων εμπίπτει στις ανωτέρω ενότητες. 2ο ΒΙΒΛΙΟ: Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (Ιωαν νίδου Μαρία, Μικρώνης Θωμάς, Τσίλης Βασίλης, έκδ. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (σελ ) 7.6. ΕΝΕΡΓΟΣ Η ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 7.7. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 7.8. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ ) 8.2. ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 8.3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΕΡΓΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 8.4. ΤΡΙΓΩΝΟ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 8.5. ΩΜΙΚΟΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΤΗΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ Ωμικός καταναλωτής Επαγωγικός καταναλωτής Χωρητικός καταναλωτής 8.6. ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΩΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΡΚΩΦ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ Νόμος του Ωμ Νόμοι του Κίρκωφ 8.7. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Κυκλώματα RL Σειράς Κυκλώματα R C Σειράς Κύκλωμα R L C Σειράς Κύκλωμα με R και L Παράλληλα Κύκλωμα με R και C Παράλληλα Κύκλωμα με Πηνίο και Πυκνωτή Παράλληλα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 9.1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (σελ ) 9.2. YΠΕΡΤΑΣΗ 9.3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 9.4. ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ (σελ ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΑΣΗΣ Σύνδεση Πηγών Εναλλασσόμενης Τάσης σε Αστέρα ή σε Τρίγωνο Σχέσεις Μεταξύ Τάσεων ή ΗΕΔ στη Σύνδεση σε Αστέρα και σε Τρίγωνο ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ «Υ» Συμμετρικοί καταναλωτές σε σύνδεση «Υ» Ασύμμετρη φόρτιση σε αστέρα ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ «Δ» Συμμετρικοί καταναλωτές σε «Δ» Ασύμμετρη φόρτιση σε τρίγωνο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣ ΧΥΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (σελ ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην εξεταζόμενη ύλη συμπεριλαμβά νονται οι ανακεφαλαιώσεις, οι ερωτήσεις και οι ασκή σεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, το πε ριεχόμενο των οποίων εμπίπτει στις ανωτέρω ενότητες. 2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» ΒΙΒΛΙΟ: Ηλεκτρικές Μηχανές (Γαντζούδης Σωτήρης, Λαγουδάκος Μιχαήλ, Μπινιάρης Αθανάσιος, έκδοση Διόφαντος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) 1.1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣ ΤΩΝ (Μ/Σ) (σελ ) Σύντομη ιστορική ανασκόπηση Είδη και χρήσεις Μ/Σ Λειτουργία μετασχηματιστών Τάση βραχυκύκλωσης 1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Μ/Σ (σελ ) Τυποποίηση συνδέσεων, σύνδεση Μ/Σ στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. Τάση λειτουργίας Ισχύς Μ/Σ Μετασχηματιστές (Μ/Σ) Ι:Ι 1.3. ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ, Μ/Σ ΟΡΓΑΝΩΝ (σελ ) Αυτομετασχηματιστές (ΑΜ/Σ) Μ/Σ οργάνων μέτρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥ ΜΑΤΟΣ (Σ.Ρ.) 2.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΧΑΝΩΝ Σ.Ρ., ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (σελ ) Σύντομη ιστορική ανασκόπηση και χρήσεις των μηχανών Σ.Ρ Αρχή λειτουργίας των Γεννητριών Σ.Ρ Αρχή λειτουργίας των κινητήρων Σ.Ρ Παραδείγματα 2.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Σ.Ρ. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ (σελ ) Κατασκευαστικά στοιχεία Μηχανών Σ.Ρ Τα μέρη μιας μηχανής Σ.Ρ Τυποποίηση ακροδεκτών γεννητριών και κινη τήρων Σ.Ρ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Σ.Ρ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σελ ) Τύλιγμα επαγωγικού τυμπάνου Τύλιγμα διέγερσης Βοηθητικοί πόλοι Είδη γεννητριών Σ.Ρ. και χαρακτηριστικά τους 2.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Σ.Ρ. (σελ ) Γενικά Αρχή λειτουργίας των κινητήρων Σ.Ρ Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κινητήρων Σ.Ρ Είδη κινητήρων Σ.Ρ Κινητήρες παράλληλης διέγερσης

16 25288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΕΣ 3.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (σελ ) Παραγωγή εναλλασόμενης ημιτονοειδούς τάσης Αρχή λειτουργίας Συχνότητα, Στροφές και Ζεύγη πόλων Κατασκευαστικά στοιχεία εναλλακτήρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Α.Τ.Κ.) 4.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΤΡΙΦΑΣΙ ΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Α.Τ.Κ.) (σελ ) Είδη ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων Κατασκευαστικά στοιχεία του στάτη των ασύγ χρονων τριφασικών κινητήρων (Α.Τ.Κ.) Χρησιμότητα του στάτη των Α.Τ.Κ Πολικά φασικά μεγέθη Στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο Αρχή λειτουργίας ασύγχρονων τριφασικών κι νητήρων Ολίσθηση Ροπή ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων 4.2. ΑΣΥΓ ΧΡΟΝΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΡΑ ΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΔΡΟΜΕΑ (Κ.Β.Δ.) (σελ έως 12η σειρά, ) Κατασκευαστικά στοιχεία Ακροδέκτες, συνδεσμολογίες Τάση λειτουργίας Εκκίνηση ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα Αλλαγή φοράς περιστροφής Πέδηση ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βρα χυκυκλωμένου δρομέα Ισχύς, απώλειες και βαθμός απόδοσης ασύγ χρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 5.1. ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Α.Μ.Κ.) (σελ ) Γενικά Αρχή λειτουργίας Α.Μ.Κ. Στρεφόμενο Μ.Π Είδη, γενικά χαρακτηριστικά και χρήσεις Α.Μ.Κ Κατασκευή, συνδεσμολογία, τυποποίηση και άλλα χαρακτηριστικά 5.2. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (σελ ) Γενικά Αρχή λειτουργίας Είδη, γενικά χαρακτηριστικά και χρήσεις Κατασκευή, συνδεσμολογία, τυποποίηση και άλλα χαρακτηριστικά ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην εξεταζόμενη ύλη συμπεριλαμβά νονται οι ερωτήσεις οι ανακεφαλαιώσεις και οι ασκήσεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, το περιε χόμενο των οποίων εμπίπτει στις ανωτέρω ενότητες. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Θεωρία) 2. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)» Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΒΙΒΛΙΑ: 1. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Μέρος Α Θεωρία) (Ασημάκης Α. Μουστάκας Γ. Παπαγέωργας Π., έκδοση Διόφαντος) 2. Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Θεωρία), (Πεκμεστζή Κ. Βογιατζής Ι. Λιβιεράτος Γ. Μπουγάς Π. έκδοση ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΑΝΤΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ FLIP FLOPS (σελ ) 6.1. OΡΙΣΜΟΙ 6.2. ΜΑΝΤΑΛΩΤΕΣ Μανταλωτής με πύλες NAND Μανταλωτής με πύλες NOR 6.3. FLIP FLOPS R S FLIP FLOP D FLIP FLOP J K FLIP FLOP T FLIP FLOP Διέγερση FLIP FLOP Aσύγχρονες είσοδοι Ορισμοί Ολοκληρωμένα κυκλώματα FLIP FLOP 6.5. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (σελ ) 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ 7.3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Καταχωρητής ολίσθησης σειριακής εισόδου σει ριακής εξόδου SISO Καταχωρητής ολίσθησης σειριακής εισόδου πα ράλληλης εξόδου SIPO Καταχωρητής ολίσθησης παράλληλης εισόδου σειριακής εξόδου PISO Καταχωρητής ολίσθησης παράλληλης εισόδου παράλληλης εξόδου PIPO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ (σελ ) 8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 8.3. ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Ασύγχρονος δυαδικός απαριθμητής Ασύγχρονος δυαδικός Απαριθμητής Ασύγχρονος BCD Απαριθμητής Ασύγχρονος Απαριθμητής BCD με το Ο.Κ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΥΑΔΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Προς τα πάνω Απαριθμητές Προς τα κάτω απαριθμητές Αμφίδρομοι απαριθμητές Απαριθμητής με το Ο.Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: MNHMEΣ (σελ ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παράδειγμα ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΝΗΜΩΝ ΜΝΗΜΕΣ ROM Εσωτερική δομή μνήμης ROM Τύποι προγραμματιζόμενων ROM Προγραμματιζόμενη ROM (Programmable ROM:PROM) Διαγραφόμενη PROM (Erasable PROM:EPROM) Hλεκτρικά διαγραφόμενη PROM:EEPROM Εφαρμογές των μνημών ROM

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΝΗΜΕΣ RAM Εσωτερική δομή μνήμης RAM Τύποι RAM Χρονισμός μνήμης RAM Μνήμη RAM σε Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Εφαρμογές των μνημών RAM ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A ΚΑΙ A/D (σελ ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ D/A Μετατροπέας D/A τύπου R/2R Mετατροπέας D/A σε ολοκληρωμένο κύκλωμα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ D/A METATΡΟΠΕΑΣ Α/D ΚΒΑΝΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ Α/D Μετατροπέας A/D διαδοχικών προσεγγίσεων Μετατροπέας A/D σε ολοκληρωμένο κύκλωμα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ Α/D ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ D/A ΚΑΙ A/D ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ(σελ ) ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Το Ο.Κ. 555 ως μονοσταθής πολυδονητής Το Ο.Κ. 555 ως ασταθής πολυδονητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗ ΜΑΤΟΣ ΤΩΝ (hardware) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (σελ ) 3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3.2. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ 3.3. ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ Εκτέλεση εντολής Γλώσσα μηχανής και συμβολική γλώσσα Κύκλοι εντολής και κύκλοι μηχανής Είδη εντολών 3.4. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 3.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΤΩΝ 3.6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ(σελ ) 4.1. ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ Πολυπλεξία διαδρόμων 4.2. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ Θύρες εισόδου εξόδου Διευθυνσιοδότηση συσκευών εισόδου εξόδου Τρόποι προσπέλασης συσκευών εισόδου εξόδου 4.3. ΔΙΑΚΟΠΕΣ Πλεονεκτήματα της μεθόδου των διακοπών 4.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 4.5. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ Είσοδος δεδομένων Έξοδος δεδομένων Σημειώσεις: 1. Η εξεταστέα ύλη των κεφαλαίων 6 έως 12 αναφέρε ται στο βιβλίο: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Μέρος Α Θεωρία), Ασημάκης Α. Μουστάκας Γ., Παπαγεώργας Π., έκδοση Διόφαντος 2. Η εξεταστέα ύλη των κεφαλαίων 3 και 4 αναφέρε ται στο βιβλίο: Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Θεωρία), Πεκμεστζή Κ. Βογιατζής Ι. Λιβιεράτος Γ. Μπουγάς Π., έκδοση Διόφαντος. 2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΒΙΒΛΙΟ: Συστήματα Εκπομπής και Λήψης (Νασιόπουλος Α. Χατζόπουλος Δ., έκδοση 2014) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Η/Μ ΚΥΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ(σελ ) 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.2. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3.3. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ορισμός του σήματος Διάκριση των σημάτων 3.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 3.5. ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΦΙΛΤΡΑ 3.6. Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3.7. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ Ορισμός του ηλεκτρομαγνητικού κύματος Ισχύς και πόλωση του ηλεκτρομαγνητικού κύ ματος Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 3.8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Γενικά περί διαμορφώσεων Αναλογικές διαμορφώσεις Διαμορφώσεις πλάτους Διαμόρφωση συχνότητας (FM) Σύγκριση των διαμορφώσεων ΑΜ και FM ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ(σελ ) 4.1. ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 4.2. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Γενικά Κύματα εδάφους Κύματα χώρου ή Ιονοσφαιρικά κύματα 4.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ Γενικά Διάδοση των υπερμακρών (VLF) κυμάτων Διάδοση των μακρών (LF) κυμάτων Διάδοση των Μεσαίων κυμάτων (MF) Διάδοση των Βραχέων κυμάτων (HF) Διάδοση υπερβραχέων κυμάτων Διάδοση των μικροκυμάτων 4.4. ΤΥΠΟΙ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ Εφαρμογές ραδιοφωνίας Εφαρμογές ραδιοτηλεφωνίας Μικροκυματικές ραδιοζεύξεις Δορυφορικές ζεύξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟ/ΤΗΛΕ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (σελ και ) 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 5.2. ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ 5.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ Διαμορφωτές πλάτους ΑΜ με φέρον Διαμορφωτές απλής ζώνης χωρίς φέρον (SSBsc) Διαμορφωτές συχνότητας 5.4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Στερεοφωνική διαμόρφωση Διαμόρφωση υποβαθμισμένης πλευρικής ζώνης (VSB)

18 25290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5.7. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (σελ ) Προσαρμογή 6.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Τύποι κεραιών εκπομπής Χαρακτηριστικά κεραιών Τύποι κεραιών εκπομπής 6.3. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 6.4. ΛΗΨΗ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ (σελ ) 7.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ Εισαγωγή Απλός ραδιοφωνικός δέκτης άμεσης ενίσχυσης 7.2. ΥΠΕΡΕΤΕΡΟΔΥΝΟΣ ΔΕΚΤΗΣ Γενικό διάγραμμα υπερετερόδυνου δέκτη Επιλογή της ενδιάμεσης συχνότητας του υπε ρετερόδυνου δέκτη 7.3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ 7.4. ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ ΕΤΕΡΟΔΥΝΩΣΗΣ Παρασιτική απόκριση του δέκτη Δέκτης με δύο πόδια ετεροδύνωσης (μετάθεσης συχνότητας) 7.5. ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΥΣ Εισαγωγή Αποδιαμόρφωση ή φώραση αναπτύγματος Σύγχρονη ή σύμφωνη φώραση Αποδιαμόρφωση σημάτων DSBsc και SSBsc 7.6. ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Διευκρινιστής με φίλτρο Άλλα κυκλώματα αποδιαμόρφωσης 7.7. ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΔΕΚΤΗ 7.8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΜ ΚΑΙ FM ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (σελ και ) 9.1. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Εισαγωγή Δειγματοληψία και ψηφιοποίηση αναλογικού σή ματος Χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής μετάδοσης 9.2 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΦΕΡΟ ΝΤΟΣ Διαμόρφωση ΑSK ή ΟΟΚ Διαμόρφωση FSK δύο καταστάσεων Διαμόρφωση ΡSΚ 9.4. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 16:9 ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥ ΚΡΙΝΕΙΑΣ 9.5. ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9.6. Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Οικοδομική 2. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» (ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) ΒΙΒΛΙΟ: Οικοδομική (Π. Λυκογιάννη, Α. Νίτη, Μ. Στεφα νάκη, Έκδοση 2014 Διόφαντος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (σελ , 47*) *Παρατήρηση: Από την σελ. 47 μόνο η άσκηση ΓΕΝΙΚΑ Ιστορικά στοιχεία Διάκριση 1.2. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ Πλινθοδομές Διαστάσεις οπτοπλίνθων Παράδειγμα 1.3. ΕΙΔΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τοιχοποιίες ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους Τοιχοποιίες ανάλογα με τον τρόπο σύμπλεξης των τούβλων 1.4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 1.5. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) 1.6. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ Λιθοδομές Τοίχος με τούβλα από αφρώδες μπετόν Τοίχος από τούβλα με γέμιση μονωτικού Τοίχος από διακοσμητικά τούβλα Πυρότουβλα Τσιμεντολιθοδομές Τοίχος από υαλότουβλα (υαλόπλινθους) Τοιχοποιίες από ελαφρά χωρίσματα 1.7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ (* μόνο η άσκηση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (σελ ) 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Ιστορικά στοιχεία 2.2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ Κονιάματα επιχρισμάτων Σημεία που χρειάζονται προσοχή για τη σωστή εφαρμογή των επιχρισμάτων 2.3. ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Τριφτά επιχρίσματα Πατητά επιχρίσματα Πεταχτά επιχρίσματα Τραβηχτά επιχρίσματα Αρτιφισιέλ 2.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Φαινόμενος όγκος Απόλυτος όγκος Όγκος κενών Φαινόμενο βάρος Απόλυτο βάρος Παράδειγμα 2.5. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Κηλίδες Επανθίσματα Ρήγματα Αποφλοιώσεις 2.6 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΑΠΕΔΑ (σελ και ) 3.1. ΓΕΝΙΚΑ Κριτήρια επιλογής δαπέδου Είδη δαπέδων Τρόπος τοποθέτησης δαπέδων 3.3. ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 3.4. ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά πλακιδίων Πλεονεκτήματα Τοποθέτηση πλακιδίων Κολλητά πλακίδια 3.5. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ Κατασκευή μαρμάρινων δαπέδων

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΡΦΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ Γενικά Πλεονεκτήματα Τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων προετοιμασία Βασικοί κανόνες για την τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων Κατασκευή ξύλινων καρφωτών δαπέδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (σελ , , ) 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Ιστορικά στοιχεία Κριτήρια επιλογής κουφωμάτων 4.2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 4.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Διαστάσεις ανοιγμάτων Υλικά κουφωμάτων 4.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ξύλινες πόρτες α) Κατασκευή κάσας β) Τρόπος συναρμογής της κάσας στον τοίχο γ) Ανάρτηση των φύλλων στην κάσα 4.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Μεταλλικά κουφώματα από δομικό χάλυβα Μεταλλικά κουφώματα από αλουμίνιο 4.7. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Τζάμια ασφαλείας Διπλοί υαλοπίνακες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (σελ , ) 7.1. ΓΕΝΙΚΑ 7.2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ Επένδυση με πλάκες μαρμάρου Πλάκες μεγάλης έκτασης και μικρού πάχους Γυάλινες όψεις (υαλοπετάσματα) Επένδυση με εμφανή τούβλα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΛΙΜΑΚΕΣ (σελ ) 8.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8.2. ΓΕΝΙΚΑ 8.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 8.4. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ Ρίχτι Πάτημα Κλίση κλίμακας 8.5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Παράδειγμα 2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» ΒΙΒΛΙΟ: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Πολεοδομία και Αρχι τεκτονικές Λεπτομέρειες) (Γ.Γεράκης, Σ. Αυγερινού Κολώνια, Γ. Καραλής, Έκδοση Διόφαντος) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μαθητές δεν χρειάζεται να αποστη θίσουν αριθμητικά δεδομένα και διαστάσεις δομικών στοιχείων ή υλικών και μορφές διατομών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ) (σελ και 175) 6.1. ΓΕΝΙΚΑ 6.2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατάστημα κοσμημάτων στην Κηφισιά Βιβλιοπωλείο στην Αθήνα Μπαρ στα Εξάρχεια Κατάστημα στην Ερυθραία 6.3. ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (σελ ) 7.2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Δομημένος Προγραμμα τισμός 2. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΒΙΒΛΙΟ: Προγραμματισμός υπολογιστών (Α. Σιδερίδη, Κ. Γιαλούρη, Σπ. Μπακογιάννη, Κ. Σταθόπουλου. Έκδο ση 2014 Διόφαντος) (Από το βιβλίο της Κατεύθυνσης Υποστήριξη Συστημάτων Υπολογιστών της Β τάξης του 1ου Κύκλου του Τομέα Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ των Τ.Ε.Ε.) ΕΝΟΤΗΤΑ ΙI: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 4.1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 4.2. ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ 4.3. ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Ακολουθία Επιλογή (Αν... τότε... αλλιώς...) Επανάληψη ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Υλοποίηση σε Προγραμματιστικό Περι βάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΙΔΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γλώσσες μηχανής Συμβολικές Γλώσσες Γλώσσες Υψηλού Επιπέδου Γλώσσες 4ης γενιάς 7.3. ΕΙΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Δομημένος Προγραμματισμός Παράλληλος Προγραμματισμός Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Συναρτησιακός Προγραμματισμός Λογικός Προγραμματισμός 7.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Μεταγλωττιστής Γραφή Εκτέλεσης Προγράμματος Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ακέραιος Πραγματικός Λογικός Χαρακτήρας Αλφαριθμητικός τύπος 8.3. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PASCAL Επικεφαλίδα Δηλώσεις Κύριο Πρόγραμμα

20 25292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 9.1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ read, readln write, writeln 9.2. ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 9.3. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ IF CASE ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ WHILE REPEAT UNTIL FOR ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Διαδικασίες οριζόμενες από τον χρήστη ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συναρτήσεις οριζόμενες από τον χρήστη (εξαι ρούνται ΑΝΑΔΡΟΜΗ και Παράδειγμα χρήσης αναδρο μής) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1) Δεν θα χρησιμοποιηθεί το προγραμματιστικό πε ριβάλλον της γλώσσας QBASIC ούτε οι προτάσεις που περιέχονται στο βιβλίο για υλοποίηση αλγορίθμων στο περιβάλλον αυτό. Επίσης, δεν θα δοθούν Ερωτήσεις, Ασκήσεις ή Δραστηριότητες για την επεξεργασία των οποίων απαιτείται ύλη που έχει εξαιρεθεί. 2) Σε ασκήσεις ή προβλήματα για την επίλυση των οποίων απαιτείται αναπαράσταση αλγορίθμου, αυτή μπορεί να γίνει: α) Με ψευδοκώδικα, χρησιμοποιώ ντας τις εντολές που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 4.2. του βιβλίου «Προγραμματισμός Υπο λογιστών» των Αλ. Σιδερίδη κ.ά. είτε με στοιχεία της γλώσσας Pascal ή με συνδυασμό αυτών, β) με λογικό διάγραμμα όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4.3 και 4.4 (4.4.1, και 4.4.3) του βιβλίου, γ) με τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal. 2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ» ΒΙΒΛΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Κ. Αρ βανίτη, Γ. Κολυβά, Στ. Ούτσιου.) (Τομέα ηλεκτρονικών της Α τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε., έκδοση 2014 Διόφαντος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 6.1. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 6.2. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.5. ISDN 6.8 Xdsl ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ INTERNET 7.1. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Γενικές Αρχές 7.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TCP/IP Εισαγωγή στη τεχνολογία TCP/IP Σχέση OSI και TCP/IP Βασικές αρχές Επικοινωνίας στην τεχνολογία TCP/IP και στο Διαδίκτυο 7.3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP TCP συνδέσεις 7.4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ UDP 7.5. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IP 7.6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο (Media Access Control, MAC Διεύθυνση) IP διευθύνσεις Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου 7.7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ARP 7.8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (DOMAIN NAME SYSTEM, DNS) Χώρος Ονομάτων του DNS 7.9. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Δρομολόγηση σε δίκτυα TCP/IP Άμεση Δρομολόγηση Έμμεση Δρομολόγηση Πίνακας Δρομολόγησης ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικές αρχές Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ) 8.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Διαχείριση παραμέτρων (Configuration Manage ment) Διαχείριση επίδοσης του δικτύου (Performance Management) Διαχείριση σφαλμάτων (Fault Management) Διαχείριση κόστους (Accounting Management) Διαχείριση ασφάλειας (Security Management) 8.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Ασφάλεια πληροφοριών Επεξήγηση Ορολογίας Μέθοδοι Παραβίασης Τεχνικές ασφάλειας Τεχνολογίες ασφάλειας Αποφυγή καταστροφών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν θα δοθούν Ερωτήσεις ή Ασκήσεις για την επεξεργασία των οποίων απαιτείται ύλη που έχει εξαιρεθεί. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ» ΒΙΒΛΙΟ: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Θ. Λιανού, Α. Πα παβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, έκδοση Διόφαντος.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (σελ ), (σελ ) 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας 2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - - - - - ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 01-10-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2348 18 Νοεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 139093/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελ λαδικώς εξεταζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Τηλ: 210 344 2478 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr Employ and Education

Proslipsis.gr Employ and Education Proslipsis.gr Employ and Education ΑΠΟΦΑΣΗ 139093/Γ2/2009 Καθορισµός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ Τάξης των Ηµερησίων και Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

και Επαγγελμάτων Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής I. Γιαλαμάς

και Επαγγελμάτων Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής I. Γιαλαμάς Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 01-10-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αριθ. Πρωτ. Φ6/ /154617/Δ4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 01-10-2015 Αριθ. Πρωτ. Φ6/154617/Δ4

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 01-10-2015 Αριθ. Πρωτ. Φ6/154617/Δ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2339 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 126773/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελλα δικώς εξεταζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2339 Β 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ --- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β --- Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 29 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 93157/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελλα δικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1946 18 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 104964/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελ λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

39244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γενικής Παιδείας)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γενικής Παιδείας) Εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γενικής Παιδείας) πηγή: υπουργείο Παιδείας Από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Eξεταστέα - Διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων της Γ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2015-2016

Eξεταστέα - Διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων της Γ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2015-2016 Eξεταστέα - Διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων της Γ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2015-2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) Στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2420 Β 10-09-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 126773/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελλα δικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ Τάξης Ημε ρησίων και Δ Τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011. σελ. 15 σελ. 16 σελ. 17 έως 21 σελ. 23 σελ. 24 Όλα ορισμός έντονα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στη Γ ημερησίου και Δ εσπερινού γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στη Γ ημερησίου και Δ εσπερινού γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ49-ΚΚΡ ΦΕΚ 2400 Β /29-08-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4Θ49-ΚΚΡ ΦΕΚ 2400 Β /29-08-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΦΕΚ 2400 Β /29-08-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1938 17 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 104968/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελ λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015 Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015 Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών της Γ Τάξης ημερησίου γενικού Λυκείου (γενικής παιδείας και προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1-2 Περιοδικά φαινόμενα. 1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση. 1-4

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Βιολογία ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) Στη διδακτέα εξεταστέαύλη του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ 2012-2013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΕΡΟ Αρ.Φύλλου 2400 29 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 93157/Γ2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - - - - - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - - - - - Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E- mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1698 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πα νελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Άτομο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1698 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πα νελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 ΤΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑ ΕΨΝ 2012 ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

2011-2012 ΤΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑ ΕΨΝ 2012 ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ χολικό έτος 2011-2012 ΤΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ 2012 ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2146 7 Οκτωβρίου 2015 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λανθασμένης μορφοποίησης του κειμένου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 151384/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Επιμέλεια: Καραγιάννης Β. Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος: 016-017 Μαθηματικός Περιηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Α Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1652 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117242/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελ λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2156 18 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πα νελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ τάξης Γενικού Λυκείου περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων:

Στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ τάξης Γενικού Λυκείου περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων: Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ τάξης Γενικού Λυκείου περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων: 1. Έκφραση-Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γενικής Παιδείας

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γενικής Παιδείας ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2016-2017 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γενικής Παιδείας Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου περιλαμβάνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθηματικών Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθηματικών Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διδακτέα-εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 5 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 151387/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27217 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1936 9 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 105938/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελ λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Επιμέλεια: Καραγιάννης Β. Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος: 016-017 Μαθηματικός Περιηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://makrochori.lyceum.gr/

http://makrochori.lyceum.gr/ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016 Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής http://makrochori.lyceum.gr/ Βιολογία ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β 2146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

ΦΕΚ Β 2146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Βιολογία ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) Στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1946 18 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 104964/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελ λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1946 18 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 104964/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελ λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πα νελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τά ξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1938 17 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 104968/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελ λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1938 17 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 104968/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελ λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30587 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2894 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 141966/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2017 για τα μαθήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 01-10-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Μαρούσι, 01-10-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 01-10-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αριθ. Πρωτ. Φ6/ /154615/Δ4

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Στη διδακτέα εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ τάξης Γενικού Λυκείου περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β 1946 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

ΦΕΚ Β 1946 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες : 28-30, 32-42, 46-48, 53-66, 79-88,

Σελίδες : 28-30, 32-42, 46-48, 53-66, 79-88, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ ραπτές Απολυτήριες Προαγωγικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30579 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 141964/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2017 για τα μαθήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.09.12 14:18:20 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2175 9 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6/153688/Δ4 Καθορισμός διδακτέας εξεταστέας ύλης των Πανελλα δικώς εξεταζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διδακτέα εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ τάξης Ε- σπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

ΘΕΜΑ : Διδακτέα εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ τάξης Ε- σπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

& 10-9-07 97871/ . 37, 151 80 1. : : 210-34.42.238 2. FAX : 210-34.42.236 .: : « : . 7

&  10-9-07 97871/ .  37, 151 80 1. : : 210-34.42.238 2. FAX : 210-34.42.236 .:  : «             : . 7 Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Μαθηματικά. Β μέρος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Μαθηματικά. Β μέρος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 5 +32 17 2= 1156 Μαθηματικά Β μέρος 8 9 15 Δ=2 δ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ 2011-12 19-07-2011 Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Μέτης Στέφανος Μπρουχούτας Κων/νος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30587 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2894 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 141966/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2017 για τα μαθήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Από το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος Γ οι σελίδες 7-191

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Από το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος Γ οι σελίδες 7-191 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Ράλλη 8 & Τατοϊου Μεταμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009-2010

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009-2010 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αρ.Πρωτ.120643/Γ2/30-09-2009/ΥΠΕΠΘ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. 2013-2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1. Τι ονομάζουμε: i. πληθυσμό και μέγεθος πληθυσμού; (σελ. 59) ii. μεταβλητή; (σελ.59-60) 2. Ποιες μεταβλητές ονομάζονται ποσοτικές; (σελ.60)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 910

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 910 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 910 - Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 ΦΕΚ Β 1938 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνονται τα εξής: Τα επόμενα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει ο διορθωτής με την προσεκτική ανάγνωση του γραπτού δοκιμίου είναι αν ο μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος Υπουργείο Παιδείας: Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011 ΘΕΜΑ: Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας ύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ HN5120 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΕ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 2013

ΕΛΛΗΝΕ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 2013 ΕΛΛΗΝΕ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ 2013 Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ τη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ τάξης Γενικού Λυκείου περιλαμβάνονται τα εγχειρίδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Η εξεταστέα διδακτέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό έτος

Proslipsis.gr. Η εξεταστέα διδακτέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό έτος Η εξεταστέα διδακτέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό έτος 2008 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 122455/Γ2 Καθορισµός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελ λαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 202 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β : Ανάλυση Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 33 διδακτικές ώρες) Ειδικότερα:

ΜΕΡΟΣ Β : Ανάλυση Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 33 διδακτικές ώρες) Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας... 1

Βαθµός Ασφαλείας...  1 Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 30-09-2009 Αριθ. Πρωτ. 120643/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΑΠΟΦΑΣΗ Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ τάξης Ημερήσιου. και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ τάξης Ημερήσιου. και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 3 4 ΜΕΡΟΣ Α : Άλγεβρα Κεφάλαιο ο (Προτείνεται να διατεθούν διδακτικές ώρες) Ειδικότερα:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΥ9-ΦΧΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ Β 1969

ΑΔΑ: ΒΛΩΥ9-ΦΧΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ Β 1969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΕΚ Β 1969 Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑÏΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα