Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 1 Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύµφωνα µε το Π. 294/88 & της ΣΤΑΚΟ 1980) Επιµέλεια: αΐκου Αφροδίτη, ήµου Αφροδίτη Αθήνα, Οκτώβριος 2001

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σελ. 3 Πίνακας 1 Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α Σελ. 5 Πίνακας 2 Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β Σελ. 8 Πίνακας 3 Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ Σελ. 14 Προσόντα τεχνικού ασφάλειας: Πίνακας 1.1 Πίνακας 2.1 Πίνακας 3.1 Σελ. 19 Σελ. 20 Σελ. 20 Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας: Πίνακας 4.1 Πίνακας 4.2 Σελ. 21 Πίνακας 5 Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας και απαιτούµενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας Σελ. 22 Πίνακας 6 Επιτρεπόµενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας από ΑΕΙ, κατά κλάδο Σελ. 31 οικονοµικής δραστηριότητας Πίνακας 7 Επιτρεπόµενες ειδικότητες τεχνικών Σελ. 38 ασφάλειας από, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Συµπεράσµατα Σελ. 42

3 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έκδοση του οδηγού αυτού περιλαµβάνει την κατάταξη όλων των επιχειρήσεων ανάλογα µε την κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας στην οποία ανήκουν, στον αντίστοιχο βαθµό επικινδυνότητας. Αποσκοπεί δε, στην ενηµέρωση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζοµένων σχετικά µε την κατηγορία που ανήκει η επιχείρησή τους ώστε να διευκολυνθούν για την ορθή εφαρµογή των µέτρων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας. Παράλληλα, αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό για τους νέους επιστήµονες και εν γένει τους ελεύθερους επαγγελµατίες που επιθυµούν να εξειδικευθούν ως τεχνικοί ασφάλειας, δίνοντάς τους µια κατεύθυνση σε σχέση µε τους κλάδους που µπορούν να απασχοληθούν ανάλογα µε την ειδικότητά τους. Η δηµιουργία του οδηγού στηρίχτηκε τόσο στο π.δ.294/88 όσο και στη στατιστική ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΣΤΑΚΟ 1980) στην οποία βασίστηκε η ισχύουσα νοµοθεσία. Στους πίνακες 1, 2 και 3 παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα), κατηγορία Β (µεσαία επικινδυνότητα) και κατηγορία Γ (χαµηλή επικινδυνότητα) αντίστοιχα. Η κατάταξη των επιχειρήσεων γίνεται κυρίως σε επίπεδο τριψήφιου κωδικού οικονοµικής δραστηριότητας αλλά όταν απαιτείται, επεκτείνεται και µέχρι τετραψήφιο (σε περιπτώσεις εξαιρέσεων ορισµένων υποκλάδων από τη συγκεκριµένη κατηγορία και την υπαγωγή τους σε άλλη κατηγορία). Στους πίνακες 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 και 5.1 παρουσιάζονται το απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α) και ο χρόνος απασχόλησής του ανάλογα µε τον αριθµό απασχολουµένων και την κατηγορία της επιχείρησης. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι επιτρεπόµενες ειδικότητες Τεχνικών Ασφάλειας ανάλογα µε τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ.294/88. Τέλος οι πίνακες 6 και 7 που προέκυψαν από µια επιµέρους ανάλυση της ισχύουσας νοµοθεσίας, αποτελούν έναν εύχρηστο οδηγό για τους

4 4 αποφοίτους ΑΕΙ και που οι ειδικότητές τους το επιτρέπουν και οι οποίοι επιθυµούν να απασχοληθούν ενεργά ως Τεχνικοί Ασφάλειας είτε ως µισθωτοί σε επιχειρήσεις είτε παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, κατευθύνοντάς τους στους αντίστοιχους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Θεωρείται απαραίτητο να τονιστεί ότι ο οδηγός αυτός δηµιουργήθηκε ακολουθώντας πιστά την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας σύµφωνα µε το Π.. 294/88 & της ΣΤΑΚΟ Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν σύνθετες δραστηριότητες από τις οποίες κάποιες ανήκουν στην Γ κατηγορία και κάποιες άλλες στη Β, οι επιθεωρήσεις εργασίας, στην αρµοδιότητα των οποίων ανήκουν οι επιχειρήσεις αυτές, τις εντάσσουν συνήθως στην κατηγορία εκείνη στην οποία ανήκει η δραστηριότητα µε τη µεγαλύτερη επικινδυνότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση των πρατηρίων υγρών καυσίµων και λιπαντικών. Ενώ σύµφωνα µε την κατάταξη της ΣΤΑΚΟ (651) ανήκουν στην Γ κατηγορία, οι επιθεωρήσεις εργασίας συνήθως τα κατατάσσουν στη Β, µε το σκεπτικό ότι έχουν χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίµων ή ακόµη µπορεί να διαθέτουν και βυτιοφόρο όχηµα για τη µεταφορά τους (712.1). Άλλη περίπτωση που συναντάται συχνά είναι αυτή των εµπορικών επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν και τµήµα service. εδοµένου ότι οι εργασίες του αντίστοιχου τµήµατος εκτελούνται µε εργαλεία των οποίων η χρήση εµπεριέχει κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών τους, οι επιθεωρήσεις τις τοποθετούν στη Β κατηγορία. Την τελική αρµοδιότητα πάντως για την κατάταξη των επιχειρήσεων στις αντίστοιχες κατηγορίες την έχουν οι κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας, οι οποίες πραγµατοποιούν και τους ελέγχους στους χώρους των επιχειρήσεων.

5 5 Πίνακας 1 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ) 11 Ορυχεία άνθρακα 110 Ορυχεία άνθρακα 12 Μεταλλεία 121 Μεταλλεία σιδηροµεταλλεύµατος 122 Μεταλλεία µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 13 Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 130 Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 14 Λατοµεία 141 Λατοµεία οικοδοµικών λίθων και άµµου 142 Λατοµεία πρώτων υλών βιοµηχανίας 15 Λοιπά µεταλλεία και λατοµεία 151 Μεταλλεία πρώτων υλών βιοµηχανίας 152 Εξόρυξη πυρηνικών υλικών 159 Λοιπά µεταλλεία και λατοµεία µ.α.α 23 Υφαντικές βιοµηχανίες 237 Βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια 31 Χηµικές βιοµηχανίες 311 Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χηµικών λιπασµάτων 312 Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών 313 Λοιπές βασικές χηµικές βιοµηχανίες Παραγωγή πετροχηµικών Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών Παραγωγή πεπιεσµένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου Παραγωγή λοιπών βασικών χηµικών προϊόντων µ.α.α εκτός Κατεργασία ρητίνης (κατηγορία Β) Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης (κατηγορία Β) 314 Βιοµηχανία βερνικοχρωµάτων, στιλβωµάτων και

6 τυπογραφικών µελανών 319 Βιοµηχανίες λοιπών χηµικών προϊόντων Παρασκευή γεωργικών φαρµάκων και εντοµοκτόνων Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνηµάτων Κατασκευή πυροτεχνηµάτων εκτός Παρασκευή µελανών εκτός των τυπογραφικών (κατηγορία Β) Κατασκευή πυρείων (κατηγορία Β) Κατασκευή κηρίων (κατηγορία Β) Κόλλες (κατηγορία Β) Κατασκευή φωτογραφικού και κινηµατογραφικού φιλµ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων (κατηγορία Β) Παραγωγή λοιπών χηµικών προϊόντων µ.α.α (κατηγορία Β) 32 Βιοµηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 321 Βιοµηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών 329 Βιοµηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου Εµφιάλωση υγραερίων (καυσίµων αερίων) εκτός Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών (κατηγορία Β) Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου. (κατηγορία Β) Παραγωγή µονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα. (κατηγορία Β) Παραγωγή ναφθαλίνης (κατηγορία Β) 33 Βιοµηχανίες προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 336 Κατασκευή ειδών από τσιµέντο Κατασκευή ειδών από αµιαντοτσιµέντο εκτός Κατασκευή τσιµεντοσωλήνων και τσιµεντοστύλων (κατηγορία Β) Παραγωγή ετοίµου σκυροδέµατος (κατηγορία Β) Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιµέντο (κατηγορία Β) 338 Κατασκευή ειδών από αµίαντο 34 Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες 6

7 341 Παραγωγή και πρώτη κατεργασία σιδήρου 342 Παραγωγή και πρώτη κατεργασία λοιπών µετάλλων, πλην σιδήρου 35 Κατασκευή τελικών προϊόντων από µέταλλο, εκτός µηχανών και µεταφορικού υλικού Λοιπών µεταλλικών κατασκευών εκτός Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ (κατηγορία Β) Κατασκευή κουφωµάτων, κιγκλιδωµάτων και συναφών ειδών για οικοδοµές, από σίδηρο (κατηγορία Β) Κατασκευή κουφωµάτων από άλλα µέταλλα, εκτός σιδήρου (κατηγορία Β) 36 Κατασκευή µηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των µέσων µεταφοράς Λεβητοποιείων Κατασκευή σιλό, κοχλιοµεταφορέων, µεταφορικών ταινιών και αεροµεταφορέων εκτός Κατασκευή µηχανών επεξεργασίας µετάλλου. (κατηγορία Β) Λοιπά µηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων τους. (κατηγορία Β) 37 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών 372 Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων Κατασκευή συσσωρευτών εκτός Κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων 381 Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών 382 Κατασκευή σιδηροδροµικού και τροχιοδροµικού υλικού 41 Ηλεκτρισµός, φωταέριο και ατµός 411 Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρισµού 412 Παραγωγή και διανοµή φωταερίου 7

8 8 Πίνακας 2 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ) 03 ασοπονία και εκµετάλλευση δασών 031 ασοπονία 032 Εκµετάλλευση δασών 04 Θήρα 041 Θήρα 05 Αλιεία 051 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20 Βιοµηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών 201 Σφαγή ζώων, παρασκευή και διατήρηση κρέατος 202 Βιοµηχανία γάλακτος 203 Παρασκευή διατηρούµενων οπωρών 204 Βιοµηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών 205 Επεξεργασία δηµητριακών και οσπρίων 206 Αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική 207 Παραγωγή ζάχαρης 208 Σοκολατοποιία και παρασκευή ζαχαρωτών 209 Λοιπές βιοµηχανίες ειδών διατροφής 21 Βιοµηχανίες ποτών 211 Οινοπνευµατοποιία και ποτοποιία οινοπνευµατωδών 212 οινοποιία 213 Βυνοποιία και ζυθοποιία 214 Παρασκευή µη οινοπνευµατωδών ποτών και εµφιάλωση µεταλλικών νερών 22 Καπνοβιοµηχανίες 221 Επεξεργασία φύλλων καπνού 222 Παραγωγή τσιγάρων 23 Υφαντικές βιοµηχανίες 231 Παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό έριο 232 Παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό

9 βαµβάκι 233 Παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό µετάξι (ραιγιόν) και από συνεχείς συνθετικές ύλες 234 Παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων από συνθετικές ίνες, εκτός νάυλον 235 Κατεργασία ιούτης, λίνου και καννάβεως 236 Πλεκτική 238 Κλωστοβιοµηχανία, δαντελλοποιία, ταινιοπλεκτική 239 Λοιπές υφαντικές βιοµηχανίες 24 Βιοµηχανίες ειδών υπόδησης, ένδυσης και διαφόρων ειδών από ύφασµα 241 Υποδηµατοποιία 242 Επισκευή υποδηµάτων 243 Κατασκευή ειδών ένδυσης 244 Κατασκευή διαφόρων ειδών από ύφασµα, εκτός των ειδών ένδυσης 25 Βιοµηχανία ξύλου 251 Πριστήρια και µηχανική κατεργασία ξύλου 252 Κατασκευή οικοδοµικών υλικών από ξύλο 253 Κατασκευή ειδών συσκευασίας από ξύλο και φυτικές ύλες και κατασκευή µικρών αντικειµένων καλαθοπλεκτικής 259 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών από ξύλο µ.α.α 26 Βιοµηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως 261 Κατασκευή επίπλων και ειδών επιπλώσεως, εκτός των µεταλλικών 262 Κατασκευή µεταλλικών επίπλων 27 Βιοµηχανίες χάρτου 271 Παραγωγή χαρτοµάζας, χαρτιού και χαρτονιού 272 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι 28 Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες 281 Εκδόσεις και εκτυπώσεις εφηµερίδων, περιοδικών, βιβλίων και φυλλαδίων 282 Λοιπές τυπογραφικές εργασίες και συναφείς δραστηριότητες 29 Βιοµηχανίες δέρµατος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης 291 Βιοµηχανία δέρµατος 292 Επεξεργασία γουναρικών και κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από τα είδη ένδυσης 293 Κατασκευή ειδών από δέρµα ή υποκαταστατών αυτού, εκτός 9

10 10 από υποδήµατα και ενδύµατα 30 Βιοµηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη 301 Βιοµηχανίες προϊόντων από ελαστικό 302 Βιοµηχανίες προϊόντων από πλαστική ύλη 31 Χηµικές βιοµηχανίες 313 Λοιπές βασικές χηµικές βιοµηχανίες Κατεργασία ρητίνης Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης εκτός Παραγωγή πετροχηµικών (κατηγορία Α) Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών (κατηγορία Α) Παραγωγή πεπιεσµένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου (κατηγορία Α) Παραγωγή λοιπών βασικών χηµικών προϊόντων µ.α.α (κατηγορία Α) 315 Βιοµηχανία φαρµακευτικών προϊόντων 316 Βιοµηχανίες καλλυντικών και ειδών αρωµατοποιίας 317 Βιοµηχανία σαπώνων και απορρυπαντικών 319 Βιοµηχανίες λοιπών χηµικών προϊόντων Παρασκευή µελανών εκτός των τυπογραφικών Κατασκευή πυρείων Κατασκευή κηρίων Κόλλες Κατασκευή φωτογραφικού και κινηµατογραφικού φιλµ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων Παραγωγή λοιπών χηµικών προϊόντων µ.α.α εκτός Παρασκευή γεωργικών φαρµάκων και εντοµοκτόνων (κατηγορία Α) Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνηµάτων (κατηγορία Α) Κατασκευή πυροτεχνηµάτων (κατηγορία Α) 32 Βιοµηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 322 Παραγωγή τυποποιηµένων καυσίµων άνθρακα και λιγνίτη 329 Βιοµηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών

11 Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου Παραγωγή µονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα Παραγωγή ναφθαλίνης εκτός Εµφιάλωση υγραερίων (καυσίµων αερίων) (κατηγορία Α) 33 Βιοµηχανίες προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 331 Κατασκευή υλικών για οικοδοµές από οπτή γη, καθώς και πυρίµαχα υλικά 332 Υαλουργία 333 Κατασκευή ειδών από πηλό, πορσελάνη και φαγεντιανών 334 Παραγωγή τσιµέντων 335 Ασβεστοποιία,, παραγωγή γύψου και στόκου 336 Κατασκευή ειδών από τσιµέντο Κατασκευή τσιµεντοσωλήνων και τσιµεντοστυλών Παραγωγή ετοίµου σκυροδέµατος Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιµέντο εκτός Κατασκευή ειδών από αµίαντο (κατηγορία Α) 339 Παραγωγή λοιπών ειδών από µη µεταλλικά ορυκτά, µ.α.α 35 Κατασκευή τελικών προϊόντων από µέταλλο, εκτός µηχανών και µεταφορικού υλικού 351 Κατασκευή σιδηροσωλήνων 352 Κατασκευή συρµάτων, αλυσίδων, κοχλιών και καρφίδων 353 Είδη από µέταλλο για οικοδοµές και µεταλλικές κατασκευές Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ Κατασκευή κουφωµάτων, κιγκλιδωµάτων και συναφών ειδών για οικοδοµές, από σίδηρο Κατασκευή κουφωµάτων από άλλα µέταλλα, εκτός σιδήρου εκτός Λοιπών µεταλλικών κατασκευών (κατηγορία Α) 354 Κατασκευή εργαλείων από µέταλλα 355 Κατασκευή συσκευών µαγειρικής, φωτισµού και θέρµανσης, εκτός των ηλεκτρικών 356 Κατασκευή αντικειµένων από χυτοσίδηρο 357 Κατασκευή ειδών χαλκουργίας, ορειχαλκουργίας και ειδών

12 12 από µόλυβδο 358 Κατασκευή σκευών από αλουµίνιο και ειδών εµαγιέ 359 Κατασκευή λοιπών αντικειµένων από µέταλλο, εκτός µηχανών και µεταφορικού υλικού 36 Κατασκευή µηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των µέσων µεταφοράς 361 Κατασκευή µηχανών εσωτερικής καύσεως 362 Κατασκευή µηχανηµάτων κλιµατισµού 363 Κατασκευή µηχανηµάτων για τη γεωργία και τη ζωοκοµία 364 Κατασκευή µηχανηµάτων λατοµείων, οδοποιίας και οικοδοµικής 365 Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή ειδών διατροφής, ποτών και καπνού 366 Κατασκευή µηχανηµάτων υφαντουργίας και επεξεργασίας ξύλου και µετάλλου 367 Κατασκευή πυροσβεστήρων, αντλιών και ψεκαστήρων 368 Κατασκευή µηχανών γραφείου, πλαστίγγων και ζυγών 369 Μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής µηχανηµάτων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων Κατασκευή µηχανών επεξεργασίας µετάλλου Λοιπά µηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων τους. εκτός Λεβητοποιείων (κατηγορία Α) Κατασκευή σιλό, κοχλιοµεταφορέων, µεταφορικών ταινιών και αεροµεταφορέων (κατηγορία Α) 37 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών 371 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών 372 Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων εκτός Κατασκευή συσσωρευτών (κατηγορία Α) 373 Κατασκευή συρµάτων και καλωδίων µεταφοράς ηλεκτρισµού 374 Κατασκευή ηλεκτρικών λαµπτήρων και φωτεινών επιγραφών 375 Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών 376 Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού και ηλεκτρακουστικών συσκευών 377 Κατασκευή ηλεκτρικών επιστηµονικών και τεχνικών

13 συσκευών και οργάνων 378 Κατασκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών 379 Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών 38 Κατασκευή µεταφορικών µέσων 383 Κατασκευή αυτοκινήτων 384 Επισκευή αυτοκινήτων 385 Κατασκευή µοτοσικλετών και ποδηλάτων 386 Επισκευή µοτοσικλετών και ποδηλάτων 387 Επισκευή αεροπλάνων 389 Κατασκευή µεταφορικών µέσων µ.α.α. 39 Λοιπές βιοµηχανίες 391 Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, µετρήσεως και ελέγχου 392 Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών 393 Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών 394 Κοσµηµατοποιία- ωρολογοποιία 395 Επισκευή ωρολογίων 396 Κατασκευή µουσικών οργάνων 397 Κατασκευή παιγνιδίων και αθλητικών ειδών και οργάνων 398 Κατασκευή τεχνιτών οδόντων 399 Λοιπές βιοµηχανίες µ.α.α. 41 Ηλεκτρισµός, φωταέριο και ατµός 413 Παραγωγή και διανοµή ατµού 42 Ύδρευση 421 Περισυλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού 50 Οικοδοµήσεις και δηµόσια έργα 500 Κατεδαφίσεις και εκσκαφές εν γένει 501 Κατασκευές κτιρίων 502 Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων 503 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων 504 ηµόσια έργα 71 Μεταφορές µόνο τα συνεργεία συντήρησης γραµµών µόνο τα συνεργεία συντήρησης γραµµών µόνο οι µεταφορές υγρών καυσίµων µε βυτιοφόρα και οι µεταφορές µε γερανοφόρα αυτοκίνητα 13

14 14 Πίνακας 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία 011 Ετήσιες καλλιέργειες 012 ενδρώδεις καλλιέργειες 013 Ειδικές εργασίες συναφείς προς την καλλιέργεια της γης (όχι µε ηµεροµίσθιο, αλλά κατ' αποκοπή ή συµφωνία 02 Κτηνοτροφία 021 Κτηνοτροφία 022 Εργασίες σχετικές µε την κτηνοτροφία 61 Χονδρικό εµπόριο 611 Χονδρικό εµπόριο γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας 612 Χονδρικό εµπόριο καυσίµων, ορυκτών, µετάλλων και χηµικών προϊόντων για τη βιοµηχανία 613 Χονδρικό εµπόριο κατεργασµένης ξυλείας και οικοδοµικών υλικών 614 Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων, µηχανικών εργαλείων, οχηµάτων, εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών 615 Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας 616 Χονδρικό εµπόριο επίπλων και ειδών επιπλώσεως 617 Χονδρικό εµπόριο υφασµάτων και ειδών ένδυσης και υπόδησης 618 Χονδρικό εµπόριο ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού 619 Χονδρικό εµπόριο ειδών µ.α.α 62 Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και αποκοµµάτων 621 Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων σιδήρου και χάλυβα και άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων 622 Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και αποκοµµάτων λοιπών ειδών, µη µεταλλικών 63 Μεσίτες και αντιπρόσωποι 631 Μεσίτες και αντιπρόσωποι γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας

15 632 Μεσίτες και αντιπρόσωποι καυσίµων, ορυκτών, µετάλλων και χηµικών προϊόντων για τη βιοµηχανία 633 Μεσίτες και αντιπρόσωποι κατεργασµένης ξυλείας και οικοδοµικών υλικών 634 Μεσίτες και αντιπρόσωποι µηχανηµάτων, µηχανικών εργαλείων, οχηµάτων, εξαρτηµάτων και των ανταλλακτικών τους 635 Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας 636 Μεσίτες και αντιπρόσωποι επίπλων και ειδών επιπλώσεως 637 Μεσίτες και αντιπρόσωποι υφασµάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης 638 Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού 639 Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών µ.α.α Λιανικό εµπόριο 641 Μεγάλα καταστήµατα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών 642 Καταστήµατα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών 643 Φαρµακεία, καταστήµατα πωλήσεως καλλυντικών, ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και οργάνων 644 Καταστήµατα πωλήσεως ειδών ενδυµασίας, υφασµάτων και υφαντικών υλών 645 Καταστήµατα πωλήσεως υποδηµάτων και δερµατίνων ειδών 646 Καταστήµατα πωλήσεως υφασµάτων επιπλώσεως, ταπήτων και πανικών οικιακής χρήσης 647 Καταστήµατα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης 648 Καταστήµατα πωλήσεως ειδών κιγκαλερίας και σκευών οικιακής χρήσης 649 Καταστήµατα πωλήσεως αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και ποδηλάτων 651 Πρατήρια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 652 Μεγάλα καταστήµατα γενικών πωλήσεων 653 Καταστήµατα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, εφηµερίδων και σιγαρέτων 654 Καταστήµατα πωλήσεως παιγνιδιών, αθλητικών ειδών, ειδών κατασκηνώσεως, ειδών κυνηγίου και αλιείας 655 Καταστήµατα πωλήσεως ψιλικών 15

16 656 Καταστήµατα λιανικού εµπορίου µ.α.α. 66 Εστιατόρια και ξενοδοχεία 661 Καταστήµατα επιτοπίου σερβιρίσµατος 662 Ξενοδοχεία, οικοτροφεία, κατασκηνώσεις 663 Υπηρεσίες κλιναµαξών και αµαξοεστιατορίων 71 Μεταφορές 711 Χερσαίες µεταφορές, εκτός των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων Μεταφορές µε σιδηρόδροµο εκτός Από τα συνεργεία συντήρησης γραµµών. (Β κατηγορία) Μεταφορές µε ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (µετρό) εκτός Από τα συνεργεία συντήρησης γραµµών. (Β κατηγορία) 712 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων Μεταφορές εµπορευµάτων µε φορτηγά αυτοκίνητα εκτός Των µεταφορών υγρών καυσίµων µε βυτιοφόρα και οι µεταφορές µε γερανοφόρα αυτοκίνητα. (Β κατηγορία) 713 Θαλάσσιες µεταφορές 714 Μεταφορές δι' εσωτερικών υδάτων 715 Εναέριες µεταφορές 716 Υπηρεσίες σχετικές µε τις µεταφορές 72 Αποθηκεύσεις 720 Αποθηκεύσεις Παρατήρηση: οι αποθήκες οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριµένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία µε την επιχείρηση εκτός Αποθήκες µε ψύξη. (Β κατηγορία) 73 Επικοινωνίες 730 Επικοινωνίες 81 Τράπεζες και λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα 810 Τράπεζες και λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα 82 Ασφάλειες 820 Ασφάλειες 83 ιεκπεραιώσεις υποθέσεων 831 Υποθέσεις ακινήτων 16

17 832 Νοµικές υπηρεσίες 833 Λογιστικά γραφεία 834 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, µηχανικών και τεχνικών εν γένει 835 ιαφηµιστικά γραφεία 836 Λοιπές διεκπεραιώσεις υποθέσεων και εξυπηρετήσεις επιχειρήσεων 84 Ενοικιάσεις κινητών 841 Ενοικιάσεις µηχανηµάτων και συσκευών 842 Ενοικιάσεις µηχανών γραφείου 843 Ενοικιάσεις µεταφορικών µέσων, χωρίς οδηγό 849 Λοιπές ενοικιάσεις κινητών 85 Ενοικιάσεις ακινήτων 850 Ενοικιάσεις ακινήτων 91 Κυβερνητικές υπηρεσίες 910 Κυβερνητικές υπηρεσίες 92 Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων 921 Υπηρεσίες υγιεινής 922 Υπηρεσίες νεκροταφείων 93 Παιδεία 931 Σχολές ανωτάτης και ανωτέρας εκπαίδευσης 932 Σχολεία µέσης εκπαίδευσης γενικής κατευθύνσεως και σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης 933 Σχολεία µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης 934 Νηπιαγωγεία 935 Φροντιστήρια 936 Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση 937 Σχολές οδηγών 939 Λοιπές σχολές 94 Υπηρεσίες επιστηµονικών ερευνών 940 Επιστηµονικά ιδρύµατα ερευνών 95 Ιατρικές και υγειονοµικές υπηρεσίες 951 Κλινικές, νοσοκοµεία, σανατόρια 952 Ακτινολογικά και µικροβιολογικά εργαστήρια 953 Ιατρεία- ιατροί 954 Οδοντιατρεία 955 Μαίες, νοσοκόµοι, µαλάκτες 956 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 959 Λοιπές υγειονοµικές υπηρεσίες 96 Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελµατικές οργανώσεις 17

18 Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 962 Οργανισµοί και ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας, πλην στέγασης 963 Οργανισµοί και ιδρύµατα παροχής κοινωνικής πρόνοιας 964 Επαγγελµατικές οργανώσεις, επαγγελµατικοί σύλλογοι και σωµατεία 965 Σωµατεία και σύλλογοι εργοδοτών 966 Εργατοϋπαλληλικά και δηµοσιοϋπαλληλικά σωµατεία 967 Θρησκευτικά ιδρύµατα και οργανώσεις 968 Οργανώσεις ανάπτυξης τουρισµού 969 Λοιποί σύλλογοι και σωµατεία 97 Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισµού 971 Παραγωγή κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών 972 Γραφεία εκµετάλλευσης κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών 973 Κινηµατογράφοι 974 Σταθµοί ραδιοφώνου και τηλεοράσεως 975 Θέατρα και συναφείς υπηρεσίες 976 Καλές τέχνες και λογοτεχνία 977 Βιβλιοθήκες, µουσεία, αρχαιολογικοί χώροι 978 Αθλητικοί χώροι, αθλητικά σωµατεία 979 ιάφορες άλλες υπηρεσίες αναψυχής 98 Προσωπικές υπηρεσίες 981 Πλυντήρια, καθαριστήρια, στιλβωτήρια και µανταρίσµατα ενδυµάτων 982 Κουρεία, κοµµωτήρια, ινστιτούτα καλλονής 983 Φωτογραφεία 984 Προσωπικές υπηρεσίες µ.α.α. 99 Οικιακές υπηρεσίες 990 Οικιακές υπηρεσίες Παρατήρηση: υπάγονται και τα µεταφορικά µέσα (ιδιωτικά αυτοκίνητα κ.λπ) που ανήκουν στην οικογένεια και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτή. Χ9 Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονοµικής δραστηριότητας Χ99 Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονοµικής δραστηριότητας

19 19 ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 1568/85 τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας µπορούν να ασκούν κάτοχοι: - πτυχίου: Πανεπιστηµίου, Πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, άδειας άσκησης επαγγέλµατος και τουλάχιστο διετούς προϋπηρεσία η οποία υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου - πτυχίου: Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υποµηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε, µε τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία η οποία υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου - απολυτηρίου: Τεχνικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής ή άλλης αναγνωρισµένης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού ή άδειας άσκησης επαγγέλµατος εµπειροτέχνη µε τουλάχιστο οκταετή προϋπηρεσία. - τίτλου ή πιστοποιητικού της αλλοδαπής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τεχνικός ασφάλειας. Πίνακας 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ > 50 1ος ΑΕΙ 2ος ΑΕΙ ή 3ος και πάνω ΑΕΙ ή ή και απόφοιτος ΜΕ < 50 ΑΕΙ ή

20 20 Πίνακας 2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ > 650 1ος ΑΕΙ 2ος ΑΕΙ ή 3ος και πάνω ΑΕΙ ή ή και απόφοιτος ΜΕ ΑΕΙ ή <50 ΑΕΙ ή ή και απόφοιτος ΜΕ µε πλήρη απασχόληση και κατάλληλη επιµόρφωση Πίνακας 3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ > 50 1ος ΑΕΙ ή 2ος ΑΕΙ ή 3ος και πάνω ΑΕΙ ή ή και απόφοιτος ΜΕ <50 ΑΕΙ ή ή και απόφοιτος ΜΕ µε πλήρη απασχόληση και κατάλληλη επιµόρφωση ο εργοδότης (ανεξαρτήτως γνώσεων) µε κατάλληλη επιµόρφωση

21 21 Β. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας καθορίζεται µε βάση το άρθρο 4 του Π. 17/96 και το άρθρο 3 του Π. 294/88, σε συνάρτηση µε τον αριθµό των εργαζοµένων και την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πίνακας 4.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τ.Α. ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Α , , ,5 >5001 2,0 Β , ,5 > ,0 Γ Ανεξαρτήτως αριθµού εργαζοµένων 0,4 Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί, ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τ.Α. να είναι µικρότερος από: Πίνακας 4.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τ.Α (ΣΕ ΩΡΕΣ)ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ >51 75 Ο χρόνος απασχόλησης του Τ.Α. κατανέµεται κατά µήνα µε κοινή συµφωνία του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζοµένων.

22 22 ΚΩ ΙΚ ΟΣ ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΚΛΑ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 5 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 01 Γεωργία ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός Γεωπόνος Τµήµατος Φυσικής Παραγωγής Τµήµατος ιοικ. Γεωργ. Εκµεταλλεύσεων Τµήµατος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων 02 Κτηνοτροφία ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός Γεωπόνος 03 ασοπονία και εκµετάλλευση δασών Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός

23 23 Γεωπόνος ασολόγος Τµήµατος ασοπονίας 04 Θήρα ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός Γεωπόνος Τµήµατος Θηροµατοπονίας 05 Αλιεία ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός Γεωπόνος Ορυχεία άνθρακα Μεταλλεία Λατοµεία Λοιπά µεταλλεία και λατοµεία Πριστήρια και µηχανική κατεργασία του ξύλου Βιοµηχανίες επίπλων και Τµήµατος Ιχθυοκοµίας Αλιείας ΑΕΙ Μηχανικός µεταλλείων Χηµικός µηχανικός Χηµικός

24 ειδών επιπλώσεως Βιοµηχανίες χάρτου Βιοµηχανίες δέρµατος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης Βιοµηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη Χηµικές βιοµηχανίες Βιοµηχανίες προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 13 Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια Γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίµων αερίων ΑΕΙ Μηχανικός µεταλλείων Χηµικός µηχανικός Χηµικός Τµήµατος Χηµικών Πετρελαίου ΑΕΙ Μηχανικός µεταλλείων Χηµικός µηχανικός Χηµικός Πολιτικός µηχανικός Τµήµατος Χηµικών Πετρελαίου 16 Αλυκές ΑΕΙ Μηχανικός µεταλλείων

25 25 Χηµικός µηχανικός Χηµικός Πολιτικός µηχανικός 20 Βιοµηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµών Τµήµατος οµικών Έργων ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων 21 Βιοµηχανία ειδών ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός Καπνοβιοµηχανίες Βιοµηχανίες ειδών υπόδησης, ένδυσης και διαφόρων ειδών από ύφασµα Βιοµηχανία ξύλου Τµήµατος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΑΕΙ

26 26 35 Κατασκευή τελικών προϊόντων από µέταλλο, εκτός µηχανών και µεταφορικού υλικού 36 Κατασκευή µηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των µέσων µεταφοράς 39 Λοιπές βιοµηχανίες 391 Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, µετρήσεως και ελέγχου Υποδηµατοποιία Επισκευή υποδηµάτων ΑΕΙ Τµήµατος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός 23 Υφαντικές βιοµηχανίες ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργίας

27 27 28 Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες 32 Βιοµηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 34 Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες 37 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός Τµήµατος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός Τµήµατος Χηµικών Πετρελαίων ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός µηχανικός ΑΕΙ

28 28 38 Κατασκευή µεταφορικών µέσων 41 Ηλεκτρισµός, φωταέριο και ατµός 411 Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρισµού 412 Παραγωγή και διανοµή φωταερίου 413 Παραγωγή και διανοµή ατµού Τµήµατος Ηλεκτρονικής Τµήµατος Αυτοµατισµού ΑΕΙ Τµήµατος Ναυπηγικής ή Οχηµάτων ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης ΑΕΙ ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός ΑΕΙ

29 29 42 Ύδρευση ΑΕΙ Πολιτικός µηχανικός 50 Οικοδοµήσεις και δηµόσια έργα ΑΕΙ Πολιτικός µηχανικός Αρχιτέκτων µηχανικός Τµήµατος Πολιτικών οµικών Έργων 504 ηµόσια έργα ΑΕΙ Πολιτικός µηχανικός Αρχιτέκτων µηχανικός Εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισµού Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής Τµήµατος Πολιτικών οµικών Έργων ΑΕΙ Πολιτικός µηχανικός Αρχιτέκτων µηχανικός Τµήµατος Αυτοµατισµού Τµήµατος Ηλεκτρονικής

30 Χ9 Χονδρικό εµπόριο Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και αποκοµµάτων Μεσίτες και αντιπρόσωποι Λιανικό εµπόριο Εστιατόρια και ξενοδοχεία Μεταφορές Αποθηκεύσεις Επικοινωνίες Τράπεζες και λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα Ασφάλειες ιεκπεραιώσεις υποθέσεων Ενοικιάσεις κινητών Ενοικιάσεις ακινήτων Κυβερνητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων Παιδεία Υπηρεσίες επιστηµονικών ερευνών Ιατρικές και υγειονοµικές υπηρεσίες Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελµατικές οργανώσεις Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισµού Προσωπικές υπηρεσίες Οικιακές υπηρεσίες Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονοµικής δραστηριότητας Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής Τµήµατος Πολιτικών οµικών Έργων ΑΕΙ Χηµικός µηχανικός Χηµικός Και κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ και που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

31 31 Πίνακας 6 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΙ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γεωργία Κτηνοτροφία ασοπονία & εκµετάλλευση δασών Θήρα Αλιεία Ορυχεία άνθρακα Μεταλλεία Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια Γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίµων αερίων Λατοµεία Λοιπά µεταλλεία και λατοµεία Αλυκές Βιοµηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών Βιοµηχανίες ποτών Καπνοβιοµηχανίες Υφαντικές βιοµηχανίες Βιοµηχανίες ειδών υπόδησης, ενδυµασίας και διαφόρων ειδών από ύφασµα Βιοµηχανία ξύλου Πριστήρια και µηχανική κατεργασία του ξύλου Βιοµηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως Βιοµηχανίες χάρτου Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες Βιοµηχανίες δέρµατος και γουναρικών, εκτός των ειδών

32 ένδυσης και υπόδησης Βιοµηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη Χηµικές βιοµηχανίες Βιοµηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Βιοµηχανίες προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες Κατασκευή τελικών προϊόντων από µέταλλο, εκτός µηχανών και µεταφορικού υλικού Κατασκευή µηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των µέσων µεταφοράς Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών Κατασκευή µεταφορικών µέσων Λοιπές βιοµηχανίες Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, µετρήσεως και ελέγχου Ηλεκτρισµός, φωταέριο και ατµός Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρισµού Παραγωγή και διανοµή φωταερίου Παραγωγή και διανοµή ατµού Ύδρευση Εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισµού Χονδρικό εµπόριο Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και αποκοµµάτων Μεσίτες και αντιπρόσωποι Λιανικό εµπόριο Εστιατόρια και ξενοδοχεία Μεταφορές

33 Χ9 Χηµικός µηχανικός Αποθηκεύσεις Επικοινωνίες Τράπεζες και λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα Ασφάλειες ιεκπεραιώσεις υποθέσεων Ενοικιάσεις κινητών Ενοικιάσεις ακινήτων Κυβερνητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων Παιδεία Υπηρεσίες επιστηµονικών ερευνών Ιατρικές και υγειονοµικές υπηρεσίες Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελµατικές οργανώσεις Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισµού Προσωπικές υπηρεσίες Οικιακές υπηρεσίες Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονοµικής δραστηριότητας Γεωργία Κτηνοτροφία ασοπονία & εκµετάλλευση δασών Θήρα Αλιεία Ορυχεία άνθρακα Μεταλλεία Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια Γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίµων αερίων Λατοµεία Λοιπά µεταλλεία και λατοµεία Αλυκές Βιοµηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών

34 Βιοµηχανίες ποτών Υφαντικές βιοµηχανίες Βιοµηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως Βιοµηχανίες χάρτου Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες Βιοµηχανίες δέρµατος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης Βιοµηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη Χηµικές βιοµηχανίες Βιοµηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Βιοµηχανίες προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες Χονδρικό εµπόριο Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και αποκοµµάτων Μεσίτες και αντιπρόσωποι Λιανικό εµπόριο Εστιατόρια και ξενοδοχεία Μεταφορές Αποθηκεύσεις Επικοινωνίες Τράπεζες και λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα Ασφάλειες ιεκπεραιώσεις υποθέσεων Ενοικιάσεις κινητών Ενοικιάσεις ακινήτων Κυβερνητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων Παιδεία

35 Χ9 Χηµικός Υπηρεσίες επιστηµονικών ερευνών Ιατρικές και υγειονοµικές υπηρεσίες Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελµατικές οργανώσεις Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισµού Προσωπικές υπηρεσίες Οικιακές υπηρεσίες Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονοµικής δραστηριότητας Γεωργία Κτηνοτροφία ασοπονία & εκµετάλλευση δασών Θήρα Αλιεία Ορυχεία άνθρακα Μεταλλεία Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια Γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίµων αερίων Λατοµεία Λοιπά µεταλλεία και λατοµεία Αλυκές Βιοµηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών Βιοµηχανίες ποτών Υφαντικές βιοµηχανίες Βιοµηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως Βιοµηχανίες χάρτου Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες Βιοµηχανίες δέρµατος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης Βιοµηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη

36 Χ9 Μηχανικός µεταλλείων Χηµικές βιοµηχανίες Βιοµηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Βιοµηχανίες προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Χονδρικό εµπόριο Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και αποκοµµάτων Μεσίτες και αντιπρόσωποι Λιανικό εµπόριο Εστιατόρια και ξενοδοχεία Μεταφορές Αποθηκεύσεις Επικοινωνίες Τράπεζες και λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα Ασφάλειες ιεκπεραιώσεις υποθέσεων Ενοικιάσεις κινητών Ενοικιάσεις ακινήτων Κυβερνητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων Παιδεία Υπηρεσίες επιστηµονικών ερευνών Ιατρικές και υγειονοµικές υπηρεσίες Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελµατικές οργανώσεις Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισµού Προσωπικές υπηρεσίες Οικιακές υπηρεσίες Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονοµικής δραστηριότητας Ορυχεία Μεταλλεία Υδρογονάνθρακες & γηγενή

37 Μεταλλειολόγος- Μεταλλουργός µηχανικός Πολιτικός µηχανικός καύσιµα αέρια Λατοµεία Λοιπά µεταλλεία και λατοµεία Αλυκές 34 Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες Αλυκές Γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίµων αερίων Ύδρευση Οικοδοµήσεις & δηµόσια έργα Εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισµού Αρχιτέκτων µηχανικός 50 Οικοδοµήσεις & δηµόσια έργα Γεωπόνος ασολόγος Γεωργία Κτηνοτροφία ασοπονία & εκµετάλλευση δασών

38 38 Πίνακας 7 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνικής ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γεωργία Κτηνοτροφία ασοπονία & εκµετάλλευση δασών Θήρα Αλιεία Ορυχεία άνθρακα Μεταλλεία Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια Γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίµων αερίων Λατοµεία Λοιπά µεταλλεία και λατοµεία Αλυκές Βιοµηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών Βιοµηχανίες ποτών Καπνοβιοµηχανίες Υφαντικές βιοµηχανίες Βιοµηχανίες ειδών υπόδησης, ενδυµασίας και διαφόρων ειδών από ύφασµα Βιοµηχανία ξύλου Πριστήρια και µηχανική κατεργασία του ξύλου Βιοµηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως Βιοµηχανίες χάρτου Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες Βιοµηχανίες δέρµατος και γουναρικών, εκτός των ειδών

39 ένδυσης και υπόδησης Βιοµηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη Χηµικές βιοµηχανίες Βιοµηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Βιοµηχανίες προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες Κατασκευή τελικών προϊόντων από µέταλλο, εκτός µηχανών και µεταφορικού υλικού Κατασκευή µηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των µέσων µεταφοράς Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών Κατασκευή µεταφορικών µέσων Λοιπές βιοµηχανίες Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, µετρήσεως και ελέγχου Ηλεκτρισµός, φωταέριο και ατµός Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρισµού Παραγωγή και διανοµή φωταερίου Παραγωγή και διανοµή ατµού Ύδρευση Εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισµού Χονδρικό εµπόριο Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και αποκοµµάτων Μεσίτες και αντιπρόσωποι Λιανικό εµπόριο Εστιατόρια και ξενοδοχεία Μεταφορές

40 40 Τµήµατος Φυσικής παραγωγής Τµήµατος ιοικ. Γεωργ. Εκµεταλλεύσεων Τµήµατος Γεωργικών µηχανών και αρδεύσεων Τµήµατος Ζωικής παραγωγής Τµήµατος Θηροµατοπονίας Τµήµατος Ιχθυοκοµίας Αλιείας Τµήµατος Πολιτικών Έργων Τµήµατος Πολιτικών οµικών Έργων Χ9 Αποθηκεύσεις Επικοινωνίες Τράπεζες και λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα Ασφάλειες ιεκπεραιώσεις υποθέσεων Ενοικιάσεις κινητών Ενοικιάσεις ακινήτων Κυβερνητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων Παιδεία Υπηρεσίες επιστηµονικών ερευνών Ιατρικές και υγειονοµικές υπηρεσίες Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελµατικές οργανώσεις Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισµού Προσωπικές υπηρεσίες Οικιακές υπηρεσίες Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονοµικής δραστηριότητας 01 Γεωργία 02 Κτηνοτροφία 04 Θήρα 05 Αλιεία 504 ηµόσια έργα Οικοδοµήσεις και δηµόσια έργα ηµόσια έργα

41 41 Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής Τµήµατος Χηµικών Πετρελαίων Τµήµατος Αυτοµατισµού Τµήµατος Ηλεκτρονικής Τµήµατος Ναυπηγικής ή Οχηµάτων Τµήµατος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Τµήµατος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργίας 504 ηµόσια έργα 13 Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 32 Βιοµηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 37 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών Εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισµού 38 Κατασκευή µεταφορικών µέσων 391 Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, µετρήσεως και ελέγχου 28 Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες 21 Βιοµηχανίες ποτών 20 Βιοµηχανία ειδών διατροφής 23 Υφαντικές βιοµηχανίες

42 42 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες, οι πτυχιούχοι µηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι µηχανικοί του πολυτεχνείου καθώς και των αντιστοίχων ειδικοτήτων των τεχνολογικών ιδρυµάτων και του τµήµατος ενεργειακής τεχνικής µπορούν να εκτελούν χρέη Τεχνικού Ασφάλειας σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, πλην του κωδικού 50 (οικοδοµήσεις και δηµόσια έργα). Οι χηµικοί µηχανικοί εξαιρούνται από τους κωδικούς 22 (καπνοβιοµηχανίες), 24 (βιοµηχανίες ειδών υποδήσεως, ένδυσης και διαφόρων ειδών από ύφασµα), 25 (βιοµηχανίες ξύλου και φελλού), 35 (κατασκευή τελικών προϊόντων από µέταλλο), 36 (κατασκευή µηχανών και συσκευών), 37 (κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών), 38 (κατασκευή µεταφορικών µέσων), 39 (λοιπές βιοµηχανίες), 41 (ηλεκτρισµός, φωτισµός, ατµός), 42 (ύδρευση) και 50 (οικοδοµικά και δηµόσια έργα). Οι χηµικοί εξαιρούνται επιπλέον των κωδικών από τους οποίους εξαιρούνται οι χηµικοί µηχανικοί και του κωδικού 34 (βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες). Οι µηχανικοί µεταλλείων επιτρέπονται στους κωδικούς 11 (ορυχεία), 12 (µεταλλεία), 13 (υδρογονάνθρακες & γηγενή καύσιµα αέρια), 14 (λατοµεία), 15 (λοιπά µεταλλεία και λατοµεία) και 16 (αλυκές), ενώ οι Μεταλλειολόγοι- Μεταλλουργοί µηχανικοί επιτρέπονται µόνο στον κωδικό 34 (βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες). Οι πολιτικοί µηχανικοί επιτρέπονται στους κωδικούς (γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίµων αερίων) 16 (αλυκές) 42 (ύδρευση), 50 (οικοδοµήσεις & δηµόσια έργα) καθώς και (εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισµού), ενώ οι Αρχιτέκτονες µηχανικοί επιτρέπονται µόνο στον κωδικό 50 (οικοδοµήσεις & δηµόσια έργα) Οι Γεωπόνοι και ασολόγοι επιτρέπονται στους κωδικούς 01 (γεωργία), 02 (κτηνοτροφία) καθώς και στον 03 (δασοπονία & εκµετάλλευση δασών). Οι πτυχιούχοι των άλλων ειδικοτήτων των τεχνολογικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τον πιο πάνω πίνακα, επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, µόνο σε επιχειρήσεις σχετικές µε το αντικείµενο των σπουδών τους.

43 43 Πίνακας ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΕ ΩΡΕΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ) ΤΟΥ Τ.Α. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Αριθµός Εργαζοµένων Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ , ,5 27, ,5 32, ,5 37, ,5 42, ,5 47, ,5 52, ,5 62, ,5 87, ,5 112, ,5 127, ,5 137,

44 ,5 162, ,5 187, ,5 212, ,5 237, Πίνακας Κατηγορία Αριθµός εργαζοµένων Ώρες ετήσιας απασχόλησης Τ.Α. ανά εργαζόµενο Α έως 500 3, , , και άνω 2,0 Β έως , , και άνω 1,0 Γ 0,4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) Επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δήμου Αφροδίτη Αθήνα, Οκτώβριος 2001 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 1 / 24 3.

Διαβάστε περισσότερα

Industry Codebook Census of Population and Housing: 1971 Greece

Industry Codebook Census of Population and Housing: 1971 Greece Industry Codebook Census of Population and Housing: 1971 Greece IECM / IPUMS-Europe Funded by the Sixth Framework Programme and the National Institutes of Health. Centre d'estudis Demogràfics and Minnesota

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) & Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε).

ιαδικασία αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) & Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε). ιαδικασία αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) & Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε). ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. ΕΝΤΥΠΑ (υποβάλλονται εις διπλούν) Οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν υποκαταστήµατα θα συµπληρώνουν το «ΕΝΤΥΠΟ 1».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/01/02-11-2004 1/8 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α 84/ ) Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α 84/ ) Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3850 (ΦΕΚ Α 84/2.6.2010) Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/ )

Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/ ) Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) Θέμα: «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Οι κωδικοί ΚΑΔ ανά επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι πρέπει να τοποθετήσουν τερματικά POS έως 27 Ιουλίου 2017 είναι οι παρακάτω:

Οι κωδικοί ΚΑΔ ανά επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι πρέπει να τοποθετήσουν τερματικά POS έως 27 Ιουλίου 2017 είναι οι παρακάτω: Οι κωδικοί ΚΑΔ ανά επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι πρέπει να τοποθετήσουν τερματικά POS έως 27 Ιουλίου 2017 είναι οι παρακάτω: ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας 33.12 Επισκευή μηχανημάτων 33.13 Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού Έτη Πραγματικός πληθυσμός Περιφέρεια Ποσοστό μεταβολής Πραγματικός πληθυσμός Ελλάδα Ποσοστό μεταβολής 1971 207.385 8.768.641 1981 234.288 12,97 9.740.417 11,08 1991 257.479 9,89 10.259.900 5,33 2001 302.686

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 39.147.101 17.981.294 117,71% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Ν.Α. Ασία 314.030 93.638 235,37% 12 ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 16.642.761

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 51.966.605 21.526.576 141,41% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Νότια Ασία 12.045.684 3.545.282 239,77% Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 614.655.866 525.271.909 17,02% Ευρωπαϊκή Ένωση 502.092.556 434.280.798 15,61% Ν.Α. Ευρώπη 55.940.419 45.956.249 21,73% Κ.Α.Κ. 50.364.903

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κύκλος της Έρευνας & η Μεθοδολογία της Χωρικής Ανάλυσης

Ο Κύκλος της Έρευνας & η Μεθοδολογία της Χωρικής Ανάλυσης Β3. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΩΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Β.3.1. Συνοπτική περιγραφή του ήµου Περιστερίου. Β.3.2. Θεµατική και χωρική ανάλυση Β.3.2.1. Συνιστώσα πρώτη:

Διαβάστε περισσότερα

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Ζ 45 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Α.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0)

ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0) ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (20000,0. Εισαγωγή Ο είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο είναι τριµηνιαίος δείκτης και ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2004, µε έτος βάσης 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 1. Ποιά είναι τα βασικά νομοθετήματα που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ωριµότητα των κέντρων των νέων περιφερειακών κοινοτήτων σαν µοχλός για την Οικολογική Συµπεριφορά του Λεκανοπεδίου.

Η Λειτουργική ωριµότητα των κέντρων των νέων περιφερειακών κοινοτήτων σαν µοχλός για την Οικολογική Συµπεριφορά του Λεκανοπεδίου. Η Λειτουργική ωριµότητα των κέντρων των νέων περιφερειακών κοινοτήτων σαν µοχλός για την Οικολογική Συµπεριφορά του Λεκανοπεδίου.. Εισαγωγή. Η περιγραφική παρουσίαση των οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Περί κατατάξεως των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. (ΦΕΚ 269/Β/28-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί κατατάξεως των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. (ΦΕΚ 269/Β/28-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 17483/281/78 Περί κατατάξεως των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. (ΦΕΚ 269/Β/28-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-12-2012 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Κ.Υ.Α. αριθμ. 133473/2017 Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος Ο Γενικός είκτης κατά το µήνα Μάιο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Απριλίου 2015,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος Ο Γενικός είκτης κατά το µήνα Μάιο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Απριλίου 2015, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012 Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος ) Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., κατά το διάστημα του α εξαμήνου οι ελληνικές εξαγωγές (εξαιρουμένων των καυσίμων) ανήλθαν σε 15,7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 3 1. Αιτήματα ανά Γραφείο ΟΕΥ...3 2. Αιτήματα ανά Γεωγραφική Περιοχή...4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 6 3. Αιτήματα ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιούλιος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδοι Ομάδες - Τάξεις Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

Κλάδοι Ομάδες - Τάξεις Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος Κλάδοι Ομάδες - Τάξεις 07 - Εξόρυξη μεταλλευμάτων 07.1 - Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 07.10 - Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 07.2 - Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 07.29 - Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιανουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 2012-2011 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 2012/11 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2011 72,887,476 68,122,417 61,571,878

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Στοιχεία Μηχανών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ. Τµήµα εικτών Παραγωγής

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ. Τµήµα εικτών Παραγωγής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ Τµήµα εικτών Παραγωγής ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για την αναθεώρηση του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Έτος βάσης 2010 = 100,0 Πειραιάς, Φεβρουάριος 2015 Αναθεωρηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

07. Εξόρυξη μεταλλευμάτων Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 9. Υλικά Κατασκ.

07. Εξόρυξη μεταλλευμάτων Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 9. Υλικά Κατασκ. VI Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ....... Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.........

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 29 εκεµβρίου 2005 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Απρίλιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Αύγουστος , παρουσίασε µείωση 8,7%, έναντι µείωσης 5,0%, που σηµειώθηκε κατά την

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Αύγουστος , παρουσίασε µείωση 8,7%, έναντι µείωσης 5,0%, που σηµειώθηκε κατά την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Αύγουστος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούνιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Αυγούστου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 IANOYAΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 3. ΠΙΝΑΚΑΣ III : ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Σελίδα 5-6 4. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 1.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούλιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Λεκτικό Κλάδων & Ειδικοτήτω

Κωδικοί Λεκτικό Κλάδων & Ειδικοτήτω ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. Κωδικοί Λεκτικό Κλάδων & Ειδικοτήτω ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ04.02 1 / 28 ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Αύγουστος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα