ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL"

Transcript

1 1 2 RAM 32 GB Η/Υ TURBO X ATLAS Εκπόνηση Mhz DDR3, SSD HDD 1 TB, DVD-RW Α2, ΟΜΑ ΕΣ Β, Γ, Πλαίσιο / WINDOWS 7 F4300 Intel i µελετών / OCZ 240GB Sata II, drive Samsung SH-, Ε1, E3, Ε4, ΣΤ INTEL 64 bit (4core / 3,4Ghz) Παρουσιάσεις 2 x SVGA NVIDIA 222AB και Ζ QUADRO GB 1α ΟΘΟΝΗ AOC Σύνδεση Η/Υ 1 19" 1280 * M colours 1β ΟΘΟΝΗ AOC Σύνδεση Η/Υ 1 19" 1280 * M colours 1β ΟΘΟΝΗ Asus Σύνδεση Η/Υ 1 19" 1280 * M colours 1δ ΟΘΟΝΗ Asus Σύνδεση Η/Υ 1 19" 1280 * M colours 1ε LOGITEC πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ 1 και laser 1στ Kάρτα δικτύου Realtek Eνσύρµατη 1000Mbps 1ζ TURBO - X 1500SD Η/Υ 1 & στην 1500W/8 hours rt Vac/output230Vac +/- οθόνη 1 1η LIMA H W/8 hours rt Vac/output230Vac +/- οθόνες 2 & 3 RAM 32 GB Η/Υ TURBO X ATLAS Mhz DDR3, SSD HDD 1 TB, DVD-RW Α2, ΟΜΑ ΕΣ Β, Γ, Πλαίσιο / Εκπόνηση WINDOWS 7 F4300 Intel i OCZ 240GB Sata II, drive Samsung SH-, Ε1, E3, Ε4, ΣΤ, INTEL µελετών 64 bit (4core / 3,4Ghz) 2 x SVGA NVIDIA 222AB Ζ και Η QUADRO GB 2α ΟΘΟΝΗ LG LED Panel Σύνδεση Η/Υ " 1920 * M colours 2β ΟΘΟΝΗ LG LED Panel Σύνδεση Η/Υ " 1920 * M colours 2β ΟΘΟΝΗ LG LED Panel Σύνδεση Η/Υ " 1920 * M colours

2 3 2δ LOGITEC πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ 2 και laser 2ε Kάρτα δικτύου Realtek Eνσύρµατη 1000Mbps 2στ TURBO - X 1500SD Η/Υ 2 & στην 1500W/8 hours rt Vac/output230Vac +/- οθόνη 1 2z LIMA H W/8 hours rt Vac/output230Vac +/- οθόνες 2 & 3 RAM 32 GB Η/Υ TURBO X ATLAS Mhz DDR3, SSD HDD 1 TB, DVD-RW Α2, ΟΜΑ ΕΣ Β, Γ, Πλαίσιο / Εκπόνηση WINDOWS 7 F4300 Intel i OCZ 240GB Sata II, drive Samsung SH-, Ε1, E3, Ε4, ΣΤ, INTEL µελετών 64 bit (4core / 3,4Ghz) 2 x SVGA NVIDIA 222AB Ζ και Η QUADRO GB 3α ΟΘΟΝΗ LG LED Panel Σύνδεση Η/Υ " 1920 * M colours 3β ΟΘΟΝΗ LG LED Panel Σύνδεση Η/Υ " 1920 * M colours 3β ΟΘΟΝΗ LG LED Panel Σύνδεση Η/Υ " 1920 * M colours 3δ LOGITEC πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ 3 και laser 3ε Kάρτα δικτύου Realtek Eνσύρµατη 1000Mbps 3στ TURBO - X 1500SD Η/Υ 3 & στην 1500W/8 hours rt Vac/output230Vac +/- οθόνη 1 3ζ LIMA H W/8 hours rt Vac/output230Vac +/- οθόνες 2 & 3

3 4 5 RAM 4 GB 800 Mhz 4 Η/Υ DDR2, SSD OCZ HDD 500 Gb, FDD Α3, ΟΜΑ ΕΣ Β, Γ, AMD Phenom 9750 Εκπόνηση Asus / AMD 120GB Sata II, 2 x 1.44 Mb, DVD -RW WINDOWS XP, Ε1, E3, Ε4, ΣΤ Quad core 9.6 Ghz µελετών SVGA ati radeon drive και Ζ HD4670 1GB 4α ΟΘΟΝΗ LG Σύνδεση Η/Υ 4 22" 1680 * M colours 4β ΟΘΟΝΗ LG Σύνδεση Η/Υ 4 22" 1680 * M colours 4γ ΟΘΟΝΗ LG Σύνδεση Η/Υ 4 22" 1680 * M colours 4δ MiCROSOFT πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ 4 και laser 4ε LIMA H1200 Η/Υ 4 & στην 480W/8 hours rt Vac/output230Vac +/- οθόνη 1 & RAM 4 GB 800 Mhz Α3, Β1, Β2, Ε1, E3, DDR2, SSD OCZ HDD 500 Gb, FDD AMD Phenom 9750 Εκπόνηση Ε4, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3, 5 Η/Υ Asus / AMD 120GB Sata II,, 2 x 1.44 Mb, DVD -RW WINDOWS XP Quad core 9.6 Ghz µελετών ΟΜΑ ΕΣ Γ,, Ζ και SVGA ati radeon drive Η HD4670 1GB 5α ΟΘΟΝΗ AOC Σύνδεση Η/Υ 5 19" 1280 * M colours β ΟΘΟΝΗ LG Σύνδεση Η/Υ 5 19" 1280 * M colours 5γ ΟΘΟΝΗ LG Σύνδεση Η/Υ 5 19" 1280 * M colours 5δ MICROSOFT πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ 5 και laser

4 6 7 5ε LIMA H W/8 hours rt Vac/output230Vac +/- Η/Υ 5 και οθόνή 1 & RAM 4 GB 800 Mhz 6 Η/Υ DDR2, SSD OCZ HDD 500 Gb, FDD Α3, Β1, Β2, Ε1, E3, AMD Phenom 9750 Εκπόνηση Asus / AMD 120GB Sata II,, 2 x 1.44 Mb, DVD -RW WINDOWS XP Ε4, ΟΜΑ ΕΣ Γ,, Quad core 9.6 Ghz µελετών SVGA ati radeon drive ΣΤ και Ζ HD4670 1GB 6α ΟΘΟΝΗ Neovo Σύνδεση Η/Υ 6 17" 1280 * M colours β ΟΘΟΝΗ Neovo Σύνδεση Η/Υ 6 17" 1280 * M colours γ ΟΘΟΝΗ Neovo Σύνδεση Η/Υ 6 17" 1280 * M colours 6δ ΟΘΟΝΗ Neovo Σύνδεση Η/Υ 6 17" 1280 * M colours ε LOGITEC πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ 6 και laser 6στ Kάρτα δικτύου MARVELL Eνσύρµατη 1000Mbps CYBER 6ζ H W/8 hours rt Vac/output230Vac +/- POWER Η/Υ 6 & 7 Η/Υ ΠΛαίσιο / INTEL CPU INTEL DUAL CORE 4,8 Ghz Εκπόνηση µελετών RAM 4 Gb DDR2, 2 x SVGA PCI-E SAPPHIRE MB HDD 500 Gb, FDD 1.44 Mb, DVD -RW drive WINDOWS XP Α3, Β1, Β2, Ε1, E3, ΟΜΑ ΕΣ Γ,, ΣΤ και Ζ / αναβάθµιση 7α ΟΘΟΝΗ AOC Σύνδεση Η/Υ 7 17" 1280 * M colours 7β ΟΘΟΝΗ AOC Σύνδεση Η/Υ 7 17" 1280 * M colours

5 8 9 7δ LOGITEC πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ 7 και laser 7ε Kάρτα δικτύου MARVELL Eνσύρµατη 1000Mbps 7στ LIMA H W/8 hours rt Vac/output230Vac +/- Η/Υ 7 & 8 Η/Υ Πλαισιο / AMD Athlon 64bit 4,42 Ghz (2 x 2,21Ghz) Εκπόνηση µελετών / Παρουσιάσεις RAM 4 GB DDR2, SVGA PCI-E Ge force 8400GT 512MB HDD 200 Gb, FDD 1.44 Mb, DVDdrive WINDOWS XP Α3, Β1, Β2, Ε1, ΟΜΑ ΕΣ Γ,, ΣΤ και Ζ / αναβάθµιση 8α ΟΘΟΝΗ ASUS Σύνδεση Η/Υ 8 22" 1680 * M colours 8β MICROSOFT πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ και LASER 8γ Kάρτα δικτύου MARVELL Eνσύρµατη 1000Mbps RAM 4 GB 800 Mhz PC HP DC5750 HDD 160 Gb, FDD Α5, Β1, Β2, Ε1, Ε2 Εκπόνηση DDR2, SVGA 9 Η/Υ HP / AMD AMD Athlon 64 X Mb, DVD -RW WINDOWS XP ΟΜΑ ΕΣ Γ,, ΣΤ µελετών NVIDIA Ge force DC 5,2 Ghz drive και Ζ 8400Gs 512 MB TFT LED Panel 9α ΟΘΟΝΗ LG Σύνδεση Η/Υ 9 24" 1920* M colours 9β LOGITEC πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ 9 και οπτικό

6 10 9γ Kάρτα δικτύου MARVELL Eνσύρµατη 1000Mbps PC HP DC5750 HDD 160 Gb, FDD Α3, Β1, Β2, Ε1, Γραµµατιακή RAM 4 GB 800 Mhz 10 Η/Υ HP / AMD AMD Athlon 64 X Mb, DVD -RW WINDOWS XP ΟΜΑ ΕΣ, ΣΤ, Ζ υποστήριξη DDR2 DC 5,2 Ghz drive και Η 10α ΟΘΟΝΗ LG Σύνδεση Η/Υ 10 22" 1680 * M colours 10β LOGITEC πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ 10 και laser 10γ Kάρτα δικτύου MARVELL Eνσύρµατη 1000Mbps

7 11 Σύνδεση µε τον επίπεδο HDD 20 GB, κάρτα 11 Η/Υ INTEL Pentium IΙI, 600 Mhz φωτογραµµετρικό RAM 512 MB γραφικών 1600x WINDOWS 98 Α σαρωτή Ultrascan MB α ΟΘΟΝΗ Σύνδεση Η/Υ 11 19" 1280 * M colours 1999 και 11β MICROSOFT πληκτρολόγιο & Σύνδεση Η/Υ οπτικό 11γ Kάρτα δικτύου MARVELL Eνσύρµατη 1000Mbps Κεντρικός ς Κεντρικός ς Συσκευές παρουσιάσεων HDD 1,5 ΤΒ, FDD Intel core2 Quad 9,6 SUSSE LINUX 12 Η/Υ ΠΛαίσιο / Intel server RAM 8 Gb DDR Mb, DVD -RW Α1 Ghz 9.2 drive 12α ΟΘΟΝΗ Hitachi Σύνδεση Server 17" 1280 * M colours 2004 CYBER 12β H W/6 hours rt Vac/output230Vac +/- POWER server και οθόνης LED Panel Παρουσιάσεις / 13 ΟΘΟΝΗ LG 42" 1920 * LM615S Σύνδεση Η/Υ 1 Παρουσιάσεις / LED Panel 14 ΟΘΟΝΗ LG Σύνδεση Η/Υ 1 & 42" 1920 * LM615S Η/Υ 7 Παρουσιάσεις / 15 ΟΘΟΝΗ SAMSUNG LED Panel Σύνδεση Η/Υ 1 & 42" 1920 *1080 Η/Υ 7 Παρουσιάσεις / LED Panel 16 ΟΘΟΝΗ LG Σύνδεση Η/Υ 1 & 42" 1920 * LM640S Η/Υ 7 Παρουσιάσεις / LED Panel 17 ΟΘΟΝΗ LG Σύνδεση Η/Υ 1 & 42" 1920 * LM640S Η/Υ 7

8 Συσκευές εκτύπωσης σε δικτυακή χρήση Hewlet Εκτυπώσεις RAM 160 Mb HDD 2400 dpi,size A1 roll, HPGL2 / HP 18 PLOTTER DesignJet 800 Packard σχεδίων 6Gb printserver eprint Hewlet Εκτυπώσεις RAM 320 Mb HDD 2400 dpi,size A1 roll, HPGL2 / HP 19 PLOTTER DesignJet T1120 Packard σχεδίων 80Gb printserver eprint Hewlet Εκτυπώσεις 1200 dpi,size A0 roll, HPGL2 / HP 20 PLOTTER DesignJet 1050C RAM 64 Mb 2000 Packard σχεδίων printserver eprint fax & εκτυπωτής 21 FAX / PRINTER Canon FAX - L290 RAM 96 Mb 1200 dpi,size A laser A dpi,size A4, Hewlett Εκτυπώσεις laser 22 PRINTER LaserJet 2430dtn RAM 128 Mb printserver, εκτύπωση HPGL2 Packard A4 διπλής όψης 2400 dpi,size A4, Hewlett Εκτυπώσεις laser 23 PRINTER LaserJet 3600DN RAM 512 Mb printserver, εκτύπωση HPGL Packard A4 διπλής όψης Έγχρωµο Ψηφιακό 24 ΦΩΤ/ΚΟ Canon IR C 2880I Φωτοαντίγραφα (A4, A4R, Laser, µε ηλεκτρονική Α4, Α3 A3,bypass) διαχείριση εντολών, Scanner Ψηφιοποιήσεις Hewlett Αυτόµατος 25 SCANNER HP Scanjet 5590 Α4+ (σύνδεση µε dpi,size A4 OCR Packard τροφοδότης χαρτιού Η/Υ 3) Ψηφιοποιήσεις Hewlett 26 SCANNER HP Scanjet 4010 Α4+ (σύνδεση µε dpi,size A4 OCR Packard Η/Υ 7) Συσκευές Σάρωσης Έγχρωµο δικτυακό scanner µεγάλου 27 SCANNER Colortrac µεγέθους για Colortrac SmartLF 600dpi, interpolated SMARTSCAN ψηφιοποιήσεις size A0 Ci40C resolution 9600dpi PRO σχεδίων, µέγιστο πλάτος σαρωσης 101,6cm Επίπεδος 28 SCANNER Vexcel φωτογραµµετρικός Σαρωτής γεωµετρική ακρίβεια σαρωτής Ultrascan φωτογραφιών ΓΥΣ 5000 dpi

9 Συσκευές ενσύρµατης και ασύρµατης δικτύωσης Λοιπός Εξοπλισµός ΣΥΣΚΕΥΗ 29 SWITCH ΙΚΤΥΩΣΗ Η/Υ 8p 10/100/1000 ΙΚΤΥΩΣΗΣ INTELLI ΣΥΣΚΕΥΗ 30 SWITCH ΙΚΤΥΩΣΗ Η/Υ 8p 10/100/1000 ΙΚΤΥΩΣΗΣ INTELLI ΣΥΣΚΕΥΗ 31 D-LINK DGS D ΙΚΤΥΩΣΗ Η/Υ 16p 10/100/1000 ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ 32 Linksys WAG 160N 4p 10/100, Ν ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ 33 US Robotics 9113N 4p 10/100, Ν ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 34 Canon 350D 8.2 MP lens ef-s 18-55mm 2004 ΜΗΧΑΝΗ ίπλωµα σχεδίων 35 ΙΠΛΩΤΙΚΟ NEOFOLD 920 size A σε µεγεθος Α4 Σηµείωση: Το πρόγραµµα οδοποιίας Ο ΟΣ και το πρόγραµµα υδραυλικών WORKS µπορούν να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα σε δύο και τρεις υπολογιστές αντίστοιχα. Το πρόγραµµα Smartworks PRO µπορεί χρησιµοποιείται από έναν.

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 16 (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όργανα υπαίθρου 14 παράλληλα κανάλια, L1 C/A κώδικας και φάση, παρακολούθηση και PROMARK 3 1 έκτης GPS Magellan Magellan χρήση SBAS και στη base+rover) συµβατό ΕΡΓΑΣΙΕΣ Professional 1 διαδικασία RTK µε δίκτυα VRS, FKP, ΥΠΑΙΘΡΟΥ συχνότητας µε 2τεµ πλήρη εξοπλισµό ρυθµός ανανέωσης: 1 Hz, Time tagged (synchronous) και Fast RTK (extrapolation) RTCM 2.3 (σε κατάσταση rover) 3.1(σε κατάσταση MAC, συνδεσιµότητα NTRIP & Direct IP, πρωτόκολλο NMEA0183 ακρίβεια µε πρίσµα 2 Γεωδαιτικός Topcon GPT 7005 ΕΡΓΑΣΙΕΣ +-2mm + 2ppm), +- Topcon Σταθµός µε πλήρη εξοπλισµό ΥΠΑΙΘΡΟΥ 5mm χωρίς πρίσµα, οθόνη αφής 1τεµ εµβέλεια 250µ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Για την προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών» 1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 17.000 (συμπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 6 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 0 594485 τηλ: 0 594489

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως:

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως: Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στα πλαίσια του έργου «Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σελ. 1 από 8

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σελ. 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099502, 99526 FAX: 22280 99622 Πληροφορίες: κ. Χ. Κυριάκου Τηλ.: 2228099502,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 31.05.2012 Α.Π.: 9143 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 12.10.2012 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

239LAT.00005 549LAT.00047 625LAT.00053 549LAT.00077 269LAT.00057

239LAT.00005 549LAT.00047 625LAT.00053 549LAT.00077 269LAT.00057 239LAT.00005 549LAT.00047 Απόκτησέ το χωρίς σεντ αρχικά MTN Smart M 26.54 350 Λεπτά / 350 SMS / 350MB Mobile Internet 13.3" 2GB 32GB emmc HP Stream 13-C010NV Οθόνη 13.3 HD anti-glare WLED-backlit (1366x768

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Αθήνα 8/9/2015 Αριθ. Πρωτ. 10881 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκηρύσσει, συµφώνα µε την από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατηγορία Α: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Προϋπολογισµός : 7.300,00 Είδος Ποσότητα Κ.Α. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 10-7134.021

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ενότητα Α Α1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής A τεµάχια : 24 (είκοσι τέσσερα) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 24 Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Προκηρύσσουμε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Προκηρύσσουμε ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 5//202 Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερεικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

2 Fax laser 4 170 680. 4 Flash disk 16G 25 10 250. 5 Flash disk 32G 2 16 32. 7 Switch 10/100 8 port 10 18 180

2 Fax laser 4 170 680. 4 Flash disk 16G 25 10 250. 5 Flash disk 32G 2 16 32. 7 Switch 10/100 8 port 10 18 180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΙ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα