Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε Πληροφοριακά Συστήµατα 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε Πληροφοριακά Συστήµατα 2011"

Transcript

1 ιεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε Πληροφοριακά Συστήµατα 2011 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστηµάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων» Ενότητα Εργασίας 4 «Υποστήριξη διαδικασίας προµήθειας υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισµού των Σ.Ε.Π.ΕΗ.Υ.» Παραδοτέο Π4.1: Εκπόνηση επικαιροποιηµένων προδιαγραφών υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισµού σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής Απρίλιος 2012 Σύνταξη: ιεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2 Οµάδα Έργου Υπεύθυνος Σύνταξης: Οµάδα Εργασίας: Γιάννης Σιάχος Παναγιώτης Γαλιατσάτος Ανδρέας Καναβός Γεράσιµος Μεταξάς Βαγγέλης Παπακηρύκου Ιάσονας Παπαναγιώτου Γιάννης Σιάχος Στο παρόν έγγραφο θα βρείτε ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ενός ΣΕΠΕΗΥ. Μαζί µε τις προδιαγραφές υπάρχει και µία εκτίµηση κόστους ώστε το σχολείο να γνωρίζει πόσο περίπου κοστίζει κάθε επιµέρους αντικείµενο του ΣΕΠΕΗΥ. Στην εκτίµηση του κόστους έχουν συνυπολογιστεί και τυχόν ακαδηµαϊκές εκπτώσεις που δικαιούνται τα σχολεία. Οι τεχνικές προδιαγραφές (χωρίς την ανάλυση κόστους) µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδηγός για την προµήθεια των αντίστοιχων αντικειµένων για το ΣΕΠΕΗΥ. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές για τα σχολεία. Τα σχολεία µπορούν να τροποποιήσουν κάποιες από τις τεχνικές προδιαγραφές από προαιρετικές σε υποχρεωτικές. Σε περίπτωση που επιθυµούν περαιτέρω προσαρµογή των προδιαγραφών στις ανάγκες τους αυτό να γίνεται µε τη συνδροµή του ΚΕΠΛΗΝΕΤ στο οποίο ανήκουν. Επειδή στις τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται βάσει σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ και άρθρου 5 παρ. 7 της ίδιας οδηγίας καθώς και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ άρθρου 23 παραγράφου 8) να αναφέρονται συγκεκριµένα χαρακτηριστικά επεξεργαστών (πχ FSB, GHz, κλπ), τόσο για το σταθµό εργασίας όσο και για τον εξυπηρετητή η αξιολόγηση των συστηµάτων γίνεται µε τη βοήθεια µετροπρογράµµατος και συγκεκριµένα του BAPCo SYSMARK Για αυτό το λόγο στο παρόν έγγραφο υπάρχει και ενδεικτικός πίνακας µε τα αποτελέσµατα µετρήσεων εξοπλισµού µε διαφορετικά χαρακτηριστικά (µητρικές, επεξεργαστές µνήµες, σκληροί δίσκοι κλπ) σύµφωνα µε το µετροπρόγραµµα BAPCo SYSMARK Υποστήριξη ΥΠ ΒΜΘ σε ΠΣ Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

3 Η παρούσα τεχνική αναφορά δίνεται µε άδεια χρήσης CCPL (Creative Commons Public License) τύπου: Αναφορά-Μη Εµπορική Χρήση-Παρόµοια διανοµή 3.0 Ελλάδα. ηλαδή επιτρέπεται η επεξεργασία και αναδιανοµή του µε την προϋπόθεση ότι: Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο (Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολικών Μονάδων, µε τον τρόπο όπως αυτός έχει οριστεί από το δηµιουργό (Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, και τον τελικό δικαιούχο του έργου (Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ή το χορηγούντο την άδεια (χωρίς όµως να εννοείται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς). Μη Εµπορική Χρήση ε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το έργο αυτό για εµπορικούς σκοπούς. Παρόµοια διανοµή Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δηµιουργήσετε περαιτέρω βασισµένοι στο έργο θα µπορείτε να διανείµετε το έργο που θα προκύψει µόνο µε την ίδια ή παρόµοια άδεια. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριµένο τύπο αδειοδότησης θα βρείτε στο Παράρτηµα Άδεια CCPL. Υποστήριξη ΥΠ ΒΜΘ σε ΠΣ Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

4 Επιθυµητά Χαρακτηριστικά Επόµενων Εκδόσεων Μελλοντική Έκδοση Σύνδεση Η/Υ και οθόνης µε καλώδιο HDMI HDMI έξοδος κάρτας γραφικών Πιο αυστηρές προδιαγραφές απόδοσης ισχύος, κατανάλωσης και θορύβου σε όλον τον εξοπλισµό Υποστήριξη ΥΠ ΒΜΘ σε ΠΣ Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

5 Σηµαντικές παρατηρήσεις Χρήση λογισµικού ΕΛ/ΛΑΚ και πιστοποιηµένου εκπαιδευτικού λογισµικού στα ΣΕΠΕΗΥ (τελευταία ενηµέρωση: 04/2012) Από το 2008 έχει γίνει προσπάθεια εισαγωγής δηµοφιλών λογισµικών ΕΛ/ΛΑΚ στα ΣΕΠΕΗΥ. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια τα συγκεκριµένα λογισµικά να υπάρχουν και στα δύο δηµοφιλή λειτουργικά συστήµατα (MS-Windows & Ubuntu) για ευκολότερη χρήση των µαθητών και των εκπαιδευτικών. Παραδείγµατα τέτοια αποτελούν οι εφαρµογές Libre Office, Ubuntu, Squid, VNC, Epoptes, italc, 7zip κλπ. που αναφέρονται ονοµαστικά στις προδιαγραφές. Με την εισαγωγή αυτών των λογισµικών στα ΣΕΠΕΗΥ έχει µειωθεί σηµαντικά και το κόστος προµήθειας του λογισµικού ακόµη και για τα Microsoft λειτουργικά συστήµατα. (βλ. επόµενη παράγραφο για το κόστος του ΣΕΠΕΗΥ). Στον ενηµερωτικό κόµβο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ ( υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ τόσο σε περιβάλλον MS-Windows Active Directory Domain όσο και σε περιβάλλον Ubuntu LTSP (LTSP thin/fat clients) ( καθώς και των υπόλοιπων εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ (όπως Squid Proxy Server κλπ). Σύντοµα θα αναρτηθούν και οι αντίστοιχες οδηγίες για Ubuntu LTS & MS- Windows 7/MS-Windows 2008 Server στη βιβλιοθήκη του ενηµερωτικού κόµβου. Επιπλέον στα πλαίσια υποστήριξης του ΕΛ/ΛΑΚ και για το λειτουργικό σύστηµα Ubuntu ο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια του έργου της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ διαθέτει Αποθετήριο Πιστοποιηµένου Εκπαιδευτικού Λογισµικού. Το αποθετήριο ( τη στιγµή περιλαµβάνει 40 πιστοποιηµένα λογισµικά για το δηµοτικό, το γυµνάσιο και το λύκειο από δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και από τις δράσεις Χρυσαλίδες και Νηρηίδες. Συνολικά η δράση της εισαγωγή ΕΛ/ΛΑΚ στα σχολικά εργαστήρια αποτυπώνεται στη διεύθυνση Οι οδηγίες αυτές είναι πολύ χρήσιµες για τις εταιρίες που µετέχουν στους διαγωνισµούς προµήθειας ΣΕΠΕΗΥ. Υποστήριξη ΥΠ ΒΜΘ σε ΠΣ Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

6 Προδιαγραφές κατανάλωσης και θορύβου (τελευταία ενηµέρωση: 04/2012) Οι νέες προδιαγραφές έχουν σαφή στόχο την προµήθεια εξοπλισµού µε όσο το δυνατόν χαµηλότερη κατανάλωση ρεύµατος, ποιοτικότερα τροφοδοτικά και χαµηλότερα επίπεδα θορύβου. Για αυτό το λόγο ζητούνται τροφοδοτικά 80PLUS και Active PFC ενώ ορίζονται στάθµες θορύβου σε κάθε περίπτωση <40dB (ανάλογα τον εξοπλισµό). Οι συγκεκριµένες προδιαγραφές αν και αυξάνουν λίγο το κόστος προµήθειας έχουν σηµαντικά χαµηλότερη κατανάλωση ρεύµατος ενώ αναµένεται (λόγω ποιοτικότερων προδιαγραφών) να παρουσιάζουν µικρότερα προβλήµατα στο χρόνο ζωής τους. Αντίστοιχο στόχο έχουν : η προδιαγραφή eco-friendly /green στους σκληρούς δίσκους η προδιαγραφή κλεισίµατος µη ενεργών θυρών ή Energy Efficient Ethernet στις θύρες των µεταγωγέων πακέτων η χρήση ενσωµατωµένων στη µητρική ή στον επεξεργαστή καρτών γραφικών. ο ορισµός της µέγιστης στάθµης θορύβου σε όλον τον εξοπλισµό (πχ εκτυπωτές, σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ισχύος κλπ) Υποστήριξη ΥΠ ΒΜΘ σε ΠΣ Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

7 Κόστος προµήθειας του εξοπλισµού (τελευταία ενηµέρωση: 04/2012) Στην εκτίµηση του κόστους προµήθειας του εξοπλισµού συµπεριλαµβάνονται και οι τυχόν ακαδηµαϊκές εκπτώσεις που υπάρχουν πχ σε δικτυακές συσκευές και εµπορικά λογισµικά. Τα σχολεία θα πρέπει να αναφέρουν ότι δικαιούνται αυτές τις εκπτώσεις στους υποψήφιους αναδόχους. Οι επιδόσεις (τιµές) των µετροπρογραµµάτων στις προδιαγραφές αντιστοιχούν σε επεξεργαστές στη χαµηλή προς µεσαία κατηγορία επιδόσεων και τιµής για τους σταθµούς εργασίας και µεσαία κατηγορία επιδόσεων και τιµής για τον εξυπηρετητή που εξασφαλίζουν βέλτιστο λόγο απόδοσης προς χρόνο ζωής. Ειδικότερα από τη χαµηλή & µεσαία κατηγορία στοχεύουν τους επεξεργαστές που έχουν χαµηλό κόστος διατηρώντας επιµέρους χρήσιµα χαρακτηριστικά όπως σχετικά µεγάλο µέγεθος µνήµης L2 cache, δύο πυρήνες κλπ. Αντίστοιχα στις µητρικές κάρτες έχουν επιλεγεί χαρακτηριστικά που να υποστηρίζουν chipsets (Northbridge & Southbridge) µε υψηλές ταχύτητες µεταξύ επεξεργαστή & µνήµης (βασικό θέµα στους σύγχρονους Η/Υ είναι η µεγάλη διαφορά στην ταχύτητα του επεξεργαστή σε σχέση µε την ταχύτητα της µνήµης RAM) καθώς και υψηλές ταχύτητες σύνδεσης περιφερειακών (πχ PCI Express Slots 1x & 16x). Τέλος στις µητρικές κάρτες θα πρέπει να παρέχεται µηχανισµός επαναφοράς του BIOS για περιπτώσεις αστοχίας υλικού ή διακοπής ρεύµατος κατά τη διάρκεια αναβάθµισης του BIOS ή µη ανάγνωσης του BIOS λόγω µόλυνσης από ιούς. Συνήθως µητρικές µε τέτοια χαρακτηριστικά είναι αρκετά πιο ποιοτικές από το µέσο όρο της αγοράς. Το κόστος προµήθειας υλικού ενός σταθµού εργασίας µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι της τάξης των 320 και αντίστοιχα της οθόνης είναι της τάξης των 150. (Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ και 3ετής εγγύηση). Αντίστοιχα το κόστος προµήθειας του λογισµικού είναι της τάξης των 100 ανά σταθµό εργασίας (Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ). Στις προδιαγραφές λογισµικού γραφείου θεωρείται ότι για τις ανάγκες λειτουργίας του σχολικού εργαστηρίου οι δηµοφιλείς σουίτες γραφείου Microsoft Office και Libre Office προσφέρουν ισοδύναµα χαρακτηριστικά. (Τα δύο προϊόντα αν και έχουν σηµαντικές διαφορές / χαρακτηριστικά - που ενδιαφέρουν κυρίως εταιρικά περιβάλλοντα - εν τούτοις προσφέρουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά για τα όσα ζητά το πρόγραµµα σπουδών σε γυµνάσια και λύκεια). Αν κάποιο σχολείο επιθυµεί τη σουίτα MS-Office διότι κάποιο χαρακτηριστικό του (απαραίτητο για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας) είναι µοναδικό, τότε στους σταθµούς εργασίας µε MS-Windows λειτουργικό σύστηµα θα πρέπει να προσθέσει στο κόστος προµήθειας περίπου 80 ανά σταθµό εργασίας και να προσθέσει στις προδιαγραφές το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό µαζί µε τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και τη λειτουργία που επιτελεί. Υποστήριξη ΥΠ ΒΜΘ σε ΠΣ Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

8 Σε περίπτωση που είναι επιθυµητή (από τα σχολεία) η µείωση του κόστους προµήθειας των εργαστηρίων προτείνεται: η µείωση αποτελεσµάτων του µετροπρογράµµατος έως 10% για να αντιστοιχούν σε επιδόσεις επεξεργαστών χαµηλότερης σειράς (εκτιµούµενη εξοικονόµηση περίπου ανά σταθµό εργασίας) η λειτουργία του ΣΕΠΕΗΥ µόνο µε ΕΛ/ΛΑΚ λογισµικό (δηλαδή η προµήθεια µόνο του ΕΛ/ΛΑΚ λειτουργικού συστήµατος) (εκτιµούµενη εξοικονόµηση περίπου 100 ανά σταθµό εργασίας και περίπου 185 ευρώ στον εξυπηρετητή). Χρήσιµη είναι και η επόµενη παράγραφος που αναφέρεται στα MS-Windows Remote Desktop Services. Υποστήριξη ΥΠ ΒΜΘ σε ΠΣ Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

9 Εγκατάσταση και λειτουργία ΣΕΠΕΗΥ: Dual-boot λειτουργία των σταθµών εργασίας σε συνδυασµό µε τη λειτουργία ως LTSP fat clients. (τελευταία ενηµέρωση: 12/2010) Οι σταθµοί εργασίας είναι διπλής εκκίνησης στα δύο πιο δηµοφιλή λειτουργικά συστήµατα (MS-Windows & Linux) και τις αντίστοιχες εφαρµογές τους. Επιπλέον οι σταθµοί εργασίας µπορούν να λειτουργήσουν και ως LTSP fat clients στον εξυπηρετητή Ubuntu πραγµατοποιώντας εκκίνηση µέσω δικτύου (PXE). Υπάρχον πεπαλαιωµένος εξοπλισµός του σχολείου µπορεί να αξιοποιηθεί ως LTSP thin clients πραγµατοποιώντας εκκίνηση µέσω δικτύου (PXE). Για το περιβάλλον Ubuntu του εξυπηρετητή οι σύγχρονοι σταθµοί εργασίας λειτουργούν ως LTSP fat clients και ο όποιος πεπαλαιωµένος εξοπλισµός ως LTSP thin clients. Υποστήριξη ΥΠ ΒΜΘ σε ΠΣ Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

10 Εγκατάσταση και λειτουργία ΣΕΠΕΗΥ: λειτουργία των σταθµών εργασίας ως LTSP thin/fat clients µε Ubuntu και ταυτόχρονη παροχή MS-Windows περιβάλλοντος µε χρήση MS-Remote Desktop Services σε ιδεατή µηχανή στον Ubuntu εξυπηρετητή (τελευταία ενηµέρωση: 03/2011) Οι σταθµοί εργασίας είναι δυνατόν να λειτουργούν χωρίς κανένα λειτουργικό σύστηµα τοπικά εγκατεστηµένο ως LTSP thin/fat clients. Σε εργαστήρια που επιθυµούν να έχουν εκπαιδευτικό λογισµικό που προϋποθέτει MS-Windows) είναι δυνατόν το Ubuntu να εγκατασταθεί φυσικά στον εξυπηρετητή και το περιβάλλον των MS-Windows να παρέχεται µέσω ιδεατής µηχανής από το Ubuntu µε τη µορφή των Remote Desktop Services (Terminal Services). Σε µία τέτοια περίπτωση τα LTSP thin/fat clients µπορούν να έχουν τη στιγµή που εκκινούν και να διαθέτουν µία οθόνη στον Ubuntu εξυπηρετητή και µία στον Terminal Server (µε προεπιλεγµένη οποιαδήποτε από τις δύο). Σηµειώνουµε ότι λόγω περιορισµών του πρωτοκόλλου RDP το περιβάλλον των MS- Windows Remote Desktop Services δεν θα είναι αποδοτικό να χρησιµοποιηθεί για Internet Browsing, αναπαραγωγή / επεξεργασία video. Αυτές οι λειτουργίες µπορούν να υποστηριχθούν από το περιβάλλον του Ubuntu στα LTSP thin/fat clients. Η συγκεκριµένη λύση προϋποθέτει προµήθεια του Λ/Σ MS-Windows Server καθώς των αντίστοιχων αδειών χρήσης MS-Windows Server CALs & RDP CALs µε κόστος περίπου 185 ευρώ για ένα τυπικό εργαστήριο. Υποστήριξη ΥΠ ΒΜΘ σε ΠΣ Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

11 Αποτελέσµατα BAPCO SYSMark 2007 Preview σε MS-Windows 7 CPU Memory (RAM) Disk Video Resolution SYSmark 2007 Preview Rating E-learning Video Creation Productivity 3D Intel Atom N450 Intel Atom N450 Intel(R) Atom(TM) CPU N455 Intel(R) Atom(TM) CPU N455 Intel(R) Atom(TM) CPU N455 Intel Atom 330 Intel Atom 330 Intel Atom 330 Intel Atom 330 Intel Atom D x1024MB, Hyundai DDR x1024MB, Hyundai DDR x1024MB, Hyundai Electronics, PC (400 MHz) DDR x1024MB, Hyundai Electronics, PC (400 MHz) DDR x1024MB, Hyundai Electronics, PC (400 MHz) DDR x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G-UDIMM x2048MB, DDR x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G-UDIMM x2048MB, DDR x2048MB, DDR3-1333, Kingston, 667 MHz Hitachi HTS545016B9A300, 149GB, IDE Hitachi HTS545016B9A300, 149GB, IDE WDC WD16 00BEVT - 22A23 160GB, 5400RPM, 8MB cache WDC WD16 00BEVT - 22A23 160GB, 5400RPM, 8MB cache WDC WD16 00BEVT - 22A23 160GB, 5400RPM, 8MB cache WDC Caviar Green WD10EARS, 1TB, 7200rpm, 64MB, SATA Intel GMA 3150, 256MB Intel GMA 3150, 256MB Intel(R) Graphics Media Accelerator MB Intel(R) Graphics Media Accelerator MB Intel(R) Graphics Media Accelerator MB Intel GMA 950 (int) Intel GMA 950 (int) Intel GMA 950 (int) Intel GMA 950 (int) Intel GMA 3150 (int) /79

12 Intel Core 2 Solo U3500 Intel Core 2 Solo U3500 AMD V140 AMD V140 AMD Athlon LE-1640 AMD V140 AMD Athlon LE-1640 AMD Athlon LE-1640 AMD Athlon LE-1640 AMD Athlon LE-1640 AMD Athlon LE-1640 Intel Core 2 Duo E6300 Intel DualCore E5200 Intel DualCore E x2048MB, DDR x2048MB, DDR x 2048 Samsung C4 2048MB DDR MHz 1 x 2048 Samsung C4 2048MB DDR MHz x2048MB, DDR2-2 x 2048 Samsung C4 2048MB DDR MHz x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G-UDIMM x2048MB, DDR x2048MB, DDR2- Hitachi HTS545032B9A300, 298GB, IDE Hitachi HTS545032B9A300, 298GB, IDE TOSHIBA MK2565GSXN SATA Disk Device (250 GB, 5400 RPM, SATA-II) TOSHIBA MK2565GSXN SATA Disk Device (250 GB, 5400 RPM, SATA-II) WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE TOSHIBA MK2565GSXN SATA Disk Device (250 GB, 5400 RPM, SATA-II) WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family, 256 MB (int) Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family, 256 MB (int) ATI Mobility Radeon HD 4200 Series (256 MB) ATI Mobility Radeon HD 4200 Series (256 MB) NVIDIA GeForce 7050PV, 512MB (int) ATI Mobility Radeon HD 4200 Series (256 MB) ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA GeForce 7050PV, 512MB (int) ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ ati drivers ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ ati drivers ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB Intel G33/G31 express chipset, 128MB (int) Intel G33/G31 express chipset, 128MB (int) /79

13 Intel DualCore E5200 Intel DualCore E5200 Intel DualCore E5200 Intel DualCore E5200 Intel DualCore E5200 Intel DualCore E5200 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo P x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G-UDIMM x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G-UDIMM x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G-UDIMM x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G-UDIMM x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G-UDIMM x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G-UDIMM x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G-UDIMM x1024MB WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE Fujitsu MJA2160BH FFS G1, 160GB, 5400rpm, 8MB, SATA ATI Radeon X1300, 256MB ATI Radeon X1300, 256MB Intel G33/G31 express chipset, 128MB (int) Intel G33/G31 express chipset, 128MB (int) ATI Radeon X1300, 256MB ATI Radeon X1300, 256MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 9400M, 256MB /79

14 Intel Core 2 Duo P7550 AMD Athlon 64 X AMD Athlon 64 X AMD Athlon 64 X AMD Athlon 64 X AMD Athlon 64 X Intel Core 2 Duo P8700 AMD Athlon 64 X Intel Core 2 Duo T9300 Intel Core 2 Duo T9300 Intel Core 2 Duo P8700 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 Intel Core 2 Duo T9300 Intel Core 2 Duo T x1024MB x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB 1 x 2048 Samsung C4 2048MB DDR MHz x2048MB, DDR x2048MB, DDR2-667 Fujitsu MJA2160BH FFS G1, 160GB, 5400rpm, 8MB, SATA WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE Hitachi HTS545032B9SA02, 320GB, SATA WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE MCBQE64GBMPP, 64 GB, IDE MCBQE64GBMPP, 64 GB, IDE Hitachi HTS545032B9SA02, 320GB, SATA TOSHIBA MK3265GSXN ATA Device (320 GB, 5400 RPM, SATA-II) Hitachi HTS722016K9A300, 160GB, 7200rpm, SATA-II Hitachi HTS722016K9A300, 160GB, 7200rpm, SATA-II NVIDIA GeForce 9400M, 256MB NVIDIA GeForce 8200, 512MB (int) ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA GeForce 8200, 512MB (int) ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA GeForce 9400M, 512MB ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA Quadro NVS 140M 256MB 1280x1024/32 NVIDIA Quadro NVS 140M 256MB 1280x1024/32 NVIDIA GeForce 9400M, 512MB Intel(R) HD Graphics 1273 MB NVIDIA Quadro NVS 140M 256MB 1280x1024/32 NVIDIA Quadro NVS 140M 256MB 1280x1024/ /79

15 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 AMD Athlon(tm) II X2 250 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 AMD Athlon(tm) II X2 250 AMD QuadCore Phenom 9850 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 AMD Athlon(tm) II X2 250 AMD Athlon(tm) II X2 250 Intel Core 2 Quad Q8200 AMD QuadCore Phenom 9850 Intel Core 2 Quad Q8200 AMD QuadCore Phenom x 2048 Samsung C4 2048MB DDR MHz x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF 2 x 2048 Samsung C4 2048MB DDR MHz x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF x2048MB, DDR2-2 x 2048 Samsung C4 2048MB DDR MHz x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR2- TOSHIBA MK3265GSXN ATA Device (320 GB, 5400 RPM, SATA-II) WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) TOSHIBA MK3265GSXN ATA Device (320 GB, 5400 RPM, SATA-II) WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) TOSHIBA MK3265GSXN ATA Device (320 GB, 5400 RPM, SATA-II) WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) Intel(R) HD Graphics 1273 MB ATI Radeon HD 4250 (512 MB) Intel(R) HD Graphics 1273 MB ATI Radeon HD 4250 (512 MB) NVIDIA GeForce 7050PV, 512MB (int) Intel(R) HD Graphics 1273 MB ATI Radeon HD 4250 (512 MB) ATI Radeon HD 4250 (512 MB) Intel Q45/43, 128MB (int) NVIDIA GeForce 7050PV, 512MB (int) Intel Q45/43, 128MB (int) ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers /79

16 AMD QuadCore Phenom 9850 AMD QuadCore Phenom 9850 AMD QuadCore Phenom 9850 AMD QuadCore Phenom 9850 AMD QuadCore Phenom 9850 Intel Core 2 Quad Q8200 Intel Core 2 Quad Q8200 AMD Athlon(tm) II X3 445 AMD QuadCore Phenom 9850 AMD QuadCore Phenom 9850 AMD QuadCore Phenom 9850 Intel core i3-2350m AMD QuadCore Phenom x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048, DDR Kingston, 1066 MHZ x2048MB, DDR2- WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) WDC WD3200BPVT- 24JJPT0, 320GB 8MB, SATA ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA GeForce 7050PV, 512MB (int) ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ ati drivers ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ ati drivers ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB ATI Radeon HD 4250 (512 MB) ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ ati drivers ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ ati drivers ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers Intel HD graphics 700MB (int) NVIDIA GeForce 7050PV, 512MB (int) /79

17 AMD Athlon(tm) II X3 445 AMD Athlon(tm) II X3 445 Intel Core 2 Quad Q8200 AMD Athlon(tm) II X3 445 Intel Core 2 Quad Q8200 Intel Core 2 Quad Q8200 Intel Core 2 Quad Q8200 Intel Pentium G6950 Intel Pentium G6950 Intel Core 2 Quad Q9400 Intel Pentium G6950 Intel Pentium G6950 Intel Pentium G x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF x2048MB, DDR x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR2- WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00A7B2, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA ATI Radeon HD 4250 (512 MB) ATI Radeon HD 4250 (512 MB) Intel Q45/43, 128MB (int) ATI Radeon HD 4250 (512 MB) Intel Q45/43, 128MB (int) NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB ATI Radeon EAH 4850, 512MB ATI Radeon X1300, 256MB Intel GMA X4500 (int) ATI Radeon X1300, 256MB ATI Radeon EAH 4850, 512MB ATI Radeon X1300, 256MB /79

18 Intel(R) Celeron(R) CPU G530 Intel(R) Celeron(R) CPU G530 Intel(R) Celeron(R) CPU G530 Intel Pentium G6950 Intel Pentium G6950 Intel Pentium G6950 Intel(R) Celeron(R) CPU G530 Intel Core 2 Quad Q9400 AMD A Intel(R) Celeron(R) CPU G530 Intel(R) Celeron(R) CPU G530 Intel(R) Celeron(R) CPU G530 Intel(R) Celeron(R) CPU G530 Intel Core 2 Quad Q x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR2- SEAGATE ST1500DL003-9VT16L, 1.5TB, 64MB cache, SATA SEAGATE ST1500DL003-9VT16L, 1.5TB, 64MB cache, SATA SEAGATE ST1500DL003-9VT16L, 1.5TB, 64MB cache, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA SEAGATE ST1500DL003-9VT16L, 1.5TB, 64MB cache, SATA WDC WD5000AAKS- 00A7B2, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00A7B2, 500GB, 16MB, SATA SEAGATE ST1500DL003-9VT16L, 1.5TB, 64MB cache, SATA SEAGATE ST1500DL003-9VT16L, 1.5TB, 64MB cache, SATA SEAGATE ST1500DL003-9VT16L, 1.5TB, 64MB cache, SATA SEAGATE ST1500DL003-9VT16L, 1.5TB, 64MB cache, SATA Intel HD graphics 700MB (int) NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) ATI Radeon EAH 4850, 512MB ATI Radeon X1300, 256MB ATI Radeon EAH 4850, 512MB Intel HD graphics 700MB (int) Intel GMA X4500 (int) AMD RADEON HD 6550D (VGA, HDMI,INTERNAL) NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) Intel HD graphics 700MB (int) NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) Intel HD graphics 700MB (int) Intel Q45/43, 128MB (int) /79

19 Intel Core 2 Quad Q9550 Intel Core 2 Duo E8400 Intel Core 2 Duo E8400 Intel Core 2 Quad Q9550 Intel Core 2 Quad Q9550 Intel Core 2 Duo E8400 Intel Core 2 Duo E8400 Intel Core i3 540 Intel Core i3 540 Intel Core 2 Quad Q9550 Intel Core i3 540 Intel Core i3 540 Intel Core 2 Quad Q9550 Intel Core 2 Quad Q x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR x2048MB, DDR2- WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE Intel Q45/43, 128MB (int) ATI Radeon HD 2600XT, 512MB ATI Radeon HD 2600XT, 512MB NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB ATI Radeon HD 2600XT, 512MB ATI Radeon HD 2600XT, 512MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB Intel HD graphics (havendale), 256MB (int) NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB Intel HD graphics (havendale), 256MB (int) NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB Intel Q45/43, 128MB (int) Intel Q45/43, 128MB (int) /79

20 Intel Core 2 Quad Q9550 Intel Core i3 540 Intel Core i3 540 Intel Core i3 540 Intel Pentium G620 Intel Core i3 540 Intel Pentium G620 Intel Pentium G620 Intel Core i3 540 Intel Core i3 540 Intel Core i3 540 Intel Core i3 540 Intel Core i3 540 Intel Pentium G x2048MB, DDR x2048MB, DDR3-1333, Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR3-1333, Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR3-1333, Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR3-1333, Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE Seagate Barracuda ST AS, 320GB 16MB, SATA, 7200 RPM Seagate Barracuda ST AS, 320GB 16MB, SATA, 7200 RPM Seagate Barracuda ST AS, 320GB 16MB, SATA, 7200 RPM WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE Seagate Barracuda ST AS, 320GB 16MB, SATA, 7200 RPM NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB Intel HD graphics (havendale), 256MB (int) Intel HD Graphics on CPU NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) Intel HD Graphics on CPU Intel HD graphics (havendale), 256MB (int) NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) /79

21 Intel Core i3 540 Intel Core i3 540 Intel Core i3 540 Intel Pentium G x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz OCZ AGILITY3, SSD, 120GB, 64 MB cache NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) Intel Pentium G620 Intel Core i Intel Pentium G x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz OCZ AGILITY3, SSD, 120GB, 64 MB cache Seagate Barracuda ST AS, 320GB 16MB, SATA, 7200 RPM OCZ AGILITY3, SSD, 120GB, 64 MB cache Intel HD Graphics on CPU Intel HD Graphics 2000 (VGA, HDMI) Intel HD Graphics on CPU Intel Pentium G620 Intel QuadCore Core i7 860 Intel QuadCore Core i7 860 Intel Core i Intel Core i Intel Core i Intel Core i x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x1024MB, DDR Dell, 667MHz OCZ AGILITY3, SSD, 120GB, 64 MB cache WDC WD5000AAKS- 00A7B2, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00A7B2, 500GB, 16MB, SATA WDC WD10 EARS-00Y5B1 1TB 64MB cache WDC WD10 EARS-00Y5B1 1TB 64MB cache WDC WD10 EARS-00Y5B1 1TB 64MB cache Seagate Barracuda ST AS, 320GB 16MB, SATA, 7200 RPM NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) NVIDIA Quadro FX NVIDIA Quadro FX NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) Intel HD Graphics on CPU Intel HD Graphics 2000 (VGA, HDMI) /79

22 Intel Core i x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz OCZ AGILITY3, SSD, 120GB, 64 MB cache NVIDIA GeForce 210, 1024MB (ext) Intel Core i x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz OCZ AGILITY3, SSD, 120GB, 64 MB cache Intel HD Graphics on CPU /79

23 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΠΕΗΥ Παράγραφος / Κριτήριο Περιγραφή /Προδιαγραφές Προδιαγραφή Ποσότητα Εκτίµηση Κόστους Επιµέρους Συσκευής χ. ΦΠΑ Εκτίµηση Κόστους Αντικειµένου χ.φπα Εκτίµηση Συνολικού Κόστους χ.φπα Εκτίµηση Συνολικού Κόστους Εργαστηρίου χ.φπα µε 3ετή εγγύση και εγκατάσταση Εκτίµηση Συνολικού Κόστους Εργαστηρίου µε ΦΠΑ µε 3ετή εγγύση και εγκατάσταση ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Σταθµοί Εργασίας Εργαστηρίου 11 ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υλικό (Hardware) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μητρική Κάρτα (Motherboard) 60 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να έχει PCI Express Slots 16x >=1 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να έχει PCI Express Slots 1x ή 4x ή 8x >=1 Να υποστηρίζει µνήµη RAM ώστε η συνολική ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χωρητικότητα να είναι κατ' ελάχιστον >=8GB Να υποστηρίζει µνήµη σε configuration Dual Channel και να διαθέτει Memory Banks >=4 417, , , ,13 317,00 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 κανάλια Serial ATA ΙΙ που να υποστηρίζουν ταχύτητες >=3.0Gb/s Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο USB v3.0 και να διαθέτει USB Ports (USBv2 & USBv3) >=6 Να διαθέτει µηχανισµό επαναφοράς του BIOS σε περίπτωση που αυτό αποτύχει (πχ διακοπή ρεύµατος κατά τη διάρκεια αναβάθµισης του BIOS ή µη ανάγνωσης του BIOS λόγω µόλυνσης από ιούς ή αστοχίας υλικού κλπ) Υποστήριξη από το BIOS των πρωτοκόλλων ACPI, PnP, WOL by PME, PXE 23/79

24 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επεξεργαστής (CPU) 45 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί το συγκεκριµένο µοντέλο και τα χαρακτηριστικά του ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων και εφαρµογών 32/x64-bit ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μνήµη (RAM) 17 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Tοποθετηµένη σε Dual Channel mode συνολικής χωρητικότητας >=2 x 1024MB ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επέκταση της µνήµης τουλάχιστον κατά 100% σε σχέση µε τη ζητούµενη χωρίς αντικατάσταση των υπαρχόντων αρθρωµάτων ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα Γραφικών (S-VGA) (µπορεί να είναι ενσωµατωµένη στη µητρική κάρτα ή στον επεξεργαστή) 0 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη PCI Express ταχύτητας >=16x ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έξοδοι D-Sub 15 & DVI Στην περίπτωση εξωτερικής κάρτας γραφικών, αυτή να ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ διαθέτει παθητική ψύξη Υποστήριξη προτύπου High Definition (HD 1080p) και έξοδος HDMI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένας (1) Σκληρός ίσκος (Hard Disk Drive) 83 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εξωτερική ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων >=Serial ATA 300 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εσωτερική ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (host to/from drive sustained) >=90 MB/sec ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χωρητικότητα unformatted >=500GB ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέγεθος µνήµης cache. >=32MB ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη S.M.A.R.T. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη χαρακτηριστικών χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας & χαµηλής στάθµης θορύβου (eco-friendly/green) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μία (1) συσκευή εγγραφής οπτικών δίσκων τύπου DVD/CD 16 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εγγραφή DVD+/-R DL σε ταχύτητα >=4x ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εγγραφή DVD+/-R σε ταχύτητα >=16x ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εγγραφή DVD+/-RW σε ταχύτητα >=6x ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εγγραφή CD-R σε ταχύτητα >=48x 24/79

25 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εγγραφή CD-RW σε ταχύτητα >=24x ΕΡΓΑΣΙΑΣ Buffer >=2MB ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη τεχνολογίας Buffer Underrun ή αντίστοιχης Μέθοδοι εγγραφής Track-At-Once, Disk-At-Once, ΕΡΓΑΣΙΑΣ Multisession και Packet Writing ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μία (1) Κάρτα δικτύου (Lan Card) (µπορεί να είναι ενσωµατωµένη στη µητρική κάρτα) 0 Υποστήριξη τοπικών δικτύων τύπου Ethernet ΕΡΓΑΣΙΑΣ /100/1000BaseTX µε ακροδέκτη σύνδεσης τύπου RJ-45 (UTP) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη Wake On Lan, Auto Sense, PXE (εκκίνηση µέσω δικτύου) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μία (1) Κάρτα ήχου (Sound Card) (Μπορεί να είναι ενσωµατωµένη στη µητρική κάρτα) 0 Υποστήριξη Υψηλής Ευκρίνειας Κωδικοποιητή / ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκωδικοποιητή (High Definition Codec) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένα (1) µικρόφωνο, προαιρετικά προσαρτώµενο στην οθόνη ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληκτρολόγιο (Keyboard) 7 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εργονοµικό 102/104 πλήκτρων (µε ελληνική διάταξη πλήκτρων) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποντίκι (Mouse) 4 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηχεία 5 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ισχύς >= 2x1Watt RMS ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μαγνητική θωράκιση (για την αποφυγή παρεµβολών και θορύβου) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κουµπί ρύθµισης έντασης ήχου ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καλώδιο σύνδεσης µε τον Η/Υ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενσωµατωµένα στην οθόνη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κουτί & Τροφοδοτικό 80 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί ο τύπος του κουτιού (πχ ATX middle tower) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εξωτερικά φατνία : >= 2 x 5.25 και >= 1 x 3.5 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εσωτερικά φατνία : >= 2 x /79

26 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θύρες USB στην πρόσοψη του κουτιού >=2 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θύρες Audio στην πρόσοψη του κουτιού ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εύκολα προσβάσιµο εσωτερικό (χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών εργαλείων) Η κατασκευή του κουτιού θα πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό του (πχ στρογγυλµένες γωνίες, πλαστικά προστατευτικά, έλλειψη αιχµηρών σηµείων κλπ). Να περιγραφεί τι υποστηρίζεται Επαρκές σύστηµα ψύξης συµβατό µε την τελευταία έκδοση του προτύπου που ακολουθεί το κουτί (πχ ATX), για απαγωγή θερµότητας στο εσωτερικό του κουτιού, τόσο του επεξεργαστή όσο και των επιµέρους περιφερειακών (πχ σκληρού δίσκου, κάρτας γραφικών κλπ) ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του προσφερόµενου µηχανήµατος σε αίθουσα µε θερµοκρασία 32 oc κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του µετροπρογράµµατος που αναφέρεται στην προδιαγραφή 1.2. Να περιγραφεί το σύστηµα ψύξης (πχ αν χρησιµοποιείται ψύξη µε αέρα ο αριθµός ανεµιστήρων ψύξης, η θέση τους και η ροή αέρα, αν χρησιµοποιείται υδρόψυξη, αν χρησιµοποιείται ψύξη µε σύστηµα peltier κλπ) Όπου χρησιµοποιούνται ανεµιστήρες να είναι χαµηλού θορύβου (silent). Να περιγραφεί τι υποστηρίζεται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Να αναφερθεί η ισχύς του τροφοδοτικού σε Watt. Η ισχύς θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων συσκευών καθώς και πιθανές αναβαθµίσεις (πχ προσθήκη ΕΡΓΑΣΙΑΣ συσκευών) στο µέγιστο που επιτρέπει το κουτί και η µητρική κάρτα. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το τροφοδοτικό να έχει πιστοποίηση για απόδοση ισχύος (power efficiency) >=80Plus ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το τροφοδοτικό να είναι τύπου Active PFC ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το τροφοδοτικό να είναι διαθέτει ανεµιστήρα χαµηλού θορύβου (silent), µε διάµετρο >=120mm ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ανεµιστήρας του τροφοδοτικού να είναι τύπου Two Ball Bearing ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνοδευτικά Υλικού Να αναφερθεί ο θόρυβος σε db του τροφοδοτικού στις 1500 στροφές του ανεµιστήρα, το airflow και οι στροφές λειτουργίας του ανεµιστήρα του τροφοδοτικού (µε τυπική απόκλιση 10-15%) σε κανονική λειτουργία (τουλάχιστον 32 oc) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 26/79

27 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο υποψήφιος προµηθευτής δηλώνει πως σε περίπτωση επιλογής του θα παραδίδει εξοπλισµό που θα περιλαµβάνει εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (π.χ. µητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους, οθόνες, τροφοδοτικό κ.λ.π.). Τα εγχειρίδια δε θα είναι φωτοτυπίες, µπορούν όµως να είναι εκτυπώσεις από τους επίσηµους και µόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής. Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (π.χ., οδηγοί συσκευών) να είναι ενηµερωµένα (οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των κατασκευαστών) και να διατίθονται σε ηλεκτρονική µορφή (εάν δεν υποστηρίζονται απευθείας από τα προσφερόµενα λειτουργικά συστήµατα) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πιστοποίηση Συµµόρφωση του Υλικού σε Πρότυπα ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε σταθµός εργασίας να φέρει υποχρεωτικά το σήµα CE ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του συστήµατος (να αναφερθούν) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να προσκοµισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόµηση ενέργειας ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να κατατεθούν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ικανοποιούνται οι προδιαγραφές: ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EN55022, CISPR22) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ασφάλειας (IEC 950 / ΕΝ60950) ΕΡΓΑΣΙΑΣ RoHS συµβατότητα του επιµέρους υλικού του σταθµού εργασίας (οδηγία της Ε.Ε. 2002/95/EC) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άλλες προδιαγραφές (να αναφερθούν) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λογισµικό Συστήµατος 100 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α Α Α.2 Για κάθε ένα από τα ζητούµενα λογισµικά συστήµατος (λειτουργικά συστήµατα και λογισµικά εφαρµογών θα πρέπει σε στήλη δίπλα στο ζητούµενο λογισµικό : Να αναφερθεί το προσφερόµενο λογισµικό συστήµατος (εµπορικό όνοµα, κατασκευαστής, έκδοση κλπ) για κάθε µία από τις ζητούµενες κατηγορίες τόσο για το Α' όσο και για το Β' λειτουργικό σύστηµα Η άδεια χρήσης του προσφερόµενου λογισµικού συστήµατος για κάθε µία από τις ζητούµενες κατηγορίες τόσο για το Α' όσο και για το Β' λειτουργικό σύστηµα ναι είναι απεριόριστης χρονικής ισχύος (να αναφερθεί το είδος και οι όροι της) 27/79

28 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α Α Α Α.6 Το λογισµικό να συνοδεύεται από πλήρη τεκµηρίωση (σε έντυπη µορφή ή σε CD/DVD ROM τουλάχιστον ένα σετ ανά σχολικό εργαστήριο) ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ (εάν η τεκµηρίωση είναι σε έντυπη µορφή, να µην είναι φωτοτυπίες, µπορεί όµως να είναι εκτύπωση από τους επίσηµους και µόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής) Να παραδοθούν επιπροσθέτως των αγγλικών και ελληνόγλωσσα βιβλία εκµάθησης (µόνο στις περιπτώσεις όπου δεν προσφέρονται ελληνικά εγχειρίδια) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Το λογισµικό να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα µέσα εγκατάστασης (σε CD/DVD ROM τουλάχιστον ένα σετ ανά σχολικό εργαστήριο), σε περίπτωση εµπορικού λογισµικού θα πρέπει να δίνονται τα αυθεντικά µέσα εγκατάστασης Να υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης του προεγκατεστηµένου λογισµικού µε απλή διαδικασία, χρησιµοποιώντας τα προαναφερθέντα µέσα εγκατάστασης (να τεκµηριώνεται αναλυτικά η διαδικασία αυτή έτσι ώστε να µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από µη εξειδικευµένο προσωπικό) Οι απαιτήσεις από το υλικό (hardware) του λογισµικού να ικανοποιούνται από τις προδιαγραφές του σταθµού εργασίας υπό τις οποίες να εξασφαλίζει αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.7 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.7 Το λογισµικό εφαρµογών να είναι τελευταίας έκδοσης ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λειτουργικά Συστήµατα 80 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο σταθµός εργασίας να διαθέτει δύο (2) περιβάλλοντα εργασίας (λειτουργικά συστήµατα), δηλαδή να είναι dual boot και εναλλακτικά να µπορεί να λειτουργήσει και ως LTSP FAT client στον εξυπηρετητή Ubuntu µε πραγµατοποίηση δικτυακής εκκίνησης (PXE) και αξιοποίηση του LTSP περιβάλλοντος που είναι εγκατεστηµένο στον εξυπηρετητή Ο σκληρός δίσκος του σταθµού εργασίας να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) ίσης χωρητικότητας κατατµήσεις (partitions). Στην πρώτη από αυτές να εγκατασταθεί το Α Λειτουργικό Σύστηµα, καθώς και όλο το συνοδευτικό του λογισµικό, ενώ στην δεύτερη το Β Λειτουργικό Σύστηµα, καθώς και όλο το συνοδευτικό του λογισµικό ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η τρίτη κατάτµηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικός χώρος, π.χ. αντίγραφα διαµερίσεων κλπ) 28/79

29 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοινές Προδιαγραφές ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά την εκκίνηση του σταθµού εργασίας, η επιλογή λειτουργικού συστήµατος να πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας τον boot manager ενός από τα εγκατεστηµένα λειτουργικά συστήµατα Κάθε λειτουργικό σύστηµα να είναι σύγχρονο, µε εξελληνισµένο γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) και µε πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων παραθυρικών λειτουργιών Να υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης οποιουδήποτε από τα δύο προεγκατεστηµένα λειτουργικά συστήµατα, καθώς και όλου του συνοδευτικού του λογισµικού, µε απλή διαδικασία και χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του άλλου λειτουργικού συστήµατος, χρησιµοποιώντας τα προαναφερθέντα µέσα εγκατάστασης (να τεκµηριώνεται αναλυτικά η διαδικασία αυτή έτσι ώστε ΕΡΓΑΣΙΑΣ να µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από µη εξειδικευµένο προσωπικό) Κάθε λειτουργικό σύστηµα να παρέχει τις ακόλουθες ΕΡΓΑΣΙΑΣ υπηρεσίες: ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χρήση των αρχείων που διαµοιράζει ο εξυπηρετητής ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χρήση των εκτυπωτών που διαµοιράζει ο εξυπηρετητής ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χρήση του προσωπικού αποθηκευτικού χώρου που παρέχεται στον εξυπηρετητή, για κάθε χρήστη του σχολικού εργαστηρίου (δηλαδή, χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν από άλλους χρήστες) Αυτόµατη λήψη της IP διεύθυνσης του και της IP διεύθυνσης του εξυπηρετητή υπηρεσίας ονοµατολογίας (DNS server), µέσω πρωτοκόλλου DHCP (ο δροµολογητής εκτελεί χρέη DHCP server) Χρήση του εξυπηρετητή µεσολάβησης (proxy server) του σχολικού εργαστηρίου Αναβάθµιση του λειτουργικού συστήµατος µε αυτόµατη ΕΡΓΑΣΙΑΣ εγκατάσταση των patches, updates από το δικτυακό κόµβο του κατασκευαστή ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άλλες υπηρεσίες (να αναφερθούν ξεχωριστά για κάθε λειτουργικό σύστηµα) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α Λειτουργικό Σύστηµα ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 7 Professional ή αντίστοιχο πλήρως εξελληνισµένο (ή νεότερο διαθέσιµο κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού), προεγκατεστηµένο, που να συνοδεύεται από την επίσηµη άδεια χρήσης του λειτουργικού, εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD εγκατάστασης. 29/79

30 Το υλικό (πχ οι κάρτες γραφικών, ήχου, δικτύου και το chipset της µητρικής κτλ) του σταθµού εργασίας να είναι συµβατό µε το προσφερόµενο λειτουργικό (green check icon) ή οι οδηγοί τους να έχουν πιστοποίηση WHQL για το ζητούµενο λειτουργικό ή να διαθέτει Compatible Logo για το ζητούµενο λειτουργικό σύµφωνα µε το ΕΡΓΑΣΙΑΣ /en-us/Default.aspx?type=Hardware ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί το προσφερόµενο συνοδευτικό λογισµικό (µόνο εφόσον υπάρχει) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β Λειτουργικό Σύστηµα Λειτουργικό σύστηµα Ubuntu LTS ή αντίστοιχο πλήρως εξελληνισµένο ή νεότερο LTS διαθέσιµο κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, προεγκατεστηµένο ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ubuntu LTS Desktop CD διαθέσιµο από το ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να διατίθεται µε άδεια χρήσης τύπου «ανοικτού κώδικα» (open source) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το υλικό (πχ οι κάρτες γραφικών, ήχου, δικτύου και το chipset της µητρικής κτλ) του σταθµού εργασίας να ανήκουν στο Hardware Compatibility List του προσφερόµενου λειτουργικού συστήµατος ή να είναι Certified ή Ready για το ζητούµενο λειτουργικό σύµφωνα µε τους ιστότοπους: & Εναλλακτικά θα πρέπει η εφαρµογή checkbox-qt διαθέσιµη από το µενού Σύστηµα - ιαχείριση - Έλεγχος Συστήµατος να ολοκληρώνει επιτυχώς το test σε όλες τις συσκευές του σταθµού εργασίας ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί το προσφερόµενο συνοδευτικό λογισµικό (µόνο εφόσον υπάρχει) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λογισµικό Εφαρµογών Σε κάθε ένα από τα περιβάλλοντα εργασίας κάθε σταθµού εργασίας να εγκατασταθεί (σε κάθε µία από τις δύο πρώτες κατατµήσεις) λογισµικό εφαρµογών το οποίο να αποτελείται από τις ακόλουθες συνεργαζόµενες εφαρµογές: 1. Λογισµικό Προστασίας από Ιούς 2. Λογισµικό εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου 3. Σύστηµα ιαχείρισης Σχεσιακής Βάσης δεδοµένων (προαιρετικά) 4. Λογισµικό Βοηθητικών Εφαρµογών ΕΡΓΑΣΙΑΣ A ΕΡΓΑΣΙΑΣ (µπορούν να προσφερθούν είτε ως διακριτές εφαρµογές είτε ως ενιαίο πακέτο λογισµικού (suite)) (αναλυτική περιγραφή) Κοινές Προδιαγραφές Λογισµικού Προστασίας από Ιούς (και για τα δύο λειτουργικά συστήµατα) 20 30/79

31 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του, ισχύος τουλάχιστον τριών (3) ετών (να αναφερθεί το είδος και οι όροι της) ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ΕΡΓΑΣΙΑΣ υνατότητα ελέγχου των αρχείων στο σκληρό δίσκο του σταθµού εργασίας ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προστασία από ιούς, Trojan Horses, Worms, Macro Viruses, ActiveX Controls, Java Applets καλύπτοντας και την περίπτωση των συµπιεσµένων αρχείων ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ειδικές Προδιαγραφές για το Λογισµικό Προστασίας από Ιούς για το Α' Λειτουργικό Σύστηµα ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να προσφέρονται άδειες χρήσης του λογισµικού προστασίας από ιούς που είναι εγκατεστηµένο στον εξυπηρετητή του σχολείου, ισχύος τουλάχιστον τριών (3) ετών, οι οποίες θα περιλαµβάνουν τις αναβαθµίσεις του προϊόντος και τα live updates ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αυτόµατη παροχή αναβαθµίσεων και ενηµέρωσης τόσο του ίδιου του λογισµικού (live updates, patches) όσο και των «υπογραφών» των νέων ιών, µέσω του εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου (εάν υπάρχει ο εξυπηρετητής, αλλιώς µέσω ιαδικτύου), από τον δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας εταιρίας κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας χρήσης του. Συνεργασία µε τα συνήθη προγράµµατα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (µέσω πρωτοκόλλων POP3 και IMAP) ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των εισερχόµενων και των εξερχόµενων µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των συνηµµένων σε αυτά αρχείων Ανίχνευση και προστασία από τους ιούς σε πραγµατικό χρόνο (κατά την πρόσβαση του αρχείου από το χρήστη ή από το λειτουργικό σύστηµα) Λογισµικό Εφαρµογών Αυτοµατισµού Γραφείου και για τα δύο λειτουργικά συστήµατα (π.χ. LibreOffice v3.5 ή αντίστοιχο) Υποστήριξη της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας: Τόνοι (για την Ελληνική γλώσσα) και Ορθογραφικός έλεγχος και Συλλαβισµός και Θησαυρός Λειτουργίες ευχρηστίας: Drag and drop και Αναίρεση πολλαπλών επιπέδων και ιαµόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας (π.χ., περιοχή κειµένου, γραµµές εργαλείων) Βοήθεια (On line help) στην Ελληνική γλώσσα Υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων κειµένου, λογιστικού φύλλου και παρουσιάσεων σε µορφή HTML & PDF Υποστήριξη ανταλλαγής δεδοµένων µε ευρέως χρησιµοποιούµενες εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου. Υποστήριξη για την εισαγωγή/εξαγωγή δεδοµένων από/σε 31/79

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-9-12 Αριθμ. Πρωτ.: 22785 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ/ ΜΕΚ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Ενδείξεις και : συµπτώµατα Επιδείνωση : προϋπάρχουσας ασθένειας Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Πρότασης Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 8: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή: Φιλοσοφική Τμήμα: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Κατάθλιψη Κατάθλιψη «Η κατάθλιψη είναι σαν ένα πένθος για κάτι αγαπημένο που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας Σκοποί ενότητας 1. Οι σχέσεις ηθικής-δικαίου-πολιτικής 2. Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών 1. Δίκαιο στον

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Κρήτη

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Κρήτη Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 7 Νοεµβρίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 2 ο Ενηµερωτικό Νοεµβρίου 2012 (Ενηµερωτικό 18 0 έτους 2012) Αποτελέσµατα εκλογών για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας τα Χαρακτηριστικά της μητρικής πλακέτας

Αναλύοντας τα Χαρακτηριστικά της μητρικής πλακέτας Αναλύοντας τα Χαρακτηριστικά της μητρικής πλακέτας ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΕΚΑΤΗ ΜΑΜΜΑΤΑΣ ΜΥΦΤAΡΑΓΚΟ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΠΙΣΚΙΤΖΗ ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗ ΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. στο μάθημα της Γλώσσας της ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. στο μάθημα της Γλώσσας της ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΈΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ στο μάθημα της Γλώσσας της ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σεπτέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ. Αριθµός Έγκρισης:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ. Αριθµός Έγκρισης: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διοικητικής πράξης είναι να καθορισθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα 15.09.2009. Εισαγωγή. Κλωστοϋφαντουργία

Νάουσα 15.09.2009. Εισαγωγή. Κλωστοϋφαντουργία Νάουσα 15.09.2009 Εισαγωγή Κλωστοϋφαντουργία H κλωστοϋφαντουργία είναι ο βιοµηχανικός κλάδος που µε τεράστια ποικιλία ειδικού µηχανολογικού εξοπλισµού, µε υψηλή τεχνογνωσία και µεγάλο βαθµό εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-03-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 03 Κατασκευή βάθρων τριγωνοµετρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η OUTLOOK EXPRESS II ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η OUTLOOK EXPRESS II ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η OUTLOOK EXPRESS II ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πως µπορώ να στείλω ένα µήνυµα µε το Outlook Express; Μπορώ να στείλω ένα αρχείο κειµένου σε ένα φίλο µου µαζί µε το µήνυµα; Πως µπορώ να διαχειριστώ ένα µήνυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ7Λ7-Μ15. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ7Λ7-Μ15. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 3: Ιστοριογραφία Πρωτοβυζαντινής περιόδου Εκκλησιαστική ιστορία. Σωκράτης ο Σχολαστικός: Βίος και Έργο

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 3: Ιστοριογραφία Πρωτοβυζαντινής περιόδου Εκκλησιαστική ιστορία. Σωκράτης ο Σχολαστικός: Βίος και Έργο Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 3: Ιστοριογραφία Πρωτοβυζαντινής περιόδου Εκκλησιαστική ιστορία. Σωκράτης ο Σχολαστικός: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΙ 19&20 [1] Ιουνίου ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!! Εκλογές ΙΣΑ-ΙΣΠ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΡΣΙ 19&20 [1] Ιουνίου ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!! Εκλογές ΙΣΑ-ΙΣΠ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Εκλογές ΙΣΑ-ΙΣΠ 19&20 Ιουνίου 2011 ΑΡΣΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΔΝΤ-ΕΕ!! ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοπός ενότητας Θα εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε βιοτικές καταστάσεις μέσα από τον κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. -Συνημμένα 14 Ψηφίσματα: Ψήφισμα 1: Για τη Χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Ψήφισμα 2: Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. -Συνημμένα 14 Ψηφίσματα: Ψήφισμα 1: Για τη Χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Ψήφισμα 2: Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Επτά μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011, η Σύνοδος των Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι τα προβλήματα των Πανεπιστημίων έχουν οξυνθεί, ενώ αντίστοιχα, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αθήνα, 17/3/2014 Ταχ.Κωδ. : 15780 Ζωγράφου Αριθ. Πρωτ.:7007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Γ. Καριώτου ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Μέλη Οµάδας Εργασίας: Κηπουρού Μαίρη, ΑΜ Σέµψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Μια ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας ενεργειακού εφοδιασμού Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 02 Χωµατουργικά Έργα 08 Αντιµετώπιση Συνάντησης µε αγωγούς ΟΚΩ κατά τις Εκσκαφές 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και γενικότερα η ιδιοκτησία, η καταστρατήγηση των συνθηκών της αγοράς από τα ολιγοπώλια και τα ολιγοψώνια, η

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr 14PROC001936787 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις. Σκαβάρας Παναγιώτης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις. Σκαβάρας Παναγιώτης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις Σκαβάρας Παναγιώτης 1 Ως επιµετάλλωση ορίζουµε την εναπόθεση στρώµατος µεταλλικού υλικού στην επιφάνεια µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 19, Οκτώβριος 2012 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στις Σέρρες σήμερα

Η ποιότητα ζωής στις Σέρρες σήμερα Η ποιότητα ζωής στις Σέρρες σήμερα Μάιος 2008 PI0829 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σελ.: 1 Από: 15 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της ιαδικασίας Προµηθειών που ακολουθεί η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59. Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Οκτώβριο, στις χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ!

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ! Θεσσαλονίκη 18/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 8289 ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ! Στην τελική ευθεία για την αντιδραστική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Δημοτικό Ιούνιος 2013 Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Γ. Τσούκας ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1. Εννοιολογική Οριοθέτηση 8. Κριτική θεώρηση Σύνοψη Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2 ης /2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο, 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2015.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2 ης /2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο, 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2 ης /2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο, 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. απόφασης 19-2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Εγγράφου Πληροφορίες Εγγράφου Έργο Εµπειρογνωµοσύνη για τον ν.3979/2011 Τίτλος Εγγράφου Ηµεροµηνί 29 Ιουνίου 2013 α Αναφορά Παραδοτέο 1 ιαβάθµιση Εσωτερική Εµπιστευτικ ηµόσιο Χρήση ό Αρ. Σελίδων/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2015-2016

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2015-2016 Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2015-2016 Σχολικό Έτος Στο ΠΣ myschool υλοποιείται πλήρης ιστορικότητα και τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα για κάθε Σχολικό Έτος. Μέσα από την ΑΡΧΙΚΗ σελίδα μπορείτε κάθε φορά να ορίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Οδηγίες Χρήσης Αρχείου Διαμεσολαβητών & Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Παιχνίδι» Εικονικών Επιχειρήσεων: Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

«Παιχνίδι» Εικονικών Επιχειρήσεων: Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Πράξη: «ηµιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ» Μέτρο 2.3 «Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» του ΕΠΕΑΕΚ ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ -04 ΘΕΜΑ: «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ -04 ΘΕΜΑ: «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ» ΘΕΜΑ: «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΤΕΡΖΗ (Γραµµατέας Τ.Ε.Ε Αν.Στερεάς Ελλάδας, προϊστάµενος τµήµατος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Α.Φ) Καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής «Ευρώπη, η μεγάλη μας οικογένεια» 1.2 Δημιουργός Ονοματεπώνυμο: Μπαζιάκου Μαρία Πατρώνυμο: Γεώργιος Ιδιότητα: Διευθύντρια στο 3 ο Δημ. Σχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012 Τεύχος 17 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Α..Ε..Υ. «Νοµοσχέδιο για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση»

Θέσεις της Α..Ε..Υ. «Νοµοσχέδιο για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση» Αθήνα 3.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:156 Θέσεις της Α..Ε..Υ. «Νοµοσχέδιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Εμείς πιστεύουμε ότι για να βγει η Άμυνα της χώρας από τα σημερινά αδιέξοδα και να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις, δεν αρκεί απλά να ξεπεράσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 12: Παλαιστινιακό Ζήτημα Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ KΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 5/0/204 Αρ. Πρωτ: 25073 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι της Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομία (< οίκος + νέμω): Διαχείριση των Υποθέσεων ενός Νοικοκυριού - Γενικός Ορισμός: Μια

Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι της Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομία (< οίκος + νέμω): Διαχείριση των Υποθέσεων ενός Νοικοκυριού - Γενικός Ορισμός: Μια Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι της Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομία (< οίκος + νέμω): Διαχείριση των Υποθέσεων ενός Νοικοκυριού - Γενικός Ορισμός: Μια οικονομία είναι ένα σύνολο ανθρώπων που αλληλεπιδρούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 20. Παρουσίαση των ευριπίδειων τραγωδιών Ὀρέστης - Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Ελίνα Ρέπα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Μαρία Σταυρακίδου Φυσικοθεραπεύτρια Εξωτερική Συνεργάτης ΠΑΡΚΑ A Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα