1. Prof Vassia Karabelias- Karcayannis. 3. Prof Manuel Parralo Dorado. 4. Prof Christos Mandzios. 5. Prof Vassilios Michail

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Prof Vassia Karabelias- Karcayannis. 3. Prof Manuel Parralo Dorado. 4. Prof Christos Mandzios. 5. Prof Vassilios Michail"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

2 2 Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών απαρτίστηκε από τους ακόλουθους πέντε (5) ειδικούς αξιολογητές, οι οποίοι επιλέχθηκαν (από το Μητρώο που τηρεί η Α. Ι.Π. σύµφωνα µε το Νόµο 3374/2005: 1. Prof Vassia Karabelias- Karcayannis Historienne et critique d Art - enseignante à Université Paris IV Sorbonne,ΓΑΛΛΙΑ (Συντονίστρια) 2. Prof Eleni Mitropoulou, Professeur en Sciences du Langage Faculté des Lettres et Sciences Humaines Université de Limoges Limoges, ΓΑΛΛΙΑ 3. Prof Manuel Parralo Dorado Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid, ΙΣΠΑΝΙΑ 4. Prof Christos Mandzios Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wroclaw, ΠΟΛΩΝΙΑ 5. Prof Vassilios Michail Ecole Supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais ΓΑΛΛΙΑ

3 3 1) Περιγραφή εργασιών και υλικών αξιολόγησης Υπήρξε µια εµπεριστατωµένη γραπτή (και οπτικοακουστική) ενηµέρωση µε πλήρες υλικό: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, ετήσιες απογραφικές εκθέσεις ακαδηµαϊκών ετών και και άλλο έντυπο υλικό. Αναλυτικό ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό παρουσίασης: α) Παρουσίαση διπλωµατικών εργασιών β) Παρουσίαση της έκθεσης αποφοίτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Μορφές Τέχνης γ) Παρουσίαση έργων από 6µηνιαίες ασκήσεις και δείγµατα διπλωµατικών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Μορφές Τέχνης δ) Oπτικοακουστική παρουσίαση της ιστορίας του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών (ταυτόσηµη µ ε την ιστορία της Α.Σ.Κ.Τ.) από την ίδρυσή της το 1836 µέχρι το 2012, διάρκειας 60 λεπτών ε) Οπτικοακουστική παρουσίαση προγράµµατος έρευνας της Α.Σ.Κ.Τ. µε τον τίτλο Τέχνη στο ηµόσιο Αστικό Χώρο (YΠ.Ε.Κ.Α. και Α.Σ.Κ.Τ.), στ) Ψηφιοποιηµένο υλικό καταλόγων εκθέσεων αποφοίτων, οδηγός σπουδών ζ) Έκδοση του Γραφείου ιασύνδεσης σχετική µε την επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων της σχολής, από το 2004 έως το 2011, βασιζόµενη σε επεξεργασθέντα στατιστικά στοιχεία η) Eκδόσεις της Α.Σ.Κ.Τ. µε θεµατολογία περιστρεφόµενη γύρω από τη θεωρία, την ιστορία, την πρακτική και τη διακίνηση των τεχνών, εκδόσεις οι οποίες υπερβαίνουν το παιδαγωγικό έργο και αφορούν την έρευνα. Υπήρξαν καλά οργανωµένες από την A.Σ.Κ.Τ. συναντήσεις, συνεντεύξεις και συζητήσεις µε: α) το διοικητικό προσωπικό β) το εκπαιδευτικό προσωπικό µονίµων και συµβασιούχων καθώς και γ) φοιτητές όλων των βαθµίδων αλλά και αποφοίτους. Eπιπλέον, υπήρξε συνάντηση-συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε εκπροσώπους δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετιζόµενων µε την προώθηση και τη διακίνησή της τέχνης στην Ελλάδα (από Μουσεία, Πινακοθήκες και Γκαλερί), µε στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων διασύνδεσης διδασκόντων και αποφοίτων µε την αγορά. Υπήρξε οργανωµένη επίσκεψη-ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής για µια σαφή εικόνα των χώρων διδασκαλίας, διεξαγωγής εργαστηρίων, διεξαγωγής εκδηλώσεων, βιβλιοθήκης κλπ και για να υπάρξει η δυνατότητα επικοινωνίας µε φοιτητές που εργάζονταν στα προσωπικά τους εργαστήρια.

4 4 2) Φυσιογνωµία της Α.Σ.Κ.Τ., Τµήµατος Εικαστικών Tεχνών Η λειτουργία της Α.Σ.Κ.Τ. - Tµήµατος Εικαστικών Τεχνών σήµερα ανταποκρίνεται στις ισχυρές ιστορικές ακαδηµαϊκές παραδόσεις του δεύτερου ιστορικού Ιδρύµατος της Ελλάδας, µε έτος ίδρυσης το 1836, λίγους µήνες µετά την ίδρυση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (µε έτος λειτουργίας το 1837) και επιτείνει και υπογραµµίζει τον κοινωνικό ρόλο που επιτελεί το Ίδρυµα στην ελληνική κοινωνία και στην ανάπτυξη της χώρας. Συνεχίζει δυναµικά και µε επάρκεια το νεότερο σηµαντικό εκσυγχρονιστικό έργο που συντελείται στο Ίδρυµα από το 1982 µέχρι σήµερα. Επισηµαίνουµε προς το Υπουργείο τη σηµασία που έχει να ενισχυθεί η Α.Σ.Κ.Τ. και να προβληθεί η δυναµική και το έργο που επιτελεί στον ακαδηµαϊκό εκπαιδευτικό χώρο της ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όσο και στην ελληνική κοινωνία και την ανασυγκρότησή της. 3) Iδιαίτερο χαρακτηριστικό της αξιολόγησης Η συνεργασία µεταξύ των καθηγητών του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης µε τους διδάσκοντες στα εργαστήρια εικαστικών αναβαθµίζει σε µεγάλο βαθµό το επιτελούµενο διδακτικό έργο στο Τµήµα. Το προαναφερόµενο Τµήµα Εικαστικών Τεχνών δίνει από το 1982 ενιαίο πτυχίο Εικαστικών Τεχνών µε τρεις κατευθύνσεις (Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής), οι οποίες, µέχρι το 1982, αποτελούσαν διακριτά ακαδηµαϊκά Τµήµατα και, στη συνέχεια, µε βάση τα δεδοµένα και την εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης ενοποιήθηκαν. Oι τρεις κατευθύνσεις του πτυχίου εκφράζουν ωστόσο σωστά τους καταγωγικούς χώρους, τις τυπολογίες, στις οποίες, κατά κύριο λόγο, αναφέρονται και από τις οποίες εκκινούν προς διευρυµένες εικαστικές διατυπώσεις. Οι τρεις κατευθύνσεις του Τµήµατος εκφράζουν ποσοτικά και δυνητικά τα τρία -τουλάχιστον, στην πραγµατικότητα περισσότερα- επιµέρους ακαδηµαϊκά Τµήµατα που ιστορικά, µέχρι και πολύ πρόσφατα (6 χρόνια πριν) απάρτιζαν την Ανωτάτη Σχολή Καλών Tεχνών των Αθηνών, που είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα θεµατικού πανεπιστηµίου, όπως π.χ. το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µε τη συγκρότηση µονοτµηµατικών θεµατικών Σχολών: θεµατικό πεδίο αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονική Σχολή Τµήµα Αρχιτεκτόνων, θεµατικό πεδίο ναυπηγικής, Σχολή Ναυπηγών Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών κλπ. 4) Aναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα-Eγκαταστάσεις Συνεργασίες - Aγορά Εργασίας Ισχυρά σηµεία: α) Tα κύρια καλλιτεχνικά εργαστήρια κατεύθυνσης. Υπάρχει ισχυρά λειτουργική ισορροπία στην καλλιτεχνική εκπαίδευση σε παραδοσιακά προβλήµατα, µέσα, τεχνικές,

5 5 και ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη µιας σύγχρονης εκφραστικής έρευνας. Οι φοιτητές µετατρέπονται τελικά σε γνώστες στης τέχνης µε αυξηµένες καλλιτεχνικές δεξιότητες στη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη χαρακτική, δυναµικοί καλλιτέχνες µε σύγχρονο εικαστικό λόγο, µε νέα πολλαπλά εκφραστικά µέσα, τεχνικές και µε κριτική συγκρότηση σε ό,τι αφορά στη νοηµατοδότηση των καλλιτεχνικών µορφών, στοιχεία που προσδίδουν ένα ιδιαίτερο εύρος στα έργα. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι καθόλου αυτονόητα και δεν κατακτώνται εύκολα, είναι δε ιδιαιτέρως σπάνια στις καλλιτεχνικές σχολές. Η ισορροπία αυτή προκύπτει ως απόρροια µιας δοµηµένης, στέρεης και προσφερόµενης καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών εκπαίδευσης, η οποία παρέχει όλα τα εχέγγυα µιας ολοκληρωµένης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και έρευνας στο πεδίο των εικαστικών τεχνών. β) Tα κατ επιλογήν µαθήµατα που προσφέρονται η να τα επιλέξει ο φοιτητής για δύο, κατ ελάχιστον, εξάµηνα (1 ακαδηµαϊκό έτος) και κατά µέγιστον έξη εξάµηνα (τρία ακαδηµαϊκά έτη), παρέχεται µια συγκροτηµένη καλλιτεχνική εκπαίδευση συνδεδεµένη µε ένα µέσο (π.χ. Φωτογραφία, βίντεο, πολυµέσα) είτε µε παραδοσιακές ιστορικές µορφές, τεχνικές καθώς και ιστορικές εκφραστικές σχολές (π.χ. βυζαντινή αγιογραφία, νωπογραφία και τεχνική των φορητών εικόνων, ψηφιδωτό). Mε ένα ειδικό καλλιτεχνικό πεδίο σχεδιασµού εφαρµογών, όπως Σκηνογραφία, Γραφικές Τέχνες, Εικονογράφηση, Animation κά, είτε ακόµη εργαστήρια για συγκεκριµένα υλικά και τεχνικά, που συχνά συνδέονται µε τη γλυπτική, όπως είναι το εργαστήριο µετάλλου, κεραµικής, ξύλου, µαρµαρογλυπτικής, χύτευσης κλπ. Η συµπληρωµατικότητα και η εξειδίκευση στα εν λόγω πεδία συµβάλλουν καίρια στην ολοκλήρωση µε µεγάλη εκπαιδευτική επάρκεια του προσφερόµενου προγράµµατος. Παράλληλα, διασφαλίζουν στους φοιτητές και αυριανούς απόφοιτους γνώσεις, εµπειρίες και δεξιότητες, οι οποίες τους προσφέρουν µεγάλες επαγγελµατικές προοπτικές και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας. Η δυνατότητα του φοιτητή να επιλέγει κατ επιλογήν εργαστηριακό µάθηµα για ένα τουλάχιστον χρόνο (2 εξάµηνα), παρέχει µια επαρκή εισαγωγική γνώση και εµπειρία. Οι φοιτητές, ωστόσο, που επιλέγουν να παρακολουθήσουν ανάλογα εργαστήρια για δυο συνεχόµενα χρόνια, ακόµη και για τρία, λαµβάνουν έναν πλήρη κύκλο εκπαίδευσης µε εξειδίκευση καλλιτεχνική και επαγγελµατική στο εν λόγω αντικείµενο ή πεδίο. γ) H καλή σύνδεση των αποφοίτων του Τµήµατος µε την αγορά εργασίας, απόρροια εν πολλοίς αλλά όχι µόνον των προαναφερόµενων ισχυρών σηµείων. Για παράδειγµα, το 49% των αποφοίτων διδάσκει το αντικείµενο που σπούδασε, 27% εργάζεται αποκλειστικά ως εικαστικός καλλιτέχνης, το 11% εργάζεται επαγγελµατικά µε τις εικαστικές εφαρµογές (βλ. Έκδοση του Γραφείου ιασύνδεσης, Αθήνα 2012, απογραφική µελέτη, σελ. 41). Ποσοστά πολύ ικανοποιητικά, δεδοµένου ότι η υψηλή ανεργία στην Ελλάδα οδηγεί, µάλλον αναπόφευκτα από ό,τι φαίνεται, σε µορφές ετεροαπασχόλησης. Εξάλλου, αν και το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 27%, το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ.,το 2012 ήταν 18%, στοιχείο που κρίνεται πολύ ικανοποιητικό (βλ. προαναφερόµενη έκδοση). Πλην της α βάθµιας και β βάθµιας, οι απόφοιτοι απασχολούνται και σε πάµπολλα πεδία της αγοράς: σκηνογραφία, Μέγαρο Μουσικής, Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Θεάτρου, τηλεοπτικά κανάλια, γραφιστική, δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων, µοντάζ, ψηφιδωτό, νωπογραφία, αγιογραφία (σε ναούς εντός και εκτός Ελλάδος και σε φορητές εικόνες), ντιζάιν, σχεδιασµός δικτυακών τόπων, εικονογράφηση, animation, παραγωγή πιστοποιηµένων αντιγράφων εκθεµάτων µουσείων σε συνεργασία µε το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων. Όλα αυτή η ευρύτητα των πεδίων

6 6 απασχόλησης οφείλεται στον πολυδύναµο χαρακτήρα του αναλυτικού προγράµµατος και στην ευέλικτη εφαρµογή του. δ) H αποτελεσµατικότητα και η γλωσσοµάθεια του διοικητικού προσωπικού για τις οποίες µαρτυρούν οι θετικότατες κρίσεις των φοιτητών που έχουν γνωρίσει τη Σχολή µέσω ανταλλαγών Erasmus. Το Τµήµα έχει ανταλλαγές µε 40 Σχολές στην Ευρώπη και όχι µόνον. ε) Η λειτουργία της µονάδας για κωφούς (13 άτοµα), µέλη της οποίας είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε όπως και τη διερµηνέα νοηµατικής που χρησιµοποιεί για αυτή τη µονάδα η σχολή. Η διερµηνέας, σηµειωτέον, είναι απόφοιτος της Σχολής, αποσπασµένη καθηγήτρια καλλιτεχνικών µαθηµάτων και έχει αναπτύξει την ορολογία της νοηµατικής για τις ανάγκες της διδασκαλίας των θεωρητικών µαθηµάτων. Στο εν λόγω πεδίο, το Τµήµα συνεργάζεται µε τη Σχολή Καλών Τεχνών της Μασσαλίας ενώ οι πρώτοι απόφοιτοι της µονάδας έχουν αποκατασταθεί επαγγελµατικά. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, σηµειώνουµε την ύπαρξη µιας τυφλής φοιτήτριας η οποία εκπαιδεύεται στη γλυπτική µε τη χρήση ενός συστήµατoς Braille. στ) H στρατηγική θέση της Σχολής σε κεντρικό σηµείο του παλαιού αστικού βιοµηχανικού ιστού, το οποίο έχει πλέον αναβαθµισθεί -χάρη και στην ύπαρξη της Σχολής- σε περιοχή µε πολλά και ποικίλα πολιτιστικά κέντρα (για θέατρο, χορό κλπ). H θέση και οι χώροι της Σχολής, µε την κατάλληλη διαµόρφωσή τους ευνοούν τη συνεργασία µε πολιτιστικούς φορείς, προς όφελος της εν γένει καλλιτεχνικής παιδείας των φοιτητών, της όσµωσης των εικαστικών µε άλλες τέχνες και καλλιτέχνες, καθώς και του κύρους της Σχολής. ζ) H µεγάλη και ενηµερωµένη βιβλιοθήκη της Σχολής. η) Oι κατάλληλα διαµορφωµένοι και εξοπλισµένοι χώροι των εργαστηρίων της Σχολής. θ) O εξαίρετος εκθεσιακός της Σχολής, όπου διοργανώνονται διεθνείς εκθέσεις, οι οποίες λειτουργούν, de facto, ως ασκήσεις κατάρτισης στη µουσειολογία, καθώς και εκθέσεις οµαδικές της Σχολής είτε κατά εργαστήριο. ι) H ύπαρξη των σταθµών της Σχολής σε πολλά σηµεία της Ελλάδας (Ύδρα, Μύκονος, Τσεπέλοβο, Ρέθυµνο, Μήθυµνα κά) που συµβάλλουν στη δηµιουργική αλληλεπίδραση µεταξύ φοιτητών, µεταξύ φοιτητών και καθηγητών, µεταξύ Ελλήνων και ξένων και ανοίγει δρόµους µελλοντικών συνεργασιών. ια) H συνεργασία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Μορφές Τέχνης µε το Τµήµα Μηχανικών Η/Y του Ε.Μ.Π., µε το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου, µε την Παιδαγωγική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου (στα Παιδαγωγικά), µε την Ψυχιατρική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών επί θεµατολογίας art therapy, µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο κά. Κι ακόµη, η διακρατική πανεπιστηµιακή συνεργασία όπως αυτή του Παν/µίου Paris 8 και της Α.Σ.Κ.Τ. στο Νέο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυχρηστικά συστήµατα και Εικονική Πραγµατικότητα. ιβ) H θετική αντιµετώπιση των φοιτητών και των αποφοίτων που συναντήσαµε όσον αφορά τη Σχολή σε όλα τα επίπεδα. Σηµειωτέον, πολλοί από αυτούς είχαν προπτυχιακή ή µεταπτυχιακή εµπειρία από Σχολές του εξωτερικού. ιγ) H δυνατότητα των φοιτητών να επιλέγουν εργαστήρια και να µπορούν να αλλάζουν την επιλογή τους στην πορεία. Με επιστέγασµα τη δυνατότητα αλλαγής ακόµη

7 7 και κατεύθυνσης (Zωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής). H ευέλικτη αυτή αντιµετώπιση της (αν)ωριµότητας επιτρέπει την καλύτερη ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Επισηµάνσεις και προτάσεις προς περαιτέρω βελτιώσεις α) Eπείγει η δηµιουργία σειράς εργαστηρίων σε µια τέταρτη κατεύθυνση (πολυµέσων, συνδυασµένων µορφών τέχνης κλπ). Eίναι κάτι το οποίο το Τµήµα σχεδίαζε να πραγµατοποιήσει, καθότι θα εµπέδωνε το χαρακτήρα του Τµήµατος ως προσανατολισµένου στις νέες αναζητήσεις της Τέχνης. Προφανώς, η µη δηµιουργία εργαστηρίων αυτής της κατεύθυνσης οφείλεται στις εντυπωσιακές περικοπές στη χρηµατοδότηση (πάνω από ευρώ το 2010, ευρώ τον περασµένο χρόνο). Εν γένει, απαιτείται οπωσδήποτε καλύτερη χρηµατοδότηση για την πληρέστερη κάλυψη των διδακτικών αναγκών και για τη διατήρηση του διεθνούς προσανατολισµού της σχολής (όπως, π.χ. για µετάκληση ξένων καλλιτεχνών στα εργαστήρια της Σχολής, κάτι που όπως επεσήµαναν πολλοί φοιτητές, γινόταν στο παρελθόν αλλά έχει ατονήσει ελλείψει χρηµάτων κλπ). β) Περισσότερη έµφαση σε διαθεµατικά projects, σε πτυχιακό αλλά και προπτυχιακό επίπεδο. ηλαδή, projects µε εγκάρσια συνεργασία εργαστηρίων κάθε κατεύθυνσης (Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής µε συµµετοχή και Πολυµέσων κλπ). γ) Περισσότερη έµφαση στην θεωρητική υποστήριξη (γραπτώς) του εικαστικού µέρους της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή. δ) Mια περισσότερο σαφή εικόνα, πρόβλεψη ή και όραµα για το µέλλον της Σχολής, παρά τη δύσκολη και αβέβαιη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία.

Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος, PhD Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΑΜ ΠΙ) -------------------------------------------------------------------------------- ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2010/2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. 283/27.02.2015

Αριθμ. Πρωτ. 283/27.02.2015 Αριθμ. Πρωτ. 283/27.02.2015 Διακήρυξη Διαγωνισμού για: Αναβάθμιση-Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Τεύχος Α Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Προοίμιο... 3 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDI- TATION AGENCY ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα