Ηλεκτροµαγνητικό Κύµα - ιάδοση του Φωτός 6ο Σετ Ασκήσεων - εκέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτροµαγνητικό Κύµα - ιάδοση του Φωτός 6ο Σετ Ασκήσεων - εκέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός."

Transcript

1 Ηλεκτροµαγνητικό Κύµα - ιάδοση του Φωτός - εκέµβρης 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα : α. διαδίδονται σε όλα τα υλικά µε ταχύτητα c = m/s. ϐ. είναι διαµήκη κύµατα. γ. µπορούν να δηµιουργηθούν κατά την επιβράδυνση νετρονίων όταν αυτά συγκρούονται µε µεταλλικό στόχο. δ. µεταφέρουν ενέργεια ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου. Α.2.Ηλεκτροµαγνητικό κύµα συχνότητας f και µήκους κύµατος λ 0 διαδίδεται στο κενό. Αν το κύµα διαδιδόταν σε ένα υλικό µέσο, τότε το µήκος κύµατος λ που ϑα είχε κατά τη διάδοση του στο υλικό µέσο ϑα ήταν : α. µικρότερο του λ 0 ϐ. µεγαλύτερο του λ 0 γ. ίσο µε το λ 0 δ. διπλάσιο του λ 0 Α.3. Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα : α. είναι εγκάρσια. ϐ. διαδίδονται στη διεύθυνση του διανύσµατος E της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. γ. διαδίδονται σε διεύθυνση που είναι κάθετη στη διεύθυνση του διανύσµατος B της έντασης του µαγνητικού πεδίου. δ. δεν ικανοποιούν τη ϑεµελιώδη κυµατική εξίσωση. 1

2 Α.4. Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστες. α. Το ορατό ϕάσµα εκτείνεται µεταξύ µερικών mm και 700 nm. ϐ. Η ακτινοβολία γ χρησιµοποιείται στις τηλεπικοινωνίες. γ. Η ακτινοβολία Röntgen παράγεται κατά την επιβράδυνση ταχέως κινούµενων ηλεκτρονίων, όταν προσκρούουν σε µεταλλικό στόχο. δ. Το ϕάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εκτείνεται µεταξύ 400nm και 700nm. Α.5. Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. Ενα ηλεκτροµαγνητικό κύµα παράγεται από ταλαντούµενο ηλεκτρικό δίπολο και διαδίδεται στο κενό. Μακριά από το δίπολο : α. τα διανύσµατα των εντάσεων του ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου είναι παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. ϐ. η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου παρουσιάζει διαφορά ϕάσης π/2 ϱαδ µε την ένταση του µαγνητικού πεδίου. γ. το πηλίκο E max ισούται µε m/s. B max δ. η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σχηµατίζει γωνία π rad µε την ένταση του µαγνητικού 2 πεδίου. Α.6. Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. α. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα δεν υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. ϐ. Μονοχρωµατική ονοµάζεται η ακτινοβολία που ανήκει στο ορατό ϕάσµα. γ. Τα ϱαδιοκύµατα έχουν µικρότερη συχνότητα από την υπεριώδη ακτινοβολία. δ. Οι ακτίνες Röntgen έχουν γενικά µήκος κύµατος µεγαλύτερο από αυτό των ακτίνων γ. Α.7. Η ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων : α. ισούται πάντα µε m/s. ϐ. είναι ανάλογη της συχνότητας του κύµατος. γ. εξαρτάται από τις ιδιότητες του µέσου διάδοσης. δ. είναι παράλληλη στην ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 2

3 Α.8.Ηλεκτροµαγνητικό κύµα µπορεί να δηµιουργηθεί όταν : α. τα ηλεκτρόνια µίας δέσµης ηλεκτρονίων κινούνται ευθύγραµµα οµαλά. ϐ. τα νετρόνια µίας δέσµης νετρονίων επιβραδύνονται. γ. τα πρωτόνια µιας δέσµης πρωτονίων επιταχύνονται. δ. τα νετρόνια µιας δέσµης νετρονίων κινούνται ισοταχώς. Α.9. Φωτεινή ακτίνα διαδίδεται σε ένα οπτικό µέσο και συναντά τη λεία διαχω- ϱιστική επιφάνεια µε δεύτερο οπτικό µέσο.να επιλέξετε τις σωστές προτάσεις. α. Η ανακλώµενη ακτίνα διαδίδεται ταχύτερα σε σχέση µε την προσπίπτουσα. ϐ. Η γωνία ανάκλασης εξαρτάται από το δείκτη διαθλάσεως του υλικού της διαχωριστικής επιφάνειας των µέσων. γ. Η γωνία ανάκλασης και η γωνία πρόσπτωσης είναι ίσες µεταξύ τους. δ. Η ανακλώµενη ακτίνα έχει το ίδιο µήκος κύµατος µε την προσπίπτουσα. Α.10. Οταν µία ϕωτεινή ακτίνα ανακλάται τότε η ανακλώµενη ακτίνα σε σχέση µε την προσπίπτουσα έχει : α. διαφορετική διεύθυνση. ϐ. διαφορετική ταχύτητα διάδοσης. γ. διαφορετική συχνότητα. δ. διαφορετικό µέσο διάδοσης. Α.11. Οταν µια δέσµη παράλληλων ϕωτεινών ακτίνων προσπίπτουν σε µία ανακλώσα επιφάνεια, τότε : α. αν η ανακλώσα επιφάνεια είναι τραχιά, συµβαίνει κατοπτρική ανάκλαση. ϐ. αν η ανακλώσα επιφάνεια είναι λεία, οι ανακλώµενες ακτίνες παραµένουν παράλληλες µεταξύ τους. γ. το µήκος κύµατος της ανακλώµενης δέσµης είναι διαφορετικό από αυτό της προσπίπτουσας. δ. η ανακλώµενη δέσµη εκτρέπεται σε σχέση µε την προσπίπτουσα κατά γωνία ίση µε την κρίσιµη γωνία του οπτικού µέσου. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 3

4 Α.12. Μονοχρωµατική ϕωτεινή ακτίνα διαδίδεται σε οπτικό µέσο µε δείκτη διαθλάσεως n και προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια του υλικού µε τον περιβάλλοντα αέρα υπό γωνία πρόσπτωσης θ π τέτοια ώστε ηµθ π > 1 n. α. Στο σηµείο πρόσπτωσης συµβαίνει ανάκλαση και διάθλαση. ϐ. Η ϕωτεινή ακτίνα υφίσταται ολική ανάκλαση. γ. Η ϕωτεινή ακτίνα εξέρχεται στον αέρα παράλληλα στη διαχωριστική επιφάνεια. δ. Η γωνία διάθλασης είναι µικρότερη από τη γωνία πρόσπτωσης. Α.13.Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. α. Η λειτουργία του περισκοπίου ϐασίζεται στην ολική ανάκλαση του ϕωτός. ϐ. Η ολική ανάκλαση µπορεί να συµβεί ακόµα και αν το ϕώς προσπίπτει κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών µέσων, αρκεί το ϕώς να προέρχεται από το οπτικά αραιότερο και να κατευθύνεται σε οπτικά πυκνότερο µέσο. γ. Η κρίσιµη γωνία είναι η µεγαλύτερη δυνατή γωνία πρόσπτωσης µιας ϕωτεινής ακτίνας που διέρχεται από οπτικά πυκνότερο µέσο προς οπτικά αραιότερο, ώστε να συµβεί ανάκλαση και διάθλαση. δ. Αν µια ϕωτεινή ακτίνα υποστεί ολική ανάκλαση, τότε µεταβάλλεται το µήκος κύµατος της χωρίς να µεταβληθεί η ταχύτητα διάδοσης, αφού παραµένει στο ίδιο οπτικό µέσο. Α.14.Μονοχρωµατική ϕωτεινή ακτινοβολία διέρχεται πλάγια από τον αέρα σε οπτικό µέσο. Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. α. Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο υλικό µέσο είναι µεγαλύτερο από το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στον αέρα. ϐ. Η γωνία πρόσπτωσης είναι µεγαλύτερη από τη γωνία διάθλασης. γ. Η ταχύτητα διάδοσης υ της ακτινοβολίας εντός του υλικού µέσου υπολογίζεται από τη σχέση υ = c όπου n ο δείκτης διάθλασης και c η ταχύτητα διάδοσης στο κενό. n δ. Η ακτινοβολία δεν είναι δυνατόν να ανακλαστεί ολικά. Α.15. Μονοχρωµατική δέσµη ϕωτός εισέρχεται (από το κενό) σε γυάλινη πλάκα µε δείκτη διάθλασης 1,5. Για την δέσµη µέσα στο γυαλί α. το µήκος κύµατος ϑα αυξηθεί. ϐ. η συχνότητα ϑα αυξηθεί. γ. η συχνότητα ϑα µειωθεί. δ. το µήκος κύµατος ϑα µειωθεί. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 4

5 Β. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση Β.1. ίνεται η εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου E = ηµ π( t x) ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος το οποίο διαδίδεται στο κενό, µε ταχύτητα c = m/s. Η ακτινοβολία ανήκει : α. στο ορατό ϕάσµα. ϐ. στο υπεριώδες ϕάσµα. γ. στο υπέρυθρο ϕάσµα. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.2.Ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται σε υλικό µε ταχύτητα υ = m/s. Ποιο από τα παρακάτω Ϲεύγη εξισώσεων µπορεί να περιγράφει το κύµα στο S.I. ; { E = ηµ2π( t x) α. B = ηµ2π( t x) { E = ηµ2π( t x) ϐ. B = ηµ2π( t x) { E = ηµ2π( t x) γ. B = ηµ2π( t x) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.3. ύο διαφορετικά ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, συχνοτήτων f 1 και f 2, ώστε f 1 = 4f 2, διαδίδονται σε διαφορετικά υλικά µε ταχύτητες υ 1 και υ 2 = 2υ 1 αντίστοιχα. Τα µήκη κύµατος των ακτινοβολιών στα υλικά που διαδίδονται ϑα ικανοποιούν τη σχέση : α. λ 1 = λ 2 ϐ. 4λ 1 = λ 2 γ. 8λ 1 = λ 2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.4. Μονοχρωµατική ακτινοβολία µε µήκος κύµατος λ = mδιαδίδεται σε υλικό, µε ταχύτητα υ = 2, m/s. Αν η ίδια ακτινοβολία διαδιδόταν στο κενό (c = m/s), τότε το µήκος κύµατος λ 0 ϑα ήταν : α. 2, m ϐ m γ m Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 5

6 Β.5. Ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται σε υλικό µέσο µε ταχύτητα µέτρου m/s. Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις µπορεί να περιγράφει την εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη διάδοση του στον οριζόντιο άξονα ; α. E = E max ηµ2π(10 14 t x) ϐ. E = E max ηµπ( t x) γ. E = E max ηµ2π( t x) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.6. Η εξίσωση η οποία περιγράφει την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη διάδοση του στον οριζόντιο άξονα ενός υλικού µέσου είναι : E = ηµ2π(10 14 t x) (S.I.). Το πλάτος της έντασης του διαδιδόµενου µαγνητικού πεδίου ισούται µε : α. B max = T ϐ. B max = T γ. B max = 1, T Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.7. Μονοχρωµατική ακτίνα ϕωτός προσπίπτει σε ανακλαστική επιφάνεια, έτσι ώστε η προσπίπτουσα ακτίνα να είναι κάθετη στην ανακλώµενη. Η γωνία α- νάκλασης ισούται µε : α. 30 o ϐ. 45 o γ. 60 o Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β.8. Μονοχρωµατική ακτίνα ϕωτός διαδίδεται σε οπτικό µέσο (Α) και διέρχεται σε οπτικό µέσο (Β). Το πηλίκο του πλάτους της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου προς το πλάτος της έντασης του µαγνητικού πεδίου όταν το ϕως διαδίδεται στο µέσο (Α) είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο όταν διαδίδεται στο µέσο (Β). Ο δείκτης διαθλάσεως του µέσου (Α) σε σχέση µε τον αντίστοιχο του µέσου (Β) είναι : α. µεγαλύτερος. ϐ. µικρότερος. γ. ίσος. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 6

7 Β.9. Μία ακτίνα µονοχρωµατικού ϕωτός περνά διαδοχικά από 3 στρώµατα δια- ϕορετικών οπτικών µέσων όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Ο δείκτης διάθλασης του µέσου 3 είναι : ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 60 ο 30 ο n 1 = 1 n 2 n 3 45 ο 6 α. n 3 = Ο 2 δείκτης διάθλασης του μέσου 3 είναι 6 ϐ. n 3 = 2 α. n 3 = 2 β. n 3 = 2 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ γ. n 3 =2 γ. n 3 = 2 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (μονάδες 2). Να επιλέξετε Να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση και την να αιτιολογήσετε απάντησή την σας επιλογή (μονάδες σας. 6). Μονάδες 8 Β.10.Μονοχρωµατική ακτίνα ϕωτός που διαδίδεται σε οπτικό µέσο (Α) προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια µε οπτικό µέσο (Β). Η προσπίπτουσα µε την ανακλώµενη ακτίνα σχηµατίζουν γωνία 120 o ενώ η διαθλώµενη εκτρέπεται Β2. Ένα απλό αρμονικό κύμα διαδίδεται μέσα σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο με μήκος κύματος λ. Την κατά 30 o σε σχέση µε την προσπίπτουσα. Αν n χρονική στιγμή t δύο σημεία Α b > n και a τότε ο λόγος n a Β που βρίσκονται 2 3λ 5λ στις θέσεις x Α = και xβ = α. αντίστοιχα, έχουν διαφορά φάσης ϐ. π 3 α. φ = 0 β. φ = γ. φ = π 1 2 γ. 2 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (μονάδες 2). Να επιλέξετε Να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση και την να αιτιολογήσετε απάντησή την σας επιλογή (μονάδες σας. 6). Μονάδες 8 n b ισούται µε : Β.11. Μονοχρωµατική ακτίνα ϕωτός προσπίπτει κάθετα σε διαφανές πλακίδιο πάχους d και δείκτη διαθλάσεως n a. Εξερχόµενη από το πλακίδιο προσπίπτει οµοίως κάθετα σε δεύτερο διαφανές πλακίδιο πάχους 2d και δείκτη διαθλάσεως n b. Ο χρόνος διάδοσης της ακτίνας στο πρώτο πλακίδιο είναι ίσος µε τον αντίστοιχο στο δεύτερο πλακίδιο. Ο λόγος n a α. ϐ. 4 γ. 2 Β3. Ανάμεσα σε δύο παράλληλους τοίχους ΑΓ και Β υπάρχει λείο οριζόντιο δάπεδο. Τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ και Γ είναι κάθετα στους τοίχους. Σφαίρα Σ 1 ισούται µε : κινείται πάνω στο δάπεδο, με n b σταθερή ταχύτητα μέτρου 1 υ παράλληλη στους τοίχους, και καλύπτει τη διαδρομή 4 από το ΑΒ μέχρι το Γ σε χρόνο t 1. Στη συνέχεια δεύτερη σφαίρα Σ 2 που έχει ταχύτητα μέτρου υ συγκρούεται ελαστικά με τον ένα τοίχο υπό γωνία φ=60 ο και, ύστερα Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 7

8 πνμζπίπημοζα. Ακ ηόηε μ ιόγμξ ηζμύηαη με: α) Φυσική. Γ Λυκείου β). γ). Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. Β.12. ύο παράλληλα πλακίδια έχουν δείκτες διαθλάσεως n a και n b αντίστοιχα. Μονοχρωµατική ακτίνα ϕωτός προσπίπτει στην επιφάνεια του ενός και ακολουθεί την πορεία του σχήµατος. Για τις γωνίες θ a και θ b ισχύει : Δίκμκηαη:. δείθηεξ. Δύμ πανάιιεια πιαθίδηα έπμοκ δηαζιάζεςξ θαη ακηίζημηπα. Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ πνμζπίπηεη ζηεκ επηθάκεηα ημο εκόξ θαη αθμιμοζεί ηεκ πμνεία ημο ζπήμαημξ. Γηα ηηξ γςκίεξ θαη ηζπύεη: α). β). γ). α. θ a = θ d Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ ϐ. επηιμγή θ a < θ d ζαξ. γ. θ a > θ d. Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ πνμζπίπηεη θάζεηα ζε δηαθακέξ πιαθίδημ πάπμοξ θαη δείθηε δηαζιάζεςξ. Γλενπόμεκε από ημ πιαθίδημ πνμζπίπηεη μμμίςξ θάζεηα ζε δεύηενμ Β.13. Μονοχρωµατική ακτίνα ϕωτός προσπίπτει σε πρίσµα του οποίου η τοµή δηαθακέξ πιαθίδημ είναι πάπμοξ ορθογώνιο θαη δείθηε ισοσκελές δηαζιάζεςξ τρίγωνο.. Ο πνόκμξ Το ϕως δηάδμζεξ προσπίπτει ηεξ αθηίκαξ κάθετα ζημ στη µία κάθετη πλευρά του πρίσµατος και διαθλάται κατά την έξοδό της από το πρίσµα. Η κρίσιµη γωνία της ακτινοβολίας για το συγκεκριµένο πρίσµα ισούται µε 40 o. Η πνώημ πιαθίδημ είκαη ίζμξ με ημκ ακηίζημηπμ ζημ δεύηενμ πιαθίδημ. Ο ιόγμξ ηζμύηαη με: εξερχόµενη ακτίνα σε σχέση µε την προσπίπτουσα σχηµατίζει γωνία : α). α. 90 o β). γ). Μηπάιεξ Γ. Καναδεμεηνίμο, Φοζηθόξ Msc Σειίδα 5 ϐ. 180 o γ. 90 o Β.14.Μονοχρωµατική ϕωτεινή ακτίνα µεταβαίνει από τον αέρα σε οπτικό µέσο µε δείκτη διαθλάσεως n > 1. Η διαθλώµενη ακτίνα : α. εκτρέπεται σε σχέση µε την προσπίπτουσα ώστε η γωνία διάθλασης να είναι µεγαλύτερη της γωνίας πρόσπτωσης. ϐ. έχει µήκος κύµατος µικρότερο από το αντίστοιχο της προσπίπτουσας. γ. ενδέχεται να είναι παράλληλη στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο οπτικών µέσων. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 8

9 Β.15. Ενας µαθητής παρατηρεί ένα ψάρι που κολυµπά στη γυάλα του. Ο µαθητής ϐλέπει το ψάρι : α. σε µικρότερο ϐάθος από αυτό στο οποίο ϐρίσκεται το ψάρι. ϐ. στη ϑέση που πράγµατι ϐρίσκεται το ψάρι. γ. σε µεγαλύτερο ϐάθος από αυτό στο οποίο ϐρίσκεται το ψάρι. Β.16. Μονοχρωµατική ϕωτεινή ακτίνα που διαδίδεται στον αέρα προσπίπτει πλάγια στην ήρεµη επιφάνεια µιας λίµνης. α. Η ϕωτεινή ακτίνα είναι δυνατό να υποστεί ολική ανάκλαση. ϐ. Το µήκος κύµατος της διαθλώµενης ακτίνας είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της προσπίπτουσας. ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Να γ. Η γωνία επιλέξετε διάθλασης τη ϑα είναι σωστή µικρότερη απάντηση από γωνία πρόσπτωσης. (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6). Μονάδες 8 Β.17. Μονοχρωµατική ακτίνα ϕωτός διαδίδεται στο νερό και προσπίπτει στην ελεύθερη επιφάνειά του µε γωνία 30 o. Η ακτίνα εξέρχεται στον αέρα, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Αν υ είναι η ταχύτητα του ϕωτός στο νερό και c στον αέρα, τότε ισχύει : Β3. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός διαδίδεται στο νερό και προσπίπτει στην ελεύθερη επιφάνειά του με γωνία 30 ο. Η ακτίνα εξέρχεται στον αέρα, όπως φαίνεται στο σχήμα α. υ < c 2 Αν υ είναι η ταχύτητα του φωτός στο νερό και c στον ϐ. υ = c αέρα, 2 τότε ισχύει γ. υ > c α. υ c c c 2<, β. υ =, γ. υ > ίνεται ότι ημ30 ο = 1/2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 9 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7). Μονάδες 9

10 2 Ιmax,1 Ιmax,2 Ιmax,1 Ιmax,2 α. = 2, β. = 3, γ. = 2. Β.18. Μονοχρωµατική ακτίνα ϕωτός πέφτει στη διαχωριστική επιφάνεια υγρού και αέρα, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Η γωνία πρόσπτωσης είναι π, η γωνία διάθλασης είναι δ, το µήκος στην προέκταση της προσπίπτουσας ακτίνας µέχρι το κατακόρυφο τοίχωµα του δοχείου είναι (ΟΑ) και το µήκος στη διεύθυνση της διαθλώµενης ακτίνας µέχρι το τοίχωµα του δοχείου είναι (ΟΒ). Αν η γωνία πρόσπτωσης π αυξάνεται, τότε ο λόγος (OA) Μονάδες 8 (OB) : α. αυξάνεται. επιφάνεια υγρού και αέρα, όπως φαίνεται στο σχήμα. ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ ΕΣ Ιmax,1 Ιmax,2 ίνεται L 1 = L 2 και ότι ο διακόπτης μεταφέρεται από τη μία Φυσική θέση Γ Λυκείου στην 2012άλλη ακαριαία και χωρίς να δημιουργηθεί σπινθήρας Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6) Β2. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός πέφτει στη διαχωριστική ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ϐ. µειώνεται. γ. παραµένει σταθερός. λέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση ες 2). αιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 7). π Β.19. Πρίσµα µε δείκτη διάθλασης n 1 ϐρίσκεται µέσα σε υλικό µε δείκτη διάθλασης n 2. Ακτίνα µονοχρωµατικού ϕωτός ακολουθεί την πορεία που ϕαίνεται στο σχήµα. Αν λ 1 και λ 2 είναι τα µήκη κύµατος στο πρίσµα και στο υλικό αντίστοιχα, Μονάδες 9 ισχύει ότι : με δείκτη διάθλασης κεται μέσα σε υλικό με διάθλασης n 2. Ακτίνα ωματικού φωτός θεί την πορεία που αι στο σχήμα. O δ n 2 n 1 Γ A B και λ 2 είναι τα μήκη ς στο πρίσμα και στο α. λ ντίστοιχα, ισχύει 1 = λ 2 ότι: ϐ. λ λ 1 =λ 2 β. 1 > λ λ 1 >λ 2 2 γ. λ 1 <λ 2 γ. λ 1 < λ 2 λέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση ες 2). αιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6). Μονάδες 8 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 10 οκός κινείται πάνω σε δύο όμοιους κυλίνδρους,

11 Γ.Ασκήσεις Γ.1.Μονοχρωµατική ακτινοβολία διαδίδεται κατά τη διεύθυνση του άξονα ξ και η εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι : E = ηµπ(10 15 t x) (S.I.) α. Να αποδείξετε ότι η ακτινοβολία δεν διαδίδεται στο κενό. ϐ. Να εξετάσετε αν η ακτινοβολία ανήκει στο ορατό ϕάσµα. γ. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του µαγνητικού πεδίου. δ. Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου τις χρονικές στιγµές που η ένταση του µαγνητικού πεδίου έχει µέτρο m. ίνεται η ταχύτητα διάδοσης στο κενό c = m/s. Γ.2. Η εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου µονοχρωµατικής ακτινοβολίας κατά τη διάδοση της στον οριζόντιο άξονα είναι : E = ηµ2π( t x) (S.I.) α. Να εξετάσετε αν η ακτινοβολία είναι ορατή και να υπολογίστε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. Να ϑεωρήσετε γνωστό ότι το ορατό ϕάσµα αφορά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία της οποίας το µήκος κύµατος στο κενό κυµαίνεται περίπου από τα 400nm έως τα 700nm. ϐ. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του διαδιδόµενου µαγνητικού πεδίου. γ. Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου τις χρονικές στιγµές που το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου ισούται µε V m. ίνεται η ταχύτητα διάδοσης στο κενό c = m/s. Γ.3. Ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται σε υλικό µέσο. Η εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη διάδοση του κύµατος στον οριζόντιο άξονα είναι : E = ηµ(4π t kx) (S.I.), όπου k ϑετική σταθερά (σε m 1 ). Σε χρονικό διάστηµα s το κύµα διαδίδεται κατά 5mm. α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. ϐ. Να υπολογίστε τη σταθερά k. γ. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του διαδιδόµενου µαγνητικού πεδίου στην οριζόντια διεύθυνση, εντός του υλικού µέσου. δ. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του διαδιδόµενου ηλεκτρικού πεδίου στην οριζόντια διεύθυνση, όταν το κύµα διαδίδεται στον αέρα, αν γνωρίζουµε ότι σε αυτή την περίπτωση το πλάτος της έντασης του διαδιδόµενου µαγνητικού πεδίου ισούται µε B max = 0, T ίνεται η ταχύτητα διάδοσης στο κενό c = m/s. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 11

12 Γ.4. Ενας ϱαδιοφωνικός σταθµός εκπέµπει ϱαδιοκύµατα που έχουν µήκος κύµατος 3m, ενώ το πλάτος της έντασης του διαδιδόµενου µαγνητικού πεδίου είναι B max = 0, T. α. Να υπολογίσετε τη συχνότητα των εκπεµπόµενων κυµάτων. ϐ. Να υπολογίσετε το πλάτος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. γ. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου του κύµατος κατά τη διάδοση του στην οριζόντια διεύθυνση. δ. Για τη λήψη του ϱαδιοφωνικού σήµατος, ένας δέκτης χρησιµοποιεί κύκλωµα ΛΣ στο οποίο ο συντελεστής αυτεπαγωγής έχει τιµή L = 1µH. Να υπολογίσετε τη χωρητικότητα C του πυκνωτή, έτσι ώστε ο δέκτης να συντονιστεί µε το εκπεµπόµενα ϱαδιοκύµατα. ίνεται η ταχύτητα διάδοσης στο κενό c = m/s και π 2 10 Γ.5. Μονοχρωµατική ακτινοβολία διαδίδεται εντός υλικού µέσου κατά τη διεύθυνση του οριζόντιου άξονα και η εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου του είναι : E = ηµ 2π ( t x) (S.I.) α. Να υπολογίστε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. ϐ. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του διαδιδόµενου µαγνητικού πεδίου. γ. Να ϐρείτε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο κενό και να εξετάσετε αν η ακτινοβολία είναι ορατή. Να ϑεωρήσετε γνωστό ότι το ορατό ϕάσµα αφορά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία της οποίας το µήκος κύµατος στο κενό κυµαίνεται περίπου από τα 400nm έως τα 700nm. δ. Αν το κύµα διέλθει από το υλικό µέσο στον αέρα, τότε το πλάτος της έντασης του µαγνητικού πεδίου αυξάνεται κατά 2%. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου όταν το κύµα διαδίδεται στο κενό. ίνεται η ταχύτητα διάδοσης στο κενό c = m/s. Γ.6. Μονοχρωµατική ϕωτεινή ακτίνα διαδίδεται σε οπτικό µέσο (1) δείκτη δια- ϑλάσεως n 1. Η ακτίνα συναντά τη διαχωριστική επιφάνεια του µέσου µε οπτικό µέσο (2) δείκτη διαθλάσεως n 2 (n 1 > n 2 ) υπό γωνία πρόσπτωσης 30 o. Μέρος της ακτινοβολίας ανακλάται και η υπόλοιπη διαθλάται, έτσι ώστε η ανακλώµενη ακτίνα να σχηµατίζει µε τη διαθλώµενη γωνία φ = 105 o. α. Να σχεδιάσετε την προσπίπτουσα, την ανακλώµενη και τη διαθλώµενη ακτίνα στο σηµείο πρόσπτωσης. ϐ. Να υπολογίσετε τη γωνία κατά την οποία εκτρέπεται η διαθλώµενη ακτίνα σε σχέση µε την προσπίπτουσα ακτίνα. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 12

13 γ. Να υπολογίσετε το λόγο των δεικτών διαθλάσεως n 1 n 2. δ. Να υπολογίσετε το λόγο του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας στο µέσο (1) προς το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο µέσο (2), λ 1 λ 2. Γ.7. Μονοχρωµατική ακτινοβολία συχνότητας f = Hz διαδίδεται σε οπτικό µέσο (1) µε δείκτη διαθλάσεως n 1. Η ακτίνα συναντά τη διαχωριστική επιφάνεια του µέσου µε οπτικό µέσο (2) που έχει δείκτη διαθλάσεως n 2. Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο µέσο (2) είναι κατά 20 % µικρότερο από το αντίστοιχο στο µέσο (1). α. Να υπολογίσετε το λόγο των δεικτών διαθλάσεως n 1. n 2 ϐ. Να υπολογίσετε το ποσοστό µεταβολής της ταχύτητας διάδοσης της ακτινοβολίας κατά την αλλαγή µέσου διάδοσης. γ. Αν η ακτινοβολία διαδίδεται αντίστροφα, δηλαδή από το µέσο (2) προς το µέσο (1) και συναντά την διαχωριστική επιφάνεια των δύο µέσων υπό γωνία πρόσπτωσης θ 1 = 60 o, να υπολογίσετε τη γωνία κατά την οποία εκτρέπεται. δ. Να εξετάσετε αν η ακτινοβολία είναι ορατή, αν ϑεωρήσετε γνωστό ότι το ορατό ϕάσµα αφορά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία της οποίας το µήκος κύµατος στο κενό κυµαίνεται περίπου από τα 400nm έως τα 700nm. ίνεται η ταχύτητα διάδοσης του ϕωτός στον αέρα c = m/s και ηµ60 0 = 0, 87. Γ.8. Μονοχρωµατική ακτίνα συχνότητας f = Hz προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια µεταξύ του αέρα και ενός οπτικού µέσου µε δείκτη διαθλάσεως n = 3, χωρίς να γνωρίζουµε από ποιο µέσο προέρχεται. Η διαθλώµενη ακτίνα εκτρέπεται σε σχέση µε τη διεύθυνση της προσπίπτουσας κατά γωνία θ ɛ = 30 o, ενώ η γωνία διάθλασης είναι µικρότερη της γωνίας πρόσπτωσης. α. Να εξετάσετε αν η ακτινοβολία διέρχεται από τον αέρα στο µέσο ή αντίστροφα και να σχεδιάσετε την πορεία των ακτίνων. ϐ. Να υπολογίσετε τη γωνία πρόσπτωσης και τη γωνία διάθλασης. γ. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας όταν διαδίδεται στον αέρα και όταν διαδίδεται στο οπτικό µέσο. ίνεται η ταχύτητα διάδοσης του ϕωτός στον αέρα c = m/s και ηµ(a + B) = ηµaσυνb + ηµbσυνa. Γ.9.Μονοχρωµατική ϕωτεινή ακτίνα διαδίδεται στο κενό µε µήκος κύµατος λ 0 και προσπίπτει στη λεία επιφάνεια ενός υαλότουβλου, µε δείκτη διαθλάσεως n = 2. Η ανακλώµενη δέσµη είναι κάθετη µε την προσπίπτουσα. Να υπολογίσετε : α. την ταχύτητα διάδοσης της ϕωτεινής ακτίνας εντός του υαλότουβλου. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 13

14 ϐ. τη γωνία διάθλασης. γ. την επί τοις εκατό µεταβολή του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας κατά την είσοδο της στο υαλότουβλο. δ. την επί τοις εκατό µεταβολή της µέγιστης έντασης του διαδιδόµενου ηλεκτρικού πεδίου κατά την είσοδο της ακτινοβολίας στο υαλότουβλο, αν το πλάτος της έντασης του µαγνητικού πεδίου µειώθηκε κατά 5% σε σχέση µε το κενό. ίνεται η ταχύτητα διάδοσης του ϕωτός στον αέρα c = m/s. ϑεωρήσετε ότι 2 1, 44. Για τις πράξεις να Γ.10. Μονοχρωµατική ϕωτεινή ακτίνα διαδίδεται στο κενό όπου έχει µήκος Δίκεηαη ε κύµατος ηαπύηεηα δηάδμζεξ λ 0 = 700nm. ημο θςηόξ Ηζημκ ακτίνα αένα προσπίπτει κάθετα. στην έδρα ενός πρίσµατος όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Εντός του πρίσµατος, το µήκος κύµατος της ακτινο- ϐολίας ισούται µε 500nm. Γηα ηηξ πνάλεηξ κα ζεςνήζεηε όηη. Μμκμπνςμαηηθή θςηεηκή αθηίκα δηαδίδεηαη ζημ θεκό όπμο έπεη μήθμξ θύμαημξ. H αθηίκα πνμζπίπηεη θάζεηα ζηεκ έδνα εκόξ πνίζμαημξ όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. Γκηόξ ημο πνίζμαημξ, ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ηζμύηαη με. Α) Να οπμιμγίζεηε: i) ηε ζοπκόηεηα ηεξ αθηηκμβμιίαξ. ii) ημ δείθηε δηαζιάζεςξ ημο πνίζμαημξ. Α. α. τη συχνότητα της ακτινοβολίας. iii) ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ εκηόξ ϐ. ημο το δείκτη διαθλάσεως του πρίσµατος. πνίζμαημξ. γ. την ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας εντός του πρίσµατος. Β) Να ζπεδηάζεηε Β. Ναηεκ σχεδιάσετε πμνεία ηεξ την θςηεηκήξ πορείααθηίκαξ της ϕωτεινής θαη κα οπμιμγίζεηε ακτίνας και ηεκ γςκία να υπολογίσετε θαηά ηεκ μπμία την γωνία κατά την εθηνέπεηαη ηειηθά οποία ε θςηεηκή εκτρέπεται αθηίκα τελικά ζε ζπέζε ημε ϕωτεινή ηεκ αθηίκα ακτίνα πμο εηζένπεηαη σε σχέση ζημ µεπνίζμα. την ακτίνα που εισέρχεται στο πρίσµα. Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θςηόξ ζημκ αένα. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 14 Γηα ηηξ πνάλεηξ κα ζεςνήζεηε όηη.

15 ίνεται η ταχύτητα διάδοσης του ϕωτός στον αέρα c = m/s. ϑεωρήσετε ότι 2 1, 44. Για τις πράξεις να Γ.11.Μονοχρωµατική ϕωτεινή ακτινοβολία διαδίδεται σε γυάλινο σώµα, όπου το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας ισούται µε λ = 500nm. Η ακτινοβολία προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια του σώµατος µε τον αέρα µε γωνία πρόσπτωσης θ π = 30 o και ένα µέρος της διαθλάται. Η διαθλώµενη ακτινοβολία διαδίδεται µε ταχύτητα κατά 40% µεγαλύτερη από την αντίστοιχη εντός του γυάλινου σώµατος. Να υπολογίσετε : α. το δείκτη διαθλάσεως του γυάλινου σώµατος. ϐ. το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας όταν αυτή διαδίδεται στον αέρα. γ. τη γωνία διάθλασης. δ. την τιµή που ϑα έπρεπε να έχει η γωνία πρόσπτωσης, ώστε η ακτίνα να διαθλαστεί εφαπτόµενα της διαχωριστικής επιφάνειας. ίνεται η ταχύτητα διάδοσης του ϕωτός στον αέρα c = m/s. ϑεωρήσετε ότι 2 1, 44. Για τις πράξεις να Γ.12. Μονοχρωµατική ϕωτεινή ακτινοβολία διαδίδεται στον αέρα και συναντά υπό γωνία πρόσπτωσης 45 o την έδρα ΚΛ ενός γυάλινου πλακιδίου πάχους d = 27 6mm. Εντός του πλακιδίου το ϕως διαδίδεται µε ταχύτητα υ = m/s. Να υπολογίσετε : α. το λόγο του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας όταν διαδίδεται στον αέρα, προς το αντίστοιχο µήκος κύµατος όταν διαδίδεται στο πλακίδιο. Μμκμπνςμαηηθή θςηεηκή αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη ζημκ αένα θαη ζοκακηά οπό γςκία πνόζπηςζεξ έδνα ΚΛ εκόξ γοάιηκμο πιαθηδίμο ηεκ πάπμοξ. Γκηόξ ημο πιαθηδίμο ημ θώξ δηαδίδεηαη με ηαπύηεηα. Να ϐ. τη γωνία διαθλάσεως θ b κατά την είσοδο της ακτινοβολίας από τον αέρα στο πλακίδιο. οπμιμγίζεηε: α) ημ ιόγμ ημο γ. μήθμοξ το απαιτούµενο θύμαημξ ηεξ χρονικό αθηηκμβμιίαξ διάστηµα όηακ δηαδίδεηαη για να διασχίσει ζημκ αένα, ηπνμξ ακτινοβολία ημ ακηίζημηπμ το πλακίδιο. μήθμξ θύμαημξ όηακ δηαδίδεηαη ζημ πιαθίδημ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 15 β) ηε γςκία δηαζιάζεςξ θαηά ηεκ είζμδμ ηεξ αθηηκμβμιίαξ από ημκ αένα ζημ πιαθίδημ. γ) ημ απαηημύμεκμ πνμκηθό δηάζηεμα γηα κα δηαζπίζεη ε αθηηκμβμιία ημ πιαθίδημ.

16 δ. τη γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ της ακτίνας που εισέρχεται στο πλακίδιο και της ακτίνας που εξέρχεται από αυτό. ίνεται η ταχύτητα διάδοσης του ϕωτός στον αέρα c = m/s. Γ.13. ύο πρίσµατα µε ίσες ορθογώνιες τριγωνικές τοµές εφάπτονται όπως ϕαίνεται στο σχήµα, σχηµατίζοντας ένα «διπλό» πρίσµα µε τοµή ισόπλευρου τριγώνου. Το πρίσµα (1) έχει δείκτη διαθλάσεως n 1 = 3 ενώ το πρίσµα (2) έχει δείκτη διαθλάσεως n 2. Βυθίζουµε το διπλό πρίσµα σε δοχείο το οποίο περιέχει υγρό µε δείκτη διαθλάσεως n = n 1. Μονοχρωµατική ακτινοβολία συχνότητας f = Hz που διαδίδεται στο υγρό, προσπίπτει κάθετα στην έδρα ΑΒ του πρίσµατος (1) και ακολουθεί την πορεία που ϕαίνεται στο σχήµα. Α. Να υπολογίσετε το δείκτη διαθλάσεως n 2. Β. Αλλάζουµε το πρίσµα µε δείκτη διαθλάσεως n 2 µε άλλο πρίσµα που έχει δείκτη διαθλάσεως n 3 (n 3 < n) έτσι ώστε η ακτινοβολία να διέρχεται σε αυτό και συναντώντας την έδρα ΜΓ να διαθλάται στο υγρό µε γωνία διαθλάσεως θ b = 45o. Δύμ πνίζμαηα με ίζεξ μνζμγώκηεξ ηνηγςκηθέξ ημμέξ εθάπημκηαη όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα, ζπεμαηίδμκηαξ έκα «δηπιό» πνίζμα με ημμή ηζόπιεονμο ηνηγώκμο. Τμ πνίζμα (1) έπεη δείθηε δηαζιάζεςξ πνίζμα (2) έπεη δείθηε δηαζιάζεςξ εκώ ημ. Βοζίδμομε ημ δηπιό πνίζμα ζε δμπείμ ημ μπμίμ πενηέπεη ογνό με δείθηε δηαζιάζεςξ. Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία ζοπκόηεηαξ α. Να υπολογίσετε το δείκτη διαθλάσεως n 3. πμο ϐ. Να υπολογίσετε το ποσοστό µεταβολής του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας κατά δηαδίδεηαη ζημ ογνό, πνμζπίπηεη τη διέλευση της από το πρίσµα (1) στο πρίσµα (3) (Για τις πράξεις να ϑεωρήσετε ότι θάζεηα ζηεκ έδνα ΑΒ ημο 3 = 1, 725 ). πνίζμαημξ (1) θαη αθμιμοζεί γ. Να εξετάσετε ηεκ αν και σε ποιο οπτικό µέσο η ακτινοβολία είναι ορατή αν ϑεωρήσετε πμνεία πμο θαίκεηαη ζημ γνωστό ζπήμα. ότι το ορατό ϕάσµα αφορά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία της οποίας το Α) Να οπμιμγίζεηε ημ δείθηε µήκοςδηαζιάζεςξ κύµατος στο κενό. κυµαίνεται περίπου από τα 400nm έως τα 700nm. Β) Αιιάδμομε ημ πνίζμα με δείθηε δηαζιάζεςξ με άιιμ πνίζμα πμο έπεη δείθηε ίνονται η ταχύτητα διάδοσης του ϕωτός στον αέρα c = m/s και η τριγωνοµετρική ιδιότητα δηαζιάζεςξ ηµ 2 x = ɛφ2 x έηζη ώζηε ε αθηηκμβμιία κα δηένπεηαη ζε αοηό θαη ζοκακηώκηαξ ηεκ 1 + ɛφx έδνα ΜΓ κα δηαζιάηαη ζημ ογνό με γςκία δηαζιάζεςξ. i) Να οπμιμγίζεηε ημ δείθηε δηαζιάζεςξ. ii) Να οπμιμγίζεηε Μιχάληςημ Ε. πμζμζηό Καραδηµητρίου μεηαβμιήξ ημο μήθμοξ θύμαημξ 16 ηεξ αθηηκμβμιίαξ θαηά ηε δηέιεοζε ηεξ από ημ πνίζμα (1) ζημ πνίζμα (3) (Γηα ηηξ πνάλεηξ κα ζεςνήζεηε όηη ). iii) Να ελεηάζεηε ακ θαη ζε πμημ μπηηθό μέζμ ε αθηηκμβμιία είκαη μναηή ακ ζεςνήζεηε γκςζηό όηη ημ μναηό θάζμα αθμνά ηεκ ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία ηεξ μπμίαξ ημ μήθμξ θύμαημξ ζημ θεκό

Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα - ιάδοση Φωτός. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός.

Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα - ιάδοση Φωτός. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα - ιάδοση Φωτός - εκέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΘΕΜΑ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1 ο ΘΕΜΑ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Θέματα Εξετάσεων 1 ο ΘΕΜΑ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1 ο ΘΕΜΑ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων. Όταν η διαθλώµενη ακτίνα κινείται παράλληλα προς τη διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 04-05 ΠΟΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΑΣ. Β. Στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα 4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη 2014 2ο Κεφάλαιο - Κύµατα Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

γ) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις απομάκρυνσης - χρόνου, για τα σημεία Α, Β και Γ, τα οποία απέχουν από το ελεύθερο άκρο αντίστοιχα,,

γ) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις απομάκρυνσης - χρόνου, για τα σημεία Α, Β και Γ, τα οποία απέχουν από το ελεύθερο άκρο αντίστοιχα,, 1. Κατά μήκος μιας ελαστικής χορδής μεγάλου μήκους που το ένα άκρο της είναι ακλόνητα στερεωμένο, διαδίδονται δύο κύματα, των οποίων οι εξισώσεις είναι αντίστοιχα: και, όπου και είναι μετρημένα σε και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/0/1 ΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/9/2013 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη ο Κεφάλαιο - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 4ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 εκέµβρη 2014 Α.1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα : 2ο Κεφάλαιο - Κύµατα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (ϐ) υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. Α.2. υο σύγχρονες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ 1. Κατά τη διάδοση ενός μηχανικού κύματος σε ένα ελαστικό μέσον α. μεταφέρεται ενέργεια και ύλη. β. μεταφέρεται μόνον ύλη. γ. μεταφέρεται ενέργεια και ορμή από το ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ 1.. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Στη διάθλαση όταν το φως διέρχεται από ένα οπτικά πυκνότερο υλικό σε ένα οπτικά αραιότερο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιαγώνισµα στη Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ηµεροµηνία: / / 2011 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Βαθµός Ονοµατεπώνυµο:. Τµήµα: Γ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-10

Διαβάστε περισσότερα

1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Για τους δείκτες διάθλασης n 1 και n 2 ισχύει: n 2 = (11 / 10)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell, το φως είναι εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Η θεωρία αυτή α. δέχεται ότι κάθε φωτεινή πηγή εκπέμπει φωτόνια.

Διαβάστε περισσότερα

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά µήκος µιας ελαστικής χορδής µεγάλου µήκους που το ένα άκρο της είναι ακλόνητα στερεωµένο, διαδίδονται δύο κύµατα, των οποίων οι εξισώσεις είναι αντίστοιχα: και, όπου και είναι µετρηµένα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Β _70 Β. Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σημείο Ο ομογενούς ελαστικής χορδής, τη χρονική στιγμή t= αρχίζει να εκτελεί Α.Α.Τ. με εξίσωση y=,5ημπt ( SI), κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Το κύμα που παράγεται διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Κατά την ανάλυση λευκού φωτός από γυάλινο πρίσμα, η γωνία εκτροπής του κίτρινου χρώματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου. Επαναληπτικά θέματα στα ΚΥΜΑΤΑ. Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Πηγή: study4exams.gr

Φυσική Γ Λυκείου. Επαναληπτικά θέματα στα ΚΥΜΑΤΑ. Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Πηγή: study4exams.gr Φυσική Γ Λυκείου Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης Επαναληπτικά θέματα στα ΚΥΜΑΤΑ Πηγή: study4exams.gr Επιμέλεια: Μαρούσης Βαγγέλης Φυσικής ζητήματα 1 Επαναληπτικά Θέματα στα Κύματα A. Ερωτήσεις Πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΚΥΜΑΤΑ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; α Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει µήκη κύµατος µεγαλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ Θέματα Εξετάσεων

ΚΥΜΑΤΑ Θέματα Εξετάσεων ΚΥΜΑΤΑ. Θέματα Εξετάσεων 1 ΚΥΜΑΤΑ Θέματα Εξετάσεων 1) Το μήκος κύματος δύο κυμάτων που συμβάλλουν και δημιουργούν στάσιμο κύμα είναι λ. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών του στάσιμου κύματος θα είναι:

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κύµατα ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Εσπερινό Μάιος 0) Το άκρο Ο γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου,

Διαβάστε περισσότερα

4ο ιαγώνισµα - Κύµατα. Θέµα 1ο

4ο ιαγώνισµα - Κύµατα. Θέµα 1ο 4ο ιαγώνισµα - Κύµατα Ηµεροµηνία : εκέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) 1.1. Οταν ένα κύµα συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΜΠΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

0.5 B t 1 = 0, 1s. Υπόδειξη: Η διακεκομμένη γραμμή είναι το στιγμιότυπο του κύματος σε κάποια χρονική στιγμή t 1 + dt t = t 1 + dt. iii.

0.5 B t 1 = 0, 1s. Υπόδειξη: Η διακεκομμένη γραμμή είναι το στιγμιότυπο του κύματος σε κάποια χρονική στιγμή t 1 + dt t = t 1 + dt. iii. Ερωτήσεις Κύματα 1 1 Ερωτήσεις Κύματα 11 Μηχανικά Κύματα 1 Στο σχήμα βλέπουμε το στιγμιότυπο y = f(x) ενός κύματος που διαδίδεται προς τα θετικά του άξονα x Ποιά είναι η ταχύτητα του κύματος; Ποιά είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κύµατα ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 1ο: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στις ηµιτελείς παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Θέματα Εξετάσεων 1 ΚΥΜΑΤΑ. Θέματα Εξετάσεων

ΚΥΜΑΤΑ. Θέματα Εξετάσεων 1 ΚΥΜΑΤΑ. Θέματα Εξετάσεων ΚΥΜΑΤΑ. Θέματα Εξετάσεων 1 ΚΥΜΑΤΑ Θέματα Εξετάσεων 1) Το μήκος κύματος δύο κυμάτων που συμβάλλουν και δημιουργούν στάσιμο κύμα είναι λ. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών του στάσιμου κύματος θα είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση, χωρίς δικαιολόγηση. 1. Α) Φορτία που κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό των ερωτήσεων και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό των ερωτήσεων και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ιαγώνισµα φυσικής Γ λυκείου σε όλη την υλη Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό των ερωτήσεων και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.Μονοχρωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

5ο ιαγώνισµα - Ταλαντώσεις / Κύµατα. Θέµα Α

5ο ιαγώνισµα - Ταλαντώσεις / Κύµατα. Θέµα Α 5ο ιαγώνισµα - Ταλαντώσεις / Κύµατα Ηµεροµηνία : Γενάρης 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) Α.1. Μια ϕωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

προς τα θετικά του x άξονα. Ως κύμα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (άρα και το φως) ικανοποιούν τη βασική εξίσωση των κυμάτων, δηλαδή: c = λf (1)

προς τα θετικά του x άξονα. Ως κύμα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (άρα και το φως) ικανοποιούν τη βασική εξίσωση των κυμάτων, δηλαδή: c = λf (1) Φως 1 1 Φως 11 Η φύση του φωτός Το φως είναι το μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διεγείρει τα κωνία και τα ραβδία του αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού μας Αυτό έχει μήκος κύματος από λ 400

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Θέµατα Εξετάσεων

ΚΥΜΑΤΑ. Θέµατα Εξετάσεων ΚΥΜΑΤΑ Θέµατα Εξετάσεων 1) Το µήκος κύµατος δύο κυµάτων που συµβάλλουν και δηµιουργούν στάσιµο κύµα είναι λ. Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών του στάσιµου κύµατος θα είναι: α. λ β. 0 λ 2 γ. 2λ δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/0/204 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r http://edu.kliaka.g ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ιδανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Φυσική Γ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Φυσική Γ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 0 Φυσική Γ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Για κάθε µια από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ) Το μήκος κύματος δύο κυμάτων που συμβάλλουν και δημιουργούν στάσιμο κύμα είναι λ. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών του στάσιμου κύματος θα είναι: α. λ β. λ/ γ. λ δ. λ/4. ) Αν η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ

ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ένα ελαστικό μέσο διαδίδονται με ταχύτητα υ=4m/s εγκάρσια κύματα που παράγονται από την πηγή Ο, η οποία εκτελεί αμείωτες ταλαντώσεις με εξίσωση

1. Σε ένα ελαστικό μέσο διαδίδονται με ταχύτητα υ=4m/s εγκάρσια κύματα που παράγονται από την πηγή Ο, η οποία εκτελεί αμείωτες ταλαντώσεις με εξίσωση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΩΝ 1. Σε ένα ελαστικό μέσο διαδίδονται με ταχύτητα υ=4m/s εγκάρσια κύματα που παράγονται από την πηγή Ο, η οποία εκτελεί αμείωτες ταλαντώσεις με εξίσωση απομάκρυνσης y=0,02ημ40πt (S.I.).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 17. η ελάχιστη δυνατή συχνότητα ταλάντωσης των πηγών, ώστε τα κύµατα να συµβάλλουν ενισχυτικά στο σηµείο Σ και f

ΤΕΣΤ 17. η ελάχιστη δυνατή συχνότητα ταλάντωσης των πηγών, ώστε τα κύµατα να συµβάλλουν ενισχυτικά στο σηµείο Σ και f ΘΕΜΑ aaα 1. ΤΕΣΤ 17 Επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται δύο µικρά και όµοια σώµατα ίδιας µάζας, που φέρουν το ένα ποµπό (Π) και το άλλο δέκτη ( ) ηχητικών κυµάτων. Αρχικά το σώµα που φέρει τον ποµπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (13)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (13) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (13) Θέμα 1. Α. Όταν ένα σύστημα μάζα ελατήριο εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση και βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού, τότε: α. Η ενέργεια που προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ Θέμα1: Α. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος: α. εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης της πηγής β. εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:20-6.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 204 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια Θεμάτων: Παπαδόπουλος Πασχάλης ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 0 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λέξη που συμπληρώνει σωστά καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις.

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λέξη που συμπληρώνει σωστά καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4  Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9 Β.1 O δείκτης διάθλασης διαφανούς υλικού αποκλείεται να έχει τιμή: α. 0,8 β. 1, γ. 1,4 Β. Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, έχει κινητική ενέργεια Κ, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια U και ολική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

t 0 = 0: α. 2 m β. 1 m

t 0 = 0: α. 2 m β. 1 m ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1 ο 1. Μονοχρωµατική ακτίνα φωτός µεταβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΦΕ 2009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΟΕΦΕ 2009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΟΕΦΕ 2009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 MAΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ Ε Μ Α 1 ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ-ΠΟΥΛΗ Κ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

α π 10 ημ2π( )(S.I.).

α π 10 ημ2π( )(S.I.). ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΥΜΑΤΑ -ΣΥΜΒΟΛΗ 175. Αρμονικό κύμα περιόδου Τ διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με τον άξονα χ Οχ, προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα. Το υλικό σημείο του ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Το γραμμικό φάσμα του ατόμου του υδρογόνου ερμηνεύεται με

Μονάδες Το γραμμικό φάσμα του ατόμου του υδρογόνου ερμηνεύεται με Προτεινόµενα Θέµατα Γ Λυκείου Οκτώβριος 20 Φυσική ΘΕΜΑ A γενιικής παιιδείίας Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η υπεριώδης ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

sin 2 n = sin A 2 sin 2 2 n = sin A = sin = cos

sin 2 n = sin A 2 sin 2 2 n = sin A = sin = cos 1 Σκοπός Βαθμός 9.5. Ηθελε να γραψω καλύτερα το 9 ερωτημα. Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη της ανάκλασης, διάθλασης και πόλωσης του φωτός. Προσδιορίζουμε επίσης τον δείκτη διάθλασης

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα