ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/3/2013 ΑΠ: Φ22/2/1377 Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο Ταχ. Κώδικας : Ηράκλειο ΚΟΙΝ.: 1. Ε Α Περιφέρεια Κρήτης Πληροφορίες : Θ.Ζαχάρος ουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο : ΥΠΑΙΘΠΑ/ΕΥ Τοµέα Πολιτισµού Fax : Θεµιστοκλεόυς και Μεθώνης, Αθήνα ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο αναψυκτηρίου WC, για την εκτέλεση του έργου της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου». Η ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3). 3. Του Π.. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» 4. Του Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 6. Του Π..99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». 7. Του Π.. 609/85 «Κατασκευή ηµοσίων Έργων». 8. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας». 9. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 10. Του Π..118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 11. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 1

2 συναφών θεµάτων». 12. Του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 13. Την υπ' αριθ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ180/Β/ ) Υπουργική Απόφαση για «Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.». 15. Την Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ) 16. Tην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 237/ ) µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». Β. Την υπ' αριθ Φ22/2/4869/ Απόφαση της ΚΓ ΕΠΚΑ, µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών. Γ. Τη µε αρ. πρωτ.4448/ Απόφαση της Ε Α Περιφέρειας Κρήτης Ένταξης της Πράξης: «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ».. Τη µε αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/97201/5007/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου»,απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ε. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγµένη πράξη : «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» µε κωδικό πράξης: 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148. ΣΤ.Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στην ενταγµένη πράξη:«ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» Ζ. Την αρ. πρωτ. 557/ εισήγηση του επιβλέποντα του έργου και την έγκριση αυτής. Η. Την υπ' αριθ. Φ22/2/655/ (Α Α:ΒΕΤ4Γ-ΗΜ2) απόφαση της ΚΓ ΕΠΚΑ για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι : Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον 2

3 κτίριο αναψυκτηρίου WC στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν για τις ανάγκες της ενταγµένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», µε προϋπολογισµό δαπάνης ύψους µέχρι το ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις της πράξης µε κωδικό 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν τα σχετικά του διαγωνισµού (διακήρυξη, αίτηση, τεχνική έκθεση, έντυπη οικονοµική προσφορά) από τα γραφεία της ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ΤΚ Ηράκλειο (τηλ: , fax: ). Υπεύθυνος για το διαγωνισµό είναι ο κ. Ζαχάρος Θ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: Α. ΕΙ ΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός είναι πρόχειρος µειοδοτικός µε αντικείµενο τις εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και της συντήρησης των υφισταµένων κουφωµάτων στο υπάρχον κτίριο του αναψυκτηρίου WC, εντός του Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφή του επιβλέποντα του έργου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του υπόψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης. Β. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που το αντικείµενο τους είναι σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και δύνανται να καλύψουν τις απαιτήσεις του, µε έδρα την Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 188/2007, Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι δεν ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το διαγωνιζόµενο αντικείµενο. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Γ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους 3

4 προσφέροντες για διάστηµα δύο µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η κατακύρωση του ιαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, δεσµεύει όµως τον Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός επιθυµεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντα η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νοµιµοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας (για φυσικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνει ότι και µέχρι την υποβολή της προσφοράς του α)έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου. β)δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµό ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου. Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνει ότι έχει επάρκεια οχηµάτων, εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισµού και προσωπικού ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών και η διαθεσιµότητα αυτών. Επίσης, στη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση της φύλαξης των κατασκευών σε καλή κατάσταση στις εγκαταστάσεις του µέχρι την τοποθέτηση τους επί του έργου. 4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η εµπειρία σε παρόµοιες κατασκευές µε την παρουσίαση συγκεκριµένων. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να την καταθέσει µε την προσφορά του επί ποινής απόρριψης. Στις Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Προσφέροντες οι οποίοι µετά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων, κριθούν ότι δεν είναι ικανοί να εκτελέσουν και να ολοκληρώσουν τις εργασίες, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας µε αιτιολογηµένη πρόταση της Επιτροπής ιεξαγωγής του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού. Οι προσφέροντες που έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα άρθρα και Ε, αποκλείονται της 4

5 περαιτέρω διαδικασίας. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε επίσηµη ελληνική µετάφραση. Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι από την ανάρτηση και δηµοσιοποίηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του δικαιούχου και εντός δεκαπέντε (15) ηµερών και το αργότερο µέχρι και ώρα µ.µ. µπορούν να καταθέσουν στη γραµµατεία της ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ΤΚ Ηράκλειο (τηλ: , fax: ) την προσφορά τους εντός σφραγισµένου φακέλου. Οι φάκελοι δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Οι προσφορές που κατατίθενται στη ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων µετά τη λήξη της προθεσµίας, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. Ο φάκελος θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το όνοµα και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου, καθώς και το εξής: "Προσφορά για το διαγωνισµό που πραγµατοποιεί η ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων για τις εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και της συντήρησης των υφισταµένων κουφωµάτων στο υπάρχον κτίριο του αναψυκτηρίου WC στον Αρχαιολογικό Χώρο Τυλίσου». Κάθε φάκελος θα συνοδεύεται µε αίτηση υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης. Η ορισθείσα επιτροπή του διαγωνισµού θα συνέλθει την επόµενη της λήξης υποβολής των δικαιολογητικών του διαγωνισµού και ώρα το µεσηµέρι προκειµένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης. Εντός του φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται: 1.Υποφάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών. Ο υποφάκελος τοποθετείται σφραγισµένος µέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς. 2.Υποφάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον πραγµατοποιηθεί στον προσφέροντα η ανάθεση των εργασιών θα προσκοµίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την καλή λειτουργία όλων των κουφωµάτων για τουλάχιστον δύο χρόνια από την παραλαβή τους από την υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαστήµατος αυτού, η υπηρεσία δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη µη προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση αυτών και δεν θα επιβαρυνθεί µε καµία δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης. Τέλος στα πλαίσια της εγγύησης ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση υλοποίησης προληπτικών ελέγχων συντήρησης ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία των κουφωµάτων. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του επιβλέποντα 5

6 Μηχανικού η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. γ. Τεχνική Περιγραφή στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, µέθοδος κατασκευής, ποιότητα υλικών, κ.λ.π. καθώς και σαφές χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών. Στις Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υπάρχει και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών. Ο υποφάκελος τοποθετείται σφραγισµένος µέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς. 3.Υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονοµική προσφορά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτής. Ο υποφάκελος τοποθετείται σφραγισµένος µέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς. Όλα τα παραπάνω έγγραφα-δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα. Ειδικότερα για την «Οικονοµική προσφορά» Η οικονοµική προσφορά θα έχει τη µορφή του συνηµµένου στη παρούσα διακήρυξη υποδείγµατος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν µε κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως µόνο σε ευρώ και θα είναι υπογεγραµµένες από τον διαγωνιζόµενο. Για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς θα δοθεί κατ αποκοπήν τίµηµα που θα περιλαµβάνει το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, το κόστος κατασκευής,µεταφοράς και τοποθέτησης των κουφωµάτων επί του έργου, το κόστος συντήρησης των υφισταµένων καθώς και οποιοδήποτε κόστος συντήρησης και καλής λειτουργίας αυτών προκύψει για τα επόµενα δύο χρόνια. Επίσης περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη µισθοδοσίας και ασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολήσει ο ανάδοχος. Στις τιµή της προσφοράς θα συµπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και θα δεσµεύει τον τελικό ανάδοχο µέχρι την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειµένου ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτού. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηµατίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά µε τις προσβάσεις, τη διακίνηση, τις αποστάσεις και γενικές όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών. 6

7 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής δε γίνονται αποδεκτές. ιευκρινίσεις, τροποποιήσεις, αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή της προσφοράς που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη κατάθεση των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, ούτε εναλλακτικές προσφορές. Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται τροποποίηση του αντικειµένου της. Η. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των προσφορών τους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τους ενδιαφεροµένους, οι οποίοι έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, (π.δ.118/2007 άρθρο 15). Θ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα από τα σχετικά τεύχη του διαγωνισµού (διακήρυξη, αίτηση, τεχνική έκθεση, οικονοµική προσφορά) από το Τεχνικό τµήµα της ΚΓ ΕΠΚΑ κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων. Το κείµενο της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚΓ ΕΠΚΑ, στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΙΘΠΑ (www.yppo.gr), και στο πρόγραµµα «ιαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr). ΙΑ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στη παρούσα. Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος, αποσφραγίζεται, µονογράφονται οι υποφάκελοι και τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Πραγµατοποιείται αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής. Εφόσον κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών τα στοιχεία κριθούν αποδεκτά, η επιτροπή προχωράει στην αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη «τεχνική προσφορά». Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες τεχνικές προσφορές δε κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. ΙΒ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή (κατ αποκοπή τίµηµα), εφόσον εξασφαλίζονται τα απαιτούµενα 7

8 τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά εκτέλεσης των εργασιών (τεχνική προσφορά). Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον µειοδότη που έχει δώσει την πλέον συµφέρουσα προσφορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς είναι ο ενδιαφερόµενος να καταθέσει και ολοκληρωµένη τεχνική προσφορά. Προσφορές που είναι ασαφείς, αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Αυτονόητα, δε θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δε πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού και των γενικότερων και απαράβατων όρων των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης. IΓ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΗ Η τελική κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. Η ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ειδοποιεί εγγράφως το µειοδότη ότι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κατακυρώθηκε σε αυτόν και τον καλεί για τη προσκόµιση των ακόλουθων δικαιολογητικών, πριν την υπογραφή της σύµβασης: 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει, ότι δε τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 2.Πρόσφατο πιστοποιητικό αρµοδίας αρχής περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων, µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά. 3.Πλήρη στοιχεία της νόµιµης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δηµοσίευσης του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 4.Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 5.Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος. Στα πλαίσια υπογραφής της σύµβασης ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του καθώς και για το προσωπικό της Υπηρεσίας και για κάθε τρίτο. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισµός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε απλή δήλωση της. Ι. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα αναλάβει άµεσα την τήρηση των όρων της. Μετά την ηµεροµηνία υπογραφής στης σύµβασης θα πρέπει εντός ενός (1) µήνα να ολοκληρωθεί 8

9 το τεχνικό αντικείµενο αυτής. Η απόκλιση από το παραπάνω χρονοδιάγραµµα, δίνει το δικαίωµα στην υπηρεσία να διακόψει τη σύµβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. Τυχόν λάθη ή αποκλίσεις στην κατασκευή θα σηµαίνει διακοπή της σύµβασης, χωρίς καµία υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο. Τόσο ο σχεδιασµός όσο και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των κουφωµάτων και την συντήρηση των υφισταµένων, θα είναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από τα αρµόδια όργανα του ΥΠΑΙΘΠΑ µελέτη «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», την συνηµµένη τεχνική περιγραφή του επιβλέποντα του έργου καθώς επίσης θα πρέπει να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου. Μικρής κλίµακας τροποποιήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο µετά από ενηµέρωση της υπηρεσίας και την σύµφωνη γνώµη της προϊσταµένης αρχής. ΙΕ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, θα γίνει από την αρµόδια για το έργο Επιτροπή παραλαβής εργασιών που ορίζεται από την ΚΓ ΕΠΚΑ και η οποία µετά από την εισήγηση του επιβλέποντα του έργου θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. ΙΖ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ευρώ µε την προσκόµιση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών και µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε την νόµιµη παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου καθώς και τις όποιες άλλες νόµιµες κρατήσεις. Για την πληρωµή απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της ΚΓ ΕΠΚΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισµό του έργου «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148. Συνηµένα: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Έντυπο Προσφοράς 3. Υπόδειγµα Αίτησης 4. Υπόδειγµα Σύµβασης. Ο προϊστάµενος της ΚΓ ΕΠΚΑ κ.α.α. ΣΕΡΠΕΤΣΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Αρχαιολόγος 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ηράκλειο, 6 Φεβρουαρίου 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα πλαίσια του έργου «ιαµόρφωση του Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», το οποίο υλοποιείται σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ / Α1 / Φ23 / 97201/ 5007/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών του έργου απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΚΓ ΕΠΚΑ, πραγµατοποιούνται εργασίες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του µνηµείου και αναβάθµισης των κτιριακών υποδοµών. Οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου και τις τεχνικές οδηγίες της ΚΓ ΕΠΚΑ µε βασικό γνώµονα την εναρµόνιση µε το φυσικό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και της συντήρησης των υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο του αναψυκτηρίου WC για τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού Χώρου. Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, η ΚΓ ΕΠΚΑ πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών σε ειδικευµένο ανάδοχο µε εµπειρία σε παρόµοιας φύσης εργασίες. Η διαδικασία για την ανάθεση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους πρόχειρους µειοδοτικούς διαγωνισµούς που αφορούν την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων µε αυτεπιστασία. Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών - Προδιαγραφές Υλικών 1. ΘΥΡΕΣ 1.α Εξωτερική Θύρα Τύπου 1 (Θ1) Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή, διαστάσεων 0,95 Χ 1,95µ. περαστή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη κατασκευή του συγκεκριµένου κουφώµατος λόγω της χρήσης του από ΑΜΕΑ. Θα είναι ανοιγµένη προς τα έξω καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,90µ, φέρουσα χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική) και οριζόντιο χειρολισθήρα σχήµατος Π και κάσα σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε τις παρακείµενες επιφάνειες. Η κατασκευή της θύρας θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, µε φύλλα πρεσσαριστά από κόντρα πλακέ θαλάσσης και 10

11 έγχρωµης µελαµίνης σε κάθε πλευρά, πλήρης επιφάνειας χωρίς φεγγίτες, συνολικού πάχους 5 cm. Το εσωτερικό πλαίσιο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές κ.λ.π.) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα µελαµίνης: ενδεικτικού τύπου σειράς classic της εταιρίας Shelman Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 1. όψη πόρτας για WC AMEA κάτοψη πόρτας για WC AMEA (τύπος 1) 1β. Εξωτερικές Θύρες Τύπου 2 (Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ6) Θύρες µονόφυλλες ανοιγόµενες, ταµπλαδωτές, γενικών διαστάσεων 0,85 Χ 2,10 (αριθµός τεµαχίου 1) και 0,94Χ 2,00 (αριθµός τεµαχίων 4) ειδικού σχεδίου. Θα είναι ανοιγµένες προς τα έσω καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,75µ, φέρουσες χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική) και κλειδαριά. Η κατασκευή των θυρών θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, από ξυλεία τύπου Σουηδίας (περιθωρίων 4,5Χ12), διπλά τζάµια 4mm και 5mm, νταπλά στο κάτω µέρος και πορταδέλες από ορείχαλκο. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 5. 11

12 σχέδια εξωτερικών θυρών (τύπος 2) 1γ. Θύρες Εσωτερικές Τύπου 3 (Θεσ. 1, Θεσ. 2), (Θες.3) Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, γενικών διαστάσεων 0,78 x 2,10µ, 0,73 x 2,10µ, 0,80 x 2,10µ, περαστές. Η κατασκευή της θύρας θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, µε φύλλα πρεσσαριστά από κόντρα πλακέ θαλάσσης και έγχρωµης µελαµίνης σε κάθε πλευρά, πλήρης επιφάνειας χωρίς φεγγίτες, συνολικού πάχους 5 cm. Το εσωτερικό πλαίσιο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χωνευτή κλειδαριά κατάλληλη για πόρτα WC και χειρολαβές) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα µελαµίνης: ενδεικτικού τύπου σειράς classic της εταιρίας Shelman. Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 3. 12

13 σχέδιο εσωτερικών θυρών (τύπος 3) 2. ΦΕΓΓΙΤΕΣ 2α. Σταθεροί εξωτερικοί φεγγίτες (Τεµ. 4) (Φ 1, Φ 2, Φ 3, Φ 4) Τέσσερεις (4) εξωτερικοί φεγγίτες σταθεροί, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε υαλοστάσια συνήθη, διαστάσεων 0,44µ. x 0,94µ. Τα κουφώµατα θα είναι ορθογώνια, σταθερά και θα τοποθετηθούν στην εσωτερική πλευρά του τοίχου. Θα αποτελούνται από το τετράξυλο (κάσσα) διατοµής τουλάχιστον 9 9 εκ. και θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες 4mm και 5mm (χωρίς καΐτια) µε πηχίσκους στερέωσης αυτών. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη ορθή λειτουργία. Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Αριθµός τεµαχίων ΠΑΡΑΘΥΡΑ 3.α Παράθυρα WC και κυλικείου (Τεµ. 5) (Π 1, Π 2, Π 3, Π 4, Π 5) Σε τέσσερα ορθογώνια παράθυρα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη, µε υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόµενα σε κατακόρυφο άξονα Οι διαστάσεις των ανοιγµάτων είναι 0,63 x 0,70 µ., 0,60 x 0,70 µ., 0,35 x 0,73 µ., 0,75 x 0,75 µ., 0,63 x 0,80 µ. Τα κουφώµατα θα είναι ορθογώνια, ανοιγόµενα / µονόφυλλα µε δυνατότητα ανάκλησης και θα τοποθετηθούν στην εσωτερική πλευρά του λιθόκτιστου τοίχου. Θα αποτελούνται από το τετράξυλο (κάσσα) διαστάσεων 9 9 εκ. και θα φέρουν υαλοπίνακες διπλούς µε πηχίσκους στερέωσης αυτών ο ένας εκ των δύο ηµιδιαφανές για τα παράθυρα των wc. Θα φέρουν χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική). Η κατασκευή των παραθύρων θα γίνει από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, από ξυλεία τύπου Σουηδίας (περιθωρίων 4,5Χ12), διπλά τζάµια 4mm και 5mm, και πορταδέλες από ορείχαλκο. Περιλαµβάνονται επίσης σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (χειρολαβές) και µικροϋλικά, καθώς και η εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και πλήρη 13

14 ορθή λειτουργία συµπεριλαµβανοµένου και της τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΟΦΥΛΛΩΝ Συντήρηση τεσσάρων (4) δίφυλλων ανοιγόµενων, ταµπλαδωτών, πορτόφυλλων γενικών διαστάσεων 0,94Χ 2,00 (αριθµός τεµαχίων 4) ειδικού σχεδίου, περιστρεφόµενες σε κατακόρυφο άξονα. Τα πορτόφυλλα ανήκουν στις εξωτερικές θύρες (τύπου 2). Περιλαµβάνει απόξεση, παλαιών χρωµάτων, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία επανατοποθέτησης και λειτουργίας. Τα πορτόφυλλα Χρώµα βαφής: ενδεικτικού τύπου SIKKENS R0757T Η τελική επιλογή του χρώµατος θα γίνει από την οµάδα επίβλεψης του έργου. Αριθµός τεµαχίων 4. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. H ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ξηρή και άριστης ποιότητας, επίπεδη χωρίς στρεβλώσεις, καθαρή χωρίς σχισµές και κατά το δυνατόν χωρίς ρόζους. 2. Όλα τα κουφώµατα θα εφαρµόζουν στις πατούρες, θα φέρουν νεροχύτη για την παροχέτευση των όµβριων και θα διαθέτουν παρεµβύσµατα ανεµοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας. 3. Τα κουφώµατα θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Η προσαρµογή και τοποθέτηση των κουφωµάτων στα πλαίσια των ανοιγµάτων θα προσδιοριστεί µετά από κοινή επίσκεψη στο έργο από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα. Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επί τόπου σωστή µέτρηση των διαστάσεων, παρουσία του επιβλέποντα, την ακριβή εφαρµογή των µετρήσεων κατά την κατασκευή και τη σωστή τοποθέτηση των κουφωµάτων στα υπάρχοντα ανοίγµατα στις θέσεις που θα του υποδειχθούν. 4. Τα κουφώµατα (µε τα των υαλοπινάκων) θα πρέπει να φθάσουν βερνικωµένα (δύο χέρια λάδι εµποτισµού το πρώτο άχρωµο, το δεύτερο χρωµατιστό σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας και ένα ακόµη χέρι βερνίκι εµποτισµού ώστε να µη σχηµατιστεί κρούστα στην τελική επιφάνεια) στο χώρο του εργοταξίου σε άριστη κατάσταση. Το λάδι και το βερνίκι εµποτισµού θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής για την προστασία των κουφωµάτων από τις έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, κ.λπ.). 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των κουφωµάτων για τουλάχιστον 2 χρόνια από την παραλαβή τους. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαστήµατος αυτού, η υπηρεσία δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του είδους µη προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δε θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Περιλαµβάνεται και η υποχρέωση του προµηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα ώστε το υπό προµήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 14

15 6. Τα µεταλλικά µέρη - εξαρτήµατα κλειδαριές και χειρολαβές σε όλα τα κουφώµατα θα είναι ανοξείδωτα, απλού σχεδίου και θα περικλείονται στην τιµή προσφοράς. Ακολουθούν τα σχεδία κάτοψης και όψεων του κτιρίου µε την αρίθµηση και την θέση των κουφωµάτων ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 15

16 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΡΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΚΑΣΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΥΡΑ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,95 1,95 1,00 WC AMEA ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,85 2,10 1,00 WC AΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,95 2,00 4,00 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,78 2,10 1,00 ΩΜΑΤΙΟ ΦΥΛΑΚΑ ΡΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,73 2,10 1,00 WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 0,80 2,10 1,00 WC AΝ ΡΩΝ ΡΟΜΙΚΗ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,94 0,44 4,00 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,63 0,70 1,00 WC AΝ ΡΩΝ ΑΜΕΑ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ Ο,60 0,70 1,00 WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,35 0,73 1,00 WC AΝ ΡΩΝ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,75 0,75 1,00 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 0,63 0,8 1 ΩΜΑΤΙΟ ΦΥΛΑΚΑ ΥΠΕΡΜΑΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΟΦΥΛΛΩΝ Ο Επιβλέπων Θεοδόσης Ζαχάρος Αρχιτέκτων Μηχ/κός 17

18 ΠΡΟΣ: ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ξανθουδίδου & Ξατζηδάκη Ταχ.Κώδικας: Ηράκλειο Κρήτης. ΕΡΓΟ:«ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αφού ενηµερώθηκα από την σχετική ιακήρυξη µε αριθµό Φ22/2/1377/ της ΚΓ ΕΠΚΑ για το αντικείµενο, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε θέµα : Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο αναψυκτηρίου WC, στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου, ο οποίος θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΚΓ ΕΠΚΑ, προσφέρω: α/α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 1. Εργασίες κατασκευήςτοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων. Κατ αποκοπήν τίµηµα.... (αριθµητικά)...* *Σηµειώνεται η τιµή ολογράφως. Ο Προσφέρων Ηµεροµηνία (Σφραγίδα-Υπογραφή) 18

19 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ξανθουδίδου & Ξατζηδάκη Ταχ.Κώδικας: Ηράκλειο Κρήτης. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος.. µε έδρα αποδεχόµενος όλους τους όρους της υπ αριθµ. Φ22/2/1377/ διακήρυξης, παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτηση µου για συµµετοχή στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής - τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων στο υπάρχον κτίριο αναψυκτηρίου WC, στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου, της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου». Ηµεροµηνία.. Ο Αιτών (Υπογραφή-Σφραγίδα) 19

20 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ WC, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ για την εκτέλεση των εργασιών της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Στο Ηράκλειο σήµερα./ /2013 µεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ της ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΓ Ε.Π.Κ.Α.) της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Τ.Κ ) και εκπροσωπείται νόµιµα από την κ. Σερπετσιδάκη Ιωάννα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ΚΓ ΕΠΚΑ εφεξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ της, µε επαγγελµατική έδρα στην οδό, µε Α.Φ.Μ,.Ο.Υ., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από., σύµφωνα µε το υπ. αρ..παραστατικό εκπροσώπησης, εφεξής καλούµενος «Ανάδοχος» και αφού έλαβαν υπόψη τους: (1) Την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ WC, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ, της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου». (2) Τον φάκελο του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου και την υπ' αριθµ.. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του ως άνω διαγωνισµού. Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τις εργασίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ WC, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ, για την εκτέλεση των εργασιών της ενταγµένης στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ » πράξης µε τίτλο «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην Τεχνική Περιγραφή του επιβλέποντα Μηχανικού. Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από τα αρµόδια όργανα του ΥΠΑΙΘΠΑ µελέτη: «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», τις προφορικές, γραπτές οδηγίες, τα σχέδια της οµάδας επίβλεψης του έργου, την συνηµµένη τεχνική έκθεση του επιβλέποντα και την τεχνική προσφορά που κατέθεσε ο ανάδοχος. Συµφωνείτε ότι ο Ανάδοχος αναλαµβάνει δια του παρόντος συµφωνητικού την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης των υφισταµένων κουφωµάτων, χωρίς την ανάγκη διενέργειας πρόσθετων εργασιών από την υπηρεσία. Όλα τα απαιτούµενα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 2 20

21 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συµφωνείτε µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι η έναρξη των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί άµεσα µετά την υπογραφή της παρούσης. Το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης τους ορίζεται σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της παρούσης. Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε πρόβληµα µπορεί να επηρεάσει το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον επιβλέποντα του έργου και την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεούται να τηρεί τους νόµους, διατάγµατα, οδηγίες δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες χρησιµοποιώντας έµπειρο και ειδικευµένο προσωπικό και καλύπτει µε δικά του έξοδα το όποιο κόστος ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα και µέριµνα την πλήρη ευθύνη για τη λήψη κάθε πρόσθετου µέτρου για την ασφαλή, πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών. Συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει τα κατά τον νόµο κατάλληλα και αναγκαία µέτρα ασφαλείας (κράνη, γάντια, κατάλληλα υποδήµατα, κ.λ.π.) για την προστασία του προσωπικού του από ατυχήµατα, για τα οποία φέρει ακέραια και εξ ολοκλήρου την αστική και ποινική ευθύνη. ιευκρινίζεται και συµφωνείτε ότι σε όλα τα παραστατικά (δελτία αποστολής-τιµολόγια παροχής υπηρεσιών), θα αναγράφονται µε σαφήνεια τα κωδικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του αναδόχου καθώς και ο τίτλος του έργου. Σε περίπτωση που ζητηθούν θα πρέπει να είναι στη διάθεση της υπηρεσίας όλα τα απαραίτητα έντυπα µε τις προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις των δοµικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να προσφέρει γραπτή εγγύηση χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, µε την οποία θα δεσµεύεται για την καλή λειτουργία των κουφωµάτων. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαστήµατος εγγύησης, η υπηρεσία δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη µη προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση αυτών και δεν θα επιβαρυνθεί µε καµία δαπάνη για την αποκατάσταση των βλαβών. Στα πλαίσια της εγγύησης ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση υλοποίησης προληπτικών ελέγχων συντήρησης ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία αυτών. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν αστοχίες, θα είναι υπόχρεος για την άµεση αντικατάσταση αυτών, µε έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το τίµηµα (Οικονοµικό Αντάλλαγµα)που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο είναι σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της παρούσας σύµβασης και έως το ποσό των...ευρώ (κατ αποκοπήν τίµηµα) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Οικονοµικά στοιχεία προσφοράς αναδόχου 1. Εργασίες κατασκευής-τοποθέτησης νέων ξύλινων κουφωµάτων και συντήρησης υφισταµένων:... (συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.) Στην κατ αποκοπήν τιµή που καθορίζεται στην οικονοµική προσφορά συµφωνείται ότι συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου, οποιασδήποτε φύσεως, που απαιτούνται για την ασφαλή, πλήρη, έντεχνη και σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης εκτέλεσης των εργασιών καθώς επίσης και ότι η συµφωνηθείσα οικονοµική προσφορά δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση. 21

22 Επίσης ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δηλώνει και αποδέχεται ότι στη συµφωνηθείσα κατά αποκοπή τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες µεταφοράς, προµήθειας, επεξεργασίας, φύλαξης και ασφάλισης του όποιου εξοπλισµού ή µηχανηµάτων τα οποία ανήκουν στον Ανάδοχο, καθώς και οι όποιες δαπάνες ασφάλισης και απασχόλησης του όποιου προσωπικού αυτού. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα δια του παρόντος, ότι επισκέφθηκε τον τόπο του αρχαιολογικού Έργου και σχηµάτισε πλήρη και σαφή εικόνα - προσωπική αντίληψη σχετικά µε τις προσβάσεις, τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τις αποστάσεις, τη στενότητα χώρου και γενικά όλες τις συνθήκες που µπορεί να επηρεάσουν την οµαλή εξέλιξη και το κόστος των εργασιών. Συµφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη του προσωπικού του και θα επιβαρύνεται µε την κάλυψη και καταβολή των όποιων αµοιβών ή ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. ή προς οποιοσδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ µετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών µε την σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον επιβλέποντα του έργου και την παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του, µετά την έγγραφη πιστοποίηση του επιβλέποντα του έργου για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειµένου. Συµφωνείται ότι η παραλαβή θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει ορισθεί από την ΚΓ ΕΠΚΑ, ότι τα κουφώµατα ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά στην συνηµµένη οικονοµική και τεχνική προσφορά του δεύτερου των συµβαλλοµένων και στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, καθώς και στους όρους της παρούσας σύµβασης. Η πληρωµή θα βαρύνει τις πιστώσεις τις ενταγµένης πράξης : «ιαµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου» µε κωδικό πράξης: 2010ΣΕ της ΣΑΕ0148. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε την νόµιµη παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου καθώς και τις όποιες άλλες νόµιµες κρατήσεις. Για την πληρωµή, ο δεύτερος των συµβαλλοµένων οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: δελτία αποστολής, τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και κάθε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από το διαχειριστή του έργου. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης και για κάθε απαίτηση του Εργοδότη, ο δεύτερος των συµβαλλοµένων Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα µε την υπογραφή της παρούσας σύµβασης την µε αριθµό. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της. µε ηµεροµηνία., ποσού ίσου µε το 10% της καθαρής συµβατικής αξίας της προµήθειας, ήτοι. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει για όλη την διάρκεια εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης και µέχρι την οριστική παραλαβή - ολοκλήρωση των εργασιών (δια της υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής) και θα παραµείνει άτοκα στα χέρια του πρώτου των συµβαλλοµένων «Εργοδότη» ως εγγύηση για την τήρηση των όρων του παρόντος. Η ανωτέρω εγγύηση ενέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο δεύτερο των συµβαλλοµένων Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του πρώτου των συµβαλλοµένων Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 22

23 Ουδείς µπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα Σύµβαση και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ( ιακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή, Τεχνική Προσφορά, Οικονοµική Προσφορά) είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατα του, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκηση του στο µέλλον. ΑΡΘΡΟ 8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Η παρούσα Σύµβαση και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο, αποκλειστική αρµοδιότητα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, τα συµβαλλόµενα µέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος µε την επωνυµία.,υπέγραψαν αυτή τη συµφωνία σε τέσσερα (4) αντίτυπα, η οποία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της. Από τα πρωτότυπα, τo ένα κατατίθενται στην ΚΓ ΕΠΚΑ για τον φάκελο του έργου, το δεύτερο έλαβε o Ανάδοχος και το τρίτο και τέταρτο έλαβε ο οικονοµικός υπόλογος του έργου και υπογράφεται ως έπεται. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΚΓ ΕΠΚΑ Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων 23

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/2012 16 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 Ταχ. /νση: Μητροπόλεως 25, 52100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24670

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη,17-11-2010 ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 25/10/2011 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. πρωτ. 5756 Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214 74 100 Πληροφορίες:Γ ΚΛΑ ΟΣ Τηλέφωνο: 28310

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ. Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα 5-12-2012 ηµέρα Τετάρτη µεταξύ των συµβαλλοµένων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ. Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα 5-12-2012 ηµέρα Τετάρτη µεταξύ των συµβαλλοµένων: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 9η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : 5003 Τ.Θ. : 832

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014 Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:37:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΨΙΦΓ-ΚΝΒ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη, 27/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 2789 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη, 27/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 2789 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη, 27/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 2789 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.616,20 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 21-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 576 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29/11/2011 ΑΠ: Φ22/2/8639

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29/11/2011 ΑΠ: Φ22/2/8639 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29/11/2011 ΑΠ: Φ22/2/8639 Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 03.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 540 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2811 Πολύγυρος, 09.5.2012 Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ. :63 100 Πολύγυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης και γενικής χρήσης» Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων»

«Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης και γενικής χρήσης» Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Φάκελος: Φ1/16 Ταχ.Δ/νση: Μακρυγιάννη 2-4 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 28η ΘΕΜΑ: 5 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 258/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22-12-2011 συνεδρίασης των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδ. Σταθµού 8 531 00 Φλώρινα Κ. Σουέρεφ 23850/28206 23850/28231 kthepka@culture.gr

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδ. Σταθµού 8 531 00 Φλώρινα Κ. Σουέρεφ 23850/28206 23850/28231 kthepka@culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Φλώρινα, 25 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 865

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 16 Νοεµβρίου 2012 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Training του ηµοτικού Γυµναστηρίου στο Παγκρήτιο στάδιο και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 04/06/2015 Α.Π.: 2937

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 04/06/2015 Α.Π.: 2937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1305,08 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1305,08 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθ. Πρωτ. :6640 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι Β Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Κ Λ Α Σ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 8/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα