ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 25/10/ η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. πρωτ Ταχ. /νση: Αρκαδίου Πληροφορίες:Γ ΚΛΑ ΟΣ Τηλέφωνο: Fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια Έτοιµου σκυροδέµατος για την εκτέλεση των εργασιών της ενταγµένης στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου »πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ B ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΜ ΠΡΕΒΕΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» (Προϋπολογισµός έως 33,000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) Η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις : 1. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122 α/5,8,1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 2.Tου Π. 609/85 (ΦΕΚ Α/24-31/12/285) Κατασκευή ηµοσίων έργων. 3. Του Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/τ.Α'/ ) Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει σήµερα και ειδικότερα των άρθρων 11 και 12 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις παραγ. 33α & 33β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/τ.Α'/ ) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». 4. Του Π.. 118/2007 άρθρο 2 παρ 4 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου». 5. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α'/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 6. Του Ν.2362/1995 άρθρο 83 παρ 1 (ΦΕΚ247/τ.Α/ «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 7. Του Π.. 191/2003 (ΦΕΚ. 146/τ.Α'/ ) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού». 8. Του Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/09) Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης.

2 9.Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α'/ ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. Β. Την υπ' αριθ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ. 1 του Ν.2362/95». Γ. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΠΙ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/τ.Β ) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων του ΥΠΠΟ».. Το Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικήτικων οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». Ε' Την 5495/ απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΜ ΠΡΕΒΕΛΗ» στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου » του ΕΣΠΑ. ΣΤ. Την ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47-46/44489/1425 /06/05/2011 για την εκτέλεση του έργου«αποκατασταση Β ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΜ ΠΡΕΒΕΛΗ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από τη 28Η ΕΒΑ. Ζ Τις εγκεκριµένες και διαθέσιµες πιστώσεις για το έργο 2011ΣΕ της ΣΑΕ0148 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΜ ΠΡΕΒΕΛΗ Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ». Η. Το µε αριθµ 5554/12/10/2011 αίτηµα της οµάδας επίβλεψης για την προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος Θ. Την από 12/10/2011 τεχνική περιγραφή του κ. Σωτήρη Παναγόπουλου, επιβλέπων του έργου. Ι. Την υπ' αριθµ. 5719/24/10/2011 απόφαση του προϊσταµένου της 28ης Ε.Β.Α. για την έγκριση δαπάνης και διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ µ ε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος για την εκτέλεση των εργασιών της ενταγµένης στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου » πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΜ ΠΡΕΒΕΛΗ Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ» προϋπολογισθείσης αξίας (33.000,00 )τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και λοιπών κρατήσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις της ΣΑΕ0148 του Π Ε και συγκεκριµένα του έργου 2011ΣΕ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΜ ΠΡΕΒΕΛΗ Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ.» Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 1. ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα είναι πρόχειρος και απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον τριών προσφορών από προµηθευτές έτοιµου Σκυροδέµατος. Οι προµηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο για το σύνολο των ζητούµενων ειδών.

3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος για την εκτέλεση των αναστηλωτικών εργασιών στην ΙΜ ΠΡΕΒΕΛΗ Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ. 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανάθεση θα γίνει µε βάση την κείµενη αρχαιολογική νοµοθεσία που διέπει την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισµού (προκύριξη - τεχνική έκθεση- έντυπη προσφορά) από τα γραφεία της 28ης ΕΒΑ, Αρκαδίου 214- Ρέθυµνο, τηλ και , µέχρι τις 11/11/2011(από τον κο Παναγόπουλο Σωτήριο Αρχιτέκτονα και κα Φιολιτάκη Αναστασία αρχαιολόγος επιβλέποντες του έργου.) Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηµατίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά µε τις προσβάσεις, την διακίνηση του εξοπλισµού τους, τις αποστάσεις, την στενότητα του χώρου και γενικά όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες που µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν το αργότερο µέχρι αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η αίτηση θα συνοδεύεται από σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει τη λέξη «προσφορά» προς την 28η ΕΒΑ όπου διενεργεί την προµήθεια, τον αριθµό της προκυριξης, το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΜ ΠΡΕΒΕΛΗ Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ», την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού( ) και τα στοιχεία του προµηθευτή. Ο φάκελος θα περιέχει: α) την οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα και β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος: 1. ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και των συνηµµένων σε αυτήν εγγράφων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2. ότι δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από διαγωνισµό άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις 3. ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περ 1 του εδ. α της παραγρ 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ,Α /2008) 4. ότι δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στη περίπτωση 2 εδ. α της παραγρ 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ,Α /2008) 5. ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο. 6.ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περ. 3 του εδ. α της παρ 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ,Α /2008). 7. Η προσφορά του αναδόχου ισχύει έως Η υποβολή θα γίνεται στην υπηρεσία είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή και θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τις ώρες από 09:00 έως 14:00 στα γραφεία της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο Ρέθυµνο (Αρκαδίου 214 τηλ ) στην κα Φωτάκη Στέλλα.

4 Ο διαγωνισµός θα γίνει µε συνολική µειοδοτική προσφορά. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισµός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός των τριών ( 3 ) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της 28ης Ε.Β.Α., αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε απλή δήλωσή της. Η ολοκλήρωση του έργου που θα αναλάβει ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρκαδίου 214- Ρέθυµνο την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 από τριµελή επιτροπή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Μετά το πέρας της προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ( ηµέρα Παρασκευή ) καµιά άλλη προσφορά δεν γίνεται δεκτή. - Η επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους, τους αριθµεί και τους µονογραφεί. - Η επιτροπή του διαγωνισµού στις 11:00 ανοίγει τους φακέλους και ελέγχει την πληρότητα (αίτηση-προσφορά-υπεύθυνη δήλωση) - Η επιτροπή διαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των προσφορών. - Οι διαγωνιζόµενοι ενηµερώνονται για τυχόν διορθώσεις στις προσφορές τους από λογιστικά λάθη. - Η επιτροπή του διαγωνισµού συντάσσει πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού για την ανάθεση της προµήθειας στο µειοδότη. - Η τελική κατακύρωση θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες 6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαµηλότερη τιµή. 7. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοσης των υλικών θα γίνει επί τόπου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Β ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» σταδιακά και µετά από παραγγελία των επιβλεπόντων έως τις Το κόστος µεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο. 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος θα προσκληθεί για την υπογραφή της σύµβασης εντός πέντε (5) ηµερών. 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα γίνει: 1) µετά την παράδοση και την παραλαβή - έλεγχο από την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών της υπηρεσίας που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµό 3050/10/06/2011 απόφαση του προϊσταµένου της εφορίας. 2) αφού ο ανάδοχος προσκοµίσει τα σχετικά παραστατικά (τιµολόγια), ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Εφορείας και 3) γίνουν οι νόµιµες κρατήσεις (8% ή 4% φόρος παρακράτησης για εργασία και υλικά αντίστοιχα) 10. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά του αναδόχου ισχύει έως

5 11. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Το κείµενο της Προκήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Τ, στην ιστοσελίδα και στο Ε. Β. Ε. Ρεθύµνου. 12. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (κατά την υποβολή των δικαιολογητικών) 1. Αίτηση για συµµετοχή στο διαγωνισµό 2. Σφραγισµένος Φάκελος ο οποίος θα έχει: α) την οικονοµική Προσφορά εις διπλούν και β) Υπεύθυνη δήλωση δ) πιστοποιητικό ποιότητας υλικών ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Τεχνική περιγραφή του κ Σωτήρη Παναγόπουλου, επιβλέπων του έργου. 2. Έντυπο προσφοράς 3. Σχέδιο σύµβασης Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας καα Μαϊλης Αθανάσιος Αρχαιολόγος µε βαθµό Β

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση Β Πτέρυγας Ι. Μονής Πρέβελη Νοµού Ρεθύµνου» 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Ρέθυµνο ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. πρωτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για τις ανάγκες του έργου : «Αποκατάσταση Β Πτέρυγας Ι. Μονής Πρέβελη Νοµού Ρεθύµνου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » και εκτελείται από την 28 η Ε.Β.Α. δι αυτεπιστασίας, απαιτείται η προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος: Α) Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 για την κατασκευή υποθεµελίωσης (όπου κριθεί αναγκαίο), διαζωµάτων, πλακών δωµάτων κ.λ.π. Β) Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 για την κατασκευή υποστρώµατος δαπέδων επί του εδάφους. Τα παραπάνω υλικά πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν µαζί µε την προσφορά. Το έργο έχει έναρξη την 1/6/2011 και λήξη την 31/12/2014. H παράδοση του σκυροδέµατος θα γίνεται στον τόπο του έργου σταδιακά µε την πρόοδο των εργασιών έως την λήξη του έργου την Το κόστος µεταφοράς των υλικών στον τόπο του έργου θα επιβαρύνει τον προµηθευτή. Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια δεν θα υπερβεί το ποσόν των ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Ο Επιβλέπων του Έργου Μιχάλης Ανδριανάκης Σωτήρης Παναγόπουλος Αρχαιολόγος µε βαθµό Α Αρχιτέκτων Μηχανικός

7 ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος προσφέρω, µε βάση την συνηµµένη τεχνική περιγραφή της 28 ης Ε.Β.Α., τις παρακάτω τιµές για την προµήθεια σκυροδέµατος για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Β Πτέρυγας Ι. Μονής Πρέβελη Νοµού Ρεθύµνου»: ΕΙ ΟΣ 1-Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (τιµή ανά κυβικό µέτρο) 2-Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (τιµή ανά κυβικό µέτρο) 3-Προσαύξηση για χρήση πρέσας (τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος) 4-Προσαύξηση για προσθήκη ρευστοποιητή (τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος) ΤΙΜΗ Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς του σκυροδέµατος επί τόπου του έργου και δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι παραπάνω τιµές ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης έως την λήξη του έργου στις H παράδοση των υλικών θα γίνεται στον τόπο του έργου σταδιακά µε την πρόοδο των εργασιών. Ρέθυµνο /2011 Ο προσφέρων

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Αρκαδίου Πληροφορίες :Γ ΚΛΑ ΟΣ Τηλέφωνο : Fax: ΣΥΜΒΑΣΗ Για την προµήθεια Eτοιµου Σκυροδέµατος για την εκτέλεση των εργασιών της ενταγµένης στο ΕΠ «Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου » πράξης «Αποκατάσταση Β Πτέρυγας Ι.Μ Πρέβελη N Ρεθύµνου» Προϋπολογισµός : ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στο Ρέθυµνο, σήµερα, ηµέρα του έτους 2011,, στα γραφεία της 28 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Αρκαδίου , Ρέθυµνο, µε ΑΦΜ : ,.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Μιχάλη Ανδριανάκη Προϊστάµενο της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. και Β) ο κ ΑΝΑ ΟΧΟΣ, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρία «ΑΝΑ ΟΧΟΣ» Ο οποίος εδρεύει.. µε ΑΦΜ..Ο.Υ.. καλούµενος εφεξής ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Μιχάλης Ανδριανάκης µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1) Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ146/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» 2) Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»

9 3) Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ247/Α/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 4) Το Π..118/07 (ΦΕΚ150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 5) Το Ν.1958/ (ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» 6) Το Π..99/92 (ΦΕΚ46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» 7) Το Π.. 186/2009 (ΦΕΚ213/Α/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού & Τουριστικής Ανάπτυξης» 8) Την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση έργων. 9. ) Τις εγκεκριµένες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου [Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ. -ΕΡΓΟΡΑΜΑ : , Κωδικός Πράξης Π..Ε. : Σ.Α. Ε0148 & Κωδικός Πράξης Σ.Α. 2011ΣΕ ]. 9 Την µε αριθµ 5554/12/10/2011 Τεχνική Έκθεση του αρχιτέκτονα της 28 ης ΕΒΑ κ Σωτήρη Παναγόπουλου. 10-Την µε αριθ.5719/24/10/2011 απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού ευρώ ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,και λοιπών κρατήσεων. 11-το από ----/---/2011 πρακτικό της επιτροπής προχείρων και τακτικών µειοδοτικών διαγωνισµών για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος για της ανάγκες του έργου ;Αποκατάσταση Β Πτέρυγας ΙΜ Πρέβελη Ν Ρέθυµνης. 12-Την µε αριµθ απόφαση έγκρισης αποτελέσµατος ιαγωνισµού και την ανάθεση ποσού ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων στον «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ».. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : Αποκατάσταση Β πτέρυγας ΙΜ Πρέβελη Ν Ρεθύµνου.. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσιας,σταδιακα µε την πρόοδο των εργασιών και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου µε ευθύνη του αναδόχου. Για τα παραπάνω υλικά δόθηκε από τον Ανάδοχο η εξής προσφορά : ΕΙ ΟΣ ΤΙΜΗ 1. Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (τιµή ανά κυβικό µέτρο)

10 2. Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (τιµή ανά κυβικό µέτρο) 3. Προσαύξηση για χρήση πρέσας (τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος) 4. Προσαύξηση για προσθήκη ρευστοποιητή (τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος) Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς του σκυροδέµατος επί τόπου του έργου και δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι παραπάνω τιµές ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης έως την λήξη του έργου στις H παράδοση των υλικών θα γίνεται στον τόπο του έργου σταδιακά µε την πρόοδο των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Έναρξη της παρούσας σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως την , ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του έργου«αποκατάσταση Β ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΜ ΠΡΕΒΕΛΗ Ν ΡΕΘΥΜΝΗΣ». H Προµήθεια των υλικών θα πραγµατοποιηθούν σταδιακά εντός του χρονικού διαστήµατος από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και την Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την Υπηρεσία 3 ηµέρες πριν την εκτέλεση της προµήθειας των υλικών. Εάν µετά από τρεις συνεχόµενες ειδοποιήσεις δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου, η µη συµµόρφωση του αναδόχου στα παραπάνω αναφερόµενα, µετά από τρεις έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσµα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις µπορεί να είναι : αναγραφή στο ηµερολόγιο του έργου, ειδοποίηση µέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που θα δηλώσει ο ανάδοχος ή fax στον αριθµό που θα δηλώσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης, έγγραφη επιστολή ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο κρίνει ο φορέας του έργου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στον χώρο του έργου που θα οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της υπηρεσίας και για κάθε τρίτο. Η επίβλεψη της προµήθειας των υλικών του υπ όψη έργου θα γίνει από µηχανικούς που έχει ορίσει η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, προϊσταµένη αρχή του έργου θα είναι η 28η Ε.Β.Α. ΑΡΘΡΟ 3 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και λοιπών νοµίµων κρατήσεων. ΑΡΘΡΟ 4 Πληρωµή

11 Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών. Την προµήθεια των υλικών θα επιβεβαιώσει η αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών µετά από έγγραφη αναφορά των επιβλεπόντων του έργου. Πριν την πληρωµή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 28ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: Τιµολόγια Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της υπηρεσίας Η σχετική δαπάνη βαρύνει Τις εγκεκριµένες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου [Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ. -ΕΡΓΟΡΑΜΑ : , Κωδικός Πράξης Π..Ε. : Σ.Α. Ε0148 & Κωδικός Πράξης ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι και την 31/12/2014, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου. Εάν και εφόσον δοθεί χρονική παράταση των εργασιών από την αρµόδια διαχειριστική αρχή, οφείλει να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του για την εγκεκριµένη διάρκειά της και εφόσον αυτή δεν ξεπερνάει τους 12 (δώδεκα) µήνες. ΑΡΘΡΟ 6 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας ή καθυστερεί να εκτελέσει τις απαιτούµενες εργασίες, η υπηρεσία δικαιούται να κυρήξη έκπτωτο τον ανάδοχο µε απλή δήλωση της. ΑΡΘΡΟ 7 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας του Προϊσταµένου της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Ρεθύµνου. ΑΡΘΡΟ 10 ιάρκεια σύµβασης

12 Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την ,ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του έργου «Αποκατάσταση Β πτέρυγας Ι.Μ Πρέβελη Ν Ρεθύµνης». Σε περίπτωση χρονικής παράτασης των εργασιών, που µπορεί να γίνει ύστερα από έγκριση της αρµόδιας διαχειριστικής αρχής, δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης (15% επιπλέον του συµβατικού χρόνου). ΑΡΘΡΟ 11 Σύνταξη σύµβασης Έκαστος των συµβαλλοµένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ορών της παρούσας σύµβασης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από τα αντίτυπα τα τρία κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 28ης Ε.Β.Α. και ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Για την 28η Ε.Β.Α. Ο Προϊστάµενος της Εφορείας κ.α.α ΜαΪλης Αθανάσιος Αρχαιολόγος µε βαθµό Β

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού

ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/3/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.19 12:45:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7237465ΦΘ3-Ρ7Ν Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Σέρρες, 28 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1514 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 00160/24-01-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 00160/24-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» Ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας ΣΥΜΒΑΣΗ

«Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» Ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4302

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ/κή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/47917/26410/1488 Ηµ/νία: 27/02/2015 Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/47917/26410/1488

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/47917/26410/1488 Ηµ/νία: 27/02/2015 Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/47917/26410/1488 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.27 11:01:09 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 60ΤΑ465ΦΘ3-ΞΤ9 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/47917/26410/1488

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Άγιος Νικόλαος, 27-02-2015 Αριθμ. Πρωτ.:00634

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Άγιος Νικόλαος, 27-02-2015 Αριθμ. Πρωτ.:00634 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΔΑΠΚ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πρίγκηπος Γεωργίου 47 & Νίκωνος, Άγιος Νικόλαος Ταχ.Κώδικας: 72100 Πληροφορίες: Μ. Σαπουντζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 15-2-2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2-3-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι Β Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Κ Λ Α Σ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4024/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4024/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 10/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Παρµενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα