Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:"

Transcript

1 Συνοπτικός οδηγός παραπόνων Τι κάνει η Επιτροπή Η περί Αυστραλιανής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που ερευνά και συμβιβάζει καταγγελίες διακρίσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κοινοπολιτεία κάτω από ορισμένες συνθήκες. Η Επιτροπή ενεργεί με τρόπο αμερόληπτο και δεν ενεργεί για κανέναν από τους ενεχόμενους στην καταγγελία. Αυτός ο οδηγός μπορεί να σας βοηθήσει αν θέλετε να καταθέσετε μια καταγγελία. Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι: Νόμος περί Φυλετικών Διακρίσεων του 1975 (Racial Discrimination Act 1975) Νόμος περί Διακρίσεων λόγω φύλου του 1984 (Sex Discrimination Act 1984) Νόμος περί Αυστραλιανής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1986 (Australian Human Rights Commission Act 1986) Νόμος περί Διακρίσεων λόγω αναπηρίας του 1992 (Disability Discrimination Act 1992) Νόμος περί Διακρίσεων λόγω ηλικίας του 2004 (Age Discrimination Act 2004) Φυλή Ο Νόμος περί φυλετικών διακρίσεων του 1975 καθιστά παράνομη τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των ανθρώπων λόγω της φυλής, του χρώματος, προέλευσης, εθνικότητας ή καταγωγής σε συγκεκριμένες εκφάνσεις του δημόσιου βίου όπως στην εργασία και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Ο νόμος απαγορεύει επίσης το φυλετικό μίσος. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος κάνει, λέει ή εκδίδει κάτι δημόσια που είναι πιθανό να σας προσβάλλει, να σας θίξει ή να σας εκφοβίσει λόγω της φυλής, του χρώματος, της εθνικότητας ή της καταγωγής σας. Φύλο Ο Νόμος περί διακρίσεων φύλου του 1984 καθιστά παράνομη τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των ανθρώπων λόγω του φύλου, της οικογενειακής κατάστασής τους ή εγκυμοσύνης σε συγκεκριμένες εκφάνσεις του δημόσιου βίου όπως στην εργασία και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Είναι επίσης παράνομη η απόλυση από την εργασία λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Ο νόμος επίσης απαγορεύει την σεξουαλική παρενόχληση στο δημόσιο βίο. Σεξουαλική παρενόχληση είναι η ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα την οποία θα θεωρούσε ενοχλητική, προσβλητική ή απειλητική ένας λογικός άνθρωπος. Αναπηρία Ο Νόμος περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας του 1992 καθιστά παράνομη τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός ανθρώπου με αναπηρία από κάποιον χωρίς αναπηρία στις περισσότερες εκφάνσεις του δημόσιου βίου όπως στην εργασία, εκπαίδευση, πρόσβαση σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Η λέξη "αναπηρία" ορίζεται ευρέως και συμπεριλαμβάνει κάθε είδους σωματικής και ψυχιατρικής αναπηρίας καθώς και την παρουσία οργανισμών που φέρουν ασθένειες στο σώμα.

2 Ο νόμος επίσης καλύπτει μια αναπηρία που έχετε τώρα, είχατε στο παρελθόν, πιθανόν να έχετε ή να θεωρείται ότι έχετε. Καλύπτει επίσης τον εξοπλισμό, βοηθούς ή εκπαιδευμένα ζώα που πιθανόν να διαθέτετε λόγω της αναπηρίας σας. Ηλικία Ο Νόμος περί διακρίσεων λόγω ηλικίας του 2004 καθιστά παράνομη τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των ανθρώπων λόγω της ηλικίας τους σε συγκεκριμένες εκφάνσεις του δημόσιου βίου όπως στην εργασία, στην παροχή αγαθών, υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, στέγασης, εκπαίδευσης και την εφαρμογή των Κοινοπολιτειακών νόμων και προγραμμάτων. Κάποιες εκφάνσεις του δημόσιου βίου εξαιρούνται από το Νόμο όπως στην ασφάλεια συνταξιοδότησης (superannuation), μετανάστευση, φορολόγηση, μισθοδοσία νέων και στους πολιτειακούς νόμους. Επίσης, δεν είναι παράνομη η παροχή προνομιακού οφέλους σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα όπου αποσκοπεί στην εκπλήρωση αναγκών που προκύπτουν από αυτή την ηλικιακή ομάδα. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εργασία Ο Νόμος περί Αυστραλιανής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1986 καλύπτει δυο βασικά σημεία καταγγελιών. Το πρώτο σημείο ασχολείται με τις φερόμενες ως παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ή εκ μέρους της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται ως αυτά που συμπεριλαμβάνονται σε συγκεκριμένες διεθνείς Συνθήκες και Διακηρύξεις, και οι οποίες προδιαγράφονται από, ή διατυπώνονται κάτω από αυτό το Νόμο, όπως η Διεθνής Συνθήκη για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα [International Covenant on Civil and Political Rights] και το Συνέδριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού [Convention on the Rights of the Child]. Το δεύτερο σημείο καταγγελιών είναι η άδικη μεταχείριση στην εργασία και την απασχόληση για λόγους θρησκείας, πολιτικής άποψης, κοινωνικής προέλευσης, ηλικίας, ποινικού μητρώου, σεξουαλικών προτιμήσεων ή συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων. Εξαίρεση, απαλλαγές και υπεράσπιση Όλοι οι προαναφερόμενοι νόμοι προβλέπουν διάφορες εξαιρέσεις και απαλλαγές καθώς δεν είναι παράνομη κάθε άδικη μεταχείριση. Υπάρχουν επίσης κάποιες διαδικασίες υπεράσπισης που διατίθενται στους εναγόμενους. Κάνοντας μια καταγγελία Η Επιτροπή παρέχει δωρεάν υπηρεσία καταγγελιών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή για συμβουλές και βοήθεια για ένα πρόβλημα που θεωρείτε ότι έχει προκληθεί από μεροληψία ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σας. Δεν υπάρχει ανάγκη να έχετε νομική εκπροσώπηση. Η απόφαση του κατά πόσον θα εμπλακεί δικηγόρος εξαρτάται καθαρά από τους ενεχόμενους. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειώσετε ότι η Επιτροπή δεν παρέχει καμία οικονομική υποστήριξη για νομική εκπροσώπηση.

3 Πολλές καταγγελίες ξεκινούν με ένα τηλεφώνημα στην Επιτροπή. Ένας υπάλληλος πληροφοριών για καταγγελίες θα σας βοηθήσει να κρίνετε αν η καταγγελία σας μπορεί να αναληφθεί από την Επιτροπή. Αν ναι, θα σας δοθούν συμβουλές για το επόμενο βήμα που θα πρέπει να κάνετε. Η Επιτροπή διαθέτει υπηρεσίες τηλεγραφομηχανής (ΤΤΥ) και διερμηνέων για ερωτήσεις μέσω τηλεφώνου. Ο αριθμός τηλεφώνου της γραμμής πληροφοριών για καταγγελίες είναι Ο αριθμός της υπηρεσίας πληροφοριών και μετάφρασης Κατάθεση καταγγελίας στην Επιτροπή Εκτός από μερικές ειδικές περιπτώσεις, όλες οι καταγγελίες στην Επιτροπή πρέπει να γίνονται γραπτώς. Αυτό μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε γραπτή μορφή (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η Επιτροπή διαθέτει έντυπα καταγγελιών. Παρόλο ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το έντυπο καταγγελίας, είναι πολύ χρήσιμο γιατί σκιαγραφεί όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να μας δώσετε όταν κάνετε μια καταγγελία. Θα πρέπει να στείλετε την καταγγελία σας στη διεύθυνση: The Director Complaint Handling Australian Human Rights Commission GPO Box 5218 Sydney NSW 2001 Πώς θα γίνει ο χειρισμός της καταγγελίας σας Η διαδικασία καταγγελιών είναι ευέλικτη, αλλά οι περισσότερες καταγγελίες αντιμετωπίζονται γενικά με τον παρακάτω τρόπο. Όλες οι καταγγελίες που λαμβάνονται από την Επιτροπή εκτιμώνται από τον διευθυντή χειρισμού καταγγελιών (Director, Complaint Handling). Πιθανόν να επικοινωνήσει μαζί σας το προσωπικό της Επιτροπής για περισσότερες πληροφορίες. Κατόπιν (αν αποφασιστεί ότι η καταγγελία σας απαιτεί έρευνα), η Επιτροπή επικοινωνεί γραπτώς με τον εναγόμενο (το άτομο ή τον οργανισμό τον οποίο καταγγέλλετε), του δίνουν ένα αντίγραφο της καταγγελίας σας και ζητούν τα σχόλιά του σχετικά με την καταγγελία κάνοντας κάποιες ερωτήσεις. Ο εναγόμενος θα έχει συνήθως είκοσι-μια (21) ημέρες μέσα στις οποίες μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής. Συνήθως σας δίνεται ένα αντίγραφο της απάντησης. Αφού γίνει η έρευνα και παραληφθούν οι σχετικές πληροφορίες, ο Πρόεδρος θα αποφασίσει είτε να: τερματίσει (κλείσει) τη καταγγελία, είτε να προσπαθήσει να συμβιβάσει την καταγγελία μέσω συμφιλίωσης.

4 Η συμφιλίωση επέρχεται όταν η Επιτροπή, ο καταγγέλλων και ο εναγόμενος δουλεύουν μαζί προσπαθώντας να βρουν μια λύση με την οποία μπορούν να συμφωνήσουν όλοι οι ενεχόμενοι. Η διαδικασία συμφιλίωσης παρέχει μια ευκαιρία και για τις δυο πλευρές να παρουσιάσουν τη δική τους άποψη των πραγμάτων, χωρίς να χρειαστεί να πάνε στο δικαστήριο, και να επιλύσουν την καταγγελία με λιγότερο τυπικό τρόπο και με όρους με τους οποίους μπορούν να συμφωνήσουν οι ενεχόμενοι. Η συμφιλίωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, γραπτώς ή μέσω τηλεφώνου. Λόγοι για τον τερματισμό μιας καταγγελίας Αν μια καταγγελία δεν τακτοποιηθεί μέσω συμφιλίωσης, ο Πρόεδρος θα τερματίσει τη καταγγελία. Ο Πρόεδρος μπορεί ακόμα να τερματίσει μια καταγγελία για αρκετούς άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένου και ότι δεν έχει πεισθεί ότι: Η καταγγελθείσα πράξη είναι παράνομη, Η καταγγελία κατατέθηκε περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες αφού έλαβε χώρα η μεροληπτική μεταχείριση, Η καταγγελία στερείται ουσίας, Υπάρχει καλύτερος τρόπος επανόρθωσης από αυτόν που έχει, ή θα μπορούσε να έχει, χρησιμοποιηθεί ή Το ζήτημα είναι υπόθεση με δημόσια σημασία που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας. Εφόσον τερματιστεί μια καταγγελία κάτω από το Νόμο περί φυλετικών διακρίσεων του 1975, το Νόμο περί διακρίσεων λόγω φύλου του 1984, το Νόμου περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας του 1992 ή το Νόμου περί διακρίσεων λόγω ηλικίας του 2004, ο Πρόεδρος θα εκδώσει μια «Γνωστοποίηση Τερματισμού». Αυτή θα σας επιτρέψει να καταθέσετε μια αίτηση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας για ακρόαση και απόφαση. Η Επιτροπή δεν μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την δικαστική σας υπόθεση. Θα πρέπει να σημειώσετε ότι αν αποτύχετε, είναι πιθανό να χρειαστεί να πληρώσετε τα έξοδα των άλλων ενεχομένων. Αν η υπόθεση υπόκειται στο Νόμο περί Αυστραλιανής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1986 σχετικά με μια ισχυριζόμενη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μεροληψία στην εργασία ή την απασχόληση, ο Πρόεδρος μπορεί να αρνηθεί τη συνέχιση της έρευνάς του για παρόμοιους λόγους με αυτούς που περιγράφονται παραπάνω. Παρόλα αυτά, δεν είναι διαθέσιμη καμία δικαστική δράση κάτω από αυτό το Νόμο. Αν ο Πρόεδρος αποφασίσει ότι έχει συντελεστεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μεροληψία, πρέπει να το αναφέρει στον ομοσπονδιακό Υπουργό Δικαιοσύνης (Attorney-General) και μπορεί να εισηγηθεί για την αποκατάσταση του ζητήματος. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης (Attorney-General) πρέπει τότε να παρουσιάσει αυτή την αναφορά στο Κοινοβούλιο.

5 Πώς να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Γραμμή πληροφοριών καταγγελιών or (κόστος τοπικού τηλεφωνήματος). Ο αριθμός τηλεγραφομηχανής (TTY) είναι Υπηρεσία Μετάφρασης και Πληροφοριών (για διερμηνεία) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Ιστοσελίδα Παρακαλούμε απευθύνετε κάθε επιστολή προς: Director Complaints Handling Australian Human Rights Commission Level 8, 133 Castlereagh Street Sydney NSW 2000 ή GPO Box 5218 Sydney NSW 2001

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία

Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας (Australian Human Rights

Διαβάστε περισσότερα

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ «Έχω μια ανησυχία - Ένα βίντεο για τους ηλικιωμένους που λαμβάνουν φροντίδα, τις οικογένειες και φίλους τους» Noeline Brown

Διαβάστε περισσότερα

VICTORIA. Greek Ελληνικά. Cardholder Handbook. Εγχειρίδιο Κατόχου Κάρτας ADMIT TWO ADMIT

VICTORIA. Greek Ελληνικά. Cardholder Handbook. Εγχειρίδιο Κατόχου Κάρτας ADMIT TWO ADMIT VICTORIA Greek Ελληνικά Cardholder Handbook Εγχειρίδιο Κατόχου Κάρτας Languages and Formats Πίνακας περιεχοµένων Εγχειρίδιο Κατόχου Κάρτας Σεπτέµβριος 2003 Εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Greek/Ελληνικά Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Getting Things Sorted Προγραμματισμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Επιστημονική επεξεργασία: Δρ. Νίκος Τριμικλινιώτης και Κορίνα Δημητρίου 1 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ισότητας ευκαιριών Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Greek/Ελληνικά. Planning for the Future Σχεδιασμός για το Μέλλον People with disability Άτομα μα αναπηρία. Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Greek/Ελληνικά. Planning for the Future Σχεδιασμός για το Μέλλον People with disability Άτομα μα αναπηρία. Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Greek/Ελληνικά Planning for the Future Σχεδιασμός για το Μέλλον People with disability Άτομα μα αναπηρία Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Σχεδιασμός για το Μέλλον Άτομα μα αναπηρία Βελτίωση της ζωής των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. για το δικαίωμα των ατόμων με. αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον. τομέα της απασχόλησης και της εργασίας

Εγχειρίδιο. για το δικαίωμα των ατόμων με. αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον. τομέα της απασχόλησης και της εργασίας Σχέδιο Δράσης «Διαδρομές Ισότητας» 2007 - Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους Εγχειρίδιο για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα σου. Ένας οδηγός για ηλικιωμένα άτομα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα σου. Ένας οδηγός για ηλικιωμένα άτομα Τα ανθρώπινα δικαιώματα σου Ένας οδηγός για ηλικιωμένα άτομα Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 P a g e Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 5 Χρησιμοποιώντας αυτόν τον οδηγό...

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα δικαιώματα που σας παρέχει η Οδηγία για τα θύματα Maria McDonald, BL.

Γνωρίστε τα δικαιώματα που σας παρέχει η Οδηγία για τα θύματα Maria McDonald, BL. Γνωρίστε τα δικαιώματα που σας παρέχει η Οδηγία για τα θύματα Maria McDonald, BL. Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Δικαιώματα JUSTICIA είναι το Ιρλανδικό Συμβούλιο για τις Πολιτικές Ελευθερίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ ΠΑΡΕΝΌΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΊΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ. Οδηγίες προς ναυτιλιακές εταιρείες. корабоплаването

ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ ΠΑΡΕΝΌΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΊΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ. Οδηγίες προς ναυτιλιακές εταιρείες. корабоплаването ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ ΠΑΡΕΝΌΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΊΕΣΗΣ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ. European Community Shipowners Associations European Transport Workers Federation Ίσες ευκαιρίες & Διαφορετικότητα στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε CatholicCare Sydney Greek Translation Protecting Your Rights ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιτροπή Αναθεώρησης Νόµων της Βικτώριας Περίληψη της Πληροφοριακής Έκθεσης Σχετικά µε την Κηδεµονία Greek Ελληνικά

1 Επιτροπή Αναθεώρησης Νόµων της Βικτώριας Περίληψη της Πληροφοριακής Έκθεσης Σχετικά µε την Κηδεµονία Greek Ελληνικά 1 Επιτροπή Αναθεώρησης Νόµων της Βικτώριας Περίληψη της Πληροφοριακής Έκθεσης Σχετικά µε την Κηδεµονία Greek Ελληνικά 2 Εισαγωγή και Ιστορικό ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Βικτώρια έχει θεσπίσει νόµους

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Μαθησιακές υσκολίες 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 5

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Ψυχικές ιαταραχές 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Προοίμιο Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των Κρατών κάτω από τον Χάρτη των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney. Υπηρεσίες για Φροντιστές

Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney. Υπηρεσίες για Φροντιστές Ενημερωτικό Εγχειρίδιο Φροντιστή Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney Υπηρεσίες για Φροντιστές Freecall: 1800 052 222* *οι κλήσεις από κινητά τηλέφωνα χρεώνονται με τις ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α CRI(2009)31 Version grecque Greek version ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (τέταρτος κύκλος επιτήρησης) Υιοθετήθηκε στις 2 Απριλίου 2009 ηµοσιεύθηκε στις 15 Σεπτεµβρίου 2009 ECRI Secretariat Directorate

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων. εμπορίας στην

Κατευθυντήριες. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων. εμπορίας στην Κατευθυντήριες οδηγίες για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας στην Ευρώπη Ιούνιος 2013 Η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. την εργασιακή εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. την εργασιακή εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

9558 6800 www.lctg.net.au

9558 6800 www.lctg.net.au GREEK leichhardt Ομάδα κοινοτικής συγκοινωνίας 9558 6800 www.lctg.net.au m a r r i c k v i l l e l e i c h h a r d t Ενημερωτικό Φυλλάδιο Επιβατών Περιεχόμενα Περιγραφή, επιλεξιμότητα, άλλες γλώσσες Εγγραφή,

Διαβάστε περισσότερα