Europeana, EuropeanaLocal.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Europeana, EuropeanaLocal. sarantos@ionio.gr"

Transcript

1 Europeana, EuropeanaLocal και Εθνικός Συσωρευτής Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Σαράντος Καπιδάκης Εκ µέρους της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας Σκέψου τον Πολιτισµό

2

3 Europeana.eu -Γιατί; Ενισχύει την Ε.Ε. στην οικονοµία της γνώσης ιατηρεί τα πολιτιστικά ιδρύµατα που σχετίζονται µε τις µελλοντικές γενεές Αποδεικνύει την πολιτιστική ποικιλοµορφία της Ευρώπης Κρατά ψηφιοποιηµένα πολιτιστικά στοιχεία στο δηµόσιο τοµέα Επενδύει στις δηµιουργικές βιοµηχανίες ιασφαλίζει νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και νέες αγορές

4 Europeana.eu -Γιατί; Ενσωµατώνει το περιεχόµενο του συνόλου των τοµέων ίνει την πολυγλωσσική, πολυπολιτισµική ποικιλοµορφία της Ευρώπης στον κόσµο Προβάλει την εθνική κληρονοµιά διεθνώς Προωθεί τον πολιτιστικό τουρισµό Οι συµµετέχοντες επωφελούνται από τα αποτελέσµατα, π.χ: Εµπλουτισµένα µεταδεδοµένα

5 Πιθανή δοµή της Europeana Museum A Archive A Library A Library X Archive X Museum X National Digital Library EuropeanaLibrary ACE Film Archive 1 Film Archive 2 Film Archive 3 Film Archive X TEL NL 1 NL 2 NL 3 MICHAEL Παρέχει αποθετήριο και εργαλεία Eurbica National Archive 1 National Archive 3 National Archive 2

6 Ανοµοιογένεια στη Europeana Πρέπει να υποστηρίξουν τις ίδιες αναζητήσεις µε αποδοτικό τρόπο, παρά τα διαφορετικά: Είδη οργανισµών: αρχεία, βιβλιοθήκες, µουσεία, Μεγέθη: µεγάλα και µικρά Τύποι ψηφιακών αντικειµένων: εικόνες, κείµενα, Γλώσσα περιεχοµένου Μεταδεδοµένα (σχήµατα και κανόνες/οδηγίες) Ποιότητα αντικειµένων Οργάνωση περιεχοµένου

7 Η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση Συγκοµιδή (αντιγραφή) µεταδεδοµένων Κοινή αποθήκευση σε ενιαίο σχήµα Ίδια λειτουργικότητα για όλα Ενηµερώνονται τακτικά από τις πηγές Είναι προσβάσιµα από κοινή Πύλη Χρειάζονται µετασχηµατισµοί µεταδεδοµένων Αυξάνουν τη διαλειτουργικότητα Μειώνουν τη λειτουργικότητα

8 Εργαλεία ιαλειτουργικότητας Πρότυπα Οντολογίες σηµασιολογία Κοινή πρακτική ιορατικότητα στις επιλογές Ειδικοί στο χώρο εφαρµογής, στην πληροφορική και στην επιστήµη της πληροφορίας

9 Μεταδεδοµένα Χρειάζονται για την περιγραφή των αντικειµένων. Πρότυπαχρειάζονται για να έχουµε κοινή αντίληψη των δεδοµένων που περιγράφονται µε αυτά Μας προσφέρουν µεγαλύτερη δοµή Μας περιορίζουν στην ευελιξία Επεξεργάζονται ευκολότερα µηχανικά Είναι αναγκαιότερα σε ψηφιακά αντικείµενα Αφού στα συµβατικά έχουµε αισθητήρια αντίληψη για αναγνώριση, θέση, θέµατος,

10 Κύριοι Ευρωπαϊκοί Άξονες Συγκέντρωση περιεχοµένου για την πολιτισµική και επιστηµονική κληρονοµιά της Ευρώπης Εθνικοί φορείς Μικρότερα οργανισµοί EuropeanaLocal, EFG, Athena, CARARE and APEnet Βελτίωση στην πρόσβαση ThoughtLab EUROPEANĂ V.1.0 και EuropeanaConnect

11 Κάτοχοι Περιεχοµένου EDLocal European level (1) European Digital Library Virtual Information Space National level (10s) National Archives National Libraries Aggregated repositories Local level (1000s) Archives Libraries Museums Content level (infinite) Items & Collections Items & Collections Items & Collections

12 EuropeanaLocal: partners Ίδρυµα EDL Ένα Υπουργείο Πολιτισµού ύο Εθνικές Βιβλιοθήκες ύο Εθνικά Μουσεία Τρεις Πολιτιστικοί Οργανισµοί Εθνικής Εµβέλειας Επτά ηµόσιες Βιβλιοθήκες Πέντε Πολιτιστικά Ιδρύµατα Περιφερειακού Επιπέδου Ένα Επαρχιακό Μουσείο Ένα Ερευνητικό Ίδρυµα Επτά Εταιρίες Ιδιωτικού Τοµέα. Ένας Παροχέας Ψηφιακού Περιεχοµένου

13 Σηµαντικοί Τύποι Περιεχοµένου Αντικείµενα και συλλογές µεγάλης πολιτιστικής αξίας («θησαυροί») σε τοπικό επίπεδο. Ειδικές τοπικές συλλογές που κατέχουν µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ή οπτικοακουστικά αρχεία Εικόνες ηµόσια «πολιτιστικά» αρχεία, σε τοπικούς φορείς

14 Στόχοι της EuropeanaLocal Βελτίωση διαλειτουργικότητας σε ψηφιακό περιεχόµενο αρχείων βιβλιοθηκών και µουσείων Βελτίωση διαθεσιµότητας στο περιεχόµενο αντικείµενα µόνο από τους εταίρους Αναδείξει την αξία του τοπικού περιεχοµένου Προωθήσει ψηφιοποίηση του τοπικού περιεχοµένου Ανάπτυξη ευρωπαϊκού δικτύου αποθετηρίων (π.χ. µε εθνικές ή τοπικές ψηφιακές βιβλιοθήκες ή πολιτιστικές πύλες) Ολοκλήρωση του περιεχοµένου µε το µοντέλο της Europeana

15 Παροχείς Περιεχοµένου Οι παροχείς περιεχοµένου πρέπει να διαθέτουν: Ψηφιακό περιεχόµενο Λογισµικό διάθεσης Υποστήριξη συγκοµιδής (OAI-PMH) Συµφωνία συνεργασίας Κάποιες δοκιµές συγκοµιδής

16 Πλεονεκτήµατα Συµµετοχήςστο EuropeanaLocal Για να υιοθετηθούν περισσότερο τα πρότυπα Για να αναδείξουν καλύτερα τους θησαυρούς τους Για να βελτιώσουν τις δεξιότητες του προσωπικού Για να εµπλουτίσουν βελτιώσουν τα µεταδεδοµένα Για να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες Επικοινωνία:

17 Χρονοδιάγραµµα δράσεων Αξιολόγηση ερωτηµατολογίου (Νοέµβριος 2008) Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από παροχείς περιεχοµένου (Ιανουάριος 2009) ηµιουργία/αναβάθµιση αποθετηρίων ( ) Σύνδεση µε τις µηχανές αναζητήσεων της Europeana-συγκοµιδή µεταδεδοµένων ( )

18 Πλεονεκτήµατα Συµµετοχής Για να υιοθετηθούν περισσότερο τα πρότυπα Για να αναδείξουν καλύτερα τους θησαυρούς τους Για να βελτιώσουν τις δεξιότητες του προσωπικού Για να εµπλουτίσουν βελτιώσουν τα µεταδεδοµένα Για να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες

19 Ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκτελεί τη συγκοµιδή και προώθηση στη Europeana Τεχνική υποστήριξη οκιµές Επικοινωνία, διάχυση Εκπαίδευση Είναι η ΚΒ Βέροιας Επικοινωνία: Για το µέλλον, έχουν δεσµευτεί τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισµού πως θα αναλάβουν αυτά

20 Πρώτοι Έλληνες Παροχείς Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέγαρο Μουσικής Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα Κέρκυρας Κέρκυρας

21 Προκλήσεις Ενσωµάτωσης Περιεχοµένου Legacy databases Standards Collections i2010 Ministries of Culture Michael TELplus TEL-ME-MOR TEL Minerva Resources Metadata SKOS Items Metadata harvesting Mining OCR IPR XML/HTTP Application profiles Content EDLocal National initiatives National Cps Europeana Committee of Regions Regional Cps Local Cps Thematic networks EDLnet EDL Foundation Commission Authentication Meta noise OAI-PMH OWL Fedora SemanticWeb Ontologies Greenstone Tagging RDF Controlled vocabularies DSpace Geography Collabularies Search engines Deep content Taxonomies Folksonomies Web 2.0 Syndication/RSS/Atom Web Services Blogs Business models AJAX Future services Google Participation IPR WIKIs Payment Open Source Multi-lingual services XML/HTTP

22 Βήµατα ιαδικασίας Μετανάστευσης Περιεχοµένου

23 EuropeanaLocal ( ) ίκτυο βέλτιστων πρακτικών Ψηφιακό περιεχόµενο τοπικών οργανισµών, βιβλιοθηκών, µουσείων, αρχείων, Τοπική υποδοµή περιεχοµένου για συγκοµιδή και ευρετηρίαση µεταδεδοµένων Σε Ευρωπαϊκό δίκτυο αποθετηρίων OAI-PMH Που απεικονίζουν τα µεταδεδοµένα στο κοινό Profile Εναρµόνιση τοπικών λεξιλογίων µε SKOS Καθιέρωση εύκολων διαδικασιών Για το Europeana και άλλες υπηρεσίες (τουρισµός, εκπαίδευση, καθηµερινότητα, έρευνα)

24 Εργαστήριο Σκέψης οκιµάζονται καινοτόµες προσεγγίσεις και νέα λειτουργικότητα ThoughtLab Συµµετοχή χρηστών στις υπό ανάπτυξη εφαρµογές και στέλνοντας σχόλια.

25 Ψηφιοποίηση Ένα εργαλείο να συντονίσει προσπάθειες ψηφιοποίησης µεταξύ οργανισµών, όπου καταχωρούνται αιτήµατα ψηφιοποίησης και η ικανοποίησή τους. Συντονιστής: Biodiversity Heritage Library for Europe

26 Κατάλογοι Ψηφιακών Αντικειµένων Συλλογή βιβλιογραφικών δεδοµένων από µουσεία φυσικής ιστορίας και βοτανικούς κήπους, δηµιουργώντας πλήρες κατάλογο: GRIB - Global References Index to Biodiversity Συντονιστής: Biodiversity Heritage Library for Europe

27 Βελτίωση Ποιότητας Μεταδεδοµένων EFG Authority File Manager, εργαλείο για τη δηµιουργία µοναδικών εγγραφών για πρόσωπα, οργανισµούς και ταινίες The EFG Metadata Editor, εργαλείο για διαχείριση εγγραφών (προσθήκη, αλλαγή, διαγραφή) σε οµόσπονδα αποθετήρια. Συντονιστής: European Film Gateway

28 Εµπλουτισµός Μεταδεδοµένων Η EuropeanaConnect Gazetteer, έχει πλούσια δεδοµένα που περιλαµβάνουν πάνω από 9,000,000 γεωγραφικά ονόµατα, συντεταγµένες και σύνορα. Συντονιστής: EuropeanaConnect

29 Εµπλουτισµός Μεταδεδοµένων Mainly manually entered but also process text to look for person names Difficult to get disambiguous temporal metadata but possible Coverage is specific to Europeana in any number of ways such as geographical names, administrative entities and coordinates. Need geo-metadata Similar technology as is applied by search engines, extracting keywords and assigning relevance according to frequency

30 Ο EuropeanaConnect Geoparser Εργαλείο να εξάγει ονόµατα τοποθεσιών από το κείµενο. Νέοι τρόποι αναζήτησης / περιήγησης Μια σηµασιολογική µηχανή αναζήτησης για τη Europeana Μια µηχανή αναζήτησης που συνδέει δεδοµένα για να βελτιώνει την αναζήτηση Συντονιστής: EuropeanaConnect

31 Περιεχόµενο από Χρήστες Εργαλείο που επιτρέπει σε απλούς χρήστες να δηµιουργούν σηµειώσεις πάνω σε ψηφιακές εικόνες, χάρτες, βίντεο και ήχο. Waisda? (PrestoPrime) στα Ολλανδικά, ένα παιχνίδι που επιτρέπει κοινωνική επισήµανση (tagging) σε βίντεο πολιτιστικής κληρονοµιάς. Συντονιστής: EuropeanaConnect

32 Υποδοµή Υπηρεσιών SIWA: Πλατφόρµα ολοκλήρωσης υπηρεσιών Ένα πλαίσιο για να εφαρµόζονται εξωτερικές υπηρεσίες σε αντικείµενα στην Europeana, επιτρέποντας να λειτουργούν όλα µαζί. Συντονιστής: EuropeanaConnect

33 Συµπεράσµατα Η ψηφιοποίηση και η διαθεσιµότητα ψηφιακού περιεχοµένου είναι πια γεγονός. Ότι δεν εντοπίζεται εύκολα δεν θα είναι ορατό. Το περιεχόµενο θα έχει µεγάλη προβολή όταν παρέχεται από µεγάλες πύλες (google, europeana, ). Χρειάζεται διαλειτουργικότητα για να συνεργαστούµε αποτελεσµατικά µε µεγάλες πύλες Η Europeana προσπαθεί να προσφέρει επιπλέον λειτουργικότητα.

34 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

Ημερομηνία διεξαγωγής Συμποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συμποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ.

Ημερομηνία διεξαγωγής Συμποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συμποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. URL: www.futurelibrary.gr Ημερομηνία διεξαγωγής Συμποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010 Τόπος του Συμποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας) Υπο την αιγίδα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόµενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόµενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόµενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010 URL: www.futurelibrary.gr Τόπος του Συµποσίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συµποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Αµφιθέατρο Λ.

Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συµποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Αµφιθέατρο Λ. URL: www.futurelibrary.gr Tελευταία ανανέωση: 21 Σεπτεµβρίου 2010, 11.30 π.µ. Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010 Τόπος του Συµποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό

Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό Η Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης, συγκεντρώνει σε μια πολύγλωσση δικτυακή πύλη (www.europeana.eu) ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας Heterogeneity in European Digital Libraries: The Europeana Challenge Ιωάννης Τροχόπουλος, Βαγγέλης Μπάνος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας Περιεχόµενα Europeana Στόχοι, δεδομένα Πώς λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο αφιέρωμα Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο Μέσα στο παγκόσμιο κλίμα δημιουργίας Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος προσβάσιμου από όλους τους πολίτες του κόσμου, η Ελλάδα δεν είναι ουραγός. Αντιθέτως,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Ο Οδηγός για τα ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του ΕΚΤ για καλές πρακτικές πάνω σε θέματα ψηφιακής επιμέλειας και διαχείρισης ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση TP PT European P Κοινοτικού TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί

Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί Κομπολύτη Μαρίνα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 1. Εισαγωγή Τα παράγωγα πολιτισμού, και ως τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου τη Ένωση Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμό : Προϋπολογισμό : 203.252,03 (χωρί ΦΠΑ) 250.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές

Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές Κωστής Γ. Δάλλας University of Toronto, Πάντειο Πανεπιστήμιο & Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ε.Κ. «Αθηνά» Αθήνα, 8/4/2014 Κύκλοι ζωής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45.

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45. ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση µουσειακών αντικειµένων. Το SCULPTEUR project»

Θέµα: «Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση µουσειακών αντικειµένων. Το SCULPTEUR project» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήµη της Πληροφορίας - ιοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών µε έµφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συνέργειες / συμπραξεις

Συνέργειες / συμπραξεις Φορέας Κύρια Περιοχή Παρέμβασης Κύριες προτεινόμενες δραστηριότητες / εργαλεία παρέμβασης Συνέργειες / συμπραξεις Κατηγορία Παρέμβασης Προτάσεις για επιπλέον συμμετοχή στην πλατφόρμα / Ο.Ε. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα