ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Καθηγητής ΕΜΠ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΤ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Δεκεμβρίου 2008

2 Περιεχόμενα Εθνικό Ψηφιακό Πολιτιστικό Περιεχόμενο Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: Europeana (Σημασιολογική) Διαλειτουργικότητα Προοπτικές και Δυνατότητες Ανάπτυξης του Εθνικού Ψηφιακού Περιεχομένου & Υπηρεσιών Συμπεράσματα 3

3 Εθνικό Ψηφιακό Πολιτιστικό Περιεχόμενο EΠ Κοινωνία της Πληροφορίας ΓΚΠΣ(Προσκλήσεις 65, 161,152,172) : Εθνικό ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα Εναρμόνιση διαδικασιών Ψηφιοποίησης/ Τεκμηρίωσης/ Διαχείρισης/ Προβολής Πολιτιστικού Περιεχομένου: Guidelines-Best Practices MINERVA - Εθνικές Μελέτες Ανω των 200 ιστοχώρων με ψηφιακό πολιτισμικό περιεχόμενο εκατοντάδων χιλιάδων τεκμηρίων. Επίκειται συνέχιση στο Δ ΚΠΣ ΕΣΠΑ. Τεχνολογική συμβατότητα με Europeana, από άποψη διαλειτουργικότητας στην πρόσβαση και διατήρηση, κύρια με χρήση κοινών μορφών μεταδεδομένων & αντιστοίχιση των διαφόρων μορφών μεταξύ τους. 4

4 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: Europeana Prototype 1 (Νοέμβριος 2008) 3,5ψηφιακά τεκμήρια από Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Οπτικοακουστικά αρχεία από πολλές χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Europeana 1.0 (2010) Περισσότερα από 8 εκατομμύρια τεκμήρια. Σημασιολογική αναπαράσταση, διαλειτουργικότητα στην αναζήτηση και παρουσίαση του περιεχομένου. Υλοποίηση μέσω έργων Ε-Content+ (Europeana core): EDLnet, Europeana-Connect, Thematic Net v1 Δημιουργία περιεχομένου & μεταδεδομένων: Athena, Michael, EDLocal, Videoactive, EFG, EU- Screen 5

5 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: Europeana (2) Vision A common multilingual access point would make it possible to search Europe s distributed- that is to say, held in different places by different organisations- digital cultural heritage online European Union Communiqué, August

6 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: Europeana (3) Τεχνολογικό Υπόβαθρο Web Service API Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: Bricks, QVIZ, Gallica, AnnoCultor, Cliopatria, TEL Ανοιχτό λογισμικό (Opensource software): Apache Solr index engine, Spring Framework Χρήση Προτύπων: OAI-PMH, OAI-ORE, RDF(s), CIDOC-CRM, κά. Δύο παράλληλες αναπτυξιακές πορείες: Europeana Robust τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού, διαχείριση μεγάλου αριθμού χρηστών-μεταδεδομένων Europeana Semantic τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού (RDF, SKOS),εξερεύνηση-παρουσίαση υλικού 7

7 Europeana Organisation Map European Gottingen Rijks Archive Univ. Lib. Museum British Museum INA TATE Beeld en Geluid Cervantes Library Independents EUROPEANA Athena EDL Local Web Service or API MLA ABM Centrum RUNAS Heritage Malta EUBAM MICHAEL CIMEC ABM utvikling National Portals Naturalis A&A Video ActiveEFG TEL Apenet Domain Portals

8 Διαλειτουργικότητα Διαλειτουργικότητα: από τα σημαντικότερα θέματα στη δημιουργία, αποθήκευση και διαχείριση περιεχομένου. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προβολή του περιεχομένου, για την προσβασιμότητα σε αυτό από τα συστήματα αναζήτησης και για τη συμβατότητα με άλλο παρόμοιου τύπου περιεχόμενο Ζητούμενο : Διαλειτουργικότητα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Europeana) και το Ελληνικό πολιτιστικό απόθεμα. Βασική προσέγγιση: χρήση κοινών - προτύπων μορφών μεταδεδομένων & αντιστοίχιση των διαφόρων μορφών. 9

9 Διαλειτουργικότητα (2) Δημιουργία προφίλ εφαρμογών βασισμένων στο πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core, για κάθε ειδικό τομέα περιεχομένου ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση στον τομέα αυτό. Η δημιουργία αυτή θα είναι βασισμένη σε υπάρχοντα πρότυπα μεταδεδομένων, όπως το MARC για τις βιβλιοθήκες, το ΕΑD για τα αρχεία, το SPECTRUM /CIDOC γιαταμουσεία, τα Scholarly Publications για ηλεκτρονικές εκτυπώσεις και άλλα βασισμένα σε ελεγχόμενα λεξιλόγια (controlled vocabularies). 10

10 Διαλειτουργικότητα (3) Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα Αυτόματη κατανόηση της έννοιας της ανταλλασσόμενης πληροφορίας από μηχανές και αντίστοιχη επεξεργασία της πληροφορίας Απαιτείται γλώσσα αναπαράστασης η οποία ανταλλάσσει την σημασιολογία διαφορετικών αντικειμένων Με τον τρόπο αυτό, συμπερασματολογικά εργαλεία/οντολογίες (reasoning tools,ontology querying engines) παρέχουν εννοιολογική πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο 11

11 Διαλειτουργικότητα (4) Οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web, Web 3.0) επιτρέπουν την εννοιολογική αναπαράσταση και επεξεργασία περιεχομένου ΗανάπτυξηκαιχρήσητωνγλωσσώνRDF, OWL, οντολογιών και πλαισίων όπως το CIDOC CRM αποτελούν τη βάση της Σ.Δ. Mετατροπή μεταδεδομένων και ελεγχόμενων λεξιλογίων σε μορφή αναγνωρίσιμη από μηχανές (SKOS, RDF, OWL) Το ΕΜΠ συμμετέχει στον Διεθνή Οργανισμό W3C και ειδικότερα στα Multimedia Semantics XG με θέμα τη διαλειτουργικότητα, στα RIF, OWL2.0, Video και Audio on the Web (Media fragments & Media Annotation WG) 12

12 Διαλειτουργικότητα (5) ΟστόχοςτουMedia Annotations Working Group, είναι η δημιουργία μίας οντολογίας για τη διασφάλιση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας σε πολυμεσικά δεδομένα κειμένου, εικόνων, ήχου και βίντεο. ΟστόχοςτουMedia Fragments Working Group είναι ο καθορισμός ενός πλαισίου που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε αποσπάσματα (fragments) του υλικού με τη χρήση χρονικών και χωρικών (temporal and spatial) Uniform Resource Identifiers (URI). 13

13 Προοπτικές και Δυνατότητες Ανάπτυξης Εθνικού Ψηφιακού Περιεχομένου 1) Οι πολιτιστικοί οργανισμοί δημιουργούν, επεκτείνουν, διατηρούν, προβάλλουν περιεχόμενο στην Europeana Απαιτείται τεχνική υποστήριξη για: την αντιστοίχιση των μεταδεδομένων, την χρήση πολυγλωσσικών θησαυρών, την εγκατάσταση μηχανισμών (OAI repositories) για αυτοματισμό συγκομιδής των μεταδεδομένων. - Οι Οργανισμοί δημιουργούν γνωσιακό υπόστρωμα από θεματικούς θησαυρούς, οντολογίες, αντιστοιχίες. 14

14 Προοπτικές και Δυνατότητες Ανάπτυξης Εθνικού Ψηφιακού Περιεχομένου (2) 2) Δημιουργούνται συσσωρευτές περιεχομένου με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης και επέκτασης του τεχνολογικού υπόβαθρου, διατήρησης και προβολής τουπεριεχομένουστηνeuropeana Θεματικοί (Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Επιστημονικά, Αρχεία, Ο/Α) Θεσμικοί (ΥΠΠΟ, ΥΠΕΠΘ, ΕΚΤ, ΓΓΕ) Σχετικές ενέργειες : - EKT (βιβλιοθήκες, επιστημονικό περιεχόμενο) - EOA (τηλεοράσεις, οπτικοακουστικό) - ΔΕΑΜ ΥΠΠΟ (ιστορικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό) - Αλλες (μουσική, κινηματογράφος, θέατρο, αρχειακό) 15

15 Προοπτικές και Δυνατότητες Ανάπτυξης Εθνικού Ψηφιακού Περιεχομένου (3) 3) Θεματικά & Εθνικά Portals / Διασυνδέσεις MichaelPlus (e ten, ). Επίπεδο Συλλογής. Κυρίως Μουσεία. Athena (e content plus, ). Eπίπεδο αντικειμένου. Αρχεία Μουσεία. VideoActive (e content plus, ). Eπίπεδο αντικειμένου. Οπτικοακουστικά αρχεία και τηλεοράσεις. Euscreen (e content plus, ). Επίπεδο αντικειμένου. Οπτικοακουστικά αρχεία και τηλεοράσεις. 16

16 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣχετικέςΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ενέργειες (1) Εναρξη (12/2008) Εργου ATHENA στο πλαίσιο του E Content Plus κυρίως στο χώρο των Μουσείων, που θα επεκτείνει το Εργο MICHAEL για πρόσβαση σεεπίπεδο αντικειμένων (Συμμετέχουν ΕΜΠ, ΥΠ.ΠΟ.) EC Interoperability Group (συμμετοχή ΕΜΠ) Διοργάνωση από ΕΜΠ και EDLNet του SIEDL : Semantic Interoperability in the EDL, Workshop in the European Semantic Web Conference, Tenerife, 2/6/08 Παρουσίαση του Πρωτοτύπου της Πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, Χάγη, 20/11/08 Νέα Εργα Europeana Connect, Thematic Network 1.0,

17 ΣΧΕΤΙΚΕΣ Σχετικές Ενέργειες ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (2) (2) Συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ στην υλοποίηση της Σύστασης i 2010 μέσω της Επιτροπής Ειδικών από τα κράτη μέλη (Επιτροπή MSEG, από Ελλάδα : Γ. Μπολάνης από ΓΓΕ ΕΟΑ και Σ. Κόλλιας). Εξαμηνιαία αναφορά της προόδου κάθε χώρας στα επόμενα θέματα: Access, Preservation, IPR, Legal Issues, Public/Private, Large Scale Facilities) Συνεχής αποτύπωση της προόδου κάθε κράτους μέσω του έργου Numeric (συμμετοχή ΓΓΕ και ΥΠ.ΠΟ)

18 Συμπεράσματα Η ανάπτυξη εθνικού ψηφιακού περιεχομένου είναι μια συνεχής δυναμική διαδικασία. Βασίζεται σε ενέργειες. μεμονωμένων φορέων, συσσωρευτών περιεχομένου και σε θεματικά ή εθνικά portals, με σύνδεση με Europeana. Συναφείς ενέργειες (EUROPEANA CONNECT, ΝΕΤ V1.0, ΑΤΗΕΝΑ, MICHAEL, EU-SCREEN, EFG). Απαιτείται συνέργεια σε εθνικό επίπεδο, με ένα ή/και περισσότερους κόμβους για διαλειτουργικότητα, που μπορεί να επιτευχθεί με την Ψηφιακή Σύγκλιση - ΔΚΠΣ. Απαιτείται η συνεργασία των μικρότερων φορέων με εθνικούς ή θεματικούς συσσωρευτές περιεχομένου για διαλειτουργικότητα & διατήρηση του περιεχομένου τους. 19

19 Σας Ευχαριστώ! culture.gr/mpf/pubmpf/index.html 20

DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου

DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου Στέφανος Κόλλιας & Γιώργος Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Europeana, EuropeanaLocal. sarantos@ionio.gr

Europeana, EuropeanaLocal. sarantos@ionio.gr Europeana, EuropeanaLocal και Εθνικός Συσωρευτής Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROPEANALOCAL

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROPEANALOCAL e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) 22 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROPEANALOCAL Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο αφιέρωμα Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο Μέσα στο παγκόσμιο κλίμα δημιουργίας Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος προσβάσιμου από όλους τους πολίτες του κόσμου, η Ελλάδα δεν είναι ουραγός. Αντιθέτως,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου τη Ένωση Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμό : Προϋπολογισμό : 203.252,03 (χωρί ΦΠΑ) 250.000,00

Διαβάστε περισσότερα

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση TP PT European P Κοινοτικού TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόµενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόµενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόµενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010 URL: www.futurelibrary.gr Τόπος του Συµποσίου:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Η με αρ. πρωτ. 395/05.02.2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού $ /2012 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού $ /2012 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού $ /2012 για το Έργο ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Δ. Λως 1. Αιγαίου, Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης, ΜSc στην Πολιτισμική Πληροφορική

Αντώνιος Δ. Λως 1. Αιγαίου, Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης, ΜSc στην Πολιτισμική Πληροφορική Ioannides, M., Addison, A., Georgopoulos, A., Kalisperis, L., Brown, A. and Pitzalis, D. (eds) Heritage in the Digital Era, Multi-Science Publishing Co., Essex, UK, 2008. Αντώνιος Δ. Λως 1 Η έκδοση με

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συµποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Αµφιθέατρο Λ.

Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συµποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Αµφιθέατρο Λ. URL: www.futurelibrary.gr Tελευταία ανανέωση: 21 Σεπτεµβρίου 2010, 11.30 π.µ. Ηµεροµηνία διεξαγωγής Συµποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010 Τόπος του Συµποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία διεξαγωγής Συμποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συμποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ.

Ημερομηνία διεξαγωγής Συμποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010. Τόπος του Συμποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. URL: www.futurelibrary.gr Ημερομηνία διεξαγωγής Συμποσίου: 19 Οκτωβρίου 2010 Τόπος του Συμποσίου: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας) Υπο την αιγίδα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων Ιωάννης Παπαδάκης Σελίδα 1 15/5/2015 Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων Ι. Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαδάκης Όνομα: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης: 15 Μαρτίου 1975 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές

Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές Κωστής Γ. Δάλλας University of Toronto, Πάντειο Πανεπιστήμιο & Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ε.Κ. «Αθηνά» Αθήνα, 8/4/2014 Κύκλοι ζωής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα