Πετράς: Το Προ- και Παλαιο-ανακτορικό νεκροταφείο στο ιστορικό του πλαίσιο. Program Πρόγραμμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πετράς: Το Προ- και Παλαιο-ανακτορικό νεκροταφείο στο ιστορικό του πλαίσιο. Program Πρόγραμμα"

Transcript

1 Second Petras Symposium Δεύτερο Συμπόσιο Πετρά Πρόγραμμα Saturday 14 February Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 1 st Session 1 η Συνεδρία 09.30: Greetings, Dr. Rune Frederiksen, Director of the Danish Institute at Athens Χαιρετισμός, Δρ. Rune Frederiksen, Διευθυντής του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα 09:40-10:40: Δρ. Mεταξία Τσιποπούλου, Διερευνώντας κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές στον Προ- και Παλαιο-ανακτορικό Πετρά. Το νεκροταφείο των τάφων-οικιών Dr. Metaxia Tsipopoulou, Documenting Sociopolitical changes in the Pre- and Protopalatial Petras. The House Tomb Cemetery 10:40-11:00: Discussion - Συζήτηση 2 nd Session 2 η Συνεδρία Chair Πρόεδρος: Prof. David W. Rupp Καθ. David W. Rupp 11:00-11:20: Prof. Philip P. Betancourt, Dr. Metaxia Tsipopoulou and Dr. Miriam Clinton. The Tripartite Façade at the Petras Cemetery Καθ. Philip P. Betancourt, Δρ. Μεταξία Τσιποπούλου και Δρ. Miriam Clinton, Η τριμερής πρόσοψη του νεκροταφείου του Πετρά 11:20-11:35: Discussion - Συζήτηση 11:35-11:55: Δρ Μεταξία Τσιποπούλου, Αναθηματική απόθεση 1. Ταυτότητα και χρονολόγηση ενός ιδιαίτερου τελετουργικού χώρου στο νεκροταφείο του Πετρά. Dr. Metaxia Tsipopoulou, Votive Deposit 1. Identity and chronology of a special ritual area in the Petras cemetery. 11:55-12:10: Discussion - Συζήτηση 12:10-12:35: Break Διάλειμμα 3 rd Session 3 η Συνεδρία Chair Πρόεδρος: Prof. Philip P. Betancourt Καθ. Philip P. Betancourt

2 12:35-12:55: Dr. Eleni Nodarou, Pottery fabrics and recipes in the Later Prepalatial- Protopalatial period at Petras: the petrographic evidence from Burial Building 2 and Votive Deposit 1 Δρ. Ελένη Νοδάρου, Κεραμεικές ύλες και συνταγές κατά την Ύστερη Προανακτορική και την Παλαιοανακτορική περίοδο στον Πετρά: τα πετρογραφικά δεδομένα από το Ταφικό Κτίριο 2 και την Αναθηματική Απόθεση 1 12:55-13:10: Discussion - Συζήτηση 13:10-13:30: Dr. Olga Krzyszkowska, Further Seals from the Cemetery of Petras, Siteia. Δρ. Olga Krzyszkowska, Νέες σφραγίδες από το νεκροταφείο του Πετρά Σητείας 13:30-13:45: Discussion - Συζήτηση 13:45-15:00: Lunch Break Διάλειμμα για γεύμα 4 th Session 4 η Συνεδρία Chair Πρόεδρος: Dr. Olga Krzyszkowska Δρ. Olga Krzyszkowska 15:00-15:20: Dr. Maria Relaki and Dr. Christina Tsoraki, Variability and differentiation. A first look at the patterns of use and deposition of stone vases in the Petras cemetery. Δρ. Μαρία Ρελάκη και Δρ. Χριστίνα Τσoράκη, Ποικιλία και διαφοροποίηση. Μια πρώτη ματιά στους τρόπους χρήσεις και απόθεσης των λίθινων αγγείων στο νεκροταφείο του Πετρά. 15:20-15:40: Discussion - Συζήτηση 15:40-16:00: Dr. Anna Simandiraki-Grimshaw, The Petras Siren: An Essay on Hybridity Δρ. Άννα Σημαντηράκη-Grimshaw, Η «σειρήνα» του Πετρά: Δοκίμιο στην υβριδικότητα 16:00-16:15: Discussion - Συζήτηση 16:15-16:30: Prof. Heidi M.C. Dierckx, The use of querns, weights and other stone hand tools in Early to Middle Minoan mortuary practices at Petras Καθ. Heidi M.C. Dierckx, Η χρήση τριβείων, βαριδιών και άλλων λίθινων εργαλείων στις ταφικές πρακτικές της Πρωτομινωικής και Μεσομινωικής στον Πετρά 16:30-16:45: Discussion - Συζήτηση 5 th Session 5 η Συνεδρία Chair Πρόεδρος: Prof. Yannis Papadatos - Καθ. Γιάννης Παπαδάτος

3 16:45-17:05: Dr. Alessandra Giumlia-Mair, Dr. Susan C. Ferrence, Prof. Philip P. Betancourt, and Prof. James D. Muhly, Special Alloys from the Cemetery of Petras. Δρ. Alessandra Giumlia-Mair, Δρ Susan C. Ferrence, Καθ. Philip P. Betancourt και Καθ. James D. Muhly, Ειδικά κράμματα από το νεκροταφείο του Πετρά 17:05-17:15: Discussion - Συζήτηση 17:15-17:35: Dr. Thomas M. Brogan and Dr. Alessandra Giumlia-Mair, The small metal discs from the Cemetery at Petras: Ornaments or instruments for Weight-Measurement? Δρ. Thomas M. Brogan και Δρ. Alessandra Giumlia-Mair, Τα μετάλλινα δισκάρια του νεκροταφείου του Πετρά: Στολίδια ή εργαλεία μέτρησης βάρους; 17:35-17:50: Discussion - Συζήτηση 17:50-18:15: Break - Διάλειμμα 6 th Session 6 η Συνεδρία Chair Πρόεδρος: Prof. Ilse Schoep Καθ. Ilse Schoep 18:15-18:35: Dr. Evi Margaritis, The plant remains of the House Tombs at Petras: acts of destruction, transformation and preservation. Δρ. Εύη Μαργαρίτη, Tα φυτικά κατάλοιπα στα Ταφικά Κτίρια του Πετρά: πράξεις καταστροφής, μεταμόρφωσης και διατήρησης 18:35-18:50: Discussion - Συζήτηση 18:50-19:10: Prof. David W. Rupp, The LM IIIC Megaron and its special relationship to the Petras Cemetery Καθ. David W. Rupp, Tο ΥΜ ΙΙΙΓ Μέγαρον και η ιδιαίτερη σχέση του με το νεκροταφείο του Πετρά 19:10-19:25: Discussion - Συζήτηση Sunday, 15 February Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 7 th Session 7 η Συνεδρία Chair Πρόεδρος: Mr. Gerald Cadogan κ. Gerald Cadogan 9:30-9:55: Dr. Tatiana Theodoropoulou, The sea in the afterlife of the Minoans: the shell material from Petras cemetery in context

4 Δρ. Tατιάνα Θεοδωροπούλου, Η θάλασσα και η μετά θάνατον ζωή των Μινωιτών: τα όστρεα από το νεκροταφείο του Πετρά στο ιστορικό και γεωγραφικό τους πλαίσιο 9:55-10:10: Discussion Συζήτηση 10:10-10:40: Καθ. Σέβη Tριανταφύλλου, Όσο ψηλά και αν ανεβείς λέξη μην πεις μεγάλη 'πο χώμα σε έφτιαξε ο θεός κι εκειά γυρίζεις πάλι Κρητική μαντινάδα για το θάνατο. Prof. Sevi Triantafillou, Όσο ψηλά και αν ανεβείς λέξη μην πεις μεγάλη 'πο χώμα σε έφτιαξε ο θεός κι εκειά γυρίζεις πάλι [Cretan mantinada on death] 10:40-10:55: Discussion Συζήτηση 10:55-11:15: Καθ. Σέβη Τριανταφύλλου, κ. Σωτηρία Κιόρπε και Δρ. Μεταξία Τσιποπούλου, Κεφάλα Πετρά: Τα ανθρώπινα λείψανα από το Ταφικό Κτίριο 5 Prof. Sevi Triantafillou, Ms. Sotiria Kiorpe and Dr. Metaxia Tsipopoulou, Kephala Petras: The human skeletal remains from House Tomb 5. 11:15-11:30: Discussion - Συζήτηση 11:30-12:00: Break 8 th Session 8 η Συνεδρία Chair Πρόεδρος: Prof. Giorgos Vavouranakis Καθ. Γιώργος Βαβουρανάκης 12:00-12:20: Mr. Gerald Cadogan, Compare and contrast. The house tomb at Myrtos- Pyrgos κ. Gerald Cadogan, Σύγκριση και αντίθεση. Το ταφικό κτίριο του Πύργου - Μύρτου 12:20-12:40: Discussion - Συζήτηση 12:40-13:00: Καθ. Γιάννης Παπαδάτος, Ταφικές πρακτικές, πολιτισμική ποικιλομορφία και κοινωνική οργάνωση στην Προανακτορική ανατολική Κρήτη: Μερικές σκέψεις για το ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον του νεκροταφείου του Πετρά Prof. Yannis Papadatos, Mortuary practices, cultural diversity and social organization in Prepalatial East Crete: Some thoughts on the broader geographical context of the Petras cemetery. 13:00-13:15: Discussion - Συζήτηση : Δρ. Έφη Νικήτα, Καθ. Σέβη Τριανταφύλλου, Καθ. Γιάννης Παπαδάτος, Δρ. Μεταξία Τσιποπούλου, Καθ. Διαμαντής Παναγιωτόπουλος και Καθ. Λευτέρης Πλάτων

5 Μετακινήσεις πληθυσμών και πολιτιστικές ταυτότητες στην Προανακτορική κεντρική και ανατολική Κρήτη Dr. Efi Nikita, Prof. Sevi Triantafillou, Prof. Yiannis Papadatos, Dr. Metaxia Tsipopoulou, Prof. Diamantis Panagiotopoulos, and Prof. Lefteris Platon, Movement of people and cultural identities in the Ρrepalatial central and eastern Crete 13:35-13:50: Discussion - Συζήτηση 13:50-15:00: Lunch break Διάλειμμα για μεσημεριανό 9 th Session 9 η Συνεδρία Chair Πρόεδρος: Prof. Carl Knappett Καθ. Carl Knappett 15:00-15:20: Καθ. Λευτέρης Πλάτων, Πεζούλες Κεφάλα Ζάκρου, Ι. Τύπος των τάφων και ταφικά έθιμα Prof. Lefteris Platon, Pezoules-Kephala, Zakros, Ι. Form of the tombs and burial habits. 15:20-15:35: Discussion - Συζήτηση 15:35-15:55: Καθ. Λευτέρης Πλάτων και κ. Μαρία Τσιμπουκάκη, Πεζούλες Κεφάλα Ζάκρου, ΙΙ. Η χρονολογική και αξιολογική θέση των ευρημάτων στο πλαίσιο της ζωής της γειτονικής οικιστικής εγκατάστασης Prof. Lefteris Platon and Ms. Maria Tsiboukaki, Pezoules-Kephala, Zakros, ΙΙ. The chronological and cultural position of the finds in relation to the neighboring settlement 15:55-16:10: Discussion Συζήτηση 10 th Session 10 η Συνεδρία Chairs Πρόεδροι: Prof. Sevi Triantafillou and Prof. Lefteris Platon Καθ. Σέβη Τριανταφύλλου και Καθ. Λευτέρης Πλάτων : Prof. Ilse Schoep, Funerary Practices at Sissi: the treatment of the body in the house tombs Καθ. Ilse Schoep, Ταφικές πρακτικές στο Σίσσι: η μεταχείριση των σωμάτων στα ταφικά κτίρια 16:40-16:55: Discussion Συζήτηση 16:55-17:10: Καθ. Γιώργος Βαβουρανάκης, Χώροι τελετουργιών στα νεκροταφεία της ανατολικής Κρήτης. Ανάμεσα στις κοινωνικές ταυτότητες και την ανακτορική προπαγάνδα

6 Prof. Giorgos Vavouranakis, Ritual areas in cemeteries in Eastern Crete. Between social identities and palatial propaganda. 17:10-17:25: Discussion - Συζήτηση 17:25-17:45: Prof. Carl Knappett, East Cretan networks in the Middle Bronze Age Καθ. Carl Knappett, Δίκτυα της ανατολικής Κρήτης στη Μέση Εποχή του Χαλκού 17:45-18:00: Discussion - Συζήτηση :20: Break - Διάλειμμα 11 th Session 11 η Συνεδρία Chair Πρόεδρος: Dr. Colin Macdonald 18:20-19:30: Final Discussion Τελική συζήτηση

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 11_B AXO OY O_TE IKO_KA E_2 18-01-10 10:46 ÂÏ 103 AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 E ρηµα της δε τερης ανασκαφικής περι δου (1950) στον µυκηναϊκ οικισµ της Γρ ττας, το µικρ λίθινο

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις / Summaries / Zusammenfassungen / Sommaires / Riassunti

Περιλήψεις / Summaries / Zusammenfassungen / Sommaires / Riassunti Περιλήψεις / Summaries / Zusammenfassungen / Sommaires / Riassunti Antonio Corso, Classical, not Classicistic: Thoughts on the origins of «Classicizing Roman Sculpture», ΕΥΛΙΜΕΝΗ 3 (2002), 11-36 Classico,

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους

Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους Όλγα Αποστολοπούλου-Κακαβογιάννη Αρχαιολόγος Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους Αφιερώνεται στην μνήμη των αρχαιολόγων Nicole Lambert, Paule Spitaels και Ευθυμίου Μαστροκώστα

Διαβάστε περισσότερα

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Heritage walks in Thessaloniki CITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εϊπίδης Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Δημήτρης Εϊπίδης Καλλιτεχνικός Διευθυντής Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Εικόνες του 21ου αιώνα αποτελεί ένα παράθυρο στον κόσμο για το κοινό της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο με ταινίες από κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά ταυτόχρονα προβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μέ τις σωστικές άνασκαφές, που έγιναν παλιότερα σέ διάφορα οικόπεδα τής Θεσσαλονίκης, ήρθε στο φως ένας μεγάλος αριθμός τάφων από

Διαβάστε περισσότερα

N a t i o n a l T h e a t r e Ε θ ν ι κ Θ α τ ρ ο 2

N a t i o n a l T h e a t r e Ε θ ν ι κ Θ α τ ρ ο 2 2 The restoration of the National Theatre in Athens, a 19th century s emblematic building of an utmost cultural importance is giving back to the city its missing allure. The project aims to revitalize

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 12:00-13:30 Επίσκεψη και ξενάγηση στον Μυστρά. 14:00 ΓΕΥΜΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος: οι ιδέες και το έργο του. Προεδρεύων: κ. Ιωάννης Ταϊφάκος, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικό Γραφείο GEO Λόφος Νυμφών Θησείο Τ.Κ 11810 Τηλέφωνο:210-3490104 Φαξ:210-3490120 E-Mail: greekgeo@admin.noa.gr Web site: http://www.greekgeo.noa.gr/ Αναφορά Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Μοιρολόγια

Κεφάλαιο 4 ο. Μοιρολόγια 84 Κεφάλαιο 4 ο Μοιρολόγια 1. Το θέμα του θανάτου Το γεγονός του θανάτου αλλά και τα τελετουργικά έθιμα που τον συνοδεύουν, όταν χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν προβλήματα κοσμοθεωρητικού και βιοθεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Η ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας, πρόσληψης της αρρώστιας και εφαρµογής πολιτικής

Πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας, πρόσληψης της αρρώστιας και εφαρµογής πολιτικής Πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας, πρόσληψης της αρρώστιας και εφαρµογής πολιτικής Σωτηριάδου Κυριακή 1, Σαράφης Παύλος 2, Μαλλιαρού Μαρία 3 1. Λγος (ΥΝ), MSc, Υπ. ιδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, 2η

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Αδάμου Ευθαλία 1, Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος 2, Καδδά Όλγα 3, Αργυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας-- --Ηχηρό μήνυμα για περισσότερη ισότητα Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νέα από το Γηροκομείο

Διαβάστε περισσότερα

H ύναµη του Παιχνιδιού

H ύναµη του Παιχνιδιού H ύναµη του Παιχνιδιού Eγχειρίδιο Παιδαγωγών Επιµέλεια Καλπογιάννη Ε. Επιστηµονικά Υπεύθυνη ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ Συγγραφείς Φύσσας Κ. Αβδελίδου Ε. Το εγχειρίδιο αυτό δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Η δύναµη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πολιτότητα μέσα από τις Τέχνες στην Εκπαίδευση Άντρη Σάββα, Ph.D., Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τέχνη και Διδακτική της Νόπη Τηλεμάχου, Ph.D.

Η Πολιτότητα μέσα από τις Τέχνες στην Εκπαίδευση Άντρη Σάββα, Ph.D., Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τέχνη και Διδακτική της Νόπη Τηλεμάχου, Ph.D. Η Πολιτότητα μέσα από τις Τέχνες στην Εκπαίδευση Άντρη Σάββα, Ph.D., Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τέχνη και Διδακτική της Νόπη Τηλεμάχου, Ph.D., Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Μουσική και Διδακτική της Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Οι ανασκαφικές έρευνες στο ΝΔ άκρο της νησίδας (Σχ.1) του Αγίου Αχίλλειου στη Μικρή Πρέσπα έρχονται να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Research in distance education: review and perspectives ρ. Ιωάννης Γκιόσος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ygiosos@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σμύρνη 20-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι.

Σμύρνη 20-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού Φ.Ο.Υ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σμύρνη Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι.-1922)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1, ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2, ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3 1 Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Λασιθίου...4 Η πόλη του Αγίου Νικολάου...5 Παραλία Χαβάνια...7 Παραλία Αμμούδι...7 Παραλία Κιτροπλατεία...7 Παραλία Άμμος...7 Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το εικαστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Inspire, στην τρίτη του διοργάνωση,

Διαβάστε περισσότερα