Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL"

Transcript

1 Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

2 Οργάνωση Παρουσίασης VHDL εισαγωγικές έννοιες Ροή και επίπεδα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων Μοντελοποίηση Καθυστερήσεων VHDL Υπομονάδες (Components) ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 2

3 Αντικείμενο του μαθήματος - Εξέταση Αντικείμενο του μαθήματος: Σχεδίαση και σύνθεση ψηφιακών συστημάτων Θέματα του μαθήματος: Περιγραφή και σύνθεση ψηφιακών κυκλωμάτων / συστημάτων με τη γλώσσα VHDL Τεχνολογίες σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων (ASIC, FPGA, CPLDs, Gate Arrays) Εξέταση: Εργασία σχεδιασμού κυκλώματος / συστήματος με χρήση της VHDL ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 3

4 Εισαγωγή H VHDL είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή και μοντελοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων VHDL: V HSIC Hardware Description Language (VHSIC: Very High Speed Integrated Circuit) Αρχικοποιήθηκε από το DoD (Department of Defense- USA) στις αρχές του 1980 ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 4

5 Πεδία Εφαρμογής της VHDL Εξομοίωση ορθής λειτουργίας (Simulation) Σύνθεση ψηφιακών κυκλωμάτων (Synthesis) Επιβεβαίωση ορθού σχεδιασμού (Design Verification) Μοντέλα προδιαγραφών (Specification Models) ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 5

6 Πλεονεκτήματα της γλώσσας VHDL Παγκόσμιο πρότυπο (ΙΕΕΕ , ) Υποστήριξη από πληθώρα αναπτυξιακών εμπορικών εργαλείων σχεδιασμού (CAD tools) Εύκολη μεταφορά κυκλωματικών περιγραφών σε διαφορετικά αναπτυξιακά περιβάλλοντα Δυνατότητα περιγραφής κυκλώματος / συστήματος σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα Από επίπεδο πύλης μέχρι επίπεδο συστήματος Υποστήριξη εναλλακτικών σχεδιαστικών μεθοδολογιών (Top-down, Bottom-up, Mixed) ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 6

7 Πλεονεκτήματα της γλώσσας VHDL Ιεραρχική σχεδίαση (Block Diagrams, Components) Επαναχρησιμοποίηση σχεδιασθέντων υπομονάδων (reusable components) Χρήση βιβλιοθηκών με σχεδιασθέντα κυκλώματα Μικρότερος χρόνος ανάπτυξης βελτιωμένων εκδόσεων του κυκλώματος / συστήματος Περιγραφή κυκλώματος/συστήματος ανεξάρτητα από την τεχνολογία υλοποίησης Επαναχρησιμοποίηση υπάρχουσας κυκλωματικής περιγραφής σε διαφορετικές τεχνολογίες Μικρότερος χρόνος ανάπτυξης βελτιωμένων εκδόσεων του κυκλώματος / συστήματος ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 7

8 Πλεονεκτήματα της γλώσσας VHDL Υποστήριξη συντρέχουσων και ακολουθιακών δομών (concurrent and sequential constructions) Οι περισσότερες γλώσσες (π.χ. C) υποστηρίζουν μόνο ακολουθιακές δομές Οι συντρέχουσες δομές είναι απαραίτητες για την περιγραφή της λειτουργίας του υλικού Εύκολη διαχείριση λαθών και επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας Simulation, Error Management, Design Verification ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 8

9 Gajski and Kuhn's Y - Chart ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 9

10 Επίπεδο Συστήματος Περιγραφή των προδιαγραφών του συστήματος Δεν απαιτείται πληροφορία χρονισμών Δεν απαιτείται ακριβής καθορισμός της αρχιτεκτονικής του κυκλώματος / συστήματος Δυνατότητα εξομοίωσης και επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 10

11 Επίπεδο Συμπεριφοράς Αναλυτικότερη περιγραφή της συμπεριφοράς / λειτουργίας του κυκλώματος Καθορισμός των απαιτούμενων αλγορίθμων για την ικανοποίηση των προδιαγραφών του συστήματος Εμπεριέχει πληροφορίες χρονισμού Μη αναλυτικός καθορισμός της αρχιτεκτονικής του κυκλώματος (καταχωρητές, μνήμες, συνδυαστικά κυκλώματα κ.λ.π.) Ένα μοντέλο περιγραφής σε επίπεδο συμπεριφοράς αποτελείται από τα λειτουργικά στοιχεία και τη διασύνδεση αυτών Κάθε λειτουργικό στοιχείο μπορεί να εμπεριέχει περισσότερα του ενός στοιχεία και πληροφορία χρονισμού ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 11

12 Επίπεδα Καταχωρητή και Πύλης Επίπεδο καταχωρητή (Register Transfer Level-RTL) Περιγραφή του κυκλώματος με χρήση συνδυαστικών κυκλωμάτων, καταχωρητών, μνημών, σύγχρονων και ασύγχρονων μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων Επίπεδο Πύλης (Gate/Logic-Level) Περιγραφή του κυκλώματος σε επίπεδο πύλης Χρήση λογικών εξισώσεων (Boolean functions) Χρησιμοποιείται κυρίως για το σχεδιασμό βασικών συνδυαστικών κυκλωμάτων (αθροιστές, πολ/στές κ.λ.π.) Υψηλοί χρόνοι σύνθεσης και εξομοίωσης ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 12

13 Υποστηριζόμενα επίπεδα σχεδιασμού ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 13

14 Διάγραμμα ροής σχεδιασμού ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 14

15 VHDL Τρόποι Περιγραφής Κυκλωμάτων Συμπεριφοράς Ροής Δεδομένων Δομής (Behavioral VHDL) (Data flow VHDL) (Structural VHDL) Και οι τρεις παραπάνω μέθοδοι περιγραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε επίπεδο της ροής σχεδιασμού Καθώς μετακινούμαστε από το επίπεδο συμπεριφοράς στο επίπεδο δομής: Αναλυτικότερη κυκλωματική περιγραφή Καλύτερο έλεγχο της σύνθεσης του κυκλώματος Μεγαλύτερος κώδικας Υψηλότεροι χρόνοι εξομοίωσης ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 15

16 Behavioral VHDL Χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του κυκλώματος σε υψηλό και αφηρημένο επίπεδο Αλγοριθμική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος Δεν περιγράφεται αναλυτικά η κυκλωματική δομή του κυκλώματος Δεν απαιτούνται αναλυτικές λογικές εξισώσεις sum= x+y ; x sum IF (x=1) AND (y=1) carry =1 ; y Half_Adder carry ELSE carry = 0; ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 16

17 Behavioral VHDL Δυνατότητα εξομοίωσης για επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας και κατανόησης (καταρχήν) της λειτουργίας του κυκλώματος Επαλήθευση μέσω back-annotated πληροφορίας, επιτρέπει επιπλέον να γίνει επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας με στοιχεία της τεχνολογίας ολοκλήρωσης ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 17

18 Data Flow VHDL Αναλυτικότερη περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος Χρήση λογικών εξισώσεων για την μοντελοποίηση της ροής δεδομένων Δυνατότητα εξομοίωσης και επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας sum= x'y OR xy' ; carry= x AND y ; x y Half_Adder sum carry ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 18

19 Structural VHDL Χρησιμοποιείται για την περιγραφή της διασύνδεσης των δομικών μονάδων του κυκλώματος Οι δομικές μονάδες ποικίλουν από απλές πύλες μέχρι σύνθετα κυκλώματα x x y Half_Adder sum carry Sum y x y Carry ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 19

20 Structural VHDL Προϋποθέτει την ύπαρξη βιβλιοθήκης από σχεδιασθέντα δομικά στοιχεία και την δυνατότητα χρήσης αυτών x x y Half_Adder sum carry Sum y x y Carry ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 20

21 Ιεραρχική Σχεδίαση Περιγραφή του κυκλώματος σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα Ένας ιεραρχικός σχεδιασμός αποτελείται από υπομονάδες που εμπεριέχουν άλλα υπομονάδες, VHDL κώδικές ή συνδυασμούς αυτών Στόχος: Η ευκολότερη κατανόηση και διαχείριση του σχεδιασμού Η πολυπλοκότητα δεν μειώνεται πάντοτε!!! Αποτέλεσμα: Γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη σχεδίαση πολύπλοκων κυκλωμάτων ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 21

22 Ιεραρχική Σχεδίαση Βασική ιδέα: Απόκρυψη μη χρήσιμης πληροφορίας σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο Αρχή του μαύρου κουτιού: Μόνο οι είσοδοι / έξοδοι και η λειτουργία του κάθε component ( συμπεριφορά των εισόδων / εξόδων) είναι ορατές ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 22

23 Ιεραρχική Σχεδίαση 1 VHDL Περιγραφή Component 1.1 VHDL Περιγραφή Component VHDL Περιγραφή Component VHDL Περιγραφή Component Component 1.3 Component 1 ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 23

24 Τύποι Καθυστερήσεων Αδράνειας (Inertial delay) Προκαθορισμένος τύπος της VHDL Δυνατότητα καθορισμού καθυστέρησης από το χρήστη Μη μετάδοση μικρής διάρκειας παλμών (spikes) Χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση καθυστερήσεων των components ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 24

25 Τύποι Καθυστερήσεων Μεταφοράς (Transport delay) Μετάδοση όλων των παλμών ανεξάρτητα του εύρους τους Δυνατότητα καθορισμού καθυστέρησης από το χρήστη Χρησιμοποιείται για μοντελοποίηση διασυνδέσεων Δεν υποστηρίζονται από κανένα εργαλείο σύνθεσης!!! Χρησιμοποιούνται για ανάπτυξη μοντέλων εξομοίωσης ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 25

26 Inertial / Transport Delay A B A [ns] b1 b1<=inertial INERTIAL a after a AFTER 10 ns; 10 ns; b2 b2<=transport TRANSPORT a after a 10 AFTER ns; 10 ns; B3 b3<=reject REJECT 4 ns 4 inertial ns INERTIAL a after 10 a AFTER ns; 10 ns; B1 B2 B3 ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 26

27 Delta Time Χρησιμοποιείται από τον εξομοιωτή για τη χρονοδρομολόγηση συμβάντων Delta delay χρησιμοποιείται όταν δεν ορίζεται άλλος τύπος καθυστέρησης Είναι απειροελάχιστος (infinitesimal) χρόνος μη ορατός από το χρήστη Δεν εισάγει καμία πραγματική καθυστέρηση b<=a; -- Το σήμα b παίρνει την τιμή του a μετά από delta delay ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 27

28 Delta Time A B & C D A c<=a and b; d<=not c; c <= a AND b; d <= NOT c; B [ns] 30 ns+1 delta 57 ns+1 delta C D 30 ns+2 delta 57 ns+2 delta ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 28

29 Delta Time Ποια η τιμή της εξόδου όταν όλες οι πύλες έχουν μηδενική καθυστέρηση? IN: 1->0 1 A B C NAND evaluate first IN : 1->0 A : 0->1 B : 1->0 C : 0->0 AND evaluate first IN : 1->0 A : 0->1 C : 0->1 B : 1->0 C : 1->0 Διαφορετική και μη προβλέψιμη απόκριση της εξόδου Γένεση spike C (0->1->0) στη δεύτερη περίπτωση Η μη προβλέψιμη απόκριση της εξόδου δεν είναι επιθυμητή για τη σωστή μοντελοποίηση της λειτουργίας του κυκλώματος ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 29

30 Delta Time Συμπεριφορά του κυκλώματος με delta_delay_time (1ns simulation cycle) Scheduling Using Delta_time IN: 1->0 1 A B C Time Delta Event 0ns 1 IN : 1->0 eval. inv 2 A : 0->1 eval. AND, NAND 3 B : 1->0, C : 0->1 eval. NAND 4 C : 0->1 1ns End of Simulation A=1, B=0, C=0 Πλήρης χρονοδρομολόγηση των συμβάντων και σαφής καθορισμός των τιμών των σημάτων στο τέλος του κύκλου εξομοίωσης ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 30

31 Υπομονάδες - Components Κάθε υπομονάδα αποτελείται από δύο μέρη: Entity - Σήματα εισόδου / εξόδου (in / out ports) Architecture - Περιγραφή της λειτουργίας του είτε σε επίπεδο συμπεριφοράς είτε σε επίπεδο κυκλώματος Entity IN Architecture OUT ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 31

32 Υπομονάδες - Components Αρχή του μαύρου κουτιού Μόνο η γνώση των σημάτων εισόδου / εξόδου και της συμπεριφοράς αυτών απαιτούνται για τη χρήση ενός component Δεν μας ενδιαφέρει η υλοποίηση του IN Component OUT ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 32

33 Υπομονάδες - Components Θεμελιώδης έννοια της VHDL. Χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της λειτουργίας απλών πυλών μέχρι συστημάτων (π.χ. επεξεργαστή) Αποθήκευση σχεδιασθέντων υπομονάδων σε βιβλιοθήκη και επαναχρησιμοποίηση αυτών ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 33

34 Υπομονάδες - Components Copy comp X Instance Comp A Comp X Comp X Library Comp B Schematic_Design ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 34

35 Βιβλιογραφία / άλλες πηγές P. Ashenden, The Designer s Guide to VHDL, Morgan Kaufman Publishers, 1996 S. Sjoholm and L. Lennart, VHDL for Designers, Prentice Hall, 1997 B. Cohen, VHDL Coding Styles and Methodologies, Kluwer Academic Publishers, 1999 Z. Navabi, VHDL-Analysis and Modeling of Digital Systems, Mc Graw-Hill, 1993 VHDL cookbooks of the synthesis tools ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 35

36 Βιβλιογραφία / άλλες πηγές On-line μαθήματα σε ASIC/VHDL design: n/courses/558/ html ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 36

37 Βιβλιογραφία / άλλες πηγές Tutorials/Papers: odels_paper.html dtop ml#vhdl ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 37

38 Βιβλιογραφία / άλλες πηγές Freeware VHDL/Synthesis tools: dtop ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 38

39 Βιβλιογραφία / άλλες πηγές Άλλες πηγές: /ee514/intro.html ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 39

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Οργάνωση Παρουσίασης Περιγραφή Δομής σε VHDL (Structural Description) Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL Ντουμπάκης Ιωάννης Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού. Νικόλαος Βώρος

Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού. Νικόλαος Βώρος Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού Νικόλαος Βώρος Περιεχόμενα Εισαγωγή Πρακτικές σχεδίασης συστημάτων στη βιομηχανία Εννοιολογικό μοντέλο σχεδίασης συστημάτων Βασικές αρχές γλωσσών σχεδίασης συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος: 2009 2010 Μπεχτσούδης Ανέστης Επικοινωνία Spartan 3AN FPGA

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL

Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL Ο Peter Ashenden δείχνει το δρόμο για ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς των σχεδιαστών ψηφιακής λογικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αβραάμ Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Σχεδίαση, Υλοποίηση και Εφαρμογή Ευφυών Αλγορίθμων Ελέγχου σε Ψηφιακά Συστήματα VLSI ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Αρχιτεκτονική Σχεδίαση, Υλοποίηση και Εφαρμογή Ευφυών Αλγορίθμων Ελέγχου σε Ψηφιακά Συστήματα VLSI ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Αρχιτεκτονική Σχεδίαση, Υλοποίηση και Εφαρμογή Ευφυών Αλγορίθμων Ελέγχου σε Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...2 1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ...3 1.2 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα Προµηθειών για την Συντήρηση Αεροσκάφους C130/L100...

1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...2 1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ...3 1.2 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα Προµηθειών για την Συντήρηση Αεροσκάφους C130/L100... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ...2 1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ...3 1.2 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα Προµηθειών για την Συντήρηση Αεροσκάφους C130/L100...6 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ανάπτυξη & Προγραμματισμός LabVIEW TM Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ LabVIEW DEVELOPER ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ LabVIEW Συστήματα Μετρήσεων & Ελέγχου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον Στοιχεία γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 2: Τεχνικές Σχεδίασης. Οικονομικά θέματα σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

constant number_of_bytes : integer := 4; constant number_of_bits : integer := 8 * number_of_bytes;

constant number_of_bytes : integer := 4; constant number_of_bits : integer := 8 * number_of_bytes; Σχεδίαση Υπολογιστικών Συστηµάτων Μοντελοποίηση και προσοµοίωση στην VHDL Μιχάλης Ψαράκης 3-1 Αντικείµενα στη VHDL Σταθερές (constants) Μεταβλητές (variables) Σήµατα (signals) Θύρες (ports) 3-2 ηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Σούντρης Θεματική Ενότητα: Ενσωματωμένα Συστήματα Θέμα 1 Μεθοδολογία εκτίμησης επιδόσεων ιεραρχιών σκιώδους μνήμης εντολών σε ενσωματωμένα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπη Εφαρμογή Διαλειτουργικότητας Για Φορητές Συσκευές ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική μελέτη χρήσης αντικειμενοστραφών προτύπων σχεδίασης σε λογισμικό ανοικτού κώδικα

Εμπειρική μελέτη χρήσης αντικειμενοστραφών προτύπων σχεδίασης σε λογισμικό ανοικτού κώδικα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Πληροφορικής Κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήματα Εμπειρική μελέτη χρήσης αντικειμενοστραφών προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2006 2007 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2006 2007 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2006 2007 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής 1. Πτυχιακές εργασίες στην περιοχή του ελέγχου ορθής λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Βελτιστοποίηση

Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Βελτιστοποίηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Βελτιστοποίηση Μανωλιουδάκης Αντώνιος Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ιούνιος 2012 Ευχαριστίες Θερμές ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων Ανάλυση και κατασκευή ενός πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα