To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To ψηφιακό μέλλον των πόλεων"

Transcript

1 To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού

2 Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

3 -3 - Η Ψηφιακή Στρατηγική στους δήμους Υποστηρίζει ήδη τις Ελληνικές πόλεις με ένα μίγμα «ψηφιακών» πολιτικών 1. Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση ψηφιακές υπηρεσίες στους δήμους της χώρας 2. Μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών σε 75 πόλεις 3. Ασύρματα δίκτυα σε 146 δήμους και 24 ΤΕΔΚ 4. Πιλοτικοί έξυπνοι οικισμοί 5. Δημοτικάσημείαπληροφόρησηςμέσω μέσω ΤΠΕ, σε 29 βιβλιοθήκες πόλεων 6. Portal ΚΕΔΚΕ σε 27 δήμους 7. Έργα επίδειξης ευρυζωνικότητας σε περισσότερες από 40 πόλεις 8. Δεκάδες άλλα έργα για την Ψηφιακή Ελλάδα (ψηφιακές υπηρεσίες, ευρυζωνικότητα κλπ.) 9. Κατάρτιση αιρετών των ΟΤΑ σε ΤΠΕ με τη συνεργασία ΙΤΑ/ ΚΕΔΚΕ

4 -4 - Η Ψηφιακή Στρατηγική για τις πόλεις... είναι κάτι πολύ περισσότερο από: Ψηφιακές υπηρεσίες μέσα στους 4 τοίχους των δημαρχείων (τυπικό e-government) Αποκλειστικά υποδομές Ποσοστά διείσδυσης ευρυζωνικότητας στην πόλη Καλώδια, τεχνικές παραμέτρους και διαλειτουργικότητα

5 Η Ψηφιακή Στρατηγική για τις πόλεις... είναι κάτι πολύ περισσότερο από: Ψηφιακές υπηρεσίες μέσα στους 4 τοίχους των δημαρχείων (τυπικό e-government) Αποκλειστικά υποδομές Ποσοστά διείσδυσης ευρυζωνικότητας στην πόλη Καλώδια, τεχνικές παραμέτρους και διαλειτουργικότητα Θα ξεκινούσαμε άραγε το 1950 τη συζήτηση για το πώς αλλάζει ο ηλεκτρισμός τις πόλεις, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στους πυλώνες, σε μετασχηματιστές και στους αγωγούς υψηλής ή μέσης τάσης;

6 Πόλεις σε ανταγωνισμό...το τοπίο των επόμενων 20 ετών

7 Πόλεις σε ανταγωνισμό Σημερινά δεδομένα που προδιαγράφουν το μέλλον Ο παγκόσμιος πληθυσμός αστικοποιείται - μεταφέρεται στις πόλεις! 1950: ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού σε πόλεις 2000: δύο τρίτα σε πόλεις (6 δισ άνθρωποι) ητάσησυνεχίζεταιαμείωτη συνεχίζεται αμείωτη Ο πληθυσμός στις πόλεις των αναπτυσσόμενων χωρών, αυξάνεται με τεράστιους ρυθμούς Από 2 δισ άνθρωποι το 2000, σε 4 δισ το 2030 Το 2030: οι μεγαλύτερες «μητροπόλεις» θα είναι σε σημερινές αναπτυσσόμενες χώρες -7 -

8 -8 - Πόλεις σε ανταγωνισμό Τι πραγματικά σημαίνει αυτή τη τάση; Συνήθως η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το. πώς οι πόλεις θα συνεχίσουν να εξασφαλίζουν δημόσιες υπηρεσίες και αγαθά επιπέδου, επαρκή ύδρευση, μεταφορές, εκπαίδευση, καθαριότητα, αντιμετώπιση εγκλήματος κλπ. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική όψη του νομίσματος. Η σημασία των πόλεων αυξάνεται. Ο ανταγωνισμός μεταξύ πόλεων επίσης! Οι πόλεις (όχι τα κράτη) θα προσελκύουν επενδύσεις, επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας, δυναμικά τμήματα πληθυσμού

9 Πόλεις σε ανταγωνισμό Δύο ακόμη παρατηρήσεις, συμπληρώνουν την εικόνα... Το «εργαλείο» της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ( e-government ) Οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, βρίσκουν στην τεχνολογία το σύμμαχο για αποδοτικότερες υπηρεσίες καιταχύτερηλήψηαποφάσεων αποφάσεων Η αποκέντρωση κερδίζει πολιτικά σημαντικό έδαφος Δεδομένη σε Ευρώπη - ΗΠΑ η τάση για αποκέντρωση αποφάσεων Όλες οι πολιτικές της Ε.Ε. διέπονται από ισχυρή περιφερειακή διάσταση Ο ρόλος των πόλεων αποκτά επιτέλους την πολιτική σημασία που πρέπει! -9 -

10 Πόλεις σε ανταγωνισμό Το αποτέλεσμα των τριών συστατικών Πόλεις που γιγαντώνονται σε μέγεθος και οικονομική-πολιτική σημασία 2. Πόλεις με πολιτική ισχύ για να ρυθμίσουν οι ίδιες το μέλλον τους 3. Πόλεις με περισσότερα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής με αυξημένη σημασία στην τεχνολογία και στις ψηφιακές δυνατότητες -10 -

11 Πόλεις σε ανταγωνισμό Το αποτέλεσμα των τριών συστατικών Πόλεις που γιγαντώνονται σε μέγεθος και οικονομική-πολιτική σημασία 2. Πόλεις με πολιτική ισχύ για να ρυθμίσουν οι ίδιες το μέλλον τους 3. Πόλεις με περισσότερα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής με αυξημένη σημασία των νέων τεχνολογιών για περισσότερο αποδοτικές πολιτικές Ο Ανταγωνισμός μεταξύ κρατών γίνεται Ανταγωνισμός μεταξύ πόλεων Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών βασικό συστατικό ανάπτυξης -11 -

12 -12 - Πόλεις σε ανταγωνισμό Στα χρόνια που έρχονται, η εστίαση αλλάζει Οι πόλεις σημαντικότερες των Κρατών στην παγκόσμια αναζήτηση νέων θέσεων εργασίας, νέων υπηρεσιών, νέων τρόπων ζωής άρα κατ αναλογία οι ψηφιακές πόλεις θα γίνουν πιο κρίσιμες από το e-government

13 Παραδείγματα; Πόλεις που ανταγωνίζονται και κάνουν τη θεωρία, πράξη

14 Το μέλλον των πόλεων είναι σήμερα Η πόλη του Almere (Ολλανδία)

15 -15 - Το μέλλον των πόλεων είναι σήμερα Η πόλη του Almere (Ολλανδία) τα προβλήματα Μόλις 45 χλμ έξω από το Amsterdam - στασιμότητα στην ανάπτυξη από το 2001 Μια «νέα» πόλη (δημιουργήθηκε το 1975) Το πρόβλημα της γειτνίασης με το Amsterdam, έγινε πλεονέκτημα: Το όραμα: Η Almere «πόλη της γνώσης» Συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι: Θα προσελκύσουμε νέες επιχειρήσεις Θα προσελκύσουμε νέους πολίτες, και ιδιαίτερα από τις νεότερες γενιές Η ευρυζωνικότητα έγινε μέρος του DNA της Almere Υπόλοιπες υποδομές (δρόμοι κλπ.) όχι απαραίτητη προϋπόθεση

16 -16 - Το μέλλον των πόλεων είναι σήμερα Η Αlmere αποφάσισε να ανταγωνιστεί Τα εργαλεία πολιτικής Ένανέομίγμαπολιτικής, νέο για... Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε ευρυζωνικότητα Περισσότερες από 500 επιχειρήσεις και περιοχές κατοικιών διασυνδέθηκαν Η ανάπτυξη ήλθε από τη μετεγκατάσταση διεθνών επιχειρήσεων (χαμηλότερο κόστος γης, αλλά καμία υστέρηση σε εξυπηρέτηση πελατών ή επικοινωνία μέσω Internet) Συμπληρωματικές υπηρεσίες και αγορά (supermarkets, ψυχαγωγία κλπ.) με κίνητρα προσέλκυσης νέων επενδύσεων

17 -17 - Το μέλλον των πόλεων είναι σήμερα ΗΑlmere αποφάσισε να ανταγωνιστεί Τα εργαλεία πολιτικής Αποτελέσματα τα τελευταία 4-5 έτη Διεθνείς επιχειρήσεις μετεγκαταστάθηκαν στην Almere νέες θέσεις εργασίας κάθε έτος νέοι κάτοικοι κάθε χρόνο (οι περισσότεροι ) Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πόλη της Ευρώπης: κάτοικοι το 2005 Πρόβλεψη: κάτοικοι το 2030

18 -18 - Το μέλλον των πόλεων είναι σήμερα Υπάρχουν ήδη αρκετά παρόμοια παραδείγματα... Almere, Oulu, Eindhoven, Περιφέρεια Brescia κλπ.. όλες ακολουθούν ένα νέο μονοπάτι ανάπτυξης αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες τεχνολογίες

19 Το μέλλον των πόλεων είναι σήμερα Ναι, αλλά... τι κάνουν διαφορετικά αυτές οι πόλεις; Επιπλέον μερικών «τυπικών» ψηφιακών υπηρεσιών, οι πόλεις αυτές συνδέονται με ένα «αόρατο νήμα» Ανέπτυξαν εξαιρετικά επίπεδα διασύνδεσης με ευρυζωνικά δίκτυα 2. Έστρεψαν ενδιαφέρον είτε στην ανάπτυξη, είτε στην προσέλκυση ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής στάθμης, με σύγχρονες δεξιότητες 3. Κινητοποίησαν εταιρείες ιδιωτικού τομέα, που δέχθηκαν να καινοτομήσουν και να ρισκάρουνστηνπεριοχήστην 4. Δεν περίμεναν την «ελεημοσύνη» του κρατικού προϋπολογισμού νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Ε.Ε.,., διεθνείς τράπεζες, στρατηγικές συμφωνίες με εταιρείες, sponsoring) 5. Τοπικές αυτοδιοικήσεις & τοπικοί άρχοντες με ισχυρό όραμα για το μέλλον των πόλεών τους αποφάσισαν μόνες τους το μέλλον τους -19 -

20 ...οι Ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας Ευκαιρίες στο νέο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

21 Οι Ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας Ψηφιακή Στρατηγική: «Ό,τι γνωρίζαμε δενθααντέξεισταεπόμεναέτη» αντέξει επόμενα έτη» αυτό που γνωρίζαμε αυτό που έρχεται από τις υποδομές, την καθαριότητα, τον φωτισμό και κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες. από την αναζήτηση πόρων του κρατικού προϋπολογισμού.. στην πιο κρίσιμη αναπτυξιακή παράμετρο: το ανθρώπινο κεφάλαιο. σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΣΔΙΤ, ιδιωτικά κεφάλαια, στρατηγικές συμφωνίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις) από την «παθητική» στάση απέναντι στα μεγάλα προβλήματα (ανεργία, μετακίνηση νέων) σε δυναμικές πολιτικές για την κινητοποίηση πολιτών και τη δραστηριοποίηση των νέων από την αναμονή των «άνωθεν» πολιτικών σε τοπικές πολιτικές ανάπτυξης, με εργαλείο την τεχνολογία

22 Οι Ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας Τι συμβαίνει όμως τώρα στις Ελληνικές πόλεις; Στο Παρατηρητήριο ΚτΠ σε συνεργασία με τη Cisco μετρήσαμε το όφελος των ψηφιακών πολιτικών και δράσεων σε όρους «πόλης» Οικονομική Ανάπτυξη Παραγωγικότητα Δημοσίου Τομέα Μετακινούμενοι Υπάλληλοι Διαχείριση Κυκλοφορίας Ευρυζωνική Υποδομή Τουρισμός Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους πολίτες

23 Οι Ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας Υπάρχει μετρήσιμο όφελος για τις ελληνικές πόλεις;

24 -24 - Ψηφιακή Στρατηγική Το νέο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση προσφέρει ευκαιρίες... ΟΣκοπός Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλμα στην Ποιότητα Ζωής Παραγωγικότητα Ποιότητα ζωής Έξι στόχοι 1. Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 2. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις 3. Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ 4. Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ 5. Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ 6. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη Διασύνδεση (Connectivity) ως προϋπόθεση

25 -25 - Οι Ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας Οι σημερινές δράσεις Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση στους δήμους της χώρας 2. Μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών σε 75 πόλεις 3. Ασύρματα δίκτυα σε 146 δήμους και 24 ΤΕΔΚ 4. Πιλοτικοί έξυπνοι οικισμοί 5. Δημοτικάσημείαπληροφόρησηςμέσω μέσω ΤΠΕ, σε 29 βιβλιοθήκες πόλεων 6. Portal ΚΕΔΚΕ σε 27 δήμους 7. Έργα επίδειξης ευρυζωνικότητας σε περισσότερες από 40 πόλεις 8. Δεκάδες άλλα έργα για την Ψηφιακή Ελλάδα (ψηφιακές υπηρεσίες, ευρυζωνικότητα κλπ.) 9. Κατάρτιση αιρετών των ΟΤΑ σε ΤΠΕ

26 -26 - Οι Ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας Είναι αρκετές αυτές οι δράσεις; ΝΑΙ αν υπάρχει όραμα και πολιτική αξιοποίησής τους ΟΧΙ, αν αντιμετωπιστούν ως «προϋπολογισμοί» ή «υποδομές» Το νέο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση: είναι ανοιχτό σε ολοκληρωμένες τοπικές προτάσεις για την ανάπτυξη, που βασίζονται σε ισχυρή «ψηφιακή διάσταση» επαναφέρει την αρχή της Αριστείας και στους δήμους

27 Οι Ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας ΔράσειςγιατιςΨηφιακέςΠόλεις Τα 6 βήματα 1. ΜελέτητωνπροβλέψεωνκαιτηςαντίληψηςτηςΨηφιακήςτων της αντίληψης της Στρατηγικής 2. Επιλογή του «άριστου-μεγέθους» της παρέμβασης, σε ό,τι αφορά το γεωγραφικό εύρος - επίπεδο βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Καταγραφή του πραγματικού χαρακτήρα της πόλης (χωρίς απαραίτητα την τεχνολογική διάσταση) 4. Αναζήτηση των ψηφιακών δράσεων που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στα ζητήματα της πόλης Δράσεις οριζόντιες - πανελλαδικής εμβέλειας (π.χ. «ΜΕΤΕΧΩ») Δράσεις οριζόντιες που εξειδικεύονται τοπικά (π.χ. Μητροπολιτικά Δίκτυα) δράσεις Ψηφιακής Στρατηγικής που έχουν αποκλειστικά τοπικό χαρακτήρα 5. Αναζήτηση φορέα-υλοποιητή 6. Κατάρτιση Σχεδίου για την Ψηφιακή Πόλη

28 Οι Ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας Δεν είναι απαραίτητες μεγαλεπήβολες πολιτικές μερικές απλά ερωτήματα Πώς σκέφτεται η πόλη να αξιοποιήσει την ευρυζωνικότητα για την τοπική ανάπτυξη; 2. Ανοίγει η πόλη σχολεία και δημόσιους χώρους που έχουν ψηφιακές υποδομές, στην τοπική κοινωνία; 3. Υποστηρίζει η πόλη τις ΜΜΕ, τον τουρισμό και την τοπική χειροτεχνία με ΤΠΕ; 4. Είναι συνδεδεμένες οι τοπικές ΜΜΕ στο Internet; Έχουν ενημερωθεί; 5. Υπάρχει κυκλοφορία «τοπικής» γνώσης (δρώμενα, τοπικές εξελίξεις) μέσω Διαδικτύου; 6. Η πόλη απλώς καταναλώνει πολιτισμό ή παράγει και εκπέμπει πολιτισμό μέσω Internet; 7. Συμμετέχουν οι πολίτες στα κοινά μέσω Internet συζητήσεων; ή αλλιώς Θέλει η πόλη να ανταγωνιστεί; Έχει ψηφιακές πολιτικές προσαρμοσμένες στα τοπικά χαρακτηριστικά της

29 Οι Ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας Αν η Ελληνική πόλη θέλει να ανταγωνιστεί, τότε Ένα άθροισμα καλών ιδεών καν δεν ταυτίζεται με μια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης της τεχνολογίας, σεπολλαπλούςτομείςπαρέμβασηςτωνοτα παρέμβασης των Η τεχνολογία δεν είναι πολυτέλεια: βρίσκεται στο επίκεντρο των πιο δυναμικών πολιτικών των Ευρωπαϊκών ΟΤΑ Τα κεφάλαια από το κράτος ποτέ δεν θα είναι αρκετά. Επιθετικές πολιτικές χρηματοδότησης (προγράμματα Ε.Ε.,., ΣΔΙΤ, στρατηγικές συμφωνίες) Από την εσωστρεφή «μηχανοργάνωση» του δήμου, σε ψηφιακές υπηρεσίες και δράσεις για τις ανάγκες των πολιτών, των τοπικών επιχειρήσεων, και την ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου Το ψηφιακό μέλλον των Ελληνικών πόλεων δεν μπορεί να έχει αρχή ούτε την τεχνολογία, ούτε διαχειριστικά ζητήματα: Έχει αρχή το ίδιο το σχέδιο ανάπτυξης της κάθε ξεχωριστής πόλης

30 Οι Ελληνικές πόλεις της επόμενης ημέρας Θα επιλέξουν οι ελληνικές πόλεις να «αναπτυχθούν ψηφιακά» και να ανταγωνιστούν, ή θα αφήσουν την ανάπτυξη και τις τοπικές θέσεις εργασίας να ρυθμιστούν από τις διαθέσεις των γειτόνων τους;

31 To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων Σας ευχαριστώ Δρ Γιάννης Λάριος

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες από το e-government Γιάννης Λάριος Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Πόλεις σε ανταγωνισμό το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα 1.1 Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Με υψηλές ταχύτητες πρέπει να

Με υψηλές ταχύτητες πρέπει να AÖÉÅÑÙÌA Ôçò ÁÖÑÏÄÉÔÇÓ ÊÁÑÉÌÁËÇ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΚΕ: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ÁÃÙÍÁÓ ÕØÇËÙÍ ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ ÃÉÁ «ØÇÖÉÁÊÅÓ ÐÏËÅÉÓ» Με υψηλές ταχύτητες πρέπει να τρέξουν οι ΟΤΑ της χώρας ώστε να ανταποκριθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημόσιο» Πεντάρης Σταμάτιος ΑΜ : 2001010066 Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής Καθηγητής Ματσατσίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Χρήση ΤΠΕ σε Επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ευκαιρίες Ανάπτυξης Γιάννης Τσιάμης, PhD Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Ηράκλειο 16 Οκτωβρίου 2007 Περιεχόμενα 1 2 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Strategy in Greece

Broadband Strategy in Greece Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Masters in Information Systems Informatics & Telematics Strategies

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής της χώρας είναι δεδομένη και τη βιώνουμε καθημερινά. Τα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ : «Ευρυζωνικότητα στο νομό Λευκάδας: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Παραδοτέο ΠΑ 5.3 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, http://kedke.ntua.gr/ ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ michael.chalaris@glyfada.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Ε Λ Λ Α Δ Α 2 0 2 1 Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Ιούλιος 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Σ Ε Λ Ι Δ Α 1 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Ελένη Παπανδρέου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα