ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο"

Transcript

1 ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα,

2 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της διαβούλευσης που το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε να οργανώσει για την καλύτερη προετοιμασία του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ-κίνηση. Μέρος της διαβούλευσης αυτής αποτελεί η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Απριλίου. Η διαβούλευση συνεχίζεται. 2

3 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική για την ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ, μέσω της χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας, Εξωστρέφειας και Καινοτομίας, έχει στόχο να ενεργοποιήσει το σύνολο της αλυσίδας αξίας μέσω της ενίσχυσης της ζήτησης για υπηρεσίες ΤΠΕ από τους τελικούς χρήστες και ταυτόχρονα μέσω της ενίσχυσης της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου υποστηριζόμενες από την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή, δίνοντας έμφαση στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών νέφους (cloud - SaaS) και διάθεσης μέσω Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ). Αλυσίδα Αξίας του κλάδου ΤΠΕ Ζήτηση Προσφορά Χρήστες Οικιακοί Επιχειρήσεις Δημόσιος τομέας ΜΜΕ Συσκευές Πρόσβασης Σταθερός τερματικός εξοπλισμός Εφαρμογές Οριζόντιες λύσεις Εξειδικευμένες τομεακές λύσεις Εφαρμογές κινητών Πάροχοι Υπηρεσιών Υπηρεσίες Νέφους (π.χ. SaaS, PaaS) Τεχνολογική Υποδομή Φάρμες υπολογιστικής ισχύς και χωρητικότητας Συσκευές κινητής Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Έξυπνες συσκευές Διεθνείς Αγορές Ψηφιακό Περιεχόμενο Ανοιχτά Δεδομένα Ιδιωτικό Περιεχόμενο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ολοκληρωμένες λύσεις Επιχειρησιακή εξειδίκευση Σταθερά δίκτυα Δίκτυα κινητής επόμενης τηλεφωνίας γενιάς (FTTx) Οδηγοί Ζήτησης Αναγκαιότητα υπηρεσίας Εμπιστοσύνη στη Τεχνολογία Οικονομική Προσιτότητα Επίγνωση Καινοτομία από άλλους τομείς Διαθεσιμότητα Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία Τεχνικές Δεξιότητες Εξωστρέφεια Προστασία: Προσωπικών δεδομένων Πνευματικών δικαιωμάτων Τεχνικές Δεξιότητες Διαχείριση Προϊόντων Διαθεσιμότητα Διείσδυση Ασφάλεια Πληροφοριών Κύρια δραστηριότητα κλάδου ΤΠΕ Πιο αναλυτικά οι περιοχές της αλυσίδας αξίας είναι: 1. Τεχνολογική Υποδομή Η τεχνολογική υποδομή που απαιτείται για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει τα κέντρα υπολογιστικής ισχύος και υποδομών νέφους, τα δίκτυα σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς, καθώς και τις κρατικές υποδομές σε δίκτυα και υπηρεσίες νέας γενιάς και υποδομές για υπηρεσίες νέφους. Η ύπαρξη αξιόπιστης ευρυζωνικής πρόσβασης υψηλών ταχυτήτων και η επίτευξη υψηλής διείσδυσης στις υπερ-υψηλές ταχύτητες, δεν αποτελούν απλά τον ευρωπαϊκό στόχο για το 2020, αλλά είναι απαραίτητα για τη μετάβαση της Ελλάδας σε ένα μοντέρνο περιβάλλον ΤΠΕ. Σημαντικές προκλήσεις για την εξέλιξη των υποδομών νέφους είναι και η συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία του νέφους. Στα πλαίσια της επιδίωξης για εξωστρέφεια, θα μπορούσε να εξεταστεί η παροχή υπηρεσιών υπολογιστικής ισχύος και υποδομών νέφους από Παρόχους Ψηφιακών Υπηρεσιών στη διεθνή αγορά. 2. Πάροχοι Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ) 3

4 Η αξιοποίηση της τεχνολογικής υποδομής, θα βασιστεί στην ανάπτυξη / εξέλιξη των ΠΨΥ, που θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν τα επιμέρους τμήματα των υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθεί και να διατεθεί η τελική υπηρεσία σε χρήστες στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό. Οι ΠΨΥ θα πρέπει να συνδυάζουν τεχνικές γνώσεις με εμπειρία και εξειδίκευση στην εμπορική ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών. Βασικός τους σκοπός θα πρέπει να είναι ο βέλτιστος συνδυασμός των ψηφιακών περιεχομένων με τις σχετικές εφαρμογές και τις τεχνολογικές υποδομές, προκειμένου να προσφερθεί το ποιοτικότερο δυνατόν τελικό προϊόν στον τελικό χρήστη. Αναφορικά με την διάθεση υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, οι ΠΨΥ θα συνεργάζονται και με τους λοιπούς κλάδους προκειμένου να εντοπίσουν εξειδικευμένες ανάγκες σε ΤΠΕ και να προχωρήσουν στην ανάπτυξη αντίστοιχων καινοτόμων λύσεων. 3. Ψηφιακό Περιεχόμενο Ως ψηφιακό περιεχόμενο, ορίζονται τα αντικείμενα (υλικά ή άυλα) που θα παρέχονται στους χρήστες μέσω των ΤΠΕ. Τέτοια αντικείμενα μπορεί να αφορούν σε ειδησεογραφικό, πολιτισμικό ή ψυχαγωγικό περιεχόμενο, σε προϊόντα που διατίθενται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, σε εσωτερικά δεδομένα επιχειρήσεων, σε δεδομένα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ακόμα και σε ανοιχτά δεδομένα που θα παρέχει προς εκμετάλλευση ο Δημόσιος τομέας. 4. Εφαρμογές και Ολοκληρωμένες Λύσεις Λογισμικού Η πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες θα πραγματοποιείται μέσω αντίστοιχων εφαρμογών. Οι εφαρμογές δύναται να αφορούν σε όλο το εύρος των υπηρεσιών από ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα μέχρι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Οι τρείς πιο σημαντικές παράμετροι για αυτήν την περιοχή αφορούν (α) στην ανάπτυξη στελεχών με ειδικές τεχνικές γνώσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, (β) στη δυνατότητα προσαρμογής των εφαρμογών σε πρότυπα και διαλέκτους διαφορετικά από αυτά της ελληνικής αγοράς και (γ) στην ενίσχυση της καινοτομίας τόσο εντός του κλάδου των ΤΠΕ, όσο και στους λοιπούς κλάδους, προκειμένου να αναγνωριστεί η ανάγκη και να δημιουργηθούν εξειδικευμένες οριζόντιες και τομεακές λύσεις. 5. Συσκευές Πρόσβασης Στις συσκευές πρόσβασης, περιέχεται ο τερματικός εξοπλισμός που επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες. Ωστόσο δεν περιορίζονται στις ευρυζωνικές συσκευές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αλλά αφορούν και στις έξυπνες συσκευές και λύσεις επικοινωνίας μεταξύ μηχανών (Μ2Μ). Η διείσδυση των έξυπνων συσκευών, θα επηρεάσει και τη ζήτηση στην αλυσίδα αξίας. 6. Χρήστες Στην κορυφή της αλυσίδας αξίας, βρίσκεται η ζήτηση των υπηρεσιών από τους τελικούς χρήστες. Ως βασικοί οδηγοί της ζήτησης, προσδιορίζονται: η δημιουργία της ανάγκης για την υπηρεσία, η ύπαρξη εκπαιδευμένων / ενημερωμένων χρηστών με δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας, η επίτευξη της εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες και εφαρμογές (κυρίως όσον αφορά στο διαδίκτυο και το νέφος), η παροχή οικονομικά προσιτών λύσεων και η αναγνωρισιμότητα του Ελληνικού προϊόντος ΤΠΕ. Τομείς παρέμβασης / χρηματοδότησης Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η αλυσίδα αξίας του κλάδου ΤΠΕ, προτείνεται η κύρια έμφαση των παρεμβάσεων να δοθεί στη ζήτηση των υπηρεσιών από τους χρήστες. Ωστόσο δράσεις προτείνεται να πραγματοποιηθούν και στην προσφορά, εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη / εξέλιξη των Παρόχων ολοκληρωμένων λύσεων, οι οποίοι θα αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των διαφόρων εταιρειών του κλάδου. Σημειώνεται ότι σχετικές παρεμβάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν έμμεσα και από άλλους τομείς που προσβλέπουν στην ανάπτυξή τους μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης των μοντέλων λειτουργίας τους. 4

5 Ο λόγος που οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε αυτές τις περιοχές, βασίζεται στην παραδοχή ότι εφόσον δημιουργηθεί το απαραίτητο μοντέλο λειτουργίας από τους Παρόχους Υπηρεσιών, κάθε ενίσχυση της προσφοράς ή/και της ζήτησης θα ενεργοποιεί το σύνολο της αλυσίδας, δημιουργώντας μια συνεχώς ενισχυόμενη ζήτηση και προσφορά, που θα οδηγήσει στην αυτόνομη ανάπτυξη της αγοράς. 2. Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα Ειδικός στόχος 1: Ανάπτυξη / εξέλιξη της αγοράς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, με την δημιουργία νέων / εξέλιξη Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ). Ο ρόλος των Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ) είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία του μοντέλου της στρατηγικής καθώς θα επωμίζονται με την ευθύνη συνδυασμού όλων των υπηρεσιών / παροχών που περιλαμβάνονται στο πεδίο της προσφοράς, παρέχοντας στους χρήστες ένα ολοκληρωμένο τελικό προϊόν. Απώτερος στόχος αποτελεί οι ΠΨΥ να είναι το μοναδικό σημείο επαφής με τους χρήστες αναφορικά με το τελικό προϊόν, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας τελικής υπηρεσίας στους χρήστες καθώς και διακριτό αναπτυξιακό εργαλείο. Η ενίσχυση της αγοράς των ΠΨΥ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τόσο άμεσα, με την επιδότηση της ζήτησης ψηφιακών υπηρεσιών από τελικούς χρήστες, όσο και έμμεσα, με την παροχή κινήτρων σε νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για χρήση επιχειρηματικών πληροφοριακών λύσεων στο νέφος. Η ενίσχυση της ζήτησης θα πραγματοποιείται με το μηχανισμό «δικαιολογητικού δαπάνης» (voucher). Αναφορικά με την ενίσχυση της προσφοράς, προβλέπεται η επιδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία ή/και την ενίσχυση ΠΨΥ προκειμένου να παρέχουν τις ζητούμενες ψηφιακές υπηρεσίες.. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η σύζευξη προσφοράς-ζήτησης στον τομέα προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα σε όλα τα διακριτά επίπεδα της αλυσίδας αξίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η σημαντικότητα (α) του χρονισμού της σύζευξης προσφοράςζήτησης (fund hedging) ο οποίος είναι καθοριστικός για την επιτυχή ολοκλήρωση των ειδικών στόχων που έχουν καθοριστεί στην προκείμενη κατηγορία και (β) της ύπαρξης χρηματοδοτικών εργαλείων που θα επιδιώκουν τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων (π.χ. μέσω ΣΔΙΤ) για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος ΚΠ1.1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας για την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών νέφους ΚΠ1.2 Παροχή κινήτρων σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για χρήση επιχειρηματικών πληροφοριακών λύσεων στο νέφος ΚΠ1.3 Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μετάβαση σε επιχειρηματικές πληροφοριακές λύσεις στο νέφος ΚΠ1.4 Παροχή κινήτρων στους Παρόχους Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη διάθεση των ολοκληρωμένων υπηρεσιών νέφους σε άλλες χώρες Ειδικός στόχος 2: Ανάπτυξη ή/και προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού ή/και ψηφιακού περιεχομένου που θα μπορούν να διατίθενται στο νέφος με τη μορφή υπηρεσίας (SaaS). Οι εφαρμογές λογισμικού ή/και ψηφιακού περιεχομένου οι οποίες και προωθούνται ποικίλουν θεματικά και τεχνολογικά αλλά θα πρέπει να συνάγουν με τους ειδικούς στόχους της αλυσίδας αξίας. 5

6 Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ουδετερότητα πρόσβασης στο νέφος προκειμένου να διασφαλιστεί ο πολλαπλασιαστής στο επίπεδο συσκευών πρόσβασης.. Στον εν λόγω στόχο εντάσσεται επιπλέον η ενίσχυση των κατασκευαστών για τη δυνατότητα προσαρμογής των εφαρμογών σε πρότυπα και διαλέκτους διαφορετικά από αυτά της ελληνικής αγοράς, με σκοπό την εξωστρέφεια των προϊόντων τους είτε μέσω των Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών (βλ. ειδικό στόχο 1) είτε μέσω της ανεξάρτητης διείσδυσης ξένων αγορών. ΚΠ2.1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την ανάπτυξη εφαρμογών που θα μπορούν να διατίθενται στο νέφος (SaaS) ΚΠ2.2 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, για όλους τους κλάδους ΚΠ2.3 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη πολυγλωσσικών εφαρμογών νέφους (SaaS), με δυνατότητα διάθεσης σε ξένες χώρες Ειδικός στόχος 3: Εξειδίκευση στελεχών ΤΠΕ σε θέματα ειδικών τεχνολογιών, εμπορικής ανάπτυξης προϊόντων τεχνολογίας, εταιρικής διείσδυσης στη διεθνή αγορά και επιχειρηματικής καινοτομίας. Η εξειδίκευση στελεχών ΤΠΕ επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης δράσεων επιμόρφωσης του δυναμικού σε εξειδικευμένες θεματικές περιοχές που σχετίζονται με ειδικές τεχνολογίες και δεξιότητες, εμπορικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας, ανάπτυξης εταιρικής παρουσίας στη διεθνή αγορά και της επιχειρηματικής καινοτομίας. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση των τεχνολογικών και άλλων προσόντων που θα απαιτούνται σε μεσο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα από τις επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ. Για αυτό το σκοπό, θα πρέπει να δημιουργηθεί ο κατάλληλος μηχανισμός, που με τη συνεισφορά του κλάδου και ακαδημαϊκών φορέων, θα αξιολογεί σε περιοδική βάση τις σχετικές ανάγκες και θα δίνει τις απαραίτητες απαιτήσεις. Μέρος του στόχου αποτελεί και η προσέλκυση ταλέντων από άλλες αγορές, τα οποία θα δρουν ως μέντορες ή/και εμπειρογνώμονες σε νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά και η διατήρηση εξειδικευμένων στελεχών ΤΠΕ στην Ελλάδα (περιορισμός του brain drain ). ΚΠ3.1 Δημιουργία μηχανισμού αναγνώρισης των μεσο/μακροπρόθεσμων αναγκών σε στελέχη ΤΠΕ ΚΠ3.2 Κατάρτιση, εκπαίδευση και πιστοποίηση των στελεχών ΤΠΕ ΚΠ3.3 Διατήρηση στελεχών ΤΠΕ στην Ελλάδα και εισαγωγή της έννοιας του «μέντορα» σε νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις Ειδικός στόχος 4: Ανάπτυξη αγοράς παραχώρησης δικαιωμάτων (royalties), τεχνολογιών και μεθοδολογιών ΤΠΕ, εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου. Ο τέταρτος ειδικός στόχος επικεντρώνεται στο θεσμικό κενό που υπάρχει στη Ελλάδα αναφορικά με την καταχώριση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο καθώς και την απουσία ελληνικής συμμετοχής στη παγκόσμια αγορά παραχώρησης δικαιωμάτων (royalties market). Η αγορά δικαιωμάτων δύναται να αφορά σε τεχνολογίες και σε μεθοδολογίες ΤΠΕ, σε εφαρμογές λογισμικού και σε ψηφιακό περιεχόμενο. Οι παρεμβάσεις για αυτό το στόχο θα πρέπει να αφορούν τόσο στην ανάπτυξη των σχετικών 6

7 μηχανισμών κατοχύρωσης και διαχείρισης των δικαιωμάτων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για τη διάθεση δικαιωμάτων στη διεθνή αγορά και στην ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας σε αυτήν την περιοχή. ΚΠ4.1 Ανάπτυξη των θεσμικών μηχανισμών κατοχύρωσης και διαχείρισης των δικαιωμάτων (royalties) ΚΠ4.2 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων (royalties), για πατέντες ευρεσιτεχνίας σε τεχνολογίες και μεθοδολογίες ΤΠΕ, εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου ΚΠ4.3 Επιδότηση δαπανών για κατοχύρωση και προώθηση πατεντών προς τις εταιρίες κατασκευής εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου Ειδικός στόχος 5: Προώθηση του ελληνικού προϊόντος ΤΠΕ (εφαρμογές, περιεχόμενο, διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνογνωσία, κτλ.) στη διεθνή αγορά. Η προώθηση του ελληνικού προϊόντος ΤΠΕ και κατά συνέπεια η ενίσχυση της εξωστρέφειας περιλαμβάνει την υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της Προσφοράς του μοντέλου, όπως επίσης και των συλλογικών τους φορέων, για τη συμμετοχή στην αλυσίδα προώθησης στη διεθνή αγορά. H ενίσχυση θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών με σκοπό την προσφορά τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ξένες αγορές, αλλά και την προσέλκυση ξένων επενδυτών για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διαμορφωθούν οι φορείς οι οποίοι θα συμμετέχουν στην αλυσίδα προώθησης και θα προωθούν συνολικά το ελληνικό προϊόν ΤΠΕ, αλλά και θα επιλέγουν και θα προσκαλούν αγοραστές / επενδυτές από αγορές στόχους. ΚΠ5.1 Προβολή και προώθηση του ελληνικού προϊόντος ΤΠΕ (εφαρμογές, περιεχόμενο, διαχείριση προϊόντων, τεχνογνωσία, κτλ.) στη διεθνή αγορά ΚΠ5.2 Υποστήριξη των επενδύσεων μεγάλων επιχειρήσεων με παγκόσμια δραστηριότητα να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν κέντρα ΤΠΕ (π.χ. φάρμες) στην Ελλάδα Ειδικός στόχος 6: Εκμετάλλευση των δεδομένων του Δημοσίου, στα πλαίσια των ανοιχτών δεδομένων. Για την εκμετάλλευση των δεδομένων του Δημοσίου, θα πρέπει να διαμορφωθεί το απαιτούμενο θεσμικό / νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά τόσο των κατασκευαστών εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού που θα μπορούν να διατίθενται στο νέφος όσο και των τελικών χρηστών. Αναπόσπαστο μέρος της δράσης αποτελεί τέλος και η υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών οι οποίες θα επιτρέπουν την ανάκτηση, προ-επεξεργασία και πρόσβαση στα ανοιχτά δεδομένα. ΚΠ6.1 Αναγνώριση / χαρτογράφηση των αξιοποιήσιμων, ως ανοιχτών δεδομένων, πληροφοριών του Δημοσίου ΚΠ6.2 Θεσμικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων κατά την παροχή ανοιχτών δεδομένων 7

8 ΚΠ6.3 Υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για την αναζήτηση, ανάκτηση, προ-επεξεργασία και πρόσβαση στα ανοιχτά δεδομένα Ειδικός στόχος 7: Προβολή & προώθηση των δυνατοτήτων και ωφελειών των νέων τεχνολογιών στους τελικούς χρήστες. Η στρατηγική του κλάδου ΤΠΕ βασίζεται σε ένα μονίμως αυτο-τροφοδοτούμενο μοντέλο προσφοράς και ζήτησης. Εστιάζοντας στο κομμάτι της ζήτησης, πέρα από τα οικονομικά κίνητρα τα οποία μπορούν να δοθούν στους χρήστες, είναι απαραίτητο οι τελευταίοι να έχουν επίγνωση των ωφελειών και δυνατοτήτων του προσφερόμενου προϊόντος. Εξίσου σημαντικός παράγοντας στην αφομοίωση των νέων τεχνολογιών, αποτελεί η ενδυνάμωση της αξιοπιστίας και η κάμψη ψυχολογικών εμποδίων που μπορεί να σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. ΚΠ7.1 Προβολή και προώθηση των νέων τεχνολογιών στη εγχώρια αγορά ΚΠ7.2 Προωθητικές ενέργειες για τις νέες τεχνολογίες σε ακροατήρια ειδικού θεματικού ενδιαφέροντος Ειδικός στόχος 8: Εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξοικείωση των τελικών χρηστών με ψηφιακές υπηρεσίες Η διείσδυση στην αγορά των ψηφιακών υπηρεσιών, εξαρτάται σημαντικά από το βαθμό εκπαίδευσης και εξοικείωσης των τελικών χρηστών με τις σχετικές τεχνολογίες και τη λειτουργικότητα αυτών. Ενδεικτικά αναφέρεται η ιδιαίτερα χαμηλή διείσδυση στην αγορά των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παρεμβάσεις απαιτούνται τόσο στην εξοικείωση των χρηστών, που δεν κάνουν χρήση υπολογιστών και έξυπνων συσκευών, με τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όσο και για την επιμόρφωση αυτών με τις εξειδικευμένες λύσεις των Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών. ΚΠ8.1 Ενέργειες επιμόρφωσης και εξοικείωσης των τελικών χρηστών, που σήμερα δεν κάνουν χρήση του διαδικτύου, με τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου ΚΠ8.2 Ενέργειες επιμόρφωσης και εξοικείωσης των τελικών χρηστών, με τις εξειδικευμένες λύσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΚΠ8.3 Ενέργειες επιμόρφωσης και εξοικείωσης χρηστών ειδικού θεματικού ενδιαφέροντος με τις εξειδικευμένες λύσεις των ΠαρόχωνΨηφιακών Υπηρεσιών Ειδικός στόχος 9: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε νέες αναπτυσσόμενες θεματικές αγορές ΤΠΕ, υποστηριζόμενες από Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Σημαντική παράμετρο αποτελεί η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ή την βελτίωση ήδη υπαρχουσών, μέσω Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Οι ερευνητικές δραστηριότητες στις ΤΠΕ, θα αναβαθμίσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και θα ενισχύσουν κλάδους της οικονομίας στους οποίους η χώρα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα. ΚΠ9.1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την ανάπτυξη υπηρεσιών για νέες αναπτυσσόμενες 8

9 αγορές, ΚΠ9.2 Παροχή κινήτρων για χρήση θεματικών ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ταχέως αναπτυσσόμενες ΚΠ9.3 Ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις ΤΠΕ Ειδικός στόχος 10: Βελτίωση των ευρυζωνικών υποδομών και της διείσδυσης στις υπερυψηλές ταχύτητες Σύμφωνα και με την ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης για το 2020, η Ελλάδα πρέπει να πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα αναφορικά με τις ευρυζωνικές υποδομές και τη διείσδυση στις υπερ-υψηλές ταχύτητες. Το βασικό εμπόδιο για την πραγματοποίηση επενδύσεων από τους παρόχους είναι η έλλειψη της ζήτησης, προκειμένου να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα που θα διασφαλίσει την απόδοση των επενδύσεων. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι παρεμβάσεις προτείνεται να εστιάζουν στην τόνωση της ζήτησης μέσω παροχής κινήτρων στους τελικούς χρήστες. ΚΠ10.1 Παροχή κινήτρων σε χρήστες για χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας υπερ-υψηλών ταχυτήτων ΚΠ10.2 Παροχή κινήτρων σε χρήστες για χρήση ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων υπερ-υψηλών ταχυτήτων ΚΠ10.3 Ανάπτυξη δικτύων που απαιτούνται από το κράτος Ειδικός στόχος 11: Δημιουργία Παρόχων υποδομών νέφους, για την εξυπηρέτηση της εγχώριας και διεθνούς ζήτησης. Σε εθνικό επίπεδο, οι υποδομές νέφους θα μπορούν να καλύψουν και τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημόσιου τομέα, για υπολογιστική ισχύ και χωρητικότητα. Οι παρεμβάσεις σε αυτή την περιοχή μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε άμεσα με την επιδότηση της επιχειρηματικότητας είτε μέσω ενίσχυσης της ζήτησης. ΚΠ11.1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την ανάπτυξη υποδομών νέφους (IaaS) ΚΠ11.2 Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις για εκμετάλλευση υποδομών νέφους (πιθανόν και ως μέρος ολοκληρωμένων λύσεων ) 9

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα