ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ"

Transcript

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου Αθήνα Τηλ.: (Γραφείο 501) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ελληνιστική ποίηση (Απολλώνιος Ρόδιος, Καλλίμαχος), Ιστοριογραφία (Ξενοφών), Αρχαία Ελληνικά Ετυμολογικά Λεξικά, Σχόλια και Υπομνήματα. Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Στοιχειώδης και Μέση Εκπαίδευση: στην Αθήνα: Απολυτήριο «άριστα». 2. Ανώτατες Σπουδές: ( ) Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φιλολογικό, Πτυχίο «άριστα»). 3. Μεταπτυχιακές Σπουδές: ( ) Πανεπιστήμιο Αμβούργου. Ινστιτούτο Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας της Σχολής Ιστορικών Επιστημών (με υποτροφία του Κληροδοτήματος «Αλ. Λοβέρδος» της Ακαδημίας Αθηνών). Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών παρακολούθησα τα μαθήματα των καθηγητών: W. Bühler, K. Alpers, W. Ludwig, P. Herrmann, Α. Καμπύλη και της κυρίας I. Biezunska-Małowist. 4. Διδακτορική διατριβή (1987): «Der Gebrauch des Genetivus absolutus bei Apollonios Rhodios im Verhältnis zu Homer». Επόπτης ο Καθηγητής Winfried Bühler. Η εργασία αυτή δημοσιεύθηκε στην σειρά επιστημονικών διατριβών

2 2 του Σαριπολείου Κληροδοτήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, τόμ. 91, Αθήνα Στρατιωτική θητεία: Διορισμός στην Β/θμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο Λίμνης Ευβοίας): και απόσπαση στο ΚΕΕΕΣ (σήμερα ΚΕΕΛΓ) της Ακαδημίας Αθηνών από Διορισμός μου βάσει του Π.Δ. 407/80 ως ειδικού επιστήμονα στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης: Εκλογή μου ως Λέκτορα του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 138/ ) και ανάληψη καθηκόντων στις Εκλογή μου σε θέση ερευνητή Γ βαθμίδας του ΠΕ 10 Κλάδου στο ΚΕΕΕΣ της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 201/ ) και ανάληψη καθηκόντων την Παραίτηση στις (ΦΕΚ 222/ ) σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2530/1997 περί ασυμβιβάστου κατοχής δεύτερης οργανικής θέσης στον δημόσιο τομέα για μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ. 10. Ανανέωση της θητείας μου ως Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 167/ ) για το διάστημα από Μετάταξη στο ΚΕΕΕΣ της Ακαδημίας Αθηνών από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 198/ ) και ανάληψη υπηρεσίας την Εκλογή μου ως Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 315/ ) και ανάληψη καθηκόντων την Επιλογή μου ως μέλους Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) και ανάθεση των καθηκόντων του Συντονιστή για την Θεματική Ενότητα «Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία» (ΕΛΠ 21) του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) την

3 3 14. Μονιμοποίηση στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 308/ ) 15. Εκλογή μου ως Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 1161/ τ. Γ ) και ανάληψη καθηκόντων την ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ α. ΒΙΒΛΙΑ 1. Der Gebrauch des Genetivus absolutus bei Apollonios Rhodios im Verhältnis zu Homer, (Diss. Hamburg 1987), Bibliothek Sophia Saripolos 91, Athen Βιβλιοκρισίες: - S. Jackson, The Classical Review 45 (1995) A. Rengakos, Gnomon 68 (1996) L. de Lannoy, Mnemosyne 52.3 (1999) Παραπομπές: - P. Dimitropoulos, Untersuchungen zum finalen Genetiv des substantivierten Infinitivs bei Thukydides, Commentationes Humanarum Litterarum 114, Helsinki 1999, σελ. 40, σημ. 277, σελ , σημ. 292, σελ C. Dalimier, Apollonius Dyscole. Traité des Conjonctions. Introduction, Texte, Traduction et Commentaire, Histoire des Doctrines de l Antiquité Classique 25, Paris 2001, σελ. 290, σημ K. Spanoudakis, Philitas of Cos, Mnemosyne Suppl. 229, Leiden 2002, σσ. 163 κ.ε., Γ. Κάρλα, «Μεταφράζοντας μετοχές σε δημώδη λόγο το 1600», στα Πρακτικά του 4 ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (Νοέμβριος 1997, Λευκωσία), Ηράκλειο 2002, , σελ. 191, σημ M. Buijs, Clause Combining in Ancient Greek Narrative Discourse. The Distribution of Subclauses and Participial Clauses in Xenophon s Hellenica and Anabasis. Mnemosyne Suppl. 260, Leiden Boston 2005, σελ. 3 και στην Βιβλιογραφία (σελ. 267).

4 4 - R. B. Martinez Nieto, Jackson, Steven, Mailny Apollonius: Collected Studies. Amsterdam, Hakkert pp., Emerita 74 (2006), σσ. 376, A. Ruppel, Absolute Constructions in Early Indo-European, Cambridge 2013, σελ. 7 (σημ. 17), σελ. 28 κ.α. Μνείες: - Année Philologique 64 (1993), Ν ο Gnomon 66 (1994): Bibliographische Beilage Nr. 4, σελ G. Paduano & M. Fusillo, Apollonio Rodio. Le Argonautiche. Introduzione e commento di G. P. e M. F., traduzione di G. P., Milano , ανατ. 1999, σελ Bibliographie Linguistique de l Année 1996 Linguistic Bibliography for the Year Published by the Permanent International Committee of Linguistics, Dordrecht / Boston / London 2000, σελ Bibliographie Linguistique de l Année 1999 Linguistic Bibliography for the Year Published by the Permanent International Committee of Linguistics, Dordrecht / Boston / London 2003, σελ A. Borgogno, Apollonio Rodio, Argonautiche, Milano: Mondadori 2007, σελ. LXXXIV. Και στις ιστοσελίδες: -- Α Hellenistic Bibliography: Apollonius of Rhodes -- The Bryn Mawr Classical Review : --A Bibliography on Ancient Greek Linguistics (Universiteit Utrecht): 2. Ἀπολλωνίου Ροδίου Ἀργοναυτικῶν Α'. Εἰσαγωγ ή, Άρχαῖο Κείμενο, Μετάφραση, Σχό λια, ( Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Βιβλιοθήκη Ἀ. Μανούση 6), Ἀθῆναι: Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς καιὶ Λατινικῆς Γραμματείας Παραπομπές: - J.C.B. Petropoulos, Kleos in a minor key: the Homeric education of a little prince, Hellenic Studies vol. 45, Harvard: Center for Hellenic Studies 2011, σελ. 137, σημ E. Volonaki, «The Art of Persuasion in Jason s Speeches: Apollonius of Rhodes, Argonautica, in: Chr. Kremmydas & K. Tempest (eds.), Hellenistic Oratory:

5 5 Continuity and Change, Oxford 2013, σελ. 53 (σημ. 8), σελ. 58 (σημ. 27 και 28), σελ. 65 (σημ. 46, 47 και 49), σελ. 66 (σημ. 53). -S. C. Calzascia, I Carmina Docta di Catullo e le Argonautiche di Apollonio Rodio, Dissert. (PDF), Universita di Bolognia 2013, 25 φορές Μνείες: - Année Philologique 75 (2004), σελ. 32 [λήμμα: ] - Gnomon 77 (2005): Bibliographische Beilage Nr. 4, σελ A. Köhnken, Apollonius Argonautica, in: J. J. Clauss & M. Cuypers (eds.), A Companion to Hellenistic Literature, Wiley-Blackwell 2010, , σελ. 149 & 530 (στην Βιβλιογραφία) Και στην ιστοσελίδα: -- Α Hellenistic Bibliography: Apollonius of Rhodes 3. Καλλιμάχου Ύμνος εις Δία. Εισαγωγή, Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Αθήνα: Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος 2014 (υπό δημοσίευση) β. ΑΡΘΡΑ 1. «Πολιτική Μυθολογία. Από τον Ησίοδο έως τον Πολιτικό του Πλάτωνος», στον τόμο: Η Πολιτική και ο Πολιτικός, Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (έκδ.), Αθήνα 1990, σσ «Η Ελληνική μυθολογία στο έργο του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος», Βυζαντιναί μελέται 4 (1992) (Ανακοινώθηκε στο Γ Διεθνές Επιστημονικό Βυζαντινό Συνέδριο, Μυστράς-Σπάρτη, ). Παραπομπές: - H. Hunger, Der Mythos der Hellenen in byzantinischem Ambiente, BZ 88 (1995) 23-37, ειδ. σελ I. P. Medvedev, Vizantijskij Gumanism XIV-XV vv., Sankt-Peterburg: «ALETEIJA» 1997 (Serija Vizantijskaja Biblioteka), σ. 204, σημ Χ. Μπαλόγλου, Πληθώνεια οικονομικά μελετήματα, Αθήνα 2001, σ. 191.

6 6 - Χ. Μπαλόγλου, «Οι θεσμοί της αρχαίας Σπάρτης στο έργο του Πλήθωνος» Νέα Κοινωνιολογία 35, Φθινόπωρο 2002, 63-88, σελ. 71, σημ. 49 και σελ. 78 (Βιβλιογραφία). - Γ. Ζωγραφίδης, "Ο Παντοκράτωρ Ζευς του Πλήθωνος: Ενολογία, μοναρχία, πολυθεϊσμός", Αριάδνη 10 (2004) , ειδικ., σελ. 110, σημ Δ. Κ. Χατζημιχαήλ, Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος Νόμων Συγγραφή, Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια. Πρόλογος: Diether Roderich Reinsch, Θεσσαλονίκη [Βυζαντινοί Συγγραφείς 7]: Εκδόσεις Ζήτρος 2005, σελ. 424, σχ. 64 σελ. 426, σχ. 71 σελ. 427, σχ. 75 σελ. 444, σχ. 147 σελ. 448, σχ. 161 σελ. 449, σχ. 166 σελ. 460, σχ. 215 σελ. 460, σχ «Fränkels metrisches Schema bei Apollonios Rhodios: Untersuchungen zum Zusammenfallen der metrischen Grenzen einer absoluten Partizipialkonstruktion mit den Zäsuren und Dihäresen des Hexameters», Αθηνά 81 (1993) Μνείες: -Année Philologique 64 (1993), Ν ο Gnomon 66 (1994): Bibliographische Beilage Nr. 4, σελ A. Borgogno, Apollonio Rodio, Argonautiche, Milano: Mondadori 2007, σελ. LXXXIV. Και στην ιστοσελίδα: -- Α Hellenistic Bibliography: Apollonius of Rhodes 4. «Τηὶν καταὶ σαυτοὶν ἔ λα (Καλλιμάχου Επιγρ. 1 Pf. = 54 G.-P. = Π.Α. 7.89)», στα Πρακτικά του πρώτου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (23-26 Μαΐου 1994), Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία: Μελέτες και Έρευνες 38, Αθήνα 1997, σσ Μνεία: - Hellenistic Bibliography: Callimachus (στην ιστοσελίδα):

7 7 5. «Παράλληλα μοτίβα της αλληγορίας του Προδίκου του Κείου για την εκλογή του Ηρακλή στο δίστρατο», στα Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Κέα - Κύθνος: Ιστορία και Αρχαιολογία (22-25 Ιουνίου 1994), Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Ε.Ι.Ε, Μελετήματα 27, Αθήνα 1998, σσ Βιβλιοπαρουσίαση: - G. Shipley, The Classical Review 53 (2003) , ειδικ. 133 Και στην ιστοσελίδα: Μνεία: - Année Philologique 70 (2001), σελ. 430 και σελ. 611 (λήμμα ) - M. Caskey, Deux Cyclades: Kéos et Kythnos, Dialogues d Histoire Ancienne 20.2 (1994) , σελ G. Petrone A. Casamento, Lo spettacolο della giustizia: le orazioni di Cicero, [Leuconoe vol. 10], Palermo 2006, σελ «Ὥσπερ ἡγεμωὼν ἐν μελί τταις: Η μέλισσα ως σύμβολο της βασιλικής εξουσίας στην Κύρου Παιδεία», στον τόμο: Lesarten. Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden, hrsg. von I. Vassis, G. S. Henrich, D. R. Reinsch, Berlin New York 1998, σσ Βιβλιοκρισίες: - E. Papaioannou, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 49 (1999) , βλ. ειδικ. σ Südost Forschungen 58 (1999) 441 Παραπομπές: - Α. Μαρκόπουλος, «Κύρου Παιδεία και Βίος Βασιλείου: Ένας πιθανός συσχετισμός», Σύμμεικτα 115 (2002) , ειδικ. σ. 100, σημ. 53 και σ. 106, σημ Vana Nicolaïdou-Kyrianidou, «Autorité et obéissance: le maître idéal de Xénophon face à son idéal de prince», στο Xénophon et Socrate. Actes du colloque d'aix-en- Provence (6-9 novembre 2003). Textes réunis et publiés par Michel Narcy et Alonso

8 8 Tordesillas. Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2007 (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). Σελ. 224 σημ Μνεία: - Gnomon 70 (1998): Bibliographische Beilage Nr. 3, σελ & «Zu Xenophons Kyrupädie », Philologus (1999) Μνείες: - Année Philologique 70 (1999), σελ. 111, λήμμα Gnomon 72 (2000): Bibliographische Beilage Nr. 3, σελ. 115 Και στην ιστοσελίδα: - Bibliographie Complète de Xénophon d Athènes, préparée par: L. L Allier et R. Venne, σελ. 248, λήμμα 2351: n.pdf 8. «Ως δεινήν τινα λέγεις δύναμιν του φιλήματος είναι: Ο Ξενοφών για το φίλημα ως μορφή εξουσίας» Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. Ειδικό τεύχος: Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες. Αφιέρωμα: Σεξουαλικότητα και εξουσίες, τόμος ΙΑ, τεύχος 44 (2005) Μνεία: -- Gnomon 79 (2007): Bibliographische Beilage Nr. 1, σελ Zwei kritische Bemerkungen zu Apollonios Rhodios, Πλάτων 54 (2004/2005) Μνεία: -- Gnomon 79 (2007): Bibliographische Beilage Nr. 1, σελ «Επική σύμβαση και ελληνιστική τεχνοτροπία στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου», στον συλλογικό τόμο: Αλεξανδρινή Μούσα. Συνέχεια και νεωτερισμός στην Ελληνιστική ποίηση (επιμ. Φ. Μανακίδου & Κ. Σπανουδάκης, πρόλογος Α. Ρεγκάκος), Αθήνα 2008,

9 9 Μνείες: - Gnomon 81 (2009), Bibliographische Beilage 3, σελ. 38 και 47. Και στην ιστοσελίδα: -- Α Hellenistic Bibliography: Apollonius of Rhodes 11. The Lemnian Deeds: A Tragic Episode in the Argonautica of Apollonius Rhodius, στον τόμο Theatre World: Critical Perspectives on Greek Tragedy and Comedy. Festschrift for Professor G. Xanthaki- Karamanou, Trends in Classics. Supplementary Volumes 20, Berlin- Boston, W. de Gruyter 2014, σελ. 20 (υπό δημοσίευση) 12. Diverging Codes: The Language of Hellenistic Poetry and the Koine, Πλάτων 59 (2013) σελ. 15 (υπό δημοσίευση) ΙΙ.2. Μετάφραση επιστημονικού βιβλίου H. Hunger, Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου. Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο, Αθήνα, Ινστιτούτο του Βιβλίου - Μ. Καρδαμίτσα, 1995 (τίτλος πρωτοτύπου: Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur, München, C. H. Beck, 1989). Παραπομπές: - K. Staikos, The History of the Library in Western Civilization: from Constantine the Great to Cardinal Bessarion, New Castle: Oak Knoll Press 2007, σελ. 149 (σημ. 47), σελ. 266 (σημ. 14). ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Πανεπιστήμιο Κρήτης: ως ειδικός επιστήμων (Π.Δ. 407 /80) Χ.Ε : ΑΕΦ 362 Καλλιμάχου Επιγράμματα (Σ) Ε.Ε. 1990: ΑΕΦ 10Β Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α)

10 10 Ε.Ε. 1990: ΑΕΦ 242 Πλάτωνος Πολιτικός (Π) Χ.Ε : ΑΕΦ 211 Ηρόδοτος (Π) Ε.Ε. 1991: ΑΕΦ 10Β Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Ε.Ε. 1991: ΑΕΦ 40 Αρχαία Ελληνική Μετρική (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ 10Α Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Ε.Ε. 1992: ΑΕΦ 216 Θουκυδίδης (Π) Ε.Ε. 1992: ΑΕΦ 300 Προβλήματα ελληνιστικού και μεταγενέστερου έπους (Σ) 2. Πανεπιστήμιο Κρήτης: ως Λέκτορας Χ.Ε : ΑΕΦ 188 Ξενοφώντος Ελληνικά (Π) Ε.Ε. 1994: ΑΕΦ 186 Ηροδότου Ιστορίαι (Π) Ε.Ε. 1994: ΑΕΦ 320 Καλλίμαχος (Σ) Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ 106 Απολλωνίου Ροδίου Αργοναυτικά Γ (Π) Ε.Ε. 1995: ΑΕΦ 020 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ 300 Η αφηγηματική τεχνική στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου (Σ) Ε.Ε. 1996: ΑΕΦ 269 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία (Π) [Κατά το Ε.Ε μου ανατέθηκε από την Πρυτανεία και η διδασκαλία του μαθήματος: «Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» για τους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο] Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ187 Θουκυδίδης (Π) Ε.Ε. 1997: Εκπαιδευτική άδεια Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ: 315 Καλλιμάχου Υμνοι: ζητήματα παράδοσης και νεωτερισμού Ε.Ε. 1998: ΑΕΦ 050 Αρχαία Ελληνική Μετρική (Α) Ε.Ε. 1998: ΑΕΦ 188 Ξενοφώντος Ελληνικά (Π) Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α)

11 11 Χ.Ε : ΑΕΦ 370 Απηχήσεις του πρώιμου ελληνικού έπους στον Απολλώνιο Ρόδιο Ε.Ε. 1999: ΑΕΦ 269 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία (Π) Ε.Ε. 1999: ΑΕΦ 343 Το πρότυπο του ιδανικού ηγεμόνος στην Κύρου Παιδεία(Σ) Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ 128 Αλεξανδρινή ποίηση (Ανθολόγιο) (Π) E.E. 2000: ΑΕΦ 186 Ηροδότου Ιστορίαι (Π) Ε.Ε. 2000: ΑΕΦ 316 Καλλιμάχου Επιγράμματα (Σ) 3. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002 κ.ε - ως Επίκουρος. Ε.Ε. 2002: ΦΑ 02 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Ε.Ε. 2002: ΦΑ 25 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 03 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΦΑ 24 Ελληνιστική Ποίηση (Π) Χ.Ε : ΦΑ 82 Τα καλλιμάχεια χαρακτηριστικά των Αργοναυτικών του Απολλωνίου του Ροδίου (Σ) Ε.Ε. 2003: ΦΑ 04 Ηρόδοτος Χ.Ε : ΦΑ 03 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΦΑ 24 Ελληνιστική Ποίηση (Π) Χ.Ε : ΦΑ 82 Οι Ύμνοι Καλλιμάχου και η παρέκκλιση από τον συμβατικό υμνικό/επικό τρόπο (Σ) Ε.Ε. 2004: ΦΑ 04 Ηρόδοτος Χ.Ε : ΦΑ 05 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΦΑ 24 Ελληνιστική Ποίηση (Π) Ε.Ε. 2005: ΦΑ 25 Θουκυδίδης (Π) Ε.Ε. 2005: ΦΑ 82 Η τεχνική των παρομοιώσεων στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου (Σ) Χ.Ε : ΦΑ 04 Ηρόδοτος (Π) Χ.Ε : ΦΑ 24 Ελληνιστική Ποίηση (Π) Χ.Ε : ΦΑ 27 Θουκυδίδης (Π) Ε.Ε. 2006: ΦΑ 82 Οι Ύμνοι Καλλιμάχου και η παρέκκλιση από τον συμβατικό υμνικό/επικό τρόπο (Σ)

12 12 Χ.Ε : ΦΑ 01 Ξενοφώντος Ελληνικά (Π) Χ.Ε : ΦΑ 03 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΦΑ 24 Ελληνιστική Ποίηση (Π) Ε.Ε. 2007: ΦΑ 02 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Ε.Ε. 2007: ΦΑ 82 Οι Ύμνοι του Καλλιμάχου (Σ) Χ.Ε : ΦΑ 26 Πλάτωνος Πολιτικός (Π) Χ.Ε : ΦΑ 27 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 05 Ξενοφώντος Ελληνικά (Π) Ε.Ε. 2008: ΦΑ 82 Η τεχνική των παρομοιώσεων στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου (Σ) Ε.Ε. 2008: ΦΑ 31 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 05 Ξενοφώντος Ελληνικά (Π) Χ.Ε : ΦΑ 30 Πλάτων (Π) 4. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2009 κ.ε - ως Αναπληρωτής. Ε.Ε. 2009: ΦΑ 29 Ηρόδοτος (Π) Ε.Ε. 2009: ΦΑ 31 Θουκυδίδης (Π) Ε.Ε. 2009: ΦΑ 82 Η τεχνική των παρομοιώσεων στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου (Σ) Χ.Ε : ΦΑ 05 Ξενοφώντος Ελληνικά & Θεματογραφία (Π & Α) Χ.Ε : ΦΑ 30 Πλάτων (Π) Ε.Ε. 2010: ΦΑ 06 Θεματογραφία (Α) Ε.Ε. 2010: ΦΑ 29 Ηρόδοτος (Π) Ε.Ε. 2010: ΦΑ 31 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 100 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Π) Χ.Ε : ΦΑ 30 Πλάτων (Π) Ε.Ε. 2011: ΦΑ 200 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία (Π) Ε.Ε. 2011: ΦΑ 29 Ηρόδοτος (Π) Ε.Ε. 2011: ΦΑ 31 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 100 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Π) Χ.Ε : ΦΑ 30 Πλάτων (Π) Ε.Ε. 2012: ΦΑ 200 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία (Π)

13 13 Ε.Ε. 2012: ΦΑ 31 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 100 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Χ.Ε : ΦΑ 108 Φιλοσοφικά Κείμενα: Πλάτωνος Πολιτικός Ε.Ε. 2013: ΦΑ 200 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία (Α-Λ & Μ-Ω) 4. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2005 κ.ε. Συντονιστής της Θ.Ε. ΕΛΠ 21: Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 και μέλος ΣΕΠ 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014. IV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Πανεπιστήμιο Αμβούργου: (συνολικά 12 μήνες): έμμισθη ερευνητική απασχόληση στο πρόγραμμα «Ελληνικά Ετυμολογικά Λεξικά» υπό την διεύθυνση του Καθηγ. Klaus Alpers. 2. Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων (ΚΕΕΕΣ): ως αποσπασμένος από το ΥΠΕΠΘ, ως Ερευνητής Γ Βαθμίδας. Συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταφράσεων στις σειρές «Βιβλιοθήκη Ελλήνων Συγγραφέων» και «Βιβλιοθήκη Α. Μανούση». Ολοκλήρωση της μετάφρασης και των Σχολίων του Α Βιβλίου των Αργοναυτικών του Απολλωνίου Ροδίου και αποδοχή πρότασης της Εφορευτικής Επιτροπής του ΚΕΕΕΣ (σήμερα ΚΕΕΛΓ) για την μετάφραση και τον ερμηνευτικό σχολιασμό ολόκληρου του έπους (Βιβλία Β, Γ, Δ). 3. Μεταγραφή και κριτική αποκατάσταση του ανέκδοτου λεξικογραφικού συμπιλήματος του Κωνσταντίνου Αραβίτου (15 ος αιώνας). Το κείμενο αυτό αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό σπάνιων γλωσσών (glossae), επεξεργασμένων σε μικρές θεματικές ενότητες. Η αξία του έγκειται και στο γεγονός ότι μας παραδίδει άγνωστα από αλλού αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων. Προετοιμάζεται σχολιασμένη έκδοση.

14 14 4. Συγκέντρωση και αξιοποίηση υλικού (άρθρων και μελετών) σχετικού με την Κύρου Παιδεία του Ξενοφώντος, με σκοπό την σύνθεση μελέτης αφενός για την λειτουργία του όψιμου αυτού έργου του Αθηναίου αριστοκράτη ως πολιτικού εγχειριδίου του 4 ου αιώνα π. Χ., και αφετέρου για την μεταφορά στοιχείων της σπαρτιατικής εκπαίδευσης στην περσική ιδανική πολιτεία (σύγκριση Κύρου Παιδείας και Λακεδαιμονίων Πολιτείας). 5. Επί του παρόντος προετοιμάζω σχολιασμένη έκδοση για τον Ὕμνον εἰς Δία του Καλλιμάχου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος μετάφρασης και έκδοσης και των έξι Ύμνων του ποιητή που επιμελείται ο καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ν. Μπεζαντάκος για τις εκδόσεις «Δαίδαλος Ζαχαρόπουλος» Υπό έκδοση). V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΛΕ- ΞΕΙΣ 1. Συμμετοχή με ανακοίνωση (βλ. Δημοσιεύματα αρ. β2) στο Γ' Διεθνές Επιστημονικό Βυζαντινό Συνέδριο που οργανώθηκε από τις 5-6 Οκτωβρίου 1991 σε Μυστρά-Σπάρτη. 2. Συμμετοχή με ανακοίνωση (βλ. Δημοσιεύματα αρ. β4) στο Α Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, που οργάνωσε η Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία από τις Μαΐου 1994 στην Αθήνα. 3. Συμμετοχή με ανακοίνωση (βλ. Δημοσιεύματα αρ. β5) στο Διεθνές Συμπόσιο Κέα-Κύθνος: Ιστορία και Αρχαιολογία, που οργάνωσε το Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Ε.Ι.Ε από τις Ιουνίου 1994 στην Κέα και την Κύθνο. 4. Ανακοίνωση με θέμα: «Αρχαία Ελληνική Επική Ποίηση. Από τον Όμηρο έως τον Νόννο» α) στο πλαίσιο του Σεμιναρίου: Τα λογοτεχνικά είδη - Επική ποίηση από τον Όμηρο στον Διγενή Ακρίτη, που οργάνωσε το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνου και την Ένωση Φιλολόγων του Νομού στις 12 Μαΐου 1993 στο Ρέθυμνο και β) στην σειρά διαλέξεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ψυχικού με τίτλο «Θέματα του Ελληνικού Πολιτισμού», στις 3 Νοεμβρίου 1993.

15 15 5. Ανακοίνωση με θέμα: «Από τον Αλέξανδρο στην Κλεοπάτρα. Η γυναίκα στην ποίηση και την κοινωνία της Ελληνιστικής εποχής», στην Ημερίδα: Αι αρχαίαι ημών πρόγονοι, που οργάνωσαν τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, στις 18 Απριλίου Διάλεξη με θέμα: «Ξαναδιαβάζοντας τον Ξενοφώντα». Τυπώθηκε στα Ζητήματα Εκπαίδευσης τ. 1. Ημερίδα Εκπαιδευτικού Προβληματισμού: «Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο», έκδ. Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα, Αθήνα 1995, σελ Έξι μαθήματα στο επιμορφωτικό πρόγραμμα: "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στο Λύκειο" των Π.Ε.Κ. Πειραιά, σχετικά με την διδακτική αξιοποίηση του «Πρωταγόρα» του Πλάτωνος (Νοέμβριος Μάιος 1996). 8. Τρεις διαλέξεις στον Όμιλο Αρχαιοφίλων η ΑΘΗΝΗ που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Ν. Π. Γουλανδρή τον Μάρτιο 1996 με θέμα: «Η γυναίκα στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου». 9. Άρθρο με τίτλο: «Η διάλεκτος της Ικαρίας. Η μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος της νήσου από τον Γεώργιο Χατζιδάκι», στο ειδικό ένθετο Επτά Ημέρες της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κυριακή 21 Ιουνίου 1998, σ. 24, που ήταν αφιερωμένο στην Ικαρία. 10. Διάλεξη με θέμα: «Ο Ξενοφών και η εποχή του» στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ημερίδας «Τα Αρχαία Ελληνικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», που οργάνωσαν η Ένωση Φιλολόγων Ηρακλείου και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, 1 Μαρτίου Διάλεξη με θέμα: «Εκπαίδευση και έρευνα στις ανθρωπιστικές σπουδές σήμερα και η προσφορά της Ε..Ε.Φ.», στο πλαίσιο του εορτασμού των 55 ετών της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων και του επιστημονικού περιοδικού «ΠΛΑΤΩΝ», που οργάνωσε η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων στις 18 Δεκεμβρίου 2004 στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». 12. Ανακοίνωση με θέμα «Ξαναδιαβάζοντας τον Ξενοφώντα» στο Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φιλολόγων με θέμα «Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών: Θεωρητικές και Τεχνολογικές Προσεγγίσεις» που πραγματοποιήθηκε στο Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης στις 25 & 26 Φεβρουαρίου 2005.

16 Ανακοίνωση με θέμα «Η γλώσσα της ελληνιστικής περιόδου: επιγραμματικότητα και επινοητικότητα», στην Γ Ημερίδα για την Διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας: «Από τους ελληνιστικούς χρόνους έως την ύστερη βυζαντινή περίοδο» που οργάνωσε η Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά (υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας) στο Μέγαρο Μουσικής στις 2 Δεκεμβρίου Ανακοίνωση με θέμα «Diverging Codes: The Language of Hellenistic Poetry and the Koine», στο πλαίσιο των Seminars on Ancient Greek Literature and Culture που οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών από τις Αυγούστου 2007 στους Δελφούς. 15. Ανακοίνωση με θέμα «Επαναξιολογώντας τον Ξενοφώντα ως ιστοριογράφο: οι στόχοι της συγγραφής του» στην Επιστημονική Διημερίδα «Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Συγγραφείς και Κείμενα», που οργανώθηκε από το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας στην Εστία Ν. Σμύρνης στις 12 & 13 Μαρτίου Συμμετοχή στο έργο Επιστημονικών Εταιρειών: Είμαι μέλος της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας από το 1981, της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων από το 1990 (και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. για την τριετία ), της Εταιρείας Ρωμαϊκών Σπουδών από το 1991 και της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς από το Συμμετοχή σε Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίων: α) ως Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Η Κλασική Παιδεία σήμερα. Πραγματικότητα και προοπτικές στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα», που οργάνωσε η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων από 6-8 Δεκεμβρίου 2002 στην Αθήνα, και β) ως Ταμίας του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Συγγένεια, φύλο και κοινωνικό φύλο στον Ελληνικό κόσμο από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή», που οργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα Γαλλικά Πανεπιστήμια Michel de Montaigne - Bordeaux III, Paul Valéry Montpellier

17 17 III και Nantes από Ιουνίου 2003 στο Βόλο. Βλ. σχετικά την ιστοσελίδα: γ) ως Ταμίας στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα: «Ο Ιωάννης και ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς και η εποχή τους», που οργάνωσε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από 1-4 Ιουνίου 2006 στο Άργος και στο Ναύπλιο. VI. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: : Συμμετοχή σε επιτροπές του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (αναγνώρισης μαθημάτων, μετεγγραφών, κατακτηρίων εξετάσεων) : Συμμετοχή στην αναδιοργάνωση και ηλεκτρονική καταλογογράφηση της Βιβλιοθήκης του ΚΕΕΛΓ της Ακαδημίας Αθηνών (Συλλογή Κ. Κόντου) κ.ε.: Συμμετοχή σε επιτροπές του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: α. κατατακτηρίων εξετάσεων, β. αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας γ. εξετάσεων για την εισαγωγή στον Α Κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2003/2004, 2004/2005). δ. έκδοσης Οδηγού Σπουδών κ.ε.: Μέλος της Προσωρινής Γ.Σ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο : α) Εξεταστής σε επιτροπές κρίσεως υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μεταδιδακτορικών προγραμμάτων στο ΙΚΥ. β) Μέλος των Εξεταστικών Επιτροπών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του ΙΚΥ των ακαδημαϊκών ετών , και : Συντονιστής Γλωσσικού Γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ.

18 : Μέλος της Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΠΘ για την επικαιροποίηση της επιλογής του υλικού των συλλογών των σχολικών βιβλιοθηκών : Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 (Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία) του Π.Σ. «Ελληνικός Πολιτισμός» του ΕΑΠ : Μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.ε.: Συμμετοχή σε επιτροπές του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ του Πανεπιστημίου Αθηνών: α. αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας VI. Συμμετοχή σε τριμελείς και επταμελείς επιτροπές εποπτείας και έγκρισης διδακτορικών διατριβών: Υπήρξα και είμαι μέλος πολλών τριμελών και επταμελών επιτροπών εποπτείας και έγκρισης διδακτορικών διατριβών τόσο κατά την θητεία μου στο Τμήμα Φιλολογίας όσο και στο Τμήμα Φ.Π.Ψ., στο οποίο υπηρετώ. VII. Συμμετοχή σε τριμελείς εισηγητικές επιτροπές και σε εκλεκτορικά σώματα: Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα Φιλολογίας και Φ.Π.Ψ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φιλολογίας), Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ιστορίας), Πανεπιστήμιο Κρήτης (Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών).

University of Athens, Greece, BA (Classical Philology).

University of Athens, Greece, BA (Classical Philology). GEORGIOS N. VASILAROS Associate Professor in Ancient Greek Literature Department of Philosophy, Pedagogy, Psychology Faculty of Philosophy National & Kapodistrian University of Athens Panepistimioupoli

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΣΠΑΙΤΕ Επώνυμο: Όνομα: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με Χριστίνα Μιτσιάλη Ημερ/νία γέννησης: 21/5/1972 Τηλ.: 2103443887 e-mail: chmitsiali@minedu.gov.gr 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 Master Κλασικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Απόφαση 9 ης /15.6.2016 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. Ημερομηνία Γέννησης: 30/05/1961 4. Τόπος Γέννησης: Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων Π. Κοζάνης 5. Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α του Πετράκη Ιωάννη, δ.φ., καθηγητή του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1963. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 13Κ1 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της κ. Μαρκαντωνάτος Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Δευτέρα 17/6 15:00 18:00 13Κ2_12 Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Η κ. Ελένη Γιαννακοπούλου υπηρετεί στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail Αθανασία- Παρασκευή Υπερηφάνου Άγαμη 03.05.1988 2109940653 & 6945139495 athanasia.yperifanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α του Πετράκη Ιωάννη, δ.φ., καθηγητή του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1963. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-15 Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Πλάτων, Πολιτεία, βιβλία 1-4 και 7-10. 2. Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Α, Ι, Σ, Ω, Οδύσσεια, ραψ. α, ζ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γεννήθηκε στην Πάτρα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές

1. Γεννήθηκε στην Πάτρα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β.Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 1. Σπουδές του. 1. Γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Κατσαλήρου Αθανασία Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 997575 Διεύθυνση e mail: athan@smg.auth.gr Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 11/10/1972

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία 1ου ορόφου Μεσαία 1ου ορόφου ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-09-2012 ΤΡΙΤΗ, 04-09-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE : Λ ά π π α Έ λ ε ν α Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ

CURRICULUM VITAE : Λ ά π π α Έ λ ε ν α Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ CURRICULUM VITAE ΕΠΙΘΕΤΟ: Λ ά π π α ΟΝΟΜΑ: Έ λ ε ν α ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Λάζαρος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Αντιγόνη e-mail: lappael@edlit.auth.gr Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Αποφοίτησε από το 21 ο Λύκειο Αθηνών µε γενικό βαθµό απολυτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 3 5 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 5 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ο Υ MSC Ε Λ Ι Σ Σ Α Β Ε Τ Σ. Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Ι. Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ονοματεπώνυμο : Σπυροπούλου Ελισσάβετ (Αλίσσια) του Σταύρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Αρ. Πρωτ: 636/ )

ΘΕΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Αρ. Πρωτ: 636/ ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σήμερα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Φαξ: , Tηλ: , Νοεμβρίου 2014

Αρ. Φακ Φαξ: , Tηλ: , Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.7.01.24.6 Φαξ: 22 480505, Tηλ: 22 402300, 22402374 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 24 Νοεμβρίου 2014 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από την επιλογή του επαγγέλματος στην άσκησή του

Ο Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από την επιλογή του επαγγέλματος στην άσκησή του Ο Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από την επιλογή του επαγγέλματος στην άσκησή του Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Βήματα-κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 για τρεις θέσεις (Α,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927 Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ : Μ α θ ή μ α τ α χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ

Α Ε Τ Ο Σ : Μ α θ ή μ α τ α χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4316/2014) Α Ε Τ Ο Σ : Μ α θ ή μ α τ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015 Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 27.08.2015 Πέµπτη Παιδαγωγικά Ι: Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη Θ. Καραλής

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημινικό πεδίο

1ο Επιστημινικό πεδίο 1ο Επιστημινικό πεδίο ΑΕΙ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.206 20.759-553 21.504-1.298 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.499 19.964-465 20.229-730 117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.223

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα