ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ"

Transcript

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου Αθήνα Τηλ.: (Γραφείο 501) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ελληνιστική ποίηση (Απολλώνιος Ρόδιος, Καλλίμαχος), Ιστοριογραφία (Ξενοφών), Αρχαία Ελληνικά Ετυμολογικά Λεξικά, Σχόλια και Υπομνήματα. Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Στοιχειώδης και Μέση Εκπαίδευση: στην Αθήνα: Απολυτήριο «άριστα». 2. Ανώτατες Σπουδές: ( ) Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φιλολογικό, Πτυχίο «άριστα»). 3. Μεταπτυχιακές Σπουδές: ( ) Πανεπιστήμιο Αμβούργου. Ινστιτούτο Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας της Σχολής Ιστορικών Επιστημών (με υποτροφία του Κληροδοτήματος «Αλ. Λοβέρδος» της Ακαδημίας Αθηνών). Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών παρακολούθησα τα μαθήματα των καθηγητών: W. Bühler, K. Alpers, W. Ludwig, P. Herrmann, Α. Καμπύλη και της κυρίας I. Biezunska-Małowist. 4. Διδακτορική διατριβή (1987): «Der Gebrauch des Genetivus absolutus bei Apollonios Rhodios im Verhältnis zu Homer». Επόπτης ο Καθηγητής Winfried Bühler. Η εργασία αυτή δημοσιεύθηκε στην σειρά επιστημονικών διατριβών

2 2 του Σαριπολείου Κληροδοτήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, τόμ. 91, Αθήνα Στρατιωτική θητεία: Διορισμός στην Β/θμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο Λίμνης Ευβοίας): και απόσπαση στο ΚΕΕΕΣ (σήμερα ΚΕΕΛΓ) της Ακαδημίας Αθηνών από Διορισμός μου βάσει του Π.Δ. 407/80 ως ειδικού επιστήμονα στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης: Εκλογή μου ως Λέκτορα του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 138/ ) και ανάληψη καθηκόντων στις Εκλογή μου σε θέση ερευνητή Γ βαθμίδας του ΠΕ 10 Κλάδου στο ΚΕΕΕΣ της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 201/ ) και ανάληψη καθηκόντων την Παραίτηση στις (ΦΕΚ 222/ ) σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2530/1997 περί ασυμβιβάστου κατοχής δεύτερης οργανικής θέσης στον δημόσιο τομέα για μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ. 10. Ανανέωση της θητείας μου ως Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 167/ ) για το διάστημα από Μετάταξη στο ΚΕΕΕΣ της Ακαδημίας Αθηνών από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 198/ ) και ανάληψη υπηρεσίας την Εκλογή μου ως Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 315/ ) και ανάληψη καθηκόντων την Επιλογή μου ως μέλους Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) και ανάθεση των καθηκόντων του Συντονιστή για την Θεματική Ενότητα «Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία» (ΕΛΠ 21) του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) την

3 3 14. Μονιμοποίηση στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 308/ ) 15. Εκλογή μου ως Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 1161/ τ. Γ ) και ανάληψη καθηκόντων την ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ α. ΒΙΒΛΙΑ 1. Der Gebrauch des Genetivus absolutus bei Apollonios Rhodios im Verhältnis zu Homer, (Diss. Hamburg 1987), Bibliothek Sophia Saripolos 91, Athen Βιβλιοκρισίες: - S. Jackson, The Classical Review 45 (1995) A. Rengakos, Gnomon 68 (1996) L. de Lannoy, Mnemosyne 52.3 (1999) Παραπομπές: - P. Dimitropoulos, Untersuchungen zum finalen Genetiv des substantivierten Infinitivs bei Thukydides, Commentationes Humanarum Litterarum 114, Helsinki 1999, σελ. 40, σημ. 277, σελ , σημ. 292, σελ C. Dalimier, Apollonius Dyscole. Traité des Conjonctions. Introduction, Texte, Traduction et Commentaire, Histoire des Doctrines de l Antiquité Classique 25, Paris 2001, σελ. 290, σημ K. Spanoudakis, Philitas of Cos, Mnemosyne Suppl. 229, Leiden 2002, σσ. 163 κ.ε., Γ. Κάρλα, «Μεταφράζοντας μετοχές σε δημώδη λόγο το 1600», στα Πρακτικά του 4 ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (Νοέμβριος 1997, Λευκωσία), Ηράκλειο 2002, , σελ. 191, σημ M. Buijs, Clause Combining in Ancient Greek Narrative Discourse. The Distribution of Subclauses and Participial Clauses in Xenophon s Hellenica and Anabasis. Mnemosyne Suppl. 260, Leiden Boston 2005, σελ. 3 και στην Βιβλιογραφία (σελ. 267).

4 4 - R. B. Martinez Nieto, Jackson, Steven, Mailny Apollonius: Collected Studies. Amsterdam, Hakkert pp., Emerita 74 (2006), σσ. 376, A. Ruppel, Absolute Constructions in Early Indo-European, Cambridge 2013, σελ. 7 (σημ. 17), σελ. 28 κ.α. Μνείες: - Année Philologique 64 (1993), Ν ο Gnomon 66 (1994): Bibliographische Beilage Nr. 4, σελ G. Paduano & M. Fusillo, Apollonio Rodio. Le Argonautiche. Introduzione e commento di G. P. e M. F., traduzione di G. P., Milano , ανατ. 1999, σελ Bibliographie Linguistique de l Année 1996 Linguistic Bibliography for the Year Published by the Permanent International Committee of Linguistics, Dordrecht / Boston / London 2000, σελ Bibliographie Linguistique de l Année 1999 Linguistic Bibliography for the Year Published by the Permanent International Committee of Linguistics, Dordrecht / Boston / London 2003, σελ A. Borgogno, Apollonio Rodio, Argonautiche, Milano: Mondadori 2007, σελ. LXXXIV. Και στις ιστοσελίδες: -- Α Hellenistic Bibliography: Apollonius of Rhodes -- The Bryn Mawr Classical Review : --A Bibliography on Ancient Greek Linguistics (Universiteit Utrecht): 2. Ἀπολλωνίου Ροδίου Ἀργοναυτικῶν Α'. Εἰσαγωγ ή, Άρχαῖο Κείμενο, Μετάφραση, Σχό λια, ( Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Βιβλιοθήκη Ἀ. Μανούση 6), Ἀθῆναι: Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς καιὶ Λατινικῆς Γραμματείας Παραπομπές: - J.C.B. Petropoulos, Kleos in a minor key: the Homeric education of a little prince, Hellenic Studies vol. 45, Harvard: Center for Hellenic Studies 2011, σελ. 137, σημ E. Volonaki, «The Art of Persuasion in Jason s Speeches: Apollonius of Rhodes, Argonautica, in: Chr. Kremmydas & K. Tempest (eds.), Hellenistic Oratory:

5 5 Continuity and Change, Oxford 2013, σελ. 53 (σημ. 8), σελ. 58 (σημ. 27 και 28), σελ. 65 (σημ. 46, 47 και 49), σελ. 66 (σημ. 53). -S. C. Calzascia, I Carmina Docta di Catullo e le Argonautiche di Apollonio Rodio, Dissert. (PDF), Universita di Bolognia 2013, 25 φορές Μνείες: - Année Philologique 75 (2004), σελ. 32 [λήμμα: ] - Gnomon 77 (2005): Bibliographische Beilage Nr. 4, σελ A. Köhnken, Apollonius Argonautica, in: J. J. Clauss & M. Cuypers (eds.), A Companion to Hellenistic Literature, Wiley-Blackwell 2010, , σελ. 149 & 530 (στην Βιβλιογραφία) Και στην ιστοσελίδα: -- Α Hellenistic Bibliography: Apollonius of Rhodes 3. Καλλιμάχου Ύμνος εις Δία. Εισαγωγή, Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Αθήνα: Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος 2014 (υπό δημοσίευση) β. ΑΡΘΡΑ 1. «Πολιτική Μυθολογία. Από τον Ησίοδο έως τον Πολιτικό του Πλάτωνος», στον τόμο: Η Πολιτική και ο Πολιτικός, Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (έκδ.), Αθήνα 1990, σσ «Η Ελληνική μυθολογία στο έργο του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος», Βυζαντιναί μελέται 4 (1992) (Ανακοινώθηκε στο Γ Διεθνές Επιστημονικό Βυζαντινό Συνέδριο, Μυστράς-Σπάρτη, ). Παραπομπές: - H. Hunger, Der Mythos der Hellenen in byzantinischem Ambiente, BZ 88 (1995) 23-37, ειδ. σελ I. P. Medvedev, Vizantijskij Gumanism XIV-XV vv., Sankt-Peterburg: «ALETEIJA» 1997 (Serija Vizantijskaja Biblioteka), σ. 204, σημ Χ. Μπαλόγλου, Πληθώνεια οικονομικά μελετήματα, Αθήνα 2001, σ. 191.

6 6 - Χ. Μπαλόγλου, «Οι θεσμοί της αρχαίας Σπάρτης στο έργο του Πλήθωνος» Νέα Κοινωνιολογία 35, Φθινόπωρο 2002, 63-88, σελ. 71, σημ. 49 και σελ. 78 (Βιβλιογραφία). - Γ. Ζωγραφίδης, "Ο Παντοκράτωρ Ζευς του Πλήθωνος: Ενολογία, μοναρχία, πολυθεϊσμός", Αριάδνη 10 (2004) , ειδικ., σελ. 110, σημ Δ. Κ. Χατζημιχαήλ, Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος Νόμων Συγγραφή, Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια. Πρόλογος: Diether Roderich Reinsch, Θεσσαλονίκη [Βυζαντινοί Συγγραφείς 7]: Εκδόσεις Ζήτρος 2005, σελ. 424, σχ. 64 σελ. 426, σχ. 71 σελ. 427, σχ. 75 σελ. 444, σχ. 147 σελ. 448, σχ. 161 σελ. 449, σχ. 166 σελ. 460, σχ. 215 σελ. 460, σχ «Fränkels metrisches Schema bei Apollonios Rhodios: Untersuchungen zum Zusammenfallen der metrischen Grenzen einer absoluten Partizipialkonstruktion mit den Zäsuren und Dihäresen des Hexameters», Αθηνά 81 (1993) Μνείες: -Année Philologique 64 (1993), Ν ο Gnomon 66 (1994): Bibliographische Beilage Nr. 4, σελ A. Borgogno, Apollonio Rodio, Argonautiche, Milano: Mondadori 2007, σελ. LXXXIV. Και στην ιστοσελίδα: -- Α Hellenistic Bibliography: Apollonius of Rhodes 4. «Τηὶν καταὶ σαυτοὶν ἔ λα (Καλλιμάχου Επιγρ. 1 Pf. = 54 G.-P. = Π.Α. 7.89)», στα Πρακτικά του πρώτου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (23-26 Μαΐου 1994), Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία: Μελέτες και Έρευνες 38, Αθήνα 1997, σσ Μνεία: - Hellenistic Bibliography: Callimachus (στην ιστοσελίδα):

7 7 5. «Παράλληλα μοτίβα της αλληγορίας του Προδίκου του Κείου για την εκλογή του Ηρακλή στο δίστρατο», στα Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Κέα - Κύθνος: Ιστορία και Αρχαιολογία (22-25 Ιουνίου 1994), Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Ε.Ι.Ε, Μελετήματα 27, Αθήνα 1998, σσ Βιβλιοπαρουσίαση: - G. Shipley, The Classical Review 53 (2003) , ειδικ. 133 Και στην ιστοσελίδα: Μνεία: - Année Philologique 70 (2001), σελ. 430 και σελ. 611 (λήμμα ) - M. Caskey, Deux Cyclades: Kéos et Kythnos, Dialogues d Histoire Ancienne 20.2 (1994) , σελ G. Petrone A. Casamento, Lo spettacolο della giustizia: le orazioni di Cicero, [Leuconoe vol. 10], Palermo 2006, σελ «Ὥσπερ ἡγεμωὼν ἐν μελί τταις: Η μέλισσα ως σύμβολο της βασιλικής εξουσίας στην Κύρου Παιδεία», στον τόμο: Lesarten. Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden, hrsg. von I. Vassis, G. S. Henrich, D. R. Reinsch, Berlin New York 1998, σσ Βιβλιοκρισίες: - E. Papaioannou, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 49 (1999) , βλ. ειδικ. σ Südost Forschungen 58 (1999) 441 Παραπομπές: - Α. Μαρκόπουλος, «Κύρου Παιδεία και Βίος Βασιλείου: Ένας πιθανός συσχετισμός», Σύμμεικτα 115 (2002) , ειδικ. σ. 100, σημ. 53 και σ. 106, σημ Vana Nicolaïdou-Kyrianidou, «Autorité et obéissance: le maître idéal de Xénophon face à son idéal de prince», στο Xénophon et Socrate. Actes du colloque d'aix-en- Provence (6-9 novembre 2003). Textes réunis et publiés par Michel Narcy et Alonso

8 8 Tordesillas. Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2007 (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). Σελ. 224 σημ Μνεία: - Gnomon 70 (1998): Bibliographische Beilage Nr. 3, σελ & «Zu Xenophons Kyrupädie », Philologus (1999) Μνείες: - Année Philologique 70 (1999), σελ. 111, λήμμα Gnomon 72 (2000): Bibliographische Beilage Nr. 3, σελ. 115 Και στην ιστοσελίδα: - Bibliographie Complète de Xénophon d Athènes, préparée par: L. L Allier et R. Venne, σελ. 248, λήμμα 2351: n.pdf 8. «Ως δεινήν τινα λέγεις δύναμιν του φιλήματος είναι: Ο Ξενοφών για το φίλημα ως μορφή εξουσίας» Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. Ειδικό τεύχος: Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες. Αφιέρωμα: Σεξουαλικότητα και εξουσίες, τόμος ΙΑ, τεύχος 44 (2005) Μνεία: -- Gnomon 79 (2007): Bibliographische Beilage Nr. 1, σελ Zwei kritische Bemerkungen zu Apollonios Rhodios, Πλάτων 54 (2004/2005) Μνεία: -- Gnomon 79 (2007): Bibliographische Beilage Nr. 1, σελ «Επική σύμβαση και ελληνιστική τεχνοτροπία στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου», στον συλλογικό τόμο: Αλεξανδρινή Μούσα. Συνέχεια και νεωτερισμός στην Ελληνιστική ποίηση (επιμ. Φ. Μανακίδου & Κ. Σπανουδάκης, πρόλογος Α. Ρεγκάκος), Αθήνα 2008,

9 9 Μνείες: - Gnomon 81 (2009), Bibliographische Beilage 3, σελ. 38 και 47. Και στην ιστοσελίδα: -- Α Hellenistic Bibliography: Apollonius of Rhodes 11. The Lemnian Deeds: A Tragic Episode in the Argonautica of Apollonius Rhodius, στον τόμο Theatre World: Critical Perspectives on Greek Tragedy and Comedy. Festschrift for Professor G. Xanthaki- Karamanou, Trends in Classics. Supplementary Volumes 20, Berlin- Boston, W. de Gruyter 2014, σελ. 20 (υπό δημοσίευση) 12. Diverging Codes: The Language of Hellenistic Poetry and the Koine, Πλάτων 59 (2013) σελ. 15 (υπό δημοσίευση) ΙΙ.2. Μετάφραση επιστημονικού βιβλίου H. Hunger, Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου. Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο, Αθήνα, Ινστιτούτο του Βιβλίου - Μ. Καρδαμίτσα, 1995 (τίτλος πρωτοτύπου: Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur, München, C. H. Beck, 1989). Παραπομπές: - K. Staikos, The History of the Library in Western Civilization: from Constantine the Great to Cardinal Bessarion, New Castle: Oak Knoll Press 2007, σελ. 149 (σημ. 47), σελ. 266 (σημ. 14). ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Πανεπιστήμιο Κρήτης: ως ειδικός επιστήμων (Π.Δ. 407 /80) Χ.Ε : ΑΕΦ 362 Καλλιμάχου Επιγράμματα (Σ) Ε.Ε. 1990: ΑΕΦ 10Β Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α)

10 10 Ε.Ε. 1990: ΑΕΦ 242 Πλάτωνος Πολιτικός (Π) Χ.Ε : ΑΕΦ 211 Ηρόδοτος (Π) Ε.Ε. 1991: ΑΕΦ 10Β Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Ε.Ε. 1991: ΑΕΦ 40 Αρχαία Ελληνική Μετρική (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ 10Α Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Ε.Ε. 1992: ΑΕΦ 216 Θουκυδίδης (Π) Ε.Ε. 1992: ΑΕΦ 300 Προβλήματα ελληνιστικού και μεταγενέστερου έπους (Σ) 2. Πανεπιστήμιο Κρήτης: ως Λέκτορας Χ.Ε : ΑΕΦ 188 Ξενοφώντος Ελληνικά (Π) Ε.Ε. 1994: ΑΕΦ 186 Ηροδότου Ιστορίαι (Π) Ε.Ε. 1994: ΑΕΦ 320 Καλλίμαχος (Σ) Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ 106 Απολλωνίου Ροδίου Αργοναυτικά Γ (Π) Ε.Ε. 1995: ΑΕΦ 020 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ 300 Η αφηγηματική τεχνική στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου (Σ) Ε.Ε. 1996: ΑΕΦ 269 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία (Π) [Κατά το Ε.Ε μου ανατέθηκε από την Πρυτανεία και η διδασκαλία του μαθήματος: «Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» για τους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο] Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ187 Θουκυδίδης (Π) Ε.Ε. 1997: Εκπαιδευτική άδεια Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ: 315 Καλλιμάχου Υμνοι: ζητήματα παράδοσης και νεωτερισμού Ε.Ε. 1998: ΑΕΦ 050 Αρχαία Ελληνική Μετρική (Α) Ε.Ε. 1998: ΑΕΦ 188 Ξενοφώντος Ελληνικά (Π) Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α)

11 11 Χ.Ε : ΑΕΦ 370 Απηχήσεις του πρώιμου ελληνικού έπους στον Απολλώνιο Ρόδιο Ε.Ε. 1999: ΑΕΦ 269 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία (Π) Ε.Ε. 1999: ΑΕΦ 343 Το πρότυπο του ιδανικού ηγεμόνος στην Κύρου Παιδεία(Σ) Χ.Ε : ΑΕΦ 010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΑΕΦ 128 Αλεξανδρινή ποίηση (Ανθολόγιο) (Π) E.E. 2000: ΑΕΦ 186 Ηροδότου Ιστορίαι (Π) Ε.Ε. 2000: ΑΕΦ 316 Καλλιμάχου Επιγράμματα (Σ) 3. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002 κ.ε - ως Επίκουρος. Ε.Ε. 2002: ΦΑ 02 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Ε.Ε. 2002: ΦΑ 25 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 03 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΦΑ 24 Ελληνιστική Ποίηση (Π) Χ.Ε : ΦΑ 82 Τα καλλιμάχεια χαρακτηριστικά των Αργοναυτικών του Απολλωνίου του Ροδίου (Σ) Ε.Ε. 2003: ΦΑ 04 Ηρόδοτος Χ.Ε : ΦΑ 03 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΦΑ 24 Ελληνιστική Ποίηση (Π) Χ.Ε : ΦΑ 82 Οι Ύμνοι Καλλιμάχου και η παρέκκλιση από τον συμβατικό υμνικό/επικό τρόπο (Σ) Ε.Ε. 2004: ΦΑ 04 Ηρόδοτος Χ.Ε : ΦΑ 05 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΦΑ 24 Ελληνιστική Ποίηση (Π) Ε.Ε. 2005: ΦΑ 25 Θουκυδίδης (Π) Ε.Ε. 2005: ΦΑ 82 Η τεχνική των παρομοιώσεων στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου (Σ) Χ.Ε : ΦΑ 04 Ηρόδοτος (Π) Χ.Ε : ΦΑ 24 Ελληνιστική Ποίηση (Π) Χ.Ε : ΦΑ 27 Θουκυδίδης (Π) Ε.Ε. 2006: ΦΑ 82 Οι Ύμνοι Καλλιμάχου και η παρέκκλιση από τον συμβατικό υμνικό/επικό τρόπο (Σ)

12 12 Χ.Ε : ΦΑ 01 Ξενοφώντος Ελληνικά (Π) Χ.Ε : ΦΑ 03 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Χ.Ε : ΦΑ 24 Ελληνιστική Ποίηση (Π) Ε.Ε. 2007: ΦΑ 02 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Α) Ε.Ε. 2007: ΦΑ 82 Οι Ύμνοι του Καλλιμάχου (Σ) Χ.Ε : ΦΑ 26 Πλάτωνος Πολιτικός (Π) Χ.Ε : ΦΑ 27 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 05 Ξενοφώντος Ελληνικά (Π) Ε.Ε. 2008: ΦΑ 82 Η τεχνική των παρομοιώσεων στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου (Σ) Ε.Ε. 2008: ΦΑ 31 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 05 Ξενοφώντος Ελληνικά (Π) Χ.Ε : ΦΑ 30 Πλάτων (Π) 4. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2009 κ.ε - ως Αναπληρωτής. Ε.Ε. 2009: ΦΑ 29 Ηρόδοτος (Π) Ε.Ε. 2009: ΦΑ 31 Θουκυδίδης (Π) Ε.Ε. 2009: ΦΑ 82 Η τεχνική των παρομοιώσεων στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου (Σ) Χ.Ε : ΦΑ 05 Ξενοφώντος Ελληνικά & Θεματογραφία (Π & Α) Χ.Ε : ΦΑ 30 Πλάτων (Π) Ε.Ε. 2010: ΦΑ 06 Θεματογραφία (Α) Ε.Ε. 2010: ΦΑ 29 Ηρόδοτος (Π) Ε.Ε. 2010: ΦΑ 31 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 100 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Π) Χ.Ε : ΦΑ 30 Πλάτων (Π) Ε.Ε. 2011: ΦΑ 200 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία (Π) Ε.Ε. 2011: ΦΑ 29 Ηρόδοτος (Π) Ε.Ε. 2011: ΦΑ 31 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 100 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Π) Χ.Ε : ΦΑ 30 Πλάτων (Π) Ε.Ε. 2012: ΦΑ 200 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία (Π)

13 13 Ε.Ε. 2012: ΦΑ 31 Θουκυδίδης (Π) Χ.Ε : ΦΑ 100 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Χ.Ε : ΦΑ 108 Φιλοσοφικά Κείμενα: Πλάτωνος Πολιτικός Ε.Ε. 2013: ΦΑ 200 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία (Α-Λ & Μ-Ω) 4. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2005 κ.ε. Συντονιστής της Θ.Ε. ΕΛΠ 21: Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 και μέλος ΣΕΠ 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014. IV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Πανεπιστήμιο Αμβούργου: (συνολικά 12 μήνες): έμμισθη ερευνητική απασχόληση στο πρόγραμμα «Ελληνικά Ετυμολογικά Λεξικά» υπό την διεύθυνση του Καθηγ. Klaus Alpers. 2. Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων (ΚΕΕΕΣ): ως αποσπασμένος από το ΥΠΕΠΘ, ως Ερευνητής Γ Βαθμίδας. Συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταφράσεων στις σειρές «Βιβλιοθήκη Ελλήνων Συγγραφέων» και «Βιβλιοθήκη Α. Μανούση». Ολοκλήρωση της μετάφρασης και των Σχολίων του Α Βιβλίου των Αργοναυτικών του Απολλωνίου Ροδίου και αποδοχή πρότασης της Εφορευτικής Επιτροπής του ΚΕΕΕΣ (σήμερα ΚΕΕΛΓ) για την μετάφραση και τον ερμηνευτικό σχολιασμό ολόκληρου του έπους (Βιβλία Β, Γ, Δ). 3. Μεταγραφή και κριτική αποκατάσταση του ανέκδοτου λεξικογραφικού συμπιλήματος του Κωνσταντίνου Αραβίτου (15 ος αιώνας). Το κείμενο αυτό αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό σπάνιων γλωσσών (glossae), επεξεργασμένων σε μικρές θεματικές ενότητες. Η αξία του έγκειται και στο γεγονός ότι μας παραδίδει άγνωστα από αλλού αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων. Προετοιμάζεται σχολιασμένη έκδοση.

14 14 4. Συγκέντρωση και αξιοποίηση υλικού (άρθρων και μελετών) σχετικού με την Κύρου Παιδεία του Ξενοφώντος, με σκοπό την σύνθεση μελέτης αφενός για την λειτουργία του όψιμου αυτού έργου του Αθηναίου αριστοκράτη ως πολιτικού εγχειριδίου του 4 ου αιώνα π. Χ., και αφετέρου για την μεταφορά στοιχείων της σπαρτιατικής εκπαίδευσης στην περσική ιδανική πολιτεία (σύγκριση Κύρου Παιδείας και Λακεδαιμονίων Πολιτείας). 5. Επί του παρόντος προετοιμάζω σχολιασμένη έκδοση για τον Ὕμνον εἰς Δία του Καλλιμάχου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος μετάφρασης και έκδοσης και των έξι Ύμνων του ποιητή που επιμελείται ο καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ν. Μπεζαντάκος για τις εκδόσεις «Δαίδαλος Ζαχαρόπουλος» Υπό έκδοση). V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΛΕ- ΞΕΙΣ 1. Συμμετοχή με ανακοίνωση (βλ. Δημοσιεύματα αρ. β2) στο Γ' Διεθνές Επιστημονικό Βυζαντινό Συνέδριο που οργανώθηκε από τις 5-6 Οκτωβρίου 1991 σε Μυστρά-Σπάρτη. 2. Συμμετοχή με ανακοίνωση (βλ. Δημοσιεύματα αρ. β4) στο Α Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, που οργάνωσε η Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία από τις Μαΐου 1994 στην Αθήνα. 3. Συμμετοχή με ανακοίνωση (βλ. Δημοσιεύματα αρ. β5) στο Διεθνές Συμπόσιο Κέα-Κύθνος: Ιστορία και Αρχαιολογία, που οργάνωσε το Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Ε.Ι.Ε από τις Ιουνίου 1994 στην Κέα και την Κύθνο. 4. Ανακοίνωση με θέμα: «Αρχαία Ελληνική Επική Ποίηση. Από τον Όμηρο έως τον Νόννο» α) στο πλαίσιο του Σεμιναρίου: Τα λογοτεχνικά είδη - Επική ποίηση από τον Όμηρο στον Διγενή Ακρίτη, που οργάνωσε το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνου και την Ένωση Φιλολόγων του Νομού στις 12 Μαΐου 1993 στο Ρέθυμνο και β) στην σειρά διαλέξεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ψυχικού με τίτλο «Θέματα του Ελληνικού Πολιτισμού», στις 3 Νοεμβρίου 1993.

15 15 5. Ανακοίνωση με θέμα: «Από τον Αλέξανδρο στην Κλεοπάτρα. Η γυναίκα στην ποίηση και την κοινωνία της Ελληνιστικής εποχής», στην Ημερίδα: Αι αρχαίαι ημών πρόγονοι, που οργάνωσαν τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, στις 18 Απριλίου Διάλεξη με θέμα: «Ξαναδιαβάζοντας τον Ξενοφώντα». Τυπώθηκε στα Ζητήματα Εκπαίδευσης τ. 1. Ημερίδα Εκπαιδευτικού Προβληματισμού: «Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο», έκδ. Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα, Αθήνα 1995, σελ Έξι μαθήματα στο επιμορφωτικό πρόγραμμα: "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στο Λύκειο" των Π.Ε.Κ. Πειραιά, σχετικά με την διδακτική αξιοποίηση του «Πρωταγόρα» του Πλάτωνος (Νοέμβριος Μάιος 1996). 8. Τρεις διαλέξεις στον Όμιλο Αρχαιοφίλων η ΑΘΗΝΗ που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Ν. Π. Γουλανδρή τον Μάρτιο 1996 με θέμα: «Η γυναίκα στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου». 9. Άρθρο με τίτλο: «Η διάλεκτος της Ικαρίας. Η μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος της νήσου από τον Γεώργιο Χατζιδάκι», στο ειδικό ένθετο Επτά Ημέρες της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κυριακή 21 Ιουνίου 1998, σ. 24, που ήταν αφιερωμένο στην Ικαρία. 10. Διάλεξη με θέμα: «Ο Ξενοφών και η εποχή του» στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ημερίδας «Τα Αρχαία Ελληνικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», που οργάνωσαν η Ένωση Φιλολόγων Ηρακλείου και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, 1 Μαρτίου Διάλεξη με θέμα: «Εκπαίδευση και έρευνα στις ανθρωπιστικές σπουδές σήμερα και η προσφορά της Ε..Ε.Φ.», στο πλαίσιο του εορτασμού των 55 ετών της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων και του επιστημονικού περιοδικού «ΠΛΑΤΩΝ», που οργάνωσε η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων στις 18 Δεκεμβρίου 2004 στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». 12. Ανακοίνωση με θέμα «Ξαναδιαβάζοντας τον Ξενοφώντα» στο Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φιλολόγων με θέμα «Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών: Θεωρητικές και Τεχνολογικές Προσεγγίσεις» που πραγματοποιήθηκε στο Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης στις 25 & 26 Φεβρουαρίου 2005.

16 Ανακοίνωση με θέμα «Η γλώσσα της ελληνιστικής περιόδου: επιγραμματικότητα και επινοητικότητα», στην Γ Ημερίδα για την Διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας: «Από τους ελληνιστικούς χρόνους έως την ύστερη βυζαντινή περίοδο» που οργάνωσε η Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά (υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας) στο Μέγαρο Μουσικής στις 2 Δεκεμβρίου Ανακοίνωση με θέμα «Diverging Codes: The Language of Hellenistic Poetry and the Koine», στο πλαίσιο των Seminars on Ancient Greek Literature and Culture που οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών από τις Αυγούστου 2007 στους Δελφούς. 15. Ανακοίνωση με θέμα «Επαναξιολογώντας τον Ξενοφώντα ως ιστοριογράφο: οι στόχοι της συγγραφής του» στην Επιστημονική Διημερίδα «Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Συγγραφείς και Κείμενα», που οργανώθηκε από το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας στην Εστία Ν. Σμύρνης στις 12 & 13 Μαρτίου Συμμετοχή στο έργο Επιστημονικών Εταιρειών: Είμαι μέλος της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας από το 1981, της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων από το 1990 (και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. για την τριετία ), της Εταιρείας Ρωμαϊκών Σπουδών από το 1991 και της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς από το Συμμετοχή σε Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίων: α) ως Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Η Κλασική Παιδεία σήμερα. Πραγματικότητα και προοπτικές στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα», που οργάνωσε η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων από 6-8 Δεκεμβρίου 2002 στην Αθήνα, και β) ως Ταμίας του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Συγγένεια, φύλο και κοινωνικό φύλο στον Ελληνικό κόσμο από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή», που οργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα Γαλλικά Πανεπιστήμια Michel de Montaigne - Bordeaux III, Paul Valéry Montpellier

17 17 III και Nantes από Ιουνίου 2003 στο Βόλο. Βλ. σχετικά την ιστοσελίδα: γ) ως Ταμίας στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα: «Ο Ιωάννης και ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς και η εποχή τους», που οργάνωσε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από 1-4 Ιουνίου 2006 στο Άργος και στο Ναύπλιο. VI. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: : Συμμετοχή σε επιτροπές του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (αναγνώρισης μαθημάτων, μετεγγραφών, κατακτηρίων εξετάσεων) : Συμμετοχή στην αναδιοργάνωση και ηλεκτρονική καταλογογράφηση της Βιβλιοθήκης του ΚΕΕΛΓ της Ακαδημίας Αθηνών (Συλλογή Κ. Κόντου) κ.ε.: Συμμετοχή σε επιτροπές του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: α. κατατακτηρίων εξετάσεων, β. αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας γ. εξετάσεων για την εισαγωγή στον Α Κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2003/2004, 2004/2005). δ. έκδοσης Οδηγού Σπουδών κ.ε.: Μέλος της Προσωρινής Γ.Σ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο : α) Εξεταστής σε επιτροπές κρίσεως υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μεταδιδακτορικών προγραμμάτων στο ΙΚΥ. β) Μέλος των Εξεταστικών Επιτροπών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του ΙΚΥ των ακαδημαϊκών ετών , και : Συντονιστής Γλωσσικού Γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ.

18 : Μέλος της Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΠΘ για την επικαιροποίηση της επιλογής του υλικού των συλλογών των σχολικών βιβλιοθηκών : Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 (Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία) του Π.Σ. «Ελληνικός Πολιτισμός» του ΕΑΠ : Μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.ε.: Συμμετοχή σε επιτροπές του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ του Πανεπιστημίου Αθηνών: α. αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας VI. Συμμετοχή σε τριμελείς και επταμελείς επιτροπές εποπτείας και έγκρισης διδακτορικών διατριβών: Υπήρξα και είμαι μέλος πολλών τριμελών και επταμελών επιτροπών εποπτείας και έγκρισης διδακτορικών διατριβών τόσο κατά την θητεία μου στο Τμήμα Φιλολογίας όσο και στο Τμήμα Φ.Π.Ψ., στο οποίο υπηρετώ. VII. Συμμετοχή σε τριμελείς εισηγητικές επιτροπές και σε εκλεκτορικά σώματα: Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα Φιλολογίας και Φ.Π.Ψ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φιλολογίας), Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ιστορίας), Πανεπιστήμιο Κρήτης (Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών).

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 Α. BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA (CURRICULUM VITÆ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά II. Σπουδές ΙΙΙ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα IV. Διδακτική και συναφής επαγγελματική εμπειρία V. Διοικητική εμπειρία VI. Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : perentid@otenet.gr & stavros.perentidis@panteion.gr

E-mail : perentid@otenet.gr & stavros.perentidis@panteion.gr Σταύρος ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Καθηγητής Ιστορίας των Θεσμών ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Γραφείο: Αριστοτέλους 3, Καλλιθέα, 6 ος όροφος) E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Γ. Παππάς. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ)

Θεόδωρος Γ. Παππάς. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ) Θεόδωρος Γ. Παππάς Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ) Προσωπικά στοιχεία Τόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Μελισσουργοί Άρτας, 05-02-1956 Διεύθυνση: οδός

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιώργος Ζωγραφίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προσωπικά στοιχεία Τρέχουσα θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Φιλοσοφίας Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ατομικά στοιχεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 25 Σεπτεμβρίου 1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Αθήνα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΜΕΡΑΝΤΖΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΜΕΡΑΝΤΖΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΜΕΡΑΝΤΖΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 II. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 III. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λονδίνο. YΠOTPOΦIEΣ 1982-1986 I.K.Y. 1985 δίμηνη υποτροφία του D.A.A.D. 1989-1992 Ι.Κ.Υ. εξωτερικού.

Λονδίνο. YΠOTPOΦIEΣ 1982-1986 I.K.Y. 1985 δίμηνη υποτροφία του D.A.A.D. 1989-1992 Ι.Κ.Υ. εξωτερικού. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Φλώρα Μανακίδου ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25.3.1965 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας Δ.Π.Θ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ.γραφ./φαξ 25310 39953. fmanakid@helit.duth.gr EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΧΟΛΗ: Φιλοσοφική ΤΜΗΜΑ: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΤΟΜΕΑΣ: Φιλοσοφίας ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ. Καθηγητής. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ. Καθηγητής. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών Email: ivrettos@primedu.uoa.gr Τηλ: 2103688497 Fax: 2103688497 Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20 (2 ος όροφος) 10680 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Κλασικών Σπουδών Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, γραφείο 214 GR-541 24 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Αθανάσιος Α. Τριλιανός είναι Καθηγητής της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α του Πετράκη Ιωάννη, δ.φ., καθηγητή του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1963. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας Η Μαρία Γ. Ξανθού σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

(1990) Αποφοίτηση από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με «Άριστα» (τμήμα Φ.Π.Ψ.).

(1990) Αποφοίτηση από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με «Άριστα» (τμήμα Φ.Π.Ψ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ξέστερνου Έτος γεννήσεως: 10 Οκτωβρίου 1968 Εθνικότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Ναυπακτίας 6-8, Καισαριανή, Αθήνα, Τ.Κ. 16121 Τηλέφωνο: 210.76.65.659

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατερίνα Κωστίου αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αικατερίνη Καλέρη, το γένος Τρίμη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών Γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία του 20ου αιώνα Τηλ. : 2610 969907 ηλ. ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

Baladié, Jean-Marie Jacques, Pierre Debord, Robert Etienne, Bernard Guilemain, Alain Bresson. XXVII-XXVIII, γ) Σενέκας, De beneficiis (V-VI).

Baladié, Jean-Marie Jacques, Pierre Debord, Robert Etienne, Bernard Guilemain, Alain Bresson. XXVII-XXVIII, γ) Σενέκας, De beneficiis (V-VI). Β. ANAΛYTIKO YΠOMNHMA ΣΠOY ΩN KAI PAΣTHPIOTHTΩN 1. Bασικές σπουδές Παρακολούθησα τα µαθήµατα του ηµοτικού Σχολείου των Μελισσουργών, στα ορεινά Τζουµέρκα, ενώ τα γυµνασιακά στο Β εξατάξιο Γυµνάσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΚΟΥΝΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΓΙΑΓΚΟΥΝΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΓΚΟΥΝΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Συγκριτικής Παιδαγωγικής Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης Σχολής Επιστηµών Αγωγής ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Θεσσαλονίκη 2014

Διαβάστε περισσότερα