Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές"

Transcript

1 Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

2 Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2

3 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου. Οι αλγοριθμικές δομές είναι τρεις: Δομή ακολουθίας Δομή επιλογής Δομή επανάληψης 3

4 Στοιχεία Ψευδογλώσσας Σταθερές Μεταβλητές Εκφράσεις Τελεστές Σχήματα Λογικών Υποθέσεων Επαναληπτικές Διαδικασίες Εντολές Εκχώρησης Ρήματα σε Προστακτική Ουσιαστικά Σχόλια Πρώτη & Τελευταία Γραμμή Δεδομένα & Αποτελέσματα 4

5 Σταθερές (Constants) Αναφερόμαστε σε προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου: Αριθμητικές: αριθμητικοί χαρακτήρες, συν, πλην, κόμμα Αλφαριθμητικές: Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εντός εισαγωγικών Λογικές: Αληθής ή Ψευδής 5

6 Μεταβλητές (Variables) Είναι ένα γλωσσικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για να παραστήσει ένα στοιχείο δεδομένου. Στη μεταβλητή γίνεται εκχώρηση μίας τιμής, η οποία μπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου: Αριθμητικές Αλφαριθμητικές Λογικές Για τη σύνθεση του ονόματος μίας μεταβλητής χρησιμοποιούνται αριθμητικοί χαρακτήρες, αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (πεζοί και κεφαλαίοι) και ο χαρακτήρας της κάτω παύλας. 6

7 Εκφράσεις (Expressions) Οι εκφράσεις διαμορφώνονται από τους τελεστέους (operands), σταθερές & μεταβλητές, και από τους τελεστές. Η διεργασία αποτίμησης μιας έκφρασης συνιστάται στην απόδοση τιμών στις μεταβλητές και στην εκτέλεση των πράξεων. Η τελική τιμή μιας έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων και τη χρήση παρενθέσεων. Μια έκφραση μπορεί να αποτελείται από μία μόνο μεταβλητή ή σταθερά έως και πολύπλοκες μαθηματικές εκφράσεις. 7

8 Τελεστές (Operators) Πρόκειται για τα γνωστά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες πράξεις Αριθμητικοί: +, -, *, /, ^ Συγκριτικοί: <=, <, =, <>, >, >= Λογικοί: και (σύζευξη), ή (διάζευξη), όχι (άρνηση) 8

9 Σχήματα Λογικών Υποθέσεων (1/3) αν συνθήκη τότε εντολή1 (εντολές1) αλλιώς εντολή2 (εντολές2) τέλος_αν 9

10 Σχήματα Λογικών Υποθέσεων (2/3) αν συνθήκη1 τότε εντολή1 (εντολές1) αλλιώς_αν συνθήκη2 τότε εντολή2 (εντολές2) αλλιώς_αν συνθήκη3 τότε εντολή3 (εντολές3) αλλιώς τέλος_αν 10

11 Σχήματα Λογικών Υποθέσεων (3/3) επίλεξε μεταβλητή περίπτωση λίστα_τιμών1 εντολή1 (εντολές1) περίπτωση λίστα_τιμών2 εντολή2 (εντολές2) περίπτωση αλλιώς εντολήν (εντολέςν) τέλος_επιλογών 11

12 Επαναληπτικές Διαδικασίες (1/3) όσο συνθήκη επανέλαβε εντολή (εντολές) τέλος_επανάληψης 12

13 Επαναληπτικές Διαδικασίες (2/3) αρχή_επανάληψης εντολή (εντολές) μέχρις_ότου συνθήκη 13

14 Επαναληπτικές Διαδικασίες (3/3) για μεταβλητή από αρχική_τιμή μέχρι τελική_τιμή με βήμα βήμα εντολή (εντολές) τέλος_επανάληψης 14

15 Εντολές Εκχώρησης Σταθερά τιμή Μεταβλητή τιμή Μεταβλητή σταθερά Μεταβλητή μεταβλητή Μεταβλητή έκφραση 15

16 Ρήματα σε Προστακτική Γράψε Διάβασε Τύπωσε 16

17 Ουσιαστικά Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν οι ζητούμενες ενέργειες είναι πολλές ή προφανείς, καθορίζονται με τη χρήση ουσιαστικών αντί ρημάτων: Εισαγωγή δεδομένων Εκτύπωση αποτελεσμάτων 17

18 Σχόλια Προκειμένου να διαχωρίζονται οι επεξηγηματικές φράσεις από τις βασικές λέξεις ή φράσεις του αλγορίθμου, προτάσσεται στις πρώτες το σύμβολο του θαυμαστικού (!) 18

19 Πρώτη & Τελευταία Γραμμή πρόγραμμα όνομα_προγράμματος τέλος_προγράμματος όνομα_προγράμματος 19

20 Δομή Ακολουθίας 20

21 Ακολουθιακή Δομή Η ακολουθιακή δομή είναι η πιο απλή αλγοριθμική δομή στην οποία όλες οι εντολές του αλγορίθμου εκτελούνται: η μία μετά την άλλη (ακολουθιακά) μόνο μία φορά η κάθε μία υποχρεωτικά (δηλαδή δεν αγνοείται κάποια εντολή όπως συμβαίνει σε άλλες αλγοριθμικές δομές) Η ακολουθιακή δομή υλοποιείται με τις εντολές: διάβασε γράψε καταχώρισε ( ) 21

22 Δομή Ακολουθίας (1/4) Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται πρακτικά για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων, όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών. Ένας αλγόριθμος διατυπωμένος σε ψευδογλώσσα αρχίζει πάντα με τη λέξη πρόγραμμα συνοδευόμενη με το όνομα του αλγορίθμου και τελειώνει με τη λέξη τέλος_προγράμματος συνοδευόμενη επίσης με το όνομα. 22

23 Δομή Ακολουθίας (2/4) Η πρώτη ενέργεια που γίνεται είναι η εισαγωγή δεδομένων με τη χρήση του ρήματος διάβασε Η λέξη διάβασε συνοδεύεται με το όνομα μίας ή περισσοτέρων μεταβλητών, και εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας αυτής, η μεταβλητή θα έχει λάβει κάποια αριθμητική τιμή ως περιεχόμενο. Κάθε μία λέξη της χρησιμοποιούμενης ψευδογλώσσας, που προσδιορίζει μια σαφή ενέργεια θα αποκαλείται στο εξής εντολή. Όλες οι εντολές σε ένα αλγόριθμο αποτυπώνονται με διαφορετικό χρώμα από το όνομα του αλγορίθμου και τις διάφορες σταθερές και μεταβλητές. 23

24 Δομή Ακολουθίας (3/4) Στη συνέχεια ακολουθεί η εντολή εκχώρησης τιμής. Η γενική μορφή της είναι: Μεταβλητή Έκφραση Η λειτουργία της είναι να γίνονται οι πράξεις στην έκφραση και το αποτέλεσμα να αποδίδεται, μεταβιβάζεται, εκχωρείται στη μεταβλητή. Στην εντολή αυτή χρησιμοποιείται το αριστερό βέλος, προκειμένου να δείχνει τη φορά της εκχώρησης. 24

25 Δομή Ακολουθίας (4/4) Ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται με την εντολή εκτύπωσε που αποτυπώνει το τελικό αποτέλεσμα στον εκτυπωτή. Η σύνταξη της είναι ανάλογη με αυτή της εντολής διάβασε. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εντολή γράψε που αποτυπώνει ένα αποτέλεσμα στην οθόνη. 25

26 Παράδειγμα(1) Να δοθεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό εμβαδού τριγώνου. Ε=(β*υ)/2 26

27 Λύση(1) Α τρόπος: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ_ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΑΣΗ, ΥΨΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΗ * ΥΨΟΣ/2 ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΙΝΑΙ:, ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΕΛΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ_ΤΡΙΓΩΝΟΥ 27

28 Λύση(2) Β τρόπος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΝ_ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΒΑΣΗ, ΥΨΟΣ, ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΑΣΗ, ΥΨΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΗ * ΥΨΟΣ/2 ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΙΝΑΙ:,ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ_ΤΡΙΓΩΝΟΥ 28

29 Άσκηση 1 Να δοθεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό της περιμέτρου ενός κύκλου. περ=2πρ π=3,14 29

30 Λύση Άσκησης 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ_ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΑΚΤΙΝΑ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ, Π ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΤΙΝΑ Π 3.14 ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 2*ΑΚΤΙΝΑ*Π ΓΡΑΨΕ Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ_ΚΥΚΛΟΥ 30

31 Άσκηση 2 Να δοθεί αλγόριθμος ο οποίος θα μετατρέπει μια θερμοκρασία από βαθμούς Φαρενάιτ σε βαθμούς Κελσίου. Ο παρακάτω τύπος εκφράζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ βαθμών Φαρενάιτ και Κελσίου: (F-32)/9=C/5 Οπότε C=5/9*(F-32) 31

32 Λύση Άσκησης 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΕΝΑΪΤ_ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:F, C ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ F C 5/9*(F-32) ΓΡΑΨΕ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:,C ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΑΡΕΝΑΪΤ_ ΚΕΛΣΙΟΥ 32

33 Άσκηση 3 Αν έχετε τις παρακάτω πληροφορίες: ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Λίρα Αγγλίας 1,25 Δολάριο Αμερικής 0,85 Γιεν Ιαπωνίας 0,0075 Να δώσετε αλγόριθμο που να υπολογίζει σε το σύνολο από 1025 λίρες Αγγλίας, 2234 δολάρια Αμερικής και Γιεν Ιαπωνίας. 33

34 Λύση Άσκησης 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΛΙΡΑ, ΔΟΛΑΡΙΟ, ΓΙΕΝ, ΕΥΡΩ ΑΡΧΗ ΛΙΡΑ 1,25 ΔΟΛΑΡΙΟ 0,85 ΓΙΕΝ 0,0075 ΕΥΡΩ 1025*ΛΙΡΑ+2234*ΔΟΛΑΡΙΟ * ΓΙΕΝ ΓΡΑΨΕ Το σύνολο σε ΕΥΡΩ είναι, ΕΥΡΩ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 34

35 Δομή Επιλογής 35

36 Δομή Επιλογής- Γενικά Δομή Επιλογής Η δομή επιλογής χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ελέγξουμε μια συνθήκη και να εκτελέσουμε κάποιες ενέργειες ανάλογα με την τιμή αυτής της συνθήκης. Συγκεκριμένα αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε θέλουμε να εκτελούνται κάποιες εντολές ενώ αν είναι ψευδής θέλουμε να εκτελούνται κάποιες άλλες εντολές (διαφορετικές) ή να μην εκτελείται καμία εντολή. Η δομή της επιλογής υλοποιείται με τις εντολές: αν επίλεξε 36

37 Δομή Επιλογής (1/3) Στην πραγματικότητα πολύ λίγα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με τον προηγούμενο τρόπο της σειριακής/ακολουθιακής δομής ενεργειών. Συνήθως τα προβλήματα έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και δεν ισχύουν τα ίδια βήματα για κάθε περίπτωση. Η πλέον συνηθισμένη περίπτωση είναι να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις με βάση κάποια δεδομένα κριτήρια, που μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε διαφορετικό στιγμιότυπο ενός προβλήματος. 37

38 Δομή Επιλογής (2/3) Η διαδικασία της επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο κάποιας συνθήκης που μπορεί να έχει δύο τιμές (Αληθής ή Ψευδής) και ακολουθεί η απόφαση εκτέλεσης κάποιας ενέργειας με βάση την τιμή της λογικής αυτής συνθήκης. Στην παράσταση αλγορίθμων με ψευδογλώσσα η επιλογή υλοποιείται με την εντολή αν...τότε 38

39 Δομή Επιλογής (3/3) Σύνταξη αν συνθήκη τότε εντολή Λειτουργία Αν ισχύει η συνθήκη (δηλαδή αν είναι αληθής), τότε μόνο εκτελείται η εντολή που ακολουθεί 39

40 Εντολή Αν 40

41 Περιορισμένη Επιλογή ΣΥΝΤΑΞΗ αν συνθήκη τότε εντολή (εντολές) τέλος_αν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αν η συνθήκη είναι αληθής τότε εκτελείται η εντολή (ή οι εντολές) ανάμεσα στο αν και στο τέλος_αν και ο αλγόριθμος συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά το τέλος_αν. Αν η συνθήκη είναι ψευδής τότε η εντολή (ή οι εντολές) ανάμεσα στο αν και στο τέλος_αν δεν εκτελείται (δεν εκτελούνται) και ο αλγόριθμος συνεχίζει κατευθείαν στην επόμενη εντολή μετά το τέλος_αν. ΝΑΙ συνθήκη ΟΧΙ εντολή (εντολές) 41

42 Απλή Επιλογή ΣΥΝΤΑΞΗ αν συνθήκη τότε εντολή1 (εντολές1) αλλιώς εντολή2 (εντολές2) τέλος_αν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αν η συνθήκη είναι αληθής τότε εκτελείται μόνο η εντολή1 (ή οι εντολές1) και ο αλγόριθμος συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά το τέλος_αν. Αν η συνθήκη είναι ψευδής τότε εκτελείται μόνο η εντολή2 (ή οι εντολές2) και ο αλγόριθμος συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά το τέλος_αν. ΝΑΙ συνθήκη ΟΧΙ εντολή1 (εντολές1) εντολή2 (εντολές2) 42

43 Εμφωλευμένη Επιλογή (Α τρόπος) ΣΥΝΤΑΞΗ αν συνθήκη1 τότε εντολή1 (εντολές1) αλλιώς αν συνθήκη2 τότε εντολή2 (εντολές2) αλλιώς αν συνθήκη3 τότε (εντολές3) εντολή3 αλλιώς τέλος_αν τέλος_αν τέλος_αν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αν η συνθήκη1 είναι αληθής τότε εκτελείται μόνο η εντολή1 (ή οι εντολές1) και ο αλγόριθμος συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά την τελευταία εντολή τέλος_αν. Αν η συνθήκη1 είναι ψευδής τότε ελέγχεται η συνθήκη2. Αν η συνθήκη2 είναι αληθής τότε εκτελείται μόνο η εντολή2 (ή οι εντολές2) και ο αλγόριθμος συνεχίζει στην εντολή μετά την τελευταία εντολή τέλος_αν. Αν η συνθήκη2 είναι ψευδής τότε ελέγχεται η συνθήκη3 κ.ο.κ. Παρατηρούμε ότι για την κάθε εντολή αν υπάρχει μια αντίστοιχη εντολή τέλος_αν που την τερματίζει. Στο τέλος μπορούμε προαιρετικά να προσθέσουμε και μια ακόμα εντολή αλλιώς ώστε να εκτελείται μία ή περισσότερες εντολές όταν όλες οι προηγούμενες συνθήκες είναι ψευδείς. 43

44 Εμφωλευμένη Επιλογή (Β τρόπος) ΣΥΝΤΑΞΗ αν συνθήκη1 τότε εντολή1 (εντολές1) αλλιώς_αν συνθήκη2 τότε εντολή2 (εντολές2) αλλιώς_αν συνθήκη3 τότε εντολή3 (εντολές3) αλλιώς τέλος_αν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λειτουργεί ακριβώς όπως και η προηγούμενη εντολή. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος γραφής της καθώς χρησιμοποιούμε μόνο μια τέλος_αν για τον τερματισμό όλων των ελέγχων. Επίσης και εδώ μπορούμε προαιρετικά να προσθέσουμε στο τέλος και μια ακόμα εντολή αλλιώς ώστε να εκτελείται μία ή περισσότερες εντολές όταν όλες οι προηγούμενες συνθήκες είναι ψευδείς. 44

45 Εντολή Επίλεξε 45

46 Η εντολή επίλεξε είναι μια ειδική περίπτωση της εντολής αν η οποία χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να κάνουμε πολλαπλούς ελέγχους εξετάζοντας την τιμή μιας μεταβλητής και όχι μιας συνθήκης. ΣΥΝΤΑΞΗ Εντολή πολλαπλής επιλογής επίλεξε μεταβλητή περίπτωση λίστα_τιμών1 εντολή1 (εντολές1) περίπτωση λίστα_τιμών2 εντολή2 (εντολές2) περίπτωση αλλιώς εντολήν (εντολέςν) τέλος_επιλογών επίλεξε 46

47 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΛΕΞΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής. Αν η τιμή της μεταβλητής ανήκει στη λίστα_τιμών1 (δηλαδή αν είναι ίση με κάποια από τις τιμές της λίστας_τιμών1) τότε εκτελείται μόνο η εντολή1 (ή οι εντολές1) και ο αλγόριθμος συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά το τέλος_επιλογών. Αν η τιμή της μεταβλητής ανήκει στη λίστα_τιμών2 (δηλαδή αν είναι ίση με κάποια από τις τιμές της λίστας_τιμών2) τότε εκτελείται μόνο η εντολή2 (ή οι εντολές2) και ο αλγόριθμος συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά το τέλος_επιλογών κ.ο.κ. Αν η μεταβλητή δεν ανήκει σε κανένα από τα προηγούμενα σύνολα τιμών τότε εκτελείται η εντολήν (ή οι εντολέςν). Η εντολή επίλεξε ελέγχει συνεπώς μόνο ισότητες όσον αφορά την τιμή της μεταβλητής. 47

48 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΛΕΞΕ μεταβλητή λίστα_τιμών1 λίστα_τιμών2 περίπτωση αλλιώς εντολή1 (εντολές1) εντολή2 (εντολές2) εντολήν (εντολέςν) 48

49 Ασκήσεις Αλγόριθμοι Περιορισμένης Επιλογής 49

50 Αλγόριθμος 1 Το πρόγραμμα να συγκρίνει δύο αριθμούς και να εμφανίζει τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο αριθμό ή το μήνυμα ότι οι αριθμοί είναι ίσοι. 50

51 Λύση Αλγόριθμου 1 πρόγραμμα σύγκριση μεταβλητές πραγματικές: α1, α2 αρχή γράψε Δώσε 2 αριθμούς: διάβασε α1, α2 αν α1 > α2 τότε γράψε Μεγαλύτερος =, α1 γράψε Μικρότερος =, α2 τέλος_αν αν α1 < α2 τότε γράψε Μεγαλύτερος =, α2 γράψε Μικρότερος =, α1 τέλος_αν αν α1 = α2 τότε γράψε Οι αριθμοί είναι ίσοι. τέλος_αν τέλος_προγράμματος σύγκριση 51

52 Αλγόριθμος 2 Να δοθεί ο αλγόριθμος που θα χαρακτηρίζει έναν αριθμό ως θετικό, αρνητικό ή μηδέν. 52

53 Λύση Αλγόριθμου 2 πρόγραμμα χαρακτηρισμός μεταβλητές πραγματικές: χ αρχή γράψε Δώσε έναν αριθμό: διάβασε χ αν χ > 0 τότε γράψε θετικός τέλος_αν αν χ < 0 τότε γράψε αρνητικός τέλος_αν αν χ=0 τότε γράψε μηδέν τέλος_αν τέλος_προγράμματος χαρακτηρισμός 53

54 Αλγόριθμος 3 Να δοθεί ο αλγόριθμος που θα συγκρίνει δύο αριθμούς α και β και θα υπολογίζει ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα: αν α > β α + β αν α < β α β αν α = β α / β 54

55 Λύση Αλγόριθμου 3 πρόγραμμα σύγκριση μεταβλητές πραγματικές: α, β, π αρχή γράψε Δώσε 2 αριθμούς διάβασε α, β αν α > β τότε π α + β γράψε Άθροισμα =, π τέλος_αν αν α < β τότε π α - β γράψε Διαφορά =, π τέλος_αν αν α = β τότε αν β <> 0 τότε π α / β γράψε Πηλίκο =, π τέλος_αν αν β = 0 τότε γράψε Δεν υπολογίζεται το πηλίκο τέλος_αν τέλος_αν τέλος_προγράμματος σύγκριση 55

56 Αλγόριθμος 4 Να δοθεί ο αλγόριθμος που λύνει την εξίσωση y = 1 / x. 56

57 Λύση Αλγόριθμου 4 πρόγραμμα εξίσωση μεταβλητές πραγματικές: x, y αρχή γράψε Δώσε την τιμή του x: διάβασε x αν x = 0 τότε γράψε Αδύνατη Εξίσωση τέλος_αν αν x<>0 τότε y 1 / x γράψε Η λύση είναι:, y τέλος_αν τέλος_προγράμματος εξίσωση 57

58 Δομή Επανάληψης 58

59 Δομή Επανάληψης Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εκτελέσουμε μία ή περισσότερες εντολές πολλές φορές. Η επανάληψη αυτή μπορεί να γίνει: είτε για όσο χρόνο αληθεύει μια συνθήκη (όσο) είτε μέχρι να γίνει αληθής μια συνθήκη (αρχή_επανάληψης) είτε για ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών (για) 59

60 Εντολή όσο ΣΥΝΤΑΞΗ όσο συνθήκη επανέλαβε εντολή (εντολές) τέλος_επανάληψης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Όσο η συνθήκη είναι αληθής επαναλαμβάνεται η εκτέλεση της εντολής (ή της ομάδας εντολών) που περικλείεται (περικλείονται) ανάμεσα στην εντολή όσο και στην εντολή τέλος_επανάληψης. Όταν η συνθήκη γίνει ψευδής η επανάληψη τερματίζεται και ο αλγόριθμος συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά το τέλος_επανάληψης. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι αν υ συνθήκη είναι από την αρχή ψευδής τότε η εντολή όσο δεν θα εκτελεστεί καμία φορά. 60

61 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ Εντολής όσο 61

62 Εφαρμογή Εντολής όσο Η εντολή όσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε προβλήματα με γνωστό αριθμό επαναλήψεων όσο και σε προβλήματα με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων. Στην 1 η περίπτωση χρησιμοποιείται συνήθως ένας μετρητής επαναλήψεων, ενώ στη 2 η περίπτωση ελέγχεται μια συνθήκη σε σχέση με την τιμή που τερματίζει την επανάληψη. 62

63 Εντολή αρχή_επανάληψης ΣΥΝΤΑΞΗ αρχή_επανάληψης εντολή (εντολές) μέχρις_ότου συνθήκη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Όσο η συνθήκη που ελέγχεται είναι ψευδής επαναλαμβάνεται η εκτέλεση της εντολής (ή της ομάδας εντολών) που περικλείεται (περικλείονται) ανάμεσα στη αρχή_επανάληψης και στο μέχρις_ότου. Όταν η συνθήκη γίνει αληθής η επανάληψη τερματίζεται και ο αλγόριθμος συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά την εντολή μέχρις_ότου. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι ακόμα και αν η συνθήκη είναι από την αρχή αληθής τότε η εντολή αρχή_επανάληψης θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά. Ουσιαστικά η εντολή αυτή έχει ακριβώς την αντίθετη λογική από την εντολή όσο. 63

64 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ Εντολής αρχή_επανάληψης 64

65 Εφαρμογή Εντολής αρχή_επανάληψης Η εντολή αρχή_επανάληψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως και η εντολή όσο τόσο σε προβλήματα με γνωστό αριθμό επαναλήψεων όσο και σε προβλήματα με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται ένας μετρητής επαναλήψεων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ελέγχεται μια συνθήκη σε σχέση με την τιμή που τερματίζει την επανάληψη. 65

66 Εντολή για ΣΥΝΤΑΞΗ (βήμα > 0) για μεταβλητή από αρχική_τιμή μέχρι τελική_τιμή με βήμα βήμα εντολή (εντολές) τέλος_επανάληψης ΣΥΝΤΑΞΗ (βήμα < 0) για μεταβλητή από τελική_τιμή μέχρι αρχική_τιμή με βήμα αρνητικό εντολή (εντολές) τέλος_επανάληψης 66

67 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εντολής για Η μεταβλητή λειτουργεί σαν μετρητής επαναλήψεων. Αρχικά ξεκινάει από την τιμή που καθορίζουμε, ελέγχει αν η τιμή της είναι μικρότερη ή ίση από την τελική τιμή που πρέπει να φτάσει και εφόσον αυτό ισχύει εκτελούνται όλες οι εντολές που περιλαμβάνονται ανάμεσα στην εντολή για και στην εντολή τέλος_επανάληψης. Στη συνέχεια η μεταβλητή αυτή αυξάνεται σύμφωνα με την τιμή του βήματος που έχουμε καθορίσει. Όταν η μεταβλητή ξεπεράσει την τελική της τιμή τότε η επανάληψη ολοκληρώνεται και ο αλγόριθμος συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά το τέλος_επανάληψης. 67

68 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ Εντολής για 68

69 Κριτήριο Επιλογής Εντολής Επανάληψης Αριθμός Επαναλήψεων Εντολή Επανάληψης γνωστός εντολή για εντολή όσο εντολή αρχή_επανάληψης άγνωστος εντολή όσο εντολή αρχή_επανάληψης 69

70 Γενικές Παρατηρήσεις για τις Εντολές Επανάληψης Περίπτωση Λύση Όταν το πρόγραμμα ζητάει υπολογισμό αθροίσματος τότε χρησιμοποιούμε πάντα αθροιστή δηλαδή μια μεταβλητή που αυξάνεται σε κάθε επανάληψη κατά μια συγκεκριμένη ή τυχαία τιμή και αρχικοποιείται με το 0. Όταν το πρόγραμμα ζητάει υπολογισμό πλήθους τότε χρησιμοποιούμε πάντα μετρητή δηλαδή μια μεταβλητή που αυξάνεται σε κάθε επανάληψη κατά 1 και αρχικοποιείται με 0. Όταν το πρόγραμμα ζητάει υπολογισμό γινομένου Όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός τότε χρησιμοποιούμε πάντα πολλαπλασιαστή δηλαδή μια μεταβλητή που πολλαπλασιάζεται σε κάθε επανάληψη με μια συγκεκριμένη ή τυχαία τιμή και αρχικοποιείται με το 1. τότε χρησιμοποιούμε μετρητή επαναλήψεων δηλαδή μια μεταβλητή που αυξάνεται σε κάθε επανάληψη κατά μια συγκεκριμένη τιμή (συνήθως κατά 1) και αρχικοποιείται με μια συγκεκριμένη τιμή (συνήθως με το 1). Όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι άγνωστος τότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μετρητή επαναλήψεων. Η συνθήκη που ελέγχουμε στην περίπτωση αυτή έχει να κάνει με μια τιμή που τερματίζει την επανάληψη. 70

71 Διαφορές της εντολής όσο από την εντολή αρχή_επανάληψης Στην εντολή όσο η συνθήκη ελέγχεται στην αρχή της επανάληψης ενώ στην εντολή αρχή_επανάληψης η συνθήκη ελέγχεται στο τέλος της επανάληψης. Στην εντολή όσο η ομάδα εντολών μπορεί να μην εκτελεστεί καμία φορά όταν η συνθήκη είναι εξ αρχής ψευδής, ενώ στην εντολή αρχή_επανάληψης η ομάδα εντολών εκτελείται τουλάχιστον μια φορά ανεξάρτητα από την συνθήκη. Στην εντολή όσο η επανάληψη εκτελείται όσο η συνθήκη είναι αληθής, ενώ στην εντολή αρχή_επανάληψης η επανάληψη εκτελείται όσο η συνθήκη είναι ψευδής και τερματίζει μόλις η συνθήκη γίνει αληθής. 71

72 Πλεονεκτήματα της εντολής για σε σχέση με τις εντολές όσο και αρχή_επανάληψης στην εντολή για δεν απαιτείται να υπάρχουν (μέσα στο σώμα των εντολών της) ξεχωριστές εντολές τροποποίησης της τιμής του μετρητή των επαναλήψεων γιατί αυτός μεταβάλλεται αυτόματα από την ίδια την εντολή για σε κάθε επανάληψη κατά βήμα (αυξάνεται ή μειώνεται). Αντίθετα στις εντολές όσο και αρχή_επανάληψης όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός είναι υποχρεωτική η ύπαρξη εντολής αλλαγής της τιμής του μετρητή των επαναλήψεων. στην εντολή για δεν απαιτείται να υπάρχει ξεχωριστή εντολή αρχικοποίησης της τιμής του μετρητή των επαναλήψεων γιατί αυτή γίνεται αυτομάτως από την ίδια την εντολή για. Αντίθετα στις εντολές όσο και αρχή_επανάληψης όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός είναι υποχρεωτική η αρχικοποίηση του μετρητή των επαναλήψεων σε ξεχωριστή εντολή. 72

73 Μειονεκτήματα της εντολής για σε σχέση με τις εντολές όσο και αρχή_επανάληψης Η εντολή για εφαρμόζεται μόνο όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός. Αντίθετα οι εντολές όσο και αρχή_επανάληψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση δηλαδή και για γνωστό και για άγνωστο αριθμό επαναλήψεων. 73

74 Παραδείγματα 74

75 Παράδειγμα 1 Να γραφεί ο αλγόριθμος υπολογισμού του αθροίσματος των αριθμών από το 1 μέχρι το 100 ( ) χρησιμοποιώντας και τις τρεις δομές επανάληψης. 75

76 Λύση Παραδείγματος 1-α τρόπος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, SUM ΑΡΧΗ I 1 SUM 0 ΟΣΟ I<=100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ SUM SUM+I I I+1 ΤΕΛΟΣ_ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ SUM ΤΕΛΟΣ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 76

77 Λύση Παραδείγματος 1-β τρόπος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, SUM ΑΡΧΗ I 1 SUM 0 ΑΡΧΗ_ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ SUM SUM+I I I+1 ΜΕΧΡΙΣ_ ΟΤΟΥ I>100 ΓΡΑΨΕ SUM ΤΕΛΟΣ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 77

78 Λύση Παραδείγματος 1-γ τρόπος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, SUM ΑΡΧΗ SUM 0 ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 SUM SUM+I ΤΕΛΟΣ_ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ SUM ΤΕΛΟΣ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 78

79 Παράδειγμα 2 Να γραφεί αλγόριθμος που να εμφανίζει την πρόταση «ΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ» 100 φορές. ΛΥΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΚ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι ΑΡΧΗ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΓΡΑΨΕ ΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΚ 79

80 Παράδειγμα 3 Να γραφεί αλγόριθμος που να εμφανίζει τη λέξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» στην οθόνη του υπολογιστή κάθε φορά που ο χρήστης πατάει το πλήκτρο «Θ». Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται έως ότου ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Q». Τότε ο αλγόριθμος να εμφανίζει πόσες φορές πατήθηκε το πλήκτρο «Θ». 80

81 Λύση Παραδείγματος 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ(ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ):Χ ΑΡΧΗ ΠΛΗΘΟΣ 0 ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΑΝ Χ= Θ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ+1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ= Q ΓΡΑΨΕ ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΛΟΣ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 81

82 Παράδειγμα 4 Ένας καταναλωτής διαθέτει 150 για αγορά ρυζιού, προκειμένου να το δωρίσει σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Σε ένα πολυκατάστημα διατίθενται πακέτα ρυζιού σε τέσσερις διαφορετικές συσκευασίες από διαφορετικές εταιρείες. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: α. Διαβάζει το όνομα της εταιρείας, την αξία και την ποσότητα σε γραμμάρια για κάθε μία από τις τέσσερις συσκευασίες ρυζιού. β. Υπολογίζει και εμφανίζει το όνομα της εταιρείας που προσφέρει το ρύζι στην πλέον συμφέρουσα για τον καταναλωτή συσκευασία (να θεωρήσετε ότι υπάρχει μόνο μία τέτοια εταιρεία). γ. Υπολογίζει και εμφανίζει τον αριθμό των πακέτων που μπορεί να αγοράσει από την πλέον συμφέρουσα για τον καταναλωτή συσκευασία (σύμφωνα με το ερώτημα β). Παρατήρηση: η κάθε εταιρεία διαθέτει το ρύζι σε μία και μόνη συσκευασία, π.χ. η Α εταιρεία διαθέτει ρύζι μόνο σε συσκευασία των 200gr, η Β σε συσκευασία των 250, η Γ σε συσκευασία των 300 gr, η Δ σε συσκευασία των 350 gr. 82

83 Λύση Παραδείγματος 4 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑ_ΡΥΖΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ, ΑΞΙΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΑ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΙΝ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 4 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ, ΑΞΙΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΑ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝ ΚΟΣΤΟΣ<ΜΙΝ ΤΟΤΕ ΜΙΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ_ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΘΟΣ_ΠΑΚΕΤΩΝ 150 DIV ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΠΛΗΘΟΣ_ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΟΡΑ_ΡΥΖΙΟΥ 83

84 Παράδειγμα 5 Σε κάποια εξεταστική δοκιμασία ένα γραπτό αξιολογείται από δυο βαθμολογητές στη βαθμολογική κλίμακα[0,100]. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α και του β βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση των 20 μονάδων της παραπάνω κλίμακας, ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δυο βαθμολογιών. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α και του β βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από 20 μονάδες, το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει τότε από το μέσο όρο των τριών βαθμολογιών. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος, αφού ελέγξει την εγκυρότητα των βαθμών στη βαθμολογική κλίμακα [0,100], να υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία εξαγωγής τελικού βαθμού και να εμφανίζει τον τελικό βαθμό του γραπτού στην εικοσαβάθμια κλίμακα. Παρατήρηση: Να θεωρήσετε ότι όλες οι ποσότητες εκφράζονται ως πραγματικοί αριθμοί. 84

85 Λύση Παραδείγματος 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:Β1,Β2,Β3,ΤΒ ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ Β1 ΟΣΟ (Β1>100) Η (Β1<0) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΓΡΑΨΕ ΛΑΘΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΞΑΝΑΔΩΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕ Β1 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ Β2 ΟΣΟ (Β2>100) Η (Β2<0) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΓΡΑΨΕ ΛΑΘΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΞΑΝΑΔΩΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕ Β2 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝ Α_Τ(Β1-Β2)<=20 ΤΟΤΕ ΤΒ (Β1+Β2)/2 ΑΛΛΙΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕ Β3 ΟΣΟ (Β3>100) Η (Β3<0) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΓΡΑΨΕ ΛΑΘΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΞΑΝΑΔΩΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕ Β3 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΒ (Β1+Β2+Β3)/3 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΓΡΑΨΕ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣ/ΙΑ ΚΛΙΜ ΕΙΝΑΙ,ΤΒ/5 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 85

86 Παράδειγμα 6 (1) Το κλασικό παιχνίδι «Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί» παίζεται με δύο παίκτες. Σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, ο κάθε παίκτης επιλέγει ένα από τα ΠΕΤΡΑ, ΨΑΛΙΔΙ, ΧΑΡΤΙ, και παρουσιάζει την επιλογή του ταυτόχρονα με τον αντίπαλό του. Η ΠΕΤΡΑ κερδίζει το ΨΑΛΙΔΙ, το ΨΑΛΙΔΙ το ΧΑΡΤΙ και το ΧΑΡΤΙ την ΠΕΤΡΑ. Σε περίπτωση που οι δύο παίκτες έχουν την ίδια επιλογή, ο γύρος λήγει ισόπαλος. Τα ο παιχνίδι προχωράει με συνεχόμενους γύρους μέχρι ένας τουλάχιστον από τους παίκτες να αποχωρήσει. Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες. Αν οι δύο παίκτες έχουν τον ίδιο αριθμό νικών, το παιχνίδι λήγει ισόπαλο. 86

87 Παράδειγμα 6 (2) Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος διαβάζει τα ονόματα των δύο παικτών και υλοποιεί το παραπάνω παιχνίδι ως εξής: Α. Για κάθε γύρο του παιχνιδιού: διαβάζει την επιλογή κάθε παίκτη, η οποία μπορεί να είναι μία από τις εξής: ΠΕΤΡΑ, ΨΑΛΙΔΙ, ΧΑΡΤΙ, ΤΕΛΟΣ. (Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών.) συγκρίνει τις επιλογές των παικτών και διαπιστώνει το νικητή του γύρου ή την ισοπαλία. Β. Τερματίζει το παιχνίδι όταν ένας τουλάχιστον από τους δύο παίκτες επιλέξει ΤΕΛΟΣ. Γ. Εμφανίζει το όνομα του νικητή ή, αν δεν υπάρχει νικητής, το μήνυμα «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΗΞΕ ΙΣΟΠΑΛΟ». 87

88 Λύση Παραδείγματος 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν1,Ν2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ1,ΟΝ2,ΕΠ1,ΕΠ2 ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ1,ΟΝ2 Ν1 0 Ν2 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠ1,ΕΠ2 ΟΣΟ ΕΠ1<>'ΤΕΛΟΣ' ΚΑΙ ΕΠ2<>'ΤΕΛΟΣ' ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ ΕΠ1=ΕΠ2 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ ΕΠ1='ΠΕΤΡΑ' ΤΟΤΕ ΑΝ ΕΠ2='ΨΑΛΙΔΙ' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο',ΟΝ1 Ν1 Ν1+1 ΑΛΛΙΩΣ _ΑΝ ΕΠ2='ΧΑΡΤΙ' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο',ΟΝ2 Ν2 Ν2+1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΠ1='ΨΑΛΙΔΙ' ΤΟΤΕ ΑΝ ΕΠ2='ΠΕΤΡΑ' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο',ΟΝ2 Ν2 Ν2+1 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΠ2='ΧΑΡΤΙ' ΓΡΑΨΕ 'ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο',ΟΝ1 Ν1 Ν1+1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΛΛΙΩΣ!δηλαδή ΕΠ1='ΧΑΡΤΙ' ΑΝ ΕΠ2='ΠΕΤΡΑ' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο',ΟΝ1 Ν1 Ν1+1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΠ2='ΨΑΛΙΔΙ' ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο',ΟΝ2 Ν2 Ν2+1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠ1,ΕΠ2 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝ Ν1>Ν2 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΝΙΚΗΤΗΣ Ο',ΟΝ1 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Ν2>Ν1 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΝΙΚΗΤΗΣ Ο',ΟΝ2 ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΗΞΕ ΙΣΟΠΑΛΟ' ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 88

89 Τέλος Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων.

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Β Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα