ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση της υπ αριθμ. 253/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ Τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,τον Πρόεδρο της Δ.Κ., τους Προέδρους των Τ.Κ. και τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 3. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 5. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ( Αποχώρησε κατά τη 6. ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ διάρκεια της συζήτησης του 2 ου θέματος ) 7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 10. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( Αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2 ου θέματος ) 11. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 13. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 16. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ( Αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2 ου θέματος ) 20. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν ) Παρόντες επίσης ήταν: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ορχομενού Τάγκαλης Βασίλειος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα Κουτομάνος Αθανάσιος ( αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 2 ο θέματος), Ο

2 Πρόεδρος Τ.Κ. Κοκκίνου Καραγιάννης Σπυριδώνας, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ακραιφνίου Βασιλείου Αλέξανδρος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Διονύσου Αλέξανδρος Βελέντζας, Ο Πρόεδρος Τ.Κ., Παύλου Ντουφεξής Ηρακλής, Η Πρόεδρος Τ.Κ. Λουτσίου Βασιλείου Γούση Λαμπρινή, Ο Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πύργου Σταμούλης. Παρών στη συνεδρίαση και ο Δήμαρχος κ. Λουκάς Υπερήφανος. Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας για την τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης Η Αντιπρόεδρος κ. Καράλη Παρασκευή αναφέρθηκε στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 253/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ Τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014» και η οποία στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Γεώργιο Κανέλλη, λογιστή του Δήμου για την εισήγηση (η οποία δόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους) του θέματος, θέτοντας υπόψη την αρίθμ. 253/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την αριθμ. πρωτ / εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού, που υπογράφεται από τον κ. Στάμο Μιχαλοστάμο, προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών και διευθυντή του Δήμου και τον κ. Γεώργιο Κανέλλη, λογιστή του Δήμου και έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Γ τριμήνου 2014 Προϋπολογισμού Υποβάλλουμε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2014 σύμφωνα με τα υποδείγματα που προβλέπονται από το ΦΕΚ Β'2007/2011 για το Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ως εξής: Τα συνοπτικά στοιχεία της εν λόγω έκθεσης έχουν ως εξής: Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο1 Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έσοδα : ,71 Στήλη (2) Βεβαιωθέντα έσοδα : ,31 Στήλη (3) Εισπραχθέντα έσοδα : ,99 Ποσοστό είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων : 66,5% Στην κατηγορία εσόδων (0) : {Τακτικά έσοδα } Στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο των ,58 ευρώ και αναλύεται ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: Το κόστος των λειτουργικών,επενδυτικών δαπανών της υπηρεσίας (με βάση τις δεσμεύσεις δαπανών έως την 30/9/2014) αυτής ανέρχεται στο πόσο των ,76 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο ΚΑΕ:02,20,7341,0001 {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ & ΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ με ΧΡΗΜ:ΕΣΠΑ} ποσού ,59 ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ο τελικός

3 προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας διαμορφώνεται στο πόσο των ,17 ευρώ ενώ τα εκτιμώμενα προς βεβαίωση έσοδα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στον προϋπολογισμό εσόδων 2014 ανέρχονται στο πόσο των ,36 ευρω (σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία 2013 εισπραχθέντα έσοδα ,59 ευρώ) ήτοι προκύπτει μια διαφορά ,19 ευρώ Ως ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ. Το ανωτέρω πλεόνασμα είναι προσωρινό μέχρι το κλείσιμο του έτους 2014 όπου θα οριστικοποιηθεί η είσπραξη των ανταποδοτικών τελών από την ΔΕΗ ΑΕ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ: Το κόστος των λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας αυτής ανέρχεται στο πόσο των ,54 ευρω ενώ τα προς βεβαίωση έσοδα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχονται στο πόσο των ,30 ευρω (σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία A εξάμηνο και την πορεία βεβαίωσης Β εξάμηνου 2014 παρατίθεται σχετικός πίνακας) ήτοι προκύπτει μια διαφορά ,24 ευρώ η για την οποία θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων αποφάσεων περί επιβολής τελών ύδρευσης προκειμένου να υπάρχει ισοσκέλιση στον προϋπολογισμό των εσόδων με τον προϋπολογισμό των εξόδων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά βεβαίωσης του έτους 2013 ποσού ,00 ευρώ και τα ποσά είσπραξης έτους 2013 ποσού ,85 ευρώ και για το 2014 έως τις 17/10/14 ποσού ,57 ευρώ τα συνολικό πόσο εισπράξεων ανέρχεται στο πόσο των ,42 ευρώ ήτοι 54,33% επί των βεβαιωθέντων για το 2013 έτος και εισπράξεων για το χρονικό διάστημα από τον ΜΑΙΟ 2013 έως τον Οκτώβριο Έτσι λοιπόν προκύπτει ένα ταμειακό έλλειμμα εισπραξιμότητας με συντελεστή 46% επί των βεβαιωμένων εσόδων δηλαδή για το 2014 στο πόσο των ,24 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία είσπραξης των βεβαιωμένων εσόδων έτους 2013 έως την 17/10/2014 για διάρκεια 13 μηνών προκύπτει ο Συντελεστής μη είσπραξης εσόδου στο 0,46 των βεβαιωμένων εσόδων ανά έτος. Παρατίθεται σχετικός πίνακας υπολογισμού αυτού:

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Εντός 2013,2014(έως ) Α/Α Χ.Κ. Τύπος Χ.Κ. Αιτιολογία ΤΚ Ημ. Βεβαίωσης Αρχικό Βεβαιωθέν Εισπραχθέντ α 2013 Εισπραχθέντ α 2014 έως ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤ Ο ΕΙΣΠΡΑΞ ΗΣ διάρκει α βεβαίω σης εσόδο υ έως την 17/10/ 14 σε μήνες ΔΕ: ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 17/10/ / ΤΕΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 27/12/ ,00 660, , ,92 55,57% 9,67 94/ ΤΕΛΗ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 25/09/ ,00 690,30 182,10 872,40 36,81% 12,73 48/ ΤΕΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 23/05/ , , , ,79 61,96% 16,80 92/ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 25/09/ , , , ,61 54,96% 12, , , , ,72 56,16% 12,98 147/ ΤΕΛΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔ 27/12/ ,50 330, , ,33 66,12% 9,67

5 / ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2013 ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔ 25/09/ , ,80 844, ,85 68,10% 12,73 59/ ΤΕΛΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΓΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔ 03/06/ , ,23 439, ,48 72,40% 16, , , , ,66 68,87% 12,96 145/ ΤΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΓΙΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΔΙΟΝΥΣΟΣ 27/12/ ,00 742, , ,51 71,91% 9,67 90/ ΤΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 25/09/ ,00 300,60 30,00 330,60 47,91% 12,73 53/ ΤΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΓΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΔΙΟΝΥΣΟΣ 03/06/ , ,16 795, ,05 75,27% 16,47 88/ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 25/09/ , , , ,07 71,34% 12, , , , ,23 71,91% 12,90 155/ ΤΕΛΗ ΚΑΡΥΑ ΠΑΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΡΥΑ 27/12/ ,50 412, , ,82 55,83% 9,67 112/ ΤΕΛΗ ΚΑΡΥΑ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΡΥΑ 25/09/ , ,10 310, ,90 55,80% 12,73 57/ ΤΕΛΗ ΚΑΡΥΑ ΠΑΓΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΡΥΑ 03/06/ , ,72 234, ,28 59,75% 16,47

6 110/ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΡΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΡΥΑ 25/09/ ,00 362,26 58,18 420,44 25,76% 12, , , , ,44 53,16% 12,90 153/ ΤΕΛΗ ΛΟΥΤΣΙ ΠΑΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΛΟΥΤΣΙ 27/12/ ,00 285, , ,71 56,00% 9,67 63/ ΤΕΛΗ ΛΟΥΤΣΙ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΛΟΥΤΣΙ 06/06/ , ,50 215, ,94 63,14% 16,37 108/ ΤΕΛΗ ΛΟΥΤΣΙ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΟΥΤΣΙ 25/09/ , ,60 312, ,90 45,07% 12,73 109/ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΟΥΤΣΙ ΛΟΥΤΣΙ 25/09/ ,50 516,18 127,28 643,46 35,06% 12, , , , ,01 51,30% 12,88 159/ ΤΕΛΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 30/12/ , , , ,03 54,13% 9,57 126/ ΤΕΛΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 18/10/ , , , ,80 45,27% 11,97 65/ ΤΕΛΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 06/06/ , , , ,45 57,36% 16,37 124/ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 18/10/ , , , ,79 41,15% 11, , , , ,07 49,79% 12,47

7 98/ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΥΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΥΛΟ 25/09/ , , , ,49 53,01% 12,73 151/ ΤΕΛΗ ΠΑΥΛΟ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΑΥΛΟ 27/12/ , , , ,27 59,89% 9,67 100/ ΤΕΛΗ ΠΑΥΛΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΥΛΟ 25/09/ , , , ,49 51,89% 12,73 55/ ΤΕΛΗ ΠΑΥΛΟ ΠΑΓΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΑΥΛΟ 03/06/ , , , ,03 62,60% 16, , , , ,28 58,62% 12,90 149/ ΤΕΛΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΓΙΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΥΡΓΟΣ 27/12/ ,00 220, , ,39 76,41% 9,67 61/ ΤΕΛΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΥΡΓΟΣ 06/06/ , ,64 174, ,09 83,89% 16,37 105/ ΤΕΛΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΥΡΓΟΣ 25/09/ ,00 782,40 275, ,65 75,01% 12,73 102/ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕ-ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΥΡΓΟΣ 25/09/ , ,30 67, ,32 88,48% 12, , , , ,45 80,55% 12,88 ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ:ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ , , , ,86 54,74%

8 139/ ΤΕΛΗ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2013 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 27/12/ ,00 440, , ,15 51,90% 9,67 44/ ΤΕΛΗ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΓΙΑ 2013 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 23/05/ , , , ,72 54,92% 16, , , , ,87 53,99% 13,23 143/ ΤΕΛΗ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2013 ΚΑΣΤΡΟ 27/12/ ,00 40, , ,59 47,79% 9,67 40/ ΤΕΛΗ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2013 ΚΑΣΤΡΟ 23/05/ , , , ,16 49,35% 16,80 46/ ΤΕΛΗ ΣΤΡΟΒΙΚΙ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2013 ΚΑΣΤΡ-ΣΤΡ 23/05/ ,00 502, , ,52 56,72% 16, , , , ,27 49,42% 8,82 141/ ΤΕΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2013 ΚΟΚΚΙΝΟ 27/12/ ,00 180, , ,37 58,98% 9,67 50/ ΤΕΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 24/05/ ,00 0,00 70,00 70,00 100,00% 16,77 42/ ΤΕΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2013 ΚΟΚΚΙΝΟ 23/05/ , , , ,05 54,76% 16, , , , ,42 56,21% 14,41 ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ:ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ , , , ,56 52,94%

9 ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , , ,42 54,33% 12,67 μήνες ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΟΥ: 45,67% ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ- ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 12,67 ΜΗΝΕΣ

10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2014 βάση υφιστάμενων αποφάσεων Δ.Σ.(1) ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ βεβαίωσης ανά ΠΑΡΟΧΗ 2014 (1) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2014 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΟΥ 2014 ΕΚΤΙΜΗ ΣΗ ΕΛΛΕΙΜ ΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙ ΩΣΗΣ ΕΣΟΔΟ Υ 2014 ανά παροχή % είσπρα ξης Έλλειμμα εισπραξιμοτητας 2014 Έλλειμμ α εισπραξ ιμότητα ς ανά παροχή ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΕ ΔΕ:ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ , , , ,00-5,30 54,00 % ,00 24,94 19,64 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΕ ΔΕ:ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ , , , ,07 67,88 54,00 % ,20 33,14 101, , , , ,20 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ , , , ,61 2,26 54,00 % ,84 16,39 18,64 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΕ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ , , , ,56 8,03 54,00 % ,20 13,73 21, , , , ,04

11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , , ,24

12 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ Έως 30/9/14 ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014 κόστος ρεύματος ΔΕ: ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ κόστος ρεύματος ΔΕ: ΑΚΡΑΙΦ ΛΟΙΠΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΟΙΝΟ) Αποδοχές Υπηρεσίας Υδρευσης- Μόνιμοι ΤΥΔΚΥ Εργοδοτ. Υπ. Υδρευσης - Μόνιμοι ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Εργοδοτική εισφορά Υπηρεσίας Ύδρευσης-Μόνιμοι Προμήθεια παροχών σε είδος εργαζομένων ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ένδυσης, υπόδησης, γαλακτος) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Αμοιβή για την καταμέτρηση κατανάλωσης παροχών ύδρευσης (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) Καταναλώσεις ρεύματος απο κίνηση αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Ορχομενού (Υπο.κ σε ΦΠΑ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Καταναλώσεις ρεύματος αντλιοστασίων Ύδρευσης (Μη υποκείμενες σε ΦΠΑ) 2.080, , , ,07 0, Ταχυδρομικά τέλη 4.845, , , Κινητή τηλεφωνία ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 327,00 327,00 327, Συντήρηση & επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων 500,00 500,00 500,00

13 Ύδρευσης ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Συντήρηση και επισκευή αγωγών ύδρευσης απο το συνεργείο του Δήμου με απασχόληση μηχανήματος (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης απο τρίτους (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) Καθαρισμός αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Δαπάνες συντήρησης & καθαρισμού φρεατίων-δεξαμενών ύδρευσης (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) Προμηθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά -χημικά κ.α) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% Προμήθεια Υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων Ύδρευσης ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Προμήθεια 3Α & Αδρανών υλικών για συντήρηση υποδομών Ύδρευσης 9.756, ,17 0,00 200, , , , ,00 600, , , , ,17 0,00 0,00 200,00 200, , , , , , , , ,00 600,00 600,00

14 (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 02,25,7312,0130 BEΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 02,25,7312,0131 BEΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 02,25,7312,0132 BEΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΥΑΣ 02,25,7312,0133 BEΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων, λοιπου εξοπλισμου της υπηρεσίας Υδρευσης (εκτακτων αναγκων) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Προμηθεια εμφιαλωμένου νερού για τις αναγκες Υδρευσης ΤΔ ΛΟΥΤΣΙΟΥ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΠΑΓΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ 48,91 139,92 ΠΑΓΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ 37,88

15 Επίσης η εξέλιξη του κόστους ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων Ύδρευσης για την περίοδο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 έως ΜΑΙΟ 2014 όπου έχει γίνει η επεξεργασία των κοστολογικών στοιχείων ήτοι 7 μήνες σε σχέση με το κόστος ρεύματος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου παρατηρούμαι ότι το κόστος ρεύματος θα είναι εντός του προβλεπόμενου στόχου δηλ : ΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ κόστος : ,00 ευρω/μ.ο. ανά παροχή 48,91 ευρώ ΔΕ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ κόστος : ,07 ευρω/ Μ.Ο. ανά παροχή 139,92 ευρώ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014 ΔΕ:ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 2014 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2014 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2014 ΔΑΠΑΝΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2013 Νοε ,06 56, , ,17 Δεκ ,46 50, , ,88 Ιαν ,17 56, , ,68 Φεβ ,80 39, , ,25 Μαρ ,38 46, , ,18 ΑΥΞΗΣΗ -3,24% από ΝΟΕ 13 Έως ΜΑΙΟ 2014 Απρ ,37 86, , , ΜΑΙΟ ,29 87, , , , , ,36 ΙΟΥΝΙΟ ,46 70, , ,46-3,24% ΙΟΥΛΙΟ ,66 70, , ,66 Εκτίμηση κατανάλωσης 2014 Αυγ ,46 70, , ,46

16 Σεπ ,74 70, , ,74 Οκτ ,98 70, , , ,83 772, , ,93 ΜΕΤΑΒΟΛΗ -1,59% ΠΑΡΟΧΕΣ 4.539, ,00 0,00 ΜΤΒ (+) Μ.Ο ΔΕΗ/ ΠΑΡΟΧΗ 47,04 47,80 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014 ΔΕ:ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 2014 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΔAΠANHΣ 2014 ΔΑΠΑΝΗ 2013 Νοε ,76 51, , ,70 Δεκ ,98 43, , ,84 Ιαν ,60 53, , ,98 Φεβ ,00 46, , ,59 Μαρ ,92 41, , ,12 ΑΥΞΗΣΗ 0,7 % Από Νοέμβριο 2013 Έως

17 ΜΑΙΟ 2013 Απρ ,45 49, , , ΜΤΒ ΜΑΙΟ ,70 47, , , , ,26 539,16 ΙΟΥΝΙΟ ,00 50, , ,51 Προσωρινή εκτίμηση βάση καταστάσεων ΔΕΗ ΑΕ 0,70% ΙΟΥΛΙΟ ,00 50, , ,26 Αυγ ,00 50, , , , , ,68 Σεπ ,77 131, , ,99 Οκτ ,85 73, , ,08 Εκτίμηση βάση καταναλώσεων προηγ. περιόδου ,03 687, , ,01 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 4,34% ΠΑΡΟΧΕΣ 1.287, ,00 0,00 ΜΤΒ (+) Μ.Ο ΔΕΗ/ ΠΑΡΟΧΗ 133,41 127,85 Έτσι λοιπόν προκειμένου η υπηρεσία ύδρευσης να ισοσκελίσει τα έσοδα με τα έξοδα θα πρέπει να λάβει αποφάσεις βεβαίωσης εσόδου προκειμένου να καλυφτεί η διάφορα (έλλειμμα) τιμολόγησης (βεβαίωσης) ποσού ,24 ευρω. Επίσης προκειμένου να μπορέσει ταμειακά να καλύψει την πληρωμή των τιμολογημένων υποχρεώσεων έως 31/12/2014 ύψους ,54 ευρω θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική τιμολόγηση (βεβαίωση) στην ύδρευση ποσού ,24 ευρω.

18 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ: Το κόστος των λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας αυτής ανέρχεται στο πόσο των ,11 ευρω με την εξής κατανομή αυτού: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΟΥΣ 2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ Έως 30/9/14 ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2014 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ- ΚΑΡΥΑ-ΑΓ ΔΗΜ-ΑΓ ΣΠΥΡ- ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ ΑΝΤΛΙΟ/ΣΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αποδοχές Υπ. Άρδευσης - Έκτακτοι - Υδρονομείς ΙΚΑ Εργοδ. Υπηρ. Άρδευσης - Έκτακτοι - Υδρονομείς Αμοιβές τρίτων για λειτουργία αντλιοστασίου άρδευσης κλειστού τύπου σε Δήμο Ορχομενού με ΦΠΑ Καταναλώσεις ρεύματος Αντλιοστασίων Άρδευσης ( Μη υποκείμενες σε ΦΠΑ) Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων άρδευσης απο τρίτους (ME ΦΠΑ) Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων ( ME ΦΠΑ) Συντήρηση εξοπλισμου δικτύου άρδευσης κλειστού τύπου (ΜΕ ΦΠΑ ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

19 02,25,7131,0003 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , , , , Προμήθεια υλικών για συντήρηση ΑΓΩΓΩΝ άρδευσης απο Αντλιοστάσιο κλειστού τύπου Δήμου Ορχομενού (ME ΦΠΑ) 3.000, , , , , , , , , ,11

20 ΖΩΝΗ 1: Έκταση αρδευόμενη από αντλιοστάσιο κλειστού τύπου στην περιοχή ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ με κόστος λειτουργίας ,78 ευρω ΖΩΝΗ 2: Έκταση αρδευόμενη από αντλιοστάσιο στην περιοχή ΔΙΟΝΥΣΟΥ με κόστος λειτουργίας ,74 ευρω ( με βάση την κατανάλωση ρεύματος 2013). ΖΩΝΗ 3: Έκταση αρδευόμενη στις περιοχές ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ,ΚΑΡΥΑ,ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ με κόστος λειτουργίας ,59 ευρω( με βάση την κατανάλωση ρεύματος 2013). Ενώ τα προς βεβαίωση έσοδα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχονται στο πόσο των ,83 ευρω (σύμφωνα με τα σε ΚΑΕ: πόσο ,96 ευρω & σε ΚΑΕ: πόσο ,00 ευρω) ως εξής: ΖΩΝΗ 1: Έκταση αρδευόμενη από αντλιοστάσιο κλειστού τύπου στην περιοχή ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ με εκτίμηση βεβαίωσης εσόδων ύψους ,01 ευρω ΖΩΝΗ 2: Έκταση αρδευόμενη από αντλιοστάσιο στην περιοχή ΔΙΟΝΥΣΟΥ με εκτίμηση βεβαίωσης εσόδων ύψους 8.226,27 ευρω. ΖΩΝΗ 3: Έκταση αρδευόμενη στις περιοχές ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ,ΚΑΡΥΑ,ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ με εκτίμηση βεβαίωσης εσόδων ύψους ,68 ευρω. Ήτοι προκύπτει μια διαφορά ,15 ευρω η για την οποία θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων αποφάσεων περί επιβολής τελών άρδευσης προκειμένου να υπάρχει ισοσκέλιση στον προϋπολογισμό των εσόδων με τον προϋπολογισμό των εξόδων. Για το λόγο ότι τα έσοδα που εκτιμάτε στην ανωτέρω ανάλυση ότι θα βεβαιωθούν είναι στην φάση των ενστάσεων θα πρέπει με την οριστικοποίηση αυτών να επαναπροσδιοριστεί η ανωτέρω διάφορα των ,15 ευρω ανά ζώνη άρδευσης και να υπάρξει νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση των χρεώσεων έτους 2014 με πρώτον βεβαίωση αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ αριθμ. οικ / Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» και συγκεκριμένα την παράγραφο που αναφέρεται στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη : Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Π/Υ 2014 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2014 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2014, επιφέροντας αύξηση αυτών. Δεδομένου ότι στις υπηρεσίες άρδευσης,ύδρευσης έως το πρώτο εξάμηνο 2014 δεν έχουν εισπραχτεί έσοδα από τις ανωτέρω υπηρεσίες αλλά και στην υπηρεσία ύδρευσης η είσπραξη έως τις 30/9/14 ήταν πολύ μικρή θα πρέπει η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ και της επισημάνσεις του λογιστηρίου για τις διαφορές ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των εσόδων-εξόδων να διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση προς το Δημοτικό συμβούλιο για την αναπροσαρμογή των Δημοτικών τελών στο άμεσο χρονικό διάστημα πριν το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους.

21 Στην κατηγορία εσόδων (1) : {Έκτακτα έσοδα 12,13,16 } Περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις του Ελληνικού δημοσίου στα πλαίσια της ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε θέματα Πυροπροστασίας του δήμου, επιχορηγήσεων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου προς τρίτους,αλλά και για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών των έργων που έχουν ενταθεί σε χρηματοδότηση ΣΑΤΑ,ΕΣΠΑ,LEADER, ΟΣΚ, Α.Π.Ε. Στην ανωτέρω ομάδα εσόδων η εξέλιξη του προϋπολογισμού τόσο στο κομμάτι της βεβαίωσης όσο και στο κομμάτι της είσπραξης υπάρχει απορρόφηση 100% διότι η συγκεκριμένη ομάδα εξαρτάται από την ροη χρηματοδοτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Δήμο. Στην κατηγορία εσόδου 15:{προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα} Στην κατηγορία εσόδων (2) : {Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών σε πρώτον βεβαίωση } υπάρχει πρόβλεψη ποσού ,00 ευρω για βεβαίωση τελών καθαριότητας παρελθόντων οικονομικών ετών προς την εταιρία ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Θα πρέπει στο άμεσο διάστημα η υπηρεσία εσόδων να προβεί στην βεβαίωση των σχετικών καταλόγων και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την είσπραξη αυτών. Στην κατηγορία εσόδων (3) : {Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ} Έχει εισπραχτεί το 20,46% των βεβαιωμένων εσόδων ύψους ,89 ευρω ποσού ,94 ευρω έναντι του αρχικού στόχου κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού ποσοστού 11,85% λόγο της εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης αυτών το Στην κατηγορία εσόδων (4) : {Εισπράξεις υπερ δημοσίου & τριτων } Περιλαμβάνονται οι εισπράξεις κρατήσεων που κάνει ο Δήμος κατά την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων προκειμένου στην συνέχεια να αποδοθούν τα ανωτέρω πόσο στους αρμοδίους φορείς (ΙΚΑ,ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κα). Στην κατηγορία εσόδων (5) : {Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους } Περιλαμβάνεται το χρηματικό υπόλοιπο την 1/1/2014 κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2014 και περιλαμβάνει τόσο τα: μετρητά, τις καταθέσεις,και τις μη αποδοθείς σε αρμοδίους φορείς κρατήσεις χρηματικών ενταλμάτων έτους Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο2 Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έξοδα : ,71 Στήλη (2) Δεσμευθέντα έξοδα : ,51

22 Στήλη (3) Τιμολογηθέντα έξοδα : ,50 Στήλη (4) Ενταλθέντα Εξοδα : ,55 Στήλη (5) Πληρωθέντα Έξοδα: ,17 Ποσοστό δέσμευσης δαπανών έναντι των προϋπολογισθέντων εξόδων : 61,19%. Για το ύψος των προϋπολογισθέντων εξόδων την 30/9/14 ποσού ,71 ευρω λάβαμε υπόψη όλες τις τροποποιήσεις του αρχικά εγκριθέντος προϋπολογισμού έως την 30/9/14. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για έξοδα (6) έχει γίνει δέσμευση ποσού ,94 ευρω το 90,64% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο ,34 ευρω το 57,49% των δεσμευθέντων δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο ,89 ευρω το 83,55% των τιμολογημένων δαπανών. Για το λόγο ότι οι δαπάνες της ομάδος 6 ης που έχουν δεσμευθεί έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί με προμηθευτές του Δήμου σε ποσοστό 91% (το υπόλοιπο αφόρα δαπάνες μισθοδοσίας από την κατάργηση της Κοινωφελής Δημοτικής επιχείρησης για τις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη δέσμευση ποσού έως την 30/9/14 αλλά και πληρωμές σε σχολικές επιτροπές για τις οποίες δεν έχουν έρθει έως σήμερα οι σχετικές πιστώσεις από το ΥΠΕΣ) δεν μπορεί να γίνει καμία αναμόρφωση αυτών για μείωση αλλά να επικεντρωθεί η υπηρεσία στην ενίσχυση των εσόδων για την κάλυψη αυτών επί το πλείστον στις ανταποδοτικές υπηρεσίες για το επόμενο διάστημα μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για επενδύσεις (7) έχει γίνει δέσμευση ποσού ,06 ευρω το 65,47% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο ,15 ευρω το 19,9% των δεσμευθέντων δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο ,33 ευρω το 93,01% των τιμολογημένων δαπανών. Σχετικά με την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών του Δήμου ο ρυθμός υλοποίησης αυτών εξαρτάται από την πορεία εκτέλεσης εργασιών από τους αναδόχους των έργων. Οι πηγές χρηματοδότησης των εντασσομένων έργων είναι ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ, LEADER, ΘΗΣΕΑΣ,ΟΣΚ και η απορρόφηση αυτών γίνεται σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των έργων. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ομάδος 7 ως προς το ύψος των προϋπολογιζομένων δαπανών λόγο ειδικευμένων χρηματοδοτήσεων αυτών. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για πληρωμές Π.Ο.Ε. (καε:81,83 ) έχει γίνει δέσμευση ποσού ,67 ευρω το 99,44% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο ,88 ευρω ως οφειλές παρελθόντων ετών το 98,88% των δεσμευθέντων δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο ,26 ευρω το 61,25 % των τιμολογημένων δαπανών ως οφειλές παρελθόντων ετών (δηλαδή τιμολόγια προμηθευτών έως την 31/12/13) οι οποίες ανέρχονται στο πόσο των ,62 ευρω ως υπόλοιπο την 30/9/14. Το αποθεματικό του Δήμου την 30/6/14 ανέρχεται στο πόσο των ευρω. Ο κωδικός 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εσόδων αφόρα δαπάνη που αναλογίζει στα έσοδα το ύψος των προς είσπραξη εσόδων προκειμένου το καθαρό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα ) να προσδιορίζει το ύψος των προς τελική είσπραξη στο έτος εσόδων παρελθόντων ετών.

23 Στο σκέλος του Ισολογισμού έχουμε να παρουσιάσουμε τα κάτωθι στοιχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Στήλη (3) Οι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ έναντι τρίτων, ανέρχονται στο ποσό των : ,71 Στήλη (3) Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των : ,19 Σύνολο απαιτήσεων & διαθεσίμων : ,64 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Στήλη (3) Υποχρεώσεις από Δάνεια : ,02 Στήλη (3) Λοιπές Υποχρεώσεις : ,97 Στήλη (3) Σύνολο Υποχρεώσεων : ,99 Σχετικά με την εξέλιξη των μεγεθών του ισολογισμού έχουμε να αναφέρουμε ότι οι υποχρεώσεις του δήμου μειώθηκαν κατά ποσοστό 41,74% λόγο της ένταξης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου έως την 31/12/2012 στην χρηματοδότηση αυτών από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το ύψος των δανείων προς το Παρακαταθηκών και δανείων έμεινε αμετάβλητα στο ύψος των ,02 ευρω για το λόγο ότι από την 1/1/13 έως την 31/12/15 ο Δήμος πληρώνει μόνο τους τόκους αυτών σύμφωνα με τον Ν.4093/12. Οι απαιτήσεις από τρίτους του Δήμου στο ΕΝΙΑΜΗΝΟ του 2014 μειώθηκαν κατά 8,98% ως προς την απογραφή αυτών την 1/1/2014 δηλαδή εισπράχτηκε το 10,10% των βεβαιωμένων οφειλών.

24 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/14 ΕΩΣ 30/9/14 Προυπ/σμος Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2//1 3 3//1 3//2 0 Τακτικά έσοδα , ,94 67,48% ,85 58,22% 86,27% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,41 45,17% ,13 40,13% 88,84% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,59 100,00% ,59 100,00% 100,00% 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,61 63,41% ,53 44,14% 69,61% 4 Έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,13 106,25% ,92 60,40% 56,85% 5 Φόροι και εισφορές , ,19 59,96% ,36 42,35% 70,63% 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,84 70,35% ,15 69,13% 98,26% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,17 72,35% ,17 72,35% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα , ,78 21,36% ,46 20,50% 95,99% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,96 71,65% ,96 71,65% 100,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,81 12,22% ,81 12,22% 100,00%

25 14 Δωρεές-κληρονομιές-κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις -πρόστιμα-παράβολαα , ,87 144,11% ,55 87,62% 60,80% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.972, ,14 50,72% 2.522,14 50,72% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,88 1,71% 538,36 0,57% 33,21% 21 Τακτικά έσοδα , ,88 1,71% 538,36 0,57% 33,21% 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 ####### 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,89 100,25% ,94 20,52% 20,46% 31 Εισπράξεις από δάνεια 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,89 100,25% ,94 20,52% 20,46% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,74 35,95% ,30 33,58% 93,40% 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου , ,74 35,87% ,30 33,49% 93,37% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.000, ,00 100,00% 2.000,00 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,08 100,00% ,08 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων , ,31 59,73% ,99 39,72% 66,50%

26 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/9/2014 Προυπ/σμος Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2//1 3 3// //1 5//3 6 Έξοδα , ,94 90,64% ,34 57,49% , ,89 48,03% 83,55% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,50 94,66% ,16 71,06% , ,93 64,69% 91,03% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,29 70,19% ,73 35,28% , ,27 25,38% 71,93% 62 Παροχές Τρίτων , ,11 96,82% ,64 51,86% , ,87 38,01% 73,29% 63 Φόροι και τέλη , ,36 71,15% ,00 50,20% , ,00 50,20% 100,00% 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,57 88,98% ,45 48,35% , ,14 39,94% 82,60% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας πίστεως , ,72 54,92% ,58 42,24% , ,58 42,24% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,05 90,14% ,07 54,31% , ,05 41,32% 76,08% 67 Πληρωμές- Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,34 66,34% ,71 65,85% , ,05 65,73% 99,81% 68 Λοιπά Έξοδα ,32 400,00 3,45% 400,00 3,45% 400,00 400,00 3,45% 100,00% 7 Επενδύσεις , ,06 65,47% ,15 19,90% , ,33 18,51% 93,01% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,30 77,93% ,31 46,97% , ,31 46,97% 100,00%

27 73 Έργα , ,76 65,39% ,84 19,29% , ,02 17,87% 92,61% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,00 28,67% 7.503,00 28,67% 7.503, ,00 28,67% 100,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00% 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,51 38,43% ,01 25,53% , ,95 23,74% 93,01% 81 & 83 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,72 99,44% ,88 98,88% , ,26 61,25% 61,94% 82 Αποδόσεις , ,79 48,22% ,13 7,87% , ,69 29,93% 380,10% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολα δαπανών , ,51 61,19% ,50 31,77% , ,17 28,15% 88,60%

28 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/9/2014 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ', Τρίμηνο 2014 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3/ 3//1 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,45-8,94% 1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,71-8,98% 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 2.974, , ,00 0,00% 3 Λοιπές απαιτήσεις , , ,74 0,00% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,19-13,65% 1 Ταμείο , , ,81-79,39% 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,38-12,72% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

29 , , ,64 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ //1 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,02 0,00% 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,02 0,00% 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,97-41,74% 1 Προμηθευτές , , ,83-33,00% 3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , , ,33% 4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,29 549,01% 5 Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,40-63,88% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού , , ,99 Στη συνέχεια ο κ. Γ. Κανέλλης έδωσε απαντήσεις και διευκρινήσεις σε ερωτήσεις ( λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) των Δημοτικών Συμβούλων.

30 Ακολούθησε ψηφοφορία: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ( ΝΑΙ ) ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΝΑΙ ), ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ( ΝΑΙ ), ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΝΑΙ ), ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ( ΝΑΙ ), ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΝΑΙ ), ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ( ΝΑΙ ), ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ( ΝΑΙ ),, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΝΑΙ ), ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ( ΝΑΙ ), ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΝΑΙ ), ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΠΑΡΩΝ ), ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ( ΠΑΡΩΝ ), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ( ΠΑΡΩΝ ), ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( ΠΑΡΩΝ ), ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΠΑΡΩΝ ), ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ( ΠΑΡΩΝ ), ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ( ΝΑΙ), ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΧΙ ). Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή γνωμών, έκθεση απόψεων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Ν. 4071/2012, το άρθρο 265 του Ν. 3463/2006 τις διατάξεις των άρθρων 65,67,225,226,227 του Ν. 3852/2010, ύστερα από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( Με 12 υπέρ, 6 Παρών και 1 όχι) Την έγκριση της υπ αριθμ. 253/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ Τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως αυτά εμφανίζονται στα υποδείγματα των πινάκων Νο1, Νο2, Νο3 ως εξής:

31 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/14 ΕΩΣ 30/9/14 Προυπ/σμος Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2//1 3 3//1 3//2 0 Τακτικά έσοδα , ,94 67,48% ,85 58,22% 86,27% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,41 45,17% ,13 40,13% 88,84% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,59 100,00% ,59 100,00% 100,00% 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,61 63,41% ,53 44,14% 69,61% 4 Έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,13 106,25% ,92 60,40% 56,85% 5 Φόροι και εισφορές , ,19 59,96% ,36 42,35% 70,63% 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,84 70,35% ,15 69,13% 98,26% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,17 72,35% ,17 72,35% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα , ,78 21,36% ,46 20,50% 95,99% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,96 71,65% ,96 71,65% 100,00%

32 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,81 12,22% ,81 12,22% 100,00% 14 Δωρεές-κληρονομιές-κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις -πρόστιμα-παράβολαα , ,87 144,11% ,55 87,62% 60,80% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.972, ,14 50,72% 2.522,14 50,72% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,88 1,71% 538,36 0,57% 33,21% 21 Τακτικά έσοδα , ,88 1,71% 538,36 0,57% 33,21% 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 ####### 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,89 100,25% ,94 20,52% 20,46% 31 Εισπράξεις από δάνεια 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,89 100,25% ,94 20,52% 20,46% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,74 35,95% ,30 33,58% 93,40% 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου , ,74 35,87% ,30 33,49% 93,37% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.000, ,00 100,00% 2.000,00 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,08 100,00% ,08 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων , ,31 59,73% ,99 39,72% 66,50%

33 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/9/2014 Προυπ/σμος Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2//1 3 3// //1 5//3 6 Έξοδα , ,94 90,64% ,34 57,49% , ,89 48,03% 83,55% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,50 94,66% ,16 71,06% , ,93 64,69% 91,03% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,29 70,19% ,73 35,28% , ,27 25,38% 71,93% 62 Παροχές Τρίτων , ,11 96,82% ,64 51,86% , ,87 38,01% 73,29% 63 Φόροι και τέλη , ,36 71,15% ,00 50,20% , ,00 50,20% 100,00% 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,57 88,98% ,45 48,35% , ,14 39,94% 82,60% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας πίστεως , ,72 54,92% ,58 42,24% , ,58 42,24% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,05 90,14% ,07 54,31% , ,05 41,32% 76,08% 67 Πληρωμές- Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,34 66,34% ,71 65,85% , ,05 65,73% 99,81% 68 Λοιπά Έξοδα ,32 400,00 3,45% 400,00 3,45% 400,00 400,00 3,45% 100,00% 7 Επενδύσεις , ,06 65,47% ,15 19,90% , ,33 18,51% 93,01%

34 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,30 77,93% ,31 46,97% , ,31 46,97% 100,00% 73 Έργα , ,76 65,39% ,84 19,29% , ,02 17,87% 92,61% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,00 28,67% 7.503,00 28,67% 7.503, ,00 28,67% 100,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00% 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,51 38,43% ,01 25,53% , ,95 23,74% 93,01% 81 & 83 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,72 99,44% ,88 98,88% , ,26 61,25% 61,94% 82 Αποδόσεις , ,79 48,22% ,13 7,87% , ,69 29,93% 380,10% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολα δαπανών , ,51 61,19% ,50 31,77% , ,17 28,15% 88,60%

35 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ (Γ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/9/2014 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ', Τρίμηνο 2014 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3/ 3//1 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,45-8,94% 1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,71-8,98% 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 2.974, , ,00 0,00% 3 Λοιπές απαιτήσεις , , ,74 0,00% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,19-13,65% 1 Ταμείο , , ,81-79,39% 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,38-12,72% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού , , ,64 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ //1 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,02 0,00% 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,02 0,00% 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

36 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,97-41,74% 1 Προμηθευτές , , ,83-33,00% 3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , , ,33% 4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,29 549,01% 5 Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,40-63,88% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού , , ,99

37 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 205/2014 Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως : ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ορχομενός Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,, ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:4380/3-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 43/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 214/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 666/20-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 666/20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 666/20-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 220/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10502/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3451/16-3-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3451/16-3-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3451/16-3-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 22/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4263/2-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 47/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 13732/6-10-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 13732/6-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 13732/6-10-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 14 ης /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:6426 /18-5-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 6 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 67/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 29 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:9938/16-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 10ο / 24-4 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 215/2014 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 161/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 15560/14-12-2015 Από το πρακτικό της αριθ. 16ης/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 203/2015 «Περί μονοδρόμησης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3500/17-3-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 31/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχομενός 7-6-2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5520.ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6518 /19-5-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 84/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (19), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (19), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5745/5-5-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 59/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 5-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 08/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 08/21-04-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 201/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 4378 /3-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 41/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 8 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 202 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 8/202 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 25-7-2012 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 14/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 13264/13-10-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 13264/13-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 13264/13-10-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 14 ης / 2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 14384/20-10-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 14384/20-10-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 14384/20-10-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 15 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Π ε ρ ί λ η ψ η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Π ε ρ ί λ η ψ η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ:5131/30-5-2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 75/2016

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/24.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 392/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 342/2016 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 481/2016 ΘEMA: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 314 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 314 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.20 09:31:03 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΠΨΟΩΚΦ-7ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 314 / 2016 ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2016 από το πρακτικό της 2 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2016 από το πρακτικό της 2 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016 Από το Πρακτικό της 21 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: 1 Ο Περί:<< Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2010>>.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: 1 Ο Περί:<< Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2010>>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ NΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Τ.Κ. 171 21 ΤΗΛ.: 213.2025.922 έως 926 FAX: 210-9310408 e-mail: politistika@0149.syzefxis.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά υπ αριθ. 8/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά υπ αριθ. 8/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά υπ αριθ. 8/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθ. Απόφασης:179/2014 Θέμα: Έγκριση της υπ αρ.175/2014 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 232/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 86 Απόσπασμα από το πρακτικό της 26-4-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α τριμήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 )

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 29-02-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1636 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 5/2016 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν 6, και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν 6, και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το 9 ο Πρακτικό ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. απόφασης: 206 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 1 ο έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης, Τσατσούλη και Μαργαρώνης)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης, Τσατσούλη και Μαργαρώνης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα 21 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5109/22-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 40/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις Μοίρες σήμερα την 19-03-2013 ημέρα Τρίτη έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/30-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 496/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση σχεδίου του πίνακα 5Α περί Σ οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα