ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 139/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η «Λήψη απόφασης για την υπαγωγή του Δήμου Ορχομενού στις διατάξεις του ν. 4316/2014, άρθρο 79 παρ. 2 περ. α για την αποπληρωμή οφειλής, μέσω παρακράτησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους». Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 13 Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μμ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,τον Πρόεδρο της Δ.Κ., τους Προέδρους των Τ.Κ. και τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (18), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 4. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 5. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 6. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 6. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 7. ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 8. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 12. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν ) 16. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος. Παρόντες επίσης ήταν: O Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορχομενού κ. Τάγκαλης Βασίλειος, Η πρόεδρος της Τ.Κ. Λουτσίου κ. Βασιλείου Γούση Λαμπρινή ( Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων Η.Δ.), Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παύλου κ. Ντουφεξής Ηρακλής, Ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Πύργου κ. Σταμούλης Ιωάννης. Η κ. Βασιλική Καραβαγγέλη προσήλθε στο 2 ο θέμα της Ημερησίας διάταξης. Αποχώρησαν ο κ. Γεώργιος Ζυγούρης κατά τη διάρκεια του 2 ου Θέματος, ο κ. Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος, ο κ. Τριανταφύλλου Λουκάς, ο κ. Ζυγογιάννης Αλέξανδρος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 3 ου θέματος.

2 Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας για την τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρος Ρόδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος κ. Ρόδης Λάμπρος αναφέρθηκε στο 2 ο θέμα ημερήσιας διάταξης που είναι «Λήψη απόφασης για την υπαγωγή του Δήμου Ορχομενού στις διατάξεις του ν. 4316/2014, άρθρο 79 παρ. 2 περ. α για την αποπληρωμή οφειλής, μέσω παρακράτησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους», και ο οποίος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο για την εισήγηση του θέματος, λέγοντας ότι μετά την απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό εκκαθαριστή και τη μεταφορά του χρέους στο Δήμο ερχόμαστε τώρα να προχωρήσουμε στον τρόπο αποπληρωμή της οφειλής. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κανέλλης Γεώργιος θέτοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ / εισήγηση, η οποία δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, και υπογράφεται από την κ. Χαρίκλεια Δούμα προϊσταμένη του τμήματος προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προμηθειών & περιουσίας και τον κ. Γεώργιο Κανέλλη λογιστή του Δήμου και έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Yπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών του Δήμου ύψους ,76 ευρώ. Η οικονομική υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ έχοντας υπόψη την από βεβαίωση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (αριθμός πρωτ: 14649/2015) και συγκεκριμένα της Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ για το ύψος τον οφειλών του και σε ταυτοποίηση αυτών με την εικόνα αυτών στο σύστημα taxis την διαπιστώνει τα εξής: Στον ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ μεταφέρθηκαν με την υπαγωγή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (Δ.Ε.Α.Δ.Ο.) με ΑΦΜ: σε εκκαθάριση με την απόφαση 84/2015 (ΑΔΑ:Ω3ΠΑΩΞ6-0ΡΕ) του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ οφειλές με βάση τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 άρθρο 10 παρ.1 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4170/2013 ύψους ,68 ευρω οι οποίες αναλύονται : α) σε πόσο φόρων ύψους ,42 ευρω και β) συνεισπραττόμενα τέλη ύψους 9.518,26 ευρω με την εξής ανάλυση αυτών:

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ από TAXIS την ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ ΠΌΣΟ ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΌ Δ.Ο.Υ. ως διορθώσεις αρχικής βεβαίωσης ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΟΙΠΑ ΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΟΛΟ κύριας οφειλής την Προσαυξήσεις έως 4/8/15 Τελική οφειλή 4/8/15 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΌ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,80 4,80 4,80 0,04 4,84 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,01 12,01 12,01 0,09 12,10 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,16 14,16 14,16 0,10 14,26 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,83 19,83 19,83 0,14 19,97 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,47 20,47 20,47 0,15 20,62 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,23 26,23 26,23 0,19 26,42 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,89 32,89 32,89 0,24 33,13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,66 39,66 39,66 0,29 39,95 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,00 44,00 44,00 0,32 44,32 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,00 44,00 44,00 0,32 44,32

4 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,00 44,00 44,00 0,32 44,32 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,86 50,86 50,86 0,37 51,23 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,16 70,16 70,16 0,51 70,67 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,24 73,24 73,24 0,53 73,77 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,41 61,41 61,41 0,90 62,31 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,00 132,00 132,00 0,96 132,96 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,00 132,00 132,00 0,96 132,96 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,00 132,00 132,00 0,96 132,96 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,01 183,01 183,01 1,34 184,35 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,67 98,67 98,67 1,44 100,11 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,53 274,53 274,53 2,00 276,53 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,95 287,95 287,95 2,10 290,05 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ 23/6/ ,00 300,00 7,20 307,20 2,19 309,39 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ 23/6/ ,00 300,00 7,20 307,20 2,19 309,39 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ 23/6/ ,00 300,00 7,20 307,20 2,19 309,39 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ 23/6/ ,00 300,00 7,20 307,20 2,19 309,39

5 Φ.Μ.Υ. ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΟΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23/6/ ,52 353,52 353,52 2,58 356,10 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,91 394,91 394,91 2,88 397,79 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,04 517,04 517,04 3,77 520,81 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,25 582,25 582,25 4,25 586,50 ΕΙΣΙΔΗΜΑ Ν.Π. ΠΡΟΣ ΒΕΒ ΑΠΌ ΔΗΛΩΣΗ 23/6/ ,63 681,63 681,63 4,98 686,61 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,87 8, ,28 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,74 9, ,99 Φ.Μ.Υ. ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΟΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23/6/ , , ,85 10, ,32 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,19 11, ,56 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,59 823,59 823,59 12,02 835,61 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 23/6/ ,19 42, ,00 42, ,19 12, ,02 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,91 13, ,69 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,30 14, ,69 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,40 15, ,43 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,50 15, ,33

6 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,81 17, ,02 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,98 17, ,50 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,13 17, ,97 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,71 19, ,16 Φ.Μ.Υ. ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΟΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23/6/ , , ,44 23, ,23 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,86 24, ,41 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,34 25, ,65 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,03 26, ,65 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,12 37, ,16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,77 37, ,08 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,60 126, ,00 126, ,58 38, ,08 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,26 41, ,57 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,05 46, ,02 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,42 50, ,59 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,51 65, ,53

7 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,17 68, ,66 ΦΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,67 68, ,46 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 23/6/ ,65 231, ,00 231, ,65 70, ,11 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,24 267, ,00 267, ,22 81, ,50 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,32 295, ,00 295, ,34 89, ,17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 23/6/ ,96 315, ,00 315, ,96 96, ,06 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,60 351, ,00 351, ,60 106, ,55 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,33 111, ,26 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,26 116, ,55 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,58 120, ,23 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 23/6/ ,75 535, ,00 535, ,75 162, ,71 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 23/6/ ,80 583, ,00 583, ,80 177, ,37 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,18 179, ,12 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,79 180, ,32 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,50 205, ,97 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,98 694, ,00 694, ,99 211, ,38

8 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,98 865, ,18 865, ,98 263, ,33 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,98 871, ,00 871, ,97 265, ,19 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ ,94 947, ,00 947, ,93 288, ,26 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , , , ,30 488, ,19 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , , , ,38 532, ,09 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , ,28 646, ,09 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 23/6/ , , , , , , , , , , , ,76

9 9 Οι ανωτέρω οφειλές ύψους ,68 ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ύψους ευρώ έως σήμερα διαμορφώνοντας ένα ύψος οφειλής προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ύψους ,76 ευρώ. Έτσι λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική κατάσταση όπου υπάρχει στον ΔΗΜΟ και προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος του ΔΗΜΟΥ με δέσμευση πιστώσεων για ειδικευμένα έργα του ΔΗΜΟΥ αλλά και σε διαθέσιμα για ανταποδοτικές υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ και εφόσον είναι σε ισχύ ο Ν.4316/2014 και συγκεκριμένα το άρθρο 79 παράγραφος 2,περιπτωση α, προτείνουμε: Την υπαγωγή του ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ στις διατάξεις του Ν.4316/2014 και συγκεκριμένα το άρθρο 79 παράγραφος 2, περίπτωση α και την αποπληρωμή της οφειλής ύψους ,76 ευρώ με παρακράτηση πόσου που αντιστοιχεί στο 5% των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους που προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου. Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι το ύψος της μηνιαίας κατανομής των ΚΑΠ ανέρχεται στο πόσο των ,90 ευρώ (με βάση την Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2015 πρωτ: 80907/ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ) τότε η μηνιαία κράτηση για την αποπληρωμή της ανωτέρω οφειλής θα ανέρχεται στο ποσό των 6.318,79 ευρώ με ετήσια επιβάρυνση κατά έτος ,48 ευρώ και αποπληρωμή της οφειλής σε 170 μήνες ήτοι 14,16 έτη. Από το ποσό της μηνιαίας κατανομής ΚΑΠ (ύψους ,90 ευρώ) γίνονται κρατήσεις ποσού ,33 ευρώ και αποδίδεται για χρήση στο Δήμο το ποσό των ,57 ευρώ για διάστημα έως 31/12/2015. Οι κρατήσεις από την ΚΑΠ αναλύονται ως εξής: -Ποσό 189,56 ευρώ για προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών & δανείων, -Ποσό ευρώ για κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ (στο ύψος του 3% των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων έτους 2013) -Ποσό 7.442,77 ευρώ για την πληρωμή τόκων των υφιστάμενων δανείων που έχει ο ΔΗΜΟΣ με το Τ.Π.Δ. Με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 ο δήμος έως την 31/12/2015 θα πληρώνει για τα δάνεια που έχει συνάψει με το Τ.Π.ΔΑΝΕΙΩΝ μόνο τόκους που σε ετήσια βάση ανέρχονται στο πόσο των ,47 ευρώ ενώ από την 1/1/2016 όπου λήγει η ρύθμιση αυτή θα καταβάλλονται και χρεολύσια (κεφάλαιο) ύψους ,19 ήτοι πόσο για την ετήσια εξυπηρέτηση δανείων ,66 ευρώ μειώνοντας το διαθέσιμο μηνιαίο προς χρήση ποσό της ΚΑΠ στο ύψος των ,89 ευρώ. Με την πρόταση για υπαγωγή στην ρύθμιση του Ν.4316/2014 το διαθέσιμο πόσο ΚΑΠ έως την 31/12/2015 θα ανέρχεται στο πόσο των ,78 ευρώ ενώ από 1/1/2016 θα ανέρχεται στο ποσό των ,10 ευρώ. Το λόγο πήρε ο κ. Τσιάμης Ιωάννης ο οποίος επισήμανε ότι με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκκαθαριστή δεν εξουσιοδοτήθηκε η δημοτική αρχή να υποβάλλει αίτημα μεταφοράς των οφειλών της δημοτικής επιχείρησης στο ΑΦΜ του Δήμου. Στη συνέχεια είπε ότι καταψηφίζει διότι δεν υπάρχει νομική γνωμάτευση. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος επισήμανε ότι με την ευεργετική αυτή διάταξη του ν. 4170/2010 διαγράφηκε εξολοκλήρου το ποσό των προσαυξήσεων που βαρύνουν τη Δημοτική Επιχείρηση και οι ανωτέρω οφειλές μεταφέρθηκαν χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη. Είναι ευκαιρία να διευθετηθεί αυτό το θέμα. Το λόγο πήρε ο κ. Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος ο οποίος επισήμανε ότι έχει κάνει τις ανάλογες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, εννοώντας τη ΔΟΥ Λιβαδειάς, σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς των ανωτέρω οφειλών στο ΑΦΜ του Δήμου. Επίσης επισήμανε ότι άδικα ο Δήμος έχει χρεωθεί το ποσό των ,76 και ότι το ποσό που θα έπρεπε να χρεωθεί, το πραγματικό ύψος των οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης είναι περίπου ,00. Δεν τελειώνει το ζήτημα εδώ, είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, πρέπει να συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου.

10 10 Στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν ψηφίζει το θέμα και επιφυλάσσεται. Το λόγο πήρε ο κ. Γεώργιος Σκόπας ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με τη σύσταση λειτουργία δημιουργία υποχρεώσεων- οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης. Στη συνέχεια δήλωσε ότι σαν παράταξη και σαν κόμμα είναι κατά των επιχειρήσεων αυτών είτε είναι δημοτικές, είτε είναι ανώνυμες γιατί ξέρουμε που καταλήγουν και που οδηγούν όλα αυτά. Δεν μπορεί επίσης να συμφωνήσει σαν παράταξη και σαν ιδεολογία με το άλλος φταίει και άλλος πληρώνει, γιατί αυτά τα χρήματα θα παρθούν από τις τσέπες των δημοτών. Γι αυτό καταψηφίζει. Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να ψηφίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την ανωτέρω εισήγηση, έκθεση απόψεων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά), την αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65,67,225,226,227 του Ν. 3852/2010, ύστερα από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την υπαγωγή του Δήμου Ορχομενού στις διατάξεις του Ν.4316/2014 και συγκεκριμένα το άρθρο 79 παράγραφος 2, περίπτωση α, και την αποπληρωμή της οφειλής ύψους ,76 ευρώ με παρακράτηση πόσου που αντιστοιχεί στο 5% των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την εισήγηση. Μειοψήφησαν ο κ. Ξηρογιάννης Κων/νος, Τσιάμης Ιωάννης, Τριανταφύλλου Λουκάς, Σκόπας Γεώργιος. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 139/2015 Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως : ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ορχομενός Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (25), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6518 /19-5-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 84/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 119/7-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 214/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10502/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 816/22-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 215/2014 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4467/6-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 46/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/29-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/29-12-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17505/29-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 21 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013 ΘΕΜΑ ``Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Νεστορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 9/2014 από 10/6/2014.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα