Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 266/ΙV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της ( Κότσικα 1 Α & Πατησίων ) την 10η Ιουνίου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σπυρίδων Ζησιμόπουλος Μέλη : Νικόλαος Γεράσιμος Νικόλαος Καραμητσάνης, κωλυομένου του τακτικού Θεόδωρου Δεληγιαννάκη Δημόκριτος Άμαλλος, κωλυόμενου του τακτικού Παναγιώτη Μαντζουράνη Κων/νος Ηλιόπουλος Λεωνίδας Νικολούζος Γεώργιος Τριανταφυλλάκης και Χαρίσιος Ταγαράς Γραμματέας :Ηλιάνα Κούτρα, κωλυομένης της τακτικής Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου. Τα λοιπά Τακτικά ή/και Αναπληρωματικά Μέλη, καίτοι προσκληθέντα δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από αίτηση της Βενέτας Γ. Χριστοπούλου για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 703/77. Στην συνεδρίαση παρέστησαν: α) Η Βενέτα Γ. Χριστοπούλου διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της κ. Δημητρίου Κουτσούκη και β) Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.( εφεξής ΟΔΙΕ ) δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Θεόδωρου Γουνελά Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραμματείας και πρότεινε τα εξής: Την απόρριψη της με ημ. αριθμ. πρωτ. 1244/ αίτησης της Βενέτας Γ. Χριστοπούλου για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι δικηγόροι της αιτούσας και της καθ ής, ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών, έδωσαν διευκρινήσεις, απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν η μεν αιτούσα την αποδοχή της αίτησής της, η δε καθ ής, την απόρριψη αυτής, αναφερόμενοι και στα υπομνήματα που θα προσκομίσουν. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε από την Επιτροπή την εξέταση ενός μάρτυρα για την θεμελίωση των ισχυρισμών του. Η δε Επιτροπή, αποδεχόμενη το αίτημα, εξέτασε τον μάρτυρα της αιτούσας κ. Σωτήρη Αλεξανδράκη. 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραληφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλήφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]).

2 2 Ο Πρόεδρος της Ε.Α. έδωσε προθεσμία έως την 21 η Ιουνίου 2004, στα ενδιαφερόμενα μέρη για να προσκομίσουν το υπόμνημά τους και τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή κατά την συζήτηση της υπόθεσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε Διάσκεψη την 1η Ιουλίου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στην ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων των Γραφείων της και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που διατύπωσαν, προφορικώς και εγγράφως τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κατάθεση του μάρτυρος: ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Με την με αριθ. πρωτ. 1244/ αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων και μετά την υποβολή σχετικής καταγγελίας (αριθ. πρωτ. 1245/3.3.04) η αιτούσα ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ( εφεξής ΟΔΙΕ ), επικαλούμενη παράβαση του άρθρου 2 του ν.703/77, όπως ισχύει και του άρθρου 82 Συνθ ΕΕ. ΙΑ) Η αιτούσα στην αίτησή της αναφέρει ότι δραστηριοποιείται από τον Ιούλιο 1999 στο χώρο των ιπποδρομιών, διαμεσολαβούσα στην προμήθεια ζωοτροφών και βιταμινών για τα άλογα που συμμετέχουν στις ιπποδρομίες, ενώ τον Σεπτέμβριο 2003 ολοκλήρωσε την αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού για την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στον τομέα της προμήθειας ροκανιδίων πριονιδίων για στρωμνή αλόγων. ΙΒ) Η καθ ής εταιρία ιδρύθηκε με τον ν.598/1968 ως Ν.Π.Ι.Δ. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σκοπό έχει την οργάνωση και διεξαγωγή Ιπποδρομιών κατ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη διαχείριση των ιπποδρομιακών στοιχημάτων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και αρχικά η έδρα της ήταν στο Δέλτα Φαλήρου. Με το Π.Δ. 56/1999 (ΦΕΚ Α59/ ) μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία με τον ίδιο σκοπό και επίσης την ίδρυση και εκμετάλλευση σύγχρονου ιππόδρομου στον Ν.Αττικής, την ίδρυση και νέων ιπποδρόμων στη χώρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στο κεφάλαιο της καθ ης σε ποσοστό που δεν δύναται να είναι κατώτερο του 51% αυτού. Το Δ.Σ., σύμφωνα με άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Π.Δ., είναι εντεκα(11)μελές και αποτελείται από επτά (7) εκπροσώπους του Δημοσίου, που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού. ΙΙ Α. Οι ισχυρισμοί της αιτούσας μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: Το Σεπτέμβριο του έτους 2003 η καθ ης, ενόψει της μεταφοράς του Ιπποδρόμου από το Φαληρικό Δέλτα στο Μαρκόπουλο Αττικής, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2003, δημοσίευσε στον τύπο προκήρυξη για διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αντικείμενο την προμήθεια ροκανιδίου για την επίστρωση στάβλων στο νέο Ιππόδρομο. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε εισαγωγική εταιρία, ενώ η αιτούσα δεν έλαβε εγκαίρως γνώση της διενέργειάς του και δεν έλαβε μέρος σ αυτόν.

3 3 Ενώ η καθ ής διέδιδε ότι θα επιστρωθούν όλοι οι στάβλοι δωρεάν με ροκανίδια για να είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις για την έναρξη της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, πώλησε την απαραίτητη ποσότητα ροκανιδίων πριονιδίων στην πλειοψηφία των προπονητών (στο 80% αυτών περίπου), χωρίς την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος πώλησης τοις μετρητοίς ή με χορήγηση ευλόγου χρόνου πίστωσης, αλλά επιλέγοντας ως τρόπο εξόφλησης της οφειλής να λάβει το οφειλόμενο ποσό με συμψηφισμό από τις απαιτήσεις από τα χρηματικά έπαθλα που θα εισπράττει κάθε προπονητής, εφόσον το άλογό του καταταχθεί σε θέση που κερδίζει χρηματικό έπαθλο, δηλαδή σε κάποια από τις τέσσερις πρώτες θέσεις. Πέραν της αρχικής προμήθειας που πραγματοποίησε η καθ ης σύμφωνα με το διαγωνισμό του έτους 2003, η αιτούσα υποστήριξε ότι κατά τις πληροφορίες της η καθ ης θα προβεί εντός τους έτους 2004 σε νέες αγορές με ανοικτούς διαγωνισμούς, ακολουθώντας την ίδια πολιτική εξόφλησης του πιστωθέντος τιμήματος και ότι προτίθεται στο μέλλον να συνεχίσει την ίδια πολιτική, εκμεταλλευόμενη έτσι καταχρηστικά τη μονοπωλιακή θέση που κατέχει στον τομέα διεξαγωγής ιπποδρομιών και τη δεσπόζουσα θέση που προσπαθεί να αποκτήσει και στη γειτονική αγορά της προμήθειας ροκανιδίων για τη στρωμνή των αλόγων και ως εκ τούτου ζητά από την Επιτροπή να απαγορεύσει στην καθ ης προσωρινά και προληπτικά να δραστηριοποιείται στην αγορά της προμήθειας ροκανιδίου και να μετέρχεται τις ανωτέρω πράξεις εμπορικής πολιτικής και ιδίως της εξόφλησης του τιμήματος με συμψηφισμό των απαιτήσεων των προπονητών από τα χρηματικά έπαθλα. ΙΙ.Β. Οι ισχυρισμοί της καθ ης εταιρίας μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: Με την ανάληψη της Ολυμπιάδας του 2004 και στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των Ολυμπιακών έργων αποφασίσθηκε η κατασκευή του Νέου Ιππόδρομου Αθηνών και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Αττικής. Λόγω των προθεσμιών εκτέλεσης των Ολυμπιακών έργων προέκυψε ανάγκη επείγουσας εκκένωσης των εγκαταστάσεων του Φαλήρου και μετεγκατάστασης του Ιππόδρομου. Η μετεγκατάσταση, για την οποία την ευθύνη είχε η καθ ης, περιελάμβανε μεταξύ άλλων την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων εργασιών στο Μαρκόπουλο για τη διαμόρφωση λειτουργικά έτοιμων εγκαταστάσεων και τη μεταφορά του όλου εξοπλισμού, καθώς και του ανθρώπινου και ζωϊκού δυναμικού και που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγκατάσταση του Ιπποδρόμου αποτελούσε η ύπαρξη στρωμνής στους στάβλους για λόγους υγιεινής, αλλά και ως αναγκαία υποδομή για την φιλοξενία ίππων. Η ανάγκη εξασφάλισης αυτής της υποδομής ήταν επιτακτική και υπό τις ισχύουσες συνθήκες πίεσης χρόνου δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί εάν επαφίετο στους μισθωτές των στάβλων. Για το λόγο αυτό, δυνάμει της υπ αρ.1569/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της καθ ης, διενεργήθηκε Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με τη διαδικασία που ορίζει ο κανονισμός Προμηθειών της ΟΔΙΕ (ΥΑ 11221/ ), βάσει σχετικής διακήρυξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (αρ.πρωτ. 2871/ ). Στην παραπάνω απόφαση του ΔΣ της καθ ης προβλέφθηκε ότι η πραγματική δαπάνη που θα προκύψει ύστερα από τον διαγωνισμό θα χρεωθεί αναλογικά σε όλους τους προπονητές που θα χρησιμοποιήσουν το ροκανίδι για τους στάβλους. Η πρόβλεψη αυτή ήταν, σύμφωνα με την καθ ης, αυτονόητη αφού σε διαφορετική περίπτωση (π.χ. δωρεάς) το κόστος θα επιβάρυνε τα οικονομικά αποτελέσματά της χωρίς νόμιμο λόγο και θα συνεπαγόταν ευθύνες της Διοίκησης. Διευκρινίζει δε ότι στο όνομα κάθε προπονητή ή ιδιοκτήτη ίππων που συμμετέχουν στις ιπποδρομίες του Ελληνικού ιπποδρόμου, τηρείται χρεωπιστωτικός λογαριασμός, μέσω του οποίου γίνονται οι πάσης φύσεως προς αυτούς χρεώσεις και πιστώσεις, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από τα έπαθλα των αγωνιζομένων ίππων που κερδίζουν. Η πάγια

4 4 αυτή πρακτική συνάδει, σύμφωνα με την καθ ης, με τη φύση του ιπποδρόμου και δεν αποτελεί πολιτική εξόφλησης των συγκεκριμένων τιμολογίων, όπως ισχυρίζεται η αιτούσα. Στον ανωτέρω διαγωνισμό προσήλθαν δύο υποψήφιοι και ελλείψει εγγυητικής επιστολής του ενός και κατόπιν των νόμιμων ενεργειών, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρία Nas Horseshoe Trading. Το κόστος της προμήθειας ήταν 13,20 Ευρώ ανά σάκο τριάντα κιλών, με αντιστοιχία 2 σάκων ανά στάβλο. Η συγκεκριμένη προμήθεια, όπως δηλώνει η καθ ης, έγινε υπό τις παραπάνω περιγραφόμενες συνθήκες και για τους παραπάνω ειδικούς λόγους, δηλαδή την αντιμετώπιση άμεσων και επιτακτικών αναγκών και δεν υπήρχε «μεταπώληση» του συγκεκριμένου υλικού στους προπονητές ή ιδιοκτήτες των ίππων, αφού δεν υπήρξε και προσπορισμός κέρδους. Τέλος, η καθ ης βεβαιώνει ότι, παρότι έχει εκ του νόμου και εκ της συστάσεώς της το δικαίωμα της διαχείρισης και συντήρησης των ιπποδρομιακών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης της ανάληψης κάθε εμπορικής ή άλλης αρμοδιότητας, ή διενέργειας υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας, άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της, και με την έννοια αυτή δεν θα ξέφευγε του σκοπού της η ανάληψη δραστηριότητας εμπορίας υλικών στρωμνής, δεν έχει προβεί η ίδια σε νέες προμήθειες ροκανιδίου, πέραν όσων προμηθεύτηκε με βάση το διαγωνισμό του Αυγούστου Σύμφωνα με την καθ ής, στην υπό κρίση υπόθεση δεν συντρέχει καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, ούτε επείγουσα περίπτωση, δεδομένου ότι η αιτούσα δεν υφίσταται ανεπανόρθωτη βλάβη και ως εκ τούτου ζητά την απόρριψη της αίτησης. ΙΙΙ. Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 703/1977, όπως ισχύει,: «Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αποκλειστικά αρμόδια να λάβει ασφαλιστικά μέτρα αυτεπάγγελτα, κατόπιν αίτησης αυτού που έχει υποβάλει καταγγελία, κατά το άρθρο 24 του παρόντος νόμου, ή κατόπιν αίτησης του Υπουργού Εμπορίου, όταν πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου και συντρέχει επείγουσα περίπτωση προς αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να απειλήσει χρηματική ποινή μέχρι ένα εκατομμύριο ( ) δραχμές για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την απόφασή της και να θωρήσει αυτή καταπεσούσα, όταν με απόφασή της βεβαιώνεται η μη συμμόρφωση». Όπως γίνεται παγίως δεκτό, απαραίτητη προϋπόθεση για το βάσιμο της αίτησης που ασκείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι, μεταξύ άλλων, η αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον. Η ανεπανόρθωτη βλάβη, έννοια γνωστή στο Διοικητικό Δίκαιο και ρυθμιζόμενη ειδικώς στα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο άρθρο 52 ΠΔ 18/1989, προϋποθέτει απειλούμενη ζημία του αιτούντος, της οποίας η επανόρθωση θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης του ενδίκου βοηθήματος που ασκείται κατά την τακτική διαδικασία. Δεν αρκεί, δηλαδή, η πιθανολόγηση απλής χρηματικής ζημίας του αιτούντος, αλλά απαιτείται να συντρέχει ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, η οποία να μπορεί να αποβεί καταστρεπτική για τον αιτούντα ή να επιφέρει ισχυρό οικονομικό κλονισμό του (ΕπΑνΣτΕ 484/2001, Αρμ. 2002, σελ. 112). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη (Ε.Α. 124/1998, 35/ΙΙ/1999, 38/ΙΙ/1999, 212/III/2002, 215/III/2002 και 218/ΙΙΙ/2002).

5 5 IV. Από την έρευνα της Γραμματείας, την ενώπιον της Επιτροπής ακροαματική διαδικασία, την εξέταση του μάρτυρα της αιτούσας Σωτήρη Αλεξανδράκη και αφού ελήφθησαν υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισαν τα μέρη, δεν πιθανολογήθηκε επείγουσα περίπτωση προς αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στην αιτούσα ή στο δημόσιο συμφέρον διότι, πρώτον, από την κατάθεση του μάρτυρά της και από τιμολόγια που προσκόμισε η ίδια προέκυψε ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο, προ της υπό κρίσιν αίτησης, εκείνη προμήθευε προπονητές αλόγων με ροκανίδι, όπως παράλληλα έπρατταν και άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και συνεπώς, παρά την προμήθεια της καθ ης, τον Αύγουστο του έτους 2003, η αιτούσα δεν έπαυσε να διατηρεί πελατεία στη σχετική αγορά της προμήθειας ροκανιδίου, δεύτερον, επιπλέον της εμπορίας ροκανιδίου, η οποία, όπως η αιτούσα δήλωσε, αποτελεί νέα δραστηριότητα αυτής, εκείνη συνεχίζει κανονικά τις λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκεί από το έτος 1999, σχετικά με την προμήθεια ζωοτροφών και βιταμινών για τα άλογα που συμμετέχουν στις ιπποδρομίες και συνεπώς έχει και άλλα έσοδα, επιπλέον εκείνων που προέρχονται από την πώληση ροκανιδίου και τρίτον, δεν πιθανολογήθηκε ότι η καθ ης, πέραν της προμήθειας ροκανιδίου σε εκτέλεση του διαγωνισμού του Αυγούστου 2003, προμηθεύτηκε στη συνέχεια νέες ποσότητες, τις οποίες διέθεσε στους προπονητές αλόγων με τον ίδιο τρόπο εξόφλησης του τιμήματος με εκείνον που διέθεσε την αρχική. Πέραν αυτών, η καθ ης ρητώς δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ότι δεν προτίθεται στο εγγύς μέλλον να δραστηριοποιηθεί στην ίδια σχετική αγορά, επαναλαμβάνοντας τους όρους της υπό κρίση εμπορικής πολιτικής που αμφισβητεί η αιτούσα. Ενόψει των ανωτέρω, παρέλκει η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του Ν.703/1977 και 82 ΣΕΕ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή απορρίπτει την υπ αριθμ. 1244/ αίτηση της αιτούσας για λήψη ασφαλιστικών μέτρων ως ουσιαστικά αβάσιμη. Η παρούσα εκδόθηκε την 5 η Ιουλίου Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ). Ο Πρόεδρος Ο Συντάξας την Απόφαση Σπυρίδων Ζησιμόπουλος Νικόλαος Καραμητσάνης Η Γραμματέας Ηλιάνα Κούτρα

6 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. Βασίλειος Νικολετόπουλος. Εµµανουέλα Τρούλη και. ηµήτριος ανηλάτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. Βασίλειος Νικολετόπουλος. Εµµανουέλα Τρούλη και. ηµήτριος ανηλάτος. ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 18 η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα