ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Β

2 [2] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. 1.: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2.2. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ 8 ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.2. : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 [3] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την 17/2012 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς ενέκρινε, έπειτα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό (Α Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω ενεργειών δημοσιότητας συνοδευόμενο από ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, αποτέλεσε αντικείμενο γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και τέθηκε υπ όψιν των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κεφαλλονιάς προκειμένου να καταρτίσουν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης σε ευθυγράμμισης με τους Άξονες και τα Μέτρα και τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Κατόπιν της συγκέντρωσης όλου του υλικού που προέκυψε από τη διαδικασία της διαβούλευσης και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Νομικών Προσώπων, καταρτίζεται στο παρόν τεύχος η Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην οποία αναπτύσσεται ο επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός των προβλεπομένων δράσεων. Από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κεφαλλονιάς Προγράμματα δράσης απέστειλαν ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ), η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕΔΗΚΕ) και το Δημοτικό Ίδρυμα Γηροκομείο Αργοστολίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ, δεν προβλέπει επεκτατική επενδυτική δράση μεν και αφετέρου η λειτουργικός τους σχεδιασμός παρακολουθείται από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη καθώς οι εισροές του από τους Δήμους διέπονται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο περιλαμβάνεται ως δράση στόχος στο Ε.Π. του Δήμου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, η ορθολογικοποίηση της ολικής διαχείρισης στερών αποβλήτων στο πλαίσιο της οικονομικότητας. Το διαδημοτικό ΝΠΔΔ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έχει δικό του προϋπολογισμό και δεν χρηματοδοτείται από το Δήμο με οιονδήποτε τρόπο και διοικείται από διαδημοτικό διοικητικό συμβούλιο. Για την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης του ΕΠ, εργάστηκε η ομάδα έργου που αναφέρεται και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Περιεχόμενο και Διάρθρωση του Προγράμματος στο τεύχος Α Στρατηγικός Σχεδιασμός, κατά τον Επιχειρησιακό και Οικονομικό Προγραμματισμό, οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο Πίνακα των σταδίων Κατάρτισης του Ε.Π., μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η κατάρτιση της Β Ενότητας του Προγράμματος που αναφέρεται στον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό, ολοκληρώνεται με τα ακόλουθα βήματα: Βήμα 1 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης

4 [4] Καταρτίζονται σχέδια δράσης επί των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων αυτών, που εξειδικεύουν την επιχειρησιακή λειτουργία του Δήμου και των νομικών του Προσώπων προς επίτευξη των στόχων, της αποστολής τους και του οράματος. Βήμα 2 : Προγραμματισμός των δράσεων Καταρτίζεται ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και των εξειδικεύσεων αυτών. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας καταλήγει στον 8 ο μήνα του έτους 2014, οπότε και κατά το Ν. 3852/2010 λήγει η θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής. Βήμα 3 : Οικονομικός προγραμματισμός Καταρτίζεται ο προγραμματισμός δαπανών και πηγών χρηματοδότησης αυτών για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται η υλοποίηση ολοκλήρωση της δράσης, και όχι πέραν του 8 ου μήνα του Παράλληλα εξειδικεύονται και οι δείκτες παρακολούθησης των δράσεων. Βήμα 4 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Το τελικό και ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προωθείται για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η υλοποίηση του παρακολουθείται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και κατά το τελευταίο δίμηνο της παρούσας δημοτικής θητείας γίνεται η τελική του αξιολόγηση.

5 [5] ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα 6 Βήμα 7 Βήμα 8 Βήμα 9 Προετοιμασία & οργάνωση Περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Περιγραφή & αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Β ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Εξαρτάται άμεσα από την ΚΥΑ 47490/ ) Κατάρτιση σχεδίων δράσης Προγραμματισμός δράσεων έως 8/2014 Οικονομικός προγραμματισμός Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες ΣΤΑΔΙΟ Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Β ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑΔΙΟ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Σημειώνεται ότι ο οικονομικός προγραμματισμός είναι ευθυγραμμισμένος με το πλαίσιο οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ και τους αυστηρούς περιορισμούς που θέτει η ΚΥΑ 47490/ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». Αυτοί οι περιορισμοί που εξειδικεύουν τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, αφήνουν πολύ στενά περιθώρια επενδυτικής δραστηριότητας των ΟΤΑ και συνεπώς δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση της πληθώρας των αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας για επεκτατική διαχείριση και διοίκηση.

6 [6] ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. 1.: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Παρατίθενται οι Άξονες, τα Μέτρα, οι Δράσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς τους με τον εκάστοτε Φορέα Υλοποίησης. ΟΡΑΜΑ Η ανάδειξη της Κεφαλλονιάς σε έναν ελκυστικό τόπο που θέλεις να ζεις ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ευημερία του Δήμου Κεφαλλονιάς ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 1.1. Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

7 [7] ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1.3. Πολιτική Προστασία Πυροπροστασία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αντισεισμική προστασία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1.4 Ύδρευση - Αποχέτευση Αντιπλημμυρική προστασία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ Επεξεργασία νερού (λύματα) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ 1.5. Ηλεκτροφωτι σμός & Ενέργεια Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ΑΠΕ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ,

8 [8] Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 1.6. Προστασία Περιβάλλοντος και Πρασίνου Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Δ/νση Οικονομικών Βελτίωση κοιμητηρίων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, ΚΕΔΗΚΕ 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ ΦοΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής ενότητας Ιονίων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων ΦοΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής ενότητας Ιονίων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική ανάπτυξη Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία Δόμησης Χωροταξικός σχεδιασμός Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση

9 [9] Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία Δόμησης Χώροι στάθμευσης Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτική Αστυνομία, Δ/νση Οικονομικών 1.9. Προστασία ζώων συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων συντροφιάς Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

10 [10] ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 2.1. Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιδρυμα Δημοτικό Γηροκομείο Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών ΟΚΑΠ, Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Αυτ. Τμήμα Πρόνοιας ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Βελτίωση υποδομών παιδείας ΟΚΑΠ, Σχολικές Επιτροπές. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας ΟΚΑΠ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου ΟΚΑΠ Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοιν. Προστασίας & Δημόσιας Υγείας Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς ΚΕΔΗΚΕ, Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοιν. Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Προγραμματισμού

11 [11] 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα ΚΕΔΗΚΕ Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες ΚΕΔΗΚΕ, Αυ.Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Γραφείο δημάρχου ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 3.1.Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού & Απασχόλησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων Σύνολο των Υπηρεσιών και νομικών Προσώπων ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Γραφείο Δημάρχου Προγράμματα ακτών Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Αυτ. Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Δ/νση Τεχνικών

12 [12] Υπηρεσιών, Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, ΚΕΔΗΚΕ 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότητα ς Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Αυτ. Τμήμα Τουριστικής ανάπτυξης Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Δ/νση Προγραμματισμο Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία Δ/νση Προγραμματισμού ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 4.1. Διοικητική Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) Δ/νση ΚΕΠ, Αυτοτελές

13 [13] ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης, Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας - Κοιν. Προστασίας ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ, Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής διεκπεραίωσης Σύνολο Υπηρεσιών Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση Προγραμματισμού Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθησης Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

14 [14]

15 [15] 2.2. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ 8 ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2014 Αναπτύσσεται ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και των εξειδικεύσεων αυτών. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας καταλήγει στον 8 ο μήνα του έτους 2014, οπότε και κατά το Ν. 3852/2010 λήγει η θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής. ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής αρμοδιότητας Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Μελέτες αγροτικής οδοποιίας, έργα συντήρησης και επισκευής αγροτικής οδοποιίας, τοπογραφικές εργασίες, εσωτερική οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεις, προμήθειες σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, αναπλάσεις δρομίσκων, προστατευτικά κιγκλιδώματα, πλακοστρώσεις, διανοίξεις, επεκτάσεις πεζοδρομίων, τοιχεία αντιστήριξης, κλπ Ανάδειξη πεζοπορικής διαδρομής για την ανάδειξη της Αρχαίας Κράνης, και πεζοπορικής διαδρομής Αγίου Νικολάου ΔΕ Ελειού Πρόννων Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων σε Δημοτικές Ενότητες, μελέτες αξιοποίησης τουριστικών περιπτέρων, αναπλάσεις παραλιακών ζωνών, κατεδαφίσεις, εργασίες αποπεράτωσης και μικροεπισκευές ΚΧ Επισκευές και συντηρήσεις εξοπλισμού εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών

16 [16] 1.3. Πολιτική Προστασία 1.4 Ύδρευση - Αποχέτευση 1.5. Ηλεκτροφ ωτισμός & Ενέργεια Πυροπροστασία Αντισεισμική προστασία Αντιπλημμυρική προστασία Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Επεξεργασία νερού (λύματα) Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ΑΠΕ Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους, όλων των δημοτικών ενοτήτων, αντιπυρικές ζώνες, παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης βαρέων υλικών και καθαρισμός ρεμάτων. Έλεγχος στατικής επάρκειας και σεισμικής τρωτότητας σχολικών κτηρίων Διαμόρφωση κοίτης χειμάρρων και απορροών, εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, Συναντήσεις εργασίας συνεργασίας εθελοντικών ομάδων (ΚΕΔΗΚΕ) Αξιοποιήσεις- επισκευές γεωτρήσεων, στεγανοποιήσεις δεξαμενών, βελτίωση περιβάλλοντος χώρου, ανορύξεις γεωτρήσεων, μελέτες βελτιώσεων, τοπογραφικά υπόβαθρα. Αντικαταστάσεις δικτύου ύδρευσης, νέες συνδέσεις, καταργήσεις αμιαντοσωλήνων, επισκευές καθαρισμοί αποχετευτικών δικτύων ομβρίων, Μελέτες ύδρευσης, τοπογραφικές εργασίες ψηφιοποίηση υποβάθρων, Νέα αποχετευτικά έργα, αγωγοί και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, έργα συλλογής και διάθεσης λυμάτων, υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, Μελέτες αποχέτευσης Καθαρισμοί δεξαμενών, απεντομώσεις, συντηρήσεις υποσταθμών. Μονάδες αφαλάτωσης περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, βυθομετρήσεις, μελέτη βιολογικών, κομπακτ βιολογικοί, μελέτες ανάπτυξης μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού, προμήθεια τράκτορα, αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο, συνδέσεις με κοινωφελή δίκτυα. Συντηρήσεις δικτύου και εξοπλισμού ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου, επεκτάσεις ΦΟΠ. Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών μονάδων, κολυμβητηρίου, Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού καταστήματος, Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης αθλητικών πολιτιστικών

17 [17] 1.6. Προστασί α Περιβάλλοντος και Πρασίνου 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένη ς Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική ανάπτυξη 1.9. Προστασί α ζώων Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Βελτίωση κοιμητηρίων Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Δήμου Χωροταξικός σχεδιασμός Χώροι στάθμευσης Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων συντροφιάς εγκαταστάσεων (ΚΕΔΗΚΕ) Εκσυγχρονισμός δημοτικών σφαγείων για την ευθυγράμμιση με την κοινοτική νομοθεσία. Μελέτη εκσυγχρονισμού, επισκευή και ανακαίνιση Εργασίες αποκατάστασης ανακαίνιση κοιμητηρίων, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, αντιστηρίξεις, εργασίες διαμόρφωσης χώρων κοιμητηρίων Καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης, (ΚΕΔΗΚΕ) Γιορτή Ανακύκλωσης (ΚΕΔΗΚΕ) Περιβαλλοντικές Ημερίδες στα σχολεία (ΚΕΔΗΚΕ) Εκδηλώσεις Παγκόσμιων Ημερών (ΚΕΔΗΚΕ) Καθαρισμός Ακτών (ΚΕΔΗΚΕ) Ημερίδα με WWF (ΚΕΔΗΚΕ) Αποκατάσταση χώρων ΧΑΔΑ Σε συνεργασία με την ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ (ΦοΔΣΑ) που είναι υπεύθυνη Ολικής Διαχείρισης Αποβλήτων, επιδιώκεται η καλύτερη κατανομή των συντελεστών παραγωγής με στόχο την ορθολογική διενέργεια δαπανώ και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών Υπαγωγή αυθαιρέτων δημοτικών κτισμάτων στο ν. 4014, Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων, αρχιτεκτονικής μελέτης, ΜΠΕ. ΣΧΟΑΠ, Πολεοδομική μελέτη επέκταση αναθεώρησης σχεδίου πόλεως, γεωλογική μελέτη καταλληλότητας πόλεως, μελέτη κτηματογράφησης Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου στο πλαίσιο του ΕΠ. ΟΣΑΑ για την ανάδειξη περιοχών Υλοποίηση προγράμματος προστασίας ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με φιλοζωϊκό σύλλογο

18 [18] συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων Εργασίες σύνταξης προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών για πρότυπο κέντρο καταλύματος αδέσποτων ζώων

19 [19] ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών Βελτίωση υποδομών παιδείας Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς Ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, διαχείρισης Δημοτικού Ιδρύματος Εξυπηρέτηση αναγκών πληθυσμού 3 ης ηλικίας Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ (ΟΚΑΠ), Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Μελέτες επέκτασης σχολικών κτηρίων, διαμορφώσεις χώρων σχολικών κτηρίων, Επισκευές σχολικών κτηρίων, Εξωραϊσμός Δημ. Βιβλιοθηκών (ΟΚΑΠ) Εξυπηρέτηση αναγκών πληθυσμού για βρεφονηπιακούς σταθμούς (ΟΚΑΠ) Ενίσχυση κοινωνικών ευπαθών ομάδων με στόχο την κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση της φτώχειας Εκδηλώσεις έκφρασης και συνοχής κοινωνικών ομάδων (ΚΕΔΗΚΕ), μνημόνια συνεργασίας κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού Στήριξη εθελοντικών δράσεων δασοπυρόσβεσης, Δράσεις εξυπηρέτησης μετακίνησης δημοτών μη συνδεδεμένων περιοχών με συγκοινωνιακές γραμμές. (ΚΕΔΗΚΕ)

20 [20] 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες Βελτιωτικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεφαλλονιάς Φιλαρμονικές Δημοτικών Ενοτήτων, Χορωδιακά σχήματα, Μαντολινάτες, Εικαστικά Εργαστήρια, Μπαλέτα, Χορευτικά, Θεατρικά εργαστήρια, Δημοτικοί Κινηματογράφοι, Οπερα, Εποχικές εορταστικές εκδηλώσεις, Θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις (ΚΕΔΗΚΕ) Αθλητικά Προγράμματα παίδων ενηλίκων ΑΜΕΑ 3ης ηλικίας, γυναικών, ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, Διοργανώσεις Αθλητικών θεσμοποιημένων αγώνων, Ημερίδες προώθησης αθλητικού τρόπου ζωής (ΚΕΔΗΚΕ)

21 [21] ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων / νέας τεχνογνωσίας Αξιοποίηση όλων των μελλοντικών ευκαιριών μέσω προσκλήσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την βελτίωση την ενίσχυση της απασχόλησης. Ενεργό παρουσία του Δήμου σε εκθέσεις fora κλπ διοργάνωσης τρίτων με σκοπό την προώθηση του θεματικού και κλασικού τουρισμού Προγράμματα ακτών Διαμόρφωση και εξοπλισμός πολυσύχναστων παραλιών για την τήρηση προαπαιτουμένων προγράμματος ακτών Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο Προωθητικές ενέργειες τουριστικού τομέα με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής Διακρατικές συνεργασίες συγχρηματοδοτούμενες για την προώθηση θεματικών αντικειμένων. Ιστότοπος δημόσιας επικοινωνίας & έκφρασης - Forum νέων πρωτοβουλίας Κοινωφελούς

22 [22] 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότ ητας Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία Επιχείρησης Εργασίες και υπηρεσίες εξωραϊσμού των τουριστικών θερέτρων που διαχειρίζεται ο Δήμος Κεφαλλονιάς διαμορφώσεις επισκευές - μελέτες Εργασίες και Μελέτες για την κατασκευή ή αποκατάσταση ή επέκταση υποδομών τουριστικών λιμένων, εκθεσιακών χώρων, αγιαλών και παραλιών, αλιευτικών καταφυγίων.προώθηση Λαογραφικής Παράδοσης, Θεματικών Μουσειακών χώρων. Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών περιουσίας Δήμου (οπτικές ίνες) χωρίς δαπάνη με προβλεπόμενα ανταποδοτικότητα Συμμετοχή του Δήμου ως Φορέα υλοποίησης προγραμμάτων συνεργασίας τοπικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Βελτίωση υποδομών και κοινόχρηστων χώρων στην ζώνη της Ρομπόλας με σκοπό την ανάδειξη του τοπικού προϊόντος και την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών Συμμετοχή του Δήμου ως Φορέα παρακολούθησης προγραμμάτων για την διευκόλυνση της πρόσβασης των τοπικών επιχειρήσεων στην χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων

23 [23] ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Διοικητική ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» Εφαρμογή του ευρωπαϊκού προτύπου CAF καταρχήν στις υπηρεσίες διεκπεραίωσης αιτήσεων πολιτών Δ/νση ΚΕΠ, Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης και Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας-Κοιν. Προστασίας-Δημόσιας Υγείας Βέλτιστη δυνατή Αξιοποίηση των επιμορφωτικών ευκαιριών μέσω ΙΝΕΠ και εξειδικευμένη επιμόρφωση από λοιπούς φορείς για την κατάρτιση των στελεχών (Δήμος & Νομικά πρόσωπα) Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής διεκπεραίωσης Εφαρμογή διακριτού και σαφούς πλαισίου στοχοθεσίας ανά οργανική μονάδα με μετρήσιμους αντιπροσωπευτικούς δείκτες αποτελεσματικότητας αποδοτικότητας. Ηλεκτρονική Βάση δεδομένων παρακολούθησης δεικτών Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας πρωτοκόλλησης και δια υπηρεσιακής διακίνησης εγγράφων με παράλληλη ψηφιακή αρχειοθέτηση Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων Εκσυγχρονισμός λειτουργικών συστημάτων (π.χ. λογισμικών) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, βελτίωση περιφερειακών Η/Υ, έγκαιρη καταγραφή και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

24 [24] 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθηση ς Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Σχεδιασμός και εφαρμογή νέων αποτελεσματικών διαδικασιών για την άμεση παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης δαπανών εσόδων και πρόβλεψη βημάτων για άμεση παρέμβαση. Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών στην οικονομική λειτουργία του Δήμου για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του ν. 4093/ Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Καταγραφή, περιγραφή, αξιολόγηση, αποδοτικότητα, της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έλεγχος των εισροών Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Σχεδιασμός προετοιμασία και εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Προμηθειών από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο των επιταγών της νομοθεσίας

25 [25] ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Αναπτύσσεται κάθε δράση ανά μέτρο και άξονα με την εκάστοτε εξειδίκευση δράσεων ως προς την ροή της διενέργειας δαπανών κατά τα έτη (8 ος μήνας) καθώς και η Πηγή χρηματοδότησης των δαπανών. Μετά την παράθεση των Πινάκων, παρουσιάζεται και ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός των Μέτρων Δράσεων κατά πηγή χρηματοδότησης συνολικά. Κωδικοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης: Π-1 = Ιδιοι Πόροι και γενικές τακτικές επιχορηγήσεις, Π-2=Εξειδικευμένες επιχορηγήσεις, Π-3= ΕΣΠΑ, Π-4=Πρόγρ. Δημ. Επενδύσεων, Π-5= ΣΑΤΑ, Π-6=ΘΗΣΕΑΣ, Π-7=Δωρεές ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1. Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι -ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής Π-1, Π-3, Π-4, , , ,00 αρμοδιότητας Π-5, Π-6, Π Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών Π-1, Π , ,58 0,00 διαδρομών ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης , , , , , ,00 Χαρακτηρισμός Νέα +Συνεχ. Νέα +Συνεχ. Χαρακτηρισμός Π-1, Π-3, Π-4, Νέα +Συνεχ. Π-5, Π-6 Π-5 Νέα +Συνεχ.

26 [26] ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,15 ΜΕΤΡΟ 1.3. Πολιτική Προστασία Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Κωδ. Δράσεων (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Πυροπροστασία , , ,00 Π-1, Π-2, Π-5 Συνεχ Αντισεισμική προστασία , , ,00 Π-5 Νέα Χαρακτηρισμός Αντιπλημμυρική προστασία , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.4. Ύδρευση - Αποχέτευση Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Κωδ. Δράσεων Π-1, Π (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού , , , Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης , , ,10 Π-1, Π-3, Π-6 Π-1, Π-3, Π-4, Π Επεξεργασία νερού (λύματα) , , ,00 Π-3, Π-4, Π-5, Π-6 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,1 ΜΕΤΡΟ 1.5. Ηλεκτροφωτισμός & Ενέργεια Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησ ης Συντήρηση και επέκταση δικτύου Π-1, Π , , ,00 ηλεκτροφωτισμού Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή , , ,00 Π-1, Π-3, Π-5 ΑΠΕ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Συνεχ. Χαρακτηρισμός Συνεχ. +Νέα Συνεχ. Συνεχ. Χαρακτηρισμός Νέα + Συνεχ. Νέα +Συνεχ

27 [27] Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.6. Προστασία Περιβάλλοντος & Πρασίνου Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χαρακτηρισμός Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων , , ,00 Π-5 Νέα +Συνεχ Βελτίωση κοιμητηρίων , , ,00 Π-1, Π-5 Νέα +Συνεχ Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Π-1 Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων Κωδ. Δράσεων ,00 0, ,00 Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ,00 0, ,00 ΜΕΤΡΟ 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη , , ,00 Π-1, Π-5 Χαρακτηρισμός Π-3 Συνεχ. - Νέα Χαρακτηρισμός Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Συνεχ Δήμου Χωροταξικός σχεδιασμός , , ,00 Π-4, Π-5, Π-6 Συνεχ Χώροι στάθμευσης , , ,00 Π-3 Νέα

28 [28] Κωδ. Δράσεων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ΜΕΤΡΟ 1.9. Προστασία ζώων συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χαρακτηρισμός Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων Π-1 Συνεχ , , ,00 συντροφιάς Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων , ,00 0,00 Π-1 Συνεχ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00

29 [29] ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 2.1. Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Π-4, Π , ,52 0,00 Αργοστολίου Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών Π-1, Π-2, Π , , ,00 υποδομών και υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ΑΞΟΝΑΣ 2 Χαρακτηρισμός Συνεχ. Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Χαρακτηρισμός Βελτίωση υποδομών παιδείας , , ,00 Π-7 Νέα Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Κωδ. Δράσεων Π-1, Π-2, Π-3, Π-5 ΜΕΤΡΟ 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων , , ,00 Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέρα της λειτουργικής Συνεχ. Χαρακτηρισμός Π-1 Συνεχ Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής , , ,00 Π-1, Π-3 Συνεχ. Συνεχ.

30 [30] Κωδ. Δράσεων προσφοράς ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 ΜΕΤΡΟ 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ - Χρηματοδότησ Δαπάνη ης , , ,00 Π-3, Π-5, Π Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Χαρακτηρισμός Συνεχ. Π-1 Συνεχ. Π-1 Συνεχ.

31 [31] ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 3 Κωδ. Δράσεων ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1.Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.1. Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση ΜΕΤΡΟ 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ όμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού , , , Προγράμματα ακτών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) , , , Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο , ,16 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Π-3 Νέα Π-3 Νέα Χαρακτηρισμός Χαρακτηρισμός Π-1 Συνεχ. +Νέα - Συνεχ. Π-1, Π-3 Π-3 Συνεχ. +Νέα Συνεχ. +Νέα ΜΕΤΡΟ 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων Κωδ. Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ Χαρακτη-

32 [32] Δράσεων όμενη Δαπάνη Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου , , , Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,35 Χρηματοδότησης Π-3, Π-4, Π-5 Π-5, Π-6 ρισμός Νέα + συνεχ. Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ όμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση - Νέα Π-3 Νέα Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων ,00 0, ,00 Π-3 Νέα Χαρακτηρισμός Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ,00 0, ,00 - Νέα

33 [33] Κωδ. Δράσεων ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.1. Διοικητική ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολο γι-ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης ΑΞΟΝΑΣ 4 Χαρακτηρισμός Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Π-1 Νέα 5.000, ,00 0,00 (CAF) Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» , , ,00 Π-1 Συνεχ Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των Συνεχ. παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής Π , , ,00 διεκπεραίωσης Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων 5.590, ,00 0,00 Π-1 Νέα Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Π-1, Π-4, Π-5 Νέα + Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθησης Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολο (8ος) ΠΗΓΗ γι-ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.2. Χαρακτηρισμός - Συνεχ. - Νέα - Νέα - Νέα

34 [34] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ α/α ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ (8 ος ) ΣΥΝΟΛΟ % ΔΑΠΑΝΗ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ , , ,25 72,75% 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , , ,00 19,55% 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ , , ,35 5,69% 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ,00 2,01% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 100%

35 [35] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ κατ έτος ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (8ος) ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π , , ,00 12,669 12,355 12,546 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π-2 ΕΣΠΑ Π , , ,00 3,696 4,110 3, , , ,75 48,230 59,522 52,668 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) Π , , ,72 15,634 18,376 16,711 ΣΑΤΑ Π-5 ΠΟΡΟΙ ΘΗΣΕΑ Π-6 ΔΩΡΕΕΣ Π , , ,20 12,034 5,638 9, ,99 0, ,99 4,924 0,000 2, ,92 0, ,92 2,812 0,000 1,707

36 [36] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΗΓΗ Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ , , , , , , , ,57 ΑΞΟΝΑΣ , , , , , , , ,47 ΑΞΟΝΑΣ , , , , , ,29 ΑΞΟΝΑΣ , , , , ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,58

37 [37] 3.2. : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Ε.Π. διατυπώνονται μετρήσιμοι δείκτες για την ικανοποίηση των στόχων, είτε/και κατά τη διαδικασία επίτευξής τους είτε/και κατά την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με το ΠΔ 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/2011 «Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του». Δεδομένου ότι τα ΕΠ των ΟΤΑ μετά Καλλικράτη έχουν το μέγιστο διετή ορίζοντα και η γραμματική ερμηνεία της διάταξης του ΠΔ για την ενδιάμεση αξιολόγηση, την τοποθετεί χρονικά, με ελάχιστους μήνες διαφορά, κοντά στην τελική αξιολόγηση. Είναι εύλογο ότι θεσπίστηκε για την εκτέλεση των επιχειρησιακών με ορίζοντα πενταετίας. Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου και περιλαμβάνει: Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκτίμηση υπολογισμός των μετρήσιμων δεικτών Εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η αξιοποίηση δεικτών αξιολόγησης και παρακολούθησης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται με γνώμονα τις σχεδιαζόμενες δράσεις που αφορούν στη βελτίωση επέκταση των 4 αξόνων. Υπάρχει ωστόσο και πλήθος άλλων δεικτών που αφορούν στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των οργανικών μονάδων οι οποίοι όμως αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε υπηρεσιακής στοχοθεσίας υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων. Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.

38 [38] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος TY-1 Αριθμός παρεμβάσεων σε σχολικά κτήρια Εκροών ΠΡ-1 Αριθμός παρεμβάσεων σε κοιμητήρια Εκροών ΤΥ-2 Αριθμός παρεμβάσεων σήμανσης Εκροών ΠΠ-1 Εργατοώρες υπηρεσιών πυροπροστασίας Εκροών ΤΥ-3 Αριθμός αναπλάσεων Αποτελέσματος ΔΠ-1 Συμμετέχοντες σε δράσεις περιβαλλοντικής Εκροών ευαισθητοποίησης ΤΥ-4 Αλλαγές λαμπτήρων επικράτειας Αποτελέσματος ΤΥ-5 Μελέτες που ολοκληρώθηκαν Εκροών ΤΥ-6 Αριθμός παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης Εκροών που υλοποιήθηκαν ΠΡ-2 Αριθμός παρεμβάσεων για την Εκροών περιβαλλοντική προστασία ΤΥ-7 Χιλιόμετρα Οδικού δικτύου που Αποτελέσματος συντηρήθηκαν ΑΕ-1 Ποσοστό εξοικονόμησης δαπανών Αποτελέσματος διαχείρισης αποβλήτων στη βάση προηγούμενου έτους ΔΕ-1 Αριθμός & μέτρα συντηρήσεων επισκευών δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ-2 Αριθμός νέων συνδέσεων ύδρευσης - αποχέτευσης Αποτελέσματος Αποτελέσματος ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος ΟΚ-1 Ωφελούμενοι δράσεων πρωτοβουλιών Εκροών κοινωνικής ενίσχυσης ΟΚ-2 Ωφελούμενοι δομών μέριμνας 3 ης ηλικίας Εκροών ΟΚ-3 Ωφελούμενοι δομών μέριμνας προσχολικής Εκροών ηλικίας ΚΕ-1 Ωφελούμενοι προγραμμάτων άθλησης Εκροών ΚΕ-2 Ωφελούμενοι προγραμμάτων πολιτισμού Εκροών ΚΕ-3 Αριθμός πολιτιστικών και αθλητικών Εκροών εκδηλώσεων - διοργανώσεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡ-1 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος Συμμετοχές σε εγχώρια και διεθνή for a

39 [39] προώθησης τουρισμού ΤΡ-2 Αριθμός Επισκεπτών τουριστικών θεματικών Εισροών θερέτρων ΔΟ-1 Έσοδα (%) τουριστικών θερέτρων επί των Αποτελέσματος Ιδίων Τακτικών Εσόδων ΠΔ-1 Αριθμός ωφελουμένων δια βίου κατάρτισης Εκροών ΠΔ-2 Αριθμός ωφελουμένων προγραμμάτων Εκροών προώθησης της απασχόλησης ΤΡ-3 Συναντήσεις συνεργασίες εκτός επικρατείας Εκροών (δείκτης εξωστρέφειας) ΔΠ-2 Ωφελούμενοι από μεταφορά επιχειρηματικής Εκροών τεχνογνωσίας και προώθησης τοπικών προϊόντων ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος ΑΔ-1 Συνολικές Ώρες επιμόρφωσης Εκροών ΔΟ-2 Μεταβολή οικονομικών δεικτών όπως Αποτελέσματος περιγράφονται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό ΔΔ-1 Αριθμός εγγράφων ψηφιακής διακίνησης Εκροών ΔΚ-1 Αριθμός διεκπεραιωμένων αιτημάτων αστικής Εκροών κατάστασης και ΚΕΠ ΔΠ-3 Ποσοστό εγκεκριμένων Αποτελέσματος συγχρηματοδοτήσεων επί των τακτικών εσόδων ΔΑ-1 Αριθμός Καταχωρήσεων στο Βιβλίο Εκροών Συμβάντων Δημοτικής Αστυνομίας ΠΔ-3 Αριθμός Καταχωρήσεων στο Βιβλίο Εκροών συμβάντων Φυλάκων Σχολικών Κτηρίων ΔΠ-4 Απορροφητικότητα εγκεκριμένων Αποτελέσματος έργων/μελετών/προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ Θησέας ΔΠ-5 Αριθμός δράσεων Ε.Π. που υλοποιήθηκαν Εκροών κατά Άξονα ΔΠ-6 Αριθμός δράσεων που Ε.Π. σε φάση Εκροών υλοποίησης ΔΔ-2 Αριθμός Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Εκροών Επιτρ. Π.Ζωής, Οικονομ. Επιτροπής και Επιτροπής Τουρισμού ΔΔ-3 Αριθμός Αποφάσεων αιρετών οργάνων Εκροών τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων ΔΟ-3 Έσοδα από Ακίνητη περιουσία Αποτελέσματος

40 [40] Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Ομάδα Έργου με την Δ/νση Προγραμματισμού συντάσσουν το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και το υποβάλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Έγκριση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το τελικό ολοκληρωμένο σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών προσώπων και έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Έλεγχος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δήμο Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ( ΦΣΗ ) ΞΝΘΗ Ιούλιος 2015 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου ( Φάση) 2015-2019 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ENOTHTA 1. ΕΙΣΓΩΓΗ... iii

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ... 2 1.1. Σκοπός... 2 1.2. Υπηρεσιακά σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης... 7 1.3. Δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2015 από 15/7/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα