ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Β

2 [2] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. 1.: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2.2. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ 8 ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.2. : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 [3] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την 17/2012 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς ενέκρινε, έπειτα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό (Α Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω ενεργειών δημοσιότητας συνοδευόμενο από ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, αποτέλεσε αντικείμενο γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και τέθηκε υπ όψιν των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κεφαλλονιάς προκειμένου να καταρτίσουν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης σε ευθυγράμμισης με τους Άξονες και τα Μέτρα και τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Κατόπιν της συγκέντρωσης όλου του υλικού που προέκυψε από τη διαδικασία της διαβούλευσης και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Νομικών Προσώπων, καταρτίζεται στο παρόν τεύχος η Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην οποία αναπτύσσεται ο επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός των προβλεπομένων δράσεων. Από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κεφαλλονιάς Προγράμματα δράσης απέστειλαν ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ), η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕΔΗΚΕ) και το Δημοτικό Ίδρυμα Γηροκομείο Αργοστολίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ, δεν προβλέπει επεκτατική επενδυτική δράση μεν και αφετέρου η λειτουργικός τους σχεδιασμός παρακολουθείται από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη καθώς οι εισροές του από τους Δήμους διέπονται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο περιλαμβάνεται ως δράση στόχος στο Ε.Π. του Δήμου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, η ορθολογικοποίηση της ολικής διαχείρισης στερών αποβλήτων στο πλαίσιο της οικονομικότητας. Το διαδημοτικό ΝΠΔΔ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έχει δικό του προϋπολογισμό και δεν χρηματοδοτείται από το Δήμο με οιονδήποτε τρόπο και διοικείται από διαδημοτικό διοικητικό συμβούλιο. Για την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης του ΕΠ, εργάστηκε η ομάδα έργου που αναφέρεται και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Περιεχόμενο και Διάρθρωση του Προγράμματος στο τεύχος Α Στρατηγικός Σχεδιασμός, κατά τον Επιχειρησιακό και Οικονομικό Προγραμματισμό, οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο Πίνακα των σταδίων Κατάρτισης του Ε.Π., μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η κατάρτιση της Β Ενότητας του Προγράμματος που αναφέρεται στον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό, ολοκληρώνεται με τα ακόλουθα βήματα: Βήμα 1 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης

4 [4] Καταρτίζονται σχέδια δράσης επί των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων αυτών, που εξειδικεύουν την επιχειρησιακή λειτουργία του Δήμου και των νομικών του Προσώπων προς επίτευξη των στόχων, της αποστολής τους και του οράματος. Βήμα 2 : Προγραμματισμός των δράσεων Καταρτίζεται ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και των εξειδικεύσεων αυτών. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας καταλήγει στον 8 ο μήνα του έτους 2014, οπότε και κατά το Ν. 3852/2010 λήγει η θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής. Βήμα 3 : Οικονομικός προγραμματισμός Καταρτίζεται ο προγραμματισμός δαπανών και πηγών χρηματοδότησης αυτών για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται η υλοποίηση ολοκλήρωση της δράσης, και όχι πέραν του 8 ου μήνα του Παράλληλα εξειδικεύονται και οι δείκτες παρακολούθησης των δράσεων. Βήμα 4 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Το τελικό και ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προωθείται για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η υλοποίηση του παρακολουθείται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και κατά το τελευταίο δίμηνο της παρούσας δημοτικής θητείας γίνεται η τελική του αξιολόγηση.

5 [5] ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα 6 Βήμα 7 Βήμα 8 Βήμα 9 Προετοιμασία & οργάνωση Περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Περιγραφή & αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Β ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Εξαρτάται άμεσα από την ΚΥΑ 47490/ ) Κατάρτιση σχεδίων δράσης Προγραμματισμός δράσεων έως 8/2014 Οικονομικός προγραμματισμός Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες ΣΤΑΔΙΟ Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Β ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑΔΙΟ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Σημειώνεται ότι ο οικονομικός προγραμματισμός είναι ευθυγραμμισμένος με το πλαίσιο οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ και τους αυστηρούς περιορισμούς που θέτει η ΚΥΑ 47490/ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». Αυτοί οι περιορισμοί που εξειδικεύουν τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, αφήνουν πολύ στενά περιθώρια επενδυτικής δραστηριότητας των ΟΤΑ και συνεπώς δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση της πληθώρας των αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας για επεκτατική διαχείριση και διοίκηση.

6 [6] ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. 1.: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Παρατίθενται οι Άξονες, τα Μέτρα, οι Δράσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς τους με τον εκάστοτε Φορέα Υλοποίησης. ΟΡΑΜΑ Η ανάδειξη της Κεφαλλονιάς σε έναν ελκυστικό τόπο που θέλεις να ζεις ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ευημερία του Δήμου Κεφαλλονιάς ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 1.1. Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

7 [7] ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1.3. Πολιτική Προστασία Πυροπροστασία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αντισεισμική προστασία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1.4 Ύδρευση - Αποχέτευση Αντιπλημμυρική προστασία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ Επεξεργασία νερού (λύματα) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ 1.5. Ηλεκτροφωτι σμός & Ενέργεια Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ΑΠΕ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ,

8 [8] Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 1.6. Προστασία Περιβάλλοντος και Πρασίνου Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Δ/νση Οικονομικών Βελτίωση κοιμητηρίων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, ΚΕΔΗΚΕ 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ ΦοΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής ενότητας Ιονίων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων ΦοΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής ενότητας Ιονίων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική ανάπτυξη Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία Δόμησης Χωροταξικός σχεδιασμός Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση

9 [9] Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία Δόμησης Χώροι στάθμευσης Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτική Αστυνομία, Δ/νση Οικονομικών 1.9. Προστασία ζώων συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων συντροφιάς Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

10 [10] ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 2.1. Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιδρυμα Δημοτικό Γηροκομείο Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών ΟΚΑΠ, Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Αυτ. Τμήμα Πρόνοιας ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Βελτίωση υποδομών παιδείας ΟΚΑΠ, Σχολικές Επιτροπές. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας ΟΚΑΠ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου ΟΚΑΠ Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοιν. Προστασίας & Δημόσιας Υγείας Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς ΚΕΔΗΚΕ, Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοιν. Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Προγραμματισμού

11 [11] 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα ΚΕΔΗΚΕ Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες ΚΕΔΗΚΕ, Αυ.Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Γραφείο δημάρχου ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 3.1.Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού & Απασχόλησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων Σύνολο των Υπηρεσιών και νομικών Προσώπων ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Γραφείο Δημάρχου Προγράμματα ακτών Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Αυτ. Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Δ/νση Τεχνικών

12 [12] Υπηρεσιών, Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, ΚΕΔΗΚΕ 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότητα ς Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Αυτ. Τμήμα Τουριστικής ανάπτυξης Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Δ/νση Προγραμματισμο Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία Δ/νση Προγραμματισμού ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 4.1. Διοικητική Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) Δ/νση ΚΕΠ, Αυτοτελές

13 [13] ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης, Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας - Κοιν. Προστασίας ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ, Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής διεκπεραίωσης Σύνολο Υπηρεσιών Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση Προγραμματισμού Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθησης Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

14 [14]

15 [15] 2.2. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ 8 ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2014 Αναπτύσσεται ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και των εξειδικεύσεων αυτών. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας καταλήγει στον 8 ο μήνα του έτους 2014, οπότε και κατά το Ν. 3852/2010 λήγει η θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής. ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής αρμοδιότητας Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Μελέτες αγροτικής οδοποιίας, έργα συντήρησης και επισκευής αγροτικής οδοποιίας, τοπογραφικές εργασίες, εσωτερική οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεις, προμήθειες σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, αναπλάσεις δρομίσκων, προστατευτικά κιγκλιδώματα, πλακοστρώσεις, διανοίξεις, επεκτάσεις πεζοδρομίων, τοιχεία αντιστήριξης, κλπ Ανάδειξη πεζοπορικής διαδρομής για την ανάδειξη της Αρχαίας Κράνης, και πεζοπορικής διαδρομής Αγίου Νικολάου ΔΕ Ελειού Πρόννων Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων σε Δημοτικές Ενότητες, μελέτες αξιοποίησης τουριστικών περιπτέρων, αναπλάσεις παραλιακών ζωνών, κατεδαφίσεις, εργασίες αποπεράτωσης και μικροεπισκευές ΚΧ Επισκευές και συντηρήσεις εξοπλισμού εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών

16 [16] 1.3. Πολιτική Προστασία 1.4 Ύδρευση - Αποχέτευση 1.5. Ηλεκτροφ ωτισμός & Ενέργεια Πυροπροστασία Αντισεισμική προστασία Αντιπλημμυρική προστασία Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Επεξεργασία νερού (λύματα) Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ΑΠΕ Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους, όλων των δημοτικών ενοτήτων, αντιπυρικές ζώνες, παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης βαρέων υλικών και καθαρισμός ρεμάτων. Έλεγχος στατικής επάρκειας και σεισμικής τρωτότητας σχολικών κτηρίων Διαμόρφωση κοίτης χειμάρρων και απορροών, εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, Συναντήσεις εργασίας συνεργασίας εθελοντικών ομάδων (ΚΕΔΗΚΕ) Αξιοποιήσεις- επισκευές γεωτρήσεων, στεγανοποιήσεις δεξαμενών, βελτίωση περιβάλλοντος χώρου, ανορύξεις γεωτρήσεων, μελέτες βελτιώσεων, τοπογραφικά υπόβαθρα. Αντικαταστάσεις δικτύου ύδρευσης, νέες συνδέσεις, καταργήσεις αμιαντοσωλήνων, επισκευές καθαρισμοί αποχετευτικών δικτύων ομβρίων, Μελέτες ύδρευσης, τοπογραφικές εργασίες ψηφιοποίηση υποβάθρων, Νέα αποχετευτικά έργα, αγωγοί και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, έργα συλλογής και διάθεσης λυμάτων, υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, Μελέτες αποχέτευσης Καθαρισμοί δεξαμενών, απεντομώσεις, συντηρήσεις υποσταθμών. Μονάδες αφαλάτωσης περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, βυθομετρήσεις, μελέτη βιολογικών, κομπακτ βιολογικοί, μελέτες ανάπτυξης μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού, προμήθεια τράκτορα, αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο, συνδέσεις με κοινωφελή δίκτυα. Συντηρήσεις δικτύου και εξοπλισμού ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου, επεκτάσεις ΦΟΠ. Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών μονάδων, κολυμβητηρίου, Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού καταστήματος, Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης αθλητικών πολιτιστικών

17 [17] 1.6. Προστασί α Περιβάλλοντος και Πρασίνου 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένη ς Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική ανάπτυξη 1.9. Προστασί α ζώων Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Βελτίωση κοιμητηρίων Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Δήμου Χωροταξικός σχεδιασμός Χώροι στάθμευσης Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων συντροφιάς εγκαταστάσεων (ΚΕΔΗΚΕ) Εκσυγχρονισμός δημοτικών σφαγείων για την ευθυγράμμιση με την κοινοτική νομοθεσία. Μελέτη εκσυγχρονισμού, επισκευή και ανακαίνιση Εργασίες αποκατάστασης ανακαίνιση κοιμητηρίων, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, αντιστηρίξεις, εργασίες διαμόρφωσης χώρων κοιμητηρίων Καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης, (ΚΕΔΗΚΕ) Γιορτή Ανακύκλωσης (ΚΕΔΗΚΕ) Περιβαλλοντικές Ημερίδες στα σχολεία (ΚΕΔΗΚΕ) Εκδηλώσεις Παγκόσμιων Ημερών (ΚΕΔΗΚΕ) Καθαρισμός Ακτών (ΚΕΔΗΚΕ) Ημερίδα με WWF (ΚΕΔΗΚΕ) Αποκατάσταση χώρων ΧΑΔΑ Σε συνεργασία με την ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ (ΦοΔΣΑ) που είναι υπεύθυνη Ολικής Διαχείρισης Αποβλήτων, επιδιώκεται η καλύτερη κατανομή των συντελεστών παραγωγής με στόχο την ορθολογική διενέργεια δαπανώ και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών Υπαγωγή αυθαιρέτων δημοτικών κτισμάτων στο ν. 4014, Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων, αρχιτεκτονικής μελέτης, ΜΠΕ. ΣΧΟΑΠ, Πολεοδομική μελέτη επέκταση αναθεώρησης σχεδίου πόλεως, γεωλογική μελέτη καταλληλότητας πόλεως, μελέτη κτηματογράφησης Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου στο πλαίσιο του ΕΠ. ΟΣΑΑ για την ανάδειξη περιοχών Υλοποίηση προγράμματος προστασίας ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με φιλοζωϊκό σύλλογο

18 [18] συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων Εργασίες σύνταξης προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών για πρότυπο κέντρο καταλύματος αδέσποτων ζώων

19 [19] ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών Βελτίωση υποδομών παιδείας Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς Ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, διαχείρισης Δημοτικού Ιδρύματος Εξυπηρέτηση αναγκών πληθυσμού 3 ης ηλικίας Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ (ΟΚΑΠ), Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Μελέτες επέκτασης σχολικών κτηρίων, διαμορφώσεις χώρων σχολικών κτηρίων, Επισκευές σχολικών κτηρίων, Εξωραϊσμός Δημ. Βιβλιοθηκών (ΟΚΑΠ) Εξυπηρέτηση αναγκών πληθυσμού για βρεφονηπιακούς σταθμούς (ΟΚΑΠ) Ενίσχυση κοινωνικών ευπαθών ομάδων με στόχο την κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση της φτώχειας Εκδηλώσεις έκφρασης και συνοχής κοινωνικών ομάδων (ΚΕΔΗΚΕ), μνημόνια συνεργασίας κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού Στήριξη εθελοντικών δράσεων δασοπυρόσβεσης, Δράσεις εξυπηρέτησης μετακίνησης δημοτών μη συνδεδεμένων περιοχών με συγκοινωνιακές γραμμές. (ΚΕΔΗΚΕ)

20 [20] 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες Βελτιωτικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεφαλλονιάς Φιλαρμονικές Δημοτικών Ενοτήτων, Χορωδιακά σχήματα, Μαντολινάτες, Εικαστικά Εργαστήρια, Μπαλέτα, Χορευτικά, Θεατρικά εργαστήρια, Δημοτικοί Κινηματογράφοι, Οπερα, Εποχικές εορταστικές εκδηλώσεις, Θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις (ΚΕΔΗΚΕ) Αθλητικά Προγράμματα παίδων ενηλίκων ΑΜΕΑ 3ης ηλικίας, γυναικών, ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, Διοργανώσεις Αθλητικών θεσμοποιημένων αγώνων, Ημερίδες προώθησης αθλητικού τρόπου ζωής (ΚΕΔΗΚΕ)

21 [21] ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων / νέας τεχνογνωσίας Αξιοποίηση όλων των μελλοντικών ευκαιριών μέσω προσκλήσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την βελτίωση την ενίσχυση της απασχόλησης. Ενεργό παρουσία του Δήμου σε εκθέσεις fora κλπ διοργάνωσης τρίτων με σκοπό την προώθηση του θεματικού και κλασικού τουρισμού Προγράμματα ακτών Διαμόρφωση και εξοπλισμός πολυσύχναστων παραλιών για την τήρηση προαπαιτουμένων προγράμματος ακτών Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο Προωθητικές ενέργειες τουριστικού τομέα με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής Διακρατικές συνεργασίες συγχρηματοδοτούμενες για την προώθηση θεματικών αντικειμένων. Ιστότοπος δημόσιας επικοινωνίας & έκφρασης - Forum νέων πρωτοβουλίας Κοινωφελούς

22 [22] 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότ ητας Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία Επιχείρησης Εργασίες και υπηρεσίες εξωραϊσμού των τουριστικών θερέτρων που διαχειρίζεται ο Δήμος Κεφαλλονιάς διαμορφώσεις επισκευές - μελέτες Εργασίες και Μελέτες για την κατασκευή ή αποκατάσταση ή επέκταση υποδομών τουριστικών λιμένων, εκθεσιακών χώρων, αγιαλών και παραλιών, αλιευτικών καταφυγίων.προώθηση Λαογραφικής Παράδοσης, Θεματικών Μουσειακών χώρων. Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών περιουσίας Δήμου (οπτικές ίνες) χωρίς δαπάνη με προβλεπόμενα ανταποδοτικότητα Συμμετοχή του Δήμου ως Φορέα υλοποίησης προγραμμάτων συνεργασίας τοπικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Βελτίωση υποδομών και κοινόχρηστων χώρων στην ζώνη της Ρομπόλας με σκοπό την ανάδειξη του τοπικού προϊόντος και την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών Συμμετοχή του Δήμου ως Φορέα παρακολούθησης προγραμμάτων για την διευκόλυνση της πρόσβασης των τοπικών επιχειρήσεων στην χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων

23 [23] ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Διοικητική ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» Εφαρμογή του ευρωπαϊκού προτύπου CAF καταρχήν στις υπηρεσίες διεκπεραίωσης αιτήσεων πολιτών Δ/νση ΚΕΠ, Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης και Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας-Κοιν. Προστασίας-Δημόσιας Υγείας Βέλτιστη δυνατή Αξιοποίηση των επιμορφωτικών ευκαιριών μέσω ΙΝΕΠ και εξειδικευμένη επιμόρφωση από λοιπούς φορείς για την κατάρτιση των στελεχών (Δήμος & Νομικά πρόσωπα) Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής διεκπεραίωσης Εφαρμογή διακριτού και σαφούς πλαισίου στοχοθεσίας ανά οργανική μονάδα με μετρήσιμους αντιπροσωπευτικούς δείκτες αποτελεσματικότητας αποδοτικότητας. Ηλεκτρονική Βάση δεδομένων παρακολούθησης δεικτών Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας πρωτοκόλλησης και δια υπηρεσιακής διακίνησης εγγράφων με παράλληλη ψηφιακή αρχειοθέτηση Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων Εκσυγχρονισμός λειτουργικών συστημάτων (π.χ. λογισμικών) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, βελτίωση περιφερειακών Η/Υ, έγκαιρη καταγραφή και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

24 [24] 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθηση ς Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Σχεδιασμός και εφαρμογή νέων αποτελεσματικών διαδικασιών για την άμεση παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης δαπανών εσόδων και πρόβλεψη βημάτων για άμεση παρέμβαση. Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών στην οικονομική λειτουργία του Δήμου για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του ν. 4093/ Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Καταγραφή, περιγραφή, αξιολόγηση, αποδοτικότητα, της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έλεγχος των εισροών Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Σχεδιασμός προετοιμασία και εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Προμηθειών από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο των επιταγών της νομοθεσίας

25 [25] ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Αναπτύσσεται κάθε δράση ανά μέτρο και άξονα με την εκάστοτε εξειδίκευση δράσεων ως προς την ροή της διενέργειας δαπανών κατά τα έτη (8 ος μήνας) καθώς και η Πηγή χρηματοδότησης των δαπανών. Μετά την παράθεση των Πινάκων, παρουσιάζεται και ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός των Μέτρων Δράσεων κατά πηγή χρηματοδότησης συνολικά. Κωδικοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης: Π-1 = Ιδιοι Πόροι και γενικές τακτικές επιχορηγήσεις, Π-2=Εξειδικευμένες επιχορηγήσεις, Π-3= ΕΣΠΑ, Π-4=Πρόγρ. Δημ. Επενδύσεων, Π-5= ΣΑΤΑ, Π-6=ΘΗΣΕΑΣ, Π-7=Δωρεές ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1. Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι -ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής Π-1, Π-3, Π-4, , , ,00 αρμοδιότητας Π-5, Π-6, Π Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών Π-1, Π , ,58 0,00 διαδρομών ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης , , , , , ,00 Χαρακτηρισμός Νέα +Συνεχ. Νέα +Συνεχ. Χαρακτηρισμός Π-1, Π-3, Π-4, Νέα +Συνεχ. Π-5, Π-6 Π-5 Νέα +Συνεχ.

26 [26] ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,15 ΜΕΤΡΟ 1.3. Πολιτική Προστασία Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Κωδ. Δράσεων (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Πυροπροστασία , , ,00 Π-1, Π-2, Π-5 Συνεχ Αντισεισμική προστασία , , ,00 Π-5 Νέα Χαρακτηρισμός Αντιπλημμυρική προστασία , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.4. Ύδρευση - Αποχέτευση Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Κωδ. Δράσεων Π-1, Π (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού , , , Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης , , ,10 Π-1, Π-3, Π-6 Π-1, Π-3, Π-4, Π Επεξεργασία νερού (λύματα) , , ,00 Π-3, Π-4, Π-5, Π-6 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,1 ΜΕΤΡΟ 1.5. Ηλεκτροφωτισμός & Ενέργεια Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησ ης Συντήρηση και επέκταση δικτύου Π-1, Π , , ,00 ηλεκτροφωτισμού Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή , , ,00 Π-1, Π-3, Π-5 ΑΠΕ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Συνεχ. Χαρακτηρισμός Συνεχ. +Νέα Συνεχ. Συνεχ. Χαρακτηρισμός Νέα + Συνεχ. Νέα +Συνεχ

27 [27] Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.6. Προστασία Περιβάλλοντος & Πρασίνου Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χαρακτηρισμός Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων , , ,00 Π-5 Νέα +Συνεχ Βελτίωση κοιμητηρίων , , ,00 Π-1, Π-5 Νέα +Συνεχ Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Π-1 Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων Κωδ. Δράσεων ,00 0, ,00 Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ,00 0, ,00 ΜΕΤΡΟ 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη , , ,00 Π-1, Π-5 Χαρακτηρισμός Π-3 Συνεχ. - Νέα Χαρακτηρισμός Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Συνεχ Δήμου Χωροταξικός σχεδιασμός , , ,00 Π-4, Π-5, Π-6 Συνεχ Χώροι στάθμευσης , , ,00 Π-3 Νέα

28 [28] Κωδ. Δράσεων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ΜΕΤΡΟ 1.9. Προστασία ζώων συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χαρακτηρισμός Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων Π-1 Συνεχ , , ,00 συντροφιάς Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων , ,00 0,00 Π-1 Συνεχ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00

29 [29] ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 2.1. Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Π-4, Π , ,52 0,00 Αργοστολίου Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών Π-1, Π-2, Π , , ,00 υποδομών και υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ΑΞΟΝΑΣ 2 Χαρακτηρισμός Συνεχ. Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Χαρακτηρισμός Βελτίωση υποδομών παιδείας , , ,00 Π-7 Νέα Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Κωδ. Δράσεων Π-1, Π-2, Π-3, Π-5 ΜΕΤΡΟ 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων , , ,00 Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέρα της λειτουργικής Συνεχ. Χαρακτηρισμός Π-1 Συνεχ Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής , , ,00 Π-1, Π-3 Συνεχ. Συνεχ.

30 [30] Κωδ. Δράσεων προσφοράς ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 ΜΕΤΡΟ 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ - Χρηματοδότησ Δαπάνη ης , , ,00 Π-3, Π-5, Π Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Χαρακτηρισμός Συνεχ. Π-1 Συνεχ. Π-1 Συνεχ.

31 [31] ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 3 Κωδ. Δράσεων ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1.Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.1. Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση ΜΕΤΡΟ 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ όμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού , , , Προγράμματα ακτών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) , , , Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο , ,16 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Π-3 Νέα Π-3 Νέα Χαρακτηρισμός Χαρακτηρισμός Π-1 Συνεχ. +Νέα - Συνεχ. Π-1, Π-3 Π-3 Συνεχ. +Νέα Συνεχ. +Νέα ΜΕΤΡΟ 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων Κωδ. Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ Χαρακτη-

32 [32] Δράσεων όμενη Δαπάνη Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου , , , Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,35 Χρηματοδότησης Π-3, Π-4, Π-5 Π-5, Π-6 ρισμός Νέα + συνεχ. Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ όμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση - Νέα Π-3 Νέα Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων ,00 0, ,00 Π-3 Νέα Χαρακτηρισμός Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ,00 0, ,00 - Νέα

33 [33] Κωδ. Δράσεων ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.1. Διοικητική ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολο γι-ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης ΑΞΟΝΑΣ 4 Χαρακτηρισμός Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Π-1 Νέα 5.000, ,00 0,00 (CAF) Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» , , ,00 Π-1 Συνεχ Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των Συνεχ. παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής Π , , ,00 διεκπεραίωσης Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων 5.590, ,00 0,00 Π-1 Νέα Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Π-1, Π-4, Π-5 Νέα + Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθησης Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολο (8ος) ΠΗΓΗ γι-ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.2. Χαρακτηρισμός - Συνεχ. - Νέα - Νέα - Νέα

34 [34] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ α/α ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ (8 ος ) ΣΥΝΟΛΟ % ΔΑΠΑΝΗ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ , , ,25 72,75% 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , , ,00 19,55% 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ , , ,35 5,69% 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ,00 2,01% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 100%

35 [35] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ κατ έτος ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (8ος) ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π , , ,00 12,669 12,355 12,546 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π-2 ΕΣΠΑ Π , , ,00 3,696 4,110 3, , , ,75 48,230 59,522 52,668 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) Π , , ,72 15,634 18,376 16,711 ΣΑΤΑ Π-5 ΠΟΡΟΙ ΘΗΣΕΑ Π-6 ΔΩΡΕΕΣ Π , , ,20 12,034 5,638 9, ,99 0, ,99 4,924 0,000 2, ,92 0, ,92 2,812 0,000 1,707

36 [36] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΗΓΗ Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ , , , , , , , ,57 ΑΞΟΝΑΣ , , , , , , , ,47 ΑΞΟΝΑΣ , , , , , ,29 ΑΞΟΝΑΣ , , , , ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,58

37 [37] 3.2. : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Ε.Π. διατυπώνονται μετρήσιμοι δείκτες για την ικανοποίηση των στόχων, είτε/και κατά τη διαδικασία επίτευξής τους είτε/και κατά την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με το ΠΔ 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/2011 «Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του». Δεδομένου ότι τα ΕΠ των ΟΤΑ μετά Καλλικράτη έχουν το μέγιστο διετή ορίζοντα και η γραμματική ερμηνεία της διάταξης του ΠΔ για την ενδιάμεση αξιολόγηση, την τοποθετεί χρονικά, με ελάχιστους μήνες διαφορά, κοντά στην τελική αξιολόγηση. Είναι εύλογο ότι θεσπίστηκε για την εκτέλεση των επιχειρησιακών με ορίζοντα πενταετίας. Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου και περιλαμβάνει: Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκτίμηση υπολογισμός των μετρήσιμων δεικτών Εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η αξιοποίηση δεικτών αξιολόγησης και παρακολούθησης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται με γνώμονα τις σχεδιαζόμενες δράσεις που αφορούν στη βελτίωση επέκταση των 4 αξόνων. Υπάρχει ωστόσο και πλήθος άλλων δεικτών που αφορούν στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των οργανικών μονάδων οι οποίοι όμως αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε υπηρεσιακής στοχοθεσίας υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων. Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.

38 [38] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος TY-1 Αριθμός παρεμβάσεων σε σχολικά κτήρια Εκροών ΠΡ-1 Αριθμός παρεμβάσεων σε κοιμητήρια Εκροών ΤΥ-2 Αριθμός παρεμβάσεων σήμανσης Εκροών ΠΠ-1 Εργατοώρες υπηρεσιών πυροπροστασίας Εκροών ΤΥ-3 Αριθμός αναπλάσεων Αποτελέσματος ΔΠ-1 Συμμετέχοντες σε δράσεις περιβαλλοντικής Εκροών ευαισθητοποίησης ΤΥ-4 Αλλαγές λαμπτήρων επικράτειας Αποτελέσματος ΤΥ-5 Μελέτες που ολοκληρώθηκαν Εκροών ΤΥ-6 Αριθμός παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης Εκροών που υλοποιήθηκαν ΠΡ-2 Αριθμός παρεμβάσεων για την Εκροών περιβαλλοντική προστασία ΤΥ-7 Χιλιόμετρα Οδικού δικτύου που Αποτελέσματος συντηρήθηκαν ΑΕ-1 Ποσοστό εξοικονόμησης δαπανών Αποτελέσματος διαχείρισης αποβλήτων στη βάση προηγούμενου έτους ΔΕ-1 Αριθμός & μέτρα συντηρήσεων επισκευών δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ-2 Αριθμός νέων συνδέσεων ύδρευσης - αποχέτευσης Αποτελέσματος Αποτελέσματος ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος ΟΚ-1 Ωφελούμενοι δράσεων πρωτοβουλιών Εκροών κοινωνικής ενίσχυσης ΟΚ-2 Ωφελούμενοι δομών μέριμνας 3 ης ηλικίας Εκροών ΟΚ-3 Ωφελούμενοι δομών μέριμνας προσχολικής Εκροών ηλικίας ΚΕ-1 Ωφελούμενοι προγραμμάτων άθλησης Εκροών ΚΕ-2 Ωφελούμενοι προγραμμάτων πολιτισμού Εκροών ΚΕ-3 Αριθμός πολιτιστικών και αθλητικών Εκροών εκδηλώσεων - διοργανώσεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡ-1 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος Συμμετοχές σε εγχώρια και διεθνή for a

39 [39] προώθησης τουρισμού ΤΡ-2 Αριθμός Επισκεπτών τουριστικών θεματικών Εισροών θερέτρων ΔΟ-1 Έσοδα (%) τουριστικών θερέτρων επί των Αποτελέσματος Ιδίων Τακτικών Εσόδων ΠΔ-1 Αριθμός ωφελουμένων δια βίου κατάρτισης Εκροών ΠΔ-2 Αριθμός ωφελουμένων προγραμμάτων Εκροών προώθησης της απασχόλησης ΤΡ-3 Συναντήσεις συνεργασίες εκτός επικρατείας Εκροών (δείκτης εξωστρέφειας) ΔΠ-2 Ωφελούμενοι από μεταφορά επιχειρηματικής Εκροών τεχνογνωσίας και προώθησης τοπικών προϊόντων ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος ΑΔ-1 Συνολικές Ώρες επιμόρφωσης Εκροών ΔΟ-2 Μεταβολή οικονομικών δεικτών όπως Αποτελέσματος περιγράφονται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό ΔΔ-1 Αριθμός εγγράφων ψηφιακής διακίνησης Εκροών ΔΚ-1 Αριθμός διεκπεραιωμένων αιτημάτων αστικής Εκροών κατάστασης και ΚΕΠ ΔΠ-3 Ποσοστό εγκεκριμένων Αποτελέσματος συγχρηματοδοτήσεων επί των τακτικών εσόδων ΔΑ-1 Αριθμός Καταχωρήσεων στο Βιβλίο Εκροών Συμβάντων Δημοτικής Αστυνομίας ΠΔ-3 Αριθμός Καταχωρήσεων στο Βιβλίο Εκροών συμβάντων Φυλάκων Σχολικών Κτηρίων ΔΠ-4 Απορροφητικότητα εγκεκριμένων Αποτελέσματος έργων/μελετών/προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ Θησέας ΔΠ-5 Αριθμός δράσεων Ε.Π. που υλοποιήθηκαν Εκροών κατά Άξονα ΔΠ-6 Αριθμός δράσεων που Ε.Π. σε φάση Εκροών υλοποίησης ΔΔ-2 Αριθμός Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Εκροών Επιτρ. Π.Ζωής, Οικονομ. Επιτροπής και Επιτροπής Τουρισμού ΔΔ-3 Αριθμός Αποφάσεων αιρετών οργάνων Εκροών τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων ΔΟ-3 Έσοδα από Ακίνητη περιουσία Αποτελέσματος

40 [40] Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Ομάδα Έργου με την Δ/νση Προγραμματισμού συντάσσουν το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και το υποβάλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Έγκριση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το τελικό ολοκληρωμένο σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών προσώπων και έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Έλεγχος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δήμο Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΟΤΑ, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το τρέχον διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου εκπονούν το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών, τοπικών επενδύσεων και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ΣΑΤΑ: -80% ΚΑΠ: -70% Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Και αν είμαστε «μικρά ψαράκια που κολυμπούν αντίθετα στο ρεύμα» Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Μπορούμε με «λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7, 71202 - Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ.Βλασάκης Τηλέφωνο : 2813 404540 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα