ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Β

2 [2] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. 1.: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2.2. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ 8 ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.2. : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 [3] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την 17/2012 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς ενέκρινε, έπειτα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό (Α Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω ενεργειών δημοσιότητας συνοδευόμενο από ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, αποτέλεσε αντικείμενο γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και τέθηκε υπ όψιν των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κεφαλλονιάς προκειμένου να καταρτίσουν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης σε ευθυγράμμισης με τους Άξονες και τα Μέτρα και τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Κατόπιν της συγκέντρωσης όλου του υλικού που προέκυψε από τη διαδικασία της διαβούλευσης και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Νομικών Προσώπων, καταρτίζεται στο παρόν τεύχος η Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην οποία αναπτύσσεται ο επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός των προβλεπομένων δράσεων. Από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κεφαλλονιάς Προγράμματα δράσης απέστειλαν ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ), η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕΔΗΚΕ) και το Δημοτικό Ίδρυμα Γηροκομείο Αργοστολίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ, δεν προβλέπει επεκτατική επενδυτική δράση μεν και αφετέρου η λειτουργικός τους σχεδιασμός παρακολουθείται από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη καθώς οι εισροές του από τους Δήμους διέπονται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο περιλαμβάνεται ως δράση στόχος στο Ε.Π. του Δήμου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, η ορθολογικοποίηση της ολικής διαχείρισης στερών αποβλήτων στο πλαίσιο της οικονομικότητας. Το διαδημοτικό ΝΠΔΔ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έχει δικό του προϋπολογισμό και δεν χρηματοδοτείται από το Δήμο με οιονδήποτε τρόπο και διοικείται από διαδημοτικό διοικητικό συμβούλιο. Για την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης του ΕΠ, εργάστηκε η ομάδα έργου που αναφέρεται και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Περιεχόμενο και Διάρθρωση του Προγράμματος στο τεύχος Α Στρατηγικός Σχεδιασμός, κατά τον Επιχειρησιακό και Οικονομικό Προγραμματισμό, οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο Πίνακα των σταδίων Κατάρτισης του Ε.Π., μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η κατάρτιση της Β Ενότητας του Προγράμματος που αναφέρεται στον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό, ολοκληρώνεται με τα ακόλουθα βήματα: Βήμα 1 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης

4 [4] Καταρτίζονται σχέδια δράσης επί των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων αυτών, που εξειδικεύουν την επιχειρησιακή λειτουργία του Δήμου και των νομικών του Προσώπων προς επίτευξη των στόχων, της αποστολής τους και του οράματος. Βήμα 2 : Προγραμματισμός των δράσεων Καταρτίζεται ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και των εξειδικεύσεων αυτών. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας καταλήγει στον 8 ο μήνα του έτους 2014, οπότε και κατά το Ν. 3852/2010 λήγει η θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής. Βήμα 3 : Οικονομικός προγραμματισμός Καταρτίζεται ο προγραμματισμός δαπανών και πηγών χρηματοδότησης αυτών για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται η υλοποίηση ολοκλήρωση της δράσης, και όχι πέραν του 8 ου μήνα του Παράλληλα εξειδικεύονται και οι δείκτες παρακολούθησης των δράσεων. Βήμα 4 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Το τελικό και ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προωθείται για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η υλοποίηση του παρακολουθείται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και κατά το τελευταίο δίμηνο της παρούσας δημοτικής θητείας γίνεται η τελική του αξιολόγηση.

5 [5] ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα 6 Βήμα 7 Βήμα 8 Βήμα 9 Προετοιμασία & οργάνωση Περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Περιγραφή & αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Β ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Εξαρτάται άμεσα από την ΚΥΑ 47490/ ) Κατάρτιση σχεδίων δράσης Προγραμματισμός δράσεων έως 8/2014 Οικονομικός προγραμματισμός Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες ΣΤΑΔΙΟ Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Β ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑΔΙΟ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Σημειώνεται ότι ο οικονομικός προγραμματισμός είναι ευθυγραμμισμένος με το πλαίσιο οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ και τους αυστηρούς περιορισμούς που θέτει η ΚΥΑ 47490/ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». Αυτοί οι περιορισμοί που εξειδικεύουν τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, αφήνουν πολύ στενά περιθώρια επενδυτικής δραστηριότητας των ΟΤΑ και συνεπώς δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση της πληθώρας των αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας για επεκτατική διαχείριση και διοίκηση.

6 [6] ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. 1.: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Παρατίθενται οι Άξονες, τα Μέτρα, οι Δράσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς τους με τον εκάστοτε Φορέα Υλοποίησης. ΟΡΑΜΑ Η ανάδειξη της Κεφαλλονιάς σε έναν ελκυστικό τόπο που θέλεις να ζεις ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ευημερία του Δήμου Κεφαλλονιάς ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 1.1. Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

7 [7] ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1.3. Πολιτική Προστασία Πυροπροστασία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αντισεισμική προστασία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1.4 Ύδρευση - Αποχέτευση Αντιπλημμυρική προστασία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ Επεξεργασία νερού (λύματα) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ 1.5. Ηλεκτροφωτι σμός & Ενέργεια Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ΑΠΕ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ,

8 [8] Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 1.6. Προστασία Περιβάλλοντος και Πρασίνου Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Δ/νση Οικονομικών Βελτίωση κοιμητηρίων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, ΚΕΔΗΚΕ 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ ΦοΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής ενότητας Ιονίων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων ΦοΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής ενότητας Ιονίων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική ανάπτυξη Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία Δόμησης Χωροταξικός σχεδιασμός Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση

9 [9] Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία Δόμησης Χώροι στάθμευσης Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτική Αστυνομία, Δ/νση Οικονομικών 1.9. Προστασία ζώων συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων συντροφιάς Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

10 [10] ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 2.1. Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιδρυμα Δημοτικό Γηροκομείο Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών ΟΚΑΠ, Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Αυτ. Τμήμα Πρόνοιας ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Βελτίωση υποδομών παιδείας ΟΚΑΠ, Σχολικές Επιτροπές. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας ΟΚΑΠ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου ΟΚΑΠ Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοιν. Προστασίας & Δημόσιας Υγείας Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς ΚΕΔΗΚΕ, Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοιν. Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Προγραμματισμού

11 [11] 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα ΚΕΔΗΚΕ Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες ΚΕΔΗΚΕ, Αυ.Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Γραφείο δημάρχου ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 3.1.Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού & Απασχόλησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων Σύνολο των Υπηρεσιών και νομικών Προσώπων ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Γραφείο Δημάρχου Προγράμματα ακτών Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Αυτ. Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Δ/νση Τεχνικών

12 [12] Υπηρεσιών, Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, ΚΕΔΗΚΕ 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότητα ς Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Αυτ. Τμήμα Τουριστικής ανάπτυξης Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Δ/νση Προγραμματισμο Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία Δ/νση Προγραμματισμού ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 4.1. Διοικητική Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) Δ/νση ΚΕΠ, Αυτοτελές

13 [13] ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης, Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας - Κοιν. Προστασίας ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ, Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής διεκπεραίωσης Σύνολο Υπηρεσιών Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση Προγραμματισμού Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθησης Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

14 [14]

15 [15] 2.2. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ 8 ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2014 Αναπτύσσεται ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και των εξειδικεύσεων αυτών. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας καταλήγει στον 8 ο μήνα του έτους 2014, οπότε και κατά το Ν. 3852/2010 λήγει η θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής. ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής αρμοδιότητας Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Μελέτες αγροτικής οδοποιίας, έργα συντήρησης και επισκευής αγροτικής οδοποιίας, τοπογραφικές εργασίες, εσωτερική οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεις, προμήθειες σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, αναπλάσεις δρομίσκων, προστατευτικά κιγκλιδώματα, πλακοστρώσεις, διανοίξεις, επεκτάσεις πεζοδρομίων, τοιχεία αντιστήριξης, κλπ Ανάδειξη πεζοπορικής διαδρομής για την ανάδειξη της Αρχαίας Κράνης, και πεζοπορικής διαδρομής Αγίου Νικολάου ΔΕ Ελειού Πρόννων Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων σε Δημοτικές Ενότητες, μελέτες αξιοποίησης τουριστικών περιπτέρων, αναπλάσεις παραλιακών ζωνών, κατεδαφίσεις, εργασίες αποπεράτωσης και μικροεπισκευές ΚΧ Επισκευές και συντηρήσεις εξοπλισμού εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών

16 [16] 1.3. Πολιτική Προστασία 1.4 Ύδρευση - Αποχέτευση 1.5. Ηλεκτροφ ωτισμός & Ενέργεια Πυροπροστασία Αντισεισμική προστασία Αντιπλημμυρική προστασία Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Επεξεργασία νερού (λύματα) Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ΑΠΕ Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους, όλων των δημοτικών ενοτήτων, αντιπυρικές ζώνες, παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης βαρέων υλικών και καθαρισμός ρεμάτων. Έλεγχος στατικής επάρκειας και σεισμικής τρωτότητας σχολικών κτηρίων Διαμόρφωση κοίτης χειμάρρων και απορροών, εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, Συναντήσεις εργασίας συνεργασίας εθελοντικών ομάδων (ΚΕΔΗΚΕ) Αξιοποιήσεις- επισκευές γεωτρήσεων, στεγανοποιήσεις δεξαμενών, βελτίωση περιβάλλοντος χώρου, ανορύξεις γεωτρήσεων, μελέτες βελτιώσεων, τοπογραφικά υπόβαθρα. Αντικαταστάσεις δικτύου ύδρευσης, νέες συνδέσεις, καταργήσεις αμιαντοσωλήνων, επισκευές καθαρισμοί αποχετευτικών δικτύων ομβρίων, Μελέτες ύδρευσης, τοπογραφικές εργασίες ψηφιοποίηση υποβάθρων, Νέα αποχετευτικά έργα, αγωγοί και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, έργα συλλογής και διάθεσης λυμάτων, υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, Μελέτες αποχέτευσης Καθαρισμοί δεξαμενών, απεντομώσεις, συντηρήσεις υποσταθμών. Μονάδες αφαλάτωσης περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, βυθομετρήσεις, μελέτη βιολογικών, κομπακτ βιολογικοί, μελέτες ανάπτυξης μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού, προμήθεια τράκτορα, αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο, συνδέσεις με κοινωφελή δίκτυα. Συντηρήσεις δικτύου και εξοπλισμού ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου, επεκτάσεις ΦΟΠ. Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών μονάδων, κολυμβητηρίου, Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού καταστήματος, Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης αθλητικών πολιτιστικών

17 [17] 1.6. Προστασί α Περιβάλλοντος και Πρασίνου 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένη ς Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική ανάπτυξη 1.9. Προστασί α ζώων Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Βελτίωση κοιμητηρίων Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Δήμου Χωροταξικός σχεδιασμός Χώροι στάθμευσης Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων συντροφιάς εγκαταστάσεων (ΚΕΔΗΚΕ) Εκσυγχρονισμός δημοτικών σφαγείων για την ευθυγράμμιση με την κοινοτική νομοθεσία. Μελέτη εκσυγχρονισμού, επισκευή και ανακαίνιση Εργασίες αποκατάστασης ανακαίνιση κοιμητηρίων, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, αντιστηρίξεις, εργασίες διαμόρφωσης χώρων κοιμητηρίων Καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης, (ΚΕΔΗΚΕ) Γιορτή Ανακύκλωσης (ΚΕΔΗΚΕ) Περιβαλλοντικές Ημερίδες στα σχολεία (ΚΕΔΗΚΕ) Εκδηλώσεις Παγκόσμιων Ημερών (ΚΕΔΗΚΕ) Καθαρισμός Ακτών (ΚΕΔΗΚΕ) Ημερίδα με WWF (ΚΕΔΗΚΕ) Αποκατάσταση χώρων ΧΑΔΑ Σε συνεργασία με την ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ (ΦοΔΣΑ) που είναι υπεύθυνη Ολικής Διαχείρισης Αποβλήτων, επιδιώκεται η καλύτερη κατανομή των συντελεστών παραγωγής με στόχο την ορθολογική διενέργεια δαπανώ και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών Υπαγωγή αυθαιρέτων δημοτικών κτισμάτων στο ν. 4014, Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων, αρχιτεκτονικής μελέτης, ΜΠΕ. ΣΧΟΑΠ, Πολεοδομική μελέτη επέκταση αναθεώρησης σχεδίου πόλεως, γεωλογική μελέτη καταλληλότητας πόλεως, μελέτη κτηματογράφησης Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου στο πλαίσιο του ΕΠ. ΟΣΑΑ για την ανάδειξη περιοχών Υλοποίηση προγράμματος προστασίας ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με φιλοζωϊκό σύλλογο

18 [18] συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων Εργασίες σύνταξης προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών για πρότυπο κέντρο καταλύματος αδέσποτων ζώων

19 [19] ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών Βελτίωση υποδομών παιδείας Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς Ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, διαχείρισης Δημοτικού Ιδρύματος Εξυπηρέτηση αναγκών πληθυσμού 3 ης ηλικίας Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ (ΟΚΑΠ), Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Μελέτες επέκτασης σχολικών κτηρίων, διαμορφώσεις χώρων σχολικών κτηρίων, Επισκευές σχολικών κτηρίων, Εξωραϊσμός Δημ. Βιβλιοθηκών (ΟΚΑΠ) Εξυπηρέτηση αναγκών πληθυσμού για βρεφονηπιακούς σταθμούς (ΟΚΑΠ) Ενίσχυση κοινωνικών ευπαθών ομάδων με στόχο την κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση της φτώχειας Εκδηλώσεις έκφρασης και συνοχής κοινωνικών ομάδων (ΚΕΔΗΚΕ), μνημόνια συνεργασίας κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού Στήριξη εθελοντικών δράσεων δασοπυρόσβεσης, Δράσεις εξυπηρέτησης μετακίνησης δημοτών μη συνδεδεμένων περιοχών με συγκοινωνιακές γραμμές. (ΚΕΔΗΚΕ)

20 [20] 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες Βελτιωτικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεφαλλονιάς Φιλαρμονικές Δημοτικών Ενοτήτων, Χορωδιακά σχήματα, Μαντολινάτες, Εικαστικά Εργαστήρια, Μπαλέτα, Χορευτικά, Θεατρικά εργαστήρια, Δημοτικοί Κινηματογράφοι, Οπερα, Εποχικές εορταστικές εκδηλώσεις, Θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις (ΚΕΔΗΚΕ) Αθλητικά Προγράμματα παίδων ενηλίκων ΑΜΕΑ 3ης ηλικίας, γυναικών, ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, Διοργανώσεις Αθλητικών θεσμοποιημένων αγώνων, Ημερίδες προώθησης αθλητικού τρόπου ζωής (ΚΕΔΗΚΕ)

21 [21] ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων / νέας τεχνογνωσίας Αξιοποίηση όλων των μελλοντικών ευκαιριών μέσω προσκλήσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την βελτίωση την ενίσχυση της απασχόλησης. Ενεργό παρουσία του Δήμου σε εκθέσεις fora κλπ διοργάνωσης τρίτων με σκοπό την προώθηση του θεματικού και κλασικού τουρισμού Προγράμματα ακτών Διαμόρφωση και εξοπλισμός πολυσύχναστων παραλιών για την τήρηση προαπαιτουμένων προγράμματος ακτών Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο Προωθητικές ενέργειες τουριστικού τομέα με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής Διακρατικές συνεργασίες συγχρηματοδοτούμενες για την προώθηση θεματικών αντικειμένων. Ιστότοπος δημόσιας επικοινωνίας & έκφρασης - Forum νέων πρωτοβουλίας Κοινωφελούς

22 [22] 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότ ητας Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία Επιχείρησης Εργασίες και υπηρεσίες εξωραϊσμού των τουριστικών θερέτρων που διαχειρίζεται ο Δήμος Κεφαλλονιάς διαμορφώσεις επισκευές - μελέτες Εργασίες και Μελέτες για την κατασκευή ή αποκατάσταση ή επέκταση υποδομών τουριστικών λιμένων, εκθεσιακών χώρων, αγιαλών και παραλιών, αλιευτικών καταφυγίων.προώθηση Λαογραφικής Παράδοσης, Θεματικών Μουσειακών χώρων. Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών περιουσίας Δήμου (οπτικές ίνες) χωρίς δαπάνη με προβλεπόμενα ανταποδοτικότητα Συμμετοχή του Δήμου ως Φορέα υλοποίησης προγραμμάτων συνεργασίας τοπικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Βελτίωση υποδομών και κοινόχρηστων χώρων στην ζώνη της Ρομπόλας με σκοπό την ανάδειξη του τοπικού προϊόντος και την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών Συμμετοχή του Δήμου ως Φορέα παρακολούθησης προγραμμάτων για την διευκόλυνση της πρόσβασης των τοπικών επιχειρήσεων στην χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων

23 [23] ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Διοικητική ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» Εφαρμογή του ευρωπαϊκού προτύπου CAF καταρχήν στις υπηρεσίες διεκπεραίωσης αιτήσεων πολιτών Δ/νση ΚΕΠ, Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης και Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας-Κοιν. Προστασίας-Δημόσιας Υγείας Βέλτιστη δυνατή Αξιοποίηση των επιμορφωτικών ευκαιριών μέσω ΙΝΕΠ και εξειδικευμένη επιμόρφωση από λοιπούς φορείς για την κατάρτιση των στελεχών (Δήμος & Νομικά πρόσωπα) Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής διεκπεραίωσης Εφαρμογή διακριτού και σαφούς πλαισίου στοχοθεσίας ανά οργανική μονάδα με μετρήσιμους αντιπροσωπευτικούς δείκτες αποτελεσματικότητας αποδοτικότητας. Ηλεκτρονική Βάση δεδομένων παρακολούθησης δεικτών Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας πρωτοκόλλησης και δια υπηρεσιακής διακίνησης εγγράφων με παράλληλη ψηφιακή αρχειοθέτηση Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων Εκσυγχρονισμός λειτουργικών συστημάτων (π.χ. λογισμικών) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, βελτίωση περιφερειακών Η/Υ, έγκαιρη καταγραφή και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

24 [24] 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθηση ς Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Σχεδιασμός και εφαρμογή νέων αποτελεσματικών διαδικασιών για την άμεση παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης δαπανών εσόδων και πρόβλεψη βημάτων για άμεση παρέμβαση. Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών στην οικονομική λειτουργία του Δήμου για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του ν. 4093/ Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Καταγραφή, περιγραφή, αξιολόγηση, αποδοτικότητα, της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έλεγχος των εισροών Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Σχεδιασμός προετοιμασία και εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Προμηθειών από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο των επιταγών της νομοθεσίας

25 [25] ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Αναπτύσσεται κάθε δράση ανά μέτρο και άξονα με την εκάστοτε εξειδίκευση δράσεων ως προς την ροή της διενέργειας δαπανών κατά τα έτη (8 ος μήνας) καθώς και η Πηγή χρηματοδότησης των δαπανών. Μετά την παράθεση των Πινάκων, παρουσιάζεται και ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός των Μέτρων Δράσεων κατά πηγή χρηματοδότησης συνολικά. Κωδικοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης: Π-1 = Ιδιοι Πόροι και γενικές τακτικές επιχορηγήσεις, Π-2=Εξειδικευμένες επιχορηγήσεις, Π-3= ΕΣΠΑ, Π-4=Πρόγρ. Δημ. Επενδύσεων, Π-5= ΣΑΤΑ, Π-6=ΘΗΣΕΑΣ, Π-7=Δωρεές ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1. Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι -ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής Π-1, Π-3, Π-4, , , ,00 αρμοδιότητας Π-5, Π-6, Π Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών Π-1, Π , ,58 0,00 διαδρομών ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης , , , , , ,00 Χαρακτηρισμός Νέα +Συνεχ. Νέα +Συνεχ. Χαρακτηρισμός Π-1, Π-3, Π-4, Νέα +Συνεχ. Π-5, Π-6 Π-5 Νέα +Συνεχ.

26 [26] ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,15 ΜΕΤΡΟ 1.3. Πολιτική Προστασία Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Κωδ. Δράσεων (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Πυροπροστασία , , ,00 Π-1, Π-2, Π-5 Συνεχ Αντισεισμική προστασία , , ,00 Π-5 Νέα Χαρακτηρισμός Αντιπλημμυρική προστασία , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.4. Ύδρευση - Αποχέτευση Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Κωδ. Δράσεων Π-1, Π (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού , , , Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης , , ,10 Π-1, Π-3, Π-6 Π-1, Π-3, Π-4, Π Επεξεργασία νερού (λύματα) , , ,00 Π-3, Π-4, Π-5, Π-6 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,1 ΜΕΤΡΟ 1.5. Ηλεκτροφωτισμός & Ενέργεια Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησ ης Συντήρηση και επέκταση δικτύου Π-1, Π , , ,00 ηλεκτροφωτισμού Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή , , ,00 Π-1, Π-3, Π-5 ΑΠΕ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Συνεχ. Χαρακτηρισμός Συνεχ. +Νέα Συνεχ. Συνεχ. Χαρακτηρισμός Νέα + Συνεχ. Νέα +Συνεχ

27 [27] Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.6. Προστασία Περιβάλλοντος & Πρασίνου Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χαρακτηρισμός Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων , , ,00 Π-5 Νέα +Συνεχ Βελτίωση κοιμητηρίων , , ,00 Π-1, Π-5 Νέα +Συνεχ Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Π-1 Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων Κωδ. Δράσεων ,00 0, ,00 Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ,00 0, ,00 ΜΕΤΡΟ 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη , , ,00 Π-1, Π-5 Χαρακτηρισμός Π-3 Συνεχ. - Νέα Χαρακτηρισμός Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Συνεχ Δήμου Χωροταξικός σχεδιασμός , , ,00 Π-4, Π-5, Π-6 Συνεχ Χώροι στάθμευσης , , ,00 Π-3 Νέα

28 [28] Κωδ. Δράσεων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ΜΕΤΡΟ 1.9. Προστασία ζώων συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χαρακτηρισμός Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων Π-1 Συνεχ , , ,00 συντροφιάς Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων , ,00 0,00 Π-1 Συνεχ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00

29 [29] ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 2.1. Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Π-4, Π , ,52 0,00 Αργοστολίου Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών Π-1, Π-2, Π , , ,00 υποδομών και υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ΑΞΟΝΑΣ 2 Χαρακτηρισμός Συνεχ. Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Χαρακτηρισμός Βελτίωση υποδομών παιδείας , , ,00 Π-7 Νέα Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Κωδ. Δράσεων Π-1, Π-2, Π-3, Π-5 ΜΕΤΡΟ 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων , , ,00 Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέρα της λειτουργικής Συνεχ. Χαρακτηρισμός Π-1 Συνεχ Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής , , ,00 Π-1, Π-3 Συνεχ. Συνεχ.

30 [30] Κωδ. Δράσεων προσφοράς ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 ΜΕΤΡΟ 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ - Χρηματοδότησ Δαπάνη ης , , ,00 Π-3, Π-5, Π Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Χαρακτηρισμός Συνεχ. Π-1 Συνεχ. Π-1 Συνεχ.

31 [31] ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 3 Κωδ. Δράσεων ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1.Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.1. Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση ΜΕΤΡΟ 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ όμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού , , , Προγράμματα ακτών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) , , , Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο , ,16 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Π-3 Νέα Π-3 Νέα Χαρακτηρισμός Χαρακτηρισμός Π-1 Συνεχ. +Νέα - Συνεχ. Π-1, Π-3 Π-3 Συνεχ. +Νέα Συνεχ. +Νέα ΜΕΤΡΟ 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων Κωδ. Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ Χαρακτη-

32 [32] Δράσεων όμενη Δαπάνη Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου , , , Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,35 Χρηματοδότησης Π-3, Π-4, Π-5 Π-5, Π-6 ρισμός Νέα + συνεχ. Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ όμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση - Νέα Π-3 Νέα Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων ,00 0, ,00 Π-3 Νέα Χαρακτηρισμός Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ,00 0, ,00 - Νέα

33 [33] Κωδ. Δράσεων ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.1. Διοικητική ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολο γι-ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης ΑΞΟΝΑΣ 4 Χαρακτηρισμός Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Π-1 Νέα 5.000, ,00 0,00 (CAF) Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» , , ,00 Π-1 Συνεχ Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των Συνεχ. παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής Π , , ,00 διεκπεραίωσης Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων 5.590, ,00 0,00 Π-1 Νέα Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Π-1, Π-4, Π-5 Νέα + Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθησης Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολο (8ος) ΠΗΓΗ γι-ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.2. Χαρακτηρισμός - Συνεχ. - Νέα - Νέα - Νέα

34 [34] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ α/α ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ (8 ος ) ΣΥΝΟΛΟ % ΔΑΠΑΝΗ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ , , ,25 72,75% 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , , ,00 19,55% 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ , , ,35 5,69% 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ,00 2,01% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 100%

35 [35] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ κατ έτος ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (8ος) ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π , , ,00 12,669 12,355 12,546 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π-2 ΕΣΠΑ Π , , ,00 3,696 4,110 3, , , ,75 48,230 59,522 52,668 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) Π , , ,72 15,634 18,376 16,711 ΣΑΤΑ Π-5 ΠΟΡΟΙ ΘΗΣΕΑ Π-6 ΔΩΡΕΕΣ Π , , ,20 12,034 5,638 9, ,99 0, ,99 4,924 0,000 2, ,92 0, ,92 2,812 0,000 1,707

36 [36] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΗΓΗ Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ , , , , , , , ,57 ΑΞΟΝΑΣ , , , , , , , ,47 ΑΞΟΝΑΣ , , , , , ,29 ΑΞΟΝΑΣ , , , , ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,58

37 [37] 3.2. : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Ε.Π. διατυπώνονται μετρήσιμοι δείκτες για την ικανοποίηση των στόχων, είτε/και κατά τη διαδικασία επίτευξής τους είτε/και κατά την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με το ΠΔ 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/2011 «Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του». Δεδομένου ότι τα ΕΠ των ΟΤΑ μετά Καλλικράτη έχουν το μέγιστο διετή ορίζοντα και η γραμματική ερμηνεία της διάταξης του ΠΔ για την ενδιάμεση αξιολόγηση, την τοποθετεί χρονικά, με ελάχιστους μήνες διαφορά, κοντά στην τελική αξιολόγηση. Είναι εύλογο ότι θεσπίστηκε για την εκτέλεση των επιχειρησιακών με ορίζοντα πενταετίας. Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου και περιλαμβάνει: Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκτίμηση υπολογισμός των μετρήσιμων δεικτών Εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η αξιοποίηση δεικτών αξιολόγησης και παρακολούθησης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται με γνώμονα τις σχεδιαζόμενες δράσεις που αφορούν στη βελτίωση επέκταση των 4 αξόνων. Υπάρχει ωστόσο και πλήθος άλλων δεικτών που αφορούν στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των οργανικών μονάδων οι οποίοι όμως αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε υπηρεσιακής στοχοθεσίας υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων. Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.

38 [38] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος TY-1 Αριθμός παρεμβάσεων σε σχολικά κτήρια Εκροών ΠΡ-1 Αριθμός παρεμβάσεων σε κοιμητήρια Εκροών ΤΥ-2 Αριθμός παρεμβάσεων σήμανσης Εκροών ΠΠ-1 Εργατοώρες υπηρεσιών πυροπροστασίας Εκροών ΤΥ-3 Αριθμός αναπλάσεων Αποτελέσματος ΔΠ-1 Συμμετέχοντες σε δράσεις περιβαλλοντικής Εκροών ευαισθητοποίησης ΤΥ-4 Αλλαγές λαμπτήρων επικράτειας Αποτελέσματος ΤΥ-5 Μελέτες που ολοκληρώθηκαν Εκροών ΤΥ-6 Αριθμός παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης Εκροών που υλοποιήθηκαν ΠΡ-2 Αριθμός παρεμβάσεων για την Εκροών περιβαλλοντική προστασία ΤΥ-7 Χιλιόμετρα Οδικού δικτύου που Αποτελέσματος συντηρήθηκαν ΑΕ-1 Ποσοστό εξοικονόμησης δαπανών Αποτελέσματος διαχείρισης αποβλήτων στη βάση προηγούμενου έτους ΔΕ-1 Αριθμός & μέτρα συντηρήσεων επισκευών δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ-2 Αριθμός νέων συνδέσεων ύδρευσης - αποχέτευσης Αποτελέσματος Αποτελέσματος ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος ΟΚ-1 Ωφελούμενοι δράσεων πρωτοβουλιών Εκροών κοινωνικής ενίσχυσης ΟΚ-2 Ωφελούμενοι δομών μέριμνας 3 ης ηλικίας Εκροών ΟΚ-3 Ωφελούμενοι δομών μέριμνας προσχολικής Εκροών ηλικίας ΚΕ-1 Ωφελούμενοι προγραμμάτων άθλησης Εκροών ΚΕ-2 Ωφελούμενοι προγραμμάτων πολιτισμού Εκροών ΚΕ-3 Αριθμός πολιτιστικών και αθλητικών Εκροών εκδηλώσεων - διοργανώσεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡ-1 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος Συμμετοχές σε εγχώρια και διεθνή for a

39 [39] προώθησης τουρισμού ΤΡ-2 Αριθμός Επισκεπτών τουριστικών θεματικών Εισροών θερέτρων ΔΟ-1 Έσοδα (%) τουριστικών θερέτρων επί των Αποτελέσματος Ιδίων Τακτικών Εσόδων ΠΔ-1 Αριθμός ωφελουμένων δια βίου κατάρτισης Εκροών ΠΔ-2 Αριθμός ωφελουμένων προγραμμάτων Εκροών προώθησης της απασχόλησης ΤΡ-3 Συναντήσεις συνεργασίες εκτός επικρατείας Εκροών (δείκτης εξωστρέφειας) ΔΠ-2 Ωφελούμενοι από μεταφορά επιχειρηματικής Εκροών τεχνογνωσίας και προώθησης τοπικών προϊόντων ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος ΑΔ-1 Συνολικές Ώρες επιμόρφωσης Εκροών ΔΟ-2 Μεταβολή οικονομικών δεικτών όπως Αποτελέσματος περιγράφονται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό ΔΔ-1 Αριθμός εγγράφων ψηφιακής διακίνησης Εκροών ΔΚ-1 Αριθμός διεκπεραιωμένων αιτημάτων αστικής Εκροών κατάστασης και ΚΕΠ ΔΠ-3 Ποσοστό εγκεκριμένων Αποτελέσματος συγχρηματοδοτήσεων επί των τακτικών εσόδων ΔΑ-1 Αριθμός Καταχωρήσεων στο Βιβλίο Εκροών Συμβάντων Δημοτικής Αστυνομίας ΠΔ-3 Αριθμός Καταχωρήσεων στο Βιβλίο Εκροών συμβάντων Φυλάκων Σχολικών Κτηρίων ΔΠ-4 Απορροφητικότητα εγκεκριμένων Αποτελέσματος έργων/μελετών/προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ Θησέας ΔΠ-5 Αριθμός δράσεων Ε.Π. που υλοποιήθηκαν Εκροών κατά Άξονα ΔΠ-6 Αριθμός δράσεων που Ε.Π. σε φάση Εκροών υλοποίησης ΔΔ-2 Αριθμός Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Εκροών Επιτρ. Π.Ζωής, Οικονομ. Επιτροπής και Επιτροπής Τουρισμού ΔΔ-3 Αριθμός Αποφάσεων αιρετών οργάνων Εκροών τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων ΔΟ-3 Έσοδα από Ακίνητη περιουσία Αποτελέσματος

40 [40] Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Ομάδα Έργου με την Δ/νση Προγραμματισμού συντάσσουν το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και το υποβάλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Έγκριση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το τελικό ολοκληρωμένο σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών προσώπων και έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Έλεγχος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δήμο Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019 Η Αποστολή του Δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης που αποτελεί τον κύριο σκοπό λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνοπτική Παρουσίαση

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνοπτική Παρουσίαση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 Συνοπτική Παρουσίαση ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΆΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΈΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2014-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου - Επιχειρησιακό Σχέδιο -

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου - Επιχειρησιακό Σχέδιο - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου - Επιχειρησιακό Σχέδιο - Γιάννης Θ. Μαστοράκης Δήμαρχος Χερσονήσου - Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 - Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ Aθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α φάση : Στρατηγικός Σχεδιασμός άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Για ένα Δήμο καθολικής ικανοποίησης των αναγκών των δημοτών, ανάπτυξης και εξελιγμένης ποιότητας ζωής».

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» 2014-2020 Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Εξειδίκευση του Ε.Π. Νέες Προτεινόμενες Δράσεις Στοχοθεσία - Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2016 Αριθμός Απόφασης 173 /2016 ΠΕΡΙ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Ο Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΟΤΑ, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα