ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Β

2 [2] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. 1.: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 2.2. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ 8 ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.2. : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 [3] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την 17/2012 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς ενέκρινε, έπειτα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό (Α Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω ενεργειών δημοσιότητας συνοδευόμενο από ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, αποτέλεσε αντικείμενο γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και τέθηκε υπ όψιν των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κεφαλλονιάς προκειμένου να καταρτίσουν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης σε ευθυγράμμισης με τους Άξονες και τα Μέτρα και τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Κατόπιν της συγκέντρωσης όλου του υλικού που προέκυψε από τη διαδικασία της διαβούλευσης και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Νομικών Προσώπων, καταρτίζεται στο παρόν τεύχος η Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην οποία αναπτύσσεται ο επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός των προβλεπομένων δράσεων. Από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κεφαλλονιάς Προγράμματα δράσης απέστειλαν ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ), η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕΔΗΚΕ) και το Δημοτικό Ίδρυμα Γηροκομείο Αργοστολίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ, δεν προβλέπει επεκτατική επενδυτική δράση μεν και αφετέρου η λειτουργικός τους σχεδιασμός παρακολουθείται από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη καθώς οι εισροές του από τους Δήμους διέπονται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο περιλαμβάνεται ως δράση στόχος στο Ε.Π. του Δήμου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, η ορθολογικοποίηση της ολικής διαχείρισης στερών αποβλήτων στο πλαίσιο της οικονομικότητας. Το διαδημοτικό ΝΠΔΔ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έχει δικό του προϋπολογισμό και δεν χρηματοδοτείται από το Δήμο με οιονδήποτε τρόπο και διοικείται από διαδημοτικό διοικητικό συμβούλιο. Για την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης του ΕΠ, εργάστηκε η ομάδα έργου που αναφέρεται και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Περιεχόμενο και Διάρθρωση του Προγράμματος στο τεύχος Α Στρατηγικός Σχεδιασμός, κατά τον Επιχειρησιακό και Οικονομικό Προγραμματισμό, οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο Πίνακα των σταδίων Κατάρτισης του Ε.Π., μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η κατάρτιση της Β Ενότητας του Προγράμματος που αναφέρεται στον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό, ολοκληρώνεται με τα ακόλουθα βήματα: Βήμα 1 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης

4 [4] Καταρτίζονται σχέδια δράσης επί των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων αυτών, που εξειδικεύουν την επιχειρησιακή λειτουργία του Δήμου και των νομικών του Προσώπων προς επίτευξη των στόχων, της αποστολής τους και του οράματος. Βήμα 2 : Προγραμματισμός των δράσεων Καταρτίζεται ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και των εξειδικεύσεων αυτών. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας καταλήγει στον 8 ο μήνα του έτους 2014, οπότε και κατά το Ν. 3852/2010 λήγει η θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής. Βήμα 3 : Οικονομικός προγραμματισμός Καταρτίζεται ο προγραμματισμός δαπανών και πηγών χρηματοδότησης αυτών για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται η υλοποίηση ολοκλήρωση της δράσης, και όχι πέραν του 8 ου μήνα του Παράλληλα εξειδικεύονται και οι δείκτες παρακολούθησης των δράσεων. Βήμα 4 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Το τελικό και ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προωθείται για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η υλοποίηση του παρακολουθείται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και κατά το τελευταίο δίμηνο της παρούσας δημοτικής θητείας γίνεται η τελική του αξιολόγηση.

5 [5] ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα 6 Βήμα 7 Βήμα 8 Βήμα 9 Προετοιμασία & οργάνωση Περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Περιγραφή & αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Β ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Εξαρτάται άμεσα από την ΚΥΑ 47490/ ) Κατάρτιση σχεδίων δράσης Προγραμματισμός δράσεων έως 8/2014 Οικονομικός προγραμματισμός Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες ΣΤΑΔΙΟ Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Β ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑΔΙΟ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Σημειώνεται ότι ο οικονομικός προγραμματισμός είναι ευθυγραμμισμένος με το πλαίσιο οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ και τους αυστηρούς περιορισμούς που θέτει η ΚΥΑ 47490/ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». Αυτοί οι περιορισμοί που εξειδικεύουν τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, αφήνουν πολύ στενά περιθώρια επενδυτικής δραστηριότητας των ΟΤΑ και συνεπώς δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση της πληθώρας των αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας για επεκτατική διαχείριση και διοίκηση.

6 [6] ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. 1.: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Παρατίθενται οι Άξονες, τα Μέτρα, οι Δράσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς τους με τον εκάστοτε Φορέα Υλοποίησης. ΟΡΑΜΑ Η ανάδειξη της Κεφαλλονιάς σε έναν ελκυστικό τόπο που θέλεις να ζεις ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ευημερία του Δήμου Κεφαλλονιάς ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 1.1. Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

7 [7] ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1.3. Πολιτική Προστασία Πυροπροστασία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αντισεισμική προστασία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1.4 Ύδρευση - Αποχέτευση Αντιπλημμυρική προστασία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ Επεξεργασία νερού (λύματα) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ 1.5. Ηλεκτροφωτι σμός & Ενέργεια Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ΑΠΕ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ,

8 [8] Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 1.6. Προστασία Περιβάλλοντος και Πρασίνου Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Δ/νση Οικονομικών Βελτίωση κοιμητηρίων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, ΚΕΔΗΚΕ 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ ΦοΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής ενότητας Ιονίων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων ΦοΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής ενότητας Ιονίων ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική ανάπτυξη Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία Δόμησης Χωροταξικός σχεδιασμός Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση

9 [9] Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία Δόμησης Χώροι στάθμευσης Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτική Αστυνομία, Δ/νση Οικονομικών 1.9. Προστασία ζώων συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων συντροφιάς Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

10 [10] ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 2.1. Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιδρυμα Δημοτικό Γηροκομείο Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών ΟΚΑΠ, Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Αυτ. Τμήμα Πρόνοιας ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Βελτίωση υποδομών παιδείας ΟΚΑΠ, Σχολικές Επιτροπές. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας ΟΚΑΠ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου ΟΚΑΠ Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοιν. Προστασίας & Δημόσιας Υγείας Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς ΚΕΔΗΚΕ, Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοιν. Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Προγραμματισμού

11 [11] 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα ΚΕΔΗΚΕ Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες ΚΕΔΗΚΕ, Αυ.Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Γραφείο δημάρχου ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 3.1.Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού & Απασχόλησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων Σύνολο των Υπηρεσιών και νομικών Προσώπων ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Γραφείο Δημάρχου Προγράμματα ακτών Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Αυτ. Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Δ/νση Τεχνικών

12 [12] Υπηρεσιών, Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο Δ/νση Προγραμματισμού, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, ΚΕΔΗΚΕ 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότητα ς Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Αυτ. Τμήμα Τουριστικής ανάπτυξης Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Δ/νση Προγραμματισμο Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία Δ/νση Προγραμματισμού ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Φορέας Υλοποίησης 4.1. Διοικητική Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) Δ/νση ΚΕΠ, Αυτοτελές

13 [13] ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης, Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας - Κοιν. Προστασίας ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΔΗΚΕ, Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής διεκπεραίωσης Σύνολο Υπηρεσιών Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση Προγραμματισμού Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθησης Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

14 [14]

15 [15] 2.2. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ 8 ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2014 Αναπτύσσεται ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και των εξειδικεύσεων αυτών. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας καταλήγει στον 8 ο μήνα του έτους 2014, οπότε και κατά το Ν. 3852/2010 λήγει η θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής. ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής αρμοδιότητας Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Μελέτες αγροτικής οδοποιίας, έργα συντήρησης και επισκευής αγροτικής οδοποιίας, τοπογραφικές εργασίες, εσωτερική οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεις, προμήθειες σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, αναπλάσεις δρομίσκων, προστατευτικά κιγκλιδώματα, πλακοστρώσεις, διανοίξεις, επεκτάσεις πεζοδρομίων, τοιχεία αντιστήριξης, κλπ Ανάδειξη πεζοπορικής διαδρομής για την ανάδειξη της Αρχαίας Κράνης, και πεζοπορικής διαδρομής Αγίου Νικολάου ΔΕ Ελειού Πρόννων Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων σε Δημοτικές Ενότητες, μελέτες αξιοποίησης τουριστικών περιπτέρων, αναπλάσεις παραλιακών ζωνών, κατεδαφίσεις, εργασίες αποπεράτωσης και μικροεπισκευές ΚΧ Επισκευές και συντηρήσεις εξοπλισμού εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών

16 [16] 1.3. Πολιτική Προστασία 1.4 Ύδρευση - Αποχέτευση 1.5. Ηλεκτροφ ωτισμός & Ενέργεια Πυροπροστασία Αντισεισμική προστασία Αντιπλημμυρική προστασία Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Επεξεργασία νερού (λύματα) Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ΑΠΕ Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους, όλων των δημοτικών ενοτήτων, αντιπυρικές ζώνες, παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης βαρέων υλικών και καθαρισμός ρεμάτων. Έλεγχος στατικής επάρκειας και σεισμικής τρωτότητας σχολικών κτηρίων Διαμόρφωση κοίτης χειμάρρων και απορροών, εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, Συναντήσεις εργασίας συνεργασίας εθελοντικών ομάδων (ΚΕΔΗΚΕ) Αξιοποιήσεις- επισκευές γεωτρήσεων, στεγανοποιήσεις δεξαμενών, βελτίωση περιβάλλοντος χώρου, ανορύξεις γεωτρήσεων, μελέτες βελτιώσεων, τοπογραφικά υπόβαθρα. Αντικαταστάσεις δικτύου ύδρευσης, νέες συνδέσεις, καταργήσεις αμιαντοσωλήνων, επισκευές καθαρισμοί αποχετευτικών δικτύων ομβρίων, Μελέτες ύδρευσης, τοπογραφικές εργασίες ψηφιοποίηση υποβάθρων, Νέα αποχετευτικά έργα, αγωγοί και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, έργα συλλογής και διάθεσης λυμάτων, υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, Μελέτες αποχέτευσης Καθαρισμοί δεξαμενών, απεντομώσεις, συντηρήσεις υποσταθμών. Μονάδες αφαλάτωσης περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, βυθομετρήσεις, μελέτη βιολογικών, κομπακτ βιολογικοί, μελέτες ανάπτυξης μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού, προμήθεια τράκτορα, αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο, συνδέσεις με κοινωφελή δίκτυα. Συντηρήσεις δικτύου και εξοπλισμού ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου, επεκτάσεις ΦΟΠ. Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών μονάδων, κολυμβητηρίου, Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού καταστήματος, Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης αθλητικών πολιτιστικών

17 [17] 1.6. Προστασί α Περιβάλλοντος και Πρασίνου 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένη ς Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική ανάπτυξη 1.9. Προστασί α ζώων Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Βελτίωση κοιμητηρίων Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Δήμου Χωροταξικός σχεδιασμός Χώροι στάθμευσης Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων συντροφιάς εγκαταστάσεων (ΚΕΔΗΚΕ) Εκσυγχρονισμός δημοτικών σφαγείων για την ευθυγράμμιση με την κοινοτική νομοθεσία. Μελέτη εκσυγχρονισμού, επισκευή και ανακαίνιση Εργασίες αποκατάστασης ανακαίνιση κοιμητηρίων, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, αντιστηρίξεις, εργασίες διαμόρφωσης χώρων κοιμητηρίων Καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης, (ΚΕΔΗΚΕ) Γιορτή Ανακύκλωσης (ΚΕΔΗΚΕ) Περιβαλλοντικές Ημερίδες στα σχολεία (ΚΕΔΗΚΕ) Εκδηλώσεις Παγκόσμιων Ημερών (ΚΕΔΗΚΕ) Καθαρισμός Ακτών (ΚΕΔΗΚΕ) Ημερίδα με WWF (ΚΕΔΗΚΕ) Αποκατάσταση χώρων ΧΑΔΑ Σε συνεργασία με την ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ (ΦοΔΣΑ) που είναι υπεύθυνη Ολικής Διαχείρισης Αποβλήτων, επιδιώκεται η καλύτερη κατανομή των συντελεστών παραγωγής με στόχο την ορθολογική διενέργεια δαπανώ και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών Υπαγωγή αυθαιρέτων δημοτικών κτισμάτων στο ν. 4014, Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων, αρχιτεκτονικής μελέτης, ΜΠΕ. ΣΧΟΑΠ, Πολεοδομική μελέτη επέκταση αναθεώρησης σχεδίου πόλεως, γεωλογική μελέτη καταλληλότητας πόλεως, μελέτη κτηματογράφησης Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου στο πλαίσιο του ΕΠ. ΟΣΑΑ για την ανάδειξη περιοχών Υλοποίηση προγράμματος προστασίας ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με φιλοζωϊκό σύλλογο

18 [18] συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων Εργασίες σύνταξης προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών για πρότυπο κέντρο καταλύματος αδέσποτων ζώων

19 [19] ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών Βελτίωση υποδομών παιδείας Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς Ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, διαχείρισης Δημοτικού Ιδρύματος Εξυπηρέτηση αναγκών πληθυσμού 3 ης ηλικίας Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ (ΟΚΑΠ), Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Μελέτες επέκτασης σχολικών κτηρίων, διαμορφώσεις χώρων σχολικών κτηρίων, Επισκευές σχολικών κτηρίων, Εξωραϊσμός Δημ. Βιβλιοθηκών (ΟΚΑΠ) Εξυπηρέτηση αναγκών πληθυσμού για βρεφονηπιακούς σταθμούς (ΟΚΑΠ) Ενίσχυση κοινωνικών ευπαθών ομάδων με στόχο την κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση της φτώχειας Εκδηλώσεις έκφρασης και συνοχής κοινωνικών ομάδων (ΚΕΔΗΚΕ), μνημόνια συνεργασίας κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού Στήριξη εθελοντικών δράσεων δασοπυρόσβεσης, Δράσεις εξυπηρέτησης μετακίνησης δημοτών μη συνδεδεμένων περιοχών με συγκοινωνιακές γραμμές. (ΚΕΔΗΚΕ)

20 [20] 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες Βελτιωτικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεφαλλονιάς Φιλαρμονικές Δημοτικών Ενοτήτων, Χορωδιακά σχήματα, Μαντολινάτες, Εικαστικά Εργαστήρια, Μπαλέτα, Χορευτικά, Θεατρικά εργαστήρια, Δημοτικοί Κινηματογράφοι, Οπερα, Εποχικές εορταστικές εκδηλώσεις, Θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις (ΚΕΔΗΚΕ) Αθλητικά Προγράμματα παίδων ενηλίκων ΑΜΕΑ 3ης ηλικίας, γυναικών, ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, Διοργανώσεις Αθλητικών θεσμοποιημένων αγώνων, Ημερίδες προώθησης αθλητικού τρόπου ζωής (ΚΕΔΗΚΕ)

21 [21] ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων / νέας τεχνογνωσίας Αξιοποίηση όλων των μελλοντικών ευκαιριών μέσω προσκλήσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την βελτίωση την ενίσχυση της απασχόλησης. Ενεργό παρουσία του Δήμου σε εκθέσεις fora κλπ διοργάνωσης τρίτων με σκοπό την προώθηση του θεματικού και κλασικού τουρισμού Προγράμματα ακτών Διαμόρφωση και εξοπλισμός πολυσύχναστων παραλιών για την τήρηση προαπαιτουμένων προγράμματος ακτών Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο Προωθητικές ενέργειες τουριστικού τομέα με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής Διακρατικές συνεργασίες συγχρηματοδοτούμενες για την προώθηση θεματικών αντικειμένων. Ιστότοπος δημόσιας επικοινωνίας & έκφρασης - Forum νέων πρωτοβουλίας Κοινωφελούς

22 [22] 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότ ητας Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία Επιχείρησης Εργασίες και υπηρεσίες εξωραϊσμού των τουριστικών θερέτρων που διαχειρίζεται ο Δήμος Κεφαλλονιάς διαμορφώσεις επισκευές - μελέτες Εργασίες και Μελέτες για την κατασκευή ή αποκατάσταση ή επέκταση υποδομών τουριστικών λιμένων, εκθεσιακών χώρων, αγιαλών και παραλιών, αλιευτικών καταφυγίων.προώθηση Λαογραφικής Παράδοσης, Θεματικών Μουσειακών χώρων. Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών περιουσίας Δήμου (οπτικές ίνες) χωρίς δαπάνη με προβλεπόμενα ανταποδοτικότητα Συμμετοχή του Δήμου ως Φορέα υλοποίησης προγραμμάτων συνεργασίας τοπικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Βελτίωση υποδομών και κοινόχρηστων χώρων στην ζώνη της Ρομπόλας με σκοπό την ανάδειξη του τοπικού προϊόντος και την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών Συμμετοχή του Δήμου ως Φορέα παρακολούθησης προγραμμάτων για την διευκόλυνση της πρόσβασης των τοπικών επιχειρήσεων στην χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων

23 [23] ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση Δράσεων Υλοποίηση 2013 Υλοποίηση Διοικητική ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» Εφαρμογή του ευρωπαϊκού προτύπου CAF καταρχήν στις υπηρεσίες διεκπεραίωσης αιτήσεων πολιτών Δ/νση ΚΕΠ, Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης και Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας-Κοιν. Προστασίας-Δημόσιας Υγείας Βέλτιστη δυνατή Αξιοποίηση των επιμορφωτικών ευκαιριών μέσω ΙΝΕΠ και εξειδικευμένη επιμόρφωση από λοιπούς φορείς για την κατάρτιση των στελεχών (Δήμος & Νομικά πρόσωπα) Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής διεκπεραίωσης Εφαρμογή διακριτού και σαφούς πλαισίου στοχοθεσίας ανά οργανική μονάδα με μετρήσιμους αντιπροσωπευτικούς δείκτες αποτελεσματικότητας αποδοτικότητας. Ηλεκτρονική Βάση δεδομένων παρακολούθησης δεικτών Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας πρωτοκόλλησης και δια υπηρεσιακής διακίνησης εγγράφων με παράλληλη ψηφιακή αρχειοθέτηση Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων Εκσυγχρονισμός λειτουργικών συστημάτων (π.χ. λογισμικών) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, βελτίωση περιφερειακών Η/Υ, έγκαιρη καταγραφή και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

24 [24] 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθηση ς Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Σχεδιασμός και εφαρμογή νέων αποτελεσματικών διαδικασιών για την άμεση παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης δαπανών εσόδων και πρόβλεψη βημάτων για άμεση παρέμβαση. Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών στην οικονομική λειτουργία του Δήμου για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του ν. 4093/ Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Καταγραφή, περιγραφή, αξιολόγηση, αποδοτικότητα, της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έλεγχος των εισροών Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Σχεδιασμός προετοιμασία και εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Προμηθειών από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο των επιταγών της νομοθεσίας

25 [25] ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Αναπτύσσεται κάθε δράση ανά μέτρο και άξονα με την εκάστοτε εξειδίκευση δράσεων ως προς την ροή της διενέργειας δαπανών κατά τα έτη (8 ος μήνας) καθώς και η Πηγή χρηματοδότησης των δαπανών. Μετά την παράθεση των Πινάκων, παρουσιάζεται και ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός των Μέτρων Δράσεων κατά πηγή χρηματοδότησης συνολικά. Κωδικοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης: Π-1 = Ιδιοι Πόροι και γενικές τακτικές επιχορηγήσεις, Π-2=Εξειδικευμένες επιχορηγήσεις, Π-3= ΕΣΠΑ, Π-4=Πρόγρ. Δημ. Επενδύσεων, Π-5= ΣΑΤΑ, Π-6=ΘΗΣΕΑΣ, Π-7=Δωρεές ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1. Βελτίωση οδικού δικτύου και περιαστικές αναπλάσεις Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι -ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Συντήρηση & Επισκευή οδοποιίας δημοτικής Π-1, Π-3, Π-4, , , ,00 αρμοδιότητας Π-5, Π-6, Π Βελτίωση & Ανάδειξη πεζοπορικών Π-1, Π , ,58 0,00 διαδρομών ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Αναπλάσεις συντηρήσεις υποδομών κοινοχρήστων χώρων Συντήρηση Αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης , , , , , ,00 Χαρακτηρισμός Νέα +Συνεχ. Νέα +Συνεχ. Χαρακτηρισμός Π-1, Π-3, Π-4, Νέα +Συνεχ. Π-5, Π-6 Π-5 Νέα +Συνεχ.

26 [26] ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,15 ΜΕΤΡΟ 1.3. Πολιτική Προστασία Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Κωδ. Δράσεων (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Πυροπροστασία , , ,00 Π-1, Π-2, Π-5 Συνεχ Αντισεισμική προστασία , , ,00 Π-5 Νέα Χαρακτηρισμός Αντιπλημμυρική προστασία , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.4. Ύδρευση - Αποχέτευση Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη Κωδ. Δράσεων Π-1, Π (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Αξιοποίηση και Βελτίωση πόσιμου νερού , , , Επέκταση - Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης , , ,10 Π-1, Π-3, Π-6 Π-1, Π-3, Π-4, Π Επεξεργασία νερού (λύματα) , , ,00 Π-3, Π-4, Π-5, Π-6 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,1 ΜΕΤΡΟ 1.5. Ηλεκτροφωτισμός & Ενέργεια Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησ ης Συντήρηση και επέκταση δικτύου Π-1, Π , , ,00 ηλεκτροφωτισμού Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή , , ,00 Π-1, Π-3, Π-5 ΑΠΕ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Συνεχ. Χαρακτηρισμός Συνεχ. +Νέα Συνεχ. Συνεχ. Χαρακτηρισμός Νέα + Συνεχ. Νέα +Συνεχ

27 [27] Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.6. Προστασία Περιβάλλοντος & Πρασίνου Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χαρακτηρισμός Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων , , ,00 Π-5 Νέα +Συνεχ Βελτίωση κοιμητηρίων , , ,00 Π-1, Π-5 Νέα +Συνεχ Φροντίδα προστασία και επέκταση πρασίνου και κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση - δράση , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Π-1 Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 1.7. Βελτίωση Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ΧΥΤΑ Αριστοποίηση συντελεστών παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων Κωδ. Δράσεων ,00 0, ,00 Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ,00 0, ,00 ΜΕΤΡΟ 1.8. Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη , , ,00 Π-1, Π-5 Χαρακτηρισμός Π-3 Συνεχ. - Νέα Χαρακτηρισμός Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών Συνεχ Δήμου Χωροταξικός σχεδιασμός , , ,00 Π-4, Π-5, Π-6 Συνεχ Χώροι στάθμευσης , , ,00 Π-3 Νέα

28 [28] Κωδ. Δράσεων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ΜΕΤΡΟ 1.9. Προστασία ζώων συντροφιάς και μέριμνα ανεπιτήρητων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογι (8ος) ΠΗΓΗ ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χαρακτηρισμός Φροντίδα και δράσεις προστασίας ζώων Π-1 Συνεχ , , ,00 συντροφιάς Μέριμνα ανεπιτήρητων ζώων , ,00 0,00 Π-1 Συνεχ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00

29 [29] ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 2.1. Υποδομές & δομές Κοινωνικής Προστασίας Ισότητας Φύλων και δημόσιας υγείας Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Π-4, Π , ,52 0,00 Αργοστολίου Ενίσχυση Επέκταση προνοιακών Π-1, Π-2, Π , , ,00 υποδομών και υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ΑΞΟΝΑΣ 2 Χαρακτηρισμός Συνεχ. Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 2.2. Υποδομές & δομές Παιδείας Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Χαρακτηρισμός Βελτίωση υποδομών παιδείας , , ,00 Π-7 Νέα Επέκταση ωφελουμένων υποδομών παιδείας , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Κωδ. Δράσεων Π-1, Π-2, Π-3, Π-5 ΜΕΤΡΟ 2.3. Ανάπτυξη Συνεργειών και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Επέκταση ωφελουμένων Κοινωνικού Παντοπωλείου Μνημόνια συνεργασίας κοινωνικές συμμαχίες για την προστασία ευάλωτων ομάδων , , ,00 Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέρα της λειτουργικής Συνεχ. Χαρακτηρισμός Π-1 Συνεχ Δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής , , ,00 Π-1, Π-3 Συνεχ. Συνεχ.

30 [30] Κωδ. Δράσεων προσφοράς ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 ΜΕΤΡΟ 2.4. Ανάπτυξη πολιτιστικών αθλητικών δράσεων και υποδομών Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ - Χρηματοδότησ Δαπάνη ης , , ,00 Π-3, Π-5, Π Βελτίωση Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων Προγραμματισμός & υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων κατά περιοχή και εποχικότητα Επέκταση συμμετεχόντων αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων υπερτοπικές συνεργασίες , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , Χαρακτηρισμός Συνεχ. Π-1 Συνεχ. Π-1 Συνεχ.

31 [31] ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 3 Κωδ. Δράσεων ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1.Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της απασχόλησης Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζόμενη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματο- Δαπάνη δότησης Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Συμμετοχή Δήμου σε προσκλήσεις ενίσχυσης της απασχόλησης χρηματοδοτούμενων δράσεων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.1. Κωδ. Δράσεων Εξειδίκευση δράσεων Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση ΜΕΤΡΟ 3.2. Τουριστική ανάπτυξη Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ όμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Συμμετοχή του δήμου σε διεθνή fora θεματικού και κλασικού τουρισμού , , , Προγράμματα ακτών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής Δράσεις προώθησης τουριστικού τομέα από το Δήμο (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνιακό έργο, ενημέρωση) , , , Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες συνεργασίες για την προβολή του νησιού με θεσμικό υπόβαθρο , ,16 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Π-3 Νέα Π-3 Νέα Χαρακτηρισμός Χαρακτηρισμός Π-1 Συνεχ. +Νέα - Συνεχ. Π-1, Π-3 Π-3 Συνεχ. +Νέα Συνεχ. +Νέα ΜΕΤΡΟ 3.3. Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών και θερέτρων Κωδ. Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ Χαρακτη-

32 [32] Δράσεων όμενη Δαπάνη Εξωραϊσμός και ανάδειξη τουριστικών θέρετρων Δήμου , , , Βελτίωση επέκταση τουριστικών υποδομών (λιμένων, εκθεσιακών χώρων, θεματικών εγκαταστάσεων) , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,35 Χρηματοδότησης Π-3, Π-4, Π-5 Π-5, Π-6 ρισμός Νέα + συνεχ. Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 3.4. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολογιζ (8ος) ΠΗΓΗ όμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της λειτουργικής Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας Όπως θα προσδιορισθεί από τον προϋπολογισμό των εκάστοτε προγραμμάτων από την κεντρική διοίκηση - Νέα Π-3 Νέα Ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων ,00 0, ,00 Π-3 Νέα Χαρακτηρισμός Υποστήριξη πρόσβασης τοπικών Χωρίς πρόσθετη δαπάνη πέραν της επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ,00 0, ,00 - Νέα

33 [33] Κωδ. Δράσεων ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.1. Διοικητική ικανότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολο γι-ζόμενη Δαπάνη (8ος) ΠΗΓΗ Χρηματοδότησης ΑΞΟΝΑΣ 4 Χαρακτηρισμός Ένταξη υπηρεσιών στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Π-1 Νέα 5.000, ,00 0,00 (CAF) Επιμόρφωση προσωπικού «κάθετη και οριζόντια» , , ,00 Π-1 Συνεχ Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των Συνεχ. παρεχομένων υπηρεσιών και της εσωτερικής Π , , ,00 διεκπεραίωσης Ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων 5.590, ,00 0,00 Π-1 Νέα Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής οργανικών μονάδων , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ , , ,00 Π-1, Π-4, Π-5 Νέα + Συνεχ. Κωδ. Δράσεων ΜΕΤΡΟ 4.2.Βελτίωση οικονομικών δεικτών και συστημάτων παρακολούθησης Εξειδίκευση δράσεων Προϋπολο (8ος) ΠΗΓΗ γι-ζόμενη Χρηματοδότησης Δαπάνη Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Εξορθολογισμός δαπανών - βελτίωση είσπραξης εσόδων ενίσχυση οικονομικής σταθερότητας Προσαρμογή λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας Δήμου Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής Ενιαίο Σύστημα προμηθειών Χωρίς Πρόσθετη Επιβάρυνση πέραν της λειτουργικής ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.2. Χαρακτηρισμός - Συνεχ. - Νέα - Νέα - Νέα

34 [34] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ α/α ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ (8 ος ) ΣΥΝΟΛΟ % ΔΑΠΑΝΗ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ , , ,25 72,75% 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , , ,00 19,55% 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ , , ,35 5,69% 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ,00 2,01% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 100%

35 [35] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ κατ έτος ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (8ος) ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π , , ,00 12,669 12,355 12,546 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π-2 ΕΣΠΑ Π , , ,00 3,696 4,110 3, , , ,75 48,230 59,522 52,668 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) Π , , ,72 15,634 18,376 16,711 ΣΑΤΑ Π-5 ΠΟΡΟΙ ΘΗΣΕΑ Π-6 ΔΩΡΕΕΣ Π , , ,20 12,034 5,638 9, ,99 0, ,99 4,924 0,000 2, ,92 0, ,92 2,812 0,000 1,707

36 [36] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΠΗΓΗ Π-1 Π-2 Π-3 Π-4 Π-5 Π-6 Π-7 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ , , , , , , , ,57 ΑΞΟΝΑΣ , , , , , , , ,47 ΑΞΟΝΑΣ , , , , , ,29 ΑΞΟΝΑΣ , , , , ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,58

37 [37] 3.2. : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Ε.Π. διατυπώνονται μετρήσιμοι δείκτες για την ικανοποίηση των στόχων, είτε/και κατά τη διαδικασία επίτευξής τους είτε/και κατά την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με το ΠΔ 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/2011 «Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του». Δεδομένου ότι τα ΕΠ των ΟΤΑ μετά Καλλικράτη έχουν το μέγιστο διετή ορίζοντα και η γραμματική ερμηνεία της διάταξης του ΠΔ για την ενδιάμεση αξιολόγηση, την τοποθετεί χρονικά, με ελάχιστους μήνες διαφορά, κοντά στην τελική αξιολόγηση. Είναι εύλογο ότι θεσπίστηκε για την εκτέλεση των επιχειρησιακών με ορίζοντα πενταετίας. Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου και περιλαμβάνει: Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκτίμηση υπολογισμός των μετρήσιμων δεικτών Εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η αξιοποίηση δεικτών αξιολόγησης και παρακολούθησης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται με γνώμονα τις σχεδιαζόμενες δράσεις που αφορούν στη βελτίωση επέκταση των 4 αξόνων. Υπάρχει ωστόσο και πλήθος άλλων δεικτών που αφορούν στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των οργανικών μονάδων οι οποίοι όμως αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε υπηρεσιακής στοχοθεσίας υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων. Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.

38 [38] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος TY-1 Αριθμός παρεμβάσεων σε σχολικά κτήρια Εκροών ΠΡ-1 Αριθμός παρεμβάσεων σε κοιμητήρια Εκροών ΤΥ-2 Αριθμός παρεμβάσεων σήμανσης Εκροών ΠΠ-1 Εργατοώρες υπηρεσιών πυροπροστασίας Εκροών ΤΥ-3 Αριθμός αναπλάσεων Αποτελέσματος ΔΠ-1 Συμμετέχοντες σε δράσεις περιβαλλοντικής Εκροών ευαισθητοποίησης ΤΥ-4 Αλλαγές λαμπτήρων επικράτειας Αποτελέσματος ΤΥ-5 Μελέτες που ολοκληρώθηκαν Εκροών ΤΥ-6 Αριθμός παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης Εκροών που υλοποιήθηκαν ΠΡ-2 Αριθμός παρεμβάσεων για την Εκροών περιβαλλοντική προστασία ΤΥ-7 Χιλιόμετρα Οδικού δικτύου που Αποτελέσματος συντηρήθηκαν ΑΕ-1 Ποσοστό εξοικονόμησης δαπανών Αποτελέσματος διαχείρισης αποβλήτων στη βάση προηγούμενου έτους ΔΕ-1 Αριθμός & μέτρα συντηρήσεων επισκευών δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ-2 Αριθμός νέων συνδέσεων ύδρευσης - αποχέτευσης Αποτελέσματος Αποτελέσματος ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος ΟΚ-1 Ωφελούμενοι δράσεων πρωτοβουλιών Εκροών κοινωνικής ενίσχυσης ΟΚ-2 Ωφελούμενοι δομών μέριμνας 3 ης ηλικίας Εκροών ΟΚ-3 Ωφελούμενοι δομών μέριμνας προσχολικής Εκροών ηλικίας ΚΕ-1 Ωφελούμενοι προγραμμάτων άθλησης Εκροών ΚΕ-2 Ωφελούμενοι προγραμμάτων πολιτισμού Εκροών ΚΕ-3 Αριθμός πολιτιστικών και αθλητικών Εκροών εκδηλώσεων - διοργανώσεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡ-1 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος Συμμετοχές σε εγχώρια και διεθνή for a

39 [39] προώθησης τουρισμού ΤΡ-2 Αριθμός Επισκεπτών τουριστικών θεματικών Εισροών θερέτρων ΔΟ-1 Έσοδα (%) τουριστικών θερέτρων επί των Αποτελέσματος Ιδίων Τακτικών Εσόδων ΠΔ-1 Αριθμός ωφελουμένων δια βίου κατάρτισης Εκροών ΠΔ-2 Αριθμός ωφελουμένων προγραμμάτων Εκροών προώθησης της απασχόλησης ΤΡ-3 Συναντήσεις συνεργασίες εκτός επικρατείας Εκροών (δείκτης εξωστρέφειας) ΔΠ-2 Ωφελούμενοι από μεταφορά επιχειρηματικής Εκροών τεχνογνωσίας και προώθησης τοπικών προϊόντων ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εισροών/Εκροών/ Αποτελέσματος ΑΔ-1 Συνολικές Ώρες επιμόρφωσης Εκροών ΔΟ-2 Μεταβολή οικονομικών δεικτών όπως Αποτελέσματος περιγράφονται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό ΔΔ-1 Αριθμός εγγράφων ψηφιακής διακίνησης Εκροών ΔΚ-1 Αριθμός διεκπεραιωμένων αιτημάτων αστικής Εκροών κατάστασης και ΚΕΠ ΔΠ-3 Ποσοστό εγκεκριμένων Αποτελέσματος συγχρηματοδοτήσεων επί των τακτικών εσόδων ΔΑ-1 Αριθμός Καταχωρήσεων στο Βιβλίο Εκροών Συμβάντων Δημοτικής Αστυνομίας ΠΔ-3 Αριθμός Καταχωρήσεων στο Βιβλίο Εκροών συμβάντων Φυλάκων Σχολικών Κτηρίων ΔΠ-4 Απορροφητικότητα εγκεκριμένων Αποτελέσματος έργων/μελετών/προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ Θησέας ΔΠ-5 Αριθμός δράσεων Ε.Π. που υλοποιήθηκαν Εκροών κατά Άξονα ΔΠ-6 Αριθμός δράσεων που Ε.Π. σε φάση Εκροών υλοποίησης ΔΔ-2 Αριθμός Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Εκροών Επιτρ. Π.Ζωής, Οικονομ. Επιτροπής και Επιτροπής Τουρισμού ΔΔ-3 Αριθμός Αποφάσεων αιρετών οργάνων Εκροών τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων ΔΟ-3 Έσοδα από Ακίνητη περιουσία Αποτελέσματος

40 [40] Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Ομάδα Έργου με την Δ/νση Προγραμματισμού συντάσσουν το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και το υποβάλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Έγκριση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το τελικό ολοκληρωμένο σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών προσώπων και έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Έλεγχος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δήμο Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Κοραή 4, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 5271400 Fax : 52 71420 e-mail: eysekt@mou.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ΣΑΤΑ: -80% ΚΑΠ: -70% Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Και αν είμαστε «μικρά ψαράκια που κολυμπούν αντίθετα στο ρεύμα» Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Μπορούμε με «λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «ΕΣΠΑ 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-6ΦΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-6ΦΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα