ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"

Transcript

1 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη Ενίσχυση, ανάδειξη και προστασία του αστικού πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος στο Δήμο Κηφισιάς Συντηρήσεις και αναπλάσεις νεκροταφείων και περιβαλλόντων χώρων Κατασκευές, ανακατασκευές και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου. Προγραμματισμός δεντροφυτεύσεων σε σημεία που χρήζουν ενίσχυσης σε πράσινο Ενέργειες για την αντιμετώπιση της γήρανσης και των ασθενειών των δέντρων (π.χ. κλάδεμα, φυτοφάρμακα) Ενέργειες για την προστασία των αδέσποτων ζώων Βιοκλιματική αναβάθμιση της αστικής περιοχής Προώθηση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με στόχο την ανασυγκρότηση του αστικού ιστού της Κηφισιάς, με αναδιοργάνωση των πολεοδομικών ενοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες κατά το δυνατόν συνθήκες πολεοδομικής αναβάθμισης και εξυπηρέτησης των αναγκών του πληθυσμού Καταγραφή ρυμοτομικών στοιχείων και χαρακτηριστικών για σύνταξη σχεδίων αστικής ανάπλασης. Μελέτη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδότοπων - Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών Αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, κτηματολογικές ηλεκτρομηχανολογικές και στατικές μελέτες Οριοθέτηση ρεμάτων και περιοχών Ενέργειες για καθαίρεση αυθαίρετων κατασκευών, πινακίδων, διαφημιστικών πλαισίων κ.λ.π. και περιφράξεις οικοπέδων Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της παραβατικότητας της εφαρμογής των όρων δόμησης.

2 Μέτρο 1.3 : Μεταφορική υποδομή - Κυκλοφορία Οδοποιία - Στάθμευση Συγκοινωνία Ασφαλτόστρωση των δρόμων που χρήζουν βελτίωσης και γενικότερη συντήρηση οδικού δικτύου. Αναπλάσεις, ανακατασκευές, κατασκευές και συντηρήσεις οδών και σχετικές μελέτες Έργα για ρύθμιση κυκλοφοριακού (π.χ. σημάνσεις, διαγραμμίσεις, ρυθμίσεις οδών, μονοδρομήσεις, πινακίδες, ονοματοθεσία οδών και στοιχεία προστασίας) και σχετικές μελέτες Δημιουργία υπέργειων χώρων στάθμευσης και κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης Διαπλατύνσεις, επεκτάσεις και διανοίξεις δρόμων Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων τμημάτων διαφόρων οδών και συντηρήσεις, κατασκευές, ανακατασκευές πεζοδρόμων Εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού του Δήμου, με στόχο την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διερεύνηση κατασκευής νέων οδικών αρτηριών και επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος που παρουσιάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου. Τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές μελέτες Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, ανάπτυξη δράσεων για την ενημέρωση γύρω από την ασφαλή και κοινωνική οδήγηση και σχετικές μελέτες.

3 Μέτρο 1.4 : Ύδρευση - Άρδευση Αποχέτευση Ηλεκτροφωτισμός Λοιπά Δίκτυα Μέτρο 1.5:Καθαριότητα και Διαχείριση στερεών αποβλήτων Μέτρο 1.6: Πολιτική Προστασία Κατασκευή και συμπλήρωση του δικτύου όμβριων υδάτων, ώστε αυτό να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου. Καθαρισμός και συντήρηση δημοτικών ρεμάτων, φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων υδάτων Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης διάνοιξη γεωτρήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας Αισθητική και οικολογική βελτίωση του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού. Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και με προμήθεια σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας υπολοίπου περιοχής ΟΥΛΕΝ Κατασκευές, ανακατασκευές, επεκτάσεις και συντηρήσεις τμημάτων αγωγού, διακλαδώσεων και δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Δημιουργία νέων συνδέσεων και αντίστοιχες μελέτες Καθαρισμός ρεμάτων και περιαστικού πρασίνου Γενική βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας σε όλους τους τομείς (οικιακά, οδοκαθαρισμός, ογκώδη, καθαριότητα ανοικτών χώρων κλπ) Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών Ανακύκλωσης - Κομποστοποίησης Αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης Αντιπλημμυρικά έργα Βελτιστοποίηση των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές κλπ). Ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης με ηλεκτρονικά μέσα για την πρόληψη καταστροφών, αλλά και κινδύνων από φυσικά αίτια Ενίσχυση πυροπροστασίας με τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών, ανάπτυξη εθελοντικού Σώματος πυροπροστασίας

4 ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο 2.1 : Υγεία και Κοινωνική φροντίδα - Κοινωνική ενσωμάτωση Μέτρο 2.2 : Παιδεία / Νεολαία / Νέες Τεχνολογίες Μέτρο 2.3 : Αθλητισμός Αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών σταθμών σε εξοπλισμό και κτιριακές υποδομές με αντίστοιχες μελέτες και υλοποίηση παρεμβάσεων ανάπλασης, συντήρησης και επισκευής όπου απαιτείται. Σχετικές μελέτες Διαμόρφωση Παιδικού Σταθμού Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και κατασκευή παιδικού σταθμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Συντηρήσεις κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Κηφισιάς Βελτίωση και περαιτέρω προώθηση των Προγραμμάτων Κατ'ο ίκον Φροντίδας Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, σωστής συντήρησης και επισκευής όλων των Σχολικών Μονάδων και των αύλειων χώρων τους Υλοποίηση παρεμβάσεων ανάπλασης, αναδιαρρύθμισης και επέκτασης των χώρων των Σχολικών Μονάδων. Εδαφοτεχνικές και στατικες μελέτες Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Γεωτεχνικές μελέτες Κατασκευή υποδομών για την ασφαλή προσβασιμότητα στις σχολικές μονάδες Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων Ένταξη και επέκταση όλων των δράσεων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την αποτελεσματική Δια βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση (πχ. πληροφορική, ξένες γλώσσες και νέες τεχνολογίες) Επέκταση υφιστάμενων και κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων Αναβάθμιση, συντήρηση και ανάπλαση των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού. Αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες Διεύρυνση των υφιστάμενων προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (για παιδιά γυναίκες ενηλίκους ηλικιωμένους), αθλητικών εκδηλώσεων, ακαδημιών, τμημάτων και γενικότερα αθλητικών δραστηριοτήτων μέσω του ΝΠΔΔ του Δήμου Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων προγραμμάτων αθλητισμού για ΑΜΕΑ.

5 Μέτρο 2.4 : Πολιτισμός - Ψυχαγωγία Καθιέρωση του ετήσιου προγραμματισμού πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων. Θεσμοθέτηση ετήσιου προγράμματος εκδηλώσεων με έμφαση στην αναζήτηση συνεργασιών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας Ενίσχυση, πρόωθηση και ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κηφισιάς, μέσω των ΝΠΔΔ του Δήμου ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μέτρο 3.1 : Απασχόληση και Ανεργία Μέτρο 3.2 : Οικονομικές υποδομές- Επιχειρηματικότητα Συνεργασία με φορείς και τοπικούς συλλόγους με σκοπό την ενημέρωση γύρω από την απασχόληση, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, επαγγελματικά δικαιώματα και πλήθος άλλων θεμάτων γύρω από το εργασιακό περιβάλλον Αξιοποίηση και επιδίωξη συνεργασιών με επιχειρηματικούς και επιμελητηριακούς φορείς με στόχο τη διαμόρφωση ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την αύξηση της απασχόλησης Προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και ανάδειξης δεξιοτήτων (πχ. εκμάθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών) ανέργων πολιτών με στόχο την επαγγελματική αποκατάστασή τους Υλοποίηση και λειτουργία προγραμμάτων υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Δήμου Κηφισιάς Ενημέρωση ευαισθητοποίηση επιχειρηματιών σε θέματα ευέλικτων μορφών οργάνωσης εργασίας και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Ενέργειες για την τοπική ανάπτυξη και πάταξη του παραεμπορίου.

6 ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μέτρο 4.1. : Ανθρώπινο δυναμικό και διαδικασίες διοίκησης Στελέχωση υπηρεσιών και Ν.Π. με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων Εισαγωγή σύγχρονων βελτιωμένων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης και λειτουργίας του Δήμου Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης Βελτίωση της Διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και ενεργής συμμετοχής των πολιτών στα καίρια ζητήματα και προβλήματα του Δήμου και αξιοποίηση του διαδικτύου και ειδικών ενημερωτικών εντύπων για τους σκοπούς αυτούς Βελτίωση των διαδικασιών λογοδοσίας. Καταγραφή πράξεων αναλογισμού και προσκύρωσης. Μέτρο 4.2. : Οργάνωση και πληροφορική Μέτρο 4.3. : Δημοτική περιουσία και συνθήκες εργασίας Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποστηρικτικών υπηρεσιών ιδίως σε θέματα προγραμματισμού και νομικών θεμάτων. Αυτοματοποίηση των διαδικασιών με σκοπό την πάταξη της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών Περαιτέρω αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας και ανανέωση συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων των υπηρεσιών, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας Τηλεπικοινωνιακός εκσυγχρονισμός και ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών του Δήμου Συντήρηση, διαμόρφωση και αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων και εγκαταστάσεων. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής των δημοτικών κτιρίων. Αναβάθμιση όλων των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων με προμήθειες σε εξοπλισμό, υλικά, εργαλεία, μηχανήματα και οχήματα καθώς και συντήρησή τους. - κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών Εγκατάσταση νέου προκατασκευασμένου κτιρίου στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού. Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και συστημάτων ασφαλείας, για την προστασία της υγιεινής στον εργασιακό χώρο.

7 Μέτρο 4.4. : Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών Μέτρο 4.5. : Οικονομικά Αναβάθμιση και επιπλέον στελέχωση Δημοτικής Αστυνομίας με στόχο την υψηλή ασφάλεια των πολιτών και την μείωση της παραβατικότητας στο Δήμο Κηφισιάς Ενίσχυση Δημοτικής Αστυνομίας με προμήθειες σε εξοπλισμό, υλικά, εργαλεία, λογισμικά προγράμματα, μηχανήματα και οχήματα καθώς και συντήρησή τους Διαφύλαξη της οικονομικής αξιοπιστίας του Δήμου με ανάπτυξη πηγών λειτουργικών εσόδων και συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων Λειτουργία αποθηκών, εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής και διαχείριση έργων Ανάπτυξη δυνατοτήτων εύρεσης νέων οικονομικών πηγών, κυρίως από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας και των τουριστικών υποδομών του Δήμου Συστηματική κοστολόγηση των δραστηριοτήτων για την καλύτερη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας και της Δημοτικής Αρχής. Υποστήριξη και εκπαίδευση σε ειδικά θέματα οικονομικών υπηρεσιών Ενέργειας για τη μείωση του ποσοστού απορρόφησης των ποσών του προϋπολογισμού από τις λειτουργικές δαπάνες εις βάρος των επενδυτικών και για τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής ιδίων κεφαλαίων του Δήμου στις επενδύσεις.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ PROGRAMMA.indd 1 Μήνυμα του Υποψηφίου Δημάρχου Αθηναίων Άρη Σπηλιωτόπουλου Η Αθήνα μπορεί να γίνει μια σύγχρονη, ζωντανή πόλη. Η υποδειγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΩΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ. Lokriki-enotita.blogspot.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΩΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ. Lokriki-enotita.blogspot.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΩΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Lokriki-enotita.blogspot.gr Ύδρευση Υγιεινό και Φτηνό νερό για όλους τους Δημότες Το νερό της «Καταβόθρας» αρχικά θα χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα