Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου"

Transcript

1 Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και της αισθητικής και αρχιτεκτονικής εικόνας οικισμών Βελτίωση της καθαριότητας της πόλης, των κοινοχρήστων χώρων και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Αντιμετώπιση των χωροταξικών και πολεοδομικών προβλημάτων στον αστικό χώρο και των χρήσεων γης. Δ/νση Τεχνικών Δ/νση Τεχνικών / Δ/νση Πολεοδομίας Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης / Δ/νση Πολεοδομίας Δράσεις αξιοποίησης και προστασίας δημοτικών δασών Εφαρμογή προγραμμάτων προστατευόμενων περιοχών Δημιουργία ζωνών πρασίνου δενδροφυτεύσεις Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας. Δράσεις πολιτικής προστασίας Βελτίωση κοιμητηρίων Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής εικόνας των οικισμών και των κτιρίων ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος Αστικές αναπλάσεις οικισμών Δημιουργία χώρων στάθμευσης Παρεμβάσεις βελτίωσης των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (χώροι πρασίνου, πλατείες, παιδικές χαρές κλπ) Αξιοποίηση παραποτάμιων περιοχών Αναβάθμιση - συντήρηση δημοτικών χώρων και κτιρίων Αναβάθμιση αντικατάσταση και προμήθεια νέων οχημάτων και εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων. Επέκταση βελτίωση των προγραμμάτων ανακύκλωσης Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και διαλογής οικιακών αποβλήτων στην πηγή. Ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας Ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταγραφής της πράξης εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Διερεύνηση Επιπτώσεων από Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια σε Τοπικό Επίπεδο Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων - Διαχείριση και διανομή νερού Δ.Ε.Υ.Α.Γ / Σύνδεσμος Ύδρευσης Ύδρευση και εσωτερικά δίκτυα οικισμών (Εξασφάλιση της ποιότητας του νερού) Η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αγροτών

2 1.2 και πολιτών για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης Βελτίωση υποδομών μεταφορών συγκοινωνιών - δικτύων Βελτίωση - ολοκλήρωση του δημοτικού οδικού δικτύου και των οδικών συνδέσεων με όμορους Δήμους και Εθνικά Δίκτυα Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις - πλακοστρώσεις οικισμών Δ.Διαμερισμάτων και της πόλης των Γρεβενών Κατασκευή και βελτίωση της Επαρχιακής οδού Γρεβενών Βασιλίτσας Συντήρηση Βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου Βελτίωση του οδικού δικτύου εντός οικισμών Βελτίωση και συντήρηση αγροτικού δασικού οδικού δικτύου. Αποκατάσταση βλαβών του δημοτικού οδικού δικτύου Γέφυρες, τεχνικά έργα, οχετοί Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Διαμόρφωση πεζοδρομίων, υπόγεια Δίκτυα ΔΕΗ-ΟΤΕ, δίκτυο φωτισμού Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις - πλακοστρώσεις οικισμών Δημιουργία αναβάθμιση πεζόδρομων Βελτίωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Βελτίωση των δομών επεξεργασίας λυμάτωνδιαχείρισης υγρών αποβλήτων- επεξεργασίας απορριμμάτων ΔΕΥΑΓ/Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Σηματοδότηση οδών και πληροφοριακές πινακίδες Αντιμετώπιση προβλημάτων, κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και στάθμευσης. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και Βιολογικών καθαρισμών σε όλους τους οικισμούς Η εφαρμογή και η επέκταση προγραμμάτων ανακύκλωσης Παρεμβάσεις σε κτίρια για εξοικονόμηση ενέργειας Δ/νση Τεχνικών / Δ/νση Πολεοδομίας Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και δημοτικών κτιρίων Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ενέργειας Δ/νση Τεχνικών / Δ/νση Πολεοδομίας Δημιουργία και αξιοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός 2.1. Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών και Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών κοινωνικής φροντίδας Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών/ Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ μεα) Συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

3 Παρεμβάσεις στο τομέα της Υγείας Παρεμβάσεις Πολιτισμού Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών/ Δ/νση Τεχνικών Βελτίωση της λειτουργίας του ΚΑΠΗ Κατασκευή υποδομών Κοινωνικής φροντίδας Εκσυχρονισμός της πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών και κατασκευή θερμαλιστικού κέντρου στην Κιβωτό Γρεβενών Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Καθιέρωση νέων πολιτιστικών θεσμών - Βελτίωση των θεσμών που ήδη λειτουργούν Παρεμβάσεις Τουρισμού Αναπλάσεις τουριστικών περιοχών Υποδομές τουρισμού με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος Προστασία και ανάπτυξη φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού στον αστικόπεριαστικό χώρο Δ/νση Τεχνικών / Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Δ/νση Τεχνικών / Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού / Δ/νση Οικονομικών Δ/νση Τεχνικών Τμήμα Προγραμματισμού/ Δ/νση Τεχνικών Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης / Δ/νση Τεχνικών Εκσυγχρονισμός και Επέκταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων Διατήρηση Αποκατάσταση - Επανάχρηση μνημείων αξιόλογων κτιρίων Συντήρηση αναβάθμιση πολιτστικών χώρων της πόλης του Γρεβενών και των οικισμών Ίδρυση μουσείου - Πινακοθήκης Προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, με την ενεργό συμμετοχή του Δήμου μέσω της αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσμοθέτηση σε ετήσιο καλεντάρι των πολιτιστικών δρωμένων, με τη συμμετοχή του Δήμου (Εκδηλώσεις Αποκρεών, παραδοσιακά πανηγύρια, γιορτές μανιταριού, αθλητικές δραστηριότητες κτλ) Ενίσχυση Τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων Εκσυγχρονισμός ανάπτυξη και προβολή του Χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών διαδρομών, θρησκευτικών μνημείων, παραδοσιακών κτιρίων και γεφυριών, μουσείων, αρχαιολογικών και παλαιοντολογικών ευρυμάτων, καθώς και της παραδοσιακής παραγωγής αγροτικών προϊώντων. Παρεμβάσεις ήπιας μορφής στον Εθνικό Δρυμό της Βάλιας Κάλντα, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν απρόσκοπτα τη φυσική κληρονομιά Aνάπτυξη δράσεων αγροτουρισμού - οικοτεχνίας Ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού

4 2.4. Παρεμβάσεις Αθλητισμού Ανάπτυξη Θρησκευτικούπροσκυνηματικού τουρισμού Επεμβάσεις σε υφιστάμενες και δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού / Δ/νση Τεχνικών Ολοκλήρωση και εκσυχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΔΑΚ Γρεβενών και παρεμβάσεις σε όλες τις περιφερειακές αθλητικές εγκαταστάσεις Ενίσχυση αθλητικών σωματείων Yλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 2.5. Παρεμβάσεις στο τομέα της παιδείας Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού / Δ/νση Τεχνικών / Τμήμα Μαθητικής Εστίας / Σχολικές Επιτροπές Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού / Σχολικές Επιτροπές Ολοκλήρωση σχολικών υποδομών Βελτίωση της κτιριακής υποδομής παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων Εκπαιδευτικό Πάρκο Όρλιακα Κέντρο Παλαιοντολογίας στη Μηλιά Γρεβενών Συμμετοχή σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα Προγράμματα δράσης και ενημέρωσης στον επαγγελματικό προσανατολισμό Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 3.1. Ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και καινοτομικής ικανότητας Ενίσχυση των υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας σε τομείς προτεραιότητας για τη τοπική οικονομία Δ/νση Τεχνικών / Τμήμα Τοπικής Oικονομικής Ανάπτυξης Υλοποίηση των δράσεων του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα και του Κέντρου Παλαιοντολογίας Ανάπτυξη δικτύων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διερεύνηση των τεχνολογικών προοπτικών σε επιλεγμένους κλάδους της τοπικής οικονομίας Ενίσχυση συλλογικών ή κλαδικών φορέων για την ΑΝ.ΓΡΕ. / Τμήμα Τοπικής Oικονομικής Ανάπτυξης Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Τοπικής Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τύπου Leader στον αγροτικό χώρο Υπηρεσίες ομαδικής στήριξης επιχειρήσεων για επενδύσεις στο πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση προϊόντων και σε ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού Υποστήριξη των αγροτών στις διαδικασίες πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων ως ΠΟΠ. Υποστήριξη των αγροτών για τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικά δίκτυα και την οργάνωσή τους σε ομάδες παραγωγών Ενίσχυση επιχειρηματικών τοπικών συσπειρώσεων (δίκτυα ) σε κλάδους

5 ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικής εξωστρέφειας για επιλεγμένους κλάδους της τοπικής οικονομίας Οικονομικές υποδομές και δίκτυα 3.2.: Επένδυση σε Ανθρώπινο Κεφάλαιο Oικονομικής Ανάπτυξης Τμήμα Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης/Δ/νσης Τεχνικών τοπικής κλαδικής εξειδίκευσης με στόχο τις εξαγωγές Ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση των βιολογικών προϊόντων και τον τοπικών ποιοτικών προϊόντων της περιοχής Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα για την εισαγωγή τεχνογνωσίας στους επιχειρηματίες της περιοχής Δίκτυο άρδευσης Αντιπλημμυρικά έργα Εγγειοβελτιωτικά έργα Λειτουργία ειδικών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης Δημιουργία δικτύου για την έρευνα, τη ζήτηση της απασχόλησης και τον προσανατολισμό της προσφοράς εργασίας Τμήμα Τοπικής Oικονομικής Ανάπτυξης / Τμήμα Τμήμα Τοπικής Oικονομικής Ανάπτυξης / Τμήμα Προγράμματα Κατάρτισης εστιασμένα σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού Ενέργειες πληροφόρησης και κατάρτισης αγροτών Ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με όλους του φορείς του Νομού Γρεβενών Προώθηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και κυρίως των μικρών επιχειρήσεων στην διαμόρφωση τοπικών δράσεων για την απασχόληση Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης τουδήμου 4.1. Διαδικασίες Διοίκησης Όργανα και λειτουργίες Διοίκησης Διεύθυνση Διοικητικών /Τμήμα Επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής του Δήμου Τήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας (ISΟ, Διαχειριστική Επάρκεια κλπ) Εφαρμογή και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνεργασίες Διεύθυνση Διοικητικών /Τμήμα Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή δίκτυα συνεργασίας Συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις του Νομού Γρεβενών Διαδημοτικές συνεργασίες Ανάπτυξη διαδικασιών Διεύθυνση Διοικητικών Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης

6 4.3. αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών Οργάνωση και πληροφορική / Τμήμα / Δ/νση ΚΕΠ αιτημάτων και παραπόνων πολιτών Δυνατότητα διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών αιτημάτων Αναβάθμιση υποδομών Τεχνολογιών και Επικοινωνιών Οικονομικά Τμήμα Ολοκλήρωση βελτίωση του Εσωτερικού Πληροφοριακού συστήματος Διοίκησης Ενίσχυση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών Ενίσχυση του Γραφείου Βελτίωση της Διαδικτυακής πύλης Δήμου Γρεβενών Σεμινάρια Επιμόρφωσης Υπαλλήλων σε ΤΠΕ Ανάλυση πηγών εσόδων του Δήμου και διερεύνηση αύξησης αυτών Μείωση και έλεγχος του κόστους λειτουργίας του Δήμου Διεύθυνση Οικονομικών Διεύθυνση Οικονομικών Διεύρυνση της δυνατότητας αξιοποίησης νέων πηγών εσόδων, Bελτίωση των μηχανισμών βεβαίωσης και είσπραξης Εξασφάλιση πόρων μέσω της συμμετοχής του Δήμου σε διακρατικά προγράμματα Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας Ορθολογική διαχείριση οικονομικών πόρων. Κοστολογική παρακολούθηση ανταποδοτικών και μη υπηρεσιών Πλήρης αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων 4.5. Ανθρώπινο Δυναμικό Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Οικονομικών /Τμήμα Προγραμματισμού Διεύθυνση Διοικητικών Aξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω του νέου ΕΣΠΑ Συμμετοχή προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της αποδοτικότητας και αξιολόγησης Αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΕΠ_Ο1... 3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 8/1/2008 Ποσά σε ευρώ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ Σ Α.1 Υπηρεσιακά Σχέδια Δράσης Α.1.1 Δ/κων & Ανθρ. Δυναμικού 1 Α.1.2 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 3 Α.1.3 Κοινωνικής Πολιτικής 4 Α.1.4 Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & ς Γενιάς 6 Α.1.5

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα