Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων."

Transcript

1 Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων. Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.) Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή (IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ)

2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού αποτελούν προτεραιότητα της δημόσιας υγείας σε όλη την Ευρώπη. Τα χαμηλά ποσοστά και η πρόωρη διακοπή του μητρικού θηλασμού στην χώρα μας έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των μητέρων και των παιδιών τους και αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά μητρικού θηλασμού, αναγκάζουν την πολιτεία να επενδύσει ολοένα και μεγαλύτερα ποσά στην πρόληψη επιβαρύνοντας έτσι τον δημόσιο προϋπολογισμό και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αύξηση των ανισοτήτων στην υγεία. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ Είναι αναγκαίο ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πληροφόρηση, επιμόρφωση και επικοινωνία, καθώς και για την κατάλληλη εκπαίδευση πριν και κατά την διάρκεια της εργασίας των επαγγελματιών υγείας, που ταυτόχρονα θα δηλώνει ξεκάθαρα την εθνική πολιτική, τον τρόπο σχεδιασμού, διοίκησης διαχείρισης και χρηματοδότησης του. Ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα περιέχει τα μέτρα και τις δραστηριότητες εκείνες που θα είναι απαραίτητες για την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού. Στην διαμόρφωση και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης, σημαντική συμβολή μπορούν και πρέπει να έχουν: Τα φαρμακεία ως αποκεντρωμένες δομές πρωτοβάθμιας υγείας, μέσα από τις οποίες προσφέρονται υγειονομικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα φαρμακευτικές υπηρεσίες. Οι φαρμακοποιοί ως κλινικοί επιστήμονες, κάτοχοι μιας ευρύτερης υγειονομικής (κλινικής) γνώσης και μίας εξειδικευμένης φαρμακευτικής (κλινικής) γνώσης. Οι φαρμακοϋπάλληλοι ως τεχνικοί, κάτοχοι μιας ευρύτερης υγειονομικής (τεχνικής) γνώσης και μίας εξειδικευμένης φαρμακευτικής (τεχνικής) γνώσης. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η μετατροπή των φαρμακείων σε σημεία προστασίας, προαγωγής και υποστήριξης του μητρικού θηλασμού, με τους φαρμακοποιούς να προσφέρουν την πολύτιμη κλινική τους γνώση και τους φαρμακοϋπαλλήλους την απαραίτητη τεχνική τους κατάρτιση. Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητες αλλαγές σε επίπεδο φιλοσοφίας, αρχών και αξιών, σε επίπεδο οργάνωσης του φαρμακείου και σε επίπεδο εκπαίδευσης φαρμακοποιών και φαρμακοϋπαλλήλων. ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ελπίζουμε ότι η ενεργός συμμετοχή φαρμακείων, φαρμακοποιών και φαρμακοϋπαλλήλων σε μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια θα επιτύχει να βελτιώσει τις πρακτικές και να αυξήσει τα ποσοστά (έναρξης, αποκλειστικότητας, διάρκειας) του μητρικού θηλασμού, στην χώρα μας. Ταυτόχρονα θα βοηθήσει περισσότερους γονείς να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να αισθανθούν δύναμη και ικανοποίηση από την εμπειρία του μητρικού θηλασμού αλλά και τους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας που θα συμμετάσχουν να αποκτήσουν βελτιωμένες ικανότητες και μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση από την εργασία τους.

3 ΔΡΑΣΗ «Φιλικά προς τον μητρικό θηλασμό φαρμακεία»

4 «Φιλικά προς τον μητρικό θηλασμό φαρμακεία» Προτείνεται, το Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή (IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ) και η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.), να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να εποπτεύσουν κοινό σχέδιο δράσης με τον τίτλο «Φιλικά προς τον μητρικό θηλασμό φαρμακεία» με στόχο την υιοθέτηση από πλευράς φαρμακείων, φαρμακοποιών και φαρμακοϋπαλλήλων όλων των αλλαγών που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή προαγωγή του μητρικού θηλασμού μέσα από τα φαρμακεία. Απαιτούμενο υλικό (εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και προωθητικό) Το μεν Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή (IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ) θα αναλάβει την διαμόρφωση του απαραίτητου υλικού, για την εκπαίδευση των φαρμακοποιών και φαρμακοϋπαλλήλων και για την ενημέρωση του κοινού μέσα από τα φαρμακεία που αφορά τα πεδία του μητρικού θηλασμού και της βρεφικής διατροφής. Η δε Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.) θα αναλάβει την διαμόρφωση του υλικού για την εκπαίδευση των φαρμακοποιών και φαρμακοϋπαλλήλων σε ζητήματα φαρμακοποιίας, διάθεσης φαρμάκων και επίλυσης φαρμακοθεραπευτικών προβλημάτων που σχετίζονται με την περίοδο του θηλασμού καθώς επίσης και την διαμόρφωση του απαραίτητου υλικού για την προώθηση της δράσης τόσο εντός του φαρμακευτικού χώρου όσο και στο κοινό που απευθύνεται στα φαρμακεία. Εκπαίδευση (φαρμακοποιών και φαρμακοϋπαλλήλων) Η εκπαίδευση των φαρμακοποιών και των φαρμακοϋπαλλήλων θα γίνει με κοινή προσπάθεια του Δικτύου Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή (IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ) και της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.), μεν την μεν πρώτη συλλογικότητα να αναλαμβάνει την εκπαίδευση που αφορά τον μητρικό θηλασμό και την βρεφική διατροφή και την δε δεύτερη να αναλαμβάνει την εκπαίδευση που αφορά το φάρμακο και την χρήση του. Πιστοποίηση Η πιστοποίηση των φαρμακείων ως φιλικά προς τον μητρικό θηλασμό θα γίνεται από εξωτερικούς αξιολογητές οριζόμενους με κοινή απόφαση του Δικτύου Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή (IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ) και της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.). Η πιστοποίηση θα γίνεται τόσο σε ένα πρώτο αρχικό στάδιο όσο και στην συνέχεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Πιλοτική Εφαρμογή Προτείνεται, προ της μαζικής εφαρμογής του σχεδίου δράσης, η τοπική εφαρμογή του σε τοπικό επίπεδο και δη στην πόλη του Βόλου όπου και εδρεύει η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.).

5 Προηγούμενη εμπειρία Η προτεινόμενη δράση βασίζεται στην εμπειρία που αντλήθηκε από αντίστοιχες δράσεις σε επίπεδο νοσοκομείων (Νοσοκομεία φιλικά προς τον μητρικό θηλασμό) αλλά κυρίως από την εμπειρία του Ιταλικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού, «Il Melograno», ο οποίος το 2007 ξεκίνησε την καμπάνια «Πρωτοβουλία για Φιλικά προς τον μητρικό θηλασμό φαρμακεία». Η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάστηκε έναν χρόνο αργότερα σε συνέδριο του Ιταλικού Φαρμακευτικού Συλλόγου στην Βερόνα σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας. Αργότερα τον ίδιο χρόνο, η Πρωτοβουλία συζητήθηκε σε ένα συνέδριο σχετικά με Πρωτοβουλίες για Φιλικές προς τα Βρέφη Κοινότητες, οργανωμένο από την UNICEF στο Μιλάνο. Η πρώτη επίσημη πιστοποίηση Φιλικού προς τα Βρέφη Φαρμακείου έγινε στην Βερόνα το Υποστήριξη Για την υλοποίηση και την διάδοση του προγράμματος για Φιλικά προς τα Βρέφη Φαρμακεία προσβλέπουμε στην υποστήριξη από την UNICEF Ελλάδας, την Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού του Υπουργείου Υγείας, από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το φιλικό προς τον μητρικό θηλασμό φαρμακείο

7 Υιοθετεί πολιτική υπέρ του μητρικού θηλασμού. Διαθέτει γραπτό πρωτόκολλο της συγκεκριμένης πολιτικής υπέρ του μητρικού θηλασμού (σύμφωνο με τις διεθνείς πολιτικές και πρακτικές). Οι εργαζόμενοι (φαρμακοποιοί, φαρμακοϋπάλληλοι, κ.α.) είναι εκπαιδευμένοι στην εφαρμογή του σχετικού πρωτοκόλλου. Υιοθετεί τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού γάλακτος Διαθέτει γραπτό αντίγραφο του Διεθνούς Κώδικα για την Εμπορία Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος. Φυλάσσει όλα τα προϊόντα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Κώδικα σε μη εμφανές σημείο. Αγοράζει και διαθέτει τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος στην κανονική τιμή της αγοράς. Διαθέτει υποκατάστατα μητρικού γάλακτος μόνο κατόπιν ειδικής ένδειξης. Οι εργαζόμενοι του φαρμακείου (φαρμακοποιοί, φαρμακοϋπάλληλοι, κ.α.) είναι εκπαιδευμένοι στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα για την Εμπορία Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος. Επικοινωνεί την εικόνα του μητρικού θηλασμού Κάνει χρήση εικόνων μητέρων που θηλάζουν. Συμμετέχει σε προωθητικές εκστρατείες υπέρ του μητρικού θηλασμού. Δεν κάνει χρήση εικόνων με μητέρες που θρέφουν τα βρέφη τους με υποκατάστατα μητρικού γάλακτος. Δεν συμμετέχει σε προωθητικές εκστρατείες προς όφελος των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος (είτε με την μορφή εκπτώσεων είτε με την μορφή δωρεάν αντικειμένων που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα).

8 Πληροφορεί και ενημερώνει για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού Διαθέτει γραπτό οδηγό για την πρακτική της ενημέρωσης του κοινού. Διαθέτει έντυπό και άλλο υλικό για το κοινό, πληροφοριακό και ενημερωτικό για τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού και τα μειονεκτήματα της χρήσης των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος. Οι εργαζόμενοι του φαρμακείου (φαρμακοποιοί, φαρμακοϋπάλληλοι, κ.α.) είναι εκπαιδευμένοι στην εφαρμογή του σχετικού οδηγού. Στηρίζει τις μητέρες που αποφασίζουν να θηλάσουν Διαθέτει γραπτό οδηγό σχετικά με την διατροφή βρεφών και μικρών παιδιών, με μητρικό γάλα, την πρακτική του θηλασμού και την επίλυση των πλέον συχνών και απλών προβλημάτων του θηλασμού (σύμφωνο με τις διεθνείς πολιτικές και πρακτικές). Διαθέτει κατάλληλο, διακριτικό χώρο στο φαρμακείο στον οποίο οι μητέρες θα έχουν την δυνατότητα να θηλάσουν το βρέφος τους εφόσον απαιτηθεί. Οι εργαζόμενοι του φαρμακείου (φαρμακοποιοί, φαρμακοϋπάλληλοι, κ.α.) είναι εκπαιδευμένοι στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του σχετικού οδηγού. Κάνει απολύτως σεβαστή τυχόν απόφαση της μητέρας να μη θηλάσει και της δίνει όλη την απαιτούμενη υποστήριξη. Διαθέτει γραπτό οδηγό σχετικά με την διατροφή βρεφών και μικρών παιδιών, με υποκατάστατα μητρικού γάλακτος (σύμφωνο με τις διεθνείς πολιτικές και πρακτικές). Οι εργαζόμενοι του φαρμακείου (φαρμακοποιοί, φαρμακοϋπάλληλοι, κ.α.) είναι εκπαιδευμένοι στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του σχετικού οδηγού.

9 Στηρίζει, προβάλει και συμμετέχει στις τοπικές πρωτοβουλίες για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού. Διαθέτει γραπτό μητρώο στο οποίο βρίσκονται καταχωρημένοι οι ειδικοί σύμβουλοι θηλασμού και οι ομάδες υποστήριξης θηλασμού που εργάζονται τοπικά καθώς και τα στοιχεία επικοινωνία τους. Συμμετέχει στις τοπικές και εθνικές δράσεις για την προώθηση του μητρικού θηλασμού. Προβάλει μέσω ειδικών προθηκών τις τοπικές και εθνικές δράσεις υπέρ του μητρικού θηλασμού. Επικαιροποιεί την γνώση που σχετίζεται με το φάρμακο και την χρήση του κατά την διάρκεια του θηλασμού. Διαθέτει γραπτό οδηγό: για την αναζήτηση επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα και την φαρμακοθεραπεία στην διάρκεια του θηλασμού, την παρασκευή φαρμακοτεχνικών προϊόντων βοηθητικών για τον μητρικό θηλασμό, την διάθεση φαρμάκων και την επίλυση φαρμακοθεραπευτικών προβλημάτων σε θηλάζουσα μητέρα. Οι φαρμακοποιοί του φαρμακείου είναι εκπαιδευμένοι στις απαιτούμενες δεξιότητες για την εφαρμογή του σχετικού οδηγού.

10

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ Η γραπτή πολιτική η οποία ακολουθείται στην Κλινική για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσαντίδου, Φ. Καλύβα Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας - Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών

Κοινές Πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας - Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών Κοινές Πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας - Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών Παράγοντες Επιτυχίας και Ποιότητας στην Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαλείο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον στα πλαίσια του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Οδηγός Καλών Πρακτικών Διαχείριση της ΚΠ EQUAL : Το Γραφείο Προγραμματισμού είναι η Διαχειριστική Αρχή της ΚΠ EQUAL στην Κύπρο. Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΞΘ-9Θ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΞΘ-9Θ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΞΘ-9Θ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α &

Διαβάστε περισσότερα

IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2013. Υποσκάπτοντας τον μητρικό θηλασμό

IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2013. Υποσκάπτοντας τον μητρικό θηλασμό ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2013 Υποσκάπτοντας τον μητρικό θηλασμό Υπονομεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα & Προτάσεις

Συμπεράσματα & Προτάσεις ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Συμπεράσματα & Προτάσεις Β Παραδοτέο Περιεχόμενα Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΡΙΣΜΟΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ...4 1) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές

Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.5.2007 COM(2007) 279 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

IBFAN Ελλάδας Επιλογές από την Έκθεση Παραβιάσεων του Διεθνούς Κώδικα, 2013

IBFAN Ελλάδας Επιλογές από την Έκθεση Παραβιάσεων του Διεθνούς Κώδικα, 2013 IBFAN Ελλάδας Επιλογές από την Έκθεση Παραβιάσεων του Διεθνούς Κώδικα, 2013 Με ποιους τρόπους οι εταιρείες παραβιάζουν τον Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος Τι είναι ο Κώδικας Ο Διεθνής Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εγχειρίδιο Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010 pro EE Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Το pro EE στοχεύει στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;»

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;» ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;» Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς με ναι ή όχι. Σίγουρα υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

SRSSOCIAL. Οδηγός σύνταξης Εκθέσεων με γνώμονα τoν Κοινωνικό Αντίκτυπο REPORTING STANDARD. Έκδοση 2011

SRSSOCIAL. Οδηγός σύνταξης Εκθέσεων με γνώμονα τoν Κοινωνικό Αντίκτυπο REPORTING STANDARD. Έκδοση 2011 REPORTING SRSSOCIAL STANDARD Έκδοση 2011 Οδηγός σύνταξης Εκθέσεων με γνώμονα τoν Κοινωνικό Αντίκτυπο Ένα κοινό έργο των: Ashoka Γερμανίας ggmbh, Auridis GmbH, BonVenture Management GmbH, Phineo gag, Schwab

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Άρθρο 32, Νόμος 4036/2012 (Α 8) Πρόταση για Δημόσια Το παρόν κείμενο συμπυκνώνει το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα