ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΔΓΙΑΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΔΓΙΑΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΔΓΙΑΣΜΟΣ We are seeing the birth of a new perspective of the world, where ecology and economics are two sides of the same coin. Leif Johansson, President of AB VoLvo and CEO of the Volvo Group Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123) 56224, Θεσσαλονίκη τηλ./φαξ :

2 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΣΙΡΙΟΤ... 4 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ... 4 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ... 4 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ... 6 ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕ ΒΑΕΙ ΣΙ ΑΡΦΕ ΣΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ... 6 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ... 8 ΚΟΣΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΟΣΟ ΕΝΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟΤ ΜΕ ΒΑΕΙ ΣΙ ΑΡΦΕ ΣΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΕΝΙΦΤΕΙ, ΥΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕ ΓΙΑ ΣΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΠΗΓΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ... 12

3 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 3 ΓΔΝΙΚΑ Η κατασκευή κτιρίων σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που ζούμε και το περιβάλλον άρα έχει άμεση σχέση τόσο με την προσωπική μας υγεία αλλά και με την προστασία του πλανήτη. Η κατασκευή όλο και περισσότερων κτιρίων είναι ανέφικτη, αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει να είναι και παράγοντας διαρκούς επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Για να αντιληφθούμε το πόσο επηρεάζει τα κτίρια ο περιβάλλων χώρος τους, αρκεί να ανατρέξουμε στους παλιούς παραδοσιακούς οικισμούς και στα οικοδομήματα, που δεν χτίστηκαν ύστερα από επισταμένες μελέτες, αλλά από απλούς ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν τη θέση του οικισμού τους, την τυπολογία και την μορφολογία των κτισμάτων τους, εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή έλαβαν υπόψη τους την κατεύθυνση των ανέμων, την κίνηση του ηλίου, το ανάγλυφο και το είδος του εδάφους. Θα παρατηρήσουμε δηλαδή ότι οι οικισμοί έχουν χτιστεί σε υπήνεμες πλαγιές με τα ανοίγματα προσανατολισμένα στο νότο. Πολλές φορές ένα τμήμα της κατοικίας, συνήθως το βορινό, βρίσκεται εν μέρει μέσα στο έδαφος. Επίσης θα παρατηρήσουμε πως με το μέγεθος των ανοιγμάτων, το ύψος των κτιρίων, την επιστέγαση και το είδος των οικοδομικών υλικών και ορισμένες κατασκευές, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της θέρμανσης και του δροσισμού. Σο ανάγλυφο του εδάφους διευκολύνει την υδροδότηση αλλά και την αποχέτευση των κτιρίων. Ο οικισμός συνήθως διατρέχεται από ένα η περισσότερα ρυάκια και στο κέντρο του οικισμού συναντώνται πλατάνια και άλλα ψηλά δέντρα. Η βλάστηση παίζει καθοριστικό ρόλο και επηρεάζει τόσο το κτίριο, όσο και τον περιβάλλοντα χώρο ανάλογα με τη φύση και τη θέση των φυτών και των δένδρων. Δηλαδή παρατηρούμε μία σχεδόν τέλεια περιβαλλοντική απόκριση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σα περιβαλλοντικά προβλήματα, ένα παγκόσμιο θέμα, απασχολεί πλέον το σύνολο του πληθυσμού, ενώ οι κλιματικές αλλαγές υποχρεώνουν τον καθένα από εμάς να αλλάξει συνήθειες, να αλλάξει τρόπο ζωής. Σα κτίρια επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον και συνεπώς και την υγεία του πληθυσμού. Τπεύθυνοι για την υποβάθμιση αυτή του περιβάλλοντος από τα κτίρια είναι η ενέργεια που κατασπαταλάται σε αυτά, τα υλικά που χρησιμοποιούνται και η χλωρίδα που απομακρύνεται χωρίς να αποκαθίσταται. Βασικός στόχος του 21ου αιώνα έχει γίνει πλέον η προστασία του περιβάλλοντος. τον τομέα των κατασκευών αυτό συνδέεται άμεσα με : Ση μείωση του θερμικού και ψυκτικού φορτίου των κτιρίων Σην ελαχιστοποίηση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων για την παροχή θερμότητας, ψύξης και ηλεκτρισμού με την εκμετάλλευση των ανεξάντλητων πηγών ενέργειας, τον ήλιο και τον αέρα Σον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία κτιρίων με βάση τις αρχές της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων για να βοηθήσουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος Ση συνεισφορά στην υγιεινή και ασφαλή διαβίωση των ενοίκων χωρίς να προκαλούνται επιπτώσεις στο περιβάλλον.

4 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΣΙΡΙΟΤ Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός κτιρίου περιλαμβάνει την προσφορά των καλύτερων δυνατών συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, με τη μικρότερη δυνατή οικονομική δαπάνη για τη δημιουργία ποιοτικού έσω-κλίματος. υγχρόνως, σέβεται το περιβάλλον μη κάνοντας αλόγιστη χρήση εξαντλούμενων πόρων και επιλέγοντας κατασκευαστικά υλικά που δε θα επηρεάσουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα των κτιρίων και δε θα υποβαθμίζουν το εξωτερικό περιβάλλον. το εύκρατο κλίμα, όπου συνυπάρχει ο κρύος χειμώνας και το ζεστό καλοκαίρι και οι μεγάλης διάρκειας ήπιες περίοδοι της άνοιξης και του φθινόπωρου, τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται βάσει αρχών και προδιαγραφών ώστε να ελαχιστοποιούν την απαίτηση για θέρμανση, να δημιουργούν συνθήκες θερμικής άνεσης το καλοκαίρι περιορίζοντας τη χρήση κλιματισμού, να προσφέρουν φυσικό αερισμό και δροσισμό και να αξιοποιούν το φυσικό φωτισμό. ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ε μία βιοκλιματική κατασκευή το κλίμα θεωρείται ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες που καθορίζουν τον σχεδιασμό. Μία κατασκευή στην Αίγυπτο δεν μπορεί παρά να διαφέρει ριζικά από μία κατασκευή στην Αλάσκα ή στη ιβηρία. τα ψυχρά βόρεια κλίματα προέχει η προστασία από το ψύχος και η αξιοποίηση της ελάχιστης ηλιοφάνειας για θέρμανση. τα τροπικά κλίματα προέχει η προστασία από τον ήλιο και η αξιοποίηση της χαμηλής θερμοκρασίας του υπεδάφους, όπως επίσης και της ελάχιστης αύρας για το δροσισμό. ε ήπια, εύκρατα, μεσογειακά κλίματα τα κτίρια μπορούν αν σχεδιαστούν σωστά να θερμαίνονται από τον ήλιο σε ένα ποσοστό 60-70% το χειμώνα και το καλοκαίρι να διατηρούνται δροσερά χωρίς κλιματισμό. Ο όρος «βιοκλιματικός σχεδιασμός» αναφέρεται στο σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στις κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντος, με τρόπο ώστε το κτιριακό κέλυφος να τις εκμεταλλεύεται, να τις αποτρέπει ή να τις τροποποιεί κατά περίπτωση, για να δημιουργείται εσώκλιμα που να παρέχει με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη και τις βέλτιστες συνθήκες θερμικής (και οπτικής) άνεσης για τους χρήστες. ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Ένα κτίριο το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάσει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού έχει πολλά πλεονεκτήματα να προσφέρει τόσο στο φυσικό περιβάλλον που συνεχώς υποβαθμίζεται με την άναρχη δόμηση όσο και στους χρήστες του που θα ζούνε σε ένα κτίριο φυσικό, οικολογικό. τα κυριότερα πλεονεκτήματά ενός τέτοιου κτιρίου συγκαταλέγονται: η εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση της τάξης του 60% σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο η εξοικονόμηση ενέργειας για φωτισμό της τάξης του 30% σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο η χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον

5 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 5 οι λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων η εξοικονόμηση νερού, µέσω συστημάτων συγκέντρωσης, επανάχρησης και ανακύκλησης νερού η προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό) η μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και CO2, µέσω βιοκλιματικού σχεδιασμού, χρήσης τεχνικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ η διαχείριση των αποβλήτων (χρήση συστημάτων συγκέντρωσης, διαλογής και ανακύκλησης απορριμμάτων), η ποιότητα του εσωτερικού αέρα, µέσω χρήσης φιλικών στο περιβάλλον, κατασκευαστικών υλικών, του καλού εξαερισμού το ευνοϊκό μικροκλίμα, η κατάλληλη φύτευση και υλικά και η αύξηση της υγιεινής της ασφάλειας και της άνεσης.

6 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 6 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔ ΒΑΔΙ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΘΕΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΟΤ Επιλογή θέσης εγκατάστασης Διαχείριση τοπίου ΘΕΡΜΑΝΗ - ΔΡΟΙΜΟ Κατάλληλος προσανατολισμός για την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας Φρήση υλικών που μπορούν να αποθηκεύσουν την ενέργεια του ήλιου και να τη συγκρατήσουν, διατηρώντας τους χώρους θερμούς ως το πρωί που θα ξαναβγεί ο ήλιος να τους ζεστάνει ωστή διάταξη χώρων χρήσης Καλή εξωτερική μόνωση Μείωση θερμικών απωλειών Εκμετάλλευση ηλιακών συστημάτων Αύξηση φυσικού δροσισμού Σεχνικές δροσισμού/αερισμού ΗΛΙΟΠΡΟΣΑΙΑ Ορθός σχεδιασμός ανοιγμάτων Εφαρμογή ειδικών σκιάστρων όταν και όπου απαιτούνται ταθερά συστήματα σκίασης/ υστήματα σκίασης με κινούμενα μέρη Σοποθέτηση βλάστησης γύρω και πάνω στο κτίριο ΥΩΣΙΜΟ χεδιασμός φυσικού φωτισμού

7 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 7 ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ οικολογικά τα οποία εγγυώνται την καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα, επιτρέπουν την άδηλη αναπνοή του κτιρίου δεν συντελούν στην συγκέντρωση υγρασίας, τη δημιουργία εσωτερικών υδρατμών που συμπυκνώνονται στους τοίχους δημιουργώντας μύκητες και μούχλα χωρίς τοξικές ουσίες με δυνατότητα επεναχρησιμοποίησης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ Παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα Υυσικός φωτισμός Υυσικός δροσισμός Φρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπαραγωγή θερμότητας / ηλεκτρισμού, Σηλεθέρμανση, αντλίες θερμότητας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΝΕΡΟΤ Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Βιολογικός καθαρισμός ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΕΛΤΥΟΤ ΦΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Ο εξαρχής σχεδιασμός ή ο επανασχεδιασμός του κελύφους μιας κατασκευής εξοικονομεί ενέργεια για τη ψύξη και θέρμανση των χώρων. Ελαχιστοποιώντας τις θερμογέφυρες, προστατεύοντας το κτίριο από τα φυσικά φαινόμενα και μελετώντας σωστά τον ηλιασμό του κάθε κτιρίου εξασφαλίζουμε μια κατασκευή που παθητικά θα μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε τύπο θέρμανσης ή ψύξης των χώρων. Σέτοια παραδείγματα είναι τα εξής: Σοποθέτηση ηλιακών τοίχων Trombe ή θερμοκηπίων που προσφέρουν θέρμανση του χώρου μέσω της αβίαστης κυκλοφορίας θερμού αέρα στο χώρο. Κατασκευή ηλιακών αίθριων με σκοπό την αξιοποίηση της θερμικής ακτινοβολίας και την επίτευξη φυσικού φωτισμού. τέγαστρα και φύτευση φυλλοβόλων με σκοπό την ηλιοπροστασία του.

8 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 8 ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο συνηθισμένα είδη εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται σε κτίρια που κατασκευάζονται με βάσει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. ΥΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Η πλέον διαδεδομένη στον πλανήτη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, χωρίς κόστος παραγωγής, είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Σα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν: Μείωση της ρύπανσης: 1m 2 φωτοβολταϊκού πάνελ εξοικονομεί 120 kg CO2 το χρόνο Δοκιμασμένη τεχνολογία με μεγάλη διάρκεια ζωής Γρήγορη και καθαρή εγκατάσταση Ανεξαρτησία από τις συμβατικές πηγές ενέργειας και Μηδενικά λειτουργικά κόστη. Η εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο η χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ ως οικοδομικό υλικό στην κατασκευή σκεπών (1 KWp ανά m 2 Ανάλογα με τη δυνατότητα κλίσης των πάνελ). Η εγκατάσταση 1KWp καλύπτει τις βασικές ανάγκες ηλεκτροδότησης μίας οικίας 100 m 2 πλην των συσκευών μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης (πλυντήριο, φούρνος). ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΖΑΚΙΑ Η παρουσία ενός ενεργειακού τζακιού προσφέρει την αισθητική αναβάθμιση του χώρου σας ταυτόχρονα με την καλύτερη απόδοση σε σχέση μια συμβατική εστία. Σα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν: Εξαιρετικά υψηλός βαθμός απόδοσης (70% - 75%) χάρη στην ελεγχόμενη καύση τους Υιλικά προς το περιβάλλον Απόλυτα ασφαλή και χάρη στο πυρίμαχο τζάμι τους, μπορούμε άνετα να αφήσουμε τη φωτιά να καίει και να απομακρυνθούμε άφοβα από τον χώρο. ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Οι ηλιακοί συλλέκτες κάθε τύπου μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών των νοικοκυριών σε ζεστό νερό χρήσης και θέρμανσης, μειώνοντας ταυτόχρονα τις οικιακές δαπάνες σε ενέργεια. Σα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν: Εξοικονόμηση καυσίμων που ισοδυναμεί με Kg πετρελαίου / m 2 ηλιακού συλλέκτη ανά έτος.

9 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 9 Μείωση εκπομπών CO2, άνω των 750 Kg / m 2 ηλιακού συλλέκτη ανά έτος (όταν υποκαθιστούμε ηλεκτρικό ρεύμα). Μείωση εκπομπών CO2, άνω των 250 Kg / m 2 ηλιακού συλλέκτη ανά έτος (όταν υποκαθιστούμε πετρέλαιο). ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕ ΑΝΣΛΙΕ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ υνδέονται με την αξιοποίηση της σταθερής θερμοκρασίας του υπεδάφους για θέρμανση ψύξη και παροχή ζεστού νερού. Σα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν: Μείωση δαπάνης για θέρμανση και κλιματισμό από 25% - 75% Μείωση εκπομπών CO2 Αύξηση μακροπρόθεσμης αξίας κτιρίου Προστασία του περιβάλλοντος ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Άλλα ήδη εξοπλισμού κλιματισμού που χρησιμοποιούνται σε βιοκλιματικά κτίρια είναι: Packaged συστήματα στέγης Μοναδιαίο σύστημα ανεμιστήρα Αντλίες θερμότητας κυκλώματος νερού Θερμοκίνητοι ψύκτες υστήματα ψύξης ανοικτού κύκλου

10 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 10 ΚΟΣΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΟΣΟ ΔΝΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΤ ΜΔ ΒΑΔΙ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ Η εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού για την κατασκευή ενός κτιρίου εξασφαλίζει θαλπωρή το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, υγιεινή, ευεξία και υψηλή ποιότητα ζωής χωρίς το παραμικρό πρόσθετο κόστος. Απαιτεί απλά ολοκληρωμένη τεχνογνωσία και σωστό, πλήρη σχεδιασμό. Για τον υπολογισμό του κόστους ενός κτιρίου είναι σαφές ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας: το κόστος σύλληψης της κατασκευής του το κόστος της μελέτης της το κόστος κατασκευής το κόστος λειτουργίας και το κόστος επανάχρησης/κατεδάφισης. Έτσι, είναι σκόπιμο πριν από κάθε κατασκευή να γίνεται ανάλυση του κύκλου ζωής του κτιρίου προκειμένου να υπολογιστούν τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη μιας επένδυσης, είτε αναφερόμαστε σε υφιστάμενο κτίριο, είτε σε νέα κατασκευή. ε κάθε περίπτωση το κόστος ενός κτιρίου εξαρτάται και από: το κλίμα της περιοχής το σχεδιασμό του το οικόπεδο και τον προσανατολισμό του τον τρόπο λειτουργίας του από τους χρήστες του την σωστή συντήρηση του στο βάθος του χρόνου. ε γενικές γραμμές ένα κτίριο κατασκευασμένο με βάσει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού δεν κοστίζει περισσότερο από ένα συμβατικό κτίριο για να κατασκευαστεί. Αντίθετα, το κόστος λειτουργίας ενός τέτοιου κτιρίου είναι σημαντικά (από 30 έως 50%) χαμηλότερο από το αντίστοιχο ενός συμβατικού κτιρίου. ΔΝΙΥΤΔΙ, ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΔ ΓΙΑ ΣΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Η κατασκευή και η λειτουργία ενός κτιρίου με βάσει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού μπορεί να ενισχυθεί ανάλογα με την περίπτωση από διάφορες πηγές σε κάποια

11 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 11 στάδια του έργου ή σε συγκεκριμένους τομείς λειτουργίας. Ειδικότερα παρέχονται σε συγκεκριμένα έργα ενισχύσεις από : το Κοινοτικό Πλαίσιο τήριξης (ΚΠ) Κοινοτικά Προγράµµατα (Life, Save, Energy, Altener, Sustainable Cities, Car Free Cities, Energy Cities, κ.λ.π. για τη χρηµατοδότηση εφαρµογών σε κτίρια και πόλεις και Σον Αναπτυξιακό Νόµο Παράλληλα, τέτοια έργα αυτά ευνοούνται από χρηματοδοτήσεις και φοροαπαλλαγές όπως: Υοροαπαλλαγές για ΥΑ και ΑΠΕ - έκπτωση κατά 75% από το φορολογητέο εισόδημα για τα έξοδα αγοράς και εγκατάστασης Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, µέσω: Φρηµατοδότησης Από Σρίτους, Φρηµατοδοτικής Μίσθωσης υµβάσεις και Εθελοντικών υµφωνιών Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ, της ΔΕΗ (και ΕΤΔΑΠ για το νερό).

12 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 12 ΠΗΓΔ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Υρόσω Καβαλάρη, «Κλιματικές αλλαγές και αρχιτεκτονική», ΣΕΕ 2473 (28/1/08) [2] Κλειώ Αξαρλή, «Είναι εφικτό το μηδενικής κατανάλωσης κτίριο;», Περιβάλλον-Δόμηση (02/08) [3] Μ. Κίκιρα, «Η μέθοδος ανάλυσης κόστους στον κύκλο ζωής ενός κτιρίου», ύγχρονη Σεχνική Επιθεώρηση (11/08) [4] ΚΑΠΕ, «Είμαι ένα κτίριο.» Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123) 56224, Θεσσαλονίκη τηλ./φαξ :

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΟΝΟΜΑ : ΝΙΟΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Μ.: 4247 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας, απαιτεί τη λήψη δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΩΡΟΥ Α.Μ.:38739 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Φ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ,2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βιοκλιματική Ξενοδοχειακή Μονάδα με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιοχή Καλαμάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

PROJECT ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ PROJECT ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1 Για την παρακάτω εργασία εργάστηκαν οι μαθητές της A τάξης του 7ου Γ.Ε.Λ. Αθηνών: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΡΔΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριηλίδης Σάββας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

RELACS. και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα

RELACS. και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα RELACS και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα Πρόλογος Σε αντίθεση με τις αντιλήψεις των περισσότερων ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, οι παρεμβάσεις για βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας Το πρόβλημα σήμερα Τα κτήρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό,

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Ποντικάκη Ρουμπίνη 1, Ρόκα Χριστίνα 2, Ρουκουνάκη Έλλη 3 και Χαλαμανδάρης Στέφανος 4 1,2,3,4 LFH Eugène Delacroix 1

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας Γεωθερμία Ηλιοθερμία Αντλίες θερμότητας Κλιματισμός Θέρμανση Η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών δεν είναι πλέον απλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής αλλά μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σπίτι του Μέλλοντος

Το Σπίτι του Μέλλοντος Το Σπίτι του Μέλλοντος Εισηγήτριες: Ελένη Βασιλικού & Ιωάννα Κάγια Επιβλέπουσα: Φωτεινή Γεωργακοπούλου ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 2 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 20 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 20 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 20 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Δ. ΑΝΝΑ Α.Μ.: 36379 Επιβλέπων Καθηγήτρια: Γεωργακοπούλου Φωτεινή Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Building Typology Brochure

Hellenic Building Typology Brochure Typology Approach for Building Stock Energy Assessment Final 31-05-2011 Hellenic Building Typology Brochure WP 3 National Building Typologies D5.2 National Typology Brochures TABULA HELLENIC Project Team

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION

ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας σε οικιστικά σύνολα European Commission Directorate-General for Energy and Transport ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION Το παρόν υλικό έχει παραχθεί µε την συγχρηµατοδότηση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Σπoυδαστές : Χρόνη Μαρία Α.Μ.: 30068 Στάγιας Δημήτρης Α.Μ.: 25751 Εισηγήτρια : κ.γεωργάλα

Διαβάστε περισσότερα