ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν 1. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων 2. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αποδοσης Κτηρίου 3. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου Στο ΦΕΚ Β/407/ δηµοσιεύθηκε η απόφαση έγκρισης του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια µε τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασµό του κελύφους. Το πεδίο εφαρµογής του νόµου (αρθρ.2 ) καθορίζεται ως εξης : 1. Για νέα κτίρια και τα κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά, απαιτείται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) 2. Για κτίρια που πρόκειται να ενοικιασθούν ή να µεταβιβασθούν είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ ΠΕΑ) Από είναι υποχρεωτική η έκδοση (ΠΕΑ) για την αγορά - πώληση και προκειµένου να υπογραφούν οριστικά συµβόλαια, καθώς και στην περίπτωση σύναψης νέων συµβάσεων µίσθωσης εννιαίων ακινήτων µεγαλύτερων των 50,00τ.µ. όλων των κατηγοριών χρήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµοφής του ν.3661/ Από είναι υποχρεωτική η έκδοση (ΠΕΑ) και για την µίσθωση τµηµάτων κτιρίων που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελµατική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. Επίσης από και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου που µελετήθηκε µε τον ΚΕΝΑΚ η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η καταγραφή του στο υποθηκοφυλλάκειο γίνεται µόνο µε την προσκόµιση στον συµβολαιογράφο του ΠΕΑ του κτιρίου ή τµήµατος αυτού µαζί µε 1

3 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στην συγγραφή υποχρεώσεων, προκειµένου να επαναπροσδιορισθεί το τίµηµα πώλησης και να εξοφληθεί το ακίνητο. H Green Evolution διαθέτει πιστοποιηµένα στελέχη και συνεργάτες (Προσωρινούς Επιθεωρητές) και εξοπλισµό (λογισµικό µοντελοποίησης και όργανα αξιολόγησης και µέτρησης) για την διενέργεια όλων των παραπάνω εργασιών, αξιόπιστα και υπεύθυνα. 2

4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ Τα κτίρια αποτελούν ένα µεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως, διαθέτει υψηλό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονοµικά αποτελεσµατικών τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σηµαντικής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων µε αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Ιδιαίτερη σηµασία για την ενεργειακή συµπεριφορά ενός κτιρίου έχει η χρήση τεχνικών βιοκλιµατικού σχεδιασµού. Με τον όρο αυτό περιγράφεται ο σχεδιασµός, ο οποίος, λαµβάνοντας υπόψη το τοπικό κλίµα, επιδιώκει την επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών εσωτερικής άνεσης, µε την αξιοποίηση των διαθέσιµων φυσικών πηγών και την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Βασικές τεχνικές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού αποτελούν η θερµική προστασία του κτιριακού κελύφους τα παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης και δροσισµού (συστηµάτων ηλιοπροστασίας και φυσικού και υβριδικού αερισµού αναλόγως των συνθηκών και της εποχής) και τα συστήµατα φυσικού φωτισµού Η θερµική προστασία του κελύφους εξασφαλίζεται, κυρίως, µε τη χρήση κατάλληλων δοµικών και µονωτικών υλικών για την επαρκή θερµοµόνωση του κτιρίου, την αποφυγή θερµογεφυρών, τη χρήση επιχρισµάτων και χρωµατισµών ψυχρών βαφών µεγάλης ανακλαστικότητας για τις προσήλιες τους θερινούς µήνες εξωτερικές επιφάνειες τοίχων και ταρατσών, τη χρήση διπλών υαλοπινάκων και αεροστεγών κουφωµάτων για τον περιορισµό των σηµαντικότατων απωλειών των ανοιγµάτων και τέλος την φύτευση των δωµάτων όπου αυτό είναι εφικτό. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη των θερµικών αναγκών των χώρων ενός κτιρίου. Για το σκοπό αυτό, το πλέον σηµαντικό στοιχείο είναι ο προσανατολισµός των ανοιγµάτων. Για παράδειγµα, τα ανοίγµατα µε νότιο προσανατολισµό είναι αυτά που δέχονται την περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία το χειµώνα και συνιστώνται για χώρους µε µεγαλύτερη ανάγκη για θέρµανση. Εκτός, όµως, από αυτό το σύστηµα άµεσου κέρδους, υπάρχουν και συστήµατα έµµεσου κέρδους, όπως οι ηλιακοί τοίχοι, οι ηλιακοί χώροι (θερµοκήπια) και τα ηλιακά αίθρια. 3

5 Με τα παθητικά συστήµατα δροσισµού επιδιώκεται η µείωση των θερµικών φορτίων του κτιρίου κατά τους θερινούς µήνες και επιτυγχάνεται µε κατάλληλη σκίαση των ανοιγµάτων, ανάλογα µε τον προσανατολισµό τους. Μεγάλη συµβολή στο δροσισµό του κτιρίου έχει και ο φυσικός αερισµός του, που, εξαρτάται επίσης από τη θέση των ανοιγµάτων και ο οποίος µπορεί να ενισχύεται µε τη χρήση µηχανικών µέσων όπως οι ανεµιστήρες οροφής (υβριδικά συστήµατα) και να επιφέρει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα µε πολύ µικρή κατανάλωση ενέργειας. Η ελεύθερη ψύξη (free cooling) ή αλλιώς ο νυκτερινός δροσισµός, συνίσταται στην ανανέωση του αέρα µε φυσικό ή τεχνητό τρόπο τις νυχτερινές ή πρωινές ώρες, κατά τις οποίες η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από τη θερµοκρασία του χώρου, είναι ευρύτατα χρησιµοποιούµενη τεχνική εξοικονόµησης. Η ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να εξυπηρετήσει µε φυσικό τρόπο και τις ανάγκες για φωτισµό. Η επάρκεια του φυσικού φωτισµού και η κατανοµή του εξαρτώνται από τη γεωµετρία των ανοιγµάτων και του φωτιζόµενου χώρου, αλλά και από τα φωτοµετρικά χαρακτηριστικά των αδιαφανών επιφανειών, όπως το χρώµα τους και των υαλοπινάκων (ανακλαστικότητα, φωτεινή διαπερατότητα). Εκτός από την εφαρµογή αυτών των τεχνικών, δυνατότητες εξοικονόµησης υπάρχουν και στα συστήµατα που καταναλώνουν ενέργεια για να καλύψουν τις ανάγκες για θέρµανση και ψύξη. Για τα συστήµατα κεντρικής θέρµανσης ιδιαίτερη σηµασία έχει η σωστή διαστασιολόγησή τους, η τακτική συντήρησή τους καθώς και η κατάλληλη µόνωση των µερών τους. Επίσης, η χρήση αυτοµατισµών, όπως οι θερµοστατικοί διακόπτες και οι χρονοδιακόπτες, εξασφαλίζουν, µε χαµηλό κόστος αγοράς, σηµαντική µείωση στην κατανάλωση καυσίµου. Αντίστοιχα, τα συστήµατα ψύξης πρέπει να διαστασιολογούνται και να συντηρούνται σωστά. Εξάλλου, οι κλιµατιστικές συσκευές, όπως και όλες σχεδόν οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, φέρουν ειδική ενεργειακή σήµανση, που βοηθά στην επιλογή της πλέον κατάλληλης και ενεργειακά αποδοτικής. Οι τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών είναι ευρύτατα διαδεδοµένες. Στον οικιακό τοµέα, τέτοιες εφαρµογές για θέρµανση ή προθέρµανση νερού είναι: οι ηλιακοί συλλέκτες οι οποίοι εκµεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία και οι 4

6 γεωθερµικές αντλίες οι οποίες εκµεταλλεύονται την σταθερά υψηλή θερµοκρασία εδαφών µε γεωθερµικό δυναµικό. Οι τελευταίες µάλιστα, αρχίζουν και βρίσκουν όλο και µεγαλύτερη εφαρµογή στο τοµέα της ψύξης, εκµεταλλευόµενες τη σταθερή θερµοκρασία κοινών εδαφών (ή υδάτων) στα οποία απορρίπτουν ποσά θερµότητας. Τέλος, σηµαντικές δυνατότητες εξοικονόµησης δίνουν εξειδικευµένες διατάξεις ανάκτησης απορριπτόµενης ενέργειας. Τέτοιες διατάξεις χρησιµοποιούνται στα σπίτια συχνότατα σε περιπτώσεις τζακιών και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης µε αυξηµένη ενεργειακή απόδοση που ανακτούν σηµαντικά ποσά θερµότητας από τα απορριπτόµενα καυσαέρια και τα αποδίδουν για τη θέρµανση νερού ή αέρα. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων όπου προστίθεται διάταξη διασταυρούµενης ροής ανακτούνται ή αποδίδονται από τις απορριπτόµενες ποσότητες αέρα, ποσά θερµότητας για προκλιµατισµό, και σπανιότερα δε ανακτούνται από συµπυκνωτές ψυκτικών διατάξεων για προθέρµανση αέρα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Με τον ΚΕΝΑΚ θεσµοθετείται ο ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός στον κτιριακό τοµέα µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, µε συγκεκριµένες δράσεις: 1. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2. Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 3. Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) 4. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη µελέτη θερµοµόνωσης και θα εκπονείται για κάθε κτίριο (άνω των 50 τ.µ.), νέο ή υφιστάµενο που ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε µια συγκεκριµένη µεθοδολογία η οποία αναφέρεται: α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασµό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του µε κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο µε τα ίδια 5

7 γεωµετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισµό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας µε το εξεταζόµενο κτίριο που πληροί όµως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.µ., νέα ή υφιστάµενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάµενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.µ. ή τµήµατα αυτών όταν πωλούνται ή εκµισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δηµόσιου & ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης τίθεται σε εφαρµογή από 9 Ιανουαρίου Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγµατική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική. Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάµενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της, αλλά και της εφαρµογής της νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων. Ο ιδιώτης Ενεργειακός Επιθεωρητής, που θα ενταχθεί σε Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία, βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς. Ο έλεγχος για την ορθή εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, που συγκροτείται στην Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και στελεχώνεται µε υπαλλήλους του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονοµικά οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισµό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων, αλλά και στην αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστηριότητας. Τα κοινωνικά οφέλη 6

8 αφορούν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισµό των εκποµπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, µε σηµαντική συµβολή στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Με τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που εγκρίθηκε µε την 6/Β/οικ.5825/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 407), ολοκληρώνεται το πλαίσιο των αναγκαίων κανονιστικών ρυθµίσεων για την πλήρη εφαρµογή του N. 3661/2008 (ΦΕΚ Α 89), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α 85), για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Με τον ΚΕΝΑΚ ενσωµατώνεται πλέον η έννοια του ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού στη µελέτη των κτιρίων, που θα συµβάλλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Με τη θέσπιση του ΚΕΝΑΚ τίθενται δύο βασικές υποχρεώσεις: Α) η υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για έκδοση οικοδοµικής άδειας, Β) η υποχρέωση διενέργειας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρµανσης και Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού. Για την υποστήριξη της εφαρµογής του ΚΕΝΑΚ εγκρίθηκαν µε την οικ /2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β 1387) οι παρακάτω Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ: α) ΤΟΤΕΕ /2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης», β) ΤΟΤΕΕ /2010 «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτιρίων», γ) ΤΟΤΕΕ /2010 «Κλιµατικά δεδοµένα ελληνικών περιοχών», δ) ΤΟΤΕΕ /2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού». 7

9 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Ένα κτίριο καθ όλη τη διάρκεια ζωής του καταναλώνει ενέργεια για: 1. Την κάλυψη των ηλεκτρικών φορτίων 2. Τη θέρµανση χώρων 3. Την ψύξη χώρων 4. Την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια αλλά και η υποκατάσταση συµβατικών πηγών ενέργειας µε ανανεώσιµες πηγές συνεπάγεται: 1. Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος 2. Οικονοµικό όφελος για τους χρήστες των κτιρίων 3. Μείωση της κατανάλωσης συµβατών καυσίµων τα οποία αποτελούν εξαντλήσιµους και εισαγόµενους φυσικούς πόρους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σ αυτά, δηλαδή η ενεργειακή διάγνωση ή ο ενεργειακός έλεγχός τους, που θα µας παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για την πιθανή ενεργειακή σπατάλη τους. Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι όρος που χρησιµοποιείται για την περιγραφή µιας συστηµατικής διαδικασίας καταγραφής και εκτίµησης των πραγµατικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας σε ένα κτήριο ή κτιριακό συγκρότηµα, µε την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων. Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία µίας ενεργειακής επιθεώρησης περιλαµβάνει τρία στάδια : 1. Κατά το αρχικό στάδιο γίνεται ο σχεδιασµός της ενεργειακής επιθεώρησης, η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων και η προκαταρκτική ανάλυση των ενεργειακών δεδοµένων 2. Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται επιτόπια συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση 3. Κατά το τρίτο στάδιο γίνεται επιτόπια εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση 8

10 Παραδείγµατα Θερµογραφικής Απεικόνισης Με τη διενέργεια µιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηµατίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιοµηχανία ή το κτίριο από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα, από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονοµικό όφελος. Οι στόχοι της ενεργειακής επιθεώρησης θα περιλαµβάνουν : Τον προσδιορισµό των δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας Τον προσδιορισµό και την ιεράρχηση των απαιτούµενων επεµβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της µονάδας Τον έλεγχο της συµµόρφωσης της ενεργειακής απόδοσης των επιµέρους εγκαταστάσεων και µονάδων µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια Τον προσδιορισµό του µοντέλου της κατανάλωσης ενέργειας σε µια συγκεκριµένη µονάδα σαν συνάρτηση ενός δείκτη παραγωγικής δραστηριότητας Τον έλεγχο των αποτελεσµάτων µίας επένδυσης ή ενός προγράµµατος εξοικονόµησης ενέργειας Μία ενεργειακή επιθεώρηση περιλαµβάνει τα εξής: καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των χαρακτηριστικών τους εκτέλεση κατάλληλου προγράµµατος µετρήσεων σηµαντικών ενεργειακών και άλλων µεγεθών επεξεργασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων προσδιορισµό συγκεκριµένων µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, µε βάση την ανωτέρω ενεργειακή ανάλυση 9

11 Παρουσίαση Απεικόνιση Ποιότητας Ηλεκτρικού Σήµατος Μετά την εκτέλεση της επιθεώρησης, θα προταθούν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας κατατάσσονται ως εξής : Μέτρα διαχειριστικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού Μέτρα για την βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης Μέτρα βραχυπρόθεσµης απόδοσης Μέτρα µεσοπρόθεσµης απόδοσης Μέτρα µακροπρόθεσµης απόδοσης τα οποία Με την εκτέλεση του έργου, θα αξιολογηθεί η συνολική ενεργειακή συµπεριφορά του εν λόγω κτιρίου και θα προσδιοριστούν µία σειρά από παράµετροι, όπως : 1. Στόχος: τρέχουσα ενεργειακή κατανάλωση: MWh/έτος 2. Εκτιµώµενη εξοικονόµηση ενέργειας : MWh/έτος 3. Εκτιµώµενο οικονοµικό όφελος από εξοικονόµηση: approx. /έτος 4. Εκτιµώµενο περιβαλλοντικό όφελος σε CO2 : ton/έτος 5. Συνολικά εκτιµώµενο όφελος από ΕΞΕ και αλλαγή τιµολογίου : /έτος Με βάση τα ευρήµατα της επιθεώρησης, θα υπάρξουν προτάσεις για µέτρα βελτιστοποίησης µέσα από κατάστρωση σχεδίου ενεργειακής αποδοτικότητας στηριγµένο στην Ενεργειακή ιαχείριση και στις προτεινόµενες τεχνικές λύσεις. 10

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα