ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ"

Transcript

1 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ Α.Β.Ε.Γ. & ΜΕΛΙ ΜΑΝΗ 25Μ2(25SM2) Π. ΚΑΒΟΤΡΑ & ΙΑ ΟΕ 25Μ3(25SM3) ΠΟΛΤΖΟ ΗΛΙΑ 09Μ1(09SM1) ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕΛΙΟΤ - ΑΦΟΙ Δ. & Λ. ΚΕΚΚΟΤ & ΙΑ ΟΕ 09Μ2(09SM2) ATTIKH ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - Α.ΠΙΣΣΑ ΑΕΒΕ 09Μ3(09SM3) K.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΚΩΣΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ & ΙΑ ΕΠΕ (Δ.Σ. ΧΡΤΗ ΜΕΛΙΑ) 09Μ4(09SM4) ΚΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΠΑΙΘΡΟ ΑΒΕΕ 09Μ5(09SM5) ΦΩΣΙΟ ΠΛΑΣΑΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ 02Μ1(02SM1) ΜΕΛΙΡΑ ΑΣΟΜΙΚΗ (Δ.Σ. MELIRA) ΔΕΛΦΟΙ ΑΒΕΕ 02Μ2(02SM2) ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ (ΜΕΛΙ ΣΑΤΓΕΣΟΤ) 02Μ3(02SM3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΚΑΡΟΤΝΑ ΧΡΗΣΟ 01Μ1(01SM1) ΣΕΠΑ ΕΛΕΝΗ 01Μ2(01SM2) ΣΤΛΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 01Μ4(01SM4) ΧΑΛΙΜΟΤΡΔΑ ΣΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΤΟΤΛΑ 01Μ3(01SM3)

2 ΑΧΑΙΑ ΗΛΙΕΙΑ ΛΕΒΟΤ ΑΜΟΤ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑ ΡΙΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΚΛΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ ΣΑΛΠΑΣΟΤΡΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΤΣΡΟΤΛΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 13Μ1(13SM1) 13Μ5(13SM5) 13Μ2(13SM2) 13Μ3(13SM3) 13Μ4(13SM4) ΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΗ/ΞΤΔΕΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ/ΠΕΣΡΟΤ ΛΕΩΝΙΔΑ 14Μ2(14SM2) ΛΑΜΠΑΟΤΝΑ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΣΩΝΟΓΛΟΤ ΚΟΡΔΟΤΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΟ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΙΚΑΡΙΑ ΤΝΕΣΡΑΙΡΙΜΟ ΟΕ ΑΠ. ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΛΕΒΟΤ - Π. ΚΑΖΑΛΑ (Δ.Σ. ΦΡΙΞΟ) ΛΤΚΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ 83Μ1(83SM1) 83Μ2(83SM2) 83Μ3(83SM3) 84Μ1(84SM1) 84Μ2(84SM2) ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΣΗΜΑ ΧΡΟΝΗ 63Μ1(63SM1) ΑΡΣΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΤΡΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ - EBION 31Μ1(31SM1) 31Μ2(31SM2) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΠΑΛΑΟΤΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 33Μ1(33SM1) ΠΡΕΒΕΖΗ ΚΑΨΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΧΡΗΣΟ ΧΟΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΔΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 34Μ1(34SM1) 34Μ2(34SM2) 34Μ3(34SM3) 34Μ4(34SM4) ΛΑΡΙΑ Γ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΑ & ΙΑ 42Μ1(42SM1) ΚΑΡΔΙΣΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΚΟΤΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΣΟΤΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΡΙΖΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΣΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΑΡΣΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 43Μ1(43SM1) 43Μ2(43SM2)

3 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΠΟΛΛΑΣΟΤ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΑΚΗΑΘΑΝΑΙΟΤ ΣΟΤ ΑΓΓΕΛΟΤ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΤΛΩΝΙΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ 23Μ1(23SM1) 23Μ03(23SM03) 23ΣΜ02 (S3SM02) B 22Μ2(22SM2) ΛΕΤΚΑΔΑ ΛΑΖΑΡΗ ΠΤΡΙΔΩΝ 24Μ1(24SM1) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΝΙΚΗΣΗ "ΙΘΩΝ" ΡΕΠΑΝΗ ΠΑΤΛΟ MEΛINTA ΕΠΕ ΚΟΤΡΑΝΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - REGINA ΠΟΝΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΩΣΗΡΑΚΟΓΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΟΣΗ ΔΙΟΝΤΙΟ KAΠΕΣΑΝΙΟ ΗΛ. ΑΝΑΣΑΙΟ SUN ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ AE ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 64Μ1(64SM1) 64Μ2(64SM2) 54Μ1(54SM1) 54Μ3(54SM3) 54Μ4(54SM4) 59Μ1(59SM1) 54Μ5(54SM5) 54Μ6(54SM6) 54Μ7(54Μ7) ΛΑΙΘΙΟΤ SIMEL - ΑΒΒΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 92Μ1(92SM1) ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΣΩ - ΚΡΙΣΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΛΤΝΑ ΣΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΒΤΖΑΚΗ ΓΑΡΤΦΑΛΙΑ ΩΠΑΗ ΜΑΡΙΑ CRETAMEL AEBE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΝΟ ΑΦΟΙ ΓΛΤΝΙΑΔΑΚΗ ΟΕ ΚΑΛΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΦΤΛΛΑΔΙΣΑΚΗ ΠΑΤΛΟ ΣΑΘΑΚΗ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 92Μ2 (92SM2) 93Μ1(93SM1) 94Μ1(94SM1) 94Μ8(94SM8) 94Μ7(94Μ7) 94Μ5(94SM5) 94Μ6(94SM6) 94Μ2(94SM2)

4 ΧΑΝΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΡΗΣΗ ΑΕ 94Μ3(94SM3) DINAS ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ 91Μ1(91SM1) ΚΡΕΜΕΛ ΑΕ 91Μ2(91SM2) ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΡΓΕΡΗ ΟΕ 91Μ3(91SM3) KANTIA NUTS SA 91Μ4(91SM4) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ & ΙΑ ΟΕ 91Μ5(91SM5) ΣΕΦΑΝΟ ΜΑΝΩΛΗ "ΜΕΛΙΓΤΡΗ" 91Μ6(91SM6) KATRIN AE 91Μ7(91SM7) ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΗ ΟΤΡΑΝΙΑ 91Μ8(91SM8) ΑΦΟΙ ΒΑΡΑΚΛΑ ΟΕ - PROMEK 91Μ9(91SM9) ΚΑΛΟΚΤΡΗ ΙΩΑΝΝΗ 91Μ12(91SM12) ΝΙΚΟΛΟΤΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ 91Μ11 (91SM11) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΒΑΠΣΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 82Μ1(82SM1) ΘΤΜΑΡΟΣΟΠΟ Ι.Κ.Ε. 82Μ02 (82SM02) ΛΑΡΕΝΣΖΑΚΗ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΜΕΛΙΟΤΡΓΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΟΤΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΘΟΤΛΗ ΔΙΟΝΤΙΑ 81Μ1(81SM1) ΝΣΑΛΛΑΡΗ ΝΙΚΗΣΑ 81Μ2(81SM2) ΓΟΝΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ 81Μ3(81SM3) ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΕΒΕ ΚΑΡΔΟΤΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 81Μ5(81SM5) ΦΑΡΟΖΗ ΔΙΟΝΤΙΑ 81Μ06(81SM06) KOI..Π.Ε.- ΣΟΜΕΑ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 81Μ07(81SM07) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΟΡΟΓΛΟΤ ΜΑΡΙΝΑ 11Μ1(11SM1) A. ΚΟΤΛΟΤΚΟΤΡΗ & ΙΑ ΕΠΕ 11Μ10(11SM10) ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΡΓΤΡΙΟ 11Μ11(11SM11) ΠΑΝΣΑΖΗ ΕΛΕΝΗ 15Μ1(15SM1) ΚΟΡΙΝΘΙΑ

5 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΟΗ ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΘΕΟΔΟΗ ΠΤΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΤΡΓΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΑΡΟΤΦΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΣΖΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΩΝ ΙΑ ΕΕ ΚΡΟΚΕΩΝ "ΟΡΓΑΝΟΝ" ΕΝΣΕΜΕΝΣΕ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΙΩΝΗ ΑΡΚΑ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ Χ. ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ - ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ Κ. ΓΚΡΙΣΖΑΛΗ ΑΦΟΙ ΕΕ ΜΤΡΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΡΟΤΜΕΛΙΩΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΦΑΙΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Γ. ΖΩΗ 15Μ2(15SM2) 15Μ3(15SM3) 15Μ6(15SM6) 15Μ8(15SM8) 15Μ4(15SM4) 15Μ7(15SM7) 15Μ5(15SM5) 16Μ1(16SM1) 17Μ1(17SM1) 17Μ2(17SM2) 17Μ3(17SM3) 12Μ1(12SM1) 12Μ2(12SM2) 12Μ3(12SM3) 12Μ4(12SM4) 12Μ5(12SM5) 12Μ6(12SΜ6) 12Μ7(12SM7) 12Μ8(12SM8) ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΚΟΣΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 05Μ1(05SM1) ΦΩΚΙΔΑ ΡΕΛΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 07Μ1(07SM1) ΒΟΙΩΣΙΑ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΕΕ 03Μ1(03SM1) ΕΒΡΟΤ ΚΤΠΑΡΙΟΤΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 71Μ1(71SM1) ΡΟΔΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΣΕΡΖΑΚΗ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΡΟΔΟΠΗ - ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ & ΙΑ ΕΕ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗ ΑΕ 73Μ1(73SM1) ΞΑΝΘΗ ΓΙΑΖΗΣΖΗ ΓΚΙΟΤΛΣΕΝ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΖΑΡΕΛΗ ΕΠΕ 55Μ1(55SM1) ΚΑΒΑΛΑ

6 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΒΑΚΙΔΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΦΩΣΙΟΤ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΘΑΟΤ ΚΟΤΣΛΗ ΧΡΗΣΟ 55Μ2(55SM2) 55Μ3(55SM3) 55Μ4(55SM4)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ 113 2009-05-07 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 2009-05-07 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 2009-05-07 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 53646 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 25-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 56178 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 03-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 12989 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 20-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 13-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 3372 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1399 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ Σελίδα 1 από 8 Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. - 30 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑ Ε ---------- Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα