ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ H παρούσα µεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασµός, Οργάνωση και ιαχείριση των Συστηµάτων Μεταφορών», του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Τµήµατος Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Μεταφορών. Ο τίτλος της ιπλωµατικής Εργασίας είναι: «Οικονοµική Αποτίµηση του Οδικού Ατυχήµατος:. Επιγραµµατικά, τα κεφάλαια της ιπλωµατικής Εργασίας είναι τα εξής: Εισαγωγή Οδικά ατυχήµατα Οδική ασφάλεια Κόστος τροχαίων ατυχηµάτων Μέθοδοι εκτίµησης του κόστους των οδικών ατυχηµάτων Εφαρµογές µεθόδων για τον υπολογισµό του κόστους των οδικών ατυχηµάτων Συµπεράσµατα Η εκπόνηση της µεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας δεν θα ήταν εφικτή, χωρίς την καθοδήγηση και τις υποδείξεις του επιβλέποντος καθηγητή κ. Γιώργου Μίντση. i

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Στόχος ιπλωµατικής Εργασίας οµή ιπλωµατικής Εργασίας.. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2.1 Γενικά Έννοια της Οδικής Ασφάλειας Το κόστος των Οδικών Ατυχηµάτων Πρότυπο Ολοκληρωµένης Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 3.1 Βασικές Έννοιες Κόστους Ατυχηµάτων Κατηγοριοποίηση του Κόστους των Οδικών Ατυχηµάτων Κόστος ανά θύµα τροχαίου Κόστος ανά ατύχηµα Αξία της Στατιστικής Ζωής Στατιστικά Στοιχεία Τροχαίων Ατυχηµάτων Αντιµετώπιση της Οδικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 4.2 Γενικά Κόστος Αποκατάστασης Ανθρώπινο Κεφάλαιο Ακαθάριστη Απώλεια Παραγωγής Καθαρή Απώλεια Παραγωγής Αξία Απολοσθέντος Χρόνου Ζωής Προθυµία να πληρώσει κανείς (Willingness to pay) Η εκτίµηση του κοινωνικού κόστους και η αξία της στατιστικής ζωής Ατοµική προθυµία να πληρώσει κανείς (WTP Individual) Προθυµία να πληρώσει η κοινωνία (WTP Society) ii

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 5.1 Γενικά Εφαρµογές Ταϋλάνδη Βιετνάµ Σκωτία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ iii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία περιλαµβάνει έξι κεφάλαια, το περιεχόµενο των οποίων παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω. Στο πρώτο κεφάλαιο της ιπλωµατικής Εργασίας αιτιολογείται η επιλογή του αντικειµένου της, καθορίζονται οι στόχοι της Εργασίας και παρουσιάζεται η δοµή του τεύχους. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται να γίνει µια ποσοτικοποίηση των ατυχηµάτων σε Ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, καθώς επίσης και µια περιγραφή της έννοιας και του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια γενική αναφορά στις έννοιες του κόστους των ατυχηµάτων, ενώ σηµαντική είναι η κατηγοριοποίηση αυτού. Μέσω της παρουσίασης της αξίας της ανθρώπινης ζωής, καθώς επίσης και στατιστικών στοιχείων τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, υπογραµµίζεται η ανάγκη υπολογισµού του κόστους των ατυχηµάτων. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση και αναλυτική περιγραφή των µεθόδων υπολογισµού του κόστους των οδικών ατυχηµάτων. Στο πέµπτο κεφάλαιο περιλαµβάνεται η έκθεση των εφαρµογών των παραπάνω µεθοδολογιών σε διάφορες χώρες, µε στόχο αφενός µεν την καλύτερη κατανόησή τους, αφετέρου δε, τη συλλογή οικονοµικών στοιχείων αποτίµησης του κόστους των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων. Ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο που περιέχει τις γενικές διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα της εργασίας. iv

5 ABSTRACT The present M.Sc. Thesis includes six chapters, as follows: The first chapter includes the scope, objective and content of the research. In the second section there is a numeric estimation of quality values of road accidents especially in Europe, and we give a descriptive approach about the level of road security In section three there is a reference to the meaning of the term road accident cost and also road accident cost categories. Considering human life as priceless and using statistical data of road accidents for Greece and Europe, it is stressed how important is to find the right methods to estimate road accident cost. Section four describes analytical methodologies of estimating road accident cost. Section five describes the application of those methodologies in various countries aiming at better understanding of how they work and adapt to reality. Their application leads to an economic approach of road accident cost where quality values can be measured in terms of money. The sixth chapter includes the findings and conclusions of the research. v

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σελίδα ιάγραµµα 3.1 Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 27)..15 ιάγραµµα 3.2 Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 25).15 ιάγραµµα 3.3 Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 15).16 ιάγραµµα 3.4 Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος στην Ελλάδα.16 ιάγραµµα 3.5 Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 27).17 ιάγραµµα 3.6 Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 25).17 ιάγραµµα 3.7 Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 15).18 ιάγραµµα 3.8: Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος στην Ελλάδα...18 ιάγραµµα 5.1: Ποσοστά θανάτων παγκοσµίως για το έτος ιάγραµµα 5.2: Ποσοστά κατηγοριών κόστους τροχαίων ατυχηµάτων στην Ταϋλάνδη για το ιάγραµµα 5.3: Τοποθεσία οδικών τροχαίων ατυχηµάτων στο Βιετνάµ για το ιάγραµµα 5.4: Κατηγοριοποίηση ατυχηµάτων µε βάση το φύλο στο Βιετνάµ για το ιάγραµµα 5.5: Κατηγοριοποίηση ατυχηµάτων µε βάση τον χρήστη στο Βιετνάµ για το ιάγραµµα 5.6: Κύριοι λόγοι πρόκλησης ατυχηµάτων στο Βιετνάµ ιάγραµµα 5.7: Κατανοµή δαπανών των τροχαίων ατυχηµάτων στο Βιετνάµ το vi

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελίδα Πίνακας 3.1 Πίνακας 3.2 Αριθµός θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκων 13 Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος..14 Πίνακας 5.1: ιαχωρισµός χωρών µε βάση χρονολογικά δεδοµένα ατυχηµάτων...34 Πίνακας 5.2: Επιµέρους διαχωρισµός χωρών µε βάση κοινά χαρακτηριστικά...35 Πίνακας 5.3: Περιφερειακές οµάδες και δεδοµένα ατυχηµάτων για το Πίνακας 5.4: Παγκόσµια εκτίµηση αριθµού θανατηφόρων ατυχηµάτων (1999)...36 Πίνακας 5.5: Ποσοστό ελλιπούς αναφοράς θανατηφόρων οδικών ατυχηµάτων 37 Πίνακας 5.6: Υπολογισµός συνολικού αριθµού θανάτων παγκοσµίως για το Πίνακας 5.7: Ποσοστά απωλειών ποιότητας ζωής..43 Πίνακας 5.8: Κατανοµή κόστους τροχαίων ατυχηµάτων στην Ταϋλάνδη για το Πίνακας 5.9: Μέσος όρος κόστους ατυχηµάτων ανάλογα µε τις επιπτώσεις στα θύµατα..44 Πίνακας 5.10: Ιατρικές δαπάνες..48 Πίνακας 5.11: ιοικητικά Έξοδα στο σύνολο των δαπανών των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων.. 49 Πίνακας 5.12: Συγκεντρωτικές απάνες των τροχαίων ατυχηµάτων στο Βιετνάµ το Πίνακας 5.13: Εθνικό κόστος τροχαίων ατυχηµάτων στο Βιετνάµ το Πίνακας 5.13: Συνολικό ετήσιο κόστος ατυχηµάτων..50 Πίνακας 5.14: Μέσο κόστος ανά ατύχηµα µε βάση τη σοβαρότητά του για τη Μ. Βρετανία σε τιµές Πίνακας 5.15: Κόστος ανά ατύχηµα µε βάση τη σοβαρότητά του και τις επιµέρους κατηγοριοποιήσεις του για τη Μ. Βρετανία σε τιµές Πίνακας 5.16: Κόστος ανά ατύχηµα µε βάση τη σοβαρότητά του και το είδος της οδού για το 2002, σε τιµές Πίνακας 5.17: Εκτίµηση του συνολικού κόστους των ατυχηµάτων ση Σκωτία σε τιµές 2002, από το 1992 έως το vii

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σελίδα Σχήµα 2.1 Θεωρητικό Πρότυπο Ολοκληρωµένης Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας...6 Σχήµα 3.1 είκτης νεκρών στα οδικά ατυχήµατα στην Ε.Ε. ανά εκατοµµύριο οχηµατοχιλιόµετρα (1994)...12 Σχήµα 4.1 Μέθοδοι εκτίµησης κόστους οδικών τροχαίων ατυχηµάτων...23 Σχήµα 5.1 Αιτίες θνησιµότητας κατά τα έτη 1990 και Σχήµα 5.2 Κατηγοριοποίηση δαπανών στη µέθοδο του Ανθρώπινου Κεφαλαίου...41 Σχήµα 5.3: Οδικά τροχαία ατυχήµατα στο Βιετνάµ ανά έτος...45 viii

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Στόχος ιπλωµατικής Εργασίας H παρούσα µεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασµός, Οργάνωση και ιαχείριση των Συστηµάτων Μεταφορών», του Tµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Tµήµατος Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Μεταφορών. Ο τίτλος της ιπλωµατικής Εργασίας είναι: «Οικονοµική Αποτίµηση του Οδικού Ατυχήµατος:. Στόχος της ιπλωµατικής Εργασίας είναι η επισήµανση της αναγκαιότητας αποτίµησης του κόστους των οδικών ατυχηµάτων, ώστε να µπορούν να προσδιοριστούν οι κοινωνικές και οι οικονοµικές συνέπειες των ατυχηµάτων. Οι συνέπειες αυτές καθιστούν το πρόβληµα της οδικής ασφάλειας ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει σήµερα η κοινωνία µας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το έντονο ενδιαφέρον που έχει δείξει η επιστηµονική κοινότητα τα τελευταία πενήντα χρόνια για την αποτίµηση του κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ήδη από το 1946 πραγµατοποιούνται οι πρώτες εκτιµήσεις του κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων και κατά τις επόµενες δεκαετίες αναπτύσσονται και εφαρµόζονται σε παγκόσµια κλίµακα. Στην παρούσα διπλωµατική γίνεται προσπάθεια παρουσίασης και ανάλυσης ορισµένων µεθοδολογικών προσεγγίσεων του κόστους των οδικών ατυχηµάτων και παρατίθεται µία σειρά εφαρµογών των µεθόδων αυτών σε διάφορες χώρες του κόσµου. 1

10 1.2 οµή ιπλωµατικής Εργασίας Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία περιλαµβάνει έξι κεφάλαια, το περιεχόµενο των οποίων παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω. Στο πρώτο κεφάλαιο της ιπλωµατικής Εργασίας αιτιολογείται η επιλογή του αντικειµένου της, καθορίζονται οι στόχοι της Εργασίας και παρουσιάζεται η δοµή του τεύχους. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται να γίνει µια ποσοτικοποίηση των ατυχηµάτων σε Ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, καθώς επίσης και µια περιγραφή της έννοιας και του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια γενική αναφορά στις έννοιες του κόστους των ατυχηµάτων, ενώ σηµαντική είναι η κατηγοριοποίηση αυτού. Μέσω της παρουσίασης της αξίας της ανθρώπινης ζωής, καθώς επίσης και στατιστικών στοιχείων τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, υπογραµµίζεται η ανάγκη υπολογισµού του κόστους των ατυχηµάτων. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση και αναλυτική περιγραφή των µεθόδων υπολογισµού του κόστους των οδικών ατυχηµάτων. Στο πέµπτο κεφάλαιο περιλαµβάνεται η έκθεση των εφαρµογών των παραπάνω µεθοδολογιών σε διάφορες χώρες, µε στόχο αφενός µεν την καλύτερη κατανόησή τους, αφετέρου δε, τη συλλογή οικονοµικών στοιχείων αποτίµησης του κόστους των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων. Ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο που περιέχει τις γενικές διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα της εργασίας. 2

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2.1 Γενικά Τα οδικά τροχαία ατυχήµατα αποτελούν θέµα µείζονος σηµασίας στον τοµέα των µεταφορών, δεδοµένων των σηµαντικών µεγεθών σε απώλειες ανθρωπίνων ζωών και οικονοµικού κόστους που αυτά επισύρουν. Από όλους τους τρόπους µεταφοράς, οι οδικές µεταφορές είναι οπωσδήποτε οι πιο επικίνδυνες και οι πιο δαπανηρές σε ανθρώπινες ζωές. Τα τελευταία χρόνια η οδική ασφάλεια αποτελεί για τη χώρα µας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σηµαντικό ζήτηµα µε ιδιαίτερες επιπτώσεις τόσο στην οικονοµική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Η σοβαρότητα του ζητήµατος αποδεικνύεται από την υιοθέτηση ενός προγράµµατος δράσης για την οδική ασφάλεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προβλέπει µια σειρά µέτρων, όπως είναι η ενίσχυση των οδικών ελέγχων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οδικής ασφάλειας, η βελτίωση της οδικής υποδοµής και ενέργειες µε σκοπό να βελτιωθεί η συµπεριφορά των χρηστών της. Τελικός στόχος του εν λόγω προγράµµατος δράσης είναι να µειωθεί τουλάχιστον κατά 50% ο αριθµός των θανάτων έως το Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι κάθε χρόνο τροχαία ατυχήµατα που λαµβάνουν χώρα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως αποτέλεσµα ο αριθµός των θυµάτων να υπερβαίνει τους νεκρούς και τους τραυµατίες. Το άµεσο ή έµµεσο κόστος έχει υπολογισθεί σε 160 δισ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό περίπου 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ορισµένες οµάδες του πληθυσµού ή κατηγορίες χρηστών είναι ιδιαίτερα ευάλωτες: οι νέοι ηλικίας ετών ( νεκροί ετησίως), οι πεζοί (7.000 νεκροί) ή οι ποδηλάτες (1.800 νεκροί). [1] 3

12 Η διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση για µετακινήσεις την οποία επιβάλλει πλέον ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ανάγκες που διαµορφώνει η κοινή ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά, συνοδεύεται δυστυχώς και από βαρύτατες κοινωνικές συνέπειες οι οποίες εκφράζονται µε την απώλεια πολλών συνανθρώπων και το βαρύτατο τραυµατισµό άλλων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια ολοένα και περισσότερο αυξανόµενη ζήτηση και προσφορά µεταφορικών υποδοµών και υπηρεσιών, οι οποίες και αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ωστόσο, οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών, όπως τα ατυχήµατα, προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία τόσο λόγω των υψηλών ποσοστών θνησιµότητας που επιφέρουν, όσο και για το κόστος αυτών. Συγκεκριµένα, τα οδικά τροχαία ατυχήµατα, αποτελούν σηµαντική αιτία θανάτου και επιφέρουν οικονοµικό κόστος το οποίο σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, ανέρχεται από 1 έως 3% του Α.Ε.Π., γεγονός το οποίο επεξηγεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχει για την εκτίµηση του κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων. [2] 2.2 Έννοια της Οδικής Ασφάλειας Η έννοια της οδικής ασφάλειας µπορεί να οριστεί µε περισσότερους του ενός τρόπους. Κατά κάποιους είναι έννοια ταυτόσηµη µε τον αριθµό των ατυχηµάτων κατά κατηγορία βαρύτητας που συµβαίνουν σε µια χρονική περίοδο. Κατά άλλους είναι η αίσθηση που έχει ένας οδηγός ή ένας πεζός που κινείται σε ένα συγκεκριµένο σηµείο ή µια περιοχή. Τέλος, κατά κάποιους άλλους η οδική ασφάλεια µπορεί να προσδιοριστεί και από τον αριθµό των παρ ολίγων ατυχηµάτων ή των κυκλοφοριακών εµπλοκών που συµβαίνουν σε µια χρονική περίοδο. Είναι ιδιαίτερο σηµαντικό για τη χώρα µας το γεγονός ότι ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι δείκτες της οδικής ασφάλειας τα τελευταία είκοσι χρόνια µειώνονται, στη χώρα µας παρατηρείται στασιµότητα, παρ' όλα τα κατά περιόδους µέτρα που οι αρµόδιες υπηρεσίες λαµβάνουν τα οποία χαρακτηρίζονται περισσότερο από κατασταλτικό και όχι προληπτικό χαρακτήρα. Η διεθνής εµπειρία των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η άσκηση συγκροτηµένης και ορθολογικής πολιτικής για την πρόληψη των οδικών ατυχηµάτων, η οποία υποστηρίζεται από την απαραίτητη και διαρκή έρευνα και την εφαρµογή συγκροτηµένων και συνεκτικών πρακτικών, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιµετώπιση του µεγάλου κοινωνικού ζητήµατος της ασφάλειας στις µεταφορές και συγκεκριµένα στις οδικές µεταφορές. Στις τεχνολογικά προηγµένες χώρες, όπου τόσο η έρευνα όσο και η εφαρµογή σε θέµατα σχεδιασµού και κατασκευής των οδικών δικτύων αγγίζει πλέον το επιθυµητό και ο στόλος των οχηµάτων χαρακτηρίζεται από µικρές ηλικίες οχηµάτων και τακτική παρακολούθηση, η προσοχή στρέφεται στο χρήστη της οδού και κύρια στην κατεύθυνση διασφάλισης γι' αυτόν της απαραίτητης γνώσης, κατάρτισης και κύρια ευαισθητοποίησης σε ζητήµατα οδικής 4

13 ασφάλειας έτσι ώστε να καταστούν πλήρως αντιληπτά τα θέµατα που αφορούν στην ανάγκη υπακοής στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας καθώς και κατανόησης των φυσικών ορίων που διέπουν την αντίληψη, την αντίδραση του χρήστη και τις πραγµατικές µηχανικές δυνατότητες των οχηµάτων στις διαφορετικές οδικές, κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες. [3] 2.3 Το κόστος των Οδικών Ατυχηµάτων Οι µεταφορές γενικά και οι οδικές µεταφορές ειδικότερα, επιφέρουν σηµαντικό κόστος στην κοινωνία, κόστος που µεταφράζεται µε όρους καθυστερήσεων, περιβαλλοντικής καταστροφής, βλάβες στην υγεία και κυρίως µε όρους τραυµατισµών και απώλειας ανθρωπίνων ζωών λόγω τροχαίων ατυχηµάτων. Το κόστος των ατυχηµάτων αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος του συνολικού εξωτερικού κόστους των µεταφορών και µπορεί να µετατραπεί, έστω και προσεγγιστικά, σε χρηµατικές αξίες. Το κόστος των οδικών ατυχηµάτων θεωρείται από τις σηµαντικότερες συνιστώσες του κοινωνικού ή αλλιώς µη χρηµατικού κόστους. Επειδή δεν ενσωµατώνεται άµεσα στον προϋπολογισµό κατασκευής και λειτουργίας ενός συγκοινωνιακού έργου, αλλά µεταφράζεται σε κόστος νοσηλείας, απώλεια εισοδήµατος κ.ά., µετακυλίεται στους µη υπαίτιους για τη δηµιουργία του και αποτελεί εξωτερικό κόστος. ιακρίνεται στο τµήµα εκείνο που µπορεί εύκολα να αποτιµηθεί µε οικονοµικούς όρους, όπως ζηµίες στην περιουσία και οχήµατα, ιατρικές υπηρεσίες, αστυνόµευση, διοικητικές δαπάνες και απώλεια παραγωγικότητας, και στο τµήµα εκείνο που αφορά στο ανθρώπινο κόστος και υπολογίζεται δυσκολότερα, δεδοµένου ότι γι αυτό δεν υπάρχουν τιµές αγοράς. Ωστόσο, είναι προφανές ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την οδική ασφάλεια, απαιτούν µια σαφή αξία που να αποδίδεται στη ζωή, προκειµένου να µπορούν να συγκριθούν προγράµµατα που σχετίζονται µε όρους ασφάλειας, µείωσης των ατυχηµάτων και της θνησιµότητας.[4] 2.4 Πρότυπο Ολοκληρωµένης Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από την πρακτική εµπειρία Ευρωπαϊκών χωρών είναι ότι η νέα τάση ολοκληρωµένης πολιτικής οδικής ασφάλειας που προσεγγίζει πολύπλευρα το πρόβληµα των ατυχηµάτων φέρνει καλύτερα αποτελέσµατα από τις µέχρι τώρα αποσπασµατικές προσπάθειες. Έτσι, προτείνεται ένα θεωρητικό πρότυπο ολοκληρωµένης πολιτικής οδικής ασφάλειας το οποίο αποτελείται από πέντε βασικές παραµέτρους (Σχήµα 2.1) 5

14 Σχήµα 2.1 : Θεωρητικό Πρότυπο Ολοκληρωµένης Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας Θέσπιση Στόχων Ολοκληρωµένη Προσέγγιση Αποτελεσµατική Εφαρµογή ιαχρονική Συνοχή Ποσοτικοποιηµένη Παρακολούθηση Πηγή : 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Το αρχικό στάδιο για την επιτυχία µιας ολοκληρωµένης πολιτικής οδικής ασφάλειας είναι η θέσπιση συγκεκριµένων ποσοτικοποιηµένων στόχων, ενώ οι τρεις απαραίτητοι άξονες για την υλοποίησή της είναι η ολοκληρωµένη προσέγγιση, η αποτελεσµατική εφαρµογή και η διαχρονική συνοχή. Τέλος, η ποσοτικοποιηµένη παρακολούθηση της προόδου αποτελεί την κινητήριο δύναµη για την επιτυχία της πολιτικής και τον επανακαθορισµό της συνολικής διαδικασίας. [5] 6

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 3.1 Βασικές Έννοιες Κόστους Ατυχηµάτων [3] Η βασικότερη και ίσως η πιο ουσιώδης διάκριση του κόστους των µεταφορών είναι αυτή σε χρηµατικό και µη χρηµατικό κόστος µεταφορών. Το χρηµατικό κόστος είναι εκείνο που αντιστοιχεί σε πραγµατικές δαπάνες, οι οποίες συµµετέχουν στο ισχύον λειτουργικό σύστηµα των επιχειρήσεων υπό τον τίτλο «Μεταφορές». ύο είναι οι βασικές του συνιστώσες: το άµεσο χρηµατικό κόστος και το έµµεσο. Ως άµεσο χρηµατικό κόστος εννοούνται οι αµοιβές προσωπικού, τα ασφάλιστρα, οι κάθε είδους ενεργειακές δαπάνες κλπ., ενώ ως έµµεσο χρηµατικό κόστος, εννοείται κάθε κόστος το οποίο επιβαρύνει τρίτους (κόστος συντήρησης των υποδοµών, κόστος αστυνόµευσης κλπ.). Το µη χρηµατικό κόστος, ή αλλιώς κοινωνικό κόστος, αποτελείται από διάφορες συνιστώσες των εξωτερικών επιπτώσεων των µεταφορών στο σύνολό τους, οι οποίες µεταφράζονται σε χρηµατικούς όρους, όπως για παράδειγµα: κόστος λόγω καθυστερήσεων, λόγω απουσίας άνεσης, ανασφάλειας, οχλήσεων, ατυχηµάτων κλπ. Έτσι λοιπόν, από τα παραπάνω βγαίνει το συµπέρασµα πως το µη χρηµατικό ή αλλιώς κοινωνικό κόστος, επιβαρύνει κατά κύριο λόγο: Τους χρήστες των συστηµάτων µεταφορών, δεδοµένου ότι εδώ περιλαµβάνονται οι παράγοντες επιπέδου και ποιότητας εξυπηρέτησης. Το κοινωνικό σύνολο, όσον αφορά κοινωνικές δαπάνες που, από λογιστική άποψη κατατάσσονται στις δαπάνες περί Υγείας (ρύπανση, θόρυβος, ατυχήµατα). Τρίτους, όσον αφορά δαπάνες µείωσης παραγωγικότητας λόγω ατυχηµάτων κλπ. 7

16 Το κόστος των οδικών ατυχηµάτων θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες συνιστώσες του κοινωνικού µη χρηµατικού κόστους και είναι δυνατόν να µεταφραστεί, έστω και προσεγγιστικά, σε χρηµατικές αξίες. Εύκολα και πιο άµεσα µπορεί κανείς να αποτιµήσει εκείνο το µέρος του κόστους της οδικής ασφάλειας που αναλαµβάνεται από τους χρήστες, µέσω της καταβολής ασφαλίστρου και της καταβολής αποζηµίωσης σε περίπτωση ατυχήµατος. Ωστόσο, δεν µπορούν να αποτιµηθούν το ίδιο άµεσα και εύκολα εκείνα τα µέρη του κόστους τα οποία επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο, όπως είναι για παράδειγµα η νοσηλεία ή η κοινωνική πρόνοια, καθώς επίσης και εκείνα που επιβαρύνουν τρίτους, όπως είναι η παραγωγικότητα. Το κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων, θεωρείται επίσης, συνιστώσα του λειτουργικού κόστους της οδικής υποδοµής. Ωστόσο, δεν ενσωµατώνεται άµεσα στον προϋπολογισµό κατασκευής και λειτουργίας του συγκοινωνιακού έργου, αλλά µεταφράζεται σε κόστος νοσηλείας, απώλειας εισοδήµατος, άρση «µελανών θέσεων» κλπ. Υπό αυτήν την έννοια, το κόστος οδικών ατυχηµάτων είναι εξωτερικό κόστος, που µετακυλίεται στους µη υπαίτιους για τη δηµιουργία του και εδώ έγκειται η δυσκολία προσδιορισµού του, καθιστώντας τον υπολογισµό του µια δύσκολη και σύνθετη εργασία. 3.2 Κατηγοριοποίηση του Κόστους των Οδικών Ατυχηµάτων [3] Τα οδικά τροχαία ατυχήµατα έχουν σαν επακόλουθο µια σειρά δυσάρεστων και ανεπιθύµητων συνεπειών, εκφραζόµενες ως απώλεια ανθρωπίνων ζωών, πόρων και ποιότητας ζωής. Οι επιµέρους κατηγορίες του κόστους ενός τροχαίου ατυχήµατος είναι οι εξής: Κόστος ανά θύµα τροχαίου. Κόστος ανά ατύχηµα. Και οι δύο προαναφερθείσες κατηγορίες κόστους, µπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε άµεσο κόστος (ιατρικό κόστος, κόστος αποκατάστασης, ζηµιές σε περιουσία, διοικητικό κόστος) και σε έµµεσο κόστος, το οποίο επιβάλλεται στην κοινωνία και επηρεάζει την ευηµερία της (απώλεια παραγωγικής ικανότητας και ανθρώπινο κόστος) Κόστος ανά θύµα τροχαίου Ιατρικό κόστος (κόστος ιατρικής αποκατάστασης): - Πρώτες βοήθειες και µεταφορά θύµατος. - Υπηρεσίες ατυχηµάτων και εκτάκτου ανάγκης. - Νοσηλεία σε νοσοκοµείο. 8

17 - Κινητή νοσηλεία. - Νοσηλεία εκτός νοσοκοµείου. - Ειδικές συσκευές βοήθειας και άλλα µέσα. Μη ιατρικό κόστος αποκατάστασης: - Κόστος αλλαγών διαρρύθµισης κατοικίας ώστε να είναι κατάλληλη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. - Ειδικά µέσα µεταφοράς ατόµων µε ειδικές ανάγκες. - Επαγγελµατική αποκατάσταση. - Ιδιαίτερη εκπαιδευτική φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών. Απώλεια παραγωγικής ικανότητας: - Απώλεια παραγωγικότητας στους εργαζόµενους. - Απώλεια παραγωγικότητας εκτός χώρου εργασίας (π.χ. οικιακή και συζυγική δραστηριότητα). - Πιθανή µελλοντική απώλεια παραγωγής (π.χ. ανεργία). Άλλο οικονοµικό κόστος: - Επισκέψεις σε γιατρούς, έξοδα κηδείας, οικιακή βοήθεια κλπ. Ανθρώπινο κόστος: - Μείωση διάρκειας ζωής λόγω θανατηφόρου ατυχήµατος. - Φυσικός και ψυχικός πόνος του θύµατος (πόνος, λύπη, επιδείνωση του επιπέδου ζωής, παραµένουσα εξωτερική παραµόρφωση). - Ψυχικός πόνος συγγενών και φίλων του θύµατος (πόνος, λύπη και µείωση του επιπέδου ζωής) Κόστος ανά ατύχηµα Καταστροφές (συµπεριλαµβανοµένης και της καταστροφής του περιβάλλοντος). - Ζηµιές οχηµάτων (επισκευή ή αντικατάσταση). - Καταστροφές στο οδόστρωµα. - Καταστροφές σε κτίρια. - Ζηµιές σε προσωπική περιουσία. - Ζηµιές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτωσης οχήµατος σε όχηµα οδικής βοήθειας. - Περιβαλλοντικές καταστροφές. ιοικητικά έξοδα: - Κόστος αστυνόµευσης. - Κόστος πυροσβεστικής υπηρεσίας. - Κόστος κλάδου υγείας ασφάλισης θύµατος. - Κόστος άλλης ασφάλισης. - Κόστος διεκδίκησης αποζηµίωσης. ιάφορα: 9

18 - Κόστος λόγω απώλειας της ποιότητας επένδυσης (π.χ. οχήµατος). - Κόστος κατανάλωσης πηγών πρώτης ύλης (π.χ. κατανάλωση καύσιµης ύλης, µόλυνση του αέρα, χρονικές καθυστερήσεις κ.ά.). - Απώλεια παραγωγής των ατόµων που έχουν εµπλακεί ή εγκλωβιστεί λόγω ατυχήµατος). Το ζήτηµα του κοινωνικοοικονοµικού κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, δεδοµένου ότι η ανθρώπινη ζωή είτε δεν αποτιµάται σε χρήµα, είτε τα κριτήρια αποτίµησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, εξαρτώµενα από ηθικές και πολιτιστικές αξίες και παραδόσεις, από πολιτικά συστήµατα και µορφές κοινωνικής οργάνωσης. 3.3 Αξία της Στατιστικής Ζωής Αν και η εκτίµηση της αξίας της ζωής αγγίζει τα όρια της ηθικής, πρέπει να ειπωθεί ότι τέτοιες εκτιµήσεις τίθενται καθηµερινά και αφορούν τόσο το ατοµικό, όσο και το κοινωνικό επίπεδο. Στην οικονοµική επιστήµη, η αξία της ζωής αφορά στις επιλογές που τα άτοµα και οι κοινωνίες είναι πρόθυµα να θυσιάσουν, προκειµένου να παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής τους. Η αξία της ζωής αφορά τις ατοµικές επιλογές που κάνουν τα άτοµα για την υγεία και την ασφάλειά τους. Αφορά επίσης συλλογικές, κοινωνικές αποφάσεις που λαµβάνουν οι κοινωνίες και που αφορούν φόρους και επενδυτικά προγράµµατα, τα οποία επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής και κανονισµούς που διαµορφώνουν το περιβάλλον µέσα στο οποίο λαµβάνονται οι ατοµικές αποφάσεις. Η αξία της ζωής τυπικά αναφέρεται στο ποσό των χρηµάτων που το άτοµο είναι πρόθυµο να ανταλλάξει για µια µικρή αλλαγή σε µια πιθανότητα επιβίωσής του. Προκειµένου για τον περιορισµό πιθανών προκαταλήψεων που προέρχονται από συναισθήµατα ή άλλες προσωπικές, χωρικές ή στρατηγικές θεωρήσεις, η αξία της ζωής που χρησιµοποιείται είναι ανώνυµη και γι αυτό καλείται «στατιστική». Το ποσό που µια οµάδα ανθρώπων συλλογικά δαπανά για τη διάσωση µιας ζωής από κάποιον κίνδυνο καλείται «αξία της στατιστικής ζωής» (Value of Statistical Life = VOSL). Τυπικά αυτό περιγράφεται ως εξής: έστω µια οµάδα ατόµων. Καθένας από την οµάδα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και γνωρίζει ότι στο επόµενο διάστηµα, π.χ. κατά τη διάρκεια της επόµενης χρονιάς, 9 άτοµα της οµάδας θα πεθάνουν. Ο καθένας επίσης γνωρίζει ότι ο αριθµός αυτών που πρόκειται να πεθάνουν θα µπορούσε να µειωθεί σε οκτώ, αν υπήρχε η κατάλληλη χρηµατοδότηση. Εάν κάθε άτοµο είναι πρόθυµο να πληρώσει 500 ευρώ για τη µείωση του ενός θανάτου στην οµάδα, τότε η αξία της στατιστικής ζωής θα είναι: 500 * = ευρώ. Η αξία της στατιστικής ζωής στην οδική ασφάλεια είναι η αξία της σωτηρίας µιας ζωής σε ένα µεγάλο δείγµα πληθυσµού χρηστών της οδού, δηλαδή, η αξία της µείωσης κατά µία 10

19 µονάδα στην επικινδυνότητα θνησιµότητας. Το να τεθεί µια οικονοµική τιµή σε ένα τροχαίο ατύχηµα (θανατηφόρο) απαιτεί την οικονοµική εκτίµηση της στατιστικής ζωής. Ο καθορισµός της αξίας της στατιστικής ζωής επιδιώκεται από τους αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων εδώ και σαράντα περίπου έτη. Θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο που θα βοηθήσει και θα διαµορφώσει την κοινωνική πολιτική στο χώρο της ασφάλειας και αποτελεί ένα απαραίτητο µέτρο, προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων. Οι εκτιµήσεις της αξίας της στατιστικής ζωής παρέχουν στις κυβερνήσεις ένα σηµείο αναφοράς για την εκτίµηση των ωφελειών των προσπαθειών µείωσης της επικινδυνότητας θνησιµότητας. Κατά το παρελθόν η αξία της στατιστικής ζωής συχνά βασιζόταν στην έννοια του ανθρωπίνου κεφαλαίου ή της µελλοντικής παραγωγής. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι ικανοποιητική από θεωρητικής άποψης, επειδή σύµφωνα µε οικονοµικούς όρους, οι αξίες των αγαθών στις εµπορικές συναλλαγές προκύπτουν από το λόγο κατά τον οποίο τα άτοµα είναι υποκειµενικά πρόθυµα να ανταλλάξουν αυτά τα αγαθά για χρήµατα ή για άλλα αγαθά. Γι αυτό, οι δράσεις που αφορούν στην ασφάλεια βασίζονται στις τιµές που οι ίδιοι πολίτες θεωρούν ότι θα απέδιδαν σε επιθυµητά οφέλη, εάν επιδίωκαν άµεσα την ασφάλεια. [14] 3.4 Στατιστικά Στοιχεία Τροχαίων Ατυχηµάτων Κάθε ηµέρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τα οδικά τροχαία ατυχήµατα είναι η αιτία για το θάνατο σχεδόν 120 Ευρωπαίων πολιτών. Σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται νεκροί και τραυµατίες εκ των οποίων οι παραµένουν µόνιµα ανάπηροι [6]. Στην Ελλάδα υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για το πρόβληµα της Οδικής Ασφάλειας για δυο λόγους: Σύµφωνα µε τον πιο αξιόπιστο δείκτη ατυχηµάτων (νεκροί ανά εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα) η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άποψη οδικής Ασφάλειας (Σχήµα 3.1). Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά τα τελευταία χρόνια οι αριθµοί των ατυχηµάτων, των νεκρών και των τραυµατιών παρουσιάζουν µια ελαφρά πτωτική πορεία. [7] Συνέπεια των παραπάνω είναι να χάνονται κάθε χρόνο σε οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα ζωές οδηγών, επιβατών και πεζών και να τραυµατίζονται άλλα άτοµα. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και περίπου ατυχήµατα µε υλικές ζηµιές. 11

20 Σχήµα 3.1: είκτης νεκρών στα οδικά ατυχήµατα στην Ε.Ε. ανά εκατοµµύριο οχηµατοχιλιόµετρα (1994) Πηγή : 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Αν σε όλα τα παραπάνω προστεθεί και το γεγονός ότι σε παγκόσµια κλίµακα ο εκτιµώµενος αριθµός νεκρών από οδικά ατυχήµατα ανέρχεται σε άτοµα ετησίως ενώ ο αντίστοιχος των τραυµατιών είναι 15 εκατοµµύρια άτοµα και πως για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οδικά ατυχήµατα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου για τους νέους από 16 έως 24 ετών, τότε γίνεται αισθητή η σηµασία της Οδικής Ασφάλειας. εν πρέπει βέβαια εκτός από το τίµηµα των ανθρωπίνων ζωών να αγνοείται και το κοινωνικοοικονοµικό κόστος που οι θάνατοι τόσων πολιτών συνεπάγονται. Βέβαια το κόστος των οδικών ατυχηµάτων είναι ιδιαίτερα λεπτό και σύνθετο, δεδοµένου ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αξία που δεν αποτιµάται µε οικονοµικά µεγέθη. Ωστόσο, η γνώση του κόστους των οδικών ατυχηµάτων µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην οδική ασφάλεια. [6] Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας µε τον συνολικό αριθµό θανάτων σε οδικά ατυχήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκων σε χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά και εκτός αυτής, (Πίνακας 3.1) αλλά και ένας συγκεντρωτικός πίνακας του συνόλου των θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα στις ίδιες χώρες (Πίνακας 3.2). Από τα αντίστοιχα διαγράµµατα που προκύπτουν από τους πίνακες αυτούς, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στην Ευρωπαϊκή ένωση οι θάνατοι από τα οδικά ατυχήµατα µειώνονται µε την πάροδο των χρόνων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1996 οι θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ανέρχονταν στους εξήντα χιλιάδες, ενώ το 2007 οι θάνατοι µειώθηκαν στους σαράντα-δύο χιλιάδες. 12

21 Πίνακας 3.1: Αριθµός θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκων ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ European Union (27 countries) European Union (25 countries) European Union (15 countries) Belgium Bulgaria Denmark Germany Estonia Ireland Greece Spain France Italy Cyprus Latvia Lithuania Hungary Malta Netherlands Austria Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom Πηγή: CARE - Κοινοτική βάση δεδοµένων για τα τροχαία ατυχήµατα 13

22 European Union (27 countries) European Union (25 countries) European Union (15 countries) Πίνακας 3.2: Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Belgium Bulgaria Denmark Germany Estonia Ireland Greece Spain France Italy Cyprus Latvia Lithuania Hungary Malta Netherlands Austria Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom Πηγή: CARE - Κοινοτική βάση δεδοµένων για τα τροχαία ατυχήµατα 14

23 ιάγραµµα 3.1: Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 27) Πηγή: CARE - Κοινοτική βάση δεδοµένων για τα τροχαία ατυχήµατα ιάγραµµα 3.2: Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 25) Πηγή: CARE - Κοινοτική βάση δεδοµένων για τα τροχαία ατυχήµατα 15

24 ιάγραµµα 3.3: Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 15) Πηγή: CARE - Κοινοτική βάση δεδοµένων για τα τροχαία ατυχήµατα ιάγραµµα 3.4: Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος στην Ελλάδα 16

25 ιάγραµµα 3.5: Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 27) Πηγή: CARE - Κοινοτική βάση δεδοµένων για τα τροχαία ατυχήµατα ιάγραµµα 3.6: Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 25) 17

26 ιάγραµµα 3.7: Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος (Ευρώπη των 15) Πηγή: CARE - Κοινοτική βάση δεδοµένων για τα τροχαία ατυχήµατα ιάγραµµα 3.8: Σύνολο θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ανά έτος στην Ελλάδα Πηγή: CARE - Κοινοτική βάση δεδοµένων για τα τροχαία ατυχήµατα 18

27 Παρ όλα αυτά η Ελλάδα µέχρι πρότινος παρέµενε η µόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αρµόδιο φορέα, υπεύθυνο για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα. Αποτέλεσµα η πλήρης έλλειψη συστηµατικής προσπάθειας πρόληψης. υστυχώς, η Ελλάδα κατείχε την πρωτιά ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι αυτή που δεν έχει καµία διατυπωµένη πολιτική και δεν εφαρµόζει κανένα πρόγραµµα Οδικής Ασφάλειας που να θέτει σαφείς στόχους µείωσης του αριθµού των ατυχηµάτων, των νεκρών και των τραυµατιών. Αυτό όµως άλλαξε τα τελευταία χρόνια µε την εφαρµογή από την ιυπουργική Επιτροπή του στρατηγικού σχεδίου για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Η εφαρµογή του προγράµµατος ξεκίνησε το 2001 µε την ονοµασία «ΚΑΘ Ο ΟΝ ». Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος αυτού είναι η µείωση των νεκρών από τροχαία ατυχήµατα σε ποσοστό 20% κατά την πενταετία και 40% µέχρι το έτος 2015 µε έτος βάσης το Για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού στόχου καθορίστηκαν και άξονες δράσης που αφορούν : I. Το ασφαλές οδικό περιβάλλον. II. Την ασφάλεια του χρήστη της οδού και τα ασφαλή οχήµατα. III. Την αποτελεσµατική αστυνόµευση για την οδική ασφάλεια. IV. Την αποτελεσµατική αντιµετώπιση µετά το ατύχηµα. Τα συµβαλλόµενα στο πρόγραµµα υπουργεία είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. [8] 3.5 Αντιµετώπιση της Οδικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά την πρόληψη των οδικών ατυχηµάτων µε αποτέλεσµα ο αριθµός των ατυχηµάτων και των νεκρών να παρουσιάζει θεαµατική πτώση τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κύριοι λόγοι που εξηγούν την µείωση των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι: Η οικονοµική ύφεση και η συνεπαγόµενη µείωση των οχηµατοχιλιοµέτρων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οχηµάτων. Η βελτίωση της κυκλοφοριακής συµπεριφοράς των οδηγών και η ευρύτερη χρήση της ζώνης ασφάλειας. Η βελτιωµένη οδική υποδοµή σε συνδυασµό µε διοικητικά µέτρα. Επιπλέον για την αντιµετώπιση των οδικών ατυχηµάτων τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζουν στρατηγικά ολοκληρωµένα σχέδια για την µελλοντική βελτίωση της 19

28 οδικής ασφάλειας. Τα σηµαντικότερα µέτρα και προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα εξής: Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και κυκλοφοριακής αγωγής των νέων οδηγών Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη χρήση των ζωνών ασφαλείας Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τον σεβασµό του ορίου ταχύτητας Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ Μείωση του ανώτατου επιτρεπόµενου επιπέδου αλκοόλης στο αίµα του οδηγού Υποχρεωτική χρήση ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις του οχήµατος Υποχρεωτική χρήση κράνους από τους οδηγούς δικύκλων Προτυποποίηση και υποχρεωτική χρήση ειδικού µηχανισµού συγκράτησης για µεταφορά παιδιών κάτω των 10 ετών Υποχρεωτική χρήση της πρώτης κλίµακας των φώτων κατά τη διάρκεια της ηµέρας από τις µοτοσικλέτες Περιορισµός και έλεγχος της ταχύτητας σε κατοικηµένες περιοχές µε την εισαγωγή ζωνών ανωτάτου επιτρεπόµενου ορίου ταχύτητας 30 Χλµ/ώρα Μείωση των ορίων ταχύτητας κατά τη διάρκεια της νύχτας ή του χειµώνα Αυστηρότερη εφαρµογή µέτρων και ποινών µέσω της εντατικοποίησης της αστυνόµευσης Κλιµακούµενες ποινές µε υψηλά πρόστιµα, άρση της άδειας οδήγησης, point system Εισαγωγή κανόνων κυκλοφορίας και µέτρων προστασίας για τους ποδηλάτες (δηµιουργία ποδηλατοδρόµων) Βελτίωση της σήµανσης Εκτεταµένες παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο Ειδικές διατάξεις για την κυκλοφορία των φορτηγών Αυστηρότερος και τακτικότερος τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων Μείωση του φόρου για αγορές εξαρτηµάτων οδικής ασφάλειας ιακρατική συνεργασία για την αντιµετώπιση των οδικών ατυχηµάτων Εθνική στρατηγική για την καταπολέµηση των οδικών ατυχηµάτων Εκπόνηση και εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων (τριετών ή πενταετών) οδικής ασφάλειας σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο Εντατικοποίηση της παρακολούθησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας Εισαγωγή κοινοβουλευτικού ελέγχου για την πρόοδο του προγράµµατος οδικής ασφάλειας [9] 20

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ [3] 4.1 Γενικά Οι πρώτες εκτιµήσεις του κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων έγιναν γύρω στο 1950 στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Στη Μ.Βρετανία η πρώτη εκτίµηση έγινε από τον Η.J.Jones (1946), ο οποίος παραδέχτηκε ότι «η αποζηµίωση που θα επιδοθεί από το δικαστήριο είναι το πιο κατάλληλο µέτρο εκτίµησης του κόστους των ατυχηµάτων». Η εκτίµηση του συνολικού κόστους κατά τον Jones αποτελούνταν από τρία επιµέρους τµήµατα: Αποζηµίωση λόγω προσωπικού τραυµατισµού Επισκευή της ζηµίας που προκλήθηκε σε περιουσιακά στοιχεία ιοικητικά έξοδα (κυρίως σχετικά µε έξοδα ασφάλειας) Στις Η.Π.Α. την ίδια δεκαετία γίνονται οι πρώτες εκτιµήσεις κόστους, που αφορούσαν µόνο στο «άµεσο» κόστος (ζηµίες στην περιουσία, ιατρική περίθαλψη, δικαστικά έξοδα κ.ά.). Κατά τη διάρκεια των επόµενων δεκαετιών το εκτιµώµενο κόστος (διαφόρων χωρών) παρουσιάζεται ολοένα και πιο υψηλό, γεγονός που οφείλεται σε: γενική άνοδο τιµών στην κοινωνία και κυρίως σε περιοδική αναθεώρηση των µεθόδων εκτίµησης. Γενικά, διακρίνουµε τέσσερις φάσεις στην ιστορία της οικονοµικής εκτίµησης των τροχαίων ατυχηµάτων: 21

30 Η πρώτη φάση αναφέρεται στις δεκαετίες 50 και 60. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η εκτίµηση του κόστους στις περισσότερες περιπτώσεις βασίστηκε στην προσέγγιση της καθαρής απώλειας εισοδήµατος, χωρίς καµία αναφορά στην απώλεια ποιότητας ζωής. Κατά τη δεύτερη φάση, δεκαετία του 60 µέχρι 1970, οι οικονοµικές εκτιµήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις βασίστηκαν στην προσέγγιση της ακαθάριστης απώλειας παραγωγής, δηλαδή εδώ η κατανάλωση δεν αφαιρείται πλέον από το µέγεθος της απώλειας παραγωγικότητας. Η τρίτη φάση καλύπτει την περίοδο από το 1970 µέχρι το τέλος της δεκαετίας του Σ αυτή τη φάση, κατά την εκτίµηση του κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων, εισήχθη µια νέα µεταβλητή µε τίτλο «πόνος, θλίψη και βάσανα». Πολλές χώρες, εισήγαγαν αυτή τη νέα µεταβλητή κατά τον υπολογισµό της µικτής αξίας της απώλειας εισοδήµατος, µε σκοπό τον υπολογισµό του ανθρώπινου κόστους (π.χ. απώλεια ποιότητας ζωής). Κατά την τέταρτη φάση, η οποία ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 80, πάρα πολλές χώρες προβαίνουν σε εκτιµήσεις εκείνου του στοιχείου του κόστους που αναφέρεται στην ποιότητα ζωής. Η προσέγγιση που χρησιµοποιείται γι αυτό το σκοπό είναι η «Προθυµία να πληρώσει κανείς» (Willingness to pay). εν έχουν εφαρµόσει απαραίτητα όλες οι χώρες όλες τις προαναφερόµενες µεθόδους, ούτε και έχουν περάσει όλες και από τις τέσσερις αυτές φάσεις. Κάποιες µάλιστα βρίσκονται ακόµα στην πρώτη φάση. Ωστόσο, κάποιες από τις χώρες µε δείκτη µηχανοκίνησης ιδιαίτερα υψηλό, όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και η Σουηδία, έχουν περάσει από όλες τις παραπάνω φάσεις, ή τουλάχιστον από τις περισσότερες από αυτές. Οι περισσότερες από τις πρώτες εκτιµήσεις αφορούσαν µόνο το «άµεσο» κόστος, οριζόµενο ως ζηµίες στην περιουσία, ιατρική περίθαλψη, δικαστικά έξοδα και διάφορα «µικρά» έξοδα. Κατά τη διάρκεια των επόµενων δεκαετιών σε όλες τις αναλύσεις που έγιναν σε διάφορες χώρες, το εκτιµώµενο κόστος παρουσιάζεται ολοένα και πιο υψηλό. Αυτή η αύξηση δεν είναι µόνο αποτέλεσµα της γενικής ανόδου τιµών στην κοινωνία, αλλά και αποτέλεσµα της περιοδικής αναθεώρησης των µεθόδων εκτίµησης. ιάφορες µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια εκτίµησης του κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων. Οι µέθοδοι εκτίµησης κόστους παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.1: 22

31 Σχήµα 4.1 : Μέθοδοι εκτίµησης κόστους οδικών τροχαίων ατυχηµάτων 4.2 Κόστος αποκατάστασης Αυτή η µέθοδος βασίζεται στην εκτίµηση εκείνων των ποσών και πόρων που καταβάλλονται µε σκοπό την εξάλειψη των επιπτώσεων ενός τροχαίου ατυχήµατος. Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, υπολογίζεται ποιο είναι το κόστος εκείνο που πληρώνει η κοινωνία προκειµένου να επαναφέρει τα θύµατα ή τους συγγενείς και τους φίλους των θυµάτων στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν το ατύχηµα. Η µέθοδος βασίζεται συχνά σε πραγµατικές τιµές στοιχείων και εννοιών παραγωγής (εργασία και/ή κεφάλαιο). Ενίοτε οι πραγµατικές τιµές αντικαθίστανται από τιµές που προέρχονται είτε από ειδικούς αναλυτές, είτε µέσω δικαστικών αποφάσεων. Τα ποσά που εκδικάζονται από τα δικαστήρια στους επιζόντες δικαιούχους εκείνων που σκοτώθηκαν ή τραυµατίστηκαν ως αποτέλεσµα εγκλήµατος ή αµέλειας, θεωρούνται ως ένδειξη του κόστους τροχαίου ατυχήµατος ή της αξίας που θα µπορούσε η κοινωνία να αποδώσει για την πρόληψη του ατυχήµατος. Η µέθοδος επιτρέπει θεωρητικά τον καθορισµό ενός ευρύτερου φάσµατος στοιχείων κόστους. Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου εξαρτάται από τις υπάρχουσες στατιστικές πηγές, καθώς και από την ποιότητα των παρεχόµενων στοιχείων. Αυτό αποτελεί µειονέκτηµα της µεθόδου και οδηγεί στο συµπερασµα ότι η χρήση εκδικασµένων ποσών από δικαστήριο για τον υπολογισµό µιας τιµής για την απώλεια ζωής (ή αναπηρία) λόγω τροχαίου ατυχήµατος θα ήταν µια λύση ατελής. 23

32 Στην Ελλάδα τέτοια δεδοµένα προέρχονται από αποφάσεις δικαστηρίων που βασίζονται στον Αστικό Κώδικα. Συγκεκριµένα, το δικαστήριο µπορεί να εκδικάζει ποσά: α) για περίπτωση θανάτωσης, β) για περίπτωση βλάβης του σώµατος ή της υγείας και γ) για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. Το ύψος της χρηµατικής ικανοποίησης προσδιορίζεται κατά την εύλογη κρίση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του το είδος της προσβολής, τη βαρύτητα της βλάβης, τις συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, το βαθµό του πταίσµατος του υπεύθυνου (µε την έννοια ότι µε το βαθµό του πταίσµατος συναρτάται η βαρύτητα της προσβολής), την οικονοµική κατάσταση των µερών και κυρίως του θύµατος, την ποινή που τυχόν επιβλήθηκε στον υπεύθυνο, την ιδιαίτερη προσωπική κατάσταση του θύµατος (ηλικία, φύλο, επαγγελµατικές δραστηριότητες κ.ά.) κλπ. 4.3 Ανθρώπινο Κεφάλαιο Με τη µέθοδο αυτή υπολογίζεται η απώλεια µε την οποία επιβαρύνεται η κοινωνία από το θάνατο ή την αναπηρία ενός µέλους της. Βασίζεται στην αξιολόγηση των οικονοµικών συνεπειών των οδικών ατυχηµάτων, όπως για παράδειγµα είναι η αξία του εργάσιµου χρόνου ή η αξία της παραγωγής, µε την οποία σχετίζεται το θύµα του τροχαίου. Η µέθοδος αυτή διακρίνεται σε τρεις επιµέρους προσεγγίσεις: - Ακαθάριστη απώλεια παραγωγής. - Καθαρή απώλεια παραγωγής. - Αξία απολεσθέντος χρόνου ζωής. Οι δύο πρώτες µέθοδοι εκτιµούν το κόστος θανάτου ή αναπηρίας (µόνιµης ή προσωρινής, ολικής ή µερικής), µε βάση τη µελλοντική παραγωγική ικανότητα του θύµατος. Κανονικά, αυτή η παραγωγή αντιστοιχεί στην παρούσα αξία του αναµενόµενου µελλοντικού εισοδήµατος του θύµατος. Συστήνεται ως η καταλληλότερη µέθοδος για τον υπολογισµό του κόστους των οδικών ατυχηµάτων ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς θεωρείται ότι µπορεί να προσαρµοστεί πιο εύκολα στις ανάγκες τους. Πολλές υποθέσεις είναι απαραίτητο να γίνουν για τον υπολογισµό του κόστους των οδικών ατυχηµάτων. Έτσι, όταν εµφανίζονται στο προσκήνιο ενναλακτικές τιµές ή όταν επικρατεί κάποια αβεβαιότητα, είναι σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί µια συντηρητική προσέγγιση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πως θα υιοθετηθεί µια αδιαµφισβήτητη ελάχιστη τιµή κοστολόγησης οδικών ατυχηµάτων σε µια χώρα. Εάν µια 24

33 επένδυση µπορεί να δικαιολογηθεί µε βάση µια τέτοια ελάχιστη τιµή κοστολόγησης, τότε θα µπορεί να δικαιολογηθεί και µε βάση οποιαδήποτε άλλη τιµή Ακαθάριστη Απώλεια Παραγωγής Σύµφωνα µε οικονοµικούς όρους, απώλεια έχουµε επειδή τα θύµατα των τροχαίων δεν είναι πλεόν ικανά για απασχόληση (πλήρη απασχόληση), εξαιτίας απουσίας, θανάτου και/ή αναπηρίας. Η απώλεια παραγωγικής ικανότητας εκφράζεται σε χρήµα και αφορά τη συµβολή και συνεισφορά του ατόµου εάν δεν είχε τραυµατιστεί σε ατύχηµα ή δεν είχε πεθάνει πρόωρα λόγω τροχαίου ατυχήµατος. Η πριν το ατύχηµα εργασιακή κατάσταση του θύµατος δεν αφορά στη συγκεκριµένη µέθοδο, δηλαδή εάν το θύµα απασχολούνταν σε κάποια εργασία µε αµοιβή ή εάν στο µέλλον θα είχε κάποια αµειβόµενη εργασία. Η µέθοδος υπολογίζει την οικονοµική αξία της ζωής ενός ατόµου και την απώλεια στην οικονοµία, ως συνέπεια της ασθένειάς του, χρησιµοποιώντας την έννοια της παρούσας αξίας για τα µελλοντικά αναµενόµενα εισοδήµατα του ατόµου. Μια ακριβής έκφραση αυτής της απώλειας στην οικονοµία είναι L 1 : Όπου: Yt: Το προσδοκώµενο ακαθάριστο εισόδηµα του ατόµου κατά το t-έτος Ptτ: η πιθανότητα κατά το τρέχον ή τ-έτος του ατόµου να είναι ζωντανό κατά το t-έτος r : ο πληθωρισµός κατά το t-έτος Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, το κόστος ενός τροχαίου ατυχήµατος (θανατηφόρου) µπορεί να διαιρεθεί σε δύο κύριες κατηγορίες. Αρχικά υπάρχει εκείνο το κόστος εξαιτίας απώλειας ή εκτροπής των τρεχουσών πηγών εισοδήµατος και δευτερον, υπάρχει εκείνο το κόστος εξαιτίας της µελλοντικής απώλειας εισοδήµατος. Στην πρώτη κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν έξοδα βλάβης οχήµατος, ιατρικά έξοδα και έξοδα διοικητικά, αστυνοµίας και υπηρεσιών πρώτων βοηθειών. Όσον αφορά αυτήν την κατηγορία, δεν υπάρχουν διαφωνίες µεταξύ των ειδικών για το ποια έξοδα εντάσσονται εδώ. Αντίθετα, ο ορισµός της απώλειας παραγωγικότητας ενός ατόµου που πεθαίνει λόγω τροχαίου ατυχήµατος δεν είναι τόσο ξεκάθαρος. Συνήθως, χρησιµοποιείται ο µέσος όρος των µισθών (ακαθάριστα από φόρους), για να καθοριστεί η απώλεια του εισοδήµατος, τόσο για το χρόνο θανάτου του ατόµου όσο και για τα µελλοντικά έτη. 25

34 Ο εργαζόµενος, ανάλογα µε την ηλικία του, θα απασχολούνταν ακόµη στην παραγωγική διαδικασία για µια σειρά ετών. Μέσα στα χρόνια αυτά θα πραγµατοποιούσε κάποια παραγωγή και κάποια κατανάλωση. Για να προσδιοριστεί µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια το µέγεθος αυτής της απώλειας, θα πρέπει να προσδιοριστεί η παρούσα αξία αυτών των µεγεθών, δηλαδή να γίνει αναγωγή σε τρέχουσες τιµές. Αυτή η διαδικασία δε γίνεται χωριστά για κάθε ένα θύµα τροχαίου (νεκρό ή τραυµατία). Οι εκτιµήσεις βασίζονται στο µέσο (π.χ. εθνικό εισόδηµα), στις εκτιµώµενες ζηµίες, καθώς και στις ιατρικές και αστυνοµικές δαπάνες. Για να γίνει δυνατός ο προσδιορισµός της παρούσας αξίας της µελλοντικής παραγωγής που χάνεται, µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, χρησιµοποιείται ο τύπος: Όπου, Q: η κατά κεφαλή ετήσια παραγωγή, δηλαδή, η παραγωγή την οποία πραγµατοποιούσε ο εργαζόµενος στην περίοδο όπου αναφερόµαστε, n: τα έτη προσδοκούµενης εργάσιµης ζωής (δεχόµαστε ότι ο µέσος όρος εργάσιµης ζωής είναι η 35 ετία, r: η τιµή του επιτοκίου που επικρατεί στις τράπεζες στην τρέχουσα χρονική περίοδο, Qt : η παραγωγή που αναµένεται ότι θα πραγµατοποιούσε ο εργαζόµενος στην περίοδο t Καθαρή Απώλεια Παραγωγής Σε αντίθεση µε τη µέθοδο υπολογισµού ακαθάριστης απώλειας παραγωγής, αυτή η µέθοδος υπολογίζει τη µείωση της παραγωγής, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα κατανάλωσης του θύµατος τροχαίου ατυχήµατος. Μπορεί να θεωρηθεί ως πιο εκλεπτυσµένη της προηγούµενης µεθόδου, καθώς υπολογίζει την παρούσα αξία των απωλειών στους άλλους, ως αποτέλεσµα του θανάτου ενός ατόµου στην ηλικία τ. Μια έκφραση αυτής της απώλειας L 2 είναι: Όπου Ct είναι η ατοµική κατανάλωση κατά της διάρκεια της t-περιόδου, που αναµένεται κατά το χρόνο τ. 26

35 Όταν ένας εργαζόµενος (αµειβόµενος ή όχι) δεν µπορεί να εργασθεί ως αποτέλεσµα τραυµατισµού, τότε για το διάστηµα που δεν απασχολείται, η κοινωνία χάνει την παραγωγή του θύµατος για το χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να εργαστεί. Στην περίπτωση δε θανατηφόρου τροχαίου ατυχήµατος, το θέµα γίνεται πιο περίπλοκο, αφού η κοινωνία ναι µεν χάνει τη µελλοντική παραγωγή του θύµατος, αποταµιεύει όµως τη µελλοντική του κατανάλωση. Η απώλεια που προκύπτει στην κοινωνία, είναι η διαφορά ανάµεσα στη µελλοντική παραγωγή (που θα παρήγαγε το άτοµο αν δεν έπεφτε θύµα τροχαίου) και στη µελλοντική κατανάλωση, αφού πρώτα προσδιοριστεί η παρούσα αξία αυτών των µεγεθών. Το αποτέλεσµα ονοµάζεται καθαρή απώλεια παραγωγής. Και εδώ υπάρχει η δυσκολία εκτίµησης της κατανάλωσης του ατόµου (π.χ. τρόφιµα, καύσιµα κ.ά. στη διάρκεια της ζωής του). Όταν αυτή η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία προκειµένου να εκτιµηθεί το κόστος των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων «η συνολική κατανάλωση και η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών των αρχών» διαιρέθηκε δια του συνολικού πληθυσµού. Έτσι προέκυψε µια εκτίµηση της «κατανάλωσης ανά κεφαλή». Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, η διαφορά ανάµεσα στην ακαθάριστη παραγωγή του ατόµου και στη µελλοντική του κατανάλωση, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µέτρο οικονοµικής επένδυσης από την πλευρά της κοινωνίας, προκειµένου να διασωθεί ένα ακόµη άτοµο από τροχαίο ατύχηµα Αξία Απολοσθέντος Χρόνου Ζωής Για την εκτίµηση της αξίας του απολεσθέντος χρόνου ζωής, πρέπει να εκτιµηθεί αρχικά το κόστος του εργάσιµου χρόνου και επιπλέον το κόστος της απώλειας του ελεύθερου χρόνου. Η εργασία εδώ έχει ευρύτερη έννοια και είναι είτε επαγγελµατική δραστηριότητα, είτε δραστηριότητα στο νοικοκυριό. Σύµφωνα µε αυτό το οικονοµικό µοντέλο, η απώλεια της χαράς της ζωής που υφίσταται το θύµα µε το θάνατό του, δεν περιορίζεται µόνο στην απώλεια της κατανάλωσης, αλλά επεκτείνεται και στο γεγονός ότι το θύµα δεν µπορεί πλέον να αναλάβει καµία από εκείνες τις δραστηριότητες που διατηρούσαν το επίπεδο ζωής του, αφού το άτοµο µε την παραγωγή του επιδιώκει να µεγιστοποιήσει την ποιότητα ζωής του. Για το σκοπό αυτό τρεις παράγοντες παίζουν ρόλο: α) τα οικονοµικά µέσα και ο χρόνος που αναλώνονται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε στόχο την ποιότητα ζωής, β) η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών και γ) το µέτρο έντασης του κόπου της εργασίας. 27

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 2001-2005 2005 10 5 0-5 -10-15 Πορτογαλία - 25% Σουηδία -24.5% Ολλανδία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια στο συνέδριο με θέμα H ενεργός εμπλοκή των νέων στην οδική ασφάλεια για την 4 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας. Συνεδριακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος - Μάιος 1998 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Γιώργος Γιαννής Ιωάννης Γκόλιας Συνεργάτης-Ερευνητής Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα

Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗµερΙδα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα Ιωάννης Χανδάνος, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2

εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2 εργασία στην οικιακή οικονομία Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Ασφάλεια Βασίλης Λενακάκης Β 2 Εισαγωγή Τα οδικά ατυχήματα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Το τίμημα της ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Ιωάννης Κ. Αγαπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποδεικνύει ότι τα βαρέα οχήματα: εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το % των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ EU-SILC

ΜΑΘΗΜΑ EU-SILC ΜΑΘΗΜΑ 15-5-2015 EU-SILC Οι οικονομικές ανισότητες Η αγορά και οι ανισότητες Απόλυτη Φτώχεια, Σχετική Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός Η αναγκαιότητα και η έκταση της κρατικής παρέμβασης Η απόλυτη φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων

Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων Αποστολία Σαλάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα «Οδική Ασφάλεια & Αλκοόλ - Δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.» Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος.Σ. Αίγλη Ζαππείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Επίκουρος Καθηγητής Σοφία Βαρδάκη, Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου Παράμετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών να Πληρώσουν για την Αποφυγή Οδικών Ατυχημάτων Γ. Γιαννής, Μ. Ανδρουλιδάκης, Α. Σαλάτα Αντικείμενο Η οικονομική αποτίμηση των

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τι εξυπακούει ο τραγικός αριθμός των 26000 νεκρών στην Ε.Ε.; 14 Αυγούστου 2005 η πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας Ήλιος, επέφερε το θάνατο σε 121 ανθρώπους και βύθισε την Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης

Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης Ημερίδα Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης 6/6/2012 Στατιστικά o Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Συνάντηση Αποτίµησης ενόψει της Παγκόσµιας ιάσκεψης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2002 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: , FAX: Πάτρα

Τηλέφωνο: , FAX: Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα, Τ.Κ. 262 22 Πληροφορίες: Παναγιώτα Ιωαννίδη Τηλέφωνο: 2610 339831, FAX: 2610 330632 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ Γιώργος Μορφάκης Προϊστάμενος Μονάδας Οδικής Ασφάλειας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2011 Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Α1. Η οδική ασφάλεια στον ελληνικό αστικό χώρο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα αφού στην χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την Έρευνα

Σχετικά με την Έρευνα Σχετικά με την Έρευνα Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφοροι οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση και εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και άλλες υπηρεσίες για τις ομάδες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων Αθήνα, 07-05-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1112 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014 Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Αθήνα, Μάιος 2014 1. Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Το 2012, ο ετήσιος αριθµός των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα ανερχόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μια οικονοµική προσέγγιση του ελληνικού κλάδου χρωµάτων. Ε.Ε.Χ. Τµήµα Χρωµάτων

Μια οικονοµική προσέγγιση του ελληνικού κλάδου χρωµάτων. Ε.Ε.Χ. Τµήµα Χρωµάτων Μια οικονοµική προσέγγιση του ελληνικού κλάδου χρωµάτων Ε.Ε.Χ. Τµήµα Χρωµάτων 10.5.2016 ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ολική ζήτηση (M ) 400 350 300 250 M 200 150 100 50 0 1995 1997 1999

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ.Γιαννής, N. εσσύπρης, Π.Ευγενικός, A.Χαζίρης, Η. Σκαλκίδης, Ε.Πετρίδου Βόλος, 27-28 Σεπτεµβρίου, 2010 Στόχος 1. Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Συμπεριφορά

Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Συμπεριφορά Εργασία Οικιακής Οικονομίας Κυκλοφοριακή Αγωγή- Οδική Συμπεριφορά Τάσος Ανυφαντάκης Β 1 Α. Οδική συμπεριφορά H λέξη νοοτροπία είναι ντεμοντέ- όταν, όμως, αυτή χρησιμοποιείται δίπλα στο επίθετο «κακή» (για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Συνέπειες στην αγορά αυτοκινήτου, στα έσοδα του κράτους, στο περιβάλλον και στους καταναλωτές από τις αθρόες εισαγωγές μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων προηγούμενων αντιρρυπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 28-05-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1695 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 27-08-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2019 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 23 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) µια αναλυτική προσέγγιση στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών τους ή τι σηµαίνουν τα γράµµατα και οι αριθµοί (δηλ. Τα ιερογλυφικά) στην πλευρά των ελαστικών οχηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ Ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2016 Υπεύθυνη Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874490 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ Follow/retweet: @PwC_Greece Η βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Περίληψη Εισήγησης

Η Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Περίληψη Εισήγησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΑ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ" 13-12-00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Η Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Περίληψη Εισήγησης Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σουρτζή. Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Παναγιώτα Σουρτζή. Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Πρόκληση για την Προαγωγή Υγείας στο Χώρο Εργασίας Παναγιώτα Σουρτζή Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ «Ηλικιωµένοι»

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα ως απειλή για την υγεία και την οικονομία. Υπάρχουν λύσεις; Τομέας Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ. Εισαγωγή

Το κάπνισμα ως απειλή για την υγεία και την οικονομία. Υπάρχουν λύσεις; Τομέας Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ. Εισαγωγή Το κάπνισμα ως απειλή για την υγεία και την οικονομία. Υπάρχουν λύσεις; Κώστας Αθανασάκης, BScHS, BScEcon, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ Εισαγωγή Το κάπνισμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα