ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Π.Ε. ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HOTRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Π.Ε. ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HOTRES"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Π.Ε. ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HOTRES Μ. Καράγιωργας, A. Μπότζιος-Βαλασκάκης, Α. Παλαµάρα, Θ. Τσούτσος, Ι. Μαυρογιάννης, Ε. Λάζαρη Α. Ζαχαρίου, Κ. Καρύτσας,. Μενδρινός, Λ. Γαβριήλ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι Αττικής, Β. Λαµάρης, βιοµηχανία SOLE ABEE, Ι. Γεωργακόπουλος, εργοληπτική εταιρία GEOKAR, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του προγράµµατος ALTENER της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας υλοποιεί πρόγραµµα προώθησης των τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και παράλληλης τεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων της τουριστικής βιοµηχανίας. Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση του Kοινοτικού προγράµµατος HOTRES «Τεχνική υποστήριξη στην Τουριστική Βιοµηχανία µε εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Στάδιο 1 ο : Ξενοδοχειακός Τοµέας». Το πρόγραµµα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2001, διαρκεί 24 µήνες, ενώ κύριος στόχος του είναι η προώθηση και υποστήριξη των φορέων για µαζική εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε επιχειρήσεις του κλάδου. Πέντε τεχνολογίες ΑΠΕ προωθούνται στον τουριστικό τοµέα (ενεργητικά ηλιακά συστήµατα, παθητικά ηλιακά συστήµατα, φωτοβολταϊκά συστήµατα, συστήµατα βιοµάζας και γεωθερµικά συστήµατα), κάτι που έχει επιτευχθεί σε ένα ικανοποιητικό βαθµό στον ευρύτερο κτιριακό τοµέα. Οι δράσεις του προγράµµατος υλοποιούνται παράλληλα σε πέντε περιοχές των χωρών-µελών της Κοινότητας (Αν. Αττική, Σικελία, Κορσική, Ανδαλουσία και Μαδέρα) µε την εφαρµογή έξι επιµέρους φάσεων (σταδίων), όπως αναλύονται στο εκτενές κείµενο της δηµοσίευσης. Τέλος, σε ένα δεύτερο µέρος της δηµοσίευσης, µε στόχο την επίδειξη της λειτουργικότητας και οικονοµικότητας των τεχνολογιών ΑΠΕ, παρουσιάζονται πέντε ελληνικές ξενοδοχειακές µονάδες που λειτουργούν σήµερα µε τεχνολογίες ΑΠΕ (ένα ξενοδοχείο ανά είδος ΑΠΕ), καθώς και τα σχετικά αποτελέσµατα των λειτουργιών τους. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ένας µεγάλος αριθµός έργων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καλύπτοντας στις σχετικές εφαρµογές ολοένα και µεγαλύτερο µέρος των ενεργειακών αναγκών. Η χρήση των ΑΠΕ εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στους διάφορους τοµείς εφαρµογών και ευρύτερους βιοµηχανικούς κλάδους [1]. Με το παρόν πρόγραµµα HOTRES γίνεται µια επιτελική προσπάθεια για ευρύτερη και µαζική εφαρµογή των τεχνολογιών ΑΠΕ στην τουριστική βιοµηχανία. Οι βιοµηχανικοί κλάδοι ΑΠΕ που είναι άµεσα σχετιζόµενοι µε την τουριστική βιοµηχανία είναι, εκτός από τη βιοµηχανοποιηµένη δόµηση, οι κατασκευαστές ηλιακών συστηµάτων, φωτοβολταϊκών µονάδων, καυστήρων βιοµάζας, γεωθερµικών εναλλακτών και βιοκλιµατικών στοιχείων σε κελύφη κτιρίων. Γενικότερα, στην περίπτωση που το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας (Ε.Ε) στην τουριστική βιοµηχανία, οι αντίστοιχοι βιοµηχανικοί κλάδοι που είναι άµεσα σχετιζόµενοι, θα είναι οι κατασκευαστές ή οι εργολάβοι κλιµατισµού κτιρίων, χώρων αφύγρανσης, έργων συµπαραγωγής, αυτοµατισµών BEMS κ.α.

2 Επιπλέον, θα πρέπει ιδιαίτερα να επισηµανθεί και η δυνατότητα διείσδυσης των ΑΠΕ σε βιοµηχανικούς κλάδους που λειτουργούν και ως προµηθευτές της τουριστικής αγοράς, όπως κατασκευαστές πλυντηρίων-στεγνωτηρίων, εταιρίες catering, προµηθευτές κέντρων θαλασσοθεραπείας και spa, είδη εξοπλισµού κουζίνας κ.α. 2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HOTRES 2.1 Μεθοδολογία Κύριο στοιχείο του επιτελικού προγράµµατος HOTRES είναι η εφαρµογή µιας στρατηγικής µεθοδολογίας µε στόχο την προώθηση µαζικών εφαρµογών ΑΠΕ στην τουριστική βιοµηχανία. Η στρατηγική µεθοδολογία επικεντρώνεται στην προσπάθεια ανάπτυξης κατάλληλων συνθηκών για τη µελλοντική ανάπτυξη της αγοράς ΑΠΕ στον ξενοδοχειακό τοµέα (διάγραµµα 1). Η µεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια προηγούµενων Κοινοτικών προγραµµάτων [2] καθώς και στην ακρόαση της αγοράς [3]. Σύµφωνα µε την τελευταία, το δείγµα εφαρµογών ΑΠΕ στον τουριστικό τοµέα είναι ιδιαίτερα πτωχό και δυσανάλογα χαµηλό σε σύγκριση µε αυτό άλλων παρεµφερών κλάδων και τοµέων (π.χ. των ηλιακών συστηµάτων στον κτιριακό τοµέα) [4,5]. Επιπρόσθετα, οι ιδιαιτερότητες της επιχειρησιακής ικανότητας των επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα σε έργα ΑΠΕ, που χαρακτηρίζονται κτιριακά έργα και έργα Η/Μ, επιβάλουν τη λήψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών από συµβούλους ανάπτυξης και εργοληπτικές εταιρίες, αφού, για παράδειγµα, το µεγαλύτερο πλήθος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι ΜικροΜεσαίες (ΜΜΕ) και στερούνται µηχανικών ολικής απασχόλησης [6]. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 1, η µεθοδολογία προβλέπει επισκόπηση της αγοράς και των υπαρχουσών εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε ξενοδοχεία και παραγωγικές µονάδες των προµηθευτικών τους εταιριών (ώστε να αυξάνεται το µέρισµα ΑΠΕ στο τελικό τουριστικό προϊόν). Στη συνέχεια, γίνεται ευρεία ενηµέρωση των ξενοδόχων εκ µέρους των Επαγγελµατικών Ενώσεων (ΜΑ) των κατασκευαστικών επιχειρήσεων των κλάδων ΑΠΕ, ακολουθούν οι συµβουλευτικές εταιρίες που παρέχουν αρχική τεχνική υποστήριξη, ενώ στη συνέχεια τα κέντρα προώθησης τεχνολογιών υποστηρίζουν επιλεγµένα πιλοτικά επενδυτικά έργα σε ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες του ξενοδοχειακού κλάδου. Τέλος, σε ένα τελευταίο στάδιο θα υλοποιηθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δράσεων του προγράµµατος µε στόχο την άντληση συµπερασµάτων για τη χάραξη µέτρων πολιτικής. Η εφαρµογή της µεθοδολογίας του προγράµµατος HOTRES πραγµατοποιείται παράλληλα σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες από 6 ερευνητικά κέντρα ενεργειακών εφαρµογών ΑΠΕ (ΚΑΠΕ- Ελλάδα, ADEME-Γαλλία, AMG-Ιταλία, AREAM-Πορτογαλία, SODEAN-Ισπανία) σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Επαγγελµατικές Ενώσεις ή Οµοσπονδίες Κατασκευαστών εξοπλισµού (ESIF-ηλιακά θερµικά συστήµατα, EPIA- φωτοβολταϊκά συστήµατα, EUBIA- συστήµατα βιοµάζας, EGEC- συστήµατα γεωθερµίας). Η προώθηση των τεχνολογιών γίνεται σε τοπικό επίπεδο και έχει επιχειρηµατικό χαρακτήρα. Οι κύριοι άξονες δράσης του επιτελικού προγράµµατος HOTRES είναι: Μαζική προώθηση και εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ στον τουριστικό τοµέα Στόχος του άξονα αυτού είναι η προώθηση και εφαρµογή των τεχνολογιών ΑΠΕ στον τουριστικό τοµέα, στον οποίο δεν έχουν ακόµα διεισδύσει αισθητά, παρά την αποφασιστική τους ανάπτυξη στον ευρύτερο κτιριακό τοµέα, σε βιοµηχανικές εφαρµογές [1] και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

3 ιάγραµµα 1: Στρατηγική µεθοδολογία του προγράµµατος HOTRES για την εγκαθίδρυση συνθηκών µε σκοπό τη µελλοντική ανάπτυξη µαζικών εφαρµογών ΑΠΕ στην τουριστική βιοµηχανία. ΣΤΑ ΙΟ 1 o Επισκόπηση τουριστικής αγοράς και υπαρχουσών εγκαταστάσεων ΑΠΕ Ενηµέρωση ξενοδόχων (από τις ΜΑ και τα κέντρα προώθησης) ΣΤΑ ΙΟ 2 ο Παρακολούθηση µε τεχνική υποστήριξη σε ξενοδοχεία (από συµβουλευτικές εταιρίες) ΣΤΑ ΙΟ 3 ο Υποστήριξη σε πιλοτικά επενδυτικά προγράµµατα ξενοδοχείων (από κέντρα προώθησης) ΣΤΑ ΙΟ 4 ο Έλεγχος και αξιολόγηση του προγράµµατος HOTRES (από τρεις επιτροπές: Πολιτική, Τεχνική, Εµπορική) Προώθηση των ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων στον τουριστικό τοµέα Στόχος του άξονα αυτού είναι η προώθηση και εφαρµογή των ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων, που έχουν ήδη γνωρίσει τεχνολογική ανάπτυξη στον τουριστικό τοµέα ορισµένων χωρών (π.χ. σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στην Ισπανία), ενώ σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οι εν λόγω ξενοδοχειακές εφαρµογές είναι περιορισµένες (π.χ. στη Μαδέρα Πορτογαλίας). Ευρύτερη συνεργασία µε εµπλεκόµενους φορείς Στόχος του άξονα αυτού είναι η ενεργός συµµετοχή επιχειρηµατιών όπως: 1) ιδιοκτήτες τουριστικών και ξενοδοχειακών µονάδων, µέσω ΕΟΤ και ΠΟΞ 2) κατασκευαστές και προµηθευτές τεχνολογιών ΑΠΕ, µέσω των ΜΑ (διαγρ. 1), 3) διπλωµατούχοι µηχανικοί σύµβουλοι ξενοδοχείων καθώς και τεχνικοί συντήρησης ως συνεργάτες στην ανάπτυξη της χρήσης και εφαρµογής των ΑΠΕ στον τουριστικό τοµέα.

4 Όλοι οι προαναφερόµενοι φορείς, µε δεδοµένη τη συνεργασία τους στην επίτευξη των κοινών στόχων του προγράµµατος, θα είναι σε θέση να άρουν πολλά από τα υφιστάµενα εµπόδια που για την ώρα εµφανίζονται στην προσπάθεια διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ στην τουριστική αγορά. 3. ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HOTRES Το πρόγραµµα υλοποιείται σε έξι φάσεις: Φάση 1 η : Εκπόνηση έρευνας αγοράς Η έρευνα αγοράς υλοποιείται µε τα εξής στάδια: Τοπική έρευνα αγοράς των ενεργειακών καταναλώσεων του τουριστικού τοµέα. Έκδοση καταλόγου µε τους προµηθευτές τεχνολογιών ΑΠΕ στον τουριστικό τοµέα Υλοποίηση µελέτης αξιολόγησης τεχνολογιών ΑΠΕ για τον τουριστικό τοµέα. Τρίµηνες ενεργειακές µετρήσεις και αξιολόγηση 5 διαφορετικών τεχνολογιώνεφαρµογών σε 5 περιφέρειες. Φάση 2 η : Παραγωγή εργαλείων για την τεχνική υποστήριξη Τα εργαλεία αυτά αφορούν στην: Έκδοση ενός ενηµερωτικού φακέλου απαρτιζόµενου από 10 τετρασέλιδα φυλλάδια τα οποία καλύπτουν αντίστοιχες εφαρµογές ΑΠΕ στον τουριστικό τοµέα. Οι 10 εφαρµογές καλύπτουν πλήρως και τις 5 ενότητες ΑΠΕ, περιγράφοντας και τεκµηριώνοντας δύο µηχανήµατα ανά τεχνολογία ΑΠΕ. Αποδέκτες των φυλλαδίων είναι οι ιδιοκτήτες τουριστικών µονάδων καθώς και µέλη του τεχνικού προσωπικού. Έκδοση του εν λόγω φακέλου στα Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά και Γαλλικά, συνολικής ποσότητας 2500 αντίτυπων, 500 αντιτύπων για κάθε χώρα. προώθηση του εν λόγω φακέλου που θα υλοποιηθεί από τα ενεργειακά κέντρα (ΚΑΠΕ, ADEME, AMG, AREAM, SFH, SODEAN) τα οποία πραγµατοποιούν επισκέψεις σε τουλάχιστον 40 ξενοδοχεία της περιφέρειάς τους, όπου παρουσιάζεται και επεξηγείται το περιεχόµενο του φακέλου. Τα ξενοδοχεία της Ελληνικής επικράτειας που επιλέχθηκαν για ενηµέρωση προτάθηκαν από τους χορηγούς του προγράµµατος (ΕΟΤ και ΠΟΞ). Φάση 3 η : Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις Η παροχή τεχνικής υποστήριξης υλοποιείται µε τα παρακάτω βήµατα : Επεξεργασία 10 φύλλων γρήγορης προµελέτης εφαρµογών τεχνολογιών ΑΠΕ σε τουριστικές µονάδες. Τα φύλλα προµελέτης παρέχουν τις ακόλουθες υποδείξεις: Προτεινόµενη τεχνολογία Απαιτούµενος χώρος για την εγκατάσταση Απαιτούµενη οικονοµική επένδυση Εξοικονόµηση ενέργειας Μείωση εκποµπών CΟ 2 Χειρισµός σχετικών αποβλήτων ή υγρών λειτουργίας ή αναγκών συντήρησης Τουλάχιστον 10 ξενοδοχεία ανά περιφέρεια αναµένεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για µια γρήγορη προµελέτη εφαρµογής σε συγκεκριµένη τεχνολογία ΑΠΕ επιλεγµένη από τους ξενοδόχους. Μετά την υλοποίηση των προµελετών εφαρµογής, τουλάχιστον 5 ξενοδοχεία ανά περιφέρεια αναµένεται να επισκεφτούν άλλο ξενοδοχείο της ίδιας ή άλλης περιφέρειας στο οποίο λειτουργεί η εφαρµογή ΑΠΕ που επέλεξαν, προκειµένου να ενηµερωθούν και να κατατοπιστούν έµπρακτα για την αποτελεσµατικότητά της. Φάση 4 η : Υλοποίηση κλαδικών επιχειρηµατικών συναντήσεων Προβλέπεται η υλοποίηση ενός αριθµού συναντήσεων, όπως παρακάτω :

5 Πραγµατοποίηση µιας διήµερης συνάντησης εργασίας όπου θα παρουσιαστούν οι 5 τεχνολογίες ΑΠΕ. Στην πρώτη ηµέρα της συνάντησης αυτής οι Ενώσεις Κατασκευαστών (European Solar Industry Federation, European Photovoltaic Industry Association, European Biomass Industry Association, European Geothermal Energy Council) ) παρουσιάζουν στο κοινό (απαρτιζόµενο από ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών µονάδων καθώς και διευθυντές ξενοδοχείων) τις υπάρχουσες εφαρµογές ΑΠΕ σε ξενοδοχεία της περιοχής τους. Τη δεύτερη ηµέρα της συνάντησης οι Ενώσεις Κατασκευαστών παρουσιάζουν στο κοινό (απαρτιζόµενο από µηχανικούς και τεχνικούς συντήρησης των ξενοδοχείων) τις τεχνολογίες ΑΠΕ και τα προϊόντα, καθώς και τις σχετικές ανάγκες συντήρησης και εγκατάστασης αυτών. Φάση 5 η : Υποστήριξη σε πιλοτικά προγράµµατα Ένα έργο ανά χώρα υποστηρίζεται τεχνικά και οικονοµικά. Ο προϋπολογισµός που διατίθεται θα καλύψει τα έξοδα των σχετικών ιδιωτικών συµφωνητικών, τα έξοδα προµελέτης του συστήµατος, την εκπόνηση έρευνας αγοράς καθώς και τα έξοδα ταξιδιών για την τεχνική υποστήριξη του έργου και την εκπαίδευση του προσωπικού. Φάση 6 η : Αξιολόγηση του προγράµµατος Στη φάση αυτή γίνεται η αποτίµηση του έργου καθώς και η τελική έκθεση του προγράµµατος µε την καταγραφή αποτελεσµάτων και την διεξαγωγή συµπερασµάτων. 4. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται πέντε περιπτώσεις ξενοδοχείων που έχουν συστήµατα µε τεχνολογίες ΑΠΕ. Ο σκοπός της παρουσίασης είναι η επίδειξη της λειτουργικότητας, οικονοµικότητας και βιωσιµότητας των σχετικών εξοπλισµών. 4.1 ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ RETHYMNOΝ VILLAGE Α. Στοιχεία Κτιρίου Τοποθεσία Είδος τουρισµού Γεωγραφική θέση ιάρκεια Λειτουργίας Ρέθυµνο Κρήτη Γενικός Παραλιακό Όλο το χρόνο Περιοχή κάλυψης 1700m 2 Αριθµός κλινών 170 Έτος κατασκευής έργου ΑΠΕ 2000 Β. Περιγραφή της τεχνολογίας Το σύστηµα αποτελείται από (448m m 2 ) ηλιακών συλλεκτών επιλεκτικής βαφής, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στην οροφή του ξενοδοχείου, το σύστηµα χρησιµοποιείται για τον κλιµατισµό του κτιρίου και για την θέρµανση της εξωτερικής πισίνας του ξενοδοχείου. Ο εγκατεστηµένος εξοπλισµός περιλαµβάνει έναν ψύκτη απορρόφησης, ονοµαστικής ισχύος 75kW, τον πύργο ψύξης και τις κλιµατιστικές συσκευές. Η ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας φτάνει τα kWh. Ενεργειακές απαιτήσεις Η εκτιµώµενη ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας (θερµικής, ηλεκτρικής) από την χρήση ΑΠΕ φτάνει τα 650 MWh. Το µετρούµενο µέγεθος είναι MWh.

6 Γ. Οικονοµικά κίνητρα Kόστος εγκατάστασης: euro = δρχ Ποσό επιδότησης : euro = δρχ Φωτό 2: Άποψη του λεβητοστασίου Φωτό 1: Άποψη ηλιακών συλλεκτών 4.2 ΗΛΙΟ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Α.Στοιχεία Κτιρίου Τοποθεσία Είδος τουρισµού Γεωγραφική θέση ιάρκεια Λειτουργίας Λεγραινά Αττικής Εκπαιδευτικός Αγροτική Περιοχή Όλο το χρόνο Περιοχή κάλυψης 486m 2 ( ξενώνας) από 2600m 2 (κτιριακό Αριθµός κλινών 20 Έτος κατασκευής έργου ΑΠΕ 2001 Β. Περιγραφή της τεχνολογίας Απαιτήσεις ψύξης /θέρµανσης : 24kW (ξενώνας) από 210kW (δύο µονάδες Α/Θ). Περιγραφή τεχνολογίας: Η Α/Θ νερού τροφοδοτείται από ένα φρέαρ υφάλµυρου νερού. Ένας πλακοειδής εναλλάκτης θερµότητας τιτανίου διαχωρίζει το κύκλωµα υφάλµυρου νερού από το κύκλωµα των Α/Θ νερού-νερού. Οι δύο µονάδες Α/Θ είναι συνδεδεµένες εν σειρά σε cascade ώστε να ελαχιστοποιείται η απαιτούµενη αναγκαία ποσότητα υφάλµυρου νερού. Ένας επιπλέον αυτοµατισµός ανοξείδωτης αντλίας inverter εξασφαλίζει ακόµη περισσότερο την προστασία του φρέατος έναντι εξάντλησης ή και µελλοντικής υπερθέρµανσης. Τοπικές κλιµατιστικές µονάδες βρίσκονται εντός των δωµατίων του ξενοδοχείου, ενώ στο υπόλοιπο κτίριο βρίσκονται κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες. Βαθµός απόδοσης: COP = 3,91 και 4,3 σε cascade. Αποτελέσµατα Λειτουργίας: Σε φάση θέρµανσης, η γεωθερµία κάλυψε το 63,17% από τις ηµερήσιες ανάγκες θέρµανσης των κτιρίων οι οποίες ήταν 173,24kWh.

7 Γ. Ανάγκες Συντήρησης Συχνότητα: Τακτική συντήρηση του πλακοειδούς εναλλάκτη θερµότητας και καθαρισµός µια φορά το χρόνο µε την βοήθεια χηµικών υγρών.. Οικονοµικά Κίνητρα Περιγραφή: 50% κρατική επιχορήγηση για τον µηχανολογικό εξοπλισµό ( MEDUCA Thermie Project). Φωτό1 : Άποψη των δύο γεωθερµικών Α/Θ νερού-νερού Φωτό 2: Άποψη του ξενώνα κατά την κατασκευή του γεωθερµικού συστήµατος 4.3 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ A.Στοιχεία Κτιρίου Τοποθεσία Είδος τουρισµού Γεωγραφική θέση ιάρκεια Λειτουργίας Ελούντα Κρήτης Οικολογικός Παραθαλάσσια Περιοχή Όλο το χρόνο Περιοχή κάλυψης 12 ξενώνες, 1 εστιατόριο Αριθµός κλινών 60 Έτος κατασκευής έργου ΑΠΕ 1996 B.Περιγραφή της τεχνολογίας Απαιτήσεις ηλεκτροδότησης: Μέγιστη ηµερήσια ζήτηση σε περίοδο αιχµής 40kWh. Περιγραφή τεχνολογίας: Οι ανάγκες της ξενοδοχειακής µονάδας σε ηλεκτρισµό καλύπτονται από ένα αυτόνοµο φωτοβολταϊκό σύστηµα, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 6.4kW p. Η παραγόµενη ενέργεια αποθηκεύεται σε µια συστοιχία µπαταριών χωρητικότητας 65.3kWh και στη συνέχεια, µέσω δύο αντιστροφέων ισχύος, τροφοδοτούνται τα φορτία της µονάδας µε εναλλασσόµενο ρεύµα. Το φωτοβολταϊκό σύστηµα έχει συνδυαστεί µε στοιχειώδη βιοκλιµατικό σχεδιασµό της µονάδας για τη βέλτιστη εξοικονόµηση ενέργειας. Μια εφεδρική ντιζελογεννήτρια µπορεί να καλύψει τις αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες σε περιόδους αιχµής. Βαθµός απόδοσης: Συνολική απόδοση συστήµατος ~8.5%.

8 Αποτελέσµατα Λειτουργίας: Σε περιόδους αυξηµένης ζήτησης χρησιµοποιείται η ντιζελογεννήτρια για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών. Αυτό κατά κανόνα συµβαίνει µόνο δύο µήνες το χρόνο (Ιούλιο-Αύγουστο), που τα φωτοβολταϊκά καλύπτουν το 80-90% της ζήτησης. Τον υπόλοιπο χρόνο οι ανάγκες σε ηλεκτρισµό υπερκαλύπτονται µόνο από τη χρήση του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Γ.Ανάγκες Συντήρησης Συχνότητα: Ετήσιος έλεγχος στάθµης ηλεκτρολύτη στη συστοιχία µπαταριών, υπερφόρτιση µε χρήση ντιζελογεννήτριας 2 φορές το χρόνο, λίπανση και καθαρισµός πόλων µπαταριών..οικονοµικά Κίνητρα Περιγραφή: 30% κρατική επιχορήγηση για το κόστος του φωτοβολταϊκού συστήµατος (Νόµος 1892/90.). Φωτό1 : Άποψη ξενώνα, δίπλα από τη συστοιχία φωτοβολταϊκών. Φωτό 2: Άποψη φωτοβολταϊκής συστοιχίας. 4.4 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ATRION ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Α. Στοιχεία Κτιρίου Τοποθεσία Είδος τουρισµού Γεωγραφική θέση ιάρκεια Λειτουργίας Ηράκλειο Κρήτης Γενικός Αστική Όλο το χρόνο Περιοχή κάλυψης 2000m 2 Αριθµός κλινών 117 Έτος κατασκευής έργου ΑΠΕ 1984 Β. Περιγραφή της τεχνολογίας Απαιτήσεις ηλεκτροδότησης: Μέγιστη ηµερήσια ζήτηση kcal/h Περιγραφή τεχνολογίας: 2 εστίες καύσης βιοµάζας (πυρηνόξυλο) µε υπώθηση δυναµικότητας και kcal/h αντίστοιχα. Το πυρηνόξυλο εισέρχεται στη βάση της εστίας καύσης µε έναν κοχλία τροφοδοσίας, εκεί αναµειγνύεται µε τον αέρα καύσης που παρέχεται στην εστία από έναν ανεµιστήρα (blower). Τα παραγόµενα απαέρια θερµαίνουν το πρωτεύον κύκλωµα θερµού νερού έως τους 95 ο C. Από το πρωτεύον κύκλωµα θερµαίνονται τα boiler του ξενοδοχείου τα οποία και τροφοδοτούν µε ζεστό νερό χρήσης ολόκληρο το ξενοδοχείο καθώς και το σύστηµα θέρµανσης του ξενοδοχείου κατά τους χειµερινούς µήνες. Από τις εστίες ξεκινούν καπνοδόχοι που καταλήγουν σε κυκλώνα µε σκοπό την κατακράτηση

9 των σωµατιδίων από τα καυσαέρια.. Κάθε εστία διαθέτει µικρό σιλό τροφοδοσίας που γεµίζεται ηµερησίως χειροκίνητα από τον κύριο αποθηκευτικό χώρο της βιοµάζας, ο οποίος είναι µια υπόγεια αποθήκη χωρητικότητας 40 m 3. Βαθµός απόδοσης: Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία µετρήσεων. Αποτελέσµατα Λειτουργίας :Ο χρήστης είναι πολύ ικανοποιηµένος από τη µέχρι τώρα λειτουργία του συστήµατος. Καλύπτονται όλες οι ανάγκες του ξενοδοχείου και έχει και µεγάλα οικονοµικά οφέλη από τη χρήση φθηνού καυσίµου. Γ. Ανάγκες Συντήρησης Συχνότητα: Μία φορά την ηµέρα πρέπει να αποµακρύνεται η τέφρα από την εστία επιθεώρηση των πυρότουβλων της εστίας και αντικατάστασή τους, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης καθαρίζονται οι καπναγωγοί και οι επιφάνειες εναλλαγής. Τέλος, αντικαθίστανται όποια από τα κινούµενα µέρη έχουν υποστεί φθορές.. Οικονοµικά Κίνητρα Περιγραφή: Οικονοµικό κίνητρο ήταν η µείωση δαπάνης για την αγορά καυσίµων. Φωτό 1: το εσωτερικό του λέβητα κατά διάρκεια λειτουργίας του. Φωτό2: οι δύο λέβητες συνολικής ισχύος kcal/h. 4.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ EL GRECO Α. Στοιχεία Κτιρίου Τοποθεσία Ρέθυµνο, Κρήτη Γεωγραφική θέση Παραλιακή Περιοχή Περίοδος Λειτουργίας Απρίλιος - Οκτώβριος Εµβαδόν m 2 Αριθµός κλινών 800 Έτος κατασκευής 1973 Β. Περιγραφή της τεχνολογίας Η κατασκευή του φυτεµένου δώµατος έγινε µετά την περάτωση των πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα. Σε ολόκληρη την πλάκα του δώµατος και των περιµετρικών τοιχείων έγινε στεγάνωση µε Veral (πίσσα πάχους 5 εκ. επικολληµένη σε φύλλο αλουµινίου 2µµ.). Σ αυτό το στάδιο, και εκεί όπου η κλίση του δώµατος το απαιτούσε, τοποθετήθηκαν οι υδροροές για

10 την απορροή των υδάτων και έγινε στεγάνωση των αποχετεύσεων µε Veral. Στην τελική επιφάνεια του αλουµινίου τοποθετήθηκαν κροκάλες (διαµέτρου 0.06 ~ 0.10), σε στρώµα πάχους περίπου 20 εκ. Το στρώµα καλύφθηκε µε γεωύφασµα. Για τη στερέωση του γεωϋφάσµατος χρησιµοποιήθηκε βότσαλο 2 εκ. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε κηπόχωµα πάχους περίπου εκ. Κατόπιν, έγινε η φύτευση θάµνων και γκαζόν, αφού προηγήθηκε το αρδευτικό δίκτυο µε σωλήνα άρδευσης, pop-up, µπεκ, κλπ. Για την αναπνοή του υποστρώµατος κάτω από το κηπόχωµα, τοποθετήθηκαν κάθετοι πλαστικοί σωλήνες 50, µε καµπύλη στο ελεύθερο άκρο τους. Στην πτέρυγα µε τα υπόσκαφα δωµάτια, στη ζώνη του φυτεµένου δώµατος, έχουν διανοιχτεί θόλοι στην οροφή του διαδρόµου, για την είσοδο φυσικού φωτισµού. Οι θόλοι είναι τοποθετηµένοι κατά µήκος του διαδρόµου, σε απόσταση ~ 5.00 µ µεταξύ τους, έχουν διάµετρο ~ 1.50 µ και φέρουν επικάλυψη µε υαλότουβλα. Αποτελέσµατα Λειτουργίας: Κατά την περίοδο θέρµανσης εξοικονοµείται ενέργεια της τάξης του 84%, ενώ κατά την περίοδο ψύξης της τάξης του 34%. Τον Απρίλιο, τον µοναδικό µήνα που παρουσιάζονται απαιτήσεις σε θέρµανση, το φυτεµένο δώµα πρακτικά εκµηδενίζει τη χρήση του συστήµατος θέρµανσης, αυξάνοντας κατά περίπου 1 0 C την εσωτερική θερµοκρασία του χώρου, µε αποτέλεσµα να είναι πάνω από 21 0 C. Γ. Απαιτήσεις συντήρησης : Η µόνη απαίτηση για την προστασία των φυτεµένων δωµάτων είναι η προσεκτική χρήση µόνο χειροκίνητων µηχανηµάτων, κατά τη συντήρηση της φύτευσης από του κηπουρούς. εν χρησιµοποιούνται σκαπτικά µηχανήµατα, φρέζες κλπ. Φωτ. 1:Φυτεµένο δώµα Φωτ 2: Φεγγίτες για φυσικό φωτισµό 5. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ του προγράµµατος HOTRES Τα προϊόντα του προγράµµατος HOTRES είναι: Πέντε τοπικές έρευνες αγοράς των τεχνολογιών ΑΠΕ για τον τουριστικό τοµέα (Μαδέρα, Ανδαλουσία, Σικελία, Ανατολική Αττική, Κορσική/ Κυανή Ακτή). Έκδοση καταλόγου µε τους προµηθευτές τεχνολογιών ΑΠΕ για τον τουριστικό τοµέα. Υλοποίηση 5 τεχνικοοικονοµικών µελετών εφαρµογής τεχνολογιών ΑΠΕ για τον τουριστικό τοµέα. Αξιολόγηση και παρακολούθηση (µετρήσεις) 5 εγκατεστηµένων εφαρµογών (στις πέντε εν λόγω περιοχές της Ευρώπης). Έκδοση ενός ενηµερωτικού φακέλου απαρτιζόµενου από 10 τετρασέλιδα φυλλάδια που θα καλύπτουν εφαρµογές ΑΠΕ στον τουριστικό τοµέα. Θα ακολουθήσει µια παρουσίαση του φακέλου αυτού σε 200 ξενοδοχεία (40 ανά περιοχή). Επεξεργασία 10 φύλλων προµελέτης εφαρµογών τεχνολογιών ΑΠΕ σε τουριστικές µονάδες.

11 ιοργάνωση 5 επιχειρηµατικών συναντήσεων στις 5 εν λόγω περιοχές. Αποτίµηση αποτελεσµάτων του προγράµµατος HOTRES. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα συµπεράσµατα του άρθρου αυτού έχουν συσχέτιση µε την προσέγγιση των στόχων του προγράµµατος, λαµβάνοντας µετρήσεις και πληροφορίες από τη µέχρι τώρα υλοποίηση των παράλληλων έργων στις πέντε περιοχές-στόχους: 1. Ο τουριστικός τοµέας υλοποιεί ετησίως σηµαντικά προγράµµατα επενδύσεων εν είδη εργασιών «ανακαίνισης» και σε αυτά είναι ιδιαίτερα σκόπιµο να προδιαγραφούν οι ΑΠΕ, αφού οι τεχνολογίες αυτές δίνουν µια οικολογική εικόνα στην επιχείρηση, πράγµα που τα ξενοδοχεία έχουν ανάγκη για να ανταποκριθούν στους αναδυόµενους και ολοένα αυστηρότερους κανονισµούς προστασίας περιβάλλοντος. 2. Τα ξενοδοχεία είναι ενεργοβόρες µονάδες και οι λύσεις µε τεχνολογίες ΑΠΕ µπορούν να τονώσουν και την τοπική ανάπτυξη βιοτεχνικών ή βιοµηχανικών µονάδων κατασκευής εξοπλισµού. 3. Η στρατηγική µεθοδολογία του επιτελικού προγράµµατος HOTRES (διάγραµµα 1) φαίνεται να πείθει τους διευθυντές των ξενοδοχειακών µονάδων, επειδή οι τεχνολογίες που προωθούνται σε αυτούς έχουν επιδειχθεί, λειτουργούν και σε άλλες µονάδες και είναι εµποροποιηµένες από τους κατασκευαστές. 4. Αν και το δείγµα εφαρµογών ΑΠΕ στον τουριστικό τοµέα είναι ιδιαίτερα πτωχό και δυσανάλογα χαµηλό σε σύγκριση µε αυτό άλλων παρεµφερών κλάδων (π.χ. των ηλιακών συστηµάτων στον κτιριακό τοµέα), εντοπίσθηκαν έργα σε ξενοδοχεία µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα από ενεργειακής πλευράς. 5. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη ύπαρξης επιδοτήσεων, που δρουν σε µεγάλο βαθµό σαν ψυχολογικά κίνητρα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε θερµά τη 17η Γ.. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια και τις Μεταφορές, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν και συµβάλουν στην υλοποίηση του έργου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Industrial Solar Thermal Applications in Greece. Economic evaluation, Quality requirements and Case studies, M. Karagiorgas, A. Botzios and T. Tsoutsos, Centre for Renewable Energy Sources (CRES), published in Renewable and Sustainable Energy Reviews 5(2001) [2] A strategy for energy efficiency and use of RES in the Mediterranean hotel sector Thermie b 1995, STR GR, CRES, final report. [3] Introduction address of the President of the POX-Panellenic Federation of Hoteliers by Plevris, POX, Greece European Conference on Energy and Environment in the Mediterranean Hotel Sector, Hydra, 14 th -15 th October [4] Energy efficient technologies in the hotels in Greece Dr M. Karagiorgas, CRES, Greece European Conference on Energy and Environment in the Mediterranean Hotel Sector, Hydra, 14 th -15 th October [5] Ενεργόφιλες τεχνολογίες στην Ελληνική Τουριστική Βιοµηχανία», Μ. Καράγιωργας, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΕ) στην Τουριστική Βιοµηχανία, Ηµερίδα ΕΟΤ-ΚΑΠΕ, Θεσσαλονίκη, PHILOXENIA, 2 Νοεµβρίου 2001 [6] Τουρισµός, έννοιες, µεγέθη, δοµές. Στ. Βαρβαρέσος, Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, Αθήνα 1998.

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος:

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος: Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών Κλιματιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός συστημάτων 2. Εγκατάσταση συστημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Παραδοτέο D8.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία ρ. Ηλίας Σωφρόνης Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας /νση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασµού ιηµερίδα, Αθήνα 14-15/10/2004 15/10/2004 «Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα GROUNDREACH HEATING AND COOLING WITH GROUND SOURCE HEAT PUMPS Airotel Stratos Vasilikos, Μιχαλακοπούλου 144 24 Ιανουαρίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα Αναστασία Μπένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools Φύλλο Τεχνοοικονομικών Πληροφοριών Συγγραφείς Δ. Χασάπης, ΚΑΠΕ Β. Δρόσου, ΚΑΠΕ 08 2007 Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS & SPA HOT WATER. L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική)

HOTELS & SPA HOT WATER. L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική) HOTELS & SPA HOT WATER L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική) 02.2012 ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η παραγωγή ζεστού νερού αποτελεί σημαντικό κόστος για την ξενοδοχειακή σας επιχείρηση 1000 lit /day 3.000 1000 lit /day

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ CYPRUS ENERGY AGENCY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ανθή Χαραλάµπους ιευθύντρια Παρουσίαση στην Προσυνεδριακή Εκδήλωση Τεχνολογίες και Εφαρµογές ΑΠΕ στην Κρήτη Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Οι νέες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών της ενέργειας και την οικονομική ύφεση οδηγεί ιδιοκτήτες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αποτελέσματα χρήσης με μετρήσεις

ΗΛΙΟ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αποτελέσματα χρήσης με μετρήσεις ΗΛΙΟ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αποτελέσματα χρήσης με μετρήσεις Μ. Καράγιωργας a, I. Γεωργακόπουλος, Γρ. Οικονομίδης b a BONAIR ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, e-mail: bonair@teledomenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων ENERGIE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Βιομηχανικές Εφαρμογές των Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 354 Προς: ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 349 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Άξονες παρέμβασης Α. Κ τ ι ρ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΧ Εθνικό Σημείο Επαφής Διαχειριστής Προγράμματος Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (XM- EOX) 2009-14 Πρόγραμμα GR-03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας 25 ΧΡΟΝΙΑ... Συνέπεια - Εμπιστοσύνη Ποιότητα - Τεχνογνωσία Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 18 Φεβρουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι Στόχοι του έργου Η αύξηση της χρήσης στερεής βιομάζας για τηλεθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Παγκόσμια Αγορά Εγκατεστημένων Φ/Β Μέγεθος Αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα