ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Transcript

1 CYPRUS ENERGY AGENCY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ανθή Χαραλάµπους ιευθύντρια Παρουσίαση στην Προσυνεδριακή Εκδήλωση Τεχνολογίες και Εφαρµογές ΑΠΕ στην Κρήτη Χανιά, 22 Μαΐου 2009

2 Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΑΡΦΕΙΟΥ Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι µή κερδοσκοπικός φορέας δηµοσίου συµφέροντος και ιδρύθηκε µε συγχρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του προγράµµατος Intelligent Energy Europe «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» ( ) κατά 75%, και από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου κατά 25%

3 Το Ενεργειακό Γραφείο είναι το πρώτο και το µόνο που ιδρύεται µε συγχρηµατοδότηση και εξυπηρετεί στόχους και δράσεις σε εθνικό επίπεδο CEA

4 Ειδικοί Στόχοι του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου Ανάπτυξη και προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ενεργειακή απόδοση Βιώσιµες Μεταφορές

5 Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες των Ενεργειακών Γραφείων? Παρέχουν πληροφόρηση, ενηµέρωση, τεχνικές συµβουλές και διοργανώνουν εκπαιδευτικά σεµινάρια. Βοηθούν στην υιοθέτηση των εθνικών/τοπικών ενεργειακών σχεδίων. Προάγουν την εµπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέµατα ανανεώσιµης ενέργειας και µείωσης εκποµπών. Ορισµένα παρέχουν υπηρεσίες όπως οι ενεργειακοί έλεγχοι κτιρίων Ενηµερώνουν για τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας, διαθέσιµες τεχνολογίες ΑΠΕ και θέµατα µεταφορών.

6 Λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου EACI ιαχειριστικό Συµβούλιο (11 µέλη) Συµβουλευτική Επιτροπή ιευθυντής Γραφείου Προσωπικό Γραφείου CEA

7 ιαχειριστικό Συµβούλιο - Φορείς ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΠΑΕΚ (ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΕΤΕΚ ΟΕΒ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8 Συµβουλευτική Επιτροπή-Φορείς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΕΠΑΚ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ( ΣΜ) ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION (EPIA) ISLENET AREAM ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Προσκλήθηκε Ι ΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Προσκλήθηκε

9 Τι µας φέρνει εδώ... Η ειδική συνεργασία που έχει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών µε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

10 Εκπαίδευση προσωπικού Ενεργειακού Γραφείου στο Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης και Πολυτεχνείο Κρήτης-Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Κρήτη, Ιανουάριος 2009

11 Μετάβαση µελών ιαχειριστικού Συµβουλίου στην Κρήτη 5-8 Απριλίου

12 1 η κοινή συνάντηση ιαχειριστικού Συµβουλίου και Συµβουλευτικής Επιτροπής, 29 Απριλίου 2009

13 Οµοιότητες νησιώτικων ενεργειακών συστηµάτων Περίπτωση της Κύπρου (Ι) Η Κύπρος, από ενεργειακής πλευράς παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες: είναι αποµονωµένο ενεργειακό σύστηµα (στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν διασυνδέσεις ηλεκτρισµού µε άλλες γειτονικές χώρες), το κόστος ενεργειακού εφοδιασµού είναι υψηλό, υπάρχει µεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου, µειωµένη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού,

14 Οµοιότητες νησιώτικων ενεργειακών συστηµάτων Περίπτωση της Κύπρου (ΙΙ) εποχιακές αυξοµειώσεις στην ενεργειακή ζήτηση, ιδιαίτερα κατά τους τουριστικούς µήνες, οριακή λειτουργία του συστήµατος παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους αιχµής ζήτησης φορτίου µικρή σχετικά αγορά το οποίο συνεπάγεται µεγαλύτερο κόστος µεταφοράς εξοπλισµού, υψηλό συνεπαγόµενο κόστος ενέργειας στους καταναλωτές λόγω των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων, παρατηρούνται υψηλοί ρυθµοί αύξησης της ζήτησης ενέργειας λόγω της οικονοµικής ανάπτυξης, απουσίας (τουλάχιστον στο παρόν στάδιο) ενδογενών πηγών ενέργειας.

15

16 Συνεισφορά των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2008 στην Κύπρο SHARE OF RES ON TOTAL ENERGY CONSUMPTION-2008 Products of OIL and Solid Fuels 97,62% RES 2,4%

17 Συνεισφορά ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο για το 2008 Photovoltaic 0,05% OIL PRODUCTS 99,74% RES 0,26% Biomass 0,20% Wind 0,01%

18 Τιµές ηλεκτρικής ενέργειας Η Κύπρος πληρώνει τον ηλεκτρισµό ακριβότερα Σύµφωνα µε στοιχείατηςeurostat για το 2008 οι οικιακοί καταναλωτές της Κύπρου και της Ιρλανδίας πλήρωναν ακριβότερα κάθε kwh που καταναλώνουν (>0,15 /kwh)από τα υπόλοιπα κράτη µέλη της ΕΕ-27. ητιµή τηςkwh για το 2008 στην Κύπρο ήταν ακριβότερη από κάθε άλλο κράτος µέλος (>0,10 /kwh) για τους µεγάλους βιοµηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας

19 Για την περίπτωση της Κύπρου, η ΝέαΟδηγίαγιατις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προτείνει ως δεσµευτικό στόχο, το 13% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από ΑΠΕ έως το 2020.

20 Ετήσιο άθροισµα ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιµένο φωτοβολταϊκό πλαίσιο

21

22

23

24 Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από τον ιευθυντή της Lanitis-Solar

25

26

27

28 Βιοµάζα Ηχρήσητηςβιοµάζας για ηλεκτροπαραγωγή στην Κύπρο µέχρι σήµερα προέρχεται µόνο από συστήµατα παραγωγής και ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου το οποίο παράγεται από την αναερόβια χώνευση ζωικών αποβλήτων. Συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα είναι συνδεδεµένες µε τοδίκτυοτηςαηκ8 µονάδες Βιοµάζας/Βιοαερίου µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 3,31 MW

29

30 Βιοκαύσιµα Για το έτος 2008 το ποσοστό βιοκαυσίµων εκτιµάται σε 2,0%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υποχρεωτική χρήση βιοκαυσίµων από εταιρίες πετρελαιοειδών σύµφωνα µε το Υπουργικό ιάταγµα που εκδόθηκε το 2007 (Κ..Π. 431/2007)

31 Ενεργειακά Φυτά Εκπονήθηκε ερευνητικό έργο µε θέµα «εκτίµηση του δυναµικού αξιοποίησης ενεργειακών καλλιεργειών στην Κύπρο» (ΕΜΠ, ΙΕ, ΙΓΕ). Η καλλιέργεια του γλυκού σόργου για την παραγωγή βιοντίζελ αν και φαίνεται ελπιδοφόρα στην Κύπρο χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

32 Γεωθερµία Σύµφωνα µε στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας µέχρι το τέλος του 2008 έχουν γίνει 29 αιτήσεις για επιχορήγηση. Ήδη 10 οικίες χρησιµοποιούν συστήµατα αβαθούς γεωθερµίας. Μεγάλη εγκατάσταση αξιοποίησης αβαθούς γεωθερµίας είχε εγκατασταθεί στους χώρους του ολυµπιακού κολυµβητηρίου ήµου Γεροσκήπου στα πλαίσια προγράµµατος το οποίο συγχρηµατοδοτήθηκε από το Interreg ΙΙΙΑ Ελλάδα-Κύπρος, για τη θέρµανση του νερού της πισίνας του κολυµβητηρίου.

33 Σχέδια Χορηγιών Προτεινόµενα ποσά επιδότησης/επιχορήγησης για µεγάλης κλίµακας επενδύσεις για ηλεκτροπαραγωγή [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας - Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού ]. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μεγάλα Εµπορικά Αιολικά Συστήµατα Μεγάλα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (21-150KW) Μεγάλα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (µέχρι 20KW) Ηλιοθερµικά Συστήµατα Συστήµατα Αξιοποίησης Βιοµάζας Συστήµατα Αξιοποίησης Βιοαερίου ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ( /KWh) Η διάρκεια της επιδότησης από το ειδικό ταµείο είναι 20 χρόνια.

34 Έρευνα Ενεργειακού Γραφείου σε Κοινότητες της Κύπρου

35 Έρευνα Ενεργειακού Γραφείου σε Κοινότητες της Κύπρου Πόσο καλά είστε ενηµερωµένος για τις ΑΠΕ; Λίγο 24% Αρκετά 14% Πολύ 0% Ελάχιστα 28% Καθόλου 34% Μεγάλο ποσοστό των κατοίκων (>80%) γνώριζαν απόλίγοέωςκαθόλου. Το ποσοστό αυτό θεωρούσε σηµαντική την προώθηση των ΑΠΕ στην Κύπρο. Οι περισσότεροι γνώριζαν για την ηλιακή (50%), την αιολική (22%) και λιγότερο για τη βιοµάζα (19%) και την υδροηλεκτρική (9%). Οι περισσότεροι (60%) πιστεύουν ότι η ηλιακή ενέργεια είναι πολύ υποσχόµενη στην Κύπρο

36 Έρευνα Ενεργειακού Γραφείου σε Κοινότητες της Κύπρου Θεωρείτε ικανοποιητική την προώθηση ΑΠΕ στην Κύπρο; Λίγο 10% εν γνωρίζω 7% Αρκετά 3% Ελάχιστα 31% Πολύ 0% Καθόλου 49% Το µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων θεωρεί ότι η προώθηση ΑΠΕ στην Κύπρο δεν είναι ικανοποιητική Το 80% των κατοίκων δεν γνώριζε για τις κρατικές χορηγίες αξιοποίησης ΑΠΕ και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης. Παρόλα αυτά το 90% των κατοίκων έδειξαν πρόθυµοι να εφαρµόσουν σύστηµα αξιοποίησης ΑΠΕ στην οικία τους, κυρίως για περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς λόγους.

37 Ησυνεργασίαµε τιςτοπικέςαρχές, τοπικούς φορείς µπορεί να φέρει την Κύπρο πιο κοντά στους ενεργειακούς της στόχους, να διαφοροποιήσει την παραγωγή ενέργειας, να δηµιουργηθούν αποκεντρωµένοι παραγωγοί ενέργειας και να µειωθούνοιεκποµπές αερίων του θερµοκηπίου.

38 Συµπεράσµατα... Στην Κύπρο παρατηρείται ορισµένες φορές σοβαρή έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας των εµπλεκοµένων φορέων στο σχεδιασµό της ενεργειακής πολιτικής (οι Έλληνες από τότε που συσκέπτονται σταµάτησαν να σκέπτονται) µε αποτέλεσµα οι διαδικασίες να είναι χρονοβόρες.

39 Συµπεράσµατα... Το ενεργειακό Γραφείο στοχεύει να φέρει κοντά τους εµπλεκόµενους φορείς ώστε να εισακουσθούν όλες οι απόψεις αναφορικά µε τονµακροχρόνιο ενεργειακό σχεδισµό. ιενεργεί επαφές µε όλους τους εµπλεκοµένους φορείς.

40 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Tel ,

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα Supported by the European Commission through the Intelligent Energy- Program

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Παρουσίαση: Σάββας Βλάχος Ενεργειακός Λειτουργός 12 Φεβρουαρίου 2009 1 Ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου με το EACI Executive Agency for Competitiveness and Innovation είναι η 1 Οκτωβρίου 2008 (ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική ανάλυση και αξιολόγηση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου

Οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική ανάλυση και αξιολόγηση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ευρωπαικό Μεταπτυχιακο Προγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα Οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική ανάλυση και αξιολόγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού στόχου ηλεκτροπαραγωγής το 2020

Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού στόχου ηλεκτροπαραγωγής το 2020 4ο Εθνικό Συνέδριο: Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης, 1-12 Μαΐου 21, Αθήνα Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου... 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος του ΚΑΠΕ στις πρόσφατες εξελίξεις...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου... 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος του ΚΑΠΕ στις πρόσφατες εξελίξεις... Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου.............................................. 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου............................................... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ EH Τ ΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2007 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου 1.2 Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 22-25 Νοεµβρίου 2007. ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης

Ηράκλειο 22-25 Νοεµβρίου 2007. ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης Συνέδριο των Νησιωτικών Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ «Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Περιβάλλον ΕΣΠΑ 2007-20152015 και Νησιωτικές Πολιτικές» Ηράκλειο 22-25 Νοεµβρίου 2007 Ενέργεια : Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια Έκθεση ΡΑΕΚ 2010 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΣΜ)

Eτήσια Έκθεση ΡΑΕΚ 2010 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΣΜ) Eτήσια Έκθεση ΡΑΕΚ 2010 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΣΜ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2010 Έκδοση Σεπτέμβριος 2011 Εκτύπωση & Παραγωγή Έκδοσης Cassoulides Masterprinters

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN Στ. Τουρνάκη Χημικός Μηχανικός MSc, Ειδικός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θ. Τσούτσος, Z. Γκούσκος Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Ο ήλιος αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤOY ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤOY ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤOY ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ Φεβρουάριος 2015 «Υπέρ της τοπικής βιώσιμης ενέργειας» 2 Σύντομη περίληψη Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 Ν. 112(Ι)/2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Ποσειδωνίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα