Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη μουσική παιδαγωγική. Κωδικός Μαθήματος: ΚΤ1320. Διδάσκων: Κανελλόπουλος Παναγιώτης,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη μουσική παιδαγωγική. Κωδικός Μαθήματος: ΚΤ1320. Διδάσκων: Κανελλόπουλος Παναγιώτης, pankanel@uth.gr"

Transcript

1 Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη μουσική παιδαγωγική Κωδικός Μαθήματος: ΚΤ1320 Διδάσκων: Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Κύκλος Σπουδών: Τέχνες Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή του μαθήματος στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι εισαγωγή στο επιστημονικό πεδίο της μουσικής παιδαγωγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και με τρόπο ώστε να μπορέσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να αποκτήσουν τις βάσεις για τη δημιουργική και συστηματική χρησιμοποίηση της μουσικής στα πλαίσια της καθημερινής τους παιδαγωγικής πράξης. Επιχειρούμε μιαν εισαγωγή στις βασικές σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις στη μουσική παιδαγωγική (αισθητική, πραξιακή, κριτική, μετα δομιστική). Επίσης επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις της μουσικής ανάπτυξης (με ιδιαιτερη έμφαση στη γνωσιακή και κοινωνικο πολιτισμκή προσέγγιση), και της μουσικής δημιουργικότητας. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των κύριων μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων (Orff, Dalcroze, Kodaly), ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στη μουσικοπαιδαγωγική προσεγγίση του κινήματος για τη δημιουργική μουσική στην εκπαίδευση που αναπτύχθηκε στον Αγγλοσαξωνικό χώρο μετά το Επιπλέον επιχειρείται η εισαγωγή στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, η βιωματική προσέγγιση σχεδίων εργασίας που βασίζονται στον αυτοσχεδιασμό, τη σύνθεση, την ακρόαση, στον διάλογο της μουσικής με την κίνηση και το θέατρο, με έμφαση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.. Αξιολόγηση: Η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε η παρακολούθησή του να θεωρείται απολύτως επιβλεβλημένη. Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Οι φοιτήτριες/τές αξιολογούνται συνδυαστικά. Στις γραπτές εξετάσεις εστιάζουμε στη θεωρητική πλευρά του μαθήματος ενώ στις προφορικές αυτές τις εξετάσεις οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν διδακτικές δραστηριότητες με τη μορφή μικροδιδασκαλιών, οι οποίες αξιολογούνται συνδυαστικά με το γραπτό. Διδακτική Μεθοδολογία: Διαλέξεις χρήση ακουστικού και οπτικού υλικού εργαστηριακές ασκήσεις βιωματικής κατανόησης βιβλιογραφική αναζήτηση & κριτική θεώρηση μέσα από συζήτηση.

2 Διδακτέα εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία του μαθήματος: Ως διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος θεωρούνται τα περιεχόμενα των σεμιναρίων (διαλέξεις, ασκήσεις) και τα αντίστοιχα συγγράμματα. Λέξεις κλειδιά: δημιουργική μουσική παιδαγωγική, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, η σύνθεση και ο αυτοσχεδιασμός στη μουσική παιδαγωγική, σχεδιασμός μουσικοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων, μουσική και διαθεματικότητα Διάγραμμα περιεχομένων του μαθήματος: (Παρατήρηση: Το παρακάτω διάγραμμα είναι ενδεικτικό: Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται τροποποιήσεις) 1η εβδομάδα Εισαγωγή: Η αναγκαιότητα της μουσικοπαιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Προσδιορίζοντας τον τρόπο προσέγγισης της μουσικής και της παιδαγωγικής της σε ένα παιδαγωγικό τμήμα: κριτική θεώρηση του τρίπτυχου: μουσική μουσική μάθηση παιδική ηλικία Ο ρόλος του δασκάλου ως μουσικού συνομιλητή των παιδιών. Επανάληψη βασικών μουσικών εννοιών μέσα από τη δημιουργία ενός κομματιού: Ύψος Μελωδία, Διάρκεια Ρυθμός, παλμός, δυναμικές, ηχόχρωμα, υφή. Διερεύνηση των ορισμών μέσα από την δημιουργία ενός κομματιού το οποίο χρησιμοποιεί θόρυβο, μελωδικά όργανα και φωνές. Η μουσική ως δημιουργία κοινωνικών σχέσεων μέσα από τους διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης των ήχων και τις διαφορετικές μουσικές πρακτικές. Εφαρμόζοντας την έννοια της μουσικοτροπίας του Small (2010) στην πράξη. 2η εβδομάδα Βασικές τάσεις στη φιλοσοφία της μουσικής παιδαγωγικής I: Πραξιαλισμός vs. Αισθητική Eκπαίδευση Η ανάδυση της παιδοκεντρικής προσέγγισης της μουσικής παιδαγωγικής ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο Άξονες οργάνωσης δραστηριοτήτων

3 Αναπτυξιακές προσεγγίσεις της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού Αρχή δραστηριοτήτων (clapping games / imitation / groupings) 3η εβδομάδα Βασικές τάσεις στη φιλοσοφία της μουσικής παιδαγωγικής II: κριτικές και μεταδομιστικές προσεγγίσεις Σχεδιάζοντας δραστηριότητες: ερωτηματοθεσία για τον τρόπο σχεδιασμού μιας δραστηριότητας. Σχεδιασμός και ευελιξία. Παχνίδια με στόχο τη διάρκεια. Δοκιμές και αναστοχασμός (η έννοια του μετρικού, του μετρήσιμου και του οργανικού χρόνου) 4η εβδομάδα J. Bruner: τα 4 μοντέλα ανάπτυξης της σχέσης με τη γνώση: μουσικοπαιδαγωγικές συνέπειες D. Elliott: μορφές μουσικής γνώσης Παχνίδια με στόχο την ένταση και το ηχόχρωμα. Δοκιμές και αναστοχασμός Παιχνίδια ακρόασης 5η εβδομάδα Προσεγγίσεις της μουσικής ανάπτυξης Η άνοιξη της μουσικής παιδαγωγικής στις αρχές του 20 ου αιώνα: Orff, Dalcroze, Kodaly. Ασκήσεις επάνω στο μέτρο και τον παλμό. Παιχνίδια γύρω από την κατανόηση της έννοιας 'φόρμα' Διεύθυνση 6η εβδομάδα Δημιουργικότητα και μουσική παιδαγωγική Αναπτυξιακές θεωρίες της μουσικής δημιουργικότητας Το κίνημα της δημιουργικής μουσικής στην εκπαίδευση (Creative music in education movement J. Paynter / G. Self / B. Dennis) Δημιουργία και εκτέλεση γραφικής παρτιτούρας για φωνές

4 7η εβδομάδα Σύγχρονες απόψεις για τη σχέση τυπικής και άτυπης μουσικής μαθησης (Formal vs. Informal music education) Μουσική και Μαθηματικά. Οργάνωση δραστηριοτήτων αυτοσχεδιασμού 8η εβδομάδα Σχεδιάζοντας ένα μάθημα μουσικής: Σύνθεση Αυτοσχεδιασμός Εκτέλεση Ακρόαση Δημιουργία και χρησιμοποίηση γραφικής παρτιτούρας από τα παιδιά Μουσική και πολιτισμική γεωγραφία 9η εβδομάδα Η λειτουργία του τραγουδιού: τραγούδια των παιδιών, τραγούδια για παιδιά. Εξερευνώντας την έννοια 'παιδικό τραγούδι'. Σχεδιάζοντας την ομαδική δημιουργία ενός τραγουδιού 10η εβδομάδα Ερευνητικές προσεγγίσεις της μελέτης της μουσικής δημιουργικότητας των παιδιών Από την κίνηση στη μουσική από τη μουσική στην κίνηση Δημιουργώντας το μουσικο ηχητικό τοπίο ενός αποσπάσματος κινούμενης εικόνας 11η εβδομάδα Δημιουργώντας συνδέσεις: Δημιουργία μιας σύνθεσης, η οποία στη συνέχεια γίνεται αφορμή για την δημιουργία μιας ιστορίας. Μοντάρισμα της μουσικής στην ιστορία, και ηχογράφηση Μουσική και εικόνα ΙΙ 12η εβδομάδα

5 Σχεδιασμός και εκτέλεση δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες: προετοιμασία για τις εξετάσεις I 13η εβδομάδα Σχεδιασμός και εκτέλεση δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες: προετοιμασία για τις εξετάσεις II Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Blacking, J. (1981/1973). Η Έκφραση της Ανθρώπινης Μουσικότητας. Αθήνα: Νεφέλη. Bowman, W. (2003) Re Tooling Foundations to Address 21st Century Realities: Music education amidst diversity, plurality, and change (The dream of certainty is a retreat from educational responsibility). Action, Criticism, and Theory for Music Education, 2:2, available at: Accessed 02/21/2008. Bruner, J. S. (1996). The Culture of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press. Cox, G. (2006), Historical perspectives, in G. McPherson (ed.), The Child as Musician: A Handbook of Musical Development, pp , Oxford: Oxford University Press. Davies, C. (1992). Listen to my song: a study of songs invented by children aged 5 to 7 years. British Journal of Music Education, 9, Davies, L. (1995). Planning for Music. Primary Music Today, 2, Dennis, B. (1970). Experimental Music in Schools. London: Oxford University Press. Elliott, D. (1995). Music Matters: A New Philosophy of Music Education. New York: Oxford University Press. Finney, J. (2011). Music Education in England, London: Ashgate. Flash, L. (1993). Music in the Classroom at Key Stage 1. Στο J. Glover και S. Ward (επιμ.), Teaching Music in the Primary School. London: Cassell. Flash, L. (1993). Tongs and Bones: Music Primary Music Today, 2, Glover, J. (1995). Listen! Working with Children Composing. Primary Music Today, 2, 6 8. Green, L. (2008a). Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy. London: Ashgate. Hargreaves, D. (2003). Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία της Μουσικής. Αθήνα: Fagotto. Hargreaves, D. (2003). Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία της Μουσικής. Αθήνα: Fagotto. Kanellopoulos, P. A. (2011). Cage s short visit to the classroom: Experimental music in music education A sociological view on a radical move. Στο J. O Flynn (επιμ.), Proceedings of the 6th International Symposium on the Sociology of Music Education, held at Mary Immaculate College, University of Limerick, Ireland (5th 9th July 2009).

6 Kanellopoulos, P. A. (υπό έκδοση). Musical creativity and the police : Troubling certainties in early childhood music education. Στο Cathy Benedict, Patrick Schmidt, Gary Spruce, and Paul Woodford (Επιμ.), The Oxford Handbook of Social Justice in Music Education. Oxford: Oxford University Press. Kanellopoulos, P. A. & Wright, R. W. (2012). Improvisation as an informal music learning process: Implications for teacher education. In Lauri Väkevä & Sidsel Karlsen (Eds.), Future prospects for music education: Corroborating informal learning pedagogy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing Kratus, J. (1995) A Developmental Approach to Teaching Music Improvisation, International Journal of Music Education, 26:2, pp Marsh, K. (2008). The Musical Playground: Global Tradition and Change in Children s Songs and Games. New York: Oxford University Press. Marsh, Κ. & Young, S. (2006). Musical Play. In G. McPherson (Ed.), The Child as Musician: A Handbook of Musical Development (pp ). Oxford: Oxford University Press. McPherson, G. (Επιμ.) (2006). The child as musician: a handbook of musical development. Oxford: Oxford University Press Murray Schafer, R. (1986). The Thinking Ear. Toronto: Arcana. Paananen, P. (2006). The Development of Rhythm at the Age of 6 11 Years: Non pitch rhythmic improvisation Music Education Research, 8(3): Paynter, J. (1976). The role of creativity in the school music curriculum. In M. Burnett (ed.), Music education review: A handbook for music teachers, vol. 1, pp. 3 27, London: Chappell. & Co. Regelski, T. (2002). Sound compositions for expanding musicianship education. Organised Sound 7(1), pp Regelski, T. A. (1996) Scientism in Experimental Music Research, Philosophy of Music Education Review, 4:1, pp Regelski, T. A. (2002) On Methodolatry and Music Teaching as Critical and Reflective Praxis, Philosophy of Music Education Review, 10:2, pp Reimer, B. (2003). A Philosophy of Music Education: Advancing the Vision. 3rd Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Small, C. (1983). Μουσική, Κοινωνία, Παιδεία. Αθήνα: Νεφέλη. Storr, A. (1991). H Δυναμική της Δημιουργίας. Αθήνα: Κάλβος. Swanwick, K. (1988). Music, Mind and Education. London: Routledge. Swanwick, K. (2010). H Φύση και η Ανάπτυξη της Καλλιτεχνικής Γνώσης. Στο Κανελλόπουλος, Π. Α. & Ν. Τσαφταρίδης (επιμ.), Η Τέχνη στην Εκπαίδευση η Εκπαίδευση στην Τέχνη. Αθήνα: Νήσος. Swanwick, K. & Tillman, J. (1986). The sequence of musical development: a study of children s compositions. British Journal of Music Education, 3(3),

7 Young, S Time space structuring in spontaneous play on educational pecussion instruments among three and four year olds. British Journal of Music Education 20(1), pp Αντωνόπουλος, Α. (1999). Από την Τονική στη Σύγχρονη Μουσική Θεωρία. Αθήνα: Τηπωθήτω. Αρζιμάνογλου, Λ. (1996). Dalcoze. Ρυθμοί. Διονυσίου, Ζ. (2008). Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας στη σχολική μουσική εκπαίδευση. Στο Ζωή Διονυσίου & Σοφία Αγγελίδου (επιμ.), Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: Ζητήματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογών. Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε. Κανελλόπουλος, Π. Α. (2009). Μια Κοινωνικο πολιτισμική Προσέγγιση στη Μελέτη της Παιδικής Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργικότητας. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τέχνη, Παιχνίδι, Αφήγηση : Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις (σσ ).Αθήνα: Τόπος. Κανελλόπουλος, Π. Α. (2011). Ο Κρίστοφερ Σμολ και η ανατροπή του μουσικοπαιδαγωγικου Κανόνα. Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική, 3(2), Retrived from:http://approaches.primarymusic.gr Καραδήμου Λιάτσου, Π. (2001). Από την Ακοή στην Ακρόαση. Αθήνα: Orpheus. Καραδήμου Λιάτσου, Π. (2003). Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20 ο αιώνα. Αθήνα: Οrfheus. Κοκκίδου Μ. (2008) Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ημερήσιου μαθήματος μουσικής. Στο Ζωή Διονυσίου & Σοφία Αγγελίδου (επιμ.), Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: Ζητήματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογών. Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε. Κουρουπός, Γ. (1988). Παιχνίδι και Μουσική. Δελτίο της Εταιρίας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 10, Ματέυ, Πολυξένη. (1986). Ρυθμική. Αθήνα: Νάσος. Μιχαήλ, Γ. (1998). Πινακωτή Πινακωτή και στα Παιχνίδια Μουσική. Αθήνα: Σπουδή. Μπογδάνη Σουγιούλ, Δ. (2004). Πώς να Διδάξω Μουσική; 15 Ενότητες για τη Διδασκαλία της Μουσικής στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Πατάκης. Σταυρίδης, Μ. Γ. (2000). Μουσική αγωγή και παιδεία. Αθήνα: Gutenberg (σσ ). Σωτηροπούλου Ζορμπαλά (2005). Συγχρονα δεδομένα για τη διδασκαλία τραγουδιού. Στο Ζωή Διονυσίου & Σοφία Αγγελίδου (επιμ.), Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: Ζητήματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογών. Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.