GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW"

Transcript

1 GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW 1:1 βιβλοσ γενεσεωσ ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 1:2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τουσ αδελφουσ αυτου 1:3 ιουδασ δε εγεννησεν τον φαρεσ και τον ζαρα εκ τησ θαμαρ φαρεσ δε ε γεννησεν τον εσρωμ εσρωμ δε εγεννησεν τον αραμ 1:4 αραμ δε εγεννησεν τον αμιναδαβ αμιναδαβ δε εγεννησεν τον ναασσω ν ναασσων δε εγεννησεν τον σαλμων 1:5 σαλμων δε εγεννησεν τον βοεσ εκ τησ ραχαβ βοεσ δε εγεννησεν τον ιω βηδ εκ τησ ρουθ ιωβηδ δε εγεννησεν τον ιεσσαι 1:6 ιεσσαι δε εγεννησεν τον δαυιδ τον βασιλεα δαυιδ δε εγεννησεν τον σο λομωνα εκ τησ του ουριου 1:7 σολομων δε εγεννησεν τον ροβοαμ ροβοαμ δε εγεννησεν τον αβια αβι α δε εγεννησεν τον ασαφ 1:8 ασαφ δε εγεννησεν τον ιωσαφατ ιωσαφατ δε εγεννησεν τον ιωραμ ιωρα μ δε εγεννησεν τον οζιαν 1:9 οζιασ δε εγεννησεν τον ιωαθαμ ιωαθαμ δε εγεννησεν τον αχασ αχασ αχαζ αχαζ δε εγεννησεν τον εζεκιαν 1:10 εζεκιασ δε εγεννησεν τον μανασση μανασσησ δε εγεννησεν τον αμω σ αμωσ δε εγεννησεν τον ιωσιαν 1:11 ιωσιασ δε εγεννησεν τον ιεχονιαν και τουσ αδελφουσ αυτου επι τησ μετοικεσιασ βαβυλωνοσ 1:12 μετα δε την μετοικεσιαν βαβυλωνοσ ιεχονιασ εγεννησεν τον σαλαθι ηλ σαλαθιηλ δε εγεννησεν τον ζοροβαβελ 1:13 ζοροβαβελ δε εγεννησεν τον αβιουδ αβιουδ δε εγεννησεν τον ελιακιμ ελιακιμ δε εγεννησεν τον αζωρ

2 1:14 αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν τον αχιμ αχιμ δε ε γεννησεν τον ελιουδ 1:15 ελιουδ δε εγεννησεν τον ελεαζαρ ελεαζαρ δε εγεννησεν τον ματθαν μ ατθαν δε εγεννησεν τον ιακωβ 1:16 ιακωβ δε εγεννησεν τον ιωσηφ τον ανδρα μαριασ εξ ησ εγεννηθη ιησ ουσ ο λεγομενοσ χριστοσ 1:17 πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααμ εωσ δαυιδ γενεαι δεκατεσσαρεσ και απο δαυιδ εωσ τησ μετοικεσιασ βαβυλωνοσ γενεαι δεκατεσσαρεσ και απ ο τησ μετοικεσιασ βαβυλωνοσ εωσ του χριστου γενεαι δεκατεσσαρεσ 1:18 του δε [ιησου] ιησου χριστου η γενεσισ ουτωσ ην μνηστευθεισησ τησ μητροσ αυτου μαριασ τω ιωσηφ πριν η συνελθειν αυτουσ ευρεθη εν γ αστρι εχουσα εκ πνευματοσ αγιου 1:19 ιωσηφ δε ο ανηρ αυτησ δικαιοσ ων και μη θελων αυτην δειγματισαι ε βουληθη λαθρα απολυσαι αυτην 1:20 ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντοσ ιδου αγγελοσ κυριου κατ οναρ εφανη αυτω λεγων ιωσηφ υιοσ δαυιδ μη φοβηθησ παραλαβειν μαριαν την γυναι κα σου το γαρ εν αυτη γεννηθεν εκ πνευματοσ εστιν αγιου 1:21 τεξεται δε υιον και καλεσεισ το ονομα αυτου ιησουν αυτοσ γαρ σωσ ει τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων 1:22 τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν υπο κυριου δια του προ φητου λεγοντοσ 1:23 ιδου η παρθενοσ εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσουσιν το ο νομα αυτου εμμανουηλ ο εστιν μεθερμηνευομενον μεθ ημων ο θεοσ 1:24 εγερθεισ δε [ο] ο ιωσηφ απο του υπνου εποιησεν ωσ προσεταξεν α υτω ο αγγελοσ κυριου και παρελαβεν την γυναικα αυτου 1:25 και ουκ εγινωσκεν αυτην εωσ [ου] ου ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονομα αυτου ιησουν 2:1 του δε ιησου γεννηθεντοσ εν βηθλεεμ τησ ιουδαιασ εν ημεραισ ηρωδο υ του βασιλεωσ ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εισ ιεροσολυμα

3 2:2 λεγοντεσ που εστιν ο τεχθεισ βασιλευσ των ιουδαιων ειδομεν γαρ αυτ ου τον αστερα εν τη ανατολη και ηλθομεν προσκυνησαι αυτω 2:3 ακουσασ δε ο βασιλευσ ηρωδησ εταραχθη και πασα ιεροσολυμα μετ αυτου 2:4 και συναγαγων παντασ τουσ αρχιερεισ και γραμματεισ του λαου επυν θανετο παρ αυτων που ο χριστοσ γενναται 2:5 οι δε ειπαν αυτω εν βηθλεεμ τησ ιουδαιασ ουτωσ γαρ γεγραπται δια το υ προφητου 2:6 και συ βηθλεεμ γη ιουδα ουδαμωσ ελαχιστη ει εν τοισ ηγεμοσιν ιουδα εκ σου γαρ εξελευσεται ηγουμενοσ οστισ ποιμανει τον λαον μου τον ισρ αηλ 2:7 τοτε ηρωδησ λαθρα καλεσασ τουσ μαγουσ ηκριβωσεν παρ αυτων τον χρονον του φαινομενου αστεροσ 2:8 και πεμψασ αυτουσ εισ βηθλεεμ ειπεν πορευθεντεσ εξετασατε ακριβω σ περι του παιδιου επαν δε ευρητε απαγγειλατε μοι οπωσ καγω ελθων προ σκυνησω αυτω 2:9 οι δε ακουσαντεσ του βασιλεωσ επορευθησαν και ιδου ο αστηρ ον ειδ ον εν τη ανατολη προηγεν αυτουσ εωσ ελθων εσταθη επανω ου ην το παι διον 2:10 ιδοντεσ δε τον αστερα εχαρησαν χαραν μεγαλην σφοδρα 2:11 και ελθοντεσ εισ την οικιαν ειδον το παιδιον μετα μαριασ τησ μητρο σ αυτου και πεσοντεσ προσεκυνησαν αυτω και ανοιξαντεσ τουσ θησαυρ ουσ αυτων προσηνεγκαν αυτω δωρα χρυσον και λιβανον και σμυρναν 2:12 και χρηματισθεντεσ κατ οναρ μη ανακαμψαι προσ ηρωδην δι αλλησ οδου ανεχωρησαν εισ την χωραν αυτων 2:13 αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελοσ κυριου φαινεται κατ οναρ τ ω ιωσηφ λεγων εγερθεισ παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και φ ευγε εισ αιγυπτον και ισθι εκει εωσ αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδησ ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο

4 2:14 ο δε εγερθεισ παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου νυκτοσ κα ι ανεχωρησεν εισ αιγυπτον 2:15 και ην εκει εωσ τησ τελευτησ ηρωδου ινα πληρωθη το ρηθεν υπο κυρ ιου δια του προφητου λεγοντοσ εξ αιγυπτου εκαλεσα τον υιον μου 2:16 τοτε ηρωδησ ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των μαγων εθυμωθη λιαν και απ οστειλασ ανειλεν παντασ τουσ παιδασ τουσ εν βηθλεεμ και εν πασιν τοισ οριοισ αυτησ απο διετουσ και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των μαγων 2:17 τοτε επληρωθη το ρηθεν δια ιερεμιου του προφητου λεγοντοσ 2:18 φωνη εν ραμα ηκουσθη κλαυθμοσ και οδυρμοσ πολυσ ραχηλ κλαιου σα τα τεκνα αυτησ και ουκ ηθελεν παρακληθηναι οτι ουκ εισιν 2:19 τελευτησαντοσ δε του ηρωδου ιδου αγγελοσ κυριου φαινεται κατ ονα ρ τω ιωσηφ εν αιγυπτω 2:20 λεγων εγερθεισ παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και πορε υου εισ γην ισραηλ τεθνηκασιν γαρ οι ζητουντεσ την ψυχην του παιδιου 2:21 ο δε εγερθεισ παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου και εισηλθ εν εισ γην ισραηλ 2:22 ακουσασ δε οτι αρχελαοσ βασιλευει τησ ιουδαιασ αντι του πατροσ αυτου ηρωδου εφοβηθη εκει απελθειν χρηματισθεισ δε κατ οναρ ανεχωρη σεν εισ τα μερη τησ γαλιλαιασ 2:23 και ελθων κατωκησεν εισ πολιν λεγομενην ναζαρετ οπωσ πληρωθη τ ο ρηθεν δια των προφητων οτι ναζωραιοσ κληθησεται 3:1 εν δε ταισ ημεραισ εκειναισ παραγινεται ιωαννησ ο βαπτιστησ κηρυσ σων εν τη ερημω τησ ιουδαιασ 3:2 [και] λεγων μετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων 3:3 ουτοσ γαρ εστιν ο ρηθεισ δια ησαιου του προφητου λεγοντοσ φωνη βο ωντοσ εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειασ ποιειτε τασ τριβ ουσ αυτου

5 3:4 αυτοσ δε ο ιωαννησ ειχεν το ενδυμα αυτου απο τριχων καμηλου και ζ ωνην δερματινην περι την οσφυν αυτου η δε τροφη ην αυτου ακριδεσ και μελι αγριον 3:5 τοτε εξεπορευετο προσ αυτον ιεροσολυμα και πασα η ιουδαια και πα σα η περιχωροσ του ιορδανου 3:6 και εβαπτιζοντο εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι τα σ αμαρτιασ αυτων 3:7 ιδων δε πολλουσ των φαρισαιων και σαδδουκαιων ερχομενουσ επι το βαπτισμα αυτου ειπεν αυτοισ γεννηματα εχιδνων τισ υπεδειξεν υμιν φ υγειν απο τησ μελλουσησ οργησ 3:8 ποιησατε ουν καρπον αξιον τησ μετανοιασ 3:9 και μη δοξητε λεγειν εν εαυτοισ πατερα εχομεν τον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο θεοσ εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμ 3:10 ηδη δε η αξινη προσ την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εισ πυρ βαλλεται 3:11 εγω μεν υμασ βαπτιζω εν υδατι εισ μετανοιαν ο δε οπισω μου ερχομε νοσ ισχυροτεροσ μου εστιν ου ουκ ειμι ικανοσ τα υποδηματα βαστασαι αυτοσ υμασ βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι 3:12 ου το πτυον εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον αυτου εισ την αποθηκην το δε αχυρον κατακαυσει πυρ ι ασβεστω 3:13 τοτε παραγινεται ο ιησουσ απο τησ γαλιλαιασ επι τον ιορδανην προ σ τον ιωαννην του βαπτισθηναι υπ αυτου 3:14 ο δε ιωαννησ διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπ τισθηναι και συ ερχη προσ με 3:15 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν αυτω προσ αυτον αφεσ αρτι ουτωσ γ αρ πρεπον εστιν ημιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην τοτε αφιησιν αυτον 3:16 βαπτισθεισ δε ο ιησουσ ευθυσ ανεβη απο του υδατοσ και ιδου ηνεωχ θησαν [αυτω ] οι ουρανοι και ειδεν πνευμα [το] πνευμα [του] θεου καταβαινον ωσει περιστεραν [και ] ερχομενον επ αυτον

6 3:17 και ιδου φωνη εκ των ουρανων λεγουσα ουτοσ εστιν ο υιοσ μου ο αγ απητοσ εν ω ευδοκησα 4:1 τοτε [ο] ο ιησουσ ανηχθη εισ την ερημον υπο του πνευματοσ πειρα σθηναι υπο του διαβολου 4:2 και νηστευσασ ημερασ τεσσερακοντα και νυκτασ τεσσερακοντα υστε ρον επεινασεν 4:3 και προσελθων ο πειραζων ειπεν αυτω ει υιοσ ει του θεου ειπον ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται 4:4 ο δε αποκριθεισ ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπο σ αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια στοματοσ θεου 4:5 τοτε παραλαμβανει αυτον ο διαβολοσ εισ την αγιαν πολιν και εστησε ν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου 4:6 και λεγει αυτω ει υιοσ ει του θεου βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ ο τι τοισ αγγελοισ αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηπ οτε προσκοψησ προσ λιθον τον ποδα σου 4:7 εφη αυτω ο ιησουσ παλιν γεγραπται ουκ εκπειρασεισ κυριον τον θεον σου 4:8 παλιν παραλαμβανει αυτον ο διαβολοσ εισ οροσ υψηλον λιαν και δει κνυσιν αυτω πασασ τασ βασιλειασ του κοσμου και την δοξαν αυτων 4:9 και ειπεν αυτω ταυτα σοι παντα δωσω εαν πεσων προσκυνησησ μοι 4:10 τοτε λεγει αυτω ο ιησουσ υπαγε σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον θε ον σου προσκυνησεισ και αυτω μονω λατρευσεισ 4:11 τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολοσ και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκ ονουν αυτω 4:12 ακουσασ δε οτι ιωαννησ παρεδοθη ανεχωρησεν εισ την γαλιλαιαν 4:13 και καταλιπων την ναζαρα ελθων κατωκησεν εισ καφαρναουμ την π αραθαλασσιαν εν οριοισ ζαβουλων και νεφθαλιμ 4:14 ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντοσ

7 4:15 γη ζαβουλων και γη νεφθαλιμ οδον θαλασσησ περαν του ιορδανου γ αλιλαια των εθνων 4:16 ο λαοσ ο καθημενοσ εν σκοτια σκοτει φωσ ειδεν μεγα και τοισ κα θημενοισ εν χωρα και σκια θανατου φωσ ανετειλεν αυτοισ 4:17 απο τοτε ηρξατο ο ιησουσ κηρυσσειν και λεγειν μετανοειτε ηγγικεν γ αρ η βασιλεια των ουρανων 4:18 περιπατων δε παρα την θαλασσαν τησ γαλιλαιασ ειδεν δυο αδελφου σ σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντ ασ αμφιβληστρον εισ την θαλασσαν ησαν γαρ αλιεισ 4:19 και λεγει αυτοισ δευτε οπισω μου και ποιησω υμασ αλιεισ ανθρωπων 4:20 οι δε ευθεωσ αφεντεσ τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω 4:21 και προβασ εκειθεν ειδεν αλλουσ δυο αδελφουσ ιακωβον τον του ζεβ εδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου εν τω πλοιω μετα ζεβεδαιου του π ατροσ αυτων καταρτιζοντασ τα δικτυα αυτων και εκαλεσεν αυτουσ 4:22 οι δε ευθεωσ αφεντεσ το πλοιον και τον πατερα αυτων ηκολουθησαν αυτω 4:23 και περιηγεν εν ολη τη γαλιλαια διδασκων εν ταισ συναγωγαισ αυτω ν και κηρυσσων το ευαγγελιον τησ βασιλειασ και θεραπευων πασαν νοσο ν και πασαν μαλακιαν εν τω λαω 4:24 και απηλθεν η ακοη αυτου εισ ολην την συριαν και προσηνεγκαν αυ τω παντασ τουσ κακωσ εχοντασ ποικιλαισ νοσοισ και βασανοισ συνεχο μενουσ [και] δαιμονιζομενουσ και σεληνιαζομενουσ και παραλυτικου σ και εθεραπευσεν αυτουσ 4:25 και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι απο τησ γαλιλαιασ και δεκαπο λεωσ και ιεροσολυμων και ιουδαιασ και περαν του ιορδανου 5:1 ιδων δε τουσ οχλουσ ανεβη εισ το οροσ και καθισαντοσ αυτου προση λθαν [αυτω] αυτω οι μαθηται αυτου 5:2 και ανοιξασ το στομα αυτου εδιδασκεν αυτουσ λεγων

8 5:3 μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρα νων 5:4 μακαριοι οι πενθουντεσ οτι αυτοι παρακληθησονται 5:5 μακαριοι οι πραεισ οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην 5:6 μακαριοι οι πεινωντεσ και διψωντεσ την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτα σθησονται 5:7 μακαριοι οι ελεημονεσ οτι αυτοι ελεηθησονται 5:8 μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον θεον οψονται 5:9 μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι [αυτοι] αυτοι υιοι θεου κληθησονται 5:10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνησ οτι αυτων εστιν η βασι λεια των ουρανων 5:11 μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμασ και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον καθ υμων ψευδομενοι [ψευδομενοι ] ενεκεν εμου 5:12 χαιρετε και αγαλλιασθε οτι ο μισθοσ υμων πολυσ εν τοισ ουρανοισ ο υτωσ γαρ εδιωξαν τουσ προφητασ τουσ προ υμων 5:13 υμεισ εστε το αλασ τησ γησ εαν δε το αλασ μωρανθη εν τινι αλισθησ εται εισ ουδεν ισχυει ετι ει μη βληθεν εξω καταπατεισθαι υπο των ανθρω πων 5:14 υμεισ εστε το φωσ του κοσμου ου δυναται πολισ κρυβηναι επανω ορ ουσ κειμενη 5:15 ουδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλ επι τη ν λυχνιαν και λαμπει πασιν τοισ εν τη οικια 5:16 ουτωσ λαμψατω το φωσ υμων εμπροσθεν των ανθρωπων οπωσ ιδωσιν υμων τα καλα εργα και δοξασωσιν τον πατερα υμων τον εν τοισ ουρανοι σ 5:17 μη νομισητε οτι ηλθον καταλυσαι τον νομον η τουσ προφητασ ουκ η λθον καταλυσαι αλλα πληρωσαι

9 5:18 αμην γαρ λεγω υμιν εωσ αν παρελθη ο ουρανοσ και η γη ιωτα εν η μι α κεραια ου μη παρελθη απο του νομου εωσ [αν] αν παντα γενηται 5:19 οσ εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξ η ουτωσ τουσ ανθρωπουσ ελαχιστοσ κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρ ανων οσ δ αν ποιηση και διδαξη ουτοσ μεγασ κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων 5:20 λεγω γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση υμων η δικαιοσυνη πλειον των γραμματεων και φαρισαιων ου μη εισελθητε εισ την βασιλειαν των ουραν ων 5:21 ηκουσατε οτι ερρεθη τοισ αρχαιοισ ου φονευσεισ οσ δ αν φονευση εν οχοσ εσται τη κρισει 5:22 εγω δε λεγω υμιν οτι πασ ο οργιζομενοσ τω αδελφω αυτου ενοχοσ εστ αι τη κρισει οσ δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ενοχοσ εσται τω συνεδρι ω οσ δ αν ειπη μωρε ενοχοσ εσται εισ την γεενναν του πυροσ 5:23 εαν ουν προσφερησ το δωρον σου επι το θυσιαστηριον κακει μνησθη σ οτι ο αδελφοσ σου εχει τι κατα σου 5:24 αφεσ εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε πρωτ ον διαλλαγηθι τω αδελφω σου και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου 5:25 ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εωσ οτου ει μετ αυτου εν τη οδω μ ηποτε σε παραδω ο αντιδικοσ τω κριτη και ο κριτησ τω υπηρετη και εισ φ υλακην βληθηση 5:26 αμην λεγω σοι ου μη εξελθησ εκειθεν εωσ αν αποδωσ τον εσχατον κο δραντην 5:27 ηκουσατε οτι ερρεθη ου μοιχευσεισ 5:28 εγω δε λεγω υμιν οτι πασ ο βλεπων γυναικα προσ το επιθυμησαι [αυ την] αυτην ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου 5:29 ει δε ο οφθαλμοσ σου ο δεξιοσ σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εισ γεενναν

10 5:30 και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμ α σου εισ γεενναν απελθη 5:31 ερρεθη δε οσ αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον 5:32 εγω δε λεγω υμιν οτι πασ ο απολυων την γυναικα αυτου παρεκτοσ λο γου πορνειασ ποιει αυτην μοιχευθηναι [και και οσ εαν απολελυμενην γαμηση μοιχαται] μοιχαται 5:33 παλιν ηκουσατε οτι ερρεθη τοισ αρχαιοισ ουκ επιορκησεισ αποδωσε ισ δε τω κυριω τουσ ορκουσ σου 5:34 εγω δε λεγω υμιν μη ομοσαι ολωσ μητε εν τω ουρανω οτι θρονοσ εστι ν του θεου 5:35 μητε εν τη γη οτι υποποδιον εστιν των ποδων αυτου μητε εισ ιεροσολ υμα οτι πολισ εστιν του μεγαλου βασιλεωσ 5:36 μητε εν τη κεφαλη σου ομοσησ οτι ου δυνασαι μιαν τριχα λευκην πο ιησαι η μελαιναν 5:37 εστω δε ο λογοσ υμων ναι ναι ου ου το δε περισσον τουτων εκ του πο νηρου εστιν 5:38 ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδον τοσ 5:39 εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω αλλ οστισ σε ραπιζει εισ την δεξιαν σιαγονα [σου] στρεψον αυτω και την αλλην 5:40 και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφεσ αυτω κ αι το ιματιον 5:41 και οστισ σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μετ αυτου δυο 5:42 τω αιτουντι σε δοσ και τον θελοντα απο σου δανισασθαι μη αποστρα φησ 5:43 ηκουσατε οτι ερρεθη αγαπησεισ τον πλησιον σου και μισησεισ τον ε χθρον σου

11 5:44 εγω δε λεγω υμιν αγαπατε τουσ εχθρουσ υμων και προσευχεσθε υπερ των διωκοντων υμασ 5:45 οπωσ γενησθε υιοι του πατροσ υμων του εν ουρανοισ οτι τον ηλιον α υτου ανατελλει επι πονηρουσ και αγαθουσ και βρεχει επι δικαιουσ και α δικουσ 5:46 εαν γαρ αγαπησητε τουσ αγαπωντασ υμασ τινα μισθον εχετε ουχι κα ι οι τελωναι το αυτο ποιουσιν 5:47 και εαν ασπασησθε τουσ αδελφουσ υμων μονον τι περισσον ποιειτε ο υχι και οι εθνικοι το αυτο ποιουσιν 5:48 εσεσθε ουν υμεισ τελειοι ωσ ο πατηρ υμων ο ουρανιοσ τελειοσ εστιν 6:1 προσεχετε [δε] την δικαιοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρω πων προσ το θεαθηναι αυτοισ ει δε μη γε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν τοισ ουρανοισ 6:2 οταν ουν ποιησ ελεημοσυνην μη σαλπισησ εμπροσθεν σου ωσπερ οι υ ποκριται ποιουσιν εν ταισ συναγωγαισ και εν ταισ ρυμαισ οπωσ δοξασθω σιν υπο των ανθρωπων αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων 6:3 σου δε ποιουντοσ ελεημοσυνην μη γνωτω η αριστερα σου τι ποιει η δε ξια σου 6:4 οπωσ η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι 6:5 και οταν προσευχησθε ουκ εσεσθε ωσ οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ται σ συναγωγαισ και εν ταισ γωνιαισ των πλατειων εστωτεσ προσευχεσθαι ο πωσ φανωσιν τοισ ανθρωποισ αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτ ων 6:6 συ δε οταν προσευχη εισελθε εισ το ταμειον σου και κλεισασ την θυρ αν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπ ων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι 6:7 προσευχομενοι δε μη βατταλογησητε ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ ο τι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται

12 6:8 μη ουν ομοιωθητε αυτοισ οιδεν γαρ [ο θεοσ] ο πατηρ υμων ων χρει αν εχετε προ του υμασ αιτησαι αυτον 6:9 ουτωσ ουν προσευχεσθε υμεισ πατερ ημων ο εν τοισ ουρανοισ αγιασθ ητω το ονομα σου 6:10 ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ωσ εν ουρανω και ε πι γησ 6:11 τον αρτον ημων τον επιουσιον δοσ ημιν σημερον 6:12 και αφεσ ημιν τα οφειληματα ημων ωσ και ημεισ αφηκαμεν τοισ οφει λεταισ ημων 6:13 και μη εισενεγκησ ημασ εισ πειρασμον αλλα ρυσαι ημασ απο του πο νηρου 6:14 εαν γαρ αφητε τοισ ανθρωποισ τα παραπτωματα αυτων αφησει και υ μιν ο πατηρ υμων ο ουρανιοσ 6:15 εαν δε μη αφητε τοισ ανθρωποισ [τα παραπτωματα αυτων ] ουδε ο πατηρ υμων αφησει τα παραπτωματα υμων 6:16 οταν δε νηστευητε μη γινεσθε ωσ οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσ ιν γαρ τα προσωπα αυτων οπωσ φανωσιν τοισ ανθρωποισ νηστευοντεσ α μην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων 6:17 συ δε νηστευων αλειψαι σου την κεφαλην και το προσωπον σου νιψα ι 6:18 οπωσ μη φανησ τοισ ανθρωποισ νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τ ω κρυφαιω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυφαιω αποδωσει σοι 6:19 μη θησαυριζετε υμιν θησαυρουσ επι τησ γησ οπου σησ και βρωσισ α φανιζει και οπου κλεπται διορυσσουσιν και κλεπτουσιν 6:20 θησαυριζετε δε υμιν θησαυρουσ εν ουρανω οπου ουτε σησ ουτε βρω σισ αφανιζει και οπου κλεπται ου διορυσσουσιν ουδε κλεπτουσιν 6:21 οπου γαρ εστιν ο θησαυροσ σου εκει εσται [και] και η καρδια σου

13 6:22 ο λυχνοσ του σωματοσ εστιν ο οφθαλμοσ εαν ουν η ο οφθαλμοσ σου απλουσ ολον το σωμα σου φωτεινον εσται 6:23 εαν δε ο οφθαλμοσ σου πονηροσ η ολον το σωμα σου σκοτεινον εστα ι ει ουν το φωσ το εν σοι σκοτοσ εστιν το σκοτοσ ποσον 6:24 ουδεισ δυναται δυσιν κυριοισ δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τ ον ετερον αγαπησει η ενοσ ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυ νασθε θεω δουλευειν και μαμωνα 6:25 δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε [η τι πιητε ] μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν τησ τροφ ησ και το σωμα του ενδυματοσ 6:26 εμβλεψατε εισ τα πετεινα του ουρανου οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζ ουσιν ουδε συναγουσιν εισ αποθηκασ και ο πατηρ υμων ο ουρανιοσ τρεφ ει αυτα ουχ υμεισ μαλλον διαφερετε αυτων 6:27 τισ δε εξ υμων μεριμνων δυναται προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου π ηχυν ενα 6:28 και περι ενδυματοσ τι μεριμνατε καταμαθετε τα κρινα του αγρου πω σ αυξανουσιν ου κοπιωσιν ουδε νηθουσιν 6:29 λεγω δε υμιν οτι ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ω σ εν τουτων 6:30 ει δε τον χορτον του αγρου σημερον οντα και αυριον εισ κλιβανον β αλλομενον ο θεοσ ουτωσ αμφιεννυσιν ου πολλω μαλλον υμασ ολιγοπιστο ι 6:31 μη ουν μεριμνησητε λεγοντεσ τι φαγωμεν η τι πιωμεν η τι περιβαλωμε θα 6:32 παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητουσιν οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρ ανιοσ οτι χρηζετε τουτων απαντων 6:33 ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν [του θεου ] και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν 6:34 μη ουν μεριμνησητε εισ την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει εαυτησ αρκετον τη ημερα η κακια αυτησ

14 7:1 μη κρινετε ινα μη κριθητε 7:2 εν ω γαρ κριματι κρινετε κριθησεσθε και εν ω μετρω μετρειτε μετρηθη σεται υμιν 7:3 τι δε βλεπεισ το καρφοσ το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε εν τ ω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεισ 7:4 η πωσ ερεισ τω αδελφω σου αφεσ εκβαλω το καρφοσ εκ του οφθαλμου σου και ιδου η δοκοσ εν τω οφθαλμω σου 7:5 υποκριτα εκβαλε πρωτον εκ του οφθαλμου σου την δοκον και τοτε δια βλεψεισ εκβαλειν το καρφοσ εκ του οφθαλμου του αδελφου σου 7:6 μη δωτε το αγιον τοισ κυσιν μηδε βαλητε τουσ μαργαριτασ υμων εμπρ οσθεν των χοιρων μηποτε καταπατησουσιν αυτουσ εν τοισ ποσιν αυτων και στραφεντεσ ρηξωσιν υμασ 7:7 αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησε ται υμιν 7:8 πασ γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και τω κρουοντι ανοι γησεται 7:9 η τισ εστιν εξ υμων ανθρωποσ ον αιτησει ο υιοσ αυτου αρτον μη λι θον επιδωσει αυτω 7:10 η και ιχθυν αιτησει μη οφιν επιδωσει αυτω 7:11 ει ουν υμεισ πονηροι οντεσ οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοισ τεκνοι σ υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοισ ουρανοισ δωσει αγαθα τοισ αιτουσιν αυτον 7:12 παντα ουν οσα εαν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτωσ και υμεισ ποιειτε αυτοισ ουτοσ γαρ εστιν ο νομοσ και οι προφηται 7:13 εισελθατε δια τησ στενησ πυλησ οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρ οσ η οδοσ η απαγουσα εισ την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτησ 7:14 οτι τι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδοσ η απαγουσα εισ την ζω ην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντεσ αυτην

15 7:15 προσεχετε απο των ψευδοπροφητων οιτινεσ ερχονται προσ υμασ εν ε νδυμασιν προβατων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγεσ 7:16 απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτουσ μητι συλλεγουσιν απο α κανθων σταφυλασ η απο τριβολων συκα 7:17 ουτωσ παν δενδρον αγαθον καρπουσ καλουσ ποιει το δε σαπρον δενδ ρον καρπουσ πονηρουσ ποιει 7:18 ου δυναται δενδρον αγαθον καρπουσ πονηρουσ ενεγκειν ποιειν ου δε δενδρον σαπρον καρπουσ καλουσ ποιειν 7:19 παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εισ πυρ βαλλετ αι 7:20 αρα γε απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτουσ 7:21 ου πασ ο λεγων μοι κυριε κυριε εισελευσεται εισ την βασιλειαν των ο υρανων αλλ ο ποιων το θελημα του πατροσ μου του εν τοισ ουρανοισ 7:22 πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι επροφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονο ματι δυναμεισ πολλασ εποιησαμεν 7:23 και τοτε ομολογησω αυτοισ οτι ουδεποτε εγνων υμασ αποχωρειτε απ εμου οι εργαζομενοι την ανομιαν 7:24 πασ ουν οστισ ακουει μου τουσ λογουσ [τουτουσ] τουτουσ και πο ιει αυτουσ ομοιωθησεται ανδρι φρονιμω οστισ ωκοδομησεν αυτου την οι κιαν επι την πετραν 7:25 και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι κα ι προσεπεσαν τη οικια εκεινη και ουκ επεσεν τεθεμελιωτο γαρ επι την πετ ραν 7:26 και πασ ο ακουων μου τουσ λογουσ τουτουσ και μη ποιων αυτουσ ο μοιωθησεται ανδρι μωρω οστισ ωκοδομησεν αυτου την οικιαν επι την αμ μον 7:27 και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι κα ι προσεκοψαν τη οικια εκεινη και επεσεν και ην η πτωσισ αυτησ μεγαλη

16 7:28 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησουσ τουσ λογουσ τουτουσ εξεπλησσον το οι οχλοι επι τη διδαχη αυτου 7:29 ην γαρ διδασκων αυτουσ ωσ εξουσιαν εχων και ουχ ωσ οι γραμματει σ αυτων 8:1 καταβαντοσ δε αυτου απο του ορουσ ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλ οι 8:2 και ιδου λεπροσ προσελθων προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν θελησ δυνασαι με καθαρισαι 8:3 και εκτεινασ την χειρα ηψατο αυτου λεγων θελω καθαρισθητι και ευθ εωσ εκαθαρισθη αυτου η λεπρα 8:4 και λεγει αυτω ο ιησουσ ορα μηδενι ειπησ αλλα υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκον το δωρον ο προσεταξεν μωυσησ εισ μαρτυριον αυτοισ 8:5 εισελθοντοσ δε αυτου εισ καφαρναουμ προσηλθεν αυτω εκατονταρχο σ παρακαλων αυτον 8:6 και λεγων κυριε ο παισ μου βεβληται εν τη οικια παραλυτικοσ δεινωσ βασανιζομενοσ 8:7 και λεγει αυτω εγω ελθων θεραπευσω αυτον 8:8 αποκριθεισ δε και αποκριθεισ ο εκατονταρχοσ εφη κυριε ουκ ειμι ι κανοσ ινα μου υπο την στεγην εισελθησ αλλα μονον ειπε λογω και ιαθησ εται ο παισ μου 8:9 και γαρ εγω ανθρωποσ ειμι υπο εξουσιαν [τασσομενοσ] εχων υπ εμ αυτον στρατιωτασ και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχ ου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει 8:10 ακουσασ δε ο ιησουσ εθαυμασεν και ειπεν τοισ ακολουθουσιν αμην λεγω υμιν παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν εν τω ισραηλ ευρον 8:11 λεγω δε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων ηξουσιν και ανακ λιθησονται μετα αβρααμ και ισαακ και ιακωβ εν τη βασιλεια των ουραν ων

17 8:12 οι δε υιοι τησ βασιλειασ εκβληθησονται εισ το σκοτοσ το εξωτερον ε κει εσται ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ των οδοντων 8:13 και ειπεν ο ιησουσ τω εκατονταρχη υπαγε ωσ επιστευσασ γενηθητω σοι και ιαθη ο παισ [αυτου] εν τη ωρα εκεινη 8:14 και ελθων ο ιησουσ εισ την οικιαν πετρου ειδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην και πυρεσσουσαν 8:15 και ηψατο τησ χειροσ αυτησ και αφηκεν αυτην ο πυρετοσ και ηγερθ η και διηκονει αυτω 8:16 οψιασ δε γενομενησ προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενουσ πολλουσ κ αι εξεβαλεν τα πνευματα λογω και παντασ τουσ κακωσ εχοντασ εθεραπε υσεν 8:17 οπωσ πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντοσ αυτοσ τ ασ ασθενειασ ημων ελαβεν και τασ νοσουσ εβαστασεν 8:18 ιδων δε ο ιησουσ οχλον περι αυτον εκελευσεν απελθειν εισ το περαν 8:19 και προσελθων εισ γραμματευσ ειπεν αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη 8:20 και λεγει αυτω ο ιησουσ αι αλωπεκεσ φωλεουσ εχουσιν και τα πετειν α του ουρανου κατασκηνωσεισ ο δε υιοσ του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη 8:21 ετεροσ δε των μαθητων [αυτου ] ειπεν αυτω κυριε επιτρεψον μοι π ρωτον απελθειν και θαψαι τον πατερα μου 8:22 ο δε ιησουσ λεγει αυτω ακολουθει μοι και αφεσ τουσ νεκρουσ θαψαι τουσ εαυτων νεκρουσ 8:23 και εμβαντι αυτω εισ το πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι μαθηται α υτου 8:24 και ιδου σεισμοσ μεγασ εγενετο εν τη θαλασση ωστε το πλοιον καλυ πτεσθαι υπο των κυματων αυτοσ δε εκαθευδεν

18 8:25 και προσελθοντεσ ηγειραν αυτον λεγοντεσ κυριε σωσον απολλυμεθα 8:26 και λεγει αυτοισ τι δειλοι εστε ολιγοπιστοι τοτε εγερθεισ επετιμησεν τ οισ ανεμοισ και τη θαλασση και εγενετο γαληνη μεγαλη 8:27 οι δε ανθρωποι εθαυμασαν λεγοντεσ ποταποσ εστιν ουτοσ οτι και οι ανεμοι και η θαλασσα αυτω υπακουουσιν 8:28 και ελθοντοσ αυτου εισ το περαν εισ την χωραν των γαδαρηνων υπ ηντησαν αυτω δυο δαιμονιζομενοι εκ των μνημειων εξερχομενοι χαλεποι λιαν ωστε μη ισχυειν τινα παρελθειν δια τησ οδου εκεινησ 8:29 και ιδου εκραξαν λεγοντεσ τι ημιν και σοι υιε του θεου ηλθεσ ωδε πρ ο καιρου βασανισαι ημασ 8:30 ην δε μακραν απ αυτων αγελη χοιρων πολλων βοσκομενη 8:31 οι δε δαιμονεσ παρεκαλουν αυτον λεγοντεσ ει εκβαλλεισ ημασ αποσ τειλον ημασ εισ την αγελην των χοιρων 8:32 και ειπεν αυτοισ υπαγετε οι δε εξελθοντεσ απηλθον εισ τουσ χοιρουσ και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη κατα του κρημνου εισ την θαλασσαν κα ι απεθανον εν τοισ υδασιν 8:33 οι δε βοσκοντεσ εφυγον και απελθοντεσ εισ την πολιν απηγγειλαν πα ντα και τα των δαιμονιζομενων 8:34 και ιδου πασα η πολισ εξηλθεν εισ υπαντησιν τω ιησου και ιδοντεσ αυτον παρεκαλεσαν οπωσ μεταβη απο των οριων αυτων 9:1 και εμβασ εισ πλοιον διεπερασεν και ηλθεν εισ την ιδιαν πολιν 9:2 και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλινησ βεβλημενον και ιδ ων ο ιησουσ την πιστιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω θαρσει τεκνον αφιεντ αι σου αι αμαρτιαι 9:3 και ιδου τινεσ των γραμματεων ειπαν εν εαυτοισ ουτοσ βλασφημει 9:4 και ειδωσ ιδων ο ιησουσ τασ ενθυμησεισ αυτων ειπεν ινα τι ενθυμε ισθε πονηρα εν ταισ καρδιαισ υμων

19 9:5 τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφιενται σου αι αμαρτιαι η ειπειν εγει ρε και περιπατει 9:6 ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιοσ του ανθρωπου επι τησ γησ αφιεν αι αμαρτιασ τοτε λεγει τω παραλυτικω εγειρε εγερθεισ αρον σου την κ λινην και υπαγε εισ τον οικον σου 9:7 και εγερθεισ απηλθεν εισ τον οικον αυτου 9:8 ιδοντεσ δε οι οχλοι εφοβηθησαν και εδοξασαν τον θεον τον δοντα εξο υσιαν τοιαυτην τοισ ανθρωποισ 9:9 και παραγων ο ιησουσ εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελω νιον μαθθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστασ ηκο λουθησεν αυτω 9:10 και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντεσ συνανεκειντο τω ιησου και τοισ μαθηταισ αυτο υ 9:11 και ιδοντεσ οι φαρισαιοι ελεγον τοισ μαθηταισ αυτου δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλοσ υμων 9:12 ο δε ακουσασ ειπεν ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντεσ ιατρου αλλ οι κ ακωσ εχοντεσ 9:13 πορευθεντεσ δε μαθετε τι εστιν ελεοσ θελω και ου θυσιαν ου γαρ ηλθ ον καλεσαι δικαιουσ αλλα αμαρτωλουσ 9:14 τοτε προσερχονται αυτω οι μαθηται ιωαννου λεγοντεσ δια τι ημεισ κ αι οι φαρισαιοι νηστευομεν [πολλα ] οι δε μαθηται σου ου νηστευουσ ιν 9:15 και ειπεν αυτοισ ο ιησουσ μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνοσ πενθειν εφ οσον μετ αυτων εστιν ο νυμφιοσ ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη α π αυτων ο νυμφιοσ και τοτε νηστευσουσιν 9:16 ουδεισ δε επιβαλλει επιβλημα ρακουσ αγναφου επι ιματιω παλαιω αι ρει γαρ το πληρωμα αυτου απο του ιματιου και χειρον σχισμα γινεται

20 9:17 ουδε βαλλουσιν οινον νεον εισ ασκουσ παλαιουσ ει δε μη γε ρηγνυντ αι οι ασκοι και ο οινοσ εκχειται και οι ασκοι απολλυνται αλλα βαλλουσι ν οινον νεον εισ ασκουσ καινουσ και αμφοτεροι συντηρουνται 9:18 ταυτα αυτου λαλουντοσ αυτοισ ιδου αρχων [εισ] προσελθων εισ ε λθων προσεκυνει αυτω λεγων οτι η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθεσ την χειρα σου επ αυτην και ζησεται 9:19 και εγερθεισ ο ιησουσ ηκολουθει ηκολουθησεν αυτω και οι μαθητ αι αυτου 9:20 και ιδου γυνη αιμορροουσα δωδεκα ετη προσελθουσα οπισθεν ηψατ ο του κρασπεδου του ιματιου αυτου 9:21 ελεγεν γαρ εν εαυτη εαν μονον αψωμαι του ιματιου αυτου σωθησομα ι 9:22 ο δε ιησουσ στραφεισ και ιδων αυτην ειπεν θαρσει θυγατερ η πιστισ σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο τησ ωρασ εκεινησ 9:23 και ελθων ο ιησουσ εισ την οικιαν του αρχοντοσ και ιδων τουσ αυλη τασ και τον οχλον θορυβουμενον 9:24 ελεγεν αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελων αυτου 9:25 οτε δε εξεβληθη ο οχλοσ εισελθων εκρατησεν τησ χειροσ αυτησ και ηγερθη το κορασιον 9:26 και εξηλθεν η φημη αυτη εισ ολην την γην εκεινην 9:27 και παραγοντι εκειθεν τω ιησου ηκολουθησαν [αυτω] δυο τυφλοι κραζοντεσ και λεγοντεσ ελεησον ημασ υιε υιοσ δαυιδ 9:28 ελθοντι δε εισ την οικιαν προσηλθον αυτω οι τυφλοι και λεγει αυτοισ ο ιησουσ πιστευετε οτι δυναμαι τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι κυριε 9:29 τοτε ηψατο των οφθαλμων αυτων λεγων κατα την πιστιν υμων γενηθ ητω υμιν 9:30 και ηνεωχθησαν αυτων οι οφθαλμοι και ενεβριμηθη αυτοισ ο ιησου σ λεγων ορατε μηδεισ γινωσκετω

21 9:31 οι δε εξελθοντεσ διεφημισαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη 9:32 αυτων δε εξερχομενων ιδου προσηνεγκαν αυτω ανθρωπον κωφον δαιμονιζομενον 9:33 και εκβληθεντοσ του δαιμονιου ελαλησεν ο κωφοσ και εθαυμασαν ο ι οχλοι λεγοντεσ ουδεποτε εφανη ουτωσ εν τω ισραηλ 9:34 [οι οι δε φαρισαιοι ελεγον εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τ α δαιμονια] δαιμονια 9:35 και περιηγεν ο ιησουσ τασ πολεισ πασασ και τασ κωμασ διδασκων ε ν ταισ συναγωγαισ αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον τησ βασιλειασ κα ι θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν 9:36 ιδων δε τουσ οχλουσ εσπλαγχνισθη περι αυτων οτι ησαν εσκυλμενοι και ερριμμενοι ωσει προβατα μη εχοντα ποιμενα 9:37 τοτε λεγει τοισ μαθηταισ αυτου ο μεν θερισμοσ πολυσ οι δε εργαται ο λιγοι 9:38 δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπωσ εκβαλη εργατασ εισ τον θερισμον αυτου 10:1 και προσκαλεσαμενοσ τουσ δωδεκα μαθητασ αυτου εδωκεν αυτοισ ε ξουσιαν πνευματων ακαθαρτων ωστε εκβαλλειν αυτα και θεραπευειν πα σαν νοσον και πασαν μαλακιαν 10:2 των δε δωδεκα αποστολων τα ονοματα εστιν ταυτα πρωτοσ σιμων ο λ εγομενοσ πετροσ και ανδρεασ ο αδελφοσ αυτου και ιακωβοσ ο του ζεβεδ αιου και ιωαννησ ο αδελφοσ αυτου 10:3 φιλιπποσ και βαρθολομαιοσ θωμασ και μαθθαιοσ ο τελωνησ ιακωβο σ ο του αλφαιου και θαδδαιοσ 10:4 σιμων ο καναναιοσ και ιουδασ ο ισκαριωτησ ο και παραδουσ αυτον 10:5 τουτουσ τουσ δωδεκα απεστειλεν ο ιησουσ παραγγειλασ αυτοισ λεγω ν εισ οδον εθνων μη απελθητε και εισ πολιν σαμαρειτων μη εισελθητε 10:6 πορευεσθε δε μαλλον προσ τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ

22 10:7 πορευομενοι δε κηρυσσετε λεγοντεσ οτι ηγγικεν η βασιλεια των ουρα νων 10:8 ασθενουντασ θεραπευετε νεκρουσ εγειρετε λεπρουσ καθαριζετε δαιμ ονια εκβαλλετε δωρεαν ελαβετε δωρεαν δοτε 10:9 μη κτησησθε χρυσον μηδε αργυρον μηδε χαλκον εισ τασ ζωνασ υμω ν 10:10 μη πηραν εισ οδον μηδε δυο χιτωνασ μηδε υποδηματα μηδε ραβδον αξιοσ γαρ ο εργατησ τησ τροφησ αυτου 10:11 εισ ην δ αν πολιν η κωμην εισελθητε εξετασατε τισ εν αυτη αξιοσ ε στιν κακει μεινατε εωσ αν εξελθητε 10:12 εισερχομενοι δε εισ την οικιαν ασπασασθε αυτην 10:13 και εαν μεν η η οικια αξια ελθατω η ειρηνη υμων επ αυτην εαν δε μ η η αξια η ειρηνη υμων εφ προσ υμασ επιστραφητω 10:14 και οσ αν μη δεξηται υμασ μηδε ακουση τουσ λογουσ υμων εξερχο μενοι εξω τησ οικιασ η τησ πολεωσ εκεινησ εκτιναξατε τον κονιορτον τω ν ποδων υμων 10:15 αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται γη σοδομων και γομορρων εν ημ ερα κρισεωσ η τη πολει εκεινη 10:16 ιδου εγω αποστελλω υμασ ωσ προβατα εν μεσω λυκων γινεσθε ουν φ ρονιμοι ωσ οι οφεισ και ακεραιοι ωσ αι περιστεραι 10:17 προσεχετε δε απο των ανθρωπων παραδωσουσιν γαρ υμασ εισ συνε δρια και εν ταισ συναγωγαισ αυτων μαστιγωσουσιν υμασ 10:18 και επι ηγεμονασ δε και βασιλεισ αχθησεσθε ενεκεν εμου εισ μαρτυ ριον αυτοισ και τοισ εθνεσιν 10:19 οταν δε παραδωσιν υμασ μη μεριμνησητε πωσ η τι λαλησητε δοθησ εται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησητε 10:20 ου γαρ υμεισ εστε οι λαλουντεσ αλλα το πνευμα του πατροσ υμων τ ο λαλουν εν υμιν

23 10:21 παραδωσει δε αδελφοσ αδελφον εισ θανατον και πατηρ τεκνον και ε παναστησονται τεκνα επι γονεισ και θανατωσουσιν αυτουσ 10:22 και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινα σ εισ τελοσ ουτοσ σωθησεται 10:23 οταν δε διωκωσιν υμασ εν τη πολει ταυτη φευγετε εισ την ετεραν α μην γαρ λεγω υμιν ου μη τελεσητε τασ πολεισ [του] του ισραηλ εωσ αν ελθη ο υιοσ του ανθρωπου 10:24 ουκ εστιν μαθητησ υπερ τον διδασκαλον ουδε δουλοσ υπερ τον κυρ ιον αυτου 10:25 αρκετον τω μαθητη ινα γενηται ωσ ο διδασκαλοσ αυτου και ο δουλ οσ ωσ ο κυριοσ αυτου ει τον οικοδεσποτην βεελζεβουλ επεκαλεσαν ποσω μαλλον τουσ οικιακουσ αυτου 10:26 μη ουν φοβηθητε αυτουσ ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον ο ουκ αποκ αλυφθησεται και κρυπτον ο ου γνωσθησεται 10:27 ο λεγω υμιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι και ο εισ το ουσ ακουετε κηρυξατε επι των δωματων 10:28 και μη φοβηθητε φοβεισθε απο των αποκτεινοντων αποκτεννον των το σωμα την δε ψυχην μη δυναμενων αποκτειναι φοβεισθε δε μαλλο ν τον δυναμενον και ψυχην και σωμα απολεσαι εν γεεννη 10:29 ουχι δυο στρουθια ασσαριου πωλειται και εν εξ αυτων ου πεσειται επι την γην ανευ του πατροσ υμων 10:30 υμων δε και αι τριχεσ τησ κεφαλησ πασαι ηριθμημεναι εισιν 10:31 μη ουν φοβεισθε πολλων στρουθιων διαφερετε υμεισ 10:32 πασ ουν οστισ ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν των ανθρωπων ομολο γησω καγω εν αυτω εμπροσθεν του πατροσ μου του εν τοισ [τοισ] ουρα νοισ 10:33 οστισ δε δ αν αρνησηται με εμπροσθεν των ανθρωπων αρνησομα ι καγω αυτον εμπροσθεν του πατροσ μου του εν τοισ [τοισ] ουρανοισ

24 10:34 μη νομισητε οτι ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γην ουκ ηλθον βαλει ν ειρηνην αλλα μαχαιραν 10:35 ηλθον γαρ διχασαι ανθρωπον κατα του πατροσ αυτου και θυγατερα κατα τησ μητροσ αυτησ και νυμφην κατα τησ πενθερασ αυτησ 10:36 και εχθροι του ανθρωπου οι οικιακοι αυτου 10:37 ο φιλων πατερα η μητερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιοσ και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιοσ 10:38 και οσ ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου ο υκ εστιν μου αξιοσ 10:39 ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσασ την ψυχ ην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην 10:40 ο δεχομενοσ υμασ εμε δεχεται και ο εμε δεχομενοσ δεχεται τον απο στειλαντα με 10:41 ο δεχομενοσ προφητην εισ ονομα προφητου μισθον προφητου λημψε ται και ο δεχομενοσ δικαιον εισ ονομα δικαιου μισθον δικαιου λημψεται 10:42 και οσ αν ποτιση ενα των μικρων τουτων ποτηριον ψυχρου μονον ει σ ονομα μαθητου αμην λεγω υμιν ου μη απολεση τον μισθον αυτου 11:1 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησουσ διατασσων τοισ δωδεκα μαθηταισ αυτου μετεβη εκειθεν του διδασκειν και κηρυσσειν εν ταισ πολεσιν αυτω ν 11:2 ο δε ιωαννησ ακουσασ εν τω δεσμωτηριω τα εργα του χριστου πεμψα σ δια των μαθητων αυτου 11:3 ειπεν αυτω συ ει ο ερχομενοσ η ετερον προσδοκωμεν 11:4 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυτοισ πορευθεντεσ απαγγειλατε ιωα ννη α ακουετε και βλεπετε 11:5 τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν και νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται 11:6 και μακαριοσ εστιν οσ εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι

25 11:7 τουτων δε πορευομενων ηρξατο ο ιησουσ λεγειν τοισ οχλοισ περι ιωα ννου τι εξηλθατε εισ την ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου σαλευο μενον 11:8 αλλα τι εξηλθατε ιδειν ανθρωπον εν μαλακοισ ημφιεσμενον ιδου οι τ α μαλακα φορουντεσ εν τοισ οικοισ των βασιλεων εισιν 11:9 αλλα τι εξηλθατε προφητην ιδειν ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν κα ι περισσοτερον προφητου 11:10 ουτοσ εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου 11:11 αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοισ γυναικων μειζων ιωανν ου του βαπτιστου ο δε μικροτεροσ εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυ του εστιν 11:12 απο δε των ημερων ιωαννου του βαπτιστου εωσ αρτι η βασιλεια τω ν ουρανων βιαζεται και βιασται αρπαζουσιν αυτην 11:13 παντεσ γαρ οι προφηται και ο νομοσ εωσ ιωαννου επροφητευσαν 11:14 και ει θελετε δεξασθαι αυτοσ εστιν ηλιασ ο μελλων ερχεσθαι 11:15 ο εχων ωτα ακουετω 11:16 τινι δε ομοιωσω την γενεαν ταυτην ομοια εστιν παιδιοισ καθημενοι σ εν ταισ αγοραισ α προσφωνουντα τοισ ετεροισ 11:17 λεγουσιν ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν και ου κ εκοψασθε 11:18 ηλθεν γαρ ιωαννησ μητε εσθιων μητε πινων και λεγουσιν δαιμονιον εχει 11:19 ηλθεν ο υιοσ του ανθρωπου εσθιων και πινων και λεγουσιν ιδου αν θρωποσ φαγοσ και οινοποτησ τελωνων φιλοσ και αμαρτωλων και εδικαιω θη η σοφια απο των εργων αυτησ 11:20 τοτε ηρξατο ονειδιζειν τασ πολεισ εν αισ εγενοντο αι πλεισται δυνα μεισ αυτου οτι ου μετενοησαν

26 11:21 ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενο ντο αι δυναμεισ αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω μετεν οησαν 11:22 πλην λεγω υμιν τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν ημερα κρισε ωσ η υμιν 11:23 και συ καφαρναουμ μη εωσ ουρανου υψωθηση εωσ αδου καταβηση οτι ει εν σοδομοισ εγενηθησαν αι δυναμεισ αι γενομεναι εν σοι εμεινεν αν μεχρι τησ σημερον 11:24 πλην λεγω υμιν οτι γη σοδομων ανεκτοτερον εσται εν ημερα κρισεω σ η σοι 11:25 εν εκεινω τω καιρω αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν εξομολογουμαι σοι π ατερ κυριε του ουρανου και τησ γησ οτι εκρυψασ ταυτα απο σοφων και σ υνετων και απεκαλυψασ αυτα νηπιοισ 11:26 ναι ο πατηρ οτι ουτωσ ευδοκια εγενετο εμπροσθεν σου 11:27 παντα μοι παρεδοθη υπο του πατροσ μου και ουδεισ επιγινωσκει το ν υιον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τισ επιγινωσκει ει μη ο υιοσ και ω ε αν βουληται ο υιοσ αποκαλυψαι 11:28 δευτε προσ με παντεσ οι κοπιωντεσ και πεφορτισμενοι καγω αναπαυ σω υμασ 11:29 αρατε τον ζυγον μου εφ υμασ και μαθετε απ εμου οτι πραυσ ειμι και ταπεινοσ τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταισ ψυχαισ υμων 11:30 ο γαρ ζυγοσ μου χρηστοσ και το φορτιον μου ελαφρον εστιν 12:1 εν εκεινω τω καιρω επορευθη ο ιησουσ τοισ σαββασιν δια των σπορι μων οι δε μαθηται αυτου επεινασαν και ηρξαντο τιλλειν σταχυασ και εσ θιειν 12:2 οι δε φαρισαιοι ιδοντεσ ειπαν αυτω ιδου οι μαθηται σου ποιουσιν ο ο υκ εξεστιν ποιειν εν σαββατω 12:3 ο δε ειπεν αυτοισ ουκ ανεγνωτε τι εποιησεν δαυιδ οτε επεινασεν και ο ι μετ αυτου

27 12:4 πωσ εισηλθεν εισ τον οικον του θεου και τουσ αρτουσ τησ προθεσεω σ εφαγον ο ουκ εξον ην αυτω φαγειν ουδε τοισ μετ αυτου ει μη τοισ ιερευ σιν μονοισ 12:5 η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοισ σαββασιν οι ιερεισ εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν 12:6 λεγω δε υμιν οτι του ιερου μειζον εστιν ωδε 12:7 ει δε εγνωκειτε τι εστιν ελεοσ θελω και ου θυσιαν ουκ αν κατεδικασα τε τουσ αναιτιουσ 12:8 κυριοσ γαρ εστιν του σαββατου ο υιοσ του ανθρωπου 12:9 και μεταβασ εκειθεν ηλθεν εισ την συναγωγην αυτων 12:10 και ιδου ανθρωποσ χειρα εχων ξηραν και επηρωτησαν αυτον λεγον τεσ ει εξεστιν τοισ σαββασιν θεραπευειν θεραπευσαι ινα κατηγορησω σιν αυτου 12:11 ο δε ειπεν αυτοισ τισ [εσται] εσται εξ υμων ανθρωποσ οσ εξει πρ οβατον εν και εαν εμπεση τουτο τοισ σαββασιν εισ βοθυνον ουχι κρατησ ει αυτο και εγερει 12:12 ποσω ουν διαφερει ανθρωποσ προβατου ωστε εξεστιν τοισ σαββασι ν καλωσ ποιειν 12:13 τοτε λεγει τω ανθρωπω εκτεινον σου την χειρα και εξετεινεν και απε κατεσταθη υγιησ ωσ η αλλη 12:14 εξελθοντεσ δε οι φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον κατ αυτου οπωσ αυ τον απολεσωσιν 12:15 ο δε ιησουσ γνουσ ανεχωρησεν εκειθεν και ηκολουθησαν αυτω [ο χλοι ] πολλοι και εθεραπευσεν αυτουσ παντασ 12:16 και επετιμησεν αυτοισ ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν 12:17 ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντοσ 12:18 ιδου ο παισ μου ον ηρετισα ο αγαπητοσ μου εισ ον ευδοκησεν η ψυχη μου θησω το πνευμα μου επ αυτον και κρισιν τοισ εθνεσιν απαγγελε ι

28 12:19 ουκ ερισει ουδε κραυγασει ουδε ακουσει τισ εν ταισ πλατειαισ την φωνην αυτου 12:20 καλαμον συντετριμμενον ου κατεαξει και λινον τυφομενον ου σβεσ ει εωσ αν εκβαλη εισ νικοσ την κρισιν 12:21 και τω ονοματι αυτου εθνη ελπιουσιν 12:22 τοτε προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενον τυφλον και κωφον προση νεχθη αυτω δαιμονιζομενοσ τυφλοσ και κωφοσ και εθεραπευσεν αυτον ωστε τον κωφον λαλειν και βλεπειν 12:23 και εξισταντο παντεσ οι οχλοι και ελεγον μητι ουτοσ εστιν ο υιοσ δ αυιδ 12:24 οι δε φαρισαιοι ακουσαντεσ ειπον ουτοσ ουκ εκβαλλει τα δαιμονια ει μη εν τω βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιων 12:25 ειδωσ δε τασ ενθυμησεισ αυτων ειπεν αυτοισ πασα βασιλεια μερισ θεισα καθ εαυτησ ερημουται και πασα πολισ η οικια μερισθεισα καθ εαυ τησ ου σταθησεται 12:26 και ει ο σατανασ τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτον εμερισθη πωσ ου ν σταθησεται η βασιλεια αυτου 12:27 και ει εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι ε κβαλλουσιν δια τουτο αυτοι κριται εσονται υμων 12:28 ει δε εν πνευματι θεου εγω εκβαλλω τα δαιμονια αρα εφθασεν εφ υμ ασ η βασιλεια του θεου 12:29 η πωσ δυναται τισ εισελθειν εισ την οικιαν του ισχυρου και τα σκε υη αυτου αρπασαι εαν μη πρωτον δηση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει 12:30 ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπι ζει 12:31 δια τουτο λεγω υμιν πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται τοισ ανθρωποισ η δε του πνευματοσ βλασφημια ουκ αφεθησεται

29 12:32 και οσ εαν ειπη λογον κατα του υιου του ανθρωπου αφεθησεται αυτ ω οσ δ αν ειπη κατα του πνευματοσ του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω μελλοντι 12:33 η ποιησατε το δενδρον καλον και τον καρπον αυτου καλον η ποιησ ατε το δενδρον σαπρον και τον καρπον αυτου σαπρον εκ γαρ του καρπου το δενδρον γινωσκεται 12:34 γεννηματα εχιδνων πωσ δυνασθε αγαθα λαλειν πονηροι οντεσ εκ γα ρ του περισσευματοσ τησ καρδιασ το στομα λαλει 12:35 ο αγαθοσ ανθρωποσ εκ του αγαθου θησαυρου εκβαλλει αγαθα και ο πονηροσ ανθρωποσ εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα 12:36 λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο λαλησουσιν οι ανθρωποι αποδω σουσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεωσ 12:37 εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασ θηση 12:38 τοτε απεκριθησαν αυτω τινεσ των γραμματεων και φαρισαιων λεγον τεσ διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ιδειν 12:39 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ γενεα πονηρα και μοιχαλισ σημειον ε πιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητ ου 12:40 ωσπερ γαρ ην ιωνασ εν τη κοιλια του κητουσ τρεισ ημερασ και τρει σ νυκτασ ουτωσ εσται ο υιοσ του ανθρωπου εν τη καρδια τησ γησ τρεισ η μερασ και τρεισ νυκτασ 12:41 ανδρεσ νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα τησ γενεασ ταυτη σ και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εισ το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε 12:42 βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα τησ γενεασ ταυτησ και κατακρινει αυτην οτι ηλθεν εκ των περατων τησ γησ ακουσαι την σο φιαν σολομωνοσ και ιδου πλειον σολομωνοσ ωδε 12:43 οταν δε το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρων τοπων ζητουν αναπαυσιν και ουχ ευρισκει

30 12:44 τοτε λεγει εισ τον οικον μου επιστρεψω οθεν εξηλθον και ελθον ευρι σκει σχολαζοντα [και] σεσαρωμενον και κεκοσμημενον 12:45 τοτε πορευεται και παραλαμβανει μεθ εαυτου επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα τ ου ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων ουτωσ εσται και τη γενεα ταυτ η τη πονηρα 12:46 ετι αυτου λαλουντοσ τοισ οχλοισ ιδου η μητηρ και οι αδελφοι αυτο υ ειστηκεισαν εξω ζητουντεσ αυτω λαλησαι 12:47 [ειπεν δε τισ αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου εξω εστηκ ασιν ζητουντεσ σοι λαλησαι ] 12:48 ο δε αποκριθεισ ειπεν τω λεγοντι αυτω τισ εστιν η μητηρ μου και τιν εσ εισιν οι αδελφοι μου 12:49 και εκτεινασ την χειρα [αυτου] αυτου επι τουσ μαθητασ αυτου ε ιπεν ιδου η μητηρ μου και οι αδελφοι μου 12:50 οστισ γαρ αν ποιηση το θελημα του πατροσ μου του εν ουρανοισ αυ τοσ μου αδελφοσ και αδελφη και μητηρ εστιν 13:1 εν τη ημερα εκεινη εξελθων ο ιησουσ τησ οικιασ εκαθητο παρα την θαλασσαν 13:2 και συνηχθησαν προσ αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εισ πλοιον εμ βαντα καθησθαι και πασ ο οχλοσ επι τον αιγιαλον ειστηκει 13:3 και ελαλησεν αυτοισ πολλα εν παραβολαισ λεγων ιδου εξηλθεν ο σπ ειρων του σπειρειν 13:4 και εν τω σπειρειν αυτον α μεν επεσεν παρα την οδον και ελθοντα τα πετεινα κατεφαγεν αυτα 13:5 αλλα δε επεσεν επι τα πετρωδη οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεω σ εξανετειλεν δια το μη εχειν βαθοσ γησ 13:6 ηλιου δε ανατειλαντοσ εκαυματισθη και δια το μη εχειν ριζαν εξηρα νθη

31 13:7 αλλα δε επεσεν επι τασ ακανθασ και ανεβησαν αι ακανθαι και απε πνιξαν επνιξαν αυτα 13:8 αλλα δε επεσεν επι την γην την καλην και εδιδου καρπον ο μεν εκατο ν ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα 13:9 ο εχων ωτα ακουετω 13:10 και προσελθοντεσ οι μαθηται ειπαν αυτω δια τι εν παραβολαισ λαλ εισ αυτοισ 13:11 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ οτι υμιν δεδοται γνωναι τα μυστηρι α τησ βασιλειασ των ουρανων εκεινοισ δε ου δεδοται 13:12 οστισ γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται οστισ δε ουκ ε χει και ο εχει αρθησεται απ αυτου 13:13 δια τουτο εν παραβολαισ αυτοισ λαλω οτι βλεποντεσ ου βλεπουσιν και ακουοντεσ ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν 13:14 και αναπληρουται αυτοισ η προφητεια ησαιου η λεγουσα ακοη ακο υσετε και ου μη συνητε και βλεποντεσ βλεψετε και ου μη ιδητε 13:15 επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοισ ωσιν βαρεωσ ηκο υσαν και τουσ οφθαλμουσ αυτων εκαμμυσαν μηποτε ιδωσιν τοισ οφθαλμ οισ και τοισ ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν κ αι ιασομαι αυτουσ 13:16 υμων δε μακαριοι οι οφθαλμοι οτι βλεπουσιν και τα ωτα [υμων] υ μων οτι ακουουσιν 13:17 αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδ ειν α βλεπετε και ουκ ειδαν και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν 13:18 υμεισ ουν ακουσατε την παραβολην του σπειραντοσ 13:19 παντοσ ακουοντοσ τον λογον τησ βασιλειασ και μη συνιεντοσ ερχε ται ο πονηροσ και αρπαζει το εσπαρμενον εν τη καρδια αυτου ουτοσ εστι ν ο παρα την οδον σπαρεισ 13:20 ο δε επι τα πετρωδη σπαρεισ ουτοσ εστιν ο τον λογον ακουων και ευ θυσ μετα χαρασ λαμβανων αυτον

32 13:21 ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιροσ εστιν γενομενησ δε θλ ιψεωσ η διωγμου δια τον λογον ευθυσ σκανδαλιζεται 13:22 ο δε εισ τασ ακανθασ σπαρεισ ουτοσ εστιν ο τον λογον ακουων και η μεριμνα του αιωνοσ και η απατη του πλουτου συμπνιγει τον λογον και ακαρποσ γινεται 13:23 ο δε επι την καλην γην σπαρεισ ουτοσ εστιν ο τον λογον ακουων και συνιεισ οσ δη καρποφορει και ποιει ο μεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τρια κοντα 13:24 αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοισ λεγων ωμοιωθη η βασιλεια τω ν ουρανων ανθρωπω σπειραντι καλον σπερμα εν τω αγρω αυτου 13:25 εν δε τω καθευδειν τουσ ανθρωπουσ ηλθεν αυτου ο εχθροσ και επεσ πειρεν ζιζανια ανα μεσον του σιτου και απηλθεν 13:26 οτε δε εβλαστησεν ο χορτοσ και καρπον εποιησεν τοτε εφανη και τα ζιζανια 13:27 προσελθοντεσ δε οι δουλοι του οικοδεσποτου ειπον αυτω κυριε ουχι καλον σπερμα εσπειρασ εν τω σω αγρω ποθεν ουν εχει ζιζανια 13:28 ο δε εφη αυτοισ εχθροσ ανθρωποσ τουτο εποιησεν οι δε αυτω λεγο υσιν δουλοι λεγουσιν αυτω θελεισ ουν απελθοντεσ συλλεξωμεν αυτα 13:29 ο δε φησιν ου μηποτε συλλεγοντεσ τα ζιζανια εκριζωσητε αμα αυτο ισ τον σιτον 13:30 αφετε συναυξανεσθαι αμφοτερα εωσ του θερισμου και εν καιρω του θερισμου ερω τοισ θερισταισ συλλεξατε πρωτον τα ζιζανια και δησατε α υτα [εισ] εισ δεσμασ προσ το κατακαυσαι αυτα τον δε σιτον συναγετ ε συναγαγετε εισ την αποθηκην μου 13:31 αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοισ λεγων ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων κοκκω σιναπεωσ ον λαβων ανθρωποσ εσπειρεν εν τω αγρω αυτου 13:32 ο μικροτερον μεν εστιν παντων των σπερματων οταν δε αυξηθη μειζ ον των λαχανων εστιν και γινεται δενδρον ωστε ελθειν τα πετεινα του ουρ ανου και κατασκηνουν εν τοισ κλαδοισ αυτου

33 13:33 αλλην παραβολην [ελαλησεν αυτοισ] ελαλησεν αυτοισ ομοια εσ τιν η βασιλεια των ουρανων ζυμη ην λαβουσα γυνη ενεκρυψεν εισ αλευρ ου σατα τρια εωσ ου εζυμωθη ολον 13:34 ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησουσ εν παραβολαισ τοισ οχλοισ και χ ωρισ παραβολησ ουδεν ελαλει αυτοισ 13:35 οπωσ πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντοσ ανοιξω εν παρ αβολαισ το στομα μου ερευξομαι κεκρυμμενα απο καταβολησ [κοσμου ] 13:36 τοτε αφεισ τουσ οχλουσ ηλθεν εισ την οικιαν και προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντεσ διασαφησον ημιν την παραβολην των ζιζανιω ν του αγρου 13:37 ο δε αποκριθεισ ειπεν ο σπειρων το καλον σπερμα εστιν ο υιοσ του ανθρωπου 13:38 ο δε αγροσ εστιν ο κοσμοσ το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν οι υιοι τ ησ βασιλειασ τα δε ζιζανια εισιν οι υιοι του πονηρου 13:39 ο δε εχθροσ ο σπειρασ αυτα εστιν ο διαβολοσ ο δε θερισμοσ συντελ εια αιωνοσ εστιν οι δε θερισται αγγελοι εισιν 13:40 ωσπερ ουν συλλεγεται τα ζιζανια και πυρι κατακαιεται <κατακαι εται> ουτωσ εσται εν τη συντελεια του αιωνοσ 13:41 αποστελει ο υιοσ του ανθρωπου τουσ αγγελουσ αυτου και συλλεξο υσιν εκ τησ βασιλειασ αυτου παντα τα σκανδαλα και τουσ ποιουντασ τη ν ανομιαν 13:42 και βαλουσιν αυτουσ εισ την καμινον του πυροσ εκει εσται ο κλαυ θμοσ και ο βρυγμοσ των οδοντων 13:43 τοτε οι δικαιοι εκλαμψουσιν ωσ ο ηλιοσ εν τη βασιλεια του πατροσ αυτων ο εχων ωτα ακουετω 13:44 ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω εν τω α γρω ον ευρων ανθρωποσ εκρυψεν και απο τησ χαρασ αυτου υπαγει και π ωλει παντα οσα εχει και αγοραζει τον αγρον εκεινον

34 13:45 παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω εμπορω ζη τουντι καλουσ μαργαριτασ 13:46 ευρων δε ενα πολυτιμον μαργαριτην απελθων πεπρακεν παντα οσα ειχεν και ηγορασεν αυτον 13:47 παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων σαγηνη βληθειση εισ τη ν θαλασσαν και εκ παντοσ γενουσ συναγαγουση 13:48 ην οτε επληρωθη αναβιβασαντεσ επι τον αιγιαλον και καθισαντεσ συνελεξαν τα καλα εισ αγγη τα δε σαπρα εξω εβαλον 13:49 ουτωσ εσται εν τη συντελεια του αιωνοσ εξελευσονται οι αγγελοι κ αι αφοριουσιν τουσ πονηρουσ εκ μεσου των δικαιων 13:50 και βαλουσιν αυτουσ εισ την καμινον του πυροσ εκει εσται ο κλαυ θμοσ και ο βρυγμοσ των οδοντων 13:51 συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι 13:52 ο δε ειπεν αυτοισ δια τουτο πασ γραμματευσ μαθητευθεισ τη βασιλε ια των ουρανων ομοιοσ εστιν ανθρωπω οικοδεσποτη οστισ εκβαλλει εκ το υ θησαυρου αυτου καινα και παλαια 13:53 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησουσ τασ παραβολασ ταυτασ μετηρεν εκειθεν 13:54 και ελθων εισ την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτουσ εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπλησσεσθαι αυτουσ και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεισ 13:55 ουχ ουτοσ εστιν ο του τεκτονοσ υιοσ ουχ η μητηρ αυτου λεγεται μα ριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβοσ και ιωσηφ και σιμων και ιουδασ 13:56 και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προσ ημασ εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα 13:57 και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησουσ ειπεν αυτοισ ουκ εστιν πρ οφητησ ατιμοσ ει μη εν τη πατριδι και εν τη οικια αυτου 13:58 και ουκ εποιησεν εκει δυναμεισ πολλασ δια την απιστιαν αυτων

CONTENTS. Matthew... 2 Corinthians... Galatians... Ephesians... Philippians... Colossians... 1 Thessalonians...

CONTENTS. Matthew... 2 Corinthians... Galatians... Ephesians... Philippians... Colossians... 1 Thessalonians... CONTENTS Matthew........................................ Mark............................................. Luke.............................................. John..............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 Βιβλος γενεσεως Ιησου Χριστου υιου αυιδ υιου Αβρααμ. 2 Αβρααμ εγεννησεν τον Ισαακ, Ισαακ δε εγεννησεν τον Ιακωβ, Ιακωβ δε εγεννησεν τον Ιουδαν και τους αδελφους αυτου, Ιουδας δε εγεννησεν

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Matthieu

Evangile selon Saint Matthieu Evangile selon Saint Matthieu Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους

Διαβάστε περισσότερα

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort Nouveau Testament Grec Wescott-Hort The New Testament in the Original Greek B. F. Wescott (1825-1901) F. J. A. Hort (1828-1892) 1881 Source : www.ccel.org Matthew Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου

Διαβάστε περισσότερα

THE FREE GREEK NEW TESTAMENT Revised 17 October 2003 Being the Textus Receptus with corrections from NA26 between square brackets. The 1371 corrections amount to about one percent of the document. This

Διαβάστε περισσότερα

Textus Receptus CSR9

Textus Receptus CSR9 King James Bible Greek New Testament Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. (Textus Receptus 1550/1894)

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. (Textus Receptus 1550/1894) Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (Textus Receptus 1550/1894) Volviendo a la Biblia www.volviendoalabiblia.com.mx Enero, 2013 Tabla de contenido Η Καινη Διαθηκη Ματθαιον... 1 Μαρκον... 66 Λουκαν... 106 Ιωαννην... 175 Πραξεισ...

Διαβάστε περισσότερα

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 MATTHEW Mat 1:1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααµ Mat 1:2 αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον

Διαβάστε περισσότερα

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz Go to Table of Contents 1 Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz 2 Go to Table of Contents Table of Contents Matt 1:1-17...5 Matt 1:18-25...7 Matt 2:1-23...8 Matt 3:1-12...9 Matt 3:13-17...12

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Ο Χριστουπόλεως ΠΕΤΡΟΣ Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Ο Χριστουπόλεως ΠΕΤΡΟΣ Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Καινή Διαθήκη αποτελεί το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο που έχει τυπωθεί και ανατυπωθεί τόσες φορές όσες κανένα άλλο, αφού ο κάθε άνθρωπος που γεννιέται είναι προσκεκλημένος να γίνει μέλος της

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort)

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by Christian Classics Ethereal Library About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source:

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

The Devil s Bibles. Variant Analysis New International Version. Level 1 Review 169 Incorrect Verses. Copyright 2015 Dr. Michael J.

The Devil s Bibles. Variant Analysis New International Version. Level 1 Review 169 Incorrect Verses. Copyright 2015 Dr. Michael J. The Devil s Bibles Variant Analysis New International Version Level 1 Review 169 Incorrect Verses Copyright 2015 Dr. Michael J. Bisconti Search on $ Matthew 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ

Διαβάστε περισσότερα

The Devil s Bibles Variant Analysis New King James Version Level 1 Review 169 Incorrect Verses Copyright 2015 Dr. Michael J. Bisconti Search on $

The Devil s Bibles Variant Analysis New King James Version Level 1 Review 169 Incorrect Verses Copyright 2015 Dr. Michael J. Bisconti Search on $ The Devil s Bibles Variant Analysis New King James Version Level 1 Review 169 Incorrect Verses Copyright 2015 Dr. Michael J. Bisconti Search on $ Matthew 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ δαβιδ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝi ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κεφάλαιον Α. Στίχοι 1-17, Η γενεαλογία του Κυρίου Ιησού. Μτ Α-1. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού,

Διαβάστε περισσότερα

Aurum Verses Bible Edition I

Aurum Verses Bible Edition I Aurum Verses Bible Edition I New Testament Only Greek Only Copyright 2015 Dr. Michael J. Bisconti This is the first edition of the Aurum Verses Bible. It is a basic (partial) edition in that it includes

Διαβάστε περισσότερα

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post.

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post. Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post Introduction 2907 was originally composed in very neatly written brown ink.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος 28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Δανιήλ 9: 23 Είσαι έως άνω τελεία Είσαι σφόδρα αγαπητός. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Κορινθίους Β 1: 2-4, 21, 22, 9: 8, 6: 16, Σεις, 17 Θέλω, 18 2 Χάρις υμίν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Marc

Evangile selon Saint Marc Evangile selon Saint Marc Chapitre 1 1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου 2 καθως γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου 3 φωνη βοωντος

Διαβάστε περισσότερα

Mt 6:14 εαν γαρ ] εαν AD MS NS Mt 6:15 αφησει ] ο ουρανοις αφησει CP Mt 6:18 σοι RP HF WP EPm CP ] σοι εν τω φανερω EP TR KJV AD MS NS Mt 6:24

Mt 6:14 εαν γαρ ] εαν AD MS NS Mt 6:15 αφησει ] ο ουρανοις αφησει CP Mt 6:18 σοι RP HF WP EPm CP ] σοι εν τω φανερω EP TR KJV AD MS NS Mt 6:24 This Collation by John Larocque and CSPMT lists all translatable variations in the Gospels from the major editions of the traditional or Majority text of the Greek New Testament. Three Greek lectionary

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. (Λκ. 3:23-38)

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. (Λκ. 3:23-38) ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού (Λκ. 3:23-38) 1 Η βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, του γιου του Δαβίδ, γιου του Αβραάμ. 2 Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ,

Διαβάστε περισσότερα

Matthew Mark Luke John

Matthew Mark Luke John John the Baptist (Mt 3:1-12; Mk 1:2-8; Lk 3:1-18; Jn 1:19-28) One Gospel = Black Mt + Mk = Orange Mt + Lk = Green Lk + Mk = Blue All Synoptics = Red Matthew Mark Luke John 1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Appendix II: Key to Textual Variation in John

Appendix II: Key to Textual Variation in John Appendix II: Key to Textual Variation in John 1:3 παντα δι αυτου(1) εγενετο(1) και χωρις αυτου(2) εγενετο(2) ουδε εν ο γεγονεν 1:3-13 ουδε εν 2 ουδεν Heracleon P66 01* D f1 1:4 εν αυτω ζωη(1) ην(1) και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο είναι το όραμα σου;

Ποιο είναι το όραμα σου; Ποιο είναι το όραμα σου; Στην προς Εβραίους 11:9-10 διαβάζουμε για τον Αβραάμ: Προς Εβραίους 11:9-10 Διά πίστεως παρώκησεν εις την γην της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσας εν σκηναίς μετά Ισαάκ και Ιακώβ

Διαβάστε περισσότερα

Markings ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 5

Markings ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 5 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 Επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων, καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου, εδοξε καμοι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη στοχάζεται. και προσδιορίζει μια Αρχή ως αιτία του κόσμου Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος 30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ησαίας 52: 1έως 2 ο κόμμα, 2 έως άνω τελεία Εξεγέρθητι, εξεγέρθητι. Εκτινάχθητι από το χώμα. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Εφεσίους 4: 24

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Collation of Matthew and Mark against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2896 1 by Darrell Post

Collation of Matthew and Mark against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2896 1 by Darrell Post Collation of Matthew and Mark against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2896 1 by Darrell Post LACUNA: MT 1:1 6:4 Matt 6:5 και οταν προσευχη ουκ εση ωσπερ οι υποκριται οτι φιλουσιν

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Luc

Evangile selon Saint Luc Evangile selon Saint Luc Chapitre 1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων 2 καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ www.scriptural-truth.com Προσευχή της Αζαρίας και το τραγούδι του τους τρεις Εβραίους Η προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν

1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν Lukas 1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων 2 καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου 3 εδοξε καμοι παρηκολουθηκοτι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην

Διαβάστε περισσότερα

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος Yahya 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη εστιν και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη Στοχάζεται.. Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας». Πλάτων : «Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT JOHN

GREEK NEW TESTAMENT JOHN GREEK NEW TESTAMENT JOHN 1:1 εν αρχη ην ο λογοσ και ο λογοσ ην προσ τον θεον και θεοσ ην ο λογοσ 1:2 ουτοσ ην εν αρχη προσ τον θεον 1:3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρισ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία των δύο τυφλών

Η θεραπεία των δύο τυφλών Η θεραπεία των δύο τυφλών Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς (Ματθ. θ 27-35) Ο πρωτόπλαστος άνθρωπος ζούσε όπως οι άγγελοι, με τη θεωρία τού Θεού. Μετά την πτώση, οι απόγονοί του ζούσαν με την πίστη στο Θεό. Εκείνοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Ο Ιησούς Χριστός διαχώρισε την Παλαιά ιαθήκη σε Νόµο, Ψαλµούς και Προφήτες και τα ονόµασε «γραφές»: «Είπε δε προς αυτούς Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους ελάλησα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ Bel και το Δράκος ΤΗΣ η Αγία ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ Ιακώβου Μπελ και ο δράκος

ΑΠΌΚΡΥΦΑ Bel και το Δράκος ΤΗΣ η Αγία ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ Ιακώβου Μπελ και ο δράκος ΑΠΌΚΡΥΦΑ Bel και το Δράκος ΤΗΣ η Αγία ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ Ιακώβου 1611 www.scriptural-truth.com Μπελ και ο δράκος Το βιβλίο του Μπελ και ο δράκος [στο Δανιήλ] Η ιστορία της καταστροφής της Μπελ και ο δράκος,

Διαβάστε περισσότερα

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003 Η ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ THE NEW COVENANT The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus Revision: 23rd April 2003 The latest draft of this book can be downloaded

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία

3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία α) Ο Χριστός σεβάστηκε και τήρησε την ιουδαϊκή λατρεία Ο Κύριος ως άνθρωπος γεννήθηκε στην Ιουδαία. Έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε, πέθανε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 1 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:3. γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ. 2 Ἀβραὰμ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 1 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:3. γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ. 2 Ἀβραὰμ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 1 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:3 1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ. 2 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ ἐγέννησεν Ἰακώβ, Ἰακὼβ ἐγέννησεν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3 Ἰούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 1 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:15 ΜΑΤΘΑΙΟΝ

ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 1 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:15 ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 1 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:15 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ. 2 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

2 Απριλίου 8 Απριλίου Σάββατο απόγευμα 2. Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ

2 Απριλίου 8 Απριλίου Σάββατο απόγευμα 2. Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ 2 Απριλίου 8 Απριλίου Σάββατο απόγευμα 2. Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Έλθετε οπίσω μου, και θέλω σας κάμει α- λιείς ανθρώπων.» Ματθαίον 4/δ 19. Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ.

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Πράξ. ιγ 25-32)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Πράξ. ιγ 25-32) ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Πράξ. ιγ 25-32) Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, είναι μια περικοπή από τις Πράξεις των Αποστόλων και συγκεκριμένα από έναν λόγο που εκφώνησε ο Απόστολος Παύλος στην συναγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 1 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:8

ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 1 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:8 Contents ΜΑΤΘΑΙΟΝ.................................. 1 ΜΑΡΚΟΝ................................... 31 ΛΟΥΚΑΝ................................... 50 ΙΩΑΝΝΗΝ................................... 82 ΠΡΑΞΕΙΣ....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο Ίδιος ο Κύριός

Διαβάστε περισσότερα

6 Καὶ σύ, Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 7 Τότ

6 Καὶ σύ, Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 7 Τότ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1 1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ. 2 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Π Ρ Ο Τ Η Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ω Σ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Π Ρ Ο Τ Η Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ω Σ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Π Ρ Ο Τ Η Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ω Σ Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

29 Τη επαυριον βλεπει ο Ιωαννης τον Ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει Ιδου, ο

29 Τη επαυριον βλεπει ο Ιωαννης τον Ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει Ιδου, ο 1 1 Εν αρχη ητο ο Λογος, και ο Λογος ητο παρα τω Θεω, και Θεος ητο ο Λογος. 2 Ουτος ητο εν αρχη παρα τω Θεω. 3 Παντα δι' αυτου εγειναν, και χωρις αυτου δεν εγεινεν ουδε εν, το οποιον εγεινεν. 4 Εν αυτω

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Greek New Testament. Fourth Revised Edition. Former Editions edited by

Greek New Testament. Fourth Revised Edition. Former Editions edited by ! Greek New Testament Fourth Revised Edition Former Editions edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini Bruce M. Metzger, and Allen Wikgren Fourth Revised Edition edited by Barbara Aland, Kurt

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα