ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/08/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 25ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Παν/µίου Αθηνών. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 2083/92 σας καλούµε στην 25η Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συµβουλίου ακαδ. έτους της 01/08/2011 και ώρα 12:00µµ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου µε τα ακόλουθα θέµατα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 1

2 2. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 2(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 2

3 3. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3(1). Άδειες απουσίας µελών.ε.π. 3(2). Μεταφορά µιας (1) κενής οργανικής θέσης.ε.π. από τις υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις του ιδρύµατος για την προκήρυξη µιας (1) θέσης.ε.π. στη βαθµίδα του Λέκτορα, στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού προεκιµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού του κ. Απόστολου Αρσένου, αποσπασµένου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής Β/θµιας Εκπαίδευσης στο εν λόγω Τµήµα. 3(3). Ανάθεση καθηκόντων ιευθύντριας του Πανεπιστηµιακού Γυµναστηρίου. 3(4). Αίτηµα του Τεχνικού Yπευθύνου του Κ.ΛΕΙ. Ι. κ. Σ. Μπόλη, σχετικό µε την χρήση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου από τους υπαλλήλους της οµάδας Τεχνικής Υποστήριξης του Κ.ΛΕΙ. Ι.. 3

4 4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 4(1). Αιτήµατα διάθεσης επιπλέον ωρών απασχόλησης µεταπτυχιακών φοιτητών µε αντιµισθία, κατά το ακαδ. έτος , για τις ανάγκες του Π.Τ..Ε. και των Τοµέων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.. 4(2). Έγγραφο της Μ. Βλάχου, υπολόγου ΧΕΠ για αγορά δελτίων ειδικού εισιτηρίου, ακαδ. έτους , σχετικό µε την επιστροφή αδιάθετου ποσού. 4(3). Ενστάσεις φοιτητών κατά της από 13/7/2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, για τις µετεγγραφές φοιτητών-τριών, ακαδ. έτους

5 5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5(1). Αποδοχή της µε αριθµ. 9250/2005 απόφασης του.π.α. (15ου Τριµελούς) επί υποθέσεως Μάκου Μολυµπάκη (επίδοµα Πληροφορικής). 5(2). ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ακαδ.έτους (προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5%). 5(3). Έγκριση Πρακτικών επί της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση του Νέου ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού, µε αριθµ. διακήρυξης 4/2010 για την παροχή υπηρεσίας µίσθωσης τριών λεωφορείων για τη µεταφορά φοιτητών, διδασκόντων και εργαζοµένων στην Πανεπιστηµιούπολη. 5(4). Έγγραφο του /ντή του Εργαστηρίου Εθνοµουσικολογίας & Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας, καθ. Π. Κάβουρα σχετικό µε την κήρυξη ως άγονου του διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του εν λόγω Εργαστηρίου - Έγκριση της συνέχισής του µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 5(5). ιενέργεια ανοικτού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την εκτύπωση της εφηµερίδας "Ε Ω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΤΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ", µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών. 5(6). Έγκριση δαπάνης ποσού 8.000,00 για την προµήθεια τεσσάρων βιντεοπροβολέων, δύο διαδραστικών βιντεοπροβολέων, µίας ηλεκτροκίνητης οθόνης προβολης, δύο χειροκίνητων οθονών προβολής, µε σχετικές βάσεις εγκατάστασης, καθώς και µικροϋλικών, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, επί των οδών Μασσαλίας και Σίνα. 5(7). Έγκριση δαπάνης ποσού 2.500,00 για την έκδοση τόµου προς τιµή της οµότιµης καθηγήτριας του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κ. Π. Καλλιαµπέτσου-Κορακά (σε βάρος των πιστώσεων του Τµήµατος). 5(8). Έγκριση εκτύπωσης του τηλεφωνικού καταλόγου του Πανεπιστηµίου "Σεπτέµβριος 2011" (3000 αντίτυπα x 180 σελίδες). 5(9). Έγκριση εκτύπωσης 350 αντιτύπων του Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Βιολογίας, ακαδ. έτους (10). Έγκριση εκτύπωσης 600 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, ακαδ. έτους (11). Έγκριση εκτύπωσης 800 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας, ακαδ. έτους (12). Έγκριση εκτύπωσης 200 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ακαδ. έτους

6 5(13). Έγκριση εκτύπωσης 100 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών για το κοινό ΠΜΣ "Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ικαιώµατα" του ΤΕΑΠΗ και του Institute of Education (IoE) του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 6

7 6. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ 6(1). Έγκριση συνολικής δαπάνης 1.029,00 για την αµοιβή επτά (7) εξεταστών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό του Κληροδοτήµατος ''Σοφίας Σαριπόλου'', ο οποίος πραγµατοποιήθηκε στις 19,20 και 21/12/2010 για την χορήγηση µεταπτυχιακών υποτροφιών στο εξωτερικό, κατά κλάδο, ακαδ.έτους (2). Σχετικά µε το διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Πανεπιστηµίου 53 στην Αθήνα (Κληρονοµίας Αντ. Παπαδάκη). 6(3). Σχετικά µε τη χορήγηση ή µη χρηµατικού ποσού από τα έσοδα των Κληροδοτηµάτων στο Πανεπιστήµιο Harvard στην Ελλάδα για τη χορήγηση υποτροφίας. 6(4). Αίτηµα της κ.μαρίας Ανδριά του Γεωργίου, για παράταση της χορηγηθείσης µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (1η παράταση). 6(5). Αίτηµα της κ.ιωάννας Τσολάκη του Νικηφόρου, για παράταση της χορηγηθείσης µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (1η παράταση). 6(6). Αίτηµα του κ.χρήστου Καλουδά του Ευαγγέλου, για παράταση της χορηγηθείσης υποτροφίας από τα έσοδα της Κληρονµίας Λ.Οικονοµίδου για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (2η παράταση-τελική). 6(7). Αίτηµα της κ.όλγας Μπεζαντάκου του Νικολάου, για παράταση της χορηγηθείσης υποτροφίας από τα έσοδα της Κληρονοµίας Σοφίας Σαριπόλου για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (2η παράταση-τελική). 6(8). Αίτηµα της κ.ιόλης Κόττα Λοϊζου του Ιωάννη, για παράταση της χορηγηθείσης µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (1η παράταση). 6(9). Αίτηµα της κ.βασιλικής Τζανετάκου του Νικολάου, για παράταση της χορηγηθείσης µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (1η παράταση). 6(10). Αίτηµα της κ.βασιλικής Νασιοπούλου του Αντωνίου, για παράταση της χορηγηθείσης υποτροφίας από τα έσοδα της Κληρονοµίας Αντωνίου Παπαδάκη για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (1η παράταση). 6(11). Αίτηµα της κας ροσούλας Χαρίση του Γεωργίου, για παράταση της χορηγηθείσης µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (1η παράταση). 6(12). Αίτηµα της κας Έλλης Κοτίνα του Κωνσταντίνου, για παράταση της χορηγηθείσης µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (1η παράταση). 6(13). Αίτηµα της κας Ουρανίας Μπέση του Στυλιανού, για παράταση της χορηγηθείσης µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (2η παράταση-τελική). 7

8 6(14). Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια βιβλίων, αξίας ,00, για τις ανάγκες των Σπουδαστηρίων /Βιβλιοθηκών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κληρ/µία Οικ. "Ιωνιδών"). 8

9 7. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 9

10 8. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 8(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 10

11 9. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9(1). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας. 9(2). Αποδοχή δωρεάς οφθαλµολογικών χειρουργικών εργαλείων αξίας 3.480,57 πλέον Φ.Π.Α. από την εταιρεία ΦΑΡΜΕΞ, προς τη Β Οφθαλµολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής. 9(3). Αποδοχή δωρεάς ενός κρεβατιού αιµοκάθαρσης Comfort 4, αξίας 3.500,00 πλέον Φ.Π.Α., από την εταιρεία GlaxoSmithKline προς τη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής. 9(4). Αποδοχή δωρεάς ενός εκτυπωτή Laser Color HP και ενός προγράµµατος Windows 7 Pro από την εταιρεία Novo Nordisk Hellas, αξίας 1.262,68 πλέον Φ.Π.Α., προς τη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής. 9(5). Αποδοχή δωρεάς ενός πολυµηχανήµατος HP Color Laserjet από την εταιρεία Win Medica Φαρµακευτική Ε.Π.Ε., προς την Α Πνευµονολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής. 9(6). Αποδοχή δωρεάς τριών (3) kit αξίας 3.300,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από την εταιρεία Novartis (Hellas) A.E.B.E. για τις ανάγκες της Νευρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο. 11

12 10. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 10(1). Έγκριση τροποποίησης των πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ 046) του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστηµίου, έτους (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της 26/7/2011). 10(2). Απασχόληση συµβασιούχων υπαλλήλων του Παν/µίου Αθηνών σε Υπηρεσίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες για τη λειτουργία τους. 10(3). Αποδοχή της από απόφασης της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης των υποψηφίων στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α Α: 4ΙΦΤ46ΨΖ2Ν-Κ και Α Α: 4Α9Θ46ΨΖ2Ν-36). 10(4). Έγκριση προσαύξησης κατά 75% των ηµεροµισθίων για τις Κυριακές και Αργίες του Τεχνικού Προσωπικού του Γραφείου Λειτουργίας και Συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων της Σ.Θ.Ε.. 10(5). Έγκριση χορήγησης µπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου 70/3/1248 το οποίο διενεργείται στο Ευγενίδειο. 10(6). ιαχείριση εσόδων της Γ' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής. 10(7). Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.000,00 από την εταιρεία "Abbot Laboratories (Hellas) SA" για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου της Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής, µε κωδικό 70/30/3734 και επιστ. υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή της Ιατρικής Σχολής κ. Θ. Κορδόση. 10(8). Αποδοχή δωρεάς ποσού 2.000,00 από την εταιρεία "Boehringer Ingelheim Ελλάς A.E." για την ενίσχυση του ερευνητικού προγράµµατος της ' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής, µε τίτλο "Athens Multi-center Aids Cohort Study (AMACS), κωδικό 70/3/4612 και επιστ. υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γ. Πετρίκκο. 10(9). Αποδοχή δωρεάς ποσού ,00 από την εταιρεία "ALEXION PHARMACEUTICALS, INC." για την υλοποίηση ερευνητικού προγράµµατος βασικής έρευνας της Α' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής. 10(10). Αποδοχή δωρεάς ποσού 7.000,00 από την εταιρεία ELPEN A.E. για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου της Β' Πνευµονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής. 10(11). Αποδοχή δωρεάς ποσού ,00 από την εταιρεία "PCO CONVIN A.E." για την ενίσχυση του επιστηµονικού έργου της Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής. 12

13 10(12). Έγκριση κοστολόγησης ιατρικών εξετάσεων του Α' Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής ( /ντής: καθηγητής κ. Ε. Πατσούρης). 10(13). Σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος ERASMUS. Ο Πρύτανης Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης 13