ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 23/12/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 9ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Παν/µίου Αθηνών. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 2083/92 σας καλούµε στην 9η Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συµβουλίου ακαδ. έτους της και ώρα 10:00πµ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου µε τα ακόλουθα θέµατα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1(1). Τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την αγορά ηµερήσιων εφηµερίδων και αποκοµµάτων περιοδικών και εφηµερίδων από το Παν/µιο. 1(2). Επαναπροσδιορισµός αρµοδιοτήτων της Επιτροπής ιεθνών Σχέσεων και µετονοµασία της, σε Επιτροπή ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (προηγούµενη απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου της ). 1

2 2. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 2(1). Έγκριση παράτασης προθεσµίας έκδοσης κάρτας δωρεάν σίτισης, για το ακαδηµαϊκό έτος

3 3. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3(1). Άδειες απουσίας µελών.ε.π.. 3(2). Αδικαιολόγητη απουσία του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Μαθηµατικών Ηλία Κατσούλη από τα καθηκοντά του κατά το χειµερινό εξάµηνο του παν/κού έτους (Ορκωµοσία και ανάληψη καθηκόντων την ). 3(3). Έγγραφο του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης µε το οποίο διαβιβάζονται προς διερεύνηση καταγγελίες - αναφορές που αφορούν στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 3(4). Γνωµοδότηση του Προϊσταµένου του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου σχετική µε το αν τα αναφερόµενα στο µε αριθµ. 147/ έγγραφο του Καθηγητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σ. Καµπιώτη αποτελούν ή όχι αντικείµενο πειθαρχικού ελέχγου. Απόφαση του.σ. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. σχετική µε το θέµα. (σχετ. η από απόφ. του Π.Σ.). 3(5). Σχετικά µε την υποψηφιότητα του κ. ηµήτριου Σταµατόπουλου, Επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για τη θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του Τµήµατος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. 3(6). Πόρισµα της Ένορκης ιοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν.3448/06 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 31 του Ν.3731/08, για πρόσληψη συγγενούς αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος. 3(7). Ανάκληση της από απόφασης του Π.Σ. σχετικής µε την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Γραµµατέως του Τµήµατος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας. 3(8). Χορήγηση εξόδων κινήσεως σε υπάλληλο του Ιδρύµατος. 3(9). Ορισµός Αρχηγού.Α.Ι. στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33 όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Π.Τ..Ε.. 3(10). Αίτηµα της υπαλλήλου Σαπφούς Αθανασίου για επαναφορά της στην υπηρεσία. 3(11). Αιτήµατα του Πανελληνίου Συλλόγου Ε.Ε. Ι.Π. Α.Ε.Ι. προς τη νέα Πρυτανική Αρχή. 3

4 4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 4(1). Εξέταση δυνατότητας προκαταβολής µέρους του προβλεπόµενου ποσού ωριαίας αποζηµίωσης σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Τ..Ε.. 4(2). Έγγραφο του Προέδρου του Τµ. Βιολογίας, καθ. κ. Εµµ. Φραγκούλη, σχετικό µε την κατάληψη στους χώρους του εν λόγω Τµήµατος. 4(3). Έγγραφο των φοιτητών Όλγας Στέφου και Φώτη ερβού, του ΠΕ και του ΠΤ Ε αντίστοιχα, σχετικό µε την κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου στις (4). Έγγραφο του Προέδρου του Τµ. ΕΜΜΕ, καθ. κ. Στ. Παπαθανασόπουλου, σχετικό µε τη δηµιουργία επεισοδείων έµπροσθεν, πέριξ και εντός της εισόδου του κτηρίου επί της οδού Καλαµιώτου 2Α, όπου εδρεύει το Τµήµα ΕΜΜΕ. 4(5). Μετεγγραφές φοιτητών-τριών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ακαδ. έτους

5 5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5(1). Άσκηση ή µη ένδικων µέσων κατά των υπ αριθµ. 79/2010 και 80/2010 αποφάσεων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Αµοιβών) υποθέσεων Μ. Φραγκούλη και Ι. Καψιµάλλη, δικηγόρων του Πανεπιστηµίου. 5(2). Σχετικά µε τη διακοπή της µισθοδοσίας της κας Μαρίας Σακελαριάδου, αναπλ. καθηγήτριας του Τµήµατος Φυσικής, και την επιστροφή καταβληθεισών αποδοχών σ'αυτή. 5(3). ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας και αναγόµωσης πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των κτηρίων του Παν/µίου, το έτος 2011, προϋπολογισµού ,00 (πλέον ΦΠΑ). 5(4). Έγκριση Πρακτικού ιενέργειας και Αξιολόγησης Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής και Πρακτικού Τεχνικής Αξιολογόγησης για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε αρ. διακ. 22/2009, για την προµήθεια σύγχρονης εκτυπωτικής µονάδας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε αντικατάσταση της υφιστάµενης (Εκτυπωτικό Κέντρο, Σταδίου 5). 5(5). Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισµού του Εργαστηρίου Πληροφορικής, της Βιβλιοθήκης και των µελών ΕΠ του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. 5(6). Κατακύρωση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και αποθήκευση υγρού αζώτου για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστηµών. 5(7). Κατακύρωση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός ειδικού οχήµατος για την Υπηρεσία Μεταφοράς της Μονάδας Προσβασιµότητας Φοιτητών µε Αναπηρία. 5(8). Έγκριση δαπάνης ποσού 1.200,00 για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής του καθηγητή του Τµ. ΠΕ, κ. Μ. Σπουρδαλάκη στο ιεθνές Συνέδριο µε θέµα "Crisis and Critique", το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο Παν/µιο του Λονδίνου (School of Oriental and African Studies), από 11 έως 14/11/10. 5(9). Έγκριση δαπάνης ποσού 655,48 για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής (αερ. εισιτήρια-διαµονή) της υποψήφιας διδάκτορος του Τµ. Μαθηµατικών, κας Αρχοντίας Γιαννοπούλου, στο Συνέδριο "WorkerQWorkshop on Kernelization", το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Ολλανδία, από 7 έως (πιστώσεις Τοµ. Μαθηµατικής Ανάλυσης). 5(10). Έγκριση δαπάνης ποσού 167,00 για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής (αερ. εισιτήρια) του /ντή του Τοµέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής του Τµ. Βιολογίας, καθ. κ. Στ. Χαµόδρακα στο Συνέδριο "18th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships", το οποίο πραγµατοποιήθηκε στη Ρόδο, από 19 έως (11). Έγκριση δαπάνης 50,00 για τη συµµετοχή του υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης του Τµ. ΜΙΘΕ, κ. Αναστασίου Μπελάλη, στο 19ο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, που πραγµατοποιήθηκε στο Πάντειο Παν/µιο, από τις 3-5/11/10. 5

6 5(12). Έγκριση συνολικής δαπάνης 500,00 για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας (αερπ. εισιτήρια-διαµονή) του καθηγητή του Παν/µίου της Βιέννης, κ.wolfram Hoerandner, προσκεκληµένου του Τοµέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας του Τµ. Φιλολογίας (υπευθ. κ. Ι. Πολέµης, πιστώσεις Τοµέα). 5(13). Έγκριση συνολικής δαπάνης 4.980,00 περίπου για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας (αερ. εισιτήρια και διαµονή) δεκαπέντε (15) καθηγητών, προσκεκληµένων του Τµήµατος Μαθηµατικών. 5(14). Προµήθεια 230 στηθοσκοπίων για την κλινική άσκηση των φοιτητών 3ου έτους του Τµήµατος Νοσηλευτικής. 5(15). Έγκριση δαπάνης για την εγκατάσταση µετρητή ενέργειας στο κτήριο Πληροφορικής. 5(16). Αίτηµα του καθηγητή του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, κ. Χ. Φλάισερ, σχετικό µε την έγκριση δαπάνης για πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο µαρτυριών επιζώντων του Ολοκαυτώµατος. 5(17). Έγγραφο του επόπτη της Παν/λης, λέκτορα κ. Γ. Στείρη, σχετικό µε τον πληµµελή καθαρισµό της Παν/λης. 6

7 6. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ 6(1). Έγκριση δαπάνης σε βάρος των προσωρινών χρεωστικών λογαριασµών της Ιδίας Περιουσίας για την πληρωµή υποχρεώσεων των Κληροδοτηµάτων. 6(2). Αξιοποίηση οικοπέδου επί των οδών Πάρνηθος και Πλατάνων στην Εκάλη (Κληρονοµίας Κ. Κριεζή). 7

8 7. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7(1). Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών συντηρήσεων και επισκευών σε ανελκυστήρες Πανεπιστηµιακών κτηρίων, διάρκειας τεσσάρων µηνών, προϋπολογισµού ,00 Έγκριση της απ ευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία Schindler Α.Τ.Ε, µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 12% (δαπάνη εργασιών ποσού ,14 µε ΦΠΑ) Έγκριση δαπάνης Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(2). Έγκριση του παραδοτέου αντικειµένου της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης που αφορά τη σύνταξη της µελέτης του έργου διαχείρισης και αποθήκευσης τοξικών αποβλήτων της Πανεπιστηµιούπολης, ανάδοχος µελετητική εταιρεία TERRA NOVA Ε.Π.Ε. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(3). Επισκευή και συµπλήρωση οικοδοµικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στην Πανεπιστηµιούπολη, εργολαβίας Ν. & Α. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε Τροποποίηση προηγούµενης γνώµης του Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της συνεδρίασης , θέµα 5γ που αφορά την τελική δαπάνη του έργου. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(4). Έργο ολοκλήρωσης της επισκευής και διαρρύθµισης του κτηρίου του Παλαιού Χηµείου, εργολαβίας ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., συνολικής δαπάνης ποσού ,21 µε ΦΠΑ Έγκριση αλλαγής κωδικού χρηµατοδότησης. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(5). Σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας των θερµαντικών σωµάτων στα κτήρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(6). Αίτηµα του επόπτη της Παν/πολης, λέκτορα κ. Γ. Στείρη, σχετικό µε την τοποθέτηση νέων πινακίδων σήµανσης και την αντικατάσταση των παλαιών στην Παν/πολη. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(7). Έγκριση µελέτης εκτέλεσης επειγουσών εργασιών συντηρήσεων και επισκευών των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτήρια των περιοχών Κέντρου και Γουδή, προϋπολογισµού ,65 Έγκριση της απ ευθείας ανάθεσης του έργου στον κ. Γ. Τσάγκα, µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 12% (δαπάνη έργου ποσού ,88 µε ΦΠΑ) Έγκριση δαπάνης Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(8). Έγκριση µελέτης για την αναβάθµιση του µηχανοστασίου παραγωγής πεπιεσµένου αέρα του Τµήµατος Οδοντιατρικής, προϋπολογισµού πλέον ΦΠΑ 23% ,00, συνολικής δαπάνης ,00. Έγκριση δηµοπράτησης Ορισµός Επιτροπών διαγωνισµού και παραλαβής Ακύρωση προηγούµενης απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου της (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 8

9 7(9). Έγκριση µελέτης των εργασιών κατασκεύης χώρου WC στον Α όροφο της Πρυτανείας του Κεντρικού Κτηρίου, προϋπολογισµού 6.800,00 πλέον ΦΠΑ. Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης. Έγκριση δαπάνης. Ορισµός επιτροπής παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(10). Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού για την επισκευή και συµπλήρωση των οικοδοµικών και Η/Μ εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στο Κέντρο και στου Γουδή, ετήσιας διάρκειας, προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ Μειοδότρια εταιρεία ΘΕΩΝ ΑΤΕ, µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 57,29% (δαπάνη έργου ποσού ,10 µε ΦΠΑ) Έγκριση δαπάνης (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(11). Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού για τη συντήρηση, επισκευή, συµπλήρωση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ Μειοδότης Γ. Τσάγκας, µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 64% (δαπάνη έργου ποσού ,60 µε ΦΠΑ). Έγκριση δαπάνης (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(12). Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού για την προσθήκη 3 ορόφων και ανακατασκευή ισογείου για την εγκατάσταση Κλινικών και άλλων Τµηµάτων για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Εκπαίδευσης του Αιγινητείου Νοσοκοµείου, προϋπολογισµού ,40 χωρίς ΦΠΑ Μειοδότρια εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε., αντί του ποσού των ,64 µε ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(13). Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού για την επισκευή συµπλήρωση των οικοδοµικών και Η/Μ εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στην Πανεπιστηµιούπολη και στο ΤΕΦΑΑ, ετήσιας διάρκειας, προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ Μειοδότρια Κοινοπραξία Π. Σταθάς Ι. Καρβούνης, µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 62,19% (δαπάνη έργου ποσού ,23 µε ΦΠΑ). Έγκριση δαπάνης (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(14). Έγκριση προµήθειας υλικών και εργασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήµατος µεταγωγής (κύριας εφεδρικής) παροχής ρεύµατος στη ΣΘΕ, προϋπολογισµού 8.895,36 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% ποσού 1.664,00. Έγκριση µελέτης. Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης. Έγκριση δαπάνης. Ορισµός επιτροπής παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(15). Έγκριση προµήθειας και εγκατάστασης µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας στα κτήρια του Πανεπιστηµίου, προϋπολογισµού ,00, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας και έγκριση της σχετικής δαπάνης Ορισµός Επιτροπής ιαγωνισµού (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 9

10 7(16). Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου κατασκευής νέου κτηρίου Τµήµατος Οδοντιατρικής στου Γουδή, εργολαβίας ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε, συνολικής δαπάνης ποσού ,90 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου ποσού ,93, δηλαδή µε αύξηση κατά ,97 Έγκριση σύναψης 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου κατά 160 ηµερολογιακές ηµέρες µε αναθεώρηση Έγκριση των τροποποιήσεων της αρχικής µελέτης Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ Έγκριση δαπάνης (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(17). Έγκριση 2ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, λειτουργίας, επισκευής, συντήρησης και συµπλήρωσης των εγκαταστάσεων θέρµανσης κλιµατισµού των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στου Γουδή, ετήσιας διάρκειας, κοινοπραξίας Ανδρεόλας Αντώνιος Αναπλιώτη Γεωργία, συνολικής δαπάνης ποσού ,33 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε του έργου ποσού ,44 δηλαδή µε αύξηση κατά ,89 Έγκριση δαπάνης (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(18). Έγκριση 2ου διορθωµένου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου µελέτης και κατασκευής ολοκλήρωσης κτηρίων και αµφιθεάτρων του Τµήµατος Μαθηµατικών της Σ.Θ.Ε (Οικοδοµικές εργασίες και εγκαταστάσεις), κοινοπραξίας ΜΕΛΚΑ Α.Ε ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε, ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε, συνολικής δαπάνης ποσού ,24 δηλαδή µε µείωση κατά ,39 έναντι της συνολικής εγκεκριµένης δαπάνης του έργου Αποφάσεις ιοικητικού Εφετείου Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(19). Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου εκτέλεσης εργασιών εσωτερικών αναδιαρρυθµίσεων και ειδικών επισκευών στο κτήριο Ανατοµικής στου Γουδή, εργολαβίας ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε, συνολικής δαπάνης ποσού ,56 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε του έργου ποσού ,15, δηλαδή µε αύξηση κατά ,41 Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου µέχρι την Έγκριση αλλαγής πηγής χρηµατοδότησης της υπολειπόµενης δαπάνης του έργου ποσού ,59 από τα κονδύλια του ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ Έγκριση δαπάνης (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(20). Έγκριση 3ου διορθωµένου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων Πανεπιστηµιακών κτηρίων, εκτός των κτηρίων της Σχολής Θετικών Επιστηµών, (διάρκειας 18 µηνών), εργολαβίας κ. Μ. Μαλιαχόβα, συνολικής δαπάνης ποσού ,40 δηλαδή µε αύξηση κατά ,84 έναντι της συνολικής εγκεκριµένης δαπάνης του έργου Έγκριση σύναψης 2ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου κατά 30 ηµερολογιακές ηµέρες Έγκριση δαπάνης. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 10

11 7(21). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου επισκευής και συµπλήρωσης των οικοδοµικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στο Κέντρο, ετήσιας διάρκειας, εργολαβίας κ. Α. Κροµµύδα, προϋπολογισµού ,00 και τελικής δαπάνης ποσού ,92 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(22). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και συµπλήρωσης των Η/Μ εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτιρίων στην Πανεπιστηµιούπολη, διετούς διάρκειας, εργολαβίας κ. Π. Σταθά, προϋπολογισµού ,00 και τελικής δαπάνης ποσού ,18 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(23). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου εγκατάστασης δύο ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων στο κτήριο του Νέου Χηµείου, εργολαβίας κ. Γ. Λιβιεράτου Πετράτου, προϋπολογισµού ,00 και τελικής δαπάνης ποσού ,56 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(24). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου εκτέλεση Η/Μ εργασιών σε διαµορφωµένο χώρο κυλικείου στη Θεολογική Σχολή, προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ 2.789,17 και τελικής δαπάνης ,24 µε ΦΠΑ 2.387,93. Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(25). Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας κατά 30 ηµερολογιακές ηµέρες της προµήθειας και εγκατάστασης υλικών για της οµαλή λειτουργία των συστηµάτων Πυρανίχνευσης και Τηλεδιοίκησης της ΣΘΕ και Πυρανίχνευσης του Τµήµατος Οδοντιατρικής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 7(26). Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου επισκευής και συµπλήρωσης των οικοδοµικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτιρίων στο ΤΕΦΑΑ, για ένα έτος, εργολαβίας Ν & Α. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ κατά 70 ηµερολογιακές ηµέρες, µε αναθεώρηση. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρ. της ) 11

12 8. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 8(1). Σχετικά µε το νοµικό καθεστώς και τη λειτουργία του Λαϊκού Νοσοκοµείου. 8(2). Αίτηµα του /ντή της Γ' Παν/κής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή κ. Ι.Ν. Νανά σχετικό µε την παραχώρηση του δικαιώµατος του υψούν (ο "αέρας") του επί της οδού Αγίου Θωµά 17 Πειραµατικού Εργαστηρίου για την ανέγερση Πειραµατικού Εργαστηρίου της Κλινικής. 8(3). Πρόσβαση του Πειραµατικού Σχολείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο Πληροφοριακό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 8(4). Ορισµός υπευθύνων των Α και Β Παιδικών Σταθµών στην Πανεπιστηµιούπολη. 8(5). Σύσταση νέας Επιτροπής µε την ονοµασία "Συνήγορος του φοιτητή". 8(6). Σχετικά µε τη λειτουργία Νηπιαγωγείου υπό την εποπτεία του Πανεπιστηµίου, στον Β Παιδικό Σταθµό (δίπλα στην είσοδο της Παν/πολης, επί της οδού Ούλωφ Πάλµε). 8(7). Πρόταση του µέλους ΕΠ, κ. Ιωάννη Ζαµπετάκη, Επικ. Καθηγητή του Τµήµατος Χηµείας (Εργ/ριο Χηµείας Τροφίµων), σχετική µε την ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης στελεχών της βιοµηχανίας τροφίµων. 8(8). Αίτηµα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου σχετικό µε τη λειτουργία της Μονάδας Υπευθύνων ράσης (θέµατα Νοµικής φύσεως). 8(9). Έγγραφο του καθηγητή του Τµ. ΕΜΜΕ, κ. Γεωργίου Μανιάτη, σχετικό µε τη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθµού του ΕΚΠΑ. 8(10). Έγγραφο του αναπλ. καθηγητή του ΤΕΦΑΑ, κ.. Παναγιωτόπουλου, σχετικό µε τη δηµιουργία ενός Κέντρου-Institute, µε διεθνείς ορίζοντες υπό την αιγίδα του Παν/µίου Αθηνών και την εδραίωση µεταπτυχιακών σπουδών στο Αθλητικό και ιεθνές Αθλητικό ίκαιο. 12

13 9. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9(1). Έγκριση θέσεων στάθµευσης στο γκαράζ της Ν.Ο.Π.Ε.. 9(2). Έγκριση διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού µε κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκµίσθωση του Βιβλιοπωλείου της Φιλοσοφικής Σχολής στην Παν/πολη. 9(3). Έγκριση διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές για την εκµίσθωση του καταστήµατος φωτοαντιγράφων της Φιλοσοφικής Σχολής στην Παν/πολη. 9(4). Μίσθωση διαδρόµων του κολυµβητηρίου του Τ.Ε.Φ.Α.Α.Α. στο Αθλητικό Κέντρο άφνης. 9(5). Έγκριση δαπάνης ,50 για την καταβολή στο Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. αποζηµίωσης χρήσης των µισθωµένων γραφείων στο ακίνητο επί της οδού Ιπποκράτους 33, Αθήνα. 9(6). Άσκηση αγωγής κατά των κ.κ..μεντζελόπουλου και Π.Μεντζελόπουλου, εκµισθωτών των υπ'αριθµ. Β17 και Β16 αντίστοιχα γραφείων του ακινήτου επί της οδού Ιπποκράτους 33, µε αίτηµα τη µείωση του καταβαλλόµενου µισθώµατος. 9(7). Παραχώρηση διαµερίσµατος του ιδιόκτητου ακινήτου αµάρεως 68 στο Τµήµα Σλαβικών Σπουδών για εγκατάσταση Εργαστηρίου. 9(8). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού της Α' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής. 9(9). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού της Γραµµατείας του Τµήµατος Νοσηλευτικής. 9(10). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού της Εποπτείας του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. 9(11). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα ΙΙ του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. 9(12). Ορισµός υπολόγου µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα VI του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. 9(13). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, του µη αναλώσιµου υλικού της Α' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής. 9(14). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, του µη αναλώσιµου υλικού της Παιδιατρικής Κλινικής του Τµήµατος Νοσηλευτικής. 9(15). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, του µη αναλώσιµου υλικού της Παθολογικής Κλινικής του Τµήµατος Νοσηλευτικής. 9(16). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, του µη αναλώσιµου υλικού του Παιδιατρικού Ερευνητικού Εργαστηρίου του Τµήµατος Νοσηλευτικής. 13

14 9(17). Μερική τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε τον ορισµό τριµελούς επιτροπής για την καταστροφή µη αναλώσιµου υλικού της Γ' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής (ΠΓΝ Αττικόν). -Αλλαγή µέλους της επιτροπής. 9(18). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού, του Τοµέα Ιστορίας του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας. 9(19). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού του Μουσείου Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας. 9(20). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού της Βιβλιοθήκης του Π.Τ..Ε.. 9(21). Αποδοχή δωρεάς προς το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής. 9(22). Αποδοχή δωρεάς προς την Α' Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής. 9(23). Αποδοχή δωρεάς προς το Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας της Ιατρικής Σχολής. 9(24). Μεταφορά µη αναλώσιµου υλικού από τη Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική στο ΠΓΝ "Αττικόν", στη Β' Παθολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου. 14

15 10. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 10(1). Ορισµός επιστηµονικού υπεύθυνου και επόπτη του έργου για την πραγµατοποίηση εργασιών ολοκλήρωσης της αναδροµικής καταλογογράφησης τεκµηρίων των βιβλιοθηκών-σπουδαστηρίων του Τµήµατος Νοµικής, 5000 τεκµηρίων της βιβλιοθήκης του Τµήµατος ΠΕ, καθώς και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των ηλεκτρονικών εγγράφων του συστήµατος Horizon. Έγκριση δαπάνης για την ανωτέρω αιτία. 10(2). Πρόσληψη και ανανέωση συνεργασίας υπαλλήλων, για τις ανάγκες της Εφηµερίδας "Εδώ Πανεπιστήµιο - Το Καποδιστριακό". 10(3). Αποζηµίωση του προσωπικού της Τηλεδιοίκησης της Σ.Θ.Ε. που απασχολήθηκε τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των µηνών Οκτωβρίου και Νοεµβρίου (4). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας του Κτηρίου της Σχολής ΝΟΠΕ, το Σάββατο 11 εκεµβρίου (5). Αποδοχή δωρεάς προς την Α Καρδιολογική Κλινική και το Οµώνυµο Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής. 10(6). Αποδοχή δωρεάς προς την Α Καρδιολογική Κλινική και το Οµώνυµο Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής. 10(7). Αποδοχή δωρεάς προς το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής. 10(8). Αποδοχή δωρεάς προς το Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας της Ιατρικής Σχολής. 10(9). Αποδοχή δωρεάς προς τη Μονάδα "ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ" του Α' Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής. 10(10). Αποδοχή δωρεάς προς τη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής. 10(11). Αποδοχή δωρεάς προς την Β' Παθολογική Κλινική & Οµώνυµο Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής. 10(12). Αποδοχή δωρεάς προς τη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής. 10(13). Αποδοχή δωρεάς προς την Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία της Ιατρικής Σχολής. 10(14). Αποδοχή δωρεάς προς το Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής. 10(15). Αποδοχή δωρεάς προς τη Γ' Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής. 10(16). Αποδοχή δωρεάς προς την Παθολογική Φυσιολογία της Ιατρικής Σχολής. 10(17). Αποδοχή δωρεάς προς την Παθολογική Φυσιολογία της Ιατρικής Σχολής. 10(18). Αποδοχή δωρεάς προς την Παθολογική Φυσιολογία της Ιατρικής Σχολής. 15

16 10(19). Ορισµός επιστηµονικού υπευθύνου, αναπληρωτή, επιστηµονικού υπευθύνου και συντονιστικής επιτροπής της Πράξης " οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του ΕΚΠΑ". 10(20). Ορισµός επιτροπής για την υποστήριξη προγραµµάτων ιδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισµού. 10(21). Ανακοστολόγηση εξετάσεων που πραγµατοποιούνται στο Εργαστήριο Θεραπευτικής Εξατοµίκευσης (Αρεταίειο Νοσοκοµείο). Ο Πρύτανης Θεοδ. Ν. Πελεγρίνης 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 16-12-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 8-7-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 6-7-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ , 9763, 9710 και 9756.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ , 9763, 9710 και 9756. ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 22-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου της 24 ης -10-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 31-8-2015 ώρα 9 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτντωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 15 η ακαδημαϊκού έτους της 27ης Αυγούστου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 15 η ακαδημαϊκού έτους της 27ης Αυγούστου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 27-8-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 18/07/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 24ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/08/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 25ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 14 η ακαδημαϊκού έτους της 25ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 14 η ακαδημαϊκού έτους της 25ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 25-7-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-6-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου της 3 ης συνεδρίας ( ) της Συµπληρωµατικής Ηµερήσιας ιάταξης

Αποφάσεις της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου της 3 ης συνεδρίας ( ) της Συµπληρωµατικής Ηµερήσιας ιάταξης Αποφάσεις της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου της 3 ης συνεδρίας (25-11- 2010) της Συµπληρωµατικής Ηµερήσιας ιάταξης Θ έ µ α 1ο Τροποποίηση 4 η του προϋπολογισµού (Τακτικού, Ιδίας & Π..Ε.) οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 26/11/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. όροφος Κεντρικού Κτηρίου). αναπληρωματικό μέλος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. όροφος Κεντρικού Κτηρίου). αναπληρωματικό μέλος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 4-6-2015 ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτττωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2941

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2941 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2941 Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017, στις 9.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 24-11-2015 ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/10/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 4ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904 Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015, στις 4.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου στην

Διαβάστε περισσότερα

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 0BΑριθμ. Πρωτ.: 14647 Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 3BΠρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 5ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 της 5 ης Μαρτίου 2015 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 της 5 ης Μαρτίου 2015 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 5-3-2014 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 oς όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 17-7-2013 ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Η Μ Ε Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 26/01/2012 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ-T.K. 382.21 THΛ. 2421074555 & 2421074591 FAX 2421074618 Aριθμ. πρωτ.: 430 Bόλος 16 Δεκεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2896

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2896 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2896 Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, στις 8.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927 Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους της 19ης Ιανουαρίου 2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους της 19ης Ιανουαρίου 2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 19-1-2012 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο). - Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25/10/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 26-9-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 10ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου),

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστημιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 17-1-2017 ώρα 9.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς

Απόφαση. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 Τηλ. 210 368 9724/9744 Φαξ: 210 368 9700 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 32 η ακαδημαϊκού έτους της 25 ης Ιουνίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Συνεδρίαση 32 η ακαδημαϊκού έτους της 25 ης Ιουνίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 25-6-2014 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899 Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, στις 4.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 2610 367.375 Fax : 2610 367.126 Πάτρα 23/08/2017 e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO - 1024 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2898 Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014, στις 8.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. αναπληρωματικό μέλος. της 2"^ Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ. α) Καταγραφή μηχανημάτων, ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ, που χρησιμοποιεί η Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. αναπληρωματικό μέλος. της 2^ Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ. α) Καταγραφή μηχανημάτων, ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ, που χρησιμοποιεί η Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανετηζττημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 2-7-2015 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτγτωση

Διαβάστε περισσότερα

20 η ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

20 η ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αρ. πρωτ. 113600 20 η Πειραιάς 24-9-07 Προς τον ηµοτικό Σύµβουλο κ.. Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώµατος που θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 21-7-2015 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1"^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτττωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 9 η ακαδημαϊκού έτους της 22ας Μαρτίου 2012

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 9 η ακαδημαϊκού έτους της 22ας Μαρτίου 2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 22-3-2012 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο). - Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

2 3. Την καταστροφή των γραπτών των υποψηφίων για κατατακτήριες εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους ( ) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ2/121871

2 3. Την καταστροφή των γραπτών των υποψηφίων για κατατακτήριες εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους ( ) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ2/121871 Αποφάσεις της 8ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 24-5-2013 Θ έ μ α 1ο Συμμετοχή ή μη του Πανεπιστημίου, δια της ιδίας περιουσίας, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA BANK, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 12/05/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 17ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2903

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2903 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2903 Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015, στις 3.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται: α) η διακοπή των συνδροµών εφηµερίδων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 2610 367.375 Fax : 2610 367.126 Πάτρα 23/06/ e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO - 750 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 13/04/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 15ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11/02/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913 Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015, στις 8.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εδνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 18-3-2016 ώρα 9.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.:12828 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.Δ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια: Charles De Gaulle - Lille 3 Γαλλία και Brighton Αγγλία (πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων)

Πανεπιστήμια: Charles De Gaulle - Lille 3 Γαλλία και Brighton Αγγλία (πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 15-5-2014 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

Αριθμ. Πρωτ.: Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Π Ρ Υ Τ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα,( 210 772 1983, fax. 210 772

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. 1. Επικύρωση των υπ αρ. 21ου και 22ου πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά. Εγκρίνεται ομόφωνα κατά πλειοψηφία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. 1. Επικύρωση των υπ αρ. 21ου και 22ου πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά. Εγκρίνεται ομόφωνα κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Πληρ. e-mail: Καραολή και Δημητρίου 1 56 430 2313 302847 Ε. Τοπούζη etopouzi@pavlosmelas.gr Σταυρούπολη 19/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ειδικός Λογαριασμός Ιδρύθηκε το 1981 Είναι η υπηρεσία του πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνη για:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ Κατάλογος τμημάτων του ΕΚΠΑ τα οποία καταγράφουν έλλειψη διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν υποβάλει- (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Αναφορά Α/Α Τμήμα Ελλείψεων Προσωπικού (Ν/Ο)

Διαβάστε περισσότερα

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτντωση κωλύματος του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτντωση κωλύματος του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 12-4-2016 ώρα 9 π. μ. στην

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Aριθμ. Πρωτ.: 298 Bόλος 29 Δεκεμβρίου 2008 Προς τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου).

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καττοδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 31-8-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2902

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2902 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2902 Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, στις 4.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

syzefxis.gov.gr KOIN. (2017)»

syzefxis.gov.gr KOIN. (2017)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδ. : 85131 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες : Πατρός Αντώνιος Καραβόλια Χρύσα Ρόδος Παλαιολόγου Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. 1. Επικύρωση των υπ αρ. 38, 39/2013 και 1/2014 πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά. Εγκρίνεται ομόφωνα κατά πλειοψηφία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. 1. Επικύρωση των υπ αρ. 38, 39/2013 και 1/2014 πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά. Εγκρίνεται ομόφωνα κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Πληρ. e-mail Καραολή και Δημητρίου 1 56 430 2313 302847 Ε. Τοπούζη etopouzi@pavlosmelas.gr Σταυρούπολη 05/03/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 29-10-2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Πάτρα 18 Οκτωβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Πάτρα 18 Οκτωβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Πάτρα 18 Οκτωβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 45η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 16/03/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 13ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 31-7-17 Αρ. Πρωτ.: ΤΥ/2947/Φ. 31-17 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών Η/Μ δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 303η Συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΑΠ, που θα γίνει στα γραφεία του ΕΑΠ, τη Δευτέρα 13/06/2016 και ώρα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 303η Συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΑΠ, που θα γίνει στα γραφεία του ΕΑΠ, τη Δευτέρα 13/06/2016 και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 2610 367.375 Fax : 2610 367.126 Πάτρα 10/06/2016 e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO-636 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 2/6/2017 Αρ. Πρωτ.: ΤΥ/1891 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2916

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2916 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2916 Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015, στις 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 35 η ακαδημαϊκού έτους της 31 ης Ιουλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνεδρίαση 35 η ακαδημαϊκού έτους της 31 ης Ιουλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 31-7-2014 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Φράγκων 6-8 Ταχ. Κωδ.: 546 26 Τηλ.: 2310 508800 Fax: 2310 508787 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου Ορθή επανάληψη ως προς το θέμα

Αριθμ. Πρωτ.: Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου Ορθή επανάληψη ως προς το θέμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ.: 25380 Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 11 η /2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 22 Ιουνίου 2016 [Αποφάσεις: ]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 11 η /2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 22 Ιουνίου 2016 [Αποφάσεις: ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 11 η /2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 22 Ιουνίου 2016 [Αποφάσεις: 167-195] ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ-ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 15/09/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 21/06/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 22ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 8/12/ 2011 Αριθµός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α: http://www.uop.gr Α Α:ΨΓΧΠ469Β7 -ΕΦΖ Τρίπολη 02/12/2015 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 312η Συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΑΠ, που θα γίνει στα γραφεία του ΕΑΠ, την Τρίτη 27/09/2016 και ώρα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 312η Συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΑΠ, που θα γίνει στα γραφεία του ΕΑΠ, την Τρίτη 27/09/2016 και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 2610 67.75 Fax : 2610 67.126 Πάτρα 2/09/2016 e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO-1040 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµία : 28/12/2012 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ: 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταχ. /νση: 3 ο χλµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: , (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: ,  (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: 210-8203911, http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 62/2009 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 14-9-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1024 Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 25 η ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 της 30 ης Απριλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρίαση 25 η ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 της 30 ης Απριλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 30-4-2014 ώρα 12 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 20-3-2014

Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 20-3-2014 Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 20-3-2014 Θ έ μ α 1o Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού: α) της Α Παιδιατρικής Κλινικής, β) της Β Κλινικής Αναισθησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 15 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 11 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 15 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 11 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 15 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 11 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ: κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών φύλαξης των κτηρίων του ΕΚΠΑ στο

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών φύλαξης των κτηρίων του ΕΚΠΑ στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΒνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Μ. Τετάρτη 27-4-2016 ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα