ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Παν/µίου Αθηνών. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 2083/92 σας καλούµε στην 7η Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συµβουλίου ακαδ. έτους της και ώρα 12:30µµ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου µε τα ακόλουθα θέµατα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 1

2 2. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 2(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 2

3 3. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3(1). Κατανοµή πιστώσεων του Π.. 407/80 και του άρθρου 18 του Ν. 1268/82. 3(2). Μεταφορά µιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Ε. Ι.Π. από τις υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύµατος στο Τµήµα Βιολογίας, για την πραγµατοποίηση της µετάταξης της κας Κλαυδίας Γεµεντζή. 3(3). Έγγραφο της υπαλλήλου της Γραµµατείας της Ιατρικής Σχολής, κας Αλκ. Καλαντζή, σχετικό µε την απαλλαγή της από τα καθήκοντα Γραµµατέως της Επιτροπής ιενέργειας Ε Ε που ορίστηκε µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου για την άσκηση ή µη πειθαρχικής διώξης κατά του αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Γεώργιου Μπάµπη. 3(4). Σχετικά µε την εξακολούθηση της άσκησης καθηκόντων του Προϊσταµένου του Τµήµατος Παρακολούθησης Ασθενών και Αρχείου του Αρεταιείου Νοσοκοµείου, κ. Χ. Κοφινά. 3(5). Ορισµός νέου Επόπτη και αναπληρωτή Επόπτη των Εγκαταστάσεων του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 3

4 4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 4(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 4

5 5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5(1). Αποδοχή της υπ' αρθµ. 8434/10 δικαστικής απόφασης του.π.α επί υποθέσεως Ουίλλιαµ Σουλτς κλπ,(οικογενειακό επίδοµα). 5(2). Αποδοχή της υπ'αριθµ /10 δικαστικής απόφασης του.π.α. επί υποθέσεως Άννας Στογιάννου (οικογενειακό επίδοµα). 5(3). Αποδοχή της υπ' αριθµ /09 απόφασης του ΠΑ, επί υποθέσεως Κυριαζάκου Βασιλικής κλπ (οικογενειακό επίδοµα). 5(4). Αποδοχή της µε αριθµ. 8433/2010 απόφασης του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (15ο Τµήµα), µε την οποία απορρίφθηκε η έφεση του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά του Νικολάου εµερτζή (οικ. επίδοµα). 5(5). Σύσταση Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των Πανεπιστηµιακών κτηρίων. 5(6). Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρού αζώτου, ηλίου και διοξειδίου του άνθρακα για τις ανάγκες του Τµήµατος Φαρµακευτικής, προϋπολογισµού ,00 - Σύσταση Επιτροπής ιενέργειας (υπευθ. καθ. Α. Σκαλτσούνης). 5(7). Έγκριση δαπάνης ποσού ,00 για την προµήθεια στηθοσκοπίων για τις ανάγκες των φοιτητών του 7ου και 8ου εξαµήνου της Ιατρικής Σχολής, για το ακαδ. έτος (8). Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή Βιβλιοθηκονόµων στο 20ό Συνεδρίο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών µε θέµα "Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και η Οικονοµική Κρίση: Στρατηγικές Επιβίωσης", που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 14 και 15 Νοεµβρίου 2011(κόστος ανά σύνεδρο: 400,00 ). 5(9). Αίτηµα του καθηγητή του Τµ. Θεολογίας Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόµου, σχετικό µε την έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τµήµατος, από το Τµήµα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, προϋπολογισµού ,00. 5(10). Αίτηµα του κ. Ιωάννη Μαλατάντη σχετικό µε την έγκριση συν. δαπάνης ποσού ,30 µε ΦΠΑ, για την πληρωµή των οφειλοµένων της Φιλοσοφικής και της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού των ετών (11). Έγκριση συνολικής δαπάνης 3.953,22 για την αποζηµίωση του ικαστικού Επιµελητή κ. Γεώργιου Τσιάρα. 5(12). Έγκριση δαπάνης ποσού 7.785,90 για την κάλυψη του κόστους επισκευής του έγχρωµου υπερηχοτοµογράφου της Γ' Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής. 5

6 5(13). Αίτηµα της κας Αφροδίτης Βάσσου, διοικ. υπαλλήλου του ΕΚΠΑ, σχετικό µε την έγκριση δαπάνης ποσού 431,00 για τη συµµετοχή της σε επιδοτούµενο πρόγραµµα κατάρτισης και πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων στον Τοµέα της Πληροφορικής και της ιοίκησης. 5(14). Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.200,00 για την πρακτική άσκηση ενός σπουδαστή ΤΕΙ, για το χειµερινό εξάµηνο Παν/κού έτους (15). Έγκριση δαπάνης ποσού 1.624,36 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την πρόσβαση του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. 5(16). Αίτηµα του Προέδρου του Τµήµατος Νοσηλευτικής, καθηγητή κ. Γερ. Μπονάτσου, σχετικό µε την προµήθεια 220 στηθοσκοπίων για τις ανάγκες των φοιτητών του 3ου έτους του Τµήµατος Νοσηλευτικής. 5(17). Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 2.525,για την κάλυψη εξόδων µετάβασης, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης δύο καθηγητών, στο πλαίσιο ιακρατικού Ελληνογαλλικού ΠΜΣ ''Εξειδικευµένο δηµόσιο δίκαιο'', για το παν/κό έτος ( πίστωση ΠΜΣ (03.72) ). 5(18). Χορήγηση επιδόµατος τετραπληγίας-παραπληγίας στην κα Ολυµπία Παπακωνσταντίνου, επίκ. καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής, για τα δύο τέκνα της. 5(19). Καταβολή αποζηµίωσης στον κ. ηµήτριο Νταλή, πρώην υπάλληλο µε σχέση εργασίας Ι.. Αορίστου Χρόνου, λόγω συνταξιοδότησής του. 6

7 6. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ 6(1). Σχετικά µε χρεόγραφα του Κληροδοτήµατος Ι. Κοντολέοντος. 7

8 7. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7(1). Έγκριση ολοκλήρωση παραλαβής του έργου "Ανέγερση συγκροτήµατος κτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής" και επιστροφής εγγυητικών επιστολών. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(2). Έγκριση συµφωνητικού σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ" για την εκτέλεση του έργου ολοκλήρωσης αµφιθεάτρου Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΜ έργου 3934). (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(3). Έγκριση µελέτης του έργου κατασκευής οικίσκου ασφαλείας στη Νέα Πύλη στην Πανεπιστηµιούπολη, προϋπολογισµού ,01 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου και έγκριση της σχετικής δαπάνης - Έγκριση Επιτροπής ιαγωνισµού και Επιτροπής Παραλαβής (ΑΜ έργου 10091). 7(4). Έγκριση µελέτης του έργου εκτέλεσης πρόσθετων οικοδοµικών εργασιών στο κτήριο της Βιβλιοθήκης της Σ.Θ.Ε, προϋπολογισµού ,19 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (Α.Μ 10075). 7(5). Έγκριση µελέτης του έργου εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης και αναβάθµισης αίθουσας Μικροσκοπίων και ανακαίνισης αίθουσας υπογείου στο Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής στην Ιατρική Σχολή, προϋπολογισµού ,11 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (Α.Μ 10074). 7(6). Έγκριση µελέτης του έργου ενεργειακής αναβάθµισης του κτηρίου του Χωρεµείου Ερευνητικού Εργαστηρίου, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου- Έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του εν λόγω έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.- Ορισµός Επιτροπής ιαγωνισµού (Α.Μ 10085). 7(7). Έγκριση 1ου και Τελικού Α.Π.Ε του έργου εκτέλεσης επειγουσών εργασιών στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, εργολαβίας ''ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε'', συνολικής δαπάνης ποσού ,06 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου ποσού ,01, δηλαδή µε αύξηση κατά 1.172,05 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ- Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ- Έγκριση δαπάνης (Α.Μ έργου 3613). 7(8). Έγκριση 1ου και Τελικού Α.Π.Ε του έργου ολοκλήρωσης της επισκευής και διαρρύθµισης του κτηρίου του Παλαιού Χηµείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών, εργολαβίας ''ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.'', συνολικής δαπάνης ποσού ,65 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου ποσού ,21, δηλαδή µε µείωση κατά ,56 - Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Α.Μ έργου 3773). 8

9 7(9). Έγκριση 2ου και Τελικού Α.Π.Ε του έργου εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης δαπέδων για την επικάλυψη αµιαντούχων πλακιδίων σε κτήρια της Πανεπιστηµιούπολης, εργολαβίας ''ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ'', συνολικής δαπάνης ποσού ,85 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε του έργου ποσού ,10, δηλαδή µε αύξηση κατά 231,75, λόγω αύξησης του ΦΠΑ- Έγκριση δαπάνης (Α.Μ έργου 3695). 7(10). Έγκριση 2ου και Τελικού Α.Π.Ε του έργου επισκευής και συµπλήρωσης των οικοδοµικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στο Κέντρο, εργολαβίας κ. Σαββίδη Αθανασίου, συνολικής δαπάνης ποσού ,94 - Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 30 ηµερολογιακές ηµέρες (Α.Μ έργου 3730). 7(11). Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου συντήρησης, επισκευής, συµπλήρωσης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, εργολαβίας κ. Γ. Τσάκγα, συνολικής δαπάνης ποσού ,60 µε ΦΠΑ έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου ποσού ,60 µε ΦΠΑ δηλαδή µε αύξηση κατά ,00 µε ΦΠΑ - Έγκριση σύναψης 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης - Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ - Έγκριση δαπάνης (ΑΜ 3956) (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(12). Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Παροχής Υπηρεσίας (ΑΠΠΥ) των εργασιών συντηρήσεων, επισκευών και επεµβάσεων στις εγκαταστάσεις κλιµατισµού των πανεπιστηµιακών κτηρίων, για ένα έτος, εργολαβίας "ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ ΑΘ. ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", συνολικής δαπάνης ποσού ,31, δηλαδή ίσης µε την εγκεκριµένη δαπάνης του 1ου ΑΠΠΥ του έργου - Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ (ΑΜ έργου 3606). (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(13). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου αντικατάστασης εξωτερικών κουφωµάτων και ανακαίνισης χρωµατισµών όψεων του κτηρίου Περιγραφικής Ανατοµικής και Ιστολογίας - Εµβρυολογίας στου Γουδή, εργολαβίας "Π. ΣΑΪΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.", προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και τελικής δαπάνης ,86 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ΑΜ έργου 3162). (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 7(14). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου λειτουργίας, επισκευής, συντήρησης και συµπλήρωσης των εγκαταστάσεων θέρµανσης-κλιµατισµού των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στου Γουδή, κοινοπραξίας ''ΑΝΤ. ΑΝ ΡΕΟΛΑΣ - ΓΕΩΡ, ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ'', προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και τελικής δαπάνης ,33 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (Α.Μ έργου 3103). 9

10 7(15). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου επισκευής και συµπλήρωσης των οικοδοµικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στο ΤΕΦΑΑ για τα έτη , εργολαβίας ''ΑΝΩ ΟΜΗ ΑΤΕΒΕ'', προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και τελικής δαπάνης ,47 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (Α.Μ έργου 2203). 7(16). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ενίσχυσης φέροντος οργανισµού και εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών από σεισµούς στο κτήριο του Μαρασλείου ιδασκαλείου ηµοτικής Εκπαίδευσης (Μ Ε), κοινοπραξίας "ΕΝΕΡΚΑ Α.Ε. - ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.", προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και τελικής δαπάνης ,03 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (Α.Μ. έργου 1953) 7(17). Έγκριση εκ των υστέρων χορήγησης παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου ανακαίνισης, επέκταση και επισκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων των πανεπιστηµιακών κτηρίων στου Γουδή και στο Κέντρο, εργολαβίας "ΑΝΑΡΚΟΝ Α.Ε.". (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου της ) 10

11 8. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 8(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 11

12 9. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9(1). Αίτηµα του καθηγητή του Τµήµατος Χηµείας Κ. ηµόπουλου, σχετικό µε τη έγκριση της εκ περιτροπής στάθµευσης τριών (3) αυτοκινήτων του στο γκαράζ του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστηµών, επί της οδού Σίνα 3. 9(2). Έγκριση διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού, µε κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκµίσθωση του καταστήµατος φωτοαντιγράφων της Σχολής Θετικών Επιστηµών. Ματαίωση του διενεργηθέντος την 28/5/2009 δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού. 9(3). Συνέχιση ή µη της µίσθωσης του 3ου ορόφου επί της οδού Πεσµαζόγλου 8, ιδιοκτησίας ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ. 9(4). Πόρισµα της Επιτροπής διενέργειας Ε Ε, που διενεργήθηκε µε την από 12/11/2007 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, για την κλοπή µη αναλώσιµου υλικού στο Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστηµών. 9(5). Ορισµός υπολόγου µη αναλώσιµου υλικού του Εργαστηρίου Φυσικοχηµείας του Τµήµατος Χηµείας. 9(6). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Ιστορίας και Θεωρίας του ικαίου του Τµήµατος Νοµικής. 9(7). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη ενός υγρού κλιβάνου αποστείρωσης (RAYPA), από το κτηµατολόγιο της Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής. 9(8). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού του Μουσείου Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α.. 9(9). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού του ιδασκαλείου Νηπιαγωγών Αθηνών. 9(10). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή του µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας του Τµήµατος Ε.Μ.Μ.Ε. 9(11). Αποδοχή δωρεάς τεσσάρων αναµνηστικών τεµαχίων σε πλέξικλας και 100 τεµαχίων "σήµατα πέτου τετράγωνα", από την εταιρεία Boehringer Ingelheim Hellas αξίας 222 πλέον ΦΠΑ, πρός το Εργ/ριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής. 9(12). Αποδοχή δωρεάς µιας σχισµοειδούς λυχνίας η οποία αποτελεί µέρος του Argon Laser Beta της Zeiss, αξίας ,00 πλέον ΦΠΑ, πρός τη Β' Οφθαλµολογική Κλινική του ΠΓΝ ''ΑΤΤΙΚΟΝ''. 12

13 10. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 10(1). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Τηλεδιοίκησης της ΣΘΕ (Σαββατοκύριακα και Αργίες), κατά τους µήνες Μαϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριου του (2). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του υπαλλήλου του Τµ.Νοµικής κ. ηµητρίου Σέρβου (νυχτερινή απασχόληση). 10(3). Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, κατά τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή στα Φοιτητικά Αναγνωστήρια της Παν/κής Λέσχης. 10(4). ιαχείριση εσόδων του Εργ/ρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τµήµατος ΕΜΜΕ. 10(5). ιαχείριση εσόδων από την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων που πραγµατοποιούνται στο Κέντρο Υπέρτασης της Γ' Παν/κής Παθολογικής Κλινικής. 10(6). Αίτηµα του /ντή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής καθηγητή κ. Αθανάσιου Ζ. Τσακρή, για την κοστολόγηση των µικροβιολογικών εξετάσεων του εν λόγω Εργαστηρίου. 13

14 11. ΘΕΜΑΤΑΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 11(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 14

15 12. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ 12(1). Έγκριση δαπάνης ποσού 2.500,00, για την εκτύπωση Τιµητικού Τόµου του οµότιµου καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Γ. Λεοντσίνη. 12(2). Έγκριση δαπάνης ποσού 66,00 για την εκτύπωση της προκαταρκτικής έκθεσης για το "Archaeological and Historical Research in the Kurdistan Region of Iraq" (αρχαιολογική έρευνα του Τοµέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης στο Ιρακ), από το Τµήµα Τυπογραφείου του Ε.Κ.Π.Α.. 12(3). Έγκριση δαπάνης ποσού 820,00 για την εκτύπωση, 150 αντιτύπων, πρακτικών ανθρωπολογικού συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε το εκέµβριο του 2009 µε θέµα "Τη ζωή και το έργο του Κάρολου αρβίνου" (Υπεύθυνος: /ντής Ανθρωπολογικού Μουσείου, αναπλ. καθηγητής κ. Θ. Πίτσιος). 12(4). Έγκριση εκτύπωσης 100 αντιτύπων, επιστηµονικής µονογραφίας, µε τίτλο "ΑΛΑΣΑΡΝΑ ΙΙ. Λίθινα αγγεία, χειρόµυλοι και άλλα τέχνεργα από το Ιερό του Απόλλωνα και τον Παλαιοχριστιανικό Οικισµό στην Καρδάµαινα (αρ. Αλάσαρνα) της Κω". Ο Πρύτανης Θεοδ. Ν. Πελεγρίνης 15

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11/02/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 15/09/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/08/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 25ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται: α) η διακοπή των συνδροµών εφηµερίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 16-12-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010 2. Θέµατα της Πανεπιστηµιακής Λέσχης 2(1) Επιχορήγηση της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, για το οικονοµικό έτος 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται η έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.266,50

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 17-7-2013 ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Η Μ Ε Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-6-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 25 η ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 της 30 ης Απριλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρίαση 25 η ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 της 30 ης Απριλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 30-4-2014 ώρα 12 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010 3. Θέµατα της ιεύθυνσης ιοικητικού 3(1) Μετακίνηση της κας Σοφίας Μαϊκίδου από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 Αθήνα 210-772 1807, 4437, 1095 Fax 210-772.1988 Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ α) Πρύτανης Σ. Ε. Σιμόπουλος β)

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ-T.K. 382.21 THΛ. 2421074555 & 2421074591 FAX 2421074618 Aριθμ. πρωτ.: 430 Bόλος 16 Δεκεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Α1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ. Νικιτιάδη, σχετικά με αίτημα για την

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ / 01.03.2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010)

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Α1. Ανακοινώνεται το Ψήφισμα της 65 ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο κέντρο της Αθήνας και των κτηρίων του Τ.Ε.Φ.Α.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 2 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) συστάθηκε με το Ν.Δ. 87/1973. Έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 9 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Aριθμ. Πρωτ.: 304 Bόλος 19 Φεβρουαρίου 2009 Προς τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α 4o Αναπροσαρμογή νοσηλίων για κλινικές πράξεις που παρέχονται από τη Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Θ έ μ α 4o Αναπροσαρμογή νοσηλίων για κλινικές πράξεις που παρέχονται από τη Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής. Αποφάσεις της 15ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 30-8-2012 Θ έ μ α 1ο Ορισμός Προέδρων των Τμημάτων: α) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, β) Μαθηματικών και γ) Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011)

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) 2.1.1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την από 16/12/2011 εισήγηση του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ε ΕΧΥ, στη συνεχή προσπάθεια της να παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στα καθηµερινά προβλήµατα των ήµων, αναλαµβάνει µέσω της εξειδικευµένης

Διαβάστε περισσότερα