ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ

2 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΡΓΥΡ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη με ένα παιδί ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Δοϊράνης 28, Πάτρα. Τηλέφωνα: , Fax: ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Γυμνασιακές σπουδές στην Αθήνα. Απολυτήριο με το βαθμό Άριστα. 1966: Εισαγωγή στο Τμήμα Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από εξετάσεις και με υποτροφία (2η στη σειρά εισαγωγής) (Μάρτιος): Πτυχίο με το βαθμό Λίαν καλώς : Άμισθη βοηθός στο Εργαστήριο Βοτανικής του Παν/μιου Αθηνών, όπου συμμετείχα στην άσκηση των φοιτητών και στην ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου. 1973: Ερευνήτρια στο Τμήμα Βοτανικής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Π. Κριτόπουλου, καθώς επίσης σε ιδιωτική εταιρεία κατασκευής εποπτικών μέσων για σχολεία (μόνιμα παρασκευάσματα μικροσκοπίου) (Ιανουάριος) έως 1978 (Φεβρουάριος): Παραμονή στο Κίελο Γερμανίας, όπου παρακολούθησα μεταπτυχιακά μαθήματα στο Βιολογικό Τμήμα του εκεί Πανεπιστημίου. Στό διάστημα εργάστηκα ως έμμισθη βοηθός ερευνητικού προγράμματος του Γεωλογικού Τμήματος του Παν/μίου Κιέλου (αναλύσεις δειγμάτων στο μικροσκόπιο και επεξεργασία στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) : Παραμονή στην Αθήνα, όπου εργάστηκα ως μεταφράστρια Γερμανικών σε διάφορους εκδοτικούς οίκους (Νοέμβριος) έως 1992 (Μάιος): Διορισμός σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στο Εργαστήριο Βοτανικής του Παν/μίου Πατρών. Εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή ( ) υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Δ. Φοίτου και παράλληλα ασχολήθηκα με την Εργαστηριακή 2

3 άσκηση των φοιτητών του Βιολογικού και του Φαρμακευτικού Τμήματος, σε μαθήματα της αρμοδιότητας του Εργαστηρίου Βοτανικής. 1991: Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος με το βαθμό "Άριστα". Την τριμελή μου συμβουλευτική επιτροπή, που είχε ορισθεί το 1985, αποτελούσαν ο Καθηγητής κ. Δ. Φοίτος, η Επίκ. Καθηγήτρια κ. Π. Αρτελάρη και ο Αν. Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών κ. Α. Γιαννίτσαρος, στην δε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, συμμετείχαν επίσης η Αν. Καθηγήτρια κ. Γ. Καμάρη και ο Αν. Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. 1992: Ένταξη μετά από κρίση σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του λέκτορα. 2006: Ένταξη μετά από κρίση σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μελέτη χλωρίδας και βλάστησης νησιών και ορεινών συγκροτημάτων, καθώς επίσης υγροτοπικών οικοσυστημάτων και γενικότερα βιοτόπων του ελληνικού χώρου με σύγχρονες μεθόδους περιγραφής και ανάλυσης φυτοκοινωνιολογικών δεδομένων (Προγράμματα DECORANA, TWINSPAN, DCA, CANOCO κ.λπ.). Κυτταρολογία φυτών, Δυναμική της Βλάστησης, Φυτογεωγραφία και Οικολογία σημαντικών γενών της ελληνικής χλωρίδας. Οικολογική αξιολόγηση και διαχείριση Φυσικών Περιοχών και Προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Φύση Βιοποικιλότητα και Βιοπαρακολούθηση οικοσυστημάτων με τη χρήση Γ.Σ.Π (GIS), καθώς επίσης Χαρτογράφηση και Φωτοερμηνεία τύπων οικοτόπων και βλάστησης (σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/43 και το Πρόγραμμα Natura 2000). Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πραγματοποίηση πολλών επιστημονικών εκδρομών σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη συλλογή βοτανικού υλικού τόσο για ερευνητικές δραστηριότητες, όσο και για τον εμπλουτισμό του Βοτανικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Πατρών. 3

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προπτυχιακά μαθήματα Σε συνδιδασκαλία: : οι εργαστηριακές ασκήσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Ι και ΙΙ για τους Βετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας : οι εργαστηριακές ασκήσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι και ΙΙ για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής : οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας : 1) οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας. 2) οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι για τους Βετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας :οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ για τους Βετείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής : 1) οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Ι για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας. 2) οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ για τους Βετείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής : οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας : το υποχρεωτικό μάθημα ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ, καθώς επίσης και οι εργαστηριακές ασκήσεις του ιδίου μαθήματος, για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας : το υποχρεωτικό μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ, καθώς επίσης και οι εργαστηριακές ασκήσεις του ιδίου μαθήματος, για τους Γτείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής : το κατ επιλογήν μάθημα ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, για τους Δετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας : το κατ επιλογήν μάθημα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, καθώς επίσης και οι εργαστηριακές ασκήσεις του ιδίου μαθήματος, για τους Δετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας. 4

5 Μεταπτυχιακά μαθήματα Α. Τμήμα Βιολογίας Παν/μίου Πατρών (σε συνδιδασκαλία): : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ για την κατεύθυνση «Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» (συνδιδασκαλία) : ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ για την κατεύθυνση «Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» : ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ 1 για την κατεύθυνση «Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» : ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΛΩΡΙΔΑΣ για την κατεύθυνση «Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» : 1) ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ για την κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Βιολογία και Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων». 2) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για την κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Βιολογία και Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων». 3) ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΛΩΡΙΔΑΣ για την κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Βιολογία και Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων» : 1) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ για την κατεύθυνση «Οικολογία- Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος». 2) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ για την κατεύθυνση «Οικολογία- Διαχείριση Χερσαίων και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» : 3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την κατεύθυνση «Οικολογία- Διαχείριση Χερσαίων και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος». 4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για την κατεύθυνση «Οικολογία- Διαχείριση Χερσαίων και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος». Β. Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική διαχείριση προστατευομένων περιοχών» του Παν/μίου Δ Ελλάδος : ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΧΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (συνδιδασκαλία). 5

6 Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Ως επιβλέπουσα 1. Σαρρής Δημήτριος: «Συγκριτική οικολογική διερεύνηση των υγροτόπων γλυκού και υφάλμυρου νερού στην παράκτια περιοχή του όρους Βαράσοβα (νομός Αιτωλοακαρνανίας). Πάτρα, Αναστασίου Ειρήνη: «Επιπτώσεις των Ανθρωπογενών Επεμβάσεων στη Χλωρίδα και Βλάστηση της περιοχής εκβολής του ποταμού Πείρου (Δ. Αχαΐα) - Προτάσεις διαχείρισης». Πάτρα, Κουγιουμουτζής Κωνσταντίνος: «Οικολογική αξιολόγηση της χλωρίδας και βλάστησης της νήσου Τριζόνια». Πάτρα, Κυριακοπούλου Νίκη: «Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων της περιοχής Δέλτα Εύηνου όρους Βαράσοβα με τη χρήση των Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών Ως Επιστημονική σύμβουλος στο Τμήμα Μεταφραστών - Διερμηνέων του Ιονίου Πανεπιστημίου.. 5. Χριστοφιλοπούλου Μαρία: «Γερμανοελληνικό γλωσσάριο Κυτταρολογίας και Ιστολογίας στη Βοτανική». Κέρκυρα, 1994 Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας: Κουλούρη Π. (1996), Μπαρέκα Ε. (1998), Καϊμάς Δ. (1999), Απλαδά Ε. (2000), Κριεμάδη Ε. (2001), Καπασά Μ. (2001), Καράγιαννη Π. (2003), Χιονίδου Ε. (2004), Μανωλάκη Π. (2004), Παπαμίχος Ε. (2004), Κοτετέ Μ. (2006), Στασινοπούλου Π. (2007), Βούρκα Α. (2008), Σκλαβενίτη Α. (2009), Γκιουμέ Ι. (2010), Σαμαροπούλου Σ. (2010), Τσιώλη Σ. (2011), Κουτρούμπα Κ. (2011), Ποταμιάνου Μ. (2011), Ζαραφωνίτη Γ. (2012). Επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης Ως επιβλέπουσα 1. Μποζίκα Παρασκευή: «Συγκριτική μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης των λιμνών της Ηπείρου, Λιμνοπούλα Παραμυθιάς και Τούμπα Ιωαννίνων. Οικολογική αξιολόγηση». Πάτρα, Καλαντζή Σταυριανή: «Οικολογική αξιολόγηση των παρακτίων υγροτόπων του μυχού του Αργολικού κόλπου. Προτάσεις Διαχείρισης». Πάτρα, Ντζούφρα Παρασκευή: «Οικολογική αξιολόγηση της παρόχθιας βλάστησης του κάτω ρού του ποταμού Αχελώου. Προστασία και Διαχείριση». Πάτρα,

7 4. Καρπή Αθηνά-Αικατερίνη: «Οικολογική αξιολόγηση συστάδων Pinus halepensis σε περιοχές της Αττικής». Πάτρα, Κουγιουμουτζής Κωνσταντίνος: «Μελέτη της δυναμικής της χλωρίδας και βλάστησης των Μεθάνων». Πάτρα, Στότη Παναγιώτα: «Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση) στη μελέτη της οικολογικής διαδοχής καμένων οικοσυστημάτων του Νομού Ηλείας». Πάτρα, Δίγκα Αικατερίνη: Αξιολόγηση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της κατασκευής του φράγματος των ποταμών Πείρου-Παραπείρου στο Νομό Αχαΐας και εκτίμηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων από τη μελέτη των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον. Πάτρα, Καλησπέρη Αγγελική: Συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διαχείριση Φυσικών Περιοχών. Πάτρα, Κυριακοπούλου Νίκη: Οικολογική αξιολόγηση εκβολικών οικοσυστημάτων στον Πατραϊκό κόλπο με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Πάτρα, Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής των φοιτητών: Λαμπάδα Σ. (2000), Μπαρέκα Ε. (2001), Μιχαήλ Χ. (2001, Διατμηματικό ΜΠΣ), Τσιότσιου Β. (2001), Παναγιωτοπούλου Γ. (2002, Συνεπιβλέπουσα), Απλαδά Ε. (2003, Συνεπιβλέπουσα), Σουγλέρη Α. (2003, Διατμηματικό ΜΠΣ, Συνεπιβλέπουσα), Παπαπανάγου Ε. (2004 Διατμηματικό ΜΠΣ, Συνεπιβλέπουσα), Καράγιαννη Π. (2005, Συνεπιβλέπουσα), Ανδριόπουλος Γ. (2005, Διατμηματικό ΜΠΣ, Συνεπιβλέπουσα), Γιαννακόπουλος Ν. (2006, Διατμηματικό ΜΠΣ, Συνεπιβλέπουσα), Αρβανιτάκη Ι. (2006, Διαπανεπιστημιακό ΜΠΣ, Συνεπιβλέπουσα), Μπέκα Ε. (2007, Διαπανεπιστημιακό ΜΠΣ), Απτόγλου Ι. (2007, Διατμηματικό ΜΠΣ), Καλπακίδης Δ. (2007, Διαπανεπιστημιακό ΜΠΣ), Καραμανλής Β. (2008, Διατμηματικό ΜΠΣ), Κόκκορης Ι. (2008, Συνεπιβλέπουσα), Κωστάρα Α. (2009), Παπά Δ. (2009), Ανδρουτσοπούλου Α. (2010, Συνεπιβλέπουσα), Κασβίκης Ι. (2011, Διατμηματικό ΜΠΣ), Γεωργιάδης Γ. (2011, Διατμηματικό ΜΠΣ), Γεωργακοπούλου Α. (2012), Παπακωνσταντίνου Μ. (2013), Σαμαροπούλου Σ. (Σε εξέλιξη). 7

8 Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών Ως επιβλέπουσα 1. Κόκκορης Ιωάννης: «Μελέτη της χλωρίδας και της βλάστησης του Παναχαϊκού όρους. Οικολογική διερεύνηση - Προτάσεις Διαχείρισης». Σε εξέλιξη. 2. Κουγιουμουτζής Κωνσταντίνος: «Μελέτη προτύπων βιοποικιλότητας και φυτογεωγραφικών σχέσεων νησιών ενδιαιτημάτων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων». Σε εξέλιξη. Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 1. Παπαπανάγου Ειρήνη: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αξιολόγησή του στην ευαισθητοποίηση αλλαγή στάσεων σε διάφορες κοινωνικές εκπαιδευτικές ομάδες.». (Διατμηματικό ΜΠΣ). Πάτρα, Συνεπιβλέπουσα. 2. Βίτσου-Λαμπράκη Αγγελική: «Κατανομή των φυτικών ειδών σε υγροτόπους της Δυτικής Ελλάδος σε σχέση με τις οικολογικές παραμέτρους του υδάτινου περιβάλλοντος και χρήση αυτών ως δεικτών». Πάτρα, Συνεπιβλέπουσα. 3. Τσιότσιου Βασιλική: «Δέντρα και θάμνοι των αστικών βιοτόπων. Έρευνες στην πόλη των Πατρών». Πάτρα, Καράγιαννη Παναγιώτα: «Οικολογία των τύπων οικοτόπων και της βλάστησης της πρώην λίμνης Μουριάς». Πάτρα, Συνεπιβλέπουσα. 5. Σπανού Σοφία: «Οικολογική αξιολόγηση και Δημιουργία Πρότυπου προγράμματος βιοπαρακολούθησης στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών». Πάτρα, Συνεπιβλέπουσα. 6. Απλαδά Ειρήνη: «Οικολογική αξιολόγηση και Διαχείριση του όρους Γκιώνα». Πάτρα, Συνεπιβλέπουσα. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Διδακτορική διατριβή ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 1991: Βιοσυστηματική μελέτη του γένους Viola sect. Viola (Violaceae) στην Ελλάδα. Διδακτορική διατριβή, 336 σελ. Παν/μιο Πατρών Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία 1. ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 1983: Κυτταροταξινομική συμβολή στη γνώση του γένους Viola (Violaceae) στην Ελλάδα. Ι. - Botanika Chronika 3(1-2):

9 2. TINIAKOU, A. 1991a: Cytogeographical studies on some species of Viola sect. Viola (Violaceae) from Greece.- Willdenowia 20: TINIAKOU, A. 1991b: Viola dirphya (Violaceae), a new species from Evvia island, Greece. - Candollea 46: TINIAKOU, A. 1991c: On some Viola species (sectio Viola) from Greece. - Botanika Chronika 10: TINIAKOU, A. 1992: Reports In: G. Kamari, F. Felber & F. Garbari (eds.), "Mediterranean chromosome number reports 2". - Flora Mediterranea 2: TINIAKOU, A. 1996: Reports In: G. Kamari, F. Felber & F. Garbari (eds.), "Mediterranean chromosome number reports 6". - Flora Mediterranea 6: TINIAKOU, A. 1996: Viola jordanii. - Botanika Chronika 12: LIVANIOU-TINIAKOU, A. 1997: Moehringia. In: Strid A. & Tan K. (eds). - Flora Hellenica 1: Maps Koenigstein. 9. LIVANIOU-TINIAKOU, A. 1997: Gypsophila L. In: Strid A. & Tan K. (eds) - Flora Hellenica 1: Maps Koenigstein. 10. TINIAKOS, L. & TINIAKOU, A. 1997: Geomorphological processes and environmental considerations in the Navarino Bay area, SW Peloponnisos, Greece. - In: Marinos, P., Koukis, G., Tsiambaos, G. & Stournaras G. (eds). Engineering Geology and the Environment 1: Rotterdam. 11. LIVANIOU-TINIAKOU, A. 2000: Matthiola R. Br. In: Strid A. & Tan K. (eds) - Flora Hellenica 2: Maps Ruggell. 12. TINIAKOU, A. 2000: Distribution of the genus Viola in Peloponnisos, Greece. - Botanica Chronika 13: LIVANIOU-TINIAKOU, A., CHRISTODOULAKIS, D., GEORGIOU, O. & ARTELARI, R. 2003: Floristic dynamics in correlation with the type of substrate and human activities: the example of Serifos (Kiklades islands, Greece). Fresenius Environmental Bulletin 12 (12): Freising. 14. PAPAPANAGOU, E., TINIAKOU, A., GEORGIADIS, TH. 2005: Environmental Education in Wetland Ecosystems - Journal of Biological Education 40(1): THEOCHAROPOULOS, M., GEORGIADIS, TH., DIMITRELLOS, G., CHOCHLIOUROS, S. & TINIAKOU, A. 2006: Vegetation types with Cladium mariscus L. (Cyperaceae) in Greece. Willdenowia 36: SPANOU, S., VERROIOS, G., DIMITRELLOS, G., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2006: Notes on the flora and vegetation of the sand dunes of western Greece. Willdenowia 36:

10 17. APLADA, E., GEORGIADIS, TH., TINIAKOU, A. & THEOCHAROPOULOS, M. 2007: Phytogeography and ecological evaluation of the Flora and Vegetation of Parnitha (Attica, Greece).- Edinburgh Journal of Botany 64(2): SPANOU, S., TINIAKOU, A., NIKOLAIDIS, V. & GEORGIADIS, TH. 2007: Comparative study of protected areas in Greece: the case-study of three littoral Pinus pinea (stone pine) forests. - Fresenius Environmental Bulletin Vol. 16 No. 11a: SPANOU, S., VERROIOS, G., DIMITRELLOS, G., LIVANIOU- TINIAKOU, A., GEORGIADIS, TH.. & ANAGNOSTOPOULOS A. 2007: Establishing a bio-monitoring programme of plant species and habitats of the Mesogaia area (Athens, Greece): baseline survey results. - Journal of Biological Research 8: KARAGIANNI, P., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2008: A distribution model of habitat types along the rivers of W. Greece: A case study. - Fresenius Environmental Bulletin 17(6): VLACHOS, A., GEORGIADIS, TH. &TINIAKOU, A. 2009: Floristic research of the mountains of Sterea Hellas (Central Greece) and their affinities with mountains of Peloponissos. - Journal of Biological Research 12: SPANOU, S., APLADA, E., TINIAKOU, A., & GEORGIADIS, TH. 2010: Contribution to the study of the flora of Attiki (Greece), new records from the flora of the wider Athens International Airport area. - Botanika Chronika 20: KARAGIANNI, P., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH: 2010: Flora of the drained Mouria lake area, SW Greece. - Botanika Chronika 20: KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A., DIMITRELLOS, G. & GEORGIADIS, TH. 2010: Evaluation of the flora and vegetation of Trizonia island floristic affinities with small Ionian Islands. - Botanika Chronika 20: KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A., GEORGIADIS, TH. & GEORGIOU, O. 2012: Contribution to the flora of the South Aegean Volcanic Arc: The Methana Peninsula (Saronic Gulf, Greece). - Edinburgh Journal of Botany 69(1): KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A., GEORGIOU, O. & GEORGIADIS, TH. 2012: Contribution to the flora of the South Aegean Volcanic Arc: Anafi Island (Kiklades, Greece). - Willdenowia 42(1):

11 27. APLADA, E., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS TH. 2012: The orchid flora of Mount Giona (Sterea Ellas, Greece). - J. Eur. Orch. 44(4): SPANOU, S., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2013: Exploring agroecosystem floristic and vegetation diversity in a Mediterranean Ecosystem. - Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. 3(3): KOUGIOUMOUTZIS, K. & TINIAKOU, A. 2014: Ecological factors and plant species diversity in the South Aegean Volcanic Arc and other central Aegean Islands. - Plant Ecology & Diversity. DOI: / KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A., GEORGIOU, O. & GEORGIADIS, TH. 2014: Contribution to the flora of the South Aegean Volcanic Arc: Kimolos Island (Kyklades, Greece). - Edinburgh Journal of Botany (accepted). Άρθρα σε επιστημονικά συγγράμματα 1. TINIAKOU, A. 1995: Viola oligyrtia. In Phitos, D., Strid, A., Snogerup, S. & Greuter, W. (eds.). - The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece, σελ WWF-International. 2. Συμμετοχή στη συγγραφή-μετάφραση του: The Greek Habitat Projekt NATURA 2000: an overview. Directive 92/43/EEC. 3. TINIAKOS, L., TAVITIAN, J. & LIVANIOU-TINIAKOU, A. 2005: The Anavalos-Kiveri coastal spring (Argolis, E Peloponnesus, Greece): Hydrogeology and Drought-Water Quality relation. COST Action 621: Groundwater management of coastal karstic aquifers, Part III: Luxembourg. 4. ΚΑΡΥΔΑΣ, Α. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2009: Viola athois. Εις: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.).- Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπανίων και απειλουμένων φυτών της Ελλάδας. Τόμος Β, σελ Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα. 5. ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2009: Viola oligyrtia. Εις: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.).- Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπανίων και απειλουμένων φυτών της Ελλάδας. Τόμος Β, σελ Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων 1. TΗNIAKOΥ, A. & ΚΑΜΑΡΗ, Γ. 1994: Συμβολή στην κυτταρογεωγραφική μελέτη της ομάδος Iris unguicularis. - Πρακτικά 5ου 11

12 επιστημονικού συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Δελφοί. 2. ΑΡΤΕΛΑΡΗ, Π., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο., ΙΑΤΡΟΥ, Γ., ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, Δ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α : Αξιολόγηση περιοχών Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων με βάση τα χλωριδικά τους στοιχεία, με σκοπό την προστασία τους. - Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Παραλίμνι, Κύπρος. 3. *ΤΗΝΙΑΚΟΣ, Λ., ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α. & ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. 1998: Αειφορική διαχείριση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού της νήσου Σερίφου (Δ. Κυκλάδες). - Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου Διαχείριση υδατικών πόρων σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων: , Σύρος. 4. ΒΕΡΡΟΙΟΣ, Γ., ΜΑΡΟΥΛΗΣ, Γ., ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ, Γ., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. 1998: Πρόγραμμα διαχρονικής παρακολούθησης φυτικών ειδών και ενδιαιτημάτων (Bio-monitoring) της ευρύτερης περιοχής του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. - Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Αλεξανδρούπολις. 5. ΜΠΟΖΙΚΑ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2000: Συγκριτική μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης των λιμνών Λιμνοπούλα Παραμυθιάς και Τούμπα Ιωαννίνων (Ήπειρος). - Πρακτικά 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Πάτρα. 6. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, Σ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2002: Οικολογική αξιολόγηση των παρακτίων υγροτόπων του μυχού του Αργολικού κόλπου Προτάσεις διαχείρισης. - Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Αργοστόλι. 7. *ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2004: Συμβολή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων - Παραγωγή ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την περιοχή του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 GR : «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου και Νήσοι Εχινάδες». - Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ανθρώπινα Δικαιώματα για το Περιβάλλον και την Υγεία»: , Κιλκίς. 8. *ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2004: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τους υγροτόπους Μεσολογγίου με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. - Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου της Ενωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Ε.ΔΙ.Φ.Ε.) και 2 ου Συμποσίου International Organisation for Science and Technology Education (I.O.S.T.E.) στη Νότια Ευρώπη: Ενωση για τη Διδακτική των Φυσικών 12

13 Επιστημών (Ε.ΔΙ.Φ.Ε.) (ed) Διδακτική Φυσικών Επιστημών: οι προκλήσεις του 21 ου αιώνα: , Καλαμάτα. 9. *PAPAPANAGOU, E., TINIAKOU, A. and GEORGIADIS, TH. 2005: Εnvironmental education as a management tool in protected areas: the Μessolongi wetlands example (Western Greece) In: LEKKAS T.D. (ed.). Proceedings of the 9 th International Conference on Environmental Science and Technology of GNEST (Global Network for Environmental Science and Technology): B688-B693, Rhodes island. 10. ΑΠΛΑΔΑ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ Ζώνες βλάστησης και οικολογική αξιολόγηση του Πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. - Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: 11-15, Ιωάννινα. 11. ΒΙΤΣΟΥ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Α., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α., & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Οικολογικές παράμετροι των μονάδων βλάστησης των παραλιακών περιοχών Στροφυλιάς και Δέλτα Αχελώου. - Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: 67-75, Ιωάννινα. 12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Συμβολή στην παρόχθια βλάστηση των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας. - Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Ιωάννινα. 13. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τους υγροτόπους Μεσολογγίου-Αιτωλικού με την εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών. - Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Ιωάννινα. 14. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α : Συγκριτική μελέτη των παραλιακών δασών Pinus pinea σε προστατευόμενες περιοχές. - Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Ιωάννινα. 15. *ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΒΕΡΡΟΙΟΣ, Γ., ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. 2008: Πρόγραμμα Διαχρονικής Παρακολούθησης με τη χρήση GIS τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών στην περιοχή των Mεσογείων Aττικής. - Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Hellas GIS «Γεωγραφικά Συατήματα Πληροφοριών, Περιβάλλον και Ανάπτυξη»: CD ROM, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. 16. *CHATZIAPOSTOLOU, A., KARAPANOS, E., KARAGIANNI, P., SIAVALAS, G., KALAITZIDIS, S., LAMPRAKIS, N., TINIAKOU, A., GEORGIADIS, TH., PAPASTERGIADOU, E. & CHRISTANIS, K. 2008: Design and implementation of a pilot-scale wetland rehabilitation at the Mouria area, SW Greece. - Proceedings of the 13 th International Peat Congress. Irish Peat Society: , Tullamore, Ireland. 13

14 17. *PAPAPANAGOU, E., TINIAKOU, A. and GEORGIADIS, TH. 2009: Students knowledge and attitudes regarding a coastal protected area in Greece In: LEKKAS T.D. (ed.). Proceedings of the 11 th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009): B701-B708, Chania. 18. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2009: Οικολογική αξιολόγηση της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλφειού. - Πρακτικά 11 ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα. 19. ΓΕΡΑΚΗ, Ξ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΚΟΝΤΑΛΗ, Μ., ΦΕΡΛΕΜΗ, Α., ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2009: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το έλος της Αγυιάς Πατρών (Ν. Αχαΐας) ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα. 20. *YIANNNOPOULOS, P., ANDROUTSOPOULOU, A., TINIAKOU, A. & PAPASTERGIADOU, E. 2009: Environmental impacts of infrastructure works and activities and ecological evaluation of the Alfeios river basin. Proceedings of the Euroscience Mediterranean Event. Athens. 21. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ, Α., ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΓΕΩΡΓΙΟΥ O. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2013: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον ποταμό Χάραδρο (Ν. Αχαΐας) με την χρήση GIS. - 2 ο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Αθήνα. * = με κριτές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Περιλήψεις σε Πρακτικά Συνεδρίων 1. LIVANIOU-TINIAKOU, A. 1987: Cytogeographical studies on some species of Viola sect. Nomimium from Greece. Poster. - XIV International Botanical Congress, Berlin, 24 July-1 August. 2. TINIAKOU, A. 1989: On some Viola species (sectio Viola) from Greece. Poster. - International VI OPTIMA Meeting, Δελφοί, Σεπτεμβρίου. 3. ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΚΑΜΑΡΗ Γ. 1994: Συμβολή στην κυτταρογεωγραφική μελέτη της ομάδος Iris unguicularis. Poster. - 5o Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Δελφοί, Οκτωβρίου. 4. ΑΡΤΕΛΑΡΗ, Π., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο., ΙΑΤΡΟΥ, Γ., ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, Δ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 1996: Αξιολόγηση περιοχών Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων με βάση τα χλωριδικά τους στοιχεία, με σκοπό την προστασία τους. Poster. - 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Παραλίμνι, Κύπρος, 6-11 Απριλίου. 5. TINIAKOS, L. & TINIAKOU, A. 1997: Geomorphological processes and environmental considerations in the Navarino Bay area, SW Peloponnisos, 14

15 Greece. Poster. - International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Athens, Greece, June. 6. ΤΗΝΙΑΚΟΣ, Λ., ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. 1997: Αειφορική διαχείριση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού της νήσου Σερίφου (Δ. Κυκλάδες). Προφορική παρουσίαση. - 3ο Εθνικό Συνέδριο Διαχείριση υδατικών πόρων σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Ελληνικής επιτροπής για τη διαχείριση των υδατικών πόρων (ΕΕΔΥΠ), Σύρος, Μαΐου. 7. TINIAKOU, A. 1997: Distribution and ecology of the genus Viola in Peloponnisos, Greece. Poster. - First Balkan Botanical Congress, Thessaloniki, September. 8. LIVANIOU-TINIAKOU, A., CHRISTODOULAKIS, D., GEORGIOU, O. & ARTELARI, R. 1998: The flora of Serifos (Kiklades islands Greece). Poster. - International IX OPTIMA Meeting, Paris, May. 9. ΒΕΡΡΟΙΟΣ, Γ., ΜΑΡΟΥΛΗΣ, Γ., ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ, Γ., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. 1998: Πρόγραμμα διαχρονικής παρακολούθησης φυτικών ειδών και ενδιαιτημάτων (Bio-monitoring) της ευρύτερης περιοχής του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Poster. - 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη 1-4 Οκτωβρίου. 10. DIMITRELLOS, G., GEORGIADIS, TH., PANITSA, M., SPANOU, S., TINIAKOU, A., VERROIOS, G. & ANAGNOSTOPOULOS, A. 1999: Biomonitoring of selected plant species and habitat types of the Mesogaia area- Athens. Oral presentation. - VIII European Ecological Congress, Halkidiki, Greece, September. 11. DIMITRELLOS, G., GEORGIADIS, TH., LAMPADA, S., THEOCHAROPOULOS, M., TINIAKOU, A., VASILOPOULOU, G. & ANAGNOSTOPOULOS, A. 1999: Identification of Vegetation Units of the Mesogaia area and their Mapping in Different time Periods. Poster. - VIII European Ecological Congress, Halkidiki, Greece, September. 12. ΜΠΟΖΙΚΑ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2000: Συγκριτική μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης των λιμνών Λιμνοπούλα Παραμυθιάς και Τούμπα Ιωαννίνων (Ήπειρος). Poster. - 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Πάτρα, 5-8 Οκτωβρίου. 13. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, Σ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2002: Οικολογική αξιολόγηση των παρακτίων υγροτόπων του μυχού του Αργολικού κόλπου Προτάσεις διαχείρισης. Poster. - 9 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αργοστόλι, 9-12 Μαΐου. 14. SARRIS, D., TINIAKOU, A. & CHONDROPOULOS, B. 2002: Ecological investigation and evaluation of Biodiversity of two small wetlands in the coastal area of Mt. Varasova (W Greece). Poster. - VI International 15

16 Congress of Systematic and Evolutionary Biology Biodiversity in the Information Age, Patras, Greece, 9-16 September. 15. TINIAKOU, A. 2002: Cytogeographical studies on the taxa of Viola sect. Viola (Violaceae) in Greece. Poster. - VI International Congress of Systematic and Evolutionary Biology Biodiversity in the Information Age, Patras, Greece, 9-16 September. 16. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2004: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τους υγροτόπους Μεσολογγίου με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. Poster. - 2 ο Συνέδριο Ενωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Ε.ΔΙ.Φ.Ε.) και 2 ο Συμπόσιο International Organisation for Science and Technology Education (I.O.S.T.E.) στη Νότια Ευρώπη. Καλαμάτα, Μαρτίου. 17. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2004: Συμβολή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων Παραγωγή ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την περιοχή του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 GR : «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου και Νήσοι Εχινάδες». Poster. - Διεθνές Συνέδριο «Ανθρώπινα Δικαιώματα για το Περιβάλλον και την Υγεία». Κιλκίς, Απριλίου. 18. TINIAKOU, A. & KAMARI, G. 2004: Distribution and ecology of the Iris unguicularis group in Greece. Poster. - International XI OPTIMA Meeting, September 2004, Beograd, 5-11 September. 19. ΑΠΛΑΔΑ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2005: Ζώνες βλάστησης και οικολογική αξιολόγηση του Πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Poster. 10 ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου. 20. ΒΙΤΣΟΥ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Α., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ 2005: Οικολογικές παράμετροι των τύπων βλάστησης των παράκτιων περιοχών της Στροφυλιάς και του Δέλτα του Αχελώου. Poster ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου. 21. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2005: Συμβολή στη μελέτη της παρόχθιας βλάστησης των ποταμών της Δ Ελλάδας. Poster ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου. 22. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, E., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ 2005: Ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τους υγρότοπους Μεσολογγίου-Αιτωλικού με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Poster ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου. 23. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2005: Συγκριτική μελέτη των παρακτίων δασών της Pinus pinea forests σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος. Poster ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου. 16

17 24. PAPAPANAGOU, E., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS TH. 2005: Environmental education as a management tool in protected areas: the Messolongi wetlands example (Western Greece). Poster. 9 th Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, 1-3 September. 25. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2006: Μεθοδολογία ανάπτυξης ερωτηματολογίου έρευνας της στάσης των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον. Poster. - 3 ο Συνέδριο της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ) με θέμα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης», Βόλος 7-9 Απριλίου. 26. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2006: Οι Νέες Τεχνολογίες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού. Poster. - 3 ο Συνέδριο της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ) με θέμα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης», Βόλος 7-9 Απριλίου. 27. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2006: Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διαχείριση προστατευομένων περιοχών: πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης με τη χρήση πολυμέσων. Poster. - Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων Οι Βιοεπιστήμες στον 21ο αιώνα". Αθήνα, Απριλίου. 28. *CHATZIAPOSTOLOU, A., KARAPANOS, E., KARAGIANNI, P., SIAVALAS, G., KALAITZISIS, S., LAMPRAKIS, N., TINIAKOU, A., GEORGIADIS, T., PAPASTERGIADOU, E. & CHRISTANIS, K. 2008: Design and implementation of a pilot-scale wetland rehabilitation at the Mouria area, SW Greece. Poster th International Peat Congress. Tullamore, Ireland, 8-13 June. 29. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης της νήσου Τριζόνια Χλωριδική σύγκριση με νησιά του Ιονίου στα πλαίσια της οικολογικής αξιολόγησης. Poster. - 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία», Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου. 30. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Μελέτη της βλάστησης και της χλωρίδας της αποξηραμένης λίμνης Μουριάς. - 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία», Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου. 31. ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Ι., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Οι ανθρώπινες επιδράσεις στα παρόχθια οικοσυστήματα του Αλφειού ποταμού: Οι προοπτικές για την ολοκληρωμένη Διαχείριση τους. Poster. = 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία», Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου. 17

18 32. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2008: Συμβολή στη Διερεύνηση της Στάσης Μαθητών για το Περιβάλλον. 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Ναύπλιο, Δεκεμβρίου. 33. *ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΒΕΡΡΟΙΟΣ, Γ., ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. 2008: Πρόγραμμα Διαχρονικής Παρακολούθησης με τη χρήση GIS τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών στην περιοχή των Mεσογείων Aττικής. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Hellas GIS «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου. 34. *PAPAPANAGOU, E., TINIAKOU, A. and GEORGIADIS, TH. 2009: Students knowledge and attitudes regarding a coastal protected area in Greece. 11 th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009), Chania -Crete, 3-5 September. 35. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2009: Οικολογική αξιολόγηση της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλφειού. 11 ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 36. ΓΕΡΑΚΗ, Ξ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΚΟΝΤΑΛΗ, Μ., ΦΕΡΛΕΜΗ, Α., ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2009: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το έλος της Αγυιάς Πατρών (Ν. Αχαΐας) ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 37. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ: Οικολογική αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων της αποξηραμένης λίμνης Μουριάς (Ν. Ηλείας) Πείραμα πιλοτικού επαναπλημμυρισμού ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 38. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ: & ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο. 2009: Η χλωρίδα της χερσονήσου των Μεθάνων ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 39. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΑΛΕΞΙΟΥ, Θ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α,. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2009: Οι προστατευόμενες περιοχές ως αντικείμενο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Στροφυλιάς-εκπαιδευτικό υλικό ΠΕ ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 40. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2009: Προστατευόμενες περιοχές και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: γνώσεις και στάσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 41. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2009: Συμβολή στη μελέτη της ενδημικής χλωρίδας της Αττικής: η περίπτωση των Μεσογείων 18

19 Αττικής ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 42. YIANNNOPOULOS, P., ANDROUTSOPOULOU, A., TINIAKOU, A. & PAPASTERGIADOU, E. 2009: Environmental impacts of infrastructure works and activities and ecological evaluation of the Alfeios river basin. - Euroscience Mediterranean Event. Athens October. 43. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2010: Δημιουργία πρότυπου προγράμματος Βιοπαρακολούθησης στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. - 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 7-10 Οκτωβρίου. 44. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ., ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2010: Οικολογική διαδοχή: το παράδειγμα της χερσονήσου των Μεθάνων. - Τόμος Περιλήψεων του 5 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, σ. 164, Πάτρα. 45. KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2011: Phytogeographical distribution patterns of the Methana peninsula flora. - Proceedings of the 5th Meeting of the International Biogeography Society, pp. 130, Heraklion, Crete. 46. KOKKORIS, J., TINIAKOU, A., & GEORGIADIS, TH. 2011: Phytogeographical relationships among Mt Panachaikon and the neighboring Mountains of Peloponnese and Sterea Hellas. - Proceedings of the 5th Meeting of the International Biogeography Society, pp. 130, Heraklion, Crete. 47. KOKKORIS, I., TINIAKOU, A., GEORGIADIS, TH. & ARTELARI, P. 2011: Evaluation of habitat diversity along the Alfeios River route (Peloponnese, Greece) using Geographic information systems (GIS). - 7 th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology (ICSEB VII), Berlin, February. 48. KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2011: Volcanic vegetation: an example from the youngest part of the South Aegean Volcanic Arc, 7 th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology (ICSEB VII), Berlin, February. 49. SPANOU, S., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2011: Ecological status assessment of the wider Athens International Airport area based on plant-species indicators. 7 th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology (ICSEB VII), Berlin, February. 50. ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Ι., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, A., ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ, Γ. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2011: Η βιοποικιλότητα του Όρους Παναχαϊκού ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου. 51. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ. & ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2011: Συμβολή στην χλωρίδα και βλάστηση των Κυκλάδων: η περίπτωση της Ανάφης: 19

20 Poster ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου. 52. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ. & ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α 2011: Ενδημικά, Σπάνια και Κινδυνεύοντα taxa της χερσονήσου των Μεθάνων ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου. 53. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2011: Συμβολή των GIS στη χαρτογράφηση και βιο-παρακολούθησης φυτικών ειδών και τύπων οικοτόπων στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου. 54. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ, Α. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2012: Συμβολή των GIS στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση της παρόχθιας βλάστησης του ποταμού Χάραδρου. - 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 55. ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Ι., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, A., ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ, Γ. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2012: Δημιουργία προτύπου προγράμματος βιοπαρακολούθησης (monitoring) των τύπων οικοτόπων και της χλωριδικής ποικιλότητας των ορεινών περιοχών του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000»: Η περίπτωση του όρους Παναχαϊκού. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 56. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2012: Καταφύγια στο Αιγαίο: Νήσος Ανάφη, Κυκλάδες. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 57. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, N. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, A. 2012: Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης δυο εκβολικών οικοσυστημάτων στον Πατραϊκό κόλπο με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 58. ΑΠΛΑΔΑ, E., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, A. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2012: Οι ορχιδέες του Όρους Γκιώνα και οι βιότοποι τους. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 59. ΑΠΛΑΔΑ, E., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, A. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2012: Οι ορχιδέες του Όρους Πάρνηθα και οι βιότοποι τους. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 60. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., TΗΝΙΑΚΟΥ A. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2012: Eξερευνώντας τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και της βλάστησης των αγροοικοσυστημάτων 20

21 στα Μεσόγεια Αττικής. = 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 61. ΣΠΑΝΟΥ, Σ. & TΗΝΙΑΚΟΥ, A. 2012: Εξερευνώντας την ποικιλότητα της βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων Αττικής. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων. Πάτρα, Οκτωβρίου. 62. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ, Α. & ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2012: Περιβαλλοντικό μονοπάτι στον ποταμό Χάραδρο. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων. Πάτρα, Οκτωβρίου. 63. KOUGIOUMOUTZIS, K. & TINIAKOU, A. 2013: Factors affecting plant species richness in the South Aegean Volcanic Arc and the Cyclades. - Proceedings of the 11 th INTECOL Congress, London, August ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2013: Πρότυπα φυτικής ποικιλότητας στο Αιγαίο: Ηφαιστειακό Τόξο του Νοτίου Αιγαίου και φυτογεωγραφική περιοχή των Κυκλάδων ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3 6 Οκτωβρίου ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2013: Συμβολή στην χλωρίδα των ηφαιστειογενών νήσων των Κυκλάδων: Κίμωλος ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3 6 Οκτωβρίου. 66. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Ι. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2013: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης φυσικών οικοσυστημάτων: Η περίπτωση της προστατευόμενης περιοχής του Δάσους Στροφυλιάς-Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. 13 ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3 6 Οκτωβρίου. 67. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ Α., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α., ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2013: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον ποταμό Χάραδρο (Ν. Αχαΐας) με την χρήση GIS. - 2 ο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου. Άλλες δημοσιεύσεις Συμμετοχή στη μετάφραση-σύνταξη από τα γερμανικά της ελληνικής έκδοσης του Επίτομου εγκυκλοπαιδικού λεξικού του μαθητή Duden. Εκδόσεις Εξάντας,

22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 1. ΚΑΜΑΡΗ Γ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α : Σημειώσεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις Μορφολογίας Φυτών. Παν/μιο Πατρών. Εδίδετο δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (Β εξάμηνο). 2. ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α : Σημειώσεις κεφαλαίου για το προπτυχιακό μάθημα «Χλωρίδα της Ελλάδας»: Οικογένεια Iridaceae. Εδίδετο δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (ΣΤ εξάμηνο). 3. ΨΑΡΑΣ Γ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α. & ΚΑΜΑΡΗ Γ : Μορφολογία Φυτών. Μέρος Ι. Παν/μιο Πατρών. Εδίδετο δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (Β εξάμηνο). 4. KAMAΡΗ Γ., Α. ΤΗΝΙΑΚΟΥ & ΨΑΡΑΣ Γ : ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ, Μέρος ΙΙ. Πάτρα: Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών. Εδίδετο δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (Β εξάμηνο). 5. ΨΑΡΑΣ Γ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α. & ΚΑΜΑΡΗ Γ : Μορφολογία Φυτών. Μέρος Ι Βασικές γνώσεις. Παν/μιο Πατρών. Δίδεται δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (Β εξάμηνο). 6. ΨΑΡΑΣ Γ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α. & ΚΑΜΑΡΗ Γ : Μορφολογία Φυτών. Μέρος ΙΙ Τα φυτά στο μικροσκόπιο. Παν/μιο Πατρών. Δίδεται δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (Β εξάμηνο). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Πρόγραμμα "Flora Hellenica", το οποίο εκπονείται με τη συνεργασία των Εργαστηρίων Βοτανικής του Παν/μίου Πατρών, Copenhagen (Δανία), Lund (Σουηδία) και του Βοτανικού Κήπου και Μουσείου του Berlin (Γερμανία). Πηγή χρηματοδότησης: ΕΟΚ. Συντονιστής και υπεύθυνος προγράμματος: Καθ. Δ. Φοίτος. 2. Συμμετοχή ( ) στο Πρόγραμμα για την συγγραφή του "Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece", χρηματοδοτούμενο από την WWF International. - Επιστ. Υπεύθυνος Καθηγητής Δ. Φοίτος : "Inventory, Identification, Evaluation and Mapping of the Habitat types and Flora and Fauna species in Greece, Life-B4-3200/94/0000/D2 (Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας στην Ελλάδα, Life-B4-3200/94/0000/D2 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), στα πλαίσια του δικτύου "Natura 2000". Υπεύθυνος: Καθ. Θ. Γεωργιάδη. Φορέας εκτέλεσης: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και ΕΚΒΥ. Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα LIFE (ΕΟΚ), Υπουργείο Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ : «Πρόγραμμα Βιο-παρακολούθησης Φυτικών ειδών και Ενδιαιτημάτων για τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα)». 22

23 Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Χρηματοδότηση από την Α.Ι.Α. S.A. (Athens International Airport S.A.) : "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης (Χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων)". Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας : «Παρακολούθηση / αξιολόγηση προγράμματος «μακροχρόνια παύση καλλιέργειας γεωργικών γαιών». Κανονισμός (ΕΟΚ) 2078/92». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αν. Καθηγητής κ. Γρ. Ιατρού. Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Γεωργίας : συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της διεθνούς ομάδας COST Environment Action 621, της Ε. Ε. που ασχολείται με τη διαχείριση των παράκτιων καρστικών υδροφορέων : Proherbs (Resource protection, management and promotion of ecological awareness for the sustainable exploitation of edible Herbs and Spices). Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής Θ. Γεωργιάδης. Φορέας χρηματοδότησης: INTERREG III B ARCHIMED E.E : «Bio-monitoring Project, Monitoring Plant Species and Habitats for the New Athens International Airport (Spata)», Phase II, [(Πρόγραμμα Βιο-παρακολούθησης Φυτικών ειδών και Ενδιαιτημάτων για τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα)]. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Χρηματοδότηση: Α.Ι.Α. S.A. (Athens International Airport S.A.) : «Μελέτη των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων της αποξηραμένης Λίμνης Μουριάς με σκοπό τον επαναπλημμυρισμό της». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής Κ. Χριστάνης. Χρηματοδότηση: Ερευνητικό έργο ΠΕΝΕΔ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Φορέας εκτέλεσης: ΕΜΠ & Υπουργείο Παιδείας. Χρηματοδότηση: EU, EPEAEK II. Συμμετείχα στη διοργάνωση του προγράμματος και στη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο και στις ασκήσεις υπαίθρου : Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ, Μέτρο 5.2, με τίτλο Συγγραφή και εκτύπωση του Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του

24 : «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Δεδομένων (Monitoring) στην περιοχή Στροφυλιάς-Κοτυχίου». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Στροφυλιάς-Κοτυχίου : «Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων Οικοτόπων και σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας του δάσους Στροφυλιάς Καϊάφα μετά την πυρκαγιά της 24 ης Αυγούστου 2007». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Φορέας χρηματοδότησης: EΘ.Ι.ΑΓ.Ε : Πράξη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ», Υποέργο: «Kαταγραφή δεδομένων παρακολούθησης με τη χρήση G.I.S.». Μέτρο 8.1. του ΕΠΠΕΡ. Επιστημονική Υπεύθυνη Επ. Καθηγήτρια Α. Λιβανίου-Τηνιακού. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου : Πράξη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ», Υποέργο: «Εφαρμογή Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Οικολογικής Κατάστασης Τύπων Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΕ)». Μέτρο 8.1. του ΕΠΠΕΡ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου : «Πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης (Monitoring) φυσικού περιβάλλοντος (τύπων οικοτόπων, φυτικών ειδών και ορνιθοπανίδας) της περιοχής του όρους Παναχαϊκού (Natura 2000)». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Πατρών-Πρόγραμμα Θησέας Πράξη: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» - 1ο Υποέργο: Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας - Δράση Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » (Άξονας Προτεραιότητας 9: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας ). Επιστημονική Υπεύθυνη Επ. Καθηγήτρια Α. Λιβανίου- Τηνιακού. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Kριτής εργασιών για τα περιοδικά: Willdenowia Fresenius Environmental Bulletin Flora Mediterranea 24

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας Φυτών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας Φυτών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση εργασίας: ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Τηλέφωνα : +302610 969245,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΙΑΤΡΟΥ Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ον. Πατέρα: ΑΝΤΩΝΗΣ Ον. Μητέρας: ΣΟΦΙΑ Ημ. Γέννησης: 8.11.1949 Τόπος Γέννησης: ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κάτοικος: ΠΑΤΡΑΣ, Λευκωσίας 17, T.K.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΝ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας

Βιογραφικό Σηµείωµα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΝ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας Βιογραφικό Σηµείωµα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΝ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήµιο Πατρών Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Διαχείρισης Οικοτόπων και Βιοποικιλότητας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Τμήμα Γεωπονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών Μάιος 2012 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μήτσαινας Ημερομηνία και Τόπος γέννησης: 15.11.1974, Αθήνα Ιδιότητα: - Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος Όνομα πατέρα: Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πτυχίο(BSc) 1997: Μεταπτυχιακό(MSc) 2001: Διδακτορικό (PhD) 2010 2000: 1998: 1995-96: 2011-2012: 11-12/2011:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πτυχίο(BSc) 1997: Μεταπτυχιακό(MSc) 2001: Διδακτορικό (PhD) 2010 2000: 1998: 1995-96: 2011-2012: 11-12/2011: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ψωμιάδης Εμμανουήλ Όνομα Πατέρα: Πολύκαρπος, Όνομα Μητέρας: Γαλάτεια Διεύθυνση κατοικίας: Αριστείδου 9, Π. Φάληρο-Αθήνα, 175 63 Τηλ. κατοικίας-κινητό: 2109826469 6974344382

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 2695024940 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972406764 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2695024948 E-MAIL: Kάλβου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικολογίας (Ε) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διδακτική (Θ) Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα (Θ-Ε)

Αρχές Οικολογίας (Ε) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διδακτική (Θ) Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα (Θ-Ε) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Επάγγελμα: Γεώργιος Καρρής Νικόλαος Καθηγητής Εφαρμογών (Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) Ημ/νία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο κ. Γεώργιος Κατσέλης, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Παντής. ºáõèçèôÜ ÆïíÛá ÃéëïìïçÝá ÆíÜíá µéïìïçýá... µ¹ã Ä ¼¹ºÃ ª» ¹»

Ιωάννης Δ. Παντής. ºáõèçèôÜ ÆïíÛá ÃéëïìïçÝá ÆíÜíá µéïìïçýá... µ¹ã Ä ¼¹ºÃ ª» ¹» Ιωάννης Δ. Παντής ºáõèçèôÜ ÆïíÛá ÃéëïìïçÝá ÆíÜíá µéïìïçýá... µ¹ã Ä ¼¹ºÃ ª» ¹» åóóáìïîýëè 2015 Θεσσαλονίκη 2015 2 Ιωάννης Δ. Παντής Καθηγητής Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ευπραξίας (Αίθρας) Μαριά Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πολυτεχνείου Κρήτης - Δικηγόρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ευπραξίας (Αίθρας) Μαριά Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πολυτεχνείου Κρήτης - Δικηγόρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευπραξίας (Αίθρας) Μαριά Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πολυτεχνείου Κρήτης - Δικηγόρου Σεπτέμβριος 2013 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ Α. Ατοµικά στοιχεία - Σπουδές Ονοµατεπώνυµο: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ Όνοµα πατέρα: Γεώργιος Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αγάπη Γρεβενών,

Διαβάστε περισσότερα

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr :

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr  : Σπύρος Σφενδουράκης ρ. Βιολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Σφενδουράκης Όνοµα: Σπύρος Όν.Πατρός: Μιχαήλ Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ηµερ.γέννησης: 6.1.1965 Οικογ.κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Παντής. ºáõèçèôÜ ÆïíÛá ÃéëïìïçÝá ÆíÜíá µéïìïçýá... µ¹ã Ä ¼¹ºÃ ª» ¹»

Ιωάννης Δ. Παντής. ºáõèçèôÜ ÆïíÛá ÃéëïìïçÝá ÆíÜíá µéïìïçýá... µ¹ã Ä ¼¹ºÃ ª» ¹» Ιωάννης Δ. Παντής ºáõèçèôÜ ÆïíÛá ÃéëïìïçÝá ÆíÜíá µéïìïçýá... µ¹ã Ä ¼¹ºÃ ª» ¹» åóóáìïîýëè 2014 Θεσσαλονίκη 2014 2 Ιωάννης Δ. Παντής Καθηγητής Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗ (28 Μαΐου 2014) Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Υπηκοότητα ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ελληνική Ημερομηνία γέννησης 17/10/1964 Ιδιότητα Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Νεοφύτου Δούκα 11, Τ.Κ. 544 54, Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Νεοφύτου Δούκα 11, Τ.Κ. 544 54, Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Ονοματεπώνυμο: MΙΧΑΗΛ Σ. ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 17 Οκτωβρίου 1964 Τόπος γέννησης: Χανιά Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με 2

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 1 Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δρ. Γεωλόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 σελ. 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση οικίας: Λαρίσης 7 Πεύκη, 15121 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Πάγκας του Μιχαήλ Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (Α.Π.Θ.) Διδάκτορας Χωροταξίας (Ε.Μ.Π.)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Πάγκας του Μιχαήλ Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (Α.Π.Θ.) Διδάκτορας Χωροταξίας (Ε.Μ.Π.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαος Πάγκας του Μιχαήλ Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (Α.Π.Θ.) Διδάκτορας Χωροταξίας (Ε.Μ.Π.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ημ/νία και τόπος γέννησης : 18/7/1959, Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση : Εγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Δρ. Κλωνάρη Αικατερίνη Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μυτιλήνη Δεκέμβριος 2014 Σελ. 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Αθηνά Οικονόμου-Αμίλλη Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Τηλ. : 210-7274325 Fax: 210-7274885 Email: aamilli@biol.uoa.gr Τόπος γεννήσεως: Άγιος Δημήτριος Πιερίας Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Παπανικολάου Όνομα Πατέρα : Χρήστος Όνομα Μητέρας : Ανθούλα Διεύθυνση κατοικίας : Μυκόνου 10, 546 38 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : +30 2310 931765, κιν. +30 6944420568

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Κ. Ζούρος. Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Νικόλαος Κ. Ζούρος. Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Νικόλαος Κ. Ζούρος Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας με έμφαση στη Γεωμορφολογία Γεωτεκτονική και Γεωδυναμική Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο : Dr ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Όνομα Πατέρα : Κωνσταντίνος Έτος Γέννησης : 1960 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος - πατέρας ενός αγοριού. Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα