ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ

2 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΡΓΥΡ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη με ένα παιδί ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Δοϊράνης 28, Πάτρα. Τηλέφωνα: , Fax: ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Γυμνασιακές σπουδές στην Αθήνα. Απολυτήριο με το βαθμό Άριστα. 1966: Εισαγωγή στο Τμήμα Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από εξετάσεις και με υποτροφία (2η στη σειρά εισαγωγής) (Μάρτιος): Πτυχίο με το βαθμό Λίαν καλώς : Άμισθη βοηθός στο Εργαστήριο Βοτανικής του Παν/μιου Αθηνών, όπου συμμετείχα στην άσκηση των φοιτητών και στην ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου. 1973: Ερευνήτρια στο Τμήμα Βοτανικής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Π. Κριτόπουλου, καθώς επίσης σε ιδιωτική εταιρεία κατασκευής εποπτικών μέσων για σχολεία (μόνιμα παρασκευάσματα μικροσκοπίου) (Ιανουάριος) έως 1978 (Φεβρουάριος): Παραμονή στο Κίελο Γερμανίας, όπου παρακολούθησα μεταπτυχιακά μαθήματα στο Βιολογικό Τμήμα του εκεί Πανεπιστημίου. Στό διάστημα εργάστηκα ως έμμισθη βοηθός ερευνητικού προγράμματος του Γεωλογικού Τμήματος του Παν/μίου Κιέλου (αναλύσεις δειγμάτων στο μικροσκόπιο και επεξεργασία στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) : Παραμονή στην Αθήνα, όπου εργάστηκα ως μεταφράστρια Γερμανικών σε διάφορους εκδοτικούς οίκους (Νοέμβριος) έως 1992 (Μάιος): Διορισμός σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στο Εργαστήριο Βοτανικής του Παν/μίου Πατρών. Εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή ( ) υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Δ. Φοίτου και παράλληλα ασχολήθηκα με την Εργαστηριακή 2

3 άσκηση των φοιτητών του Βιολογικού και του Φαρμακευτικού Τμήματος, σε μαθήματα της αρμοδιότητας του Εργαστηρίου Βοτανικής. 1991: Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος με το βαθμό "Άριστα". Την τριμελή μου συμβουλευτική επιτροπή, που είχε ορισθεί το 1985, αποτελούσαν ο Καθηγητής κ. Δ. Φοίτος, η Επίκ. Καθηγήτρια κ. Π. Αρτελάρη και ο Αν. Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών κ. Α. Γιαννίτσαρος, στην δε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, συμμετείχαν επίσης η Αν. Καθηγήτρια κ. Γ. Καμάρη και ο Αν. Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. 1992: Ένταξη μετά από κρίση σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του λέκτορα. 2006: Ένταξη μετά από κρίση σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μελέτη χλωρίδας και βλάστησης νησιών και ορεινών συγκροτημάτων, καθώς επίσης υγροτοπικών οικοσυστημάτων και γενικότερα βιοτόπων του ελληνικού χώρου με σύγχρονες μεθόδους περιγραφής και ανάλυσης φυτοκοινωνιολογικών δεδομένων (Προγράμματα DECORANA, TWINSPAN, DCA, CANOCO κ.λπ.). Κυτταρολογία φυτών, Δυναμική της Βλάστησης, Φυτογεωγραφία και Οικολογία σημαντικών γενών της ελληνικής χλωρίδας. Οικολογική αξιολόγηση και διαχείριση Φυσικών Περιοχών και Προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Φύση Βιοποικιλότητα και Βιοπαρακολούθηση οικοσυστημάτων με τη χρήση Γ.Σ.Π (GIS), καθώς επίσης Χαρτογράφηση και Φωτοερμηνεία τύπων οικοτόπων και βλάστησης (σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/43 και το Πρόγραμμα Natura 2000). Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πραγματοποίηση πολλών επιστημονικών εκδρομών σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη συλλογή βοτανικού υλικού τόσο για ερευνητικές δραστηριότητες, όσο και για τον εμπλουτισμό του Βοτανικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Πατρών. 3

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προπτυχιακά μαθήματα Σε συνδιδασκαλία: : οι εργαστηριακές ασκήσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Ι και ΙΙ για τους Βετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας : οι εργαστηριακές ασκήσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι και ΙΙ για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής : οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας : 1) οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας. 2) οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι για τους Βετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας :οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ για τους Βετείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής : 1) οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Ι για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας. 2) οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ για τους Βετείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής : οι εργαστηριακές ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας : το υποχρεωτικό μάθημα ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ, καθώς επίσης και οι εργαστηριακές ασκήσεις του ιδίου μαθήματος, για τους Αετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας : το υποχρεωτικό μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ, καθώς επίσης και οι εργαστηριακές ασκήσεις του ιδίου μαθήματος, για τους Γτείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής : το κατ επιλογήν μάθημα ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, για τους Δετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας : το κατ επιλογήν μάθημα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, καθώς επίσης και οι εργαστηριακές ασκήσεις του ιδίου μαθήματος, για τους Δετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας. 4

5 Μεταπτυχιακά μαθήματα Α. Τμήμα Βιολογίας Παν/μίου Πατρών (σε συνδιδασκαλία): : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ για την κατεύθυνση «Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» (συνδιδασκαλία) : ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ για την κατεύθυνση «Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» : ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ 1 για την κατεύθυνση «Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» : ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΛΩΡΙΔΑΣ για την κατεύθυνση «Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» : 1) ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ για την κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Βιολογία και Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων». 2) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για την κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Βιολογία και Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων». 3) ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΛΩΡΙΔΑΣ για την κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Βιολογία και Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων» : 1) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ για την κατεύθυνση «Οικολογία- Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος». 2) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ για την κατεύθυνση «Οικολογία- Διαχείριση Χερσαίων και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» : 3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την κατεύθυνση «Οικολογία- Διαχείριση Χερσαίων και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος». 4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για την κατεύθυνση «Οικολογία- Διαχείριση Χερσαίων και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος». Β. Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική διαχείριση προστατευομένων περιοχών» του Παν/μίου Δ Ελλάδος : ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΧΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (συνδιδασκαλία). 5

6 Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Ως επιβλέπουσα 1. Σαρρής Δημήτριος: «Συγκριτική οικολογική διερεύνηση των υγροτόπων γλυκού και υφάλμυρου νερού στην παράκτια περιοχή του όρους Βαράσοβα (νομός Αιτωλοακαρνανίας). Πάτρα, Αναστασίου Ειρήνη: «Επιπτώσεις των Ανθρωπογενών Επεμβάσεων στη Χλωρίδα και Βλάστηση της περιοχής εκβολής του ποταμού Πείρου (Δ. Αχαΐα) - Προτάσεις διαχείρισης». Πάτρα, Κουγιουμουτζής Κωνσταντίνος: «Οικολογική αξιολόγηση της χλωρίδας και βλάστησης της νήσου Τριζόνια». Πάτρα, Κυριακοπούλου Νίκη: «Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων της περιοχής Δέλτα Εύηνου όρους Βαράσοβα με τη χρήση των Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών Ως Επιστημονική σύμβουλος στο Τμήμα Μεταφραστών - Διερμηνέων του Ιονίου Πανεπιστημίου.. 5. Χριστοφιλοπούλου Μαρία: «Γερμανοελληνικό γλωσσάριο Κυτταρολογίας και Ιστολογίας στη Βοτανική». Κέρκυρα, 1994 Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας: Κουλούρη Π. (1996), Μπαρέκα Ε. (1998), Καϊμάς Δ. (1999), Απλαδά Ε. (2000), Κριεμάδη Ε. (2001), Καπασά Μ. (2001), Καράγιαννη Π. (2003), Χιονίδου Ε. (2004), Μανωλάκη Π. (2004), Παπαμίχος Ε. (2004), Κοτετέ Μ. (2006), Στασινοπούλου Π. (2007), Βούρκα Α. (2008), Σκλαβενίτη Α. (2009), Γκιουμέ Ι. (2010), Σαμαροπούλου Σ. (2010), Τσιώλη Σ. (2011), Κουτρούμπα Κ. (2011), Ποταμιάνου Μ. (2011), Ζαραφωνίτη Γ. (2012). Επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης Ως επιβλέπουσα 1. Μποζίκα Παρασκευή: «Συγκριτική μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης των λιμνών της Ηπείρου, Λιμνοπούλα Παραμυθιάς και Τούμπα Ιωαννίνων. Οικολογική αξιολόγηση». Πάτρα, Καλαντζή Σταυριανή: «Οικολογική αξιολόγηση των παρακτίων υγροτόπων του μυχού του Αργολικού κόλπου. Προτάσεις Διαχείρισης». Πάτρα, Ντζούφρα Παρασκευή: «Οικολογική αξιολόγηση της παρόχθιας βλάστησης του κάτω ρού του ποταμού Αχελώου. Προστασία και Διαχείριση». Πάτρα,

7 4. Καρπή Αθηνά-Αικατερίνη: «Οικολογική αξιολόγηση συστάδων Pinus halepensis σε περιοχές της Αττικής». Πάτρα, Κουγιουμουτζής Κωνσταντίνος: «Μελέτη της δυναμικής της χλωρίδας και βλάστησης των Μεθάνων». Πάτρα, Στότη Παναγιώτα: «Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση) στη μελέτη της οικολογικής διαδοχής καμένων οικοσυστημάτων του Νομού Ηλείας». Πάτρα, Δίγκα Αικατερίνη: Αξιολόγηση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της κατασκευής του φράγματος των ποταμών Πείρου-Παραπείρου στο Νομό Αχαΐας και εκτίμηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων από τη μελέτη των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον. Πάτρα, Καλησπέρη Αγγελική: Συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διαχείριση Φυσικών Περιοχών. Πάτρα, Κυριακοπούλου Νίκη: Οικολογική αξιολόγηση εκβολικών οικοσυστημάτων στον Πατραϊκό κόλπο με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Πάτρα, Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής των φοιτητών: Λαμπάδα Σ. (2000), Μπαρέκα Ε. (2001), Μιχαήλ Χ. (2001, Διατμηματικό ΜΠΣ), Τσιότσιου Β. (2001), Παναγιωτοπούλου Γ. (2002, Συνεπιβλέπουσα), Απλαδά Ε. (2003, Συνεπιβλέπουσα), Σουγλέρη Α. (2003, Διατμηματικό ΜΠΣ, Συνεπιβλέπουσα), Παπαπανάγου Ε. (2004 Διατμηματικό ΜΠΣ, Συνεπιβλέπουσα), Καράγιαννη Π. (2005, Συνεπιβλέπουσα), Ανδριόπουλος Γ. (2005, Διατμηματικό ΜΠΣ, Συνεπιβλέπουσα), Γιαννακόπουλος Ν. (2006, Διατμηματικό ΜΠΣ, Συνεπιβλέπουσα), Αρβανιτάκη Ι. (2006, Διαπανεπιστημιακό ΜΠΣ, Συνεπιβλέπουσα), Μπέκα Ε. (2007, Διαπανεπιστημιακό ΜΠΣ), Απτόγλου Ι. (2007, Διατμηματικό ΜΠΣ), Καλπακίδης Δ. (2007, Διαπανεπιστημιακό ΜΠΣ), Καραμανλής Β. (2008, Διατμηματικό ΜΠΣ), Κόκκορης Ι. (2008, Συνεπιβλέπουσα), Κωστάρα Α. (2009), Παπά Δ. (2009), Ανδρουτσοπούλου Α. (2010, Συνεπιβλέπουσα), Κασβίκης Ι. (2011, Διατμηματικό ΜΠΣ), Γεωργιάδης Γ. (2011, Διατμηματικό ΜΠΣ), Γεωργακοπούλου Α. (2012), Παπακωνσταντίνου Μ. (2013), Σαμαροπούλου Σ. (Σε εξέλιξη). 7

8 Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών Ως επιβλέπουσα 1. Κόκκορης Ιωάννης: «Μελέτη της χλωρίδας και της βλάστησης του Παναχαϊκού όρους. Οικολογική διερεύνηση - Προτάσεις Διαχείρισης». Σε εξέλιξη. 2. Κουγιουμουτζής Κωνσταντίνος: «Μελέτη προτύπων βιοποικιλότητας και φυτογεωγραφικών σχέσεων νησιών ενδιαιτημάτων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων». Σε εξέλιξη. Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 1. Παπαπανάγου Ειρήνη: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αξιολόγησή του στην ευαισθητοποίηση αλλαγή στάσεων σε διάφορες κοινωνικές εκπαιδευτικές ομάδες.». (Διατμηματικό ΜΠΣ). Πάτρα, Συνεπιβλέπουσα. 2. Βίτσου-Λαμπράκη Αγγελική: «Κατανομή των φυτικών ειδών σε υγροτόπους της Δυτικής Ελλάδος σε σχέση με τις οικολογικές παραμέτρους του υδάτινου περιβάλλοντος και χρήση αυτών ως δεικτών». Πάτρα, Συνεπιβλέπουσα. 3. Τσιότσιου Βασιλική: «Δέντρα και θάμνοι των αστικών βιοτόπων. Έρευνες στην πόλη των Πατρών». Πάτρα, Καράγιαννη Παναγιώτα: «Οικολογία των τύπων οικοτόπων και της βλάστησης της πρώην λίμνης Μουριάς». Πάτρα, Συνεπιβλέπουσα. 5. Σπανού Σοφία: «Οικολογική αξιολόγηση και Δημιουργία Πρότυπου προγράμματος βιοπαρακολούθησης στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών». Πάτρα, Συνεπιβλέπουσα. 6. Απλαδά Ειρήνη: «Οικολογική αξιολόγηση και Διαχείριση του όρους Γκιώνα». Πάτρα, Συνεπιβλέπουσα. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Διδακτορική διατριβή ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 1991: Βιοσυστηματική μελέτη του γένους Viola sect. Viola (Violaceae) στην Ελλάδα. Διδακτορική διατριβή, 336 σελ. Παν/μιο Πατρών Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία 1. ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 1983: Κυτταροταξινομική συμβολή στη γνώση του γένους Viola (Violaceae) στην Ελλάδα. Ι. - Botanika Chronika 3(1-2):

9 2. TINIAKOU, A. 1991a: Cytogeographical studies on some species of Viola sect. Viola (Violaceae) from Greece.- Willdenowia 20: TINIAKOU, A. 1991b: Viola dirphya (Violaceae), a new species from Evvia island, Greece. - Candollea 46: TINIAKOU, A. 1991c: On some Viola species (sectio Viola) from Greece. - Botanika Chronika 10: TINIAKOU, A. 1992: Reports In: G. Kamari, F. Felber & F. Garbari (eds.), "Mediterranean chromosome number reports 2". - Flora Mediterranea 2: TINIAKOU, A. 1996: Reports In: G. Kamari, F. Felber & F. Garbari (eds.), "Mediterranean chromosome number reports 6". - Flora Mediterranea 6: TINIAKOU, A. 1996: Viola jordanii. - Botanika Chronika 12: LIVANIOU-TINIAKOU, A. 1997: Moehringia. In: Strid A. & Tan K. (eds). - Flora Hellenica 1: Maps Koenigstein. 9. LIVANIOU-TINIAKOU, A. 1997: Gypsophila L. In: Strid A. & Tan K. (eds) - Flora Hellenica 1: Maps Koenigstein. 10. TINIAKOS, L. & TINIAKOU, A. 1997: Geomorphological processes and environmental considerations in the Navarino Bay area, SW Peloponnisos, Greece. - In: Marinos, P., Koukis, G., Tsiambaos, G. & Stournaras G. (eds). Engineering Geology and the Environment 1: Rotterdam. 11. LIVANIOU-TINIAKOU, A. 2000: Matthiola R. Br. In: Strid A. & Tan K. (eds) - Flora Hellenica 2: Maps Ruggell. 12. TINIAKOU, A. 2000: Distribution of the genus Viola in Peloponnisos, Greece. - Botanica Chronika 13: LIVANIOU-TINIAKOU, A., CHRISTODOULAKIS, D., GEORGIOU, O. & ARTELARI, R. 2003: Floristic dynamics in correlation with the type of substrate and human activities: the example of Serifos (Kiklades islands, Greece). Fresenius Environmental Bulletin 12 (12): Freising. 14. PAPAPANAGOU, E., TINIAKOU, A., GEORGIADIS, TH. 2005: Environmental Education in Wetland Ecosystems - Journal of Biological Education 40(1): THEOCHAROPOULOS, M., GEORGIADIS, TH., DIMITRELLOS, G., CHOCHLIOUROS, S. & TINIAKOU, A. 2006: Vegetation types with Cladium mariscus L. (Cyperaceae) in Greece. Willdenowia 36: SPANOU, S., VERROIOS, G., DIMITRELLOS, G., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2006: Notes on the flora and vegetation of the sand dunes of western Greece. Willdenowia 36:

10 17. APLADA, E., GEORGIADIS, TH., TINIAKOU, A. & THEOCHAROPOULOS, M. 2007: Phytogeography and ecological evaluation of the Flora and Vegetation of Parnitha (Attica, Greece).- Edinburgh Journal of Botany 64(2): SPANOU, S., TINIAKOU, A., NIKOLAIDIS, V. & GEORGIADIS, TH. 2007: Comparative study of protected areas in Greece: the case-study of three littoral Pinus pinea (stone pine) forests. - Fresenius Environmental Bulletin Vol. 16 No. 11a: SPANOU, S., VERROIOS, G., DIMITRELLOS, G., LIVANIOU- TINIAKOU, A., GEORGIADIS, TH.. & ANAGNOSTOPOULOS A. 2007: Establishing a bio-monitoring programme of plant species and habitats of the Mesogaia area (Athens, Greece): baseline survey results. - Journal of Biological Research 8: KARAGIANNI, P., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2008: A distribution model of habitat types along the rivers of W. Greece: A case study. - Fresenius Environmental Bulletin 17(6): VLACHOS, A., GEORGIADIS, TH. &TINIAKOU, A. 2009: Floristic research of the mountains of Sterea Hellas (Central Greece) and their affinities with mountains of Peloponissos. - Journal of Biological Research 12: SPANOU, S., APLADA, E., TINIAKOU, A., & GEORGIADIS, TH. 2010: Contribution to the study of the flora of Attiki (Greece), new records from the flora of the wider Athens International Airport area. - Botanika Chronika 20: KARAGIANNI, P., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH: 2010: Flora of the drained Mouria lake area, SW Greece. - Botanika Chronika 20: KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A., DIMITRELLOS, G. & GEORGIADIS, TH. 2010: Evaluation of the flora and vegetation of Trizonia island floristic affinities with small Ionian Islands. - Botanika Chronika 20: KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A., GEORGIADIS, TH. & GEORGIOU, O. 2012: Contribution to the flora of the South Aegean Volcanic Arc: The Methana Peninsula (Saronic Gulf, Greece). - Edinburgh Journal of Botany 69(1): KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A., GEORGIOU, O. & GEORGIADIS, TH. 2012: Contribution to the flora of the South Aegean Volcanic Arc: Anafi Island (Kiklades, Greece). - Willdenowia 42(1):

11 27. APLADA, E., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS TH. 2012: The orchid flora of Mount Giona (Sterea Ellas, Greece). - J. Eur. Orch. 44(4): SPANOU, S., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2013: Exploring agroecosystem floristic and vegetation diversity in a Mediterranean Ecosystem. - Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. 3(3): KOUGIOUMOUTZIS, K. & TINIAKOU, A. 2014: Ecological factors and plant species diversity in the South Aegean Volcanic Arc and other central Aegean Islands. - Plant Ecology & Diversity. DOI: / KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A., GEORGIOU, O. & GEORGIADIS, TH. 2014: Contribution to the flora of the South Aegean Volcanic Arc: Kimolos Island (Kyklades, Greece). - Edinburgh Journal of Botany (accepted). Άρθρα σε επιστημονικά συγγράμματα 1. TINIAKOU, A. 1995: Viola oligyrtia. In Phitos, D., Strid, A., Snogerup, S. & Greuter, W. (eds.). - The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece, σελ WWF-International. 2. Συμμετοχή στη συγγραφή-μετάφραση του: The Greek Habitat Projekt NATURA 2000: an overview. Directive 92/43/EEC. 3. TINIAKOS, L., TAVITIAN, J. & LIVANIOU-TINIAKOU, A. 2005: The Anavalos-Kiveri coastal spring (Argolis, E Peloponnesus, Greece): Hydrogeology and Drought-Water Quality relation. COST Action 621: Groundwater management of coastal karstic aquifers, Part III: Luxembourg. 4. ΚΑΡΥΔΑΣ, Α. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2009: Viola athois. Εις: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.).- Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπανίων και απειλουμένων φυτών της Ελλάδας. Τόμος Β, σελ Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα. 5. ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2009: Viola oligyrtia. Εις: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.).- Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπανίων και απειλουμένων φυτών της Ελλάδας. Τόμος Β, σελ Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων 1. TΗNIAKOΥ, A. & ΚΑΜΑΡΗ, Γ. 1994: Συμβολή στην κυτταρογεωγραφική μελέτη της ομάδος Iris unguicularis. - Πρακτικά 5ου 11

12 επιστημονικού συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Δελφοί. 2. ΑΡΤΕΛΑΡΗ, Π., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο., ΙΑΤΡΟΥ, Γ., ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, Δ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α : Αξιολόγηση περιοχών Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων με βάση τα χλωριδικά τους στοιχεία, με σκοπό την προστασία τους. - Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Παραλίμνι, Κύπρος. 3. *ΤΗΝΙΑΚΟΣ, Λ., ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α. & ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. 1998: Αειφορική διαχείριση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού της νήσου Σερίφου (Δ. Κυκλάδες). - Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου Διαχείριση υδατικών πόρων σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων: , Σύρος. 4. ΒΕΡΡΟΙΟΣ, Γ., ΜΑΡΟΥΛΗΣ, Γ., ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ, Γ., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. 1998: Πρόγραμμα διαχρονικής παρακολούθησης φυτικών ειδών και ενδιαιτημάτων (Bio-monitoring) της ευρύτερης περιοχής του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. - Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Αλεξανδρούπολις. 5. ΜΠΟΖΙΚΑ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2000: Συγκριτική μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης των λιμνών Λιμνοπούλα Παραμυθιάς και Τούμπα Ιωαννίνων (Ήπειρος). - Πρακτικά 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Πάτρα. 6. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, Σ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2002: Οικολογική αξιολόγηση των παρακτίων υγροτόπων του μυχού του Αργολικού κόλπου Προτάσεις διαχείρισης. - Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Αργοστόλι. 7. *ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2004: Συμβολή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων - Παραγωγή ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την περιοχή του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 GR : «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου και Νήσοι Εχινάδες». - Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ανθρώπινα Δικαιώματα για το Περιβάλλον και την Υγεία»: , Κιλκίς. 8. *ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2004: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τους υγροτόπους Μεσολογγίου με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. - Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου της Ενωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Ε.ΔΙ.Φ.Ε.) και 2 ου Συμποσίου International Organisation for Science and Technology Education (I.O.S.T.E.) στη Νότια Ευρώπη: Ενωση για τη Διδακτική των Φυσικών 12

13 Επιστημών (Ε.ΔΙ.Φ.Ε.) (ed) Διδακτική Φυσικών Επιστημών: οι προκλήσεις του 21 ου αιώνα: , Καλαμάτα. 9. *PAPAPANAGOU, E., TINIAKOU, A. and GEORGIADIS, TH. 2005: Εnvironmental education as a management tool in protected areas: the Μessolongi wetlands example (Western Greece) In: LEKKAS T.D. (ed.). Proceedings of the 9 th International Conference on Environmental Science and Technology of GNEST (Global Network for Environmental Science and Technology): B688-B693, Rhodes island. 10. ΑΠΛΑΔΑ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ Ζώνες βλάστησης και οικολογική αξιολόγηση του Πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. - Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: 11-15, Ιωάννινα. 11. ΒΙΤΣΟΥ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Α., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α., & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Οικολογικές παράμετροι των μονάδων βλάστησης των παραλιακών περιοχών Στροφυλιάς και Δέλτα Αχελώου. - Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: 67-75, Ιωάννινα. 12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Συμβολή στην παρόχθια βλάστηση των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας. - Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Ιωάννινα. 13. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τους υγροτόπους Μεσολογγίου-Αιτωλικού με την εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών. - Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Ιωάννινα. 14. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α : Συγκριτική μελέτη των παραλιακών δασών Pinus pinea σε προστατευόμενες περιοχές. - Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας: , Ιωάννινα. 15. *ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΒΕΡΡΟΙΟΣ, Γ., ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. 2008: Πρόγραμμα Διαχρονικής Παρακολούθησης με τη χρήση GIS τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών στην περιοχή των Mεσογείων Aττικής. - Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Hellas GIS «Γεωγραφικά Συατήματα Πληροφοριών, Περιβάλλον και Ανάπτυξη»: CD ROM, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. 16. *CHATZIAPOSTOLOU, A., KARAPANOS, E., KARAGIANNI, P., SIAVALAS, G., KALAITZIDIS, S., LAMPRAKIS, N., TINIAKOU, A., GEORGIADIS, TH., PAPASTERGIADOU, E. & CHRISTANIS, K. 2008: Design and implementation of a pilot-scale wetland rehabilitation at the Mouria area, SW Greece. - Proceedings of the 13 th International Peat Congress. Irish Peat Society: , Tullamore, Ireland. 13

14 17. *PAPAPANAGOU, E., TINIAKOU, A. and GEORGIADIS, TH. 2009: Students knowledge and attitudes regarding a coastal protected area in Greece In: LEKKAS T.D. (ed.). Proceedings of the 11 th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009): B701-B708, Chania. 18. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2009: Οικολογική αξιολόγηση της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλφειού. - Πρακτικά 11 ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα. 19. ΓΕΡΑΚΗ, Ξ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΚΟΝΤΑΛΗ, Μ., ΦΕΡΛΕΜΗ, Α., ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2009: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το έλος της Αγυιάς Πατρών (Ν. Αχαΐας) ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα. 20. *YIANNNOPOULOS, P., ANDROUTSOPOULOU, A., TINIAKOU, A. & PAPASTERGIADOU, E. 2009: Environmental impacts of infrastructure works and activities and ecological evaluation of the Alfeios river basin. Proceedings of the Euroscience Mediterranean Event. Athens. 21. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ, Α., ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΓΕΩΡΓΙΟΥ O. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2013: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον ποταμό Χάραδρο (Ν. Αχαΐας) με την χρήση GIS. - 2 ο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Αθήνα. * = με κριτές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Περιλήψεις σε Πρακτικά Συνεδρίων 1. LIVANIOU-TINIAKOU, A. 1987: Cytogeographical studies on some species of Viola sect. Nomimium from Greece. Poster. - XIV International Botanical Congress, Berlin, 24 July-1 August. 2. TINIAKOU, A. 1989: On some Viola species (sectio Viola) from Greece. Poster. - International VI OPTIMA Meeting, Δελφοί, Σεπτεμβρίου. 3. ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΚΑΜΑΡΗ Γ. 1994: Συμβολή στην κυτταρογεωγραφική μελέτη της ομάδος Iris unguicularis. Poster. - 5o Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Δελφοί, Οκτωβρίου. 4. ΑΡΤΕΛΑΡΗ, Π., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο., ΙΑΤΡΟΥ, Γ., ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, Δ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 1996: Αξιολόγηση περιοχών Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων με βάση τα χλωριδικά τους στοιχεία, με σκοπό την προστασία τους. Poster. - 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Παραλίμνι, Κύπρος, 6-11 Απριλίου. 5. TINIAKOS, L. & TINIAKOU, A. 1997: Geomorphological processes and environmental considerations in the Navarino Bay area, SW Peloponnisos, 14

15 Greece. Poster. - International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Athens, Greece, June. 6. ΤΗΝΙΑΚΟΣ, Λ., ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. 1997: Αειφορική διαχείριση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού της νήσου Σερίφου (Δ. Κυκλάδες). Προφορική παρουσίαση. - 3ο Εθνικό Συνέδριο Διαχείριση υδατικών πόρων σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Ελληνικής επιτροπής για τη διαχείριση των υδατικών πόρων (ΕΕΔΥΠ), Σύρος, Μαΐου. 7. TINIAKOU, A. 1997: Distribution and ecology of the genus Viola in Peloponnisos, Greece. Poster. - First Balkan Botanical Congress, Thessaloniki, September. 8. LIVANIOU-TINIAKOU, A., CHRISTODOULAKIS, D., GEORGIOU, O. & ARTELARI, R. 1998: The flora of Serifos (Kiklades islands Greece). Poster. - International IX OPTIMA Meeting, Paris, May. 9. ΒΕΡΡΟΙΟΣ, Γ., ΜΑΡΟΥΛΗΣ, Γ., ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ, Γ., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. 1998: Πρόγραμμα διαχρονικής παρακολούθησης φυτικών ειδών και ενδιαιτημάτων (Bio-monitoring) της ευρύτερης περιοχής του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Poster. - 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη 1-4 Οκτωβρίου. 10. DIMITRELLOS, G., GEORGIADIS, TH., PANITSA, M., SPANOU, S., TINIAKOU, A., VERROIOS, G. & ANAGNOSTOPOULOS, A. 1999: Biomonitoring of selected plant species and habitat types of the Mesogaia area- Athens. Oral presentation. - VIII European Ecological Congress, Halkidiki, Greece, September. 11. DIMITRELLOS, G., GEORGIADIS, TH., LAMPADA, S., THEOCHAROPOULOS, M., TINIAKOU, A., VASILOPOULOU, G. & ANAGNOSTOPOULOS, A. 1999: Identification of Vegetation Units of the Mesogaia area and their Mapping in Different time Periods. Poster. - VIII European Ecological Congress, Halkidiki, Greece, September. 12. ΜΠΟΖΙΚΑ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2000: Συγκριτική μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης των λιμνών Λιμνοπούλα Παραμυθιάς και Τούμπα Ιωαννίνων (Ήπειρος). Poster. - 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Πάτρα, 5-8 Οκτωβρίου. 13. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, Σ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2002: Οικολογική αξιολόγηση των παρακτίων υγροτόπων του μυχού του Αργολικού κόλπου Προτάσεις διαχείρισης. Poster. - 9 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αργοστόλι, 9-12 Μαΐου. 14. SARRIS, D., TINIAKOU, A. & CHONDROPOULOS, B. 2002: Ecological investigation and evaluation of Biodiversity of two small wetlands in the coastal area of Mt. Varasova (W Greece). Poster. - VI International 15

16 Congress of Systematic and Evolutionary Biology Biodiversity in the Information Age, Patras, Greece, 9-16 September. 15. TINIAKOU, A. 2002: Cytogeographical studies on the taxa of Viola sect. Viola (Violaceae) in Greece. Poster. - VI International Congress of Systematic and Evolutionary Biology Biodiversity in the Information Age, Patras, Greece, 9-16 September. 16. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2004: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τους υγροτόπους Μεσολογγίου με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. Poster. - 2 ο Συνέδριο Ενωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Ε.ΔΙ.Φ.Ε.) και 2 ο Συμπόσιο International Organisation for Science and Technology Education (I.O.S.T.E.) στη Νότια Ευρώπη. Καλαμάτα, Μαρτίου. 17. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2004: Συμβολή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων Παραγωγή ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την περιοχή του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 GR : «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου και Νήσοι Εχινάδες». Poster. - Διεθνές Συνέδριο «Ανθρώπινα Δικαιώματα για το Περιβάλλον και την Υγεία». Κιλκίς, Απριλίου. 18. TINIAKOU, A. & KAMARI, G. 2004: Distribution and ecology of the Iris unguicularis group in Greece. Poster. - International XI OPTIMA Meeting, September 2004, Beograd, 5-11 September. 19. ΑΠΛΑΔΑ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2005: Ζώνες βλάστησης και οικολογική αξιολόγηση του Πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Poster. 10 ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου. 20. ΒΙΤΣΟΥ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Α., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ 2005: Οικολογικές παράμετροι των τύπων βλάστησης των παράκτιων περιοχών της Στροφυλιάς και του Δέλτα του Αχελώου. Poster ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου. 21. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2005: Συμβολή στη μελέτη της παρόχθιας βλάστησης των ποταμών της Δ Ελλάδας. Poster ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου. 22. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, E., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ 2005: Ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τους υγρότοπους Μεσολογγίου-Αιτωλικού με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Poster ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου. 23. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2005: Συγκριτική μελέτη των παρακτίων δασών της Pinus pinea forests σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος. Poster ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου. 16

17 24. PAPAPANAGOU, E., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS TH. 2005: Environmental education as a management tool in protected areas: the Messolongi wetlands example (Western Greece). Poster. 9 th Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, 1-3 September. 25. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2006: Μεθοδολογία ανάπτυξης ερωτηματολογίου έρευνας της στάσης των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον. Poster. - 3 ο Συνέδριο της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ) με θέμα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης», Βόλος 7-9 Απριλίου. 26. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2006: Οι Νέες Τεχνολογίες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού. Poster. - 3 ο Συνέδριο της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ) με θέμα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης», Βόλος 7-9 Απριλίου. 27. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2006: Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διαχείριση προστατευομένων περιοχών: πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης με τη χρήση πολυμέσων. Poster. - Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων Οι Βιοεπιστήμες στον 21ο αιώνα". Αθήνα, Απριλίου. 28. *CHATZIAPOSTOLOU, A., KARAPANOS, E., KARAGIANNI, P., SIAVALAS, G., KALAITZISIS, S., LAMPRAKIS, N., TINIAKOU, A., GEORGIADIS, T., PAPASTERGIADOU, E. & CHRISTANIS, K. 2008: Design and implementation of a pilot-scale wetland rehabilitation at the Mouria area, SW Greece. Poster th International Peat Congress. Tullamore, Ireland, 8-13 June. 29. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης της νήσου Τριζόνια Χλωριδική σύγκριση με νησιά του Ιονίου στα πλαίσια της οικολογικής αξιολόγησης. Poster. - 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία», Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου. 30. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Μελέτη της βλάστησης και της χλωρίδας της αποξηραμένης λίμνης Μουριάς. - 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία», Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου. 31. ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Ι., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2008: Οι ανθρώπινες επιδράσεις στα παρόχθια οικοσυστήματα του Αλφειού ποταμού: Οι προοπτικές για την ολοκληρωμένη Διαχείριση τους. Poster. = 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία», Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου. 17

18 32. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2008: Συμβολή στη Διερεύνηση της Στάσης Μαθητών για το Περιβάλλον. 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Ναύπλιο, Δεκεμβρίου. 33. *ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΒΕΡΡΟΙΟΣ, Γ., ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. 2008: Πρόγραμμα Διαχρονικής Παρακολούθησης με τη χρήση GIS τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών στην περιοχή των Mεσογείων Aττικής. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Hellas GIS «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου. 34. *PAPAPANAGOU, E., TINIAKOU, A. and GEORGIADIS, TH. 2009: Students knowledge and attitudes regarding a coastal protected area in Greece. 11 th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009), Chania -Crete, 3-5 September. 35. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2009: Οικολογική αξιολόγηση της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλφειού. 11 ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 36. ΓΕΡΑΚΗ, Ξ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΚΟΝΤΑΛΗ, Μ., ΦΕΡΛΕΜΗ, Α., ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2009: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το έλος της Αγυιάς Πατρών (Ν. Αχαΐας) ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 37. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ: Οικολογική αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων της αποξηραμένης λίμνης Μουριάς (Ν. Ηλείας) Πείραμα πιλοτικού επαναπλημμυρισμού ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 38. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ: & ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο. 2009: Η χλωρίδα της χερσονήσου των Μεθάνων ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 39. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΑΛΕΞΙΟΥ, Θ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α,. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2009: Οι προστατευόμενες περιοχές ως αντικείμενο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Στροφυλιάς-εκπαιδευτικό υλικό ΠΕ ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 40. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ, Ε., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2009: Προστατευόμενες περιοχές και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: γνώσεις και στάσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 41. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2009: Συμβολή στη μελέτη της ενδημικής χλωρίδας της Αττικής: η περίπτωση των Μεσογείων 18

19 Αττικής ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου. 42. YIANNNOPOULOS, P., ANDROUTSOPOULOU, A., TINIAKOU, A. & PAPASTERGIADOU, E. 2009: Environmental impacts of infrastructure works and activities and ecological evaluation of the Alfeios river basin. - Euroscience Mediterranean Event. Athens October. 43. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2010: Δημιουργία πρότυπου προγράμματος Βιοπαρακολούθησης στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. - 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 7-10 Οκτωβρίου. 44. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ., ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2010: Οικολογική διαδοχή: το παράδειγμα της χερσονήσου των Μεθάνων. - Τόμος Περιλήψεων του 5 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, σ. 164, Πάτρα. 45. KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2011: Phytogeographical distribution patterns of the Methana peninsula flora. - Proceedings of the 5th Meeting of the International Biogeography Society, pp. 130, Heraklion, Crete. 46. KOKKORIS, J., TINIAKOU, A., & GEORGIADIS, TH. 2011: Phytogeographical relationships among Mt Panachaikon and the neighboring Mountains of Peloponnese and Sterea Hellas. - Proceedings of the 5th Meeting of the International Biogeography Society, pp. 130, Heraklion, Crete. 47. KOKKORIS, I., TINIAKOU, A., GEORGIADIS, TH. & ARTELARI, P. 2011: Evaluation of habitat diversity along the Alfeios River route (Peloponnese, Greece) using Geographic information systems (GIS). - 7 th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology (ICSEB VII), Berlin, February. 48. KOUGIOUMOUTZIS, K., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2011: Volcanic vegetation: an example from the youngest part of the South Aegean Volcanic Arc, 7 th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology (ICSEB VII), Berlin, February. 49. SPANOU, S., TINIAKOU, A. & GEORGIADIS, TH. 2011: Ecological status assessment of the wider Athens International Airport area based on plant-species indicators. 7 th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology (ICSEB VII), Berlin, February. 50. ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Ι., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, A., ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ, Γ. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2011: Η βιοποικιλότητα του Όρους Παναχαϊκού ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου. 51. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ. & ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2011: Συμβολή στην χλωρίδα και βλάστηση των Κυκλάδων: η περίπτωση της Ανάφης: 19

20 Poster ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου. 52. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ. & ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α 2011: Ενδημικά, Σπάνια και Κινδυνεύοντα taxa της χερσονήσου των Μεθάνων ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου. 53. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2011: Συμβολή των GIS στη χαρτογράφηση και βιο-παρακολούθησης φυτικών ειδών και τύπων οικοτόπων στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου. 54. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ, Α. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2012: Συμβολή των GIS στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση της παρόχθιας βλάστησης του ποταμού Χάραδρου. - 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 55. ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Ι., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, A., ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ, Γ. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2012: Δημιουργία προτύπου προγράμματος βιοπαρακολούθησης (monitoring) των τύπων οικοτόπων και της χλωριδικής ποικιλότητας των ορεινών περιοχών του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000»: Η περίπτωση του όρους Παναχαϊκού. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 56. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2012: Καταφύγια στο Αιγαίο: Νήσος Ανάφη, Κυκλάδες. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 57. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, N. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, A. 2012: Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης δυο εκβολικών οικοσυστημάτων στον Πατραϊκό κόλπο με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 58. ΑΠΛΑΔΑ, E., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, A. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2012: Οι ορχιδέες του Όρους Γκιώνα και οι βιότοποι τους. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 59. ΑΠΛΑΔΑ, E., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, A. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2012: Οι ορχιδέες του Όρους Πάρνηθα και οι βιότοποι τους. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 60. ΣΠΑΝΟΥ, Σ., TΗΝΙΑΚΟΥ A. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2012: Eξερευνώντας τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και της βλάστησης των αγροοικοσυστημάτων 20

21 στα Μεσόγεια Αττικής. = 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. 61. ΣΠΑΝΟΥ, Σ. & TΗΝΙΑΚΟΥ, A. 2012: Εξερευνώντας την ποικιλότητα της βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων Αττικής. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων. Πάτρα, Οκτωβρίου. 62. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ, Α. & ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2012: Περιβαλλοντικό μονοπάτι στον ποταμό Χάραδρο. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων. Πάτρα, Οκτωβρίου. 63. KOUGIOUMOUTZIS, K. & TINIAKOU, A. 2013: Factors affecting plant species richness in the South Aegean Volcanic Arc and the Cyclades. - Proceedings of the 11 th INTECOL Congress, London, August ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2013: Πρότυπα φυτικής ποικιλότητας στο Αιγαίο: Ηφαιστειακό Τόξο του Νοτίου Αιγαίου και φυτογεωγραφική περιοχή των Κυκλάδων ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3 6 Οκτωβρίου ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ, Κ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α. 2013: Συμβολή στην χλωρίδα των ηφαιστειογενών νήσων των Κυκλάδων: Κίμωλος ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3 6 Οκτωβρίου. 66. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Α., ΣΠΑΝΟΥ, Σ., ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Ι. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2013: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης φυσικών οικοσυστημάτων: Η περίπτωση της προστατευόμενης περιοχής του Δάσους Στροφυλιάς-Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. 13 ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3 6 Οκτωβρίου. 67. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ Α., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α., ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Θ. 2013: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον ποταμό Χάραδρο (Ν. Αχαΐας) με την χρήση GIS. - 2 ο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου. Άλλες δημοσιεύσεις Συμμετοχή στη μετάφραση-σύνταξη από τα γερμανικά της ελληνικής έκδοσης του Επίτομου εγκυκλοπαιδικού λεξικού του μαθητή Duden. Εκδόσεις Εξάντας,

22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 1. ΚΑΜΑΡΗ Γ. & ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α : Σημειώσεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις Μορφολογίας Φυτών. Παν/μιο Πατρών. Εδίδετο δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (Β εξάμηνο). 2. ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α : Σημειώσεις κεφαλαίου για το προπτυχιακό μάθημα «Χλωρίδα της Ελλάδας»: Οικογένεια Iridaceae. Εδίδετο δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (ΣΤ εξάμηνο). 3. ΨΑΡΑΣ Γ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α. & ΚΑΜΑΡΗ Γ : Μορφολογία Φυτών. Μέρος Ι. Παν/μιο Πατρών. Εδίδετο δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (Β εξάμηνο). 4. KAMAΡΗ Γ., Α. ΤΗΝΙΑΚΟΥ & ΨΑΡΑΣ Γ : ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ, Μέρος ΙΙ. Πάτρα: Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών. Εδίδετο δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (Β εξάμηνο). 5. ΨΑΡΑΣ Γ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α. & ΚΑΜΑΡΗ Γ : Μορφολογία Φυτών. Μέρος Ι Βασικές γνώσεις. Παν/μιο Πατρών. Δίδεται δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (Β εξάμηνο). 6. ΨΑΡΑΣ Γ., ΤΗΝΙΑΚΟΥ Α. & ΚΑΜΑΡΗ Γ : Μορφολογία Φυτών. Μέρος ΙΙ Τα φυτά στο μικροσκόπιο. Παν/μιο Πατρών. Δίδεται δωρεάν στους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος (Β εξάμηνο). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Πρόγραμμα "Flora Hellenica", το οποίο εκπονείται με τη συνεργασία των Εργαστηρίων Βοτανικής του Παν/μίου Πατρών, Copenhagen (Δανία), Lund (Σουηδία) και του Βοτανικού Κήπου και Μουσείου του Berlin (Γερμανία). Πηγή χρηματοδότησης: ΕΟΚ. Συντονιστής και υπεύθυνος προγράμματος: Καθ. Δ. Φοίτος. 2. Συμμετοχή ( ) στο Πρόγραμμα για την συγγραφή του "Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece", χρηματοδοτούμενο από την WWF International. - Επιστ. Υπεύθυνος Καθηγητής Δ. Φοίτος : "Inventory, Identification, Evaluation and Mapping of the Habitat types and Flora and Fauna species in Greece, Life-B4-3200/94/0000/D2 (Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας στην Ελλάδα, Life-B4-3200/94/0000/D2 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), στα πλαίσια του δικτύου "Natura 2000". Υπεύθυνος: Καθ. Θ. Γεωργιάδη. Φορέας εκτέλεσης: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και ΕΚΒΥ. Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα LIFE (ΕΟΚ), Υπουργείο Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ : «Πρόγραμμα Βιο-παρακολούθησης Φυτικών ειδών και Ενδιαιτημάτων για τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα)». 22

23 Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Χρηματοδότηση από την Α.Ι.Α. S.A. (Athens International Airport S.A.) : "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης (Χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων)". Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας : «Παρακολούθηση / αξιολόγηση προγράμματος «μακροχρόνια παύση καλλιέργειας γεωργικών γαιών». Κανονισμός (ΕΟΚ) 2078/92». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αν. Καθηγητής κ. Γρ. Ιατρού. Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Γεωργίας : συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της διεθνούς ομάδας COST Environment Action 621, της Ε. Ε. που ασχολείται με τη διαχείριση των παράκτιων καρστικών υδροφορέων : Proherbs (Resource protection, management and promotion of ecological awareness for the sustainable exploitation of edible Herbs and Spices). Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής Θ. Γεωργιάδης. Φορέας χρηματοδότησης: INTERREG III B ARCHIMED E.E : «Bio-monitoring Project, Monitoring Plant Species and Habitats for the New Athens International Airport (Spata)», Phase II, [(Πρόγραμμα Βιο-παρακολούθησης Φυτικών ειδών και Ενδιαιτημάτων για τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα)]. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Χρηματοδότηση: Α.Ι.Α. S.A. (Athens International Airport S.A.) : «Μελέτη των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων της αποξηραμένης Λίμνης Μουριάς με σκοπό τον επαναπλημμυρισμό της». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής Κ. Χριστάνης. Χρηματοδότηση: Ερευνητικό έργο ΠΕΝΕΔ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Φορέας εκτέλεσης: ΕΜΠ & Υπουργείο Παιδείας. Χρηματοδότηση: EU, EPEAEK II. Συμμετείχα στη διοργάνωση του προγράμματος και στη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο και στις ασκήσεις υπαίθρου : Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ, Μέτρο 5.2, με τίτλο Συγγραφή και εκτύπωση του Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του

24 : «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Δεδομένων (Monitoring) στην περιοχή Στροφυλιάς-Κοτυχίου». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Στροφυλιάς-Κοτυχίου : «Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων Οικοτόπων και σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας του δάσους Στροφυλιάς Καϊάφα μετά την πυρκαγιά της 24 ης Αυγούστου 2007». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Φορέας χρηματοδότησης: EΘ.Ι.ΑΓ.Ε : Πράξη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ», Υποέργο: «Kαταγραφή δεδομένων παρακολούθησης με τη χρήση G.I.S.». Μέτρο 8.1. του ΕΠΠΕΡ. Επιστημονική Υπεύθυνη Επ. Καθηγήτρια Α. Λιβανίου-Τηνιακού. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου : Πράξη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ», Υποέργο: «Εφαρμογή Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Οικολογικής Κατάστασης Τύπων Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΕ)». Μέτρο 8.1. του ΕΠΠΕΡ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου : «Πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης (Monitoring) φυσικού περιβάλλοντος (τύπων οικοτόπων, φυτικών ειδών και ορνιθοπανίδας) της περιοχής του όρους Παναχαϊκού (Natura 2000)». Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Θ. Γεωργιάδης. Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Πατρών-Πρόγραμμα Θησέας Πράξη: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» - 1ο Υποέργο: Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας - Δράση Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » (Άξονας Προτεραιότητας 9: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας ). Επιστημονική Υπεύθυνη Επ. Καθηγήτρια Α. Λιβανίου- Τηνιακού. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Kριτής εργασιών για τα περιοδικά: Willdenowia Fresenius Environmental Bulletin Flora Mediterranea 24

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΙΑΤΡΟΥ Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ον. Πατέρα: ΑΝΤΩΝΗΣ Ον. Μητέρας: ΣΟΦΙΑ Ημ. Γέννησης: 8.11.1949 Τόπος Γέννησης: ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κάτοικος: ΠΑΤΡΑΣ, Λευκωσίας 17, T.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania 2015 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο C A L E N D A R Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania Ελληνική Δημοκρατία - Περιφέρεια Κρήτης Hellenic Republic - Region Of Crete

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας Φυτών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας Φυτών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση εργασίας: ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Τηλέφωνα : +302610 969245,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Λάππα, 9 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.Y.Κ.Σ.), πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Μυτιλήνης 8β, Μαρούσι 210.8103444-6955.183707 www.kentroinp.gr info@kentroinp.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης: 04/11/1978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

DISSEMINATION OF FINDINGS TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY

DISSEMINATION OF FINDINGS TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action D.6 Deliverable D.6.1 LIFE07NAT/GR/000296 DISSEMINATION OF FINDINGS TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΕΤΟΣ Διοικητικός Υπάλληλος - Εργαστηριακός Συνεργάτης, στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ. (www.auth.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ. (www.auth. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (www.auth.gr/forestry) ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας!

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! 1 Μάρτιος 2014 Ιούλιος 2014 O Νίκος Χατζηλιασή είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Ο Γεωπόνος Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Τι κάνει ο Γεωπόνος Ο Γεωπόνος: Αναλύει τα φαινόμενα της αναπαραγωγής και ανάπτυξης των παραγωγικών φυτών και ζώων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Έργο LIFE ΦΥΣΗ (LIFE00NAT/GR/7242). «Διατήρηση -Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη» - Conservation Management of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Νέο - Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Έναρξη: Ακαδ. Έτος 2009-10 Παρουσίαση: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 Βασικά Στοιχεία Έναρξη εφαρμογής Ακαδ. Έτος 2009-10

Διαβάστε περισσότερα

www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM)

www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Εκπαίδευση της Γεωπληροφορικής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διευθυντής Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κουμουνδούρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα