Πτυχιακή Εργασία. Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία. Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"

Transcript

1 Πτυχιακή Εργασία Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2 Ιστορική Αναδρομή Η εξέλιξη των οπτικών συστημάτων εμφανίζεται σε πέντε γενιές Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι αισθητήρες οπτικών ινών έδωσαν λύση σε προβλήματα των είδη υπαρχόντων τεχνολογιών. Δεν προχώρησαν γρήγορα στις βιομηχανικές εφαρμογές Για μια περίοδο, οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες θα συνυπάρξουν με τους αισθητήρες οπτικών ινών Παρόλο που η τεχνολογία της επικοινωνίας με οπτικές ίνες καλύπτει μόνο 2,5 δεκαετίες, έχει εξελιχθεί ραγδαία και έχει φτάσει σε στάδιο ωρίμανσης.

3 Είναι: Μια ισχυρή κατηγορία αισθητήρων, Φέρνουν στα συστήματα μέτρησης πολλά από τα πλεονεκτήματα που η τεχνολογία οπτικών ινών έχει φέρει στα συστήματα επικοινωνιών. Μπορούν να ταξινομηθούν ως πολλαπλού τρόπου και ενός τρόπου λειτουργίας Τρία κύρια χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τους αισθητήρες οπτικών ινών από άλλους τύπους αισθητήρων: Το πολύ υψηλό εύρος ζώνης, Ασφαλείς στα εκρηκτικά περιβάλλοντα, Εκτελούν τις λειτουργίες οποιουδήποτε συμβατικού αισθητήρα.

4 Κατηγορίες αισθητήρων οπτικών ινών Οπτικό συμβολόμετρο ινών FABRY-PEROT Αισθητήρες Μικροαντηχείων οπτικών ινών Τεχνική Microfabrication Φράγματα Bragg σε οπτικές ίνες Γυροσκόπιο Χημικός αισθητήρας Άλλοι τύποι αισθητήρων οπτικών ινών

5 Οπτικό συμβολόμετρο ινών FABRY-PEROT Η ανάκλαση εμφανίζεται στη μερικώς ανακλαστική επιφάνεια τέλους (end face) της ίνας και ενός εξωτερικού κατόπτρου Μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα για χρήση πολλών επιστημονικών και βιομηχανικών εφαρμογών Δεν είναι ευαίσθητο στην ηλεκτρομαγνητική παρέμβαση Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εχθρικό περιβάλλον.

6 Αρχή της λειτουργίας του οπτικού συμβολόμετρου ινών Fabry-Perot:

7 Η μετατόπιση του κατόπτρου κατά το μισό του μήκους κύματος αλλάζει τη διαφορά δρόμου των συμβαλλόμενων ακτινών κατά 2π Η οπτική ακτινοβολία της διόδου laser: Αποτελείται από ένα φάσμα συχνότητας και φασματικό εύρος Δλ Δεν είναι μονοχρωματική και έτσι περιορίζει το μήκος συμφωνίας l c το οποίο υπολογίζεται ως : l c = λ 2 / λ

8 Συμβολή μεταξύ δύο ακτινών με ίση ένταση σε συνάρτηση της διαφοράς δρόμου (l) προς το μήκος lc συμφωνίας Η ορατότητα των κροσσών συμβολής: εξαρτάται από το μήκος συμφωνίας. αυξάνεται όταν μειώνεται η απόσταση μεταξύ του κατόπτρου και της ίνας.

9 Αισθητήρες Μικροαντηχείων οπτικών ινών Το μικρομηχανικό αντηχείο (resonator) ευαίσθητο στοιχείο Η μετρούμενη παράμετρος αλλάζει τη φυσική συχνότητά του Οι δονήσεις του είναι ανιχνεύσιμες από το φως. Ως υλικό μικροαντηχείου, εκτός από το metal glass, χρησιμοποιείτε διοξείδιο και νιτρίδιο πυριτίου, το οποίο είναι ντοπαρισμένο με Βόριο Είναι ένας σφιγκτήρας πυριτίου που γεφυρώνει τα δύο άκρα.

10 Οπτικό συμβολόμετρο ινών Fabry-Perot που αποτελείται από το μικροαντηχείο και την άκρη της οπτικής ίνας. Η παράμετρος ενδιαφέροντος (επιτάχυνση ή πίεση) παραμορφώνει το υπόστρωμα, Η μηχανική πίεση εμφανίζεται μέσα στη δέσμη του αντηχείου, Έτσι, η συχνότητα του αντηχείου αλλάζει αναλογικά την παράμετρο, Κύρια πλεονεκτήματα των μικροαντηχείων οπτικών ινών είναι : το ψηφιακό σήμα παραγωγής και η ηλεκτρική παθητικότητα

11 Τεχνική Microfabrication Η ταλάντωση μικροαντηχείου διεγείρεται από οπτική ακτινοβολία σε μήκος κύματος 1500 nm, η οποία μεταφέρεται από τη δίοδο στην δομή του αντηχείου μέσω οπτικής ίνας Το τέλος της ίνας και η αντανακλαστική επιφάνεια της δομής του αντηχείου διαμορφώνουν την κοιλότητα Fabry- Perot Αυτή φωτίζεται από φως της δεύτερης διόδου στο μήκος κύματος 1300 nm. Όταν δονείται η μικροακτίνα, η διαμορφωμένη ακτινοβολία διαδίδεται πίσω μέσω οπτικής ίνας στον φωτοανιχνευτή Ο πολυπλέκτης μήκους κύματος θα χωρίσει τα δύο αυτά οπτικά σήματα Το φίλτρο πριν από το φωτοανιχνευτή αποκόπτει το υπόλοιπο οπτικό σήμα

12 Φράγματα Bragg σε οπτικές ίνες Αναπτυγμένα για να πολυπλέκουν σήματα μέσα σε οπτικά δίκτυα, Επιτρέπουν στους αισθητήρες να ανιχνεύουν την πίεση, την υγρασία, την επιτάχυνση, τις αλλαγές στην θερμοκρασία και άλλες φυσικές ιδιότητες. Διαθέτουν δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ τους δημιουργώντας οπτικά δίκτυα, καλύπτοντας μεγάλες επιφάνειες. Προτεραιότητα: Παρακολούθηση των Επιπτώσεων της Σεισμικής Δραστηριότητας και Αυτοματοποιημένο Έλεγχο της Δομικής Ακεραιότητας Μεγάλων Τεχνικών Έργων

13 Διαδικασία παραγωγής FBG Μια μονότροπη οπτική ίνα εκτίθεται σε συγκλίνουσες δέσμες υπέρυθρης ακτινοβολίας. Άυτές διασταυρώνονται, συμβάλλονται και μεταβάλλουν μέρος της δομής οπτικής ίνας, με περιοδική αλλαγή του δείκτη διάθλασης Η τροποποιημένη ζώνη της ίνας λειτουργεί σαν οπτικό φίλτρο, ανακλώντας μια ελάχιστη ποσότητα σήματος συγκεκριμένης συχνότητας (επιτρέποντας παράλληλα στο υπόλοιπο φως να συνεχίσει την πορεία του μέσα στην ίνα). Αυτή η τροποποιημένη περιοχή είναι ευαίσθητη στην πίεση και στις μεταβολές θερμοκρασίας

14 Γυροσκόπιο οπτικών ινών Συσκευή που αποτελείται από πολλούς βρόχους οπτικής ίνας Ανιχνεύει τις περιστροφικές αλλαγές κατά μήκος διάφορων αξόνων με την αντίληψη των διαφορών φάσης μεταξύ της αντίθετης διάδοσης των κυματομορφών. Λειτουργεί από κοινού με τους ψηφιακούς χάρτες και τους σφαιρικά τοποθετημένους δορυφόρους, ως τμήμα συστημάτων πλοήγησης στα αυτοκίνητα.

15 Χημικός αισθητήρας: Αποτελείται από ένα φυσικό στρώμα με μια ζευγαρωμένη διάταξη μετατροπής που συνδέεται με ένα χημικό επίστρωμα Λειτουργεί με τη μεταφορά του φωτός που παρέχει τις πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά κατάλοιπα που περιβάλλουν τον αισθητήρα (τα οποία συνήθως είναι αέρας ή νερό) Μπορεί να ταξινομηθεί ως ενδογενής ή εξωγενής. Τα συστατικά του αποτελούνται από: μια πηγή φωτός (δίοδος LED) μια οπτική ίνα και έναν ανιχνευτή

16 Άλλοι τύποι αισθητήρων οπτικών ινών Μικροσκοπικοί FBG αισθητήρες τάσης εφελκυσμού και θερμοκρασίας FBG αισθητήρες σε GRP ελαστικό αυτοκόλλητο FRP με ενσωματωμένες συστοιχίες αισθητήρων Μικροσκοπικός FBG μετατροπέας για μεγάλης ακρίβειας πίεση και μέτρηση φορτίου FBG αισθητήρες μεγάλου μήκους για μέτρηση τάσης και συμπίεσης

17 Κατασκευή των αισθητήρων Ένα τμήμα της οπτικής ίνας παρεμβάλλεται στην άκρη ενός γυμνού πυρήνα. Αυτή η ίνα θα συνδεθεί με το σύστημα ενοργάνωσης. Ένα δεύτερο κομμάτι της ίνας παρεμβάλλεται στο άλλο άκρο του γυμνού πυρήνα. Ο αισθητήρας παρεμβάλλεται σε έναν δεύτερο γυμνό πυρήνα που αποσυνδέει μηχανικά τον αισθητήρα από τη σύνθετη μήτρα.

18 Εφαρμογές ΙΑΤΡΙΚΗ Υψηλή ακρίβεια στις ηλεκτροχειρουργικές επεμβάσεις. Κατάλληλοι για τις ζωικές εφαρμογές φυσιολογίας, Δεν είναι ολοκληρωμένα προϊόντα που εγκρίνονται εύκολα για την κλινική χρήση. ΧΗΜΕΙΑ & ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

19 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Έλεγχος κατάστασης αστικών δομών, σε: Γέφυρες, Φράγματα, Κτήρια, Πεζοδρόμια, Σήραγγες, περιβάλλοντα μεταλλείας, Δραστηριότητες R&D. ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

20 ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μέτρηση θερμοκρασίας στη αυτοκινητιστική βιομηχανία. Μέτρηση του οξυγόνου που διαλύεται στο νερό. Μέτρηση πίεσης κάτω από υψηλή θερμοκρασία, υψηλή τάση, χημικά πτητικά και εκρηκτικά περιβάλλοντα. Ανίχνευση και έλεγχος εξωτερικών και εσωτερικών ρωγμών σε συγκεκριμένες δομές. Ανίχνευση χαλασμένων ραγών και ελαττωματικών ροδών. Έλεγχος πίεσης συμπιεστών.

21 Σύστημα SHM Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Δομικής Ακεραιότητας (Structural Health Monitoring) Αφορά τη διαδικασία παρακολούθησης της κατάστασης μιας δομής όπως μεγάλα τεχνικά έργα, αεροσκάφη, δίκτυα αγωγών κλπ, Με σκοπό την ανίχνευση πιθανών αστοχιών, όπως: διάβρωσης, ολίσθησης, κλπ. ζημίες σε υποδομές λόγω σεισμών, τυφώνων κλπ. Μέσω δειγματοληπτικών μετρήσεων από ένα δίκτυο αισθητήρων.

22 Θερμογραφία Η απεικόνιση που βασίζεται σε ανίχνευση θερμοκρασιακών διαφορών που παρουσιάζονται ανάμεσα σε διάφορες περιοχές του σώματος, Γίνεται δυνατή μέσω ενός ανιχνευτή στο υπέρυθρο φάσμα. Τεχνική υπέρυθρης διαγνωστικής θερμογραφικής σάρωσης: Δυνατότητα συνολικής θερμοκρασιακής εικόνας εγκαταστάσεών σε πλήρη λειτουργία, Απεικονίζει με χρωματική κλίμακα τις διαβαθμίσεις θερμοκρασίας, Με στόχο την ανίχνευση και εξέλιξη πιθανών βλαβών και κατασκευαστικών ατελειών των εγκαταστάσεών.

23 Θερμογραφικές Εφαρμογές Θερμογράφιση κτιρίου Αυτοκινητοβιομηχανία Θερμογραφία υψηλών ταχυτήτων Εποπτεία εργοστασίων Εφαρμογές σε ανθρώπους Κτηνιατρικές εφαρμογές

24 Η NASA εξετάζει αισθητήρες οπτικών ινών για συστήματα ελέγχου αεροσκαφών Με δοκιμές πτήσης σε ερευνητικό αεροσκάφος της NASA Οι ερευνητές θεωρούν ότι η τεχνολογία οπτικών ινών θα βελτιώσει: τον έλεγχο πτήσης την απόδοση μηχανών και την ασφάλεια Τα F-15 είναι τα πρώτα αεροπλάνα της NASA που πετάξαν με αισθητήρες οπτικών ινών. Δύο αισθητήρες έχουν εξεταστεί σε αυτά: ένας για να ελέγξει την ταχύτητα μηχανών και άλλος για να μετρήσει τη θερμοκρασία εξάτμισης στροβίλων μηχανών

25 Επίλογος Αρκετά είναι τα πλεονεκτήματα των αισθητήρων οπτικών ινών, όπως: ελαφρύ και μικρό μέγεθος, υψηλή ευαισθησία, μεγάλο εύρος ζώνης, ευκολία στην εφαρμογή πολλαπλών αισθητήρων, ασυλία στην ηλεκτρομαγνητική παρέμβαση, μείωση του χρόνου οργάνωσης και διακοπής παραγωγής. Η επιτυχία στην εμπορευματοποίηση των αισθητήρων οπτικών ινών είναι εμφανείς.

26 Ερωτήσεις:

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρες Οπτικών Ινών

Αισθητήρες Οπτικών Ινών Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα.Σελ.1 2.Οπτικές ίνες και αρχές λειτουργείας..σελ.2 3.Αισθητήρες οπτικών ινών και αναφορά στο φράγμα Bragg.Σελ5 Αισθητήρες μονορυθμικών οπτικών ινών. Αισθητήρες πολυρυθμικών ινών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Καβάλας, 2011 1. Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες... 1

Διαβάστε περισσότερα

Η/ Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Ντίξον

Η/ Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Ντίξον - - - -- 4 P'ff1D bl Η/ Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία «Μελέτη λειτουργίας ενυδρείου μέσω αισθητήρων» Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Ντίξον Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡ AIJ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. "Προστασία ~ιοχημικού εργαστηρίου από τοξικά με τη χρήση

ΤΕΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡ AIJ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Προστασία ~ιοχημικού εργαστηρίου από τοξικά με τη χρήση ΤΕΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡ AIJ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ }~/Γ Sι.lY \-~ι; ο - cε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΤΙΤΛΟΣ: αισθητήρων " "Προστασία ~ιοχημικού εργαστηρίου από τοξικά με τη χρήση ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική άποψη... 3 1.1.1 Ανάγκη για επικοινωνίες οπτικών ινών... 4 1.1.2 Πέντε γενιές οπτικών ινών... 5 1.2 Οι οπτικές ίνες ως ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών Παναγογιαννόπουλος Σ. Χρήστος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΔΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί

οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί Συντάκτρια: Αναγνωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Επικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Οπτικές Επικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Οπτικές Επικοινωνίες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) ΠαρουσίασητουΜαθήματος «ΟπτικέςΕπικοινωνίες» Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορική Διατριβή

Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορική Διατριβή Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορική Διατριβή «Συμβολή στη Μελέτη Οπτικών Δικτύων με Πολυπλέκτες και Αποπολυπλέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Δρ Γιώργος Α. Δημητρίου Ευφυή Κινούμενα Ρομπότ 56 Αισθητήρες (Sensors) Οι αισθητήρες είναι διατάξεις που μετατρέπουν κάποια γεγονότα ή φυσικά μεγέθη σε ηλεκτρικό σήμα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση Τμήματος Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Πελοποννήσου, Μοντελοποίηση και Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα επί Οπτικής Ίνας Τεχνολογία WDM/Πρωτόκολλο SDH Εισηγητές: Λογκάκη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛIAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ AM:4687 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ:4712 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Συγκριτική μελέτη εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξοχική κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή συστήματος οπτικών ινών στη μέτρηση βασικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών εκκενώσεων υπό υψηλή τάση

Εφαρμογή συστήματος οπτικών ινών στη μέτρηση βασικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών εκκενώσεων υπό υψηλή τάση Y Α.Π.Θ. Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Υψηλών τάσεων Εφαρμογή συστήματος οπτικών ινών στη μέτρηση βασικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών εκκενώσεων υπό υψηλή τάση Παπαδημητρίου Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 5 ης ενότητας Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες Οπτικές Ίνες Τι είναι οι Οπτικές Ίνες μικρές αμελητέου πάχους γυάλινες ίνες που μεταφέρουν (κωδικοποιημένα) φωτεινά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστη απώλεια. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Είναι η αμέσως επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Ανάλυση της τεχνολογίας των οπτικών ινών & των δικτύων οπτικών ινών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Α. Μ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Της σπουδάστριας: Ζαμπίογλου Δέσποινας. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Καλόμοιρος

Πτυχιακή Εργασία. Της σπουδάστριας: Ζαμπίογλου Δέσποινας. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Καλόμοιρος Πτυχιακή Εργασία «Ανάπτυξη συστοιχίας αισθητήρων για την ανίχνευση και ταξινόμηση με βάση την οσμή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Εφαρμογή στην αναγνώριση φυσικών αρωμάτων» Της σπουδάστριας: Ζαμπίογλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα