ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά του καναλιού επικοινωνίας, πάντοτε σε συνάρτηση με τη μορφή των σημάτων επικοινωνίας. Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τα σήματα επικοινωνίας βρίσκονται στη μορφή των : Ηλεκτρικών σημάτων Φωτεινών σημάτων Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Στην περίπτωση χρήσης φωτεινών σημάτων, για τη μετάδοση πληροφοριών, τα ηλεκτρικά σήματα μετατρέπονται στον πομπό σε φωτεινά και στο δέκτη τα φωτεινά σήματα ξαναμετατρέπονται σε ηλεκτρικά. Στην περίπτωση χρήσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, για τη μετάδοση των πληροφοριών, τα ηλεκτρικά σήματα μετατρέπονται στον πομπό σε ηλεκτρομαγνητικά και στο δέκτη τα ηλεκτρομαγνητικά ξαναμετατρέπονται σε ηλεκτρικά. Έτσι, παρατηρούμε ότι το βασικό σήμα, είναι το ηλεκτρικό και τα άλλα δύο προέρχονται από μεταλλαγές του ηλεκτρικού σήματος. Τα ηλεκτρικά σήματα προέρχονται επίσης, από μεταλλαγές άλλων φυσικών καταστάσεων και φαινομένων, όπως για παράδειγμα, της φωνής, της εικόνας, άλλων δεδομένων και πληροφοριών.

2 Για τη μεταφορά των ηλεκτρικών, των φωτεινών και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων χρησιμοποιούνται μέσα τα οποία παρουσιάζουν μικρή αντίσταση στη μεταφορά και διάδοσή τους, δηλαδή : Για τη μεταφορά των ηλεκτρικών σημάτων χρησιμοποιούνται χάλκινα καλώδια. Για τη μεταφορά των φωτεινών σημάτων χρησιμοποιούνται καλώδια οπτικών ινών. Τέλος τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα για τη διάδοσή τους χρησιμοποιούν το χώρο γύρω από τη γη, δηλαδή τον αέρα ή το κενό. Στα σχήματα 3/1, 3/2 και 3/3 απεικονίζονται παραστατικά τα πιο πάνω. Σχήμα 3/1: Μεταφορά πληροφοριών με χάλκινα καλώδια

3 Σχήμα 3/2 : Μεταφορά πληροφοριών με καλώδια οπτικών ινών Σχήμα 3/3 : Μεταφορά πληροφοριών με ηλεκτρομαγνητικά κύματα 3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Στην υποενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε βασικά μεγέθη με τα οποία χαρακτηρίζεται ένα κανάλι επικοινωνίας και τα οποία χρησιμεύουν για την αξιολόγηση και την επιλογή του καναλιού ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Χωρητικότητα καναλιού είναι η μέγιστη ποσότητα πληροφορίας στη μονάδα του χρόνου που μπορεί να μεταφέρει το κανάλι.

4 Μονάδα μέτρησης της πληροφορίας είναι το bit. Έτσι, η χωρητικότητα καναλιού εκφράζεται σε kbit/s (10 bit/s), Mbit/s (10 bit/s), ή σε Gbit/s (10 bit/s) ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Η χωρητικότητα του καναλιού έχει άμεση σχέση με το εύρος ζώνης συχνοτήτων που μπορεί να μεταφέρει το κανάλι. Το εύρος ζώνης συχνοτήτων, μπορεί να ορισθεί ως η μέγιστη συχνότητα που είναι δυνατό να μεταφέρει το κανάλι. Όσο μεγαλώνει η συχνότητα του σήματος, τόσο εξασθενίζει το σήμα στο κανάλι κατά τη μεταφορά του ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ Η εξασθένιση του σήματος ορίζεται το πόσο μειώνεται η στάθμη της ισχύος σε ένα σήμα, κατά τη μετάδοσή του μέσα από ένα κανάλι. Η εξασθένηση μετράται σε db ανά μονάδα μήκους, για παράδειγμα 3 db/km. 3.2 ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γενικά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τις διακρίνουμε στις : Ενσύρματες και Ασύρματες επικοινωνίες Η ενσύρματη επικοινωνία χρησιμοποιεί για τη μεταφορά πληροφοριών : Χάλκινα καλώδια ή Καλώδια οπτικών ινών

5 Η ασύρματη επικοινωνία χρησιμοποιεί για τη μεταφορά των πληροφοριών τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία διαδίδονται μέσω του αέρα ή του κενού. Έτσι για παράδειγμα, η σταθερή τηλεφωνία είναι ενσύρματη επικοινωνία και η ραδιοφωνία είναι ασύρματη επικοινωνία. Ποιο είδος επικοινωνίας ή καλύτερα ποιο κανάλι επικοινωνίας, είναι το καλύτερο ή το προτιμότερο, εξαρτάται από τη βαρύτητα ορισμένων παραγόντων που θέτουμε για την επιλογή του. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι για παράδειγμα: Η χωρητικότητα του καναλιού Η εξασθένηση Το εύρος συχνοτήτων Η ευαισθησία από παρασιτικές τάσεις Το κόστος Τα φυσικά εμπόδια Αν πομπός ή δέκτης κινούνται κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειάζονται μελέτες για την επιλογή του τύπου του καναλιού, όπως για παράδειγμα : Στα πλοία και αεροπλάνα η επικοινωνία είναι ασύρματη. Οι κεντρικές αρτηρίες που συνδέουν τηλεφωνικά κέντρα είναι από καλώδια οπτικών ινών. Τα καλώδια επικοινωνίας σε τοπικά δίκτυα υπολογιστών είναι χάλκινα. Η ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στον αέρα και των ηλεκτρικών σημάτων στα χάλκινα καλώδια είναι η ταχύτητα περίπου του φωτός,

6 δηλαδή km/s. H ταχύτητα διάδοσης των φωτεινών σημάτων μέσω των οπτικών ινών είναι περίπου km/s. 3.3 ΧΑΛΚΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Για να επιτευχθεί η ηλεκτρική ζεύξη του πομπού με το δέκτη χρειάζεται ένα καλώδιο με δύο σύρματα. Ο αγωγός των ηλεκτρικών σημάτων είναι κατά κανόνα από χαλκό και η μόνωση του είναι συνήθως από PVC. Τα δύο σύρματα μπορεί να είναι : Συνεστραμμένα ή Ομοαξονικά Στο σχήμα 3/4 απεικονίζεται ένα καλώδιο με δύο ζεύγη συνεστραμμένων συρμάτων και στο σχήμα 3/5 απεικονίζεται ένα ομοαξονικό καλώδιο. Σχήμα 3/4 : Σχηματική παράσταση καλωδίου χάλκινων συνεστραμμένων ζευγών

7 Σχήμα 3/5: Σχηματική παράσταση ομοαξονικού καλωδίου Ο λόγος, που τα πιο πάνω καλώδια έχουν την προαναφερθείσα κατασκευή, είναι για να μειώσουν όσο το δυνατό περισσότερο τις εξωτερικές επιδράσεις, παρασιτικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Παρασιτικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι δυνατό να προκληθούν, για παράδειγμα, από γειτονικούς αγωγούς που διαρρέονται από ρεύμα, από διαφορές γειτονικές ηλεκτρικές συσκευές, από πομπούς ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κτλ. Επακόλουθο της επίδρασης αυτής θα ήταν η δημιουργία παρασιτικών σημάτων, τα οποία προστιθέμενα στα σήματα της πληροφορίας τα αλλοιώνουν. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες χάλκινων καλωδίων. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η διατομή του χάλκινου αγωγού. Όσο πιο μεγάλη είναι η διατομή του, τόσο πιο μικρή είναι η ηλεκτρική αντίσταση του καλωδίου.

8 Τα ομοαξονικά καλώδια έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά από τα συνεστραμμένα καλώδια, αλλά έχουν μεγαλύτερο κόστος αγοράς και εγκατάστασης. 3.4 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Για να συνδεθεί οπτικά ένας πομπός με ένα δέκτη, χρειάζεται θεωρητικά μια οπτική ίνα. Ο οπτικός αγωγός είναι κατασκευασμένος από γυαλί με εξωτερική επικάλυψη από PVC. Το φωτεινό σήμα διατρέχει το γυάλινο αγωγό χωρίς να ξεφεύγει απ αυτό. Ο λόγος είναι, διότι οι φωτεινές ακτίνες προσκρούουν υπό τέτοια γωνία στην οριακή επιφάνεια του γυαλιού με το περίβλημά του, ώστε να υφίστανται ολική ανάκλαση. Στο σχήμα 3/6 απεικονίζεται παραστατικά η πιο πάνω λειτουργία. Σχήμα 3/6 : Διάδοση φωτεινού σήματος στην οπτική ίνα Βασικά διακρίνουμε τις οπτικές ίνες σε δύο κατηγορίες : Πολύτροπες Μονότροπες

9 Στο σχήμα 3/7 απεικονίζεται η διάδοση του φωτεινού σήματος στις πολύτροπες οπτικές ίνες Σχήμα 3/7 : Διάδοση φωτεινού σήματος στις πολύτροπες οπτικές ίνες Στο σχήμα 3/8 απεικονίζεται η διάδοση του φωτεινού σήματος στις μονότροπες οπτικές ίνες. Σχήμα 3/8 : Διάδοση φωτεινού σήματος στις μονότροπες οπτικές ίνες Τα οπτικά καλώδια παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των χάλκινων καλωδίων, όπως: Έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων (θεωρητικά GHz) Έχουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα Δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή σε άλλα φυσικά φαινόμενα

10 Είναι πολύ πιο ελαφριά Έχουν πολύ χαμηλή απόσβεση Πολύ δύσκολα γίνονται υποκλοπές πληροφοριών Μειονεκτήματα των οπτικών καλωδίων είναι : Έχουν σχετικά υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης Παρουσιάζουν δυσκολίες στον τερματισμό τους και στη συγκόλλησή τους. Τα οπτικά καλώδια εκτοπίζουν όλο και περισσότερο τα χάλκινα καλώδια, κυρίως σε κεντρικές αρτηρίες πληροφοριών. Τα καλώδια επικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων που εγκαθίστανται σήμερα είναι σχεδόν όλα οπτικά. Οπτικά καλώδια υπάρχουν και εγκαθίστανται υποβρύχια για την επικοινωνιακή σύνδεση των διαφόρων χωρών. 3.5 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ Η ασύρματη μετάδοση στηρίζεται στη διάδοση σημάτων μέσω του αέρα ή του κενού που περιβάλλει τη γη, με τη χρήση των κατάλληλων κεραιών εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Στον πομπό υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη η κεραία λήψης. Το ηλεκτρικό σήμα, που είναι μια διαμορφωμένη ταλάντωση, φθάνει στην κεραία εκπομπής, η οποία ακτινοβολεί τα σήματα στη μορφή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα καταφθάνουν στην κεραία λήψης και ξαναμετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι η συχνότητά των. Στο σχήμα 3/9 παρουσιάζονται οι κυριότερες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με κριτήριο τη συχνότητα.

11 Σχήμα 3/9 : Κυριότερες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος Οι ασύρματες ζεύξεις παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πλεονεκτήματα είναι :

12 Δεν χρειάζονται καλώδια μεταξύ πομπού και δέκτη και έτσι το κόστος της επικοινωνιακής ζεύξης μπορεί να είναι φτηνό. Ένας πομπός μπορεί να εκπέμπει σήματα σε πολλούς δέκτες. Ο πομπός και δέκτης μπορούν να κινούνται. Μειονεκτήματα είναι : Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι ευαίσθητα στο θόρυβο. Η ισχύς εκπομπής πρέπει να είναι σχετικά μεγάλη. Δεν υπάρχει ασφάλεια στη μετάδοση των πληροφοριών. Ορισμένες υπηρεσίες είναι αναγκασμένες να χρησιμοποιήσουν την ασύρματη επικοινωνία, όπως : Η ραδιοφωνία Η τηλεόραση Οι δορυφορικές επικοινωνίες Η κινητή τηλεφωνία κτλ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Να αναφέρετε τα τρία είδη βασικών καναλιών, με κριτήριο τη φυσική τους κατασκευή, για τη μετάδοση πληροφοριών. 2. Να ονομάσετε δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καναλιού. 3. Να εξηγήσετε τι είναι το ομοαξονικό καλώδιο. 4. Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα των οπτικών καλωδίων από τα χάλκινα καλώδια. 5. Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα της ασύρματης επικοινωνίας από την ενσύρματη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Καβάλας, 2011 1. Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική άποψη... 3 1.1.1 Ανάγκη για επικοινωνίες οπτικών ινών... 4 1.1.2 Πέντε γενιές οπτικών ινών... 5 1.2 Οι οπτικές ίνες ως ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα Η καλύτερη εναλλακτική λύση σήμερα στα μέσα μετάδοσης εμφανίζεται να είναι η οπτική ίνα. Μία λύση με αρκετά πλεονεκτήματα που κερδίζει έδαφος συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ενώ η μετάδοση σε χαλκό εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών έσµη οπτικών ινών. Ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο περιέχει µια δέσµη οπτικών ινών µπορεί να µεταφέρει εκατό τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, χωρίς το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών Παναγογιαννόπουλος Σ. Χρήστος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες Οπτικές Ίνες Τι είναι οι Οπτικές Ίνες μικρές αμελητέου πάχους γυάλινες ίνες που μεταφέρουν (κωδικοποιημένα) φωτεινά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστη απώλεια. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Είναι η αμέσως επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα επί Οπτικής Ίνας Τεχνολογία WDM/Πρωτόκολλο SDH Εισηγητές: Λογκάκη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνθήκες διάδοσης σημάτων - Κεραίες Σαρρίδης Δ. Ιωάννης Επιβλέπων: Τσαλαμάνης Ιωάννης Εισηγητής: Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση Τμήματος Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Πελοποννήσου, Μοντελοποίηση και Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί

οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί Συντάκτρια: Αναγνωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Ανάλυση της τεχνολογίας των οπτικών ινών & των δικτύων οπτικών ινών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 6: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί ενότητας Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες. Κεραίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες. Κεραίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες Κεραίες Η κατάλληλη χρήση των κεραιών μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός WLAN εντυπωσιακά. Στην πραγματικότητα, οι κεραίες είναι πιθανώς ο ευκολότερος τρόπος να βελτιωθεί η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. " Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ.  Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα