ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την ανακαίνιση των χώρων υγιεινής στο κτίριο Υπηρεσιών του ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ, Η εκτέλεση του έργου κρίνεται απαραίτητη για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και για την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών των. Η μελέτη αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη : α. Τεχνική Προδιαγραφή β. Προμέτρηση γ. Σχέδια α. Συνοπτικά οι εργασίες που απαιτούνται για την ανακαίνιση των χώρων είναι οι παρακάτω: 1. Αφαίρεση όλων των ειδών υγιεινής. 2. Αφαίρεση ξύλινων κουφωμάτων. 3. Καθαίρεση τοιχοποιίας. 4. Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου. 5. Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος. 6. Κατασκευή διαχωριστικού - τοίχου με ανθυγρή γυψοσανίδα. 7. Οι επιφάνειες θα επιχριστούν με επιχρίσματα τριπτά. 8. Οι τοίχοι και τα δάπεδα θα επιστρωθούν με πλακίδια. 9. Θα γίνουν χρωματισμοί στους τοίχους και τις οροφές. 10. Θα τοποθετηθούν πόρτες. 11. Θα τοποθετηθούν είδη υγιεινής 12. Θα κατασκευαστεί νέο υδραυλικό δίκτυο, σύνδεση με υπάρχων αποχετευτικό δίκτυο. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Θα αφαιρεθούν όλα τα υπάρχοντα είδη υγιεινής, δηλαδή οι λεκάνες, τα ντους με όλα τα εξαρτήματά τους (μπαταρία, σαπουνοθήκη κλπ.), οι λεκάνες WC με τα αντίστοιχα καζανάκια και τα εξαρτήματά τους (θήκη για χαρτί τουαλέτας κλπ.), τα ουρητήρια με τα αντίστοιχα καζανάκια και οι νιπτήρες με όλα τα εξαρτήματά τους (καθρέπτης, εταζέρα, μπαταρία κλπ.) 2. Θα αφαιρεθούν όλα τα υπάρχοντα ξύλινα κουφώματα (κάσσα κα ι φύλλο) των εσωτερικών χώρων. 3. Θα καθαιρεθούν τμήματα της τοιχοποιίας (δρομικά ) από οπτόπλινθούς μαζί με όλα τα επιπλέον υλικά (πλακίδια τοίχου, σωληνώσεις κλπ.) που βρίσκονται στους υπό καθαίρεση τοίχους και θα καθαιρεθούν όλα τα πλακίδια τοίχου που θα παραμένουν στον χώρο μετά από την καθαίρεση της τοιχοποιίας. Σελίδα 1 από 5

2 4. Θα καθαιρεθούν οι όγκοι του άοπλου σκυροδέματος που βρίσκονται μέσα στους χώρους υγιεινής, μαζί με όλα τα υλικά που βρίσκονται στους υπό καθαίρεση όγκους (πλακίδια δαπέδου, σωληνώσεις κλπ). 5. Μετά τις καθαιρέσεις όλοι οι χώροι εργασιών πρέπει να καθαριστούν επιμελώς και θα μεταφερθούν τα άχρηστα υλικά, από τον Ανάδοχο σε νόμιμο χώρο απόθεσης αδρανών υλικών. Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Πιθανόν να χρειαστεί να κατασκευαστούν βάσεις από άοπλο σκυρόδεμα C12/15, για να τοποθετηθούν πάνω σε αυτές τα είδη υγιεινής. 2. Θα κατασκευαστούν επιχρίσματα πάνω σε επιφάνειες οπτοπλινθοδομών, σκυροδεμάτων κλπ., σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη στρώση (πεταχτό) θα γίνει με λεπτό ρρευστη τσιμεντοκονία αναλογίας 4 kg τσιμέντου για κάθε κυβικό μέτρο κονίας με χονδρόκοκκο άμμο και θα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια. Η δεύτερη στρώση (λάσπωμα) θα γίνει με ασβεστοκονίαμα αναλογίας σε όγκο, ένα μέρος πολτού ασβέστη για δύο μέρη άμμου και προσθήκης 150 kg κοινού τσιμέντου για κάθε κυβικό μέτρο κονιάματος. Η επιφάνεια της στρώσης αυτής θα χαραχτεί πριν από την σκλήρυνση της με οδοντωτό εργαλείο σε οριζόντιες γραμμές για την καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης. Το πάχος της δεύτερης στρώσης θα είναι περίπου 14 χιλιοστά. Η τρίτη στρώση (αστάρωμα μέτριο και ψιλό) θα γίνει με ασβεστοκονίαμα αναλογίας σε όγκο, ένα μέρος πολτού ασβέστη για δύο μέρη άμμου θαλάσσης και προσθήκης 150 kg κοινού τσιμέντου για κάθε κυβικό μέτρο κονιάματος. Το πάχος της στρώσης αυτής θα είναι περίπου 6 χιλιοστά. Στην τελική επιφάνεια του επιχρίσματος θα γίνει επεξεργασία με τριβίδι για να γίνει απολύτως επίπεδη και λεία. Οι ακμές των γωνιών θα είναι τέλεια ευθυγραμμισμένες. Μετά το τελείωμα των εργασιών των επιχρισμάτων όλοι οι χώροι και ο εξοπλισμός που βρίσκεται μέσα θα καθαριστούν με επιμέλεια. 3. Θα γίνει η επίστρωση των τοίχων με πλακίδια σε όλους τους χώρους υγιεινής μέχρι το ύψος των 2,10 μέτρων από την στάθμη του δαπέδου. Τα πλακίδια θα είναι πορσελάνης, ευφυαλωμένα, με διαστάσεις 20Χ20 εκ., μονόχρωμα, λευκά πρώτης διαλογής και η τοποθέτησή τους θα γίνει με κόλλα πλακιδίων αρίστης ποιότητας, από έμπειρους τεχνίτες. Μεταξύ των πλακιδίων θα αφήνετε αρμός το ελάχιστο 2 χιλιοστά, εκτός αν αλλιώς απαιτούν οι προδιαγραφές του προμηθευτή. Η έντεχνη εκτέλεση των εργασιών απαιτεί να είναι τέλεια η συγκόλληση των πλακιδίων χωρίς να παρουσιάζει κενά (κούφια πλακίδια), η δε εξωτερικές επιφάνειες των πλακιδίων να είναι στο ίδιο επίπεδο σε κάθε επιφάνεια επίστρωσης. Επίσης οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων πρέπει να βρίσκονται σε χαρακτηριστικές ευθυγραμμίες κατά τις κύριες διευθύνσεις (οριζόντια και κάθετα). 4. Θα γίνει η επίστρωση των δαπέδων με πλακίδια σε όλους τους χώρους υγιεινής. Τα πλακίδια θα είναι διαστάσεων 30Χ30 εκ. μονόχρωμα,(οι αποχρώσεις θα καθοριστούν από τον εντεταλμένο μηχανικό της επιχείρησης) πρώτης διαλογής και η τοποθέτησή τους θα γίνει με κόλλα πλακιδίων άριστης ποιότητας από έμπειρους τεχνίτες. Μεταξύ των πλακιδίων θα αφήνετε αρμός το ελάχιστο 2 χιλιοστά. Η έντεχνη εκτέλεση των εργασιών απαιτεί να είναι τέλεια η συγκόλληση των πλακιδίων χωρίς να παρουσιάζει κενά (κούφια πλακίδια), η δε εξωτερικές επιφάνειες των πλακιδίων να είναι στο ίδιο επίπεδο σε κάθε επιφάνεια επίστρωσης. Επίσης οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων πρέπει να βρίσκονται σε χαρακτηριστικές ευθυγραμμίες κατά τις κύριες διευθύνσεις (οριζόντια και κάθετα). Οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να έχουν κλίση τέτοια ώστε τα νερά να συλλέγονται από τα αποχετευτικά κανάλια. 5. Θα γίνει κατασκευή- διαχωριστικού τοίχου με ανθυγρή γυψοσανίδα διαστάσεων 3,10*3,00 μ. 6. Τοποθέτηση 6 νέων πορτών αλουμινίου( 4 πόρτες διαστάσεων 0,85*2,15 μ και 2 πόρτες διαστάσεων 0,95*2,15 μ χρώματος λευκού και ποιότητας όμοιες με της υπάρχουσες αλουμινίου). 7. Θα γίνουν υδροχρωματισμοί σε όλες τις επιφάνειες (οροφή, δοκάρια, τοίχοι κλπ.) των χώρων υγιεινής που δεν θα έχουν επιστρωθεί με πλακίδια, σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει ομοιόχρωμη, χωρίς σκιάσεις, λεκέδες ή αποτυπώματα της βούρτσας. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής εγχώριας προέλευσης και της απολύτου έγκρισης της επιχείρησης. Οι αποχρώσεις θα καθοριστούν από τον εντεταλμένο μηχανικό της επιχείρησης. Κατά την εκτέλεση των χρωματισμών πρέπει να προφυλάσονται από λέρωμα οι επιστρώσεις πλακιδίων (δάπεδα, τοίχοι),τα κουφώματα κλπ., και να παραδοθούν τελείως καθαρά. Οι χρωματισμοί θα γίνουν σε επιφάνειες τέλεια ξηρές και καμία στρώση δεν θα εφαρμοστεί χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη. Σελίδα 2 από 5

3 Γ. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Όλα τα είδη υγιεινής και τα εξαρτήματά τους θα είναι Ελληνικής προέλευσης, πρώτης διαλογής και θα παραδοθούν, πριν τις εργασίες πάκτωσής τους και σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, σε άριστη κατάσταση και καλή λειτουργία. 1. Θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τα σχέδια, 4 νιπτήρες από ευφυαλωμένη λευκή πορσελάνη, διαστάσεων 46Χ56 εκ. Κάθε νιπτήρας θα είναι εφοδιασμένος με τα εξής εξαρτήματα: Μια μπαταρία νιπτήρα, αναμείκτη, επιχρωμιωμένη. Μια εταζέρα από ευφυαλωμένη λευκή πορσελάνη, διαστάσεων 65Χ14 εκ. Έναν καθρέφτη, διαστάσεων 65Χ45 εκ., από κρύσταλλο μπιζουτέ πάχους 5 εκ. Μια σαπουνοθήκη μεταλλική, επιχρωμιωμένη. Ένα σιφόνι, κυλινδρικό, πλαστικό, Φ11/4 με οριζόντιο σωλήνα και ρακόρ σύνδεσης με την αποχέτευση. Μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης με την υδραυλική και την αποχετευτική 2. Θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τα σχέδια, 2 λεκάνες WC, τουρκικού τύπου με ευφυάλωση λευκής πορσελάνης, διαστάσεων 60Χ65 εκ. Κάθε λεκάνη WC θα είναι εφοδιασμένη με τα εξής εξαρτήματα: Έναν μηχανισμό πλύσης (καζανάκι). Μια χαρτοθήκη μεταλλική, επιχρωμιωμένη. Ένα σιφόνι, τύπου «πίπα», πλαστικό, Φ Θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τα σχέδια, 2 λεκάνες WC με κάλυμμα, χυτοσίδηρε με ευφυάλωση λευκής πορσελάνης, διαστάσεων 46Χ36 εκ.. Κάθε λεκάνη WC θα είναι εφοδιασμένη με τα εξής εξαρτήματα: Έναν μηχανισμό πλύσης (καζανάκι). Μια χαρτοθήκη μεταλλική, επιχρωμιωμένη. Ένα σιφόνι, τύπου «πίπα», πλαστικό, Φ Θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τα σχέδια, 1 λεκάνη ντους από ευφυαλωμένη λευκή πορσελάνη, διαστάσεων 70Χ70 εκ. Η λεκάνη ντους θα είναι εφοδιασμένη με τα εξής εξαρτήματα: Μια μπαταρία τοίχου με σταθερό ντους, αναμείκτη, επιχρωμιωμένη. Μια σαπουνοθήκη μεταλλική, επιχρωμιωμένη. Ένα σιφόνι, πλαστικό, Φ63. Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Η υπάρχουσα υδραυλική εγκατάσταση θα ακυρωθεί και θα αφαιρεθεί και θα κατασκευαστεί νέα. Οι σωληνώσεις θα είναι εξωτερικές ή εντοιχισμένες στην πλινθοδομή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εντεταλμένου μηχανικού. Για κάθε ομάδα ειδών υγιεινής θα τοποθετηθούν σφαιρικοί διακόπτες αρίστης ποιότητας. Η σύνδεση του νέου δικτύου με το υπάρχον θα γίνει, με ευθύνη του Αναδόχου, σε σημεία που θα υποδειχθούν επί τόπου από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. Γι αυτό κρίνεται απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον χώρο για άμεση γνώση του αντικειμένου. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ βαρέου τύπου DIN 2440 (πράσινη ετικέτα), και τα εξαρτήματα θα είναι γαλβανιζέ κορδονάτα MALEABLE. Οι σιδηροσωλήνες θα βαφούν με κατάλληλα χρώματα σε τρεις (3) σ τρώσεις για την προστασία τους από τον ασβέστη. Το δίκτυο θα δοκιμαστεί σε πίεση 8 ατμοσφαιρών για 24 ώρες. Τυχόν αστοχίες στο δίκτυο ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις επισκευάσει με δικά του έξοδα και να το παραδώσει σε άριστη λειτουργία. Διευκρινίζεται ότι στην υδραυλική εγκατάσταση περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η τοποθέτησή τους και ότι άλλο απαιτηθεί για την άριστη λειτουργία της εγκατάστασης. Σελίδα 3 από 5

4 2. Θα γίνει σύνδεση του νέου δικτύου με τους υπάρχοντες κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς θα γίνει, με ευθύνη του Αναδόχου, σε σημεία που θα υποδειχθούν επί τόπου από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες και εξαρτήματα από P.V.C, 6 atm κατά ΕΛΟΤ 686. Για κάθε ομάδα ειδών υγιεινής θα τοποθετηθούν αναμονές με διακόπτη για την απόφραξη των αγωγών αν αυτό απαιτηθεί. Σημειώνεται ότι για οτιδήποτε δεν καλύπτεται σαφώς από την προδιαγραφή αυτή θα ακολουθηθεί ο Ελληνικός <<Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων>>. Διευκρινίζεται ότι στην αποχετευτική εγκατάσταση περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η τοποθέτησή τους, τα φρεάτια, τα σιφόνια, τα μηχανικά σιφώνια και ότι άλλο απαιτηθεί για την άριστη λειτουργία της εγκατάστασης. ΓΕΝΙΚΑ Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός είναι του αναδόχου. Θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση του χώρου που θα εκτελεστούν οι εργασίες. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Συνολικός χρόνος δυο (2) μήνες από το πρωτόκολλο εγκατάστασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα των εργασιών προς έγκριση στην επιχείρηση. β. Προμέτρηση Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 Αφαίρεση ειδών υγιεινής τμχ Αφαίρεση κουφωμάτων μ2 6 3 Καθαίρεση τοιχοποιίας μ3 1 4 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος μ3 1 5 Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου μ Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 μ3 1 7 Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου γυψοσανίδας μ Εσωτερικά επιχρίσματα τριπτά μ Επίστρωση τοίχων με πλακίδια μ Επίστρωση δαπέδων με πλακίδια μ Υδροχρωματισμοί μ2 68 Πόρτες μονόφυλλες 12 αλουμινίου τμχ Νιπτήρες πορσελάνης τμχ Λεκάνες αποχωρητηρίου τμχ. 2 Λεκάνες αποχωρητηρίου 15 τουρκικού τύπου τμχ Λεκάνες ντους τμχ Υδραυλική και Αποχετευτική εγκατάσταση κατ αποκοπη 1 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σελίδα 4 από 5

5 γ. Σχέδια Υπάρχουσα κατάσταση Προς κατασκευή Σελίδα 5 από 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον τρόπο κατασκευής διαμερισμάτων σε οικόπεδο επί της οδού ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1081.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ»

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ» 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες στο Γυμνάσιο Σπάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 08-08-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8045/8/44-β ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες υγρομόνωσης στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΑΡΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση χώρων βιβλιοστασίoυ, στο ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». Σελίδα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 18ου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-06-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 14212 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα