Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011"

Transcript

1 Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011

2 1.Επιλογή/Αγορά οικοπέδου 2. Οικοδομική Άδεια 3. Εκσκαφές/ Χωματουργικά 4. Θεμελίωση 5. Φέρον Οργανισμός 6. Τοιχοποιία 7. Ηλεκτρική Εγκατάσταση 8. Υδραυλική Εγκατάσταση 9. Μονώσεις 10. Επιχρίσματα

3 11. Κουφώματα 12. Δάπεδα 13. Χρωματισμοί 14. Ξυλουργικές Εργασίες 15. Είδη Υγιεινής 16. Σκεπή 17. Επενδύσεις με Πέτρα 18. Περιβάλλον χώρος ΑΥΤΆ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 1. Προϋποθέσεις Αρτιότητας και Οικοδομησιμότητας (δυνατότητα οικοδόμησης) 2. Έλεγχος Όρων Δόμησης (συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος, κτλ.) 3. Επιτρεπόμενη Χρήση (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κτλ.) 4. Έλεγχος ώστε να μην διέρχεται Ρέμα μέσα από το οικόπεδο 5. Έλεγχος ώστε να μην χαρακτηρίζεται Δασικό

24 6. Έλεγχος ώστε να μην διέρχονται καλώδια ΔΕΗ υψηλής τάσης μέσα από το οικόπεδο 7. Κλίση - Ποιότητα Εδάφους (θα επηρεάσει το κόστος θεμελίωσης) 8. Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας με δικηγόρο /συμβολαιογράφο 9. Έλεγχος πιθανής εκκρεμότητας αποφάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ για το οικόπεδο 10. Μελλοντική αξία οικοπέδου

25 1. Αρχιτεκτονική μελέτη 2. Στατική μελέτη 3. Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη (για κτίριο άνω των 300 τ.μ. και όγκου άνω των 1300 κ.μ. ή άνω των 3 ορόφων 4. Μελέτη Ύδρευσης - Αποχέτευσης (για κτίριο όγκου άνω των 800 κ.μ. ή άνω του ενός ορόφου) 5. Μελέτη Θερμομόνωσης 6. Μελέτη Καύσιμου αερίου 7. Μελέτη Πυροπροστασίας

26 1.Χάραξη Ορίων Εκσκαφής με Τοπογράφο μηχανικό βάση Σχεδιαγράμματος Εκσκαφών. Χαράσσονται τα όρια της εκσκαφής και οροθετείται το κτίριο στο οικόπεδο. 2. Εκσκαφή Θεμελίων. Εκτελείται εκσκαφή σε έκταση και βάθος σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εκσκαφών της αρχιτεκτονικής μελέτης. 3.Εξυγίανση Επιπέδου Θεμελίωσης. Σε περίπτωση που στο επίπεδο της θεμελίωσης το έδαφος δεν κριθεί κατάλληλο για την έδραση των θεμελίων, εξυγιαίνεται με διάστρωση σε επαρκές πάχος κροκάλας η κατάλληλα διαβαθμισμένου αμμοχάλικου (3Α). Ποιότητα Εδάφους Γαιώδες - Ημιβραχώδες - Βραχώδες

27 Βασικοί Τύποι Θεμελίωσης: 1. Μεμονομένα Πέδιλα: Τύπος έδρασης των υποστυλωμάτων σε πέδιλα οπλισμένου σκυροδέματος σχήματος κώνου ή ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πεδιλοδοκούς ή συνδετήριους δοκούς. Ο τρόπος αυτός δεν χρησιμοποιείται ποια για λόγους αντισεισμικού σχεδιασμού. 2. Εσχάρα Πεδιλοδοκών: Τύπος θεμελίωσης κατά τον οποίο τα υποστηλώματα εδράζονται σε "πλέγμα" (κάναβο) δοκών με διατομή σχήματος ανεστραμμένου Τ. 1. Γενική Κοιτόστρωση (ραντιέ): Τύπος θεμελίωσης κατά τον οποίο τα υποστηλώματα εδράζονται σε μια ενιαία πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,60 μ και άνω. Ενδείκνυται σε θεμελιώσεις επί μαλακού εδάφους ή σε περίπτωση υψηλού υδροφόρου ορίζοντα.

28 1. Σκυρόδεμα Καθαριότητας. 2. Χάραξη Θεμελίων - Κατασκευή Ξυλοτύπων 3. Τοποθέτηση Οπλισμών 4. Κατασκευή Θεμελιακής Γείωσης 5. Τοποθέτηση Αγκυρίων Μεταλλικού Σκελετού (στην περίπτωση μεταλλικού/συμικτου φέροντα οργανισμού) 6. Σκυροδέτηση Θεμελίωσης

29 1. Μεταλλικής / Σύμμικτης Κατασκευής Γενικα. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα -δοκούς, αντιανέμια (χιαστοί ή έκκεντροι σύνδεσμοι), πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή συμικτες πλάκες με τραπεζοειδή λαμαρίνα και ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι διατομές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του μεταλλικού σκελετού, είναι ευρωπαϊκής παραγωγής άριστης ποιότητας από βιομηχανικές μονάδες με ελεγχόμενη ποιότητα σε όλες τις φάσεις της παραγωγής με τα απαραίτητα ποιστοποιητικά ελέγχου και σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκους κανονισμούς. Η σύμμικτη λειτουργία των δοκών εξασφαλίζεται με τη χρήση διατμητικών ήλων για τη συναρμογή της μεταλλικής δοκού με τη σύμμικτη πλάκα ή την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Μεταξύ των υποστυλωμάτων, ανά κατεύθυνση του κτιρίου και σε θέσεις που καθορίζονται λαμβάνοντας υπ όψη το αρχιτεκτονικού σχεδίου τοποθετούνται οι χιαστί ή έκκεντροι σύνδεσμοι (αντιανέμια) οι οποίοι ενσωματώνονται στην τοιχοποιία. Μεταλλικός Σκελετός (Υποστυλώματα - Δοκοί - Διαγώνια Στοιχεία) 1. Παραγωγή Μεταλλικού Σκελετού. 2. Ανέγερση Μεταλλικού Σκελετού.

30 Πλάκες Οι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και σκυροδετούνται σε ξυλότυπο ή μεταλλότυπο (τραπεζοειδή λαμαρίνα). Στην περίπτωση πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, ακολουθεί το επίχρισμα (σοβάντισμα) της πλάκας και ο χρωματισμός όπως γίνεται και σε συμβατική κατασκευή. Στην περίπτωση της σύμμικτης πλάκας, ο μεταλλότυπος καλύπτεται με γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους και τσιμεντοσανίδα για τους εξωτερικούς. 1. Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα Ο φέρον οργανισμός κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. 2. Φέρων οργανισμός από Φέρουσα Τοιχοποιία Ο φέρον οργανισμός κατασκευής από φέρουσα τοιχοποιία κατασκευάζεται από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (διπλή τοιχοποιϊα - πρόπλακες) ή από πέτρα.

31 Ο Ρόλος της Τοιχοποιίας στην κατασκευή α. Τοιχοποιία Πλήρωσης: Εξωτερικά και εσωτερικά τοιχεία κάλυψης και διαμόρφωσης χώρων χωρίς να αναλαμβάνουν τα φορτία της κατασκευής β. Φέρουσα Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία αποτελεί τμήμα του δομικού σκελετού της κατασκευής γ. Διακοσμητική Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία λειτουργεί ως επικάλυψη επιφανειών για λόγους αισθητικής ή αρχιτεκτονικής απαίτησης. Τύποι Τοιχοποιίας o Οπτοπλινθοδομή (τούβλο) o Λιθοδομές από πορομπετόν (Ytong ή Alpha block) o Τρισδιάστατο δομικό πλέγμα o Ξηρά Δόμηση (Γυψοσανίδα/ Τσιμεντοσανίδα

32 Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται o Ισχυρά Ρεύματα Θεμελιακή Γείωση Φωτισμός και ρευματοδότες Ηλεκτροφωτισμός εξωτερικών χώρων Κεντρικοί πίνακες διανομής Συστήματα Κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες) Αντικεραυνική Προστασία Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γεννήτριες) Δίκτυο Αδιάλειπτης παροχής - Uninterruptible Power Supply (UPS) Συστήματα Κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες)

33 o Ασθενή Ρεύματα Θυροτηλέφωνα, κουδούνια και θυροτηλεόραση Ασφάλεια - συναγερμός Δίκτυο Τηλεφώνων CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και αυτόματη βιντεοσκόπηση) Διανομή ήχου Διανομή επίγειας τηλεόρασης και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών Ελέγχου πρόσβασης (access control) Δικτύων δομημένης καλωδίωσης φωνής και δεδομένων Πυρανίχνευσης

34 Ύδρευση Κεντρική Θέρμανση - Ψύξη Καύσιμο Αέριο Αποχέτευση Ομβρίων Αποχέτευση Ακαθάρτων Βόθρος Βιολογικός καθαρισμός Φρεάτια - Δεξαμενές Κολυμβητική Δεξαμενη Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται

35 Σημείο Προσοχής *Προϋπόθεση καλής υδραυλικής εγκατάστασης είναι ο βέλτιστος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (Κουζίνες ή τουαλέτες σε διαφορετικά επίπεδα είναι βέλτιστο να τοποθετούνται στην ίδια θέση κατακόρυφα. Με τον τρόπο αυτό οι αποχετεύσεις σχεδιάζονται με βέλτιστο τρόπο) Επιλογή Υλικού Χαλκός για τις σωληνώσεις ύδρευσης - θέρμανσης Πολυστρωματικές Σωληνώσεις ύδρευσης - θέρμανσης PVC για τις σωληνώσεις αποχέτευσης

36 o Μόνωση Υπογείου: Υγρομόνωση/ Στέγνωση των περιμετρικών τοιχίων υπογείου που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του εδάφους o Μόνωση μεταλλικού σκελετού: Τα μεταλλικά υποστυλώματα και δοκάρια καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό (διογκωμένη πολυστερίνη) o Μόνωση Εξωτερικών τοιχίων αναδομείς: Στην περίπτωση οπτοπλινθοδομής: H θερμομόνωση εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση διογκωμένης πολυστερίνης μεταξύ των δύο τοιχίων. Η στέγνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα. Στην περίπτωση τοιχοποιίας με Ytong/ Alphablock: To ίδιο το υλικό παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η στέγνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα. Στην περίπτωση τρισδιάστατου δομικού πλέγματος: To ίδιο το υλικό παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση. Η στέγνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα. Στην περίπτωση τσιμεντοσανίδας: Η θερμομόνωση και ηχομόνωση επιτυγχάνεται με εξηλλαγμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα. o Μόνωση Δώματος: Θερμομόνωση και Υγρομόνωση/ Στέγνωση

37 Φάσεις o Πεταχτό o Λάσπωμα o Μάρμαρο Σημασία o Μόνωση - Ο σοβάς παρέχει μικρή αλλά όχι αμελητέα προστασία από θερμοκρασιακές μεταβολές και υγρασία o Προστασία - Ο σοβάς προστατεύει το σκυρόδεμα από την άμεση επαφή με τις καιρικές συνθήκες o Αισθητική - Με το σοβά επιτυγχάνεται λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια. Χρόνος: Για μία κατοικία των 100 τ.μ. εκτιμάται χρονική διάρκεια 10 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες) το χρονικό διάστημα θα αυξηθεί. Σημεία προσοχής *Στην περίπτωση μεταλλικής κατασκευής, στο κονίαμα των επιχρισμάτων δεν χρησιμοποιείται ασβέστης λόγω της διαβρωτικής του δράσης αλλά κατάλληλο πρόσμικτο μπετονίτη (τύπου sealαgon) το οποίο έχει τις ιδιότητες του ασβέστη αλλά δεν διαβρώνει τον χάλυβα. *Οι τρεις στρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται με χρονική απόσταση μεταξύ τους, καθώς τα κονιάματα αυτά συρρικνώνονται και εάν δεν "στεγνώσει" πλήρως η προηγούμενη στρώση τότε η επόμενη στρώση θα ρηγματωθεί.

38 1. Εξωτερικά - Εσωτερικά (εσωτερικές πόρτες) 2. Τύπος ανοιγμένα συρόμενα επάλληλα συρόμενα χωνευτά 3. Υλικό Αλουμινίου: ανθεκτικό υλικό Συνθετικά: Συχνά είναι και οικονομικότερο υλικό Ξύλινα: Ακριβό υλικό

39 1. Πλακάκι: Ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικάλυψης δαπέδων. Τα πλακάκια είναι οικονομικότερα από τα ξύλινα δάπεδα, διατίθενται σε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων, καθαρίζονται εύκολα και παρέχουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά σκληρότητας και αντοχής. Υλικό: Κεραμικό, πορσελάνης, ψηφίδα, πέτρα κ.α. Τοποθέτηση πλακιδίων: -στη Σειρά -Ρομβικά -Δρομικά -κ.α. Λεπτομέρεια Επίστρωσης / Επένδυσης Με Κεραμικά Πλακίδια

40 2. Μάρμαρο: Αποτελείται κυρίως από ασβεστίτη (CaCO3), η ακριβής σύστασή του ποικίλει. Έχει υψηλή αντοχή στη θλίψη (150 Mpa). Το μάρμαρο έχει σημαντικό συντελεστή θερμοδιαστολής. Λεπτομέρεια Επίστρωσης / Επένδυσης Με Μάρμαρο 3. Ξύλινο δάπεδο: Πλεονεκτήματα ξύλου: - Αισθητική Χαρακτηριστικά: - Oι διαστάσεις του ξύλου, μεταβάλλονται σημαντικά ανάλογα με το ποσοστό της υγρασίας

41 Τρόποι Τοποθέτησης: Καρφωτά 1. Μορφή Παρκέτων 2. Μορφή μακριών Λωρίδων Τρόπος Εφαρμογής του Καρφωτού Δαπέδου

42 Κολλητά (Πλωτά ή Πλευστά ή Προγυαλισμένα) 1. Mosaic Parquet / Lam Parquet (πλάκες ή λωρίδες ξύλου) 2. Μορφή μακριών Λωρίδων (με «γλώσσα και εσοχή» και στις τέσσερις πλευρές τους ( T&G 4sides)) Επιλογή Κολλητών Δαπέδων όταν υφίστανται οι ακόλουθες συνθήκες: Ενδοδαπέδια Θέρμανση Χαμηλή αλφαδιά Προϋπάρχον άλλο δάπεδο Επιλογή του πελάτη

43 Πλεονεκτήματα Κολλητού Δαπέδου - Ταχύτητα κατασκευής - Ελαχίστη όχληση όταν αυτό τοποθετείται σε ήδη κατοικημένο χώρο - Χαμηλότερο κοστολόγιο - Δυνατότητα Do it yourself. Τα κολλητά δάπεδα εφάπτονται σε όλο το μήκος και το πλάτος τους με το υπάρχον υπόστρωμα, συνεπώς δύναται η χρήση ξυλείας με μικρότερο πάχος. Τρόπος Εφαρμογής Κολλητού Δαπέδου

44 Ο Χρωματισμός (βάψιμο) ακολουθεί τα Επιχρίσματα. Τρίψιμο, στοκάρισμα, τοίχων και ξύλινων επιφανειών Ελαιοχρωματισμός ταβανιών, εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων Ελαιοχρωματισμός προσόψεων κτιρίων Ελαιοχρωματισμός κλιμακοστασίων, φωταγωγών, ακαλύπτων Ελαιοχρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων, πορτών, παραθύρων, κουζινών Ελαιοχρωματισμός κάγκελων, και μεταλλικών κατασκευών Ελαιοχρωματισμός με εφαρμογή τεχνοτροπιών (σφουγγάτο, Grackle Glaza, stuco veneziano κ.ά)

45 Ντουλάπα Κουζίνα Κρεβάτια Γραφεία κ.α

46

47 Φάση κατασκευής της σκεπής: Μετά τα Επιχρίσματα Η επιλογή της κεραμοσκεπής εξαρτάται κυρίως από: -Tους όρους δόμησης -Την αισθητική του ιδιοκτήτη -Το κλίμα της περιοχής Τύποι κεραμοσκεπών 1. Κεραμοσκεπή με κολλητά κεραμίδια με λάσπη 2. Κεραμοσκεπή με καρφωτά κεραμίδια 3. Κεραμοσκεπή με ξυλοκατασκευή 4. Κεραμοσκεπή με εμφανή δοκάρια

48 Υλικό: Πέτρα ή παρεμφερή Διακοσμητικά υλικά όπως: διακοσμητικά τούβλα ή και τεχνητές απομιμήσεις Μορφή επένδυσης: Ακανόνιστη ή Κανονική (ορθογωνισμένη κτλ.)

49

50

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2013 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το παρόν τεύχος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L311, L312, L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Ένα σύστημα θέρμανσης - ψύξης χαμηλών θερμοκρασιών ακολουθεί την ενεργειακή εναλλαγή μεταξύ ανθρώπινου οργανισμού και θερμαινόμενης - ψυχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης W 61 Συστήματα Ξηράς Δόμησης 11/20 W61 W 61 Knauf Ξηρά Ξηρός επιχρίσματα Σοβάς και επενδύσεις και Επενδύσεις Knauf W611 Ξηρό επίχρισμα Knauf με επικολλημένες γυψοσανίδες W612 Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ - ΚΡΗΤΗ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ - ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ - ΚΡΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προφίλ Εταιρίας...3 Γιατί να αγοράσω σπίτι στον Μακρύ Γιαλό από την TEKMAR ATE..4 Σύντομη περιγραφή του PEARLS OF CRETE Holiday Residences... 5 Γενικό φωτογραφικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Σηµειώσατε τις αρνητικές απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Εξωτερικοί Τοίχοι Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα