ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους όπου εφαρμόζεται ένα σύγχρονο σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Φινιρίσματος (Σ Ε Θ Φ). Οι τοιχοποιίες χωρίζονται σε 1. Εξωτερικές φέρουσες. 2. Εσωτερικές φέρουσες. 3. Εσωτερικές μη φέρουσες (τοιχοπετάσματα). Αναλυτικά, η κάθε μια απαρτίζεται από τα εξής παρακάτω χωριστά υλικά Διατομή Βάρος (kg/m) Ύψος (mm) Διατομές 100mm ύψος - 1.5mm πάχος 5,0 100 Διατομές 150mm ύψος - 1.5mm πάχος 6,0 150 Διατομές 250mm ύψος - 2.0mm πάχος 12,0 250 Δικτύωμα 250mm με C ύψους 100mm 17,0 250

2 A.1.1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Υλικά εξωτερικής φέρουσας τοιχοποιίας Πυκνότητα (kg/m 2 ) Πάχος (mm) Γυψοσανίδα (x2) 10,5 (x2) 12,5 (x2) Πετροβάμβακας 2,5 50 Προσανατολισμένη Ινοσανίδα (OSB) 13,2 22 Διαπνέουσα μεμβράνη ή κόλλα - 1 Διογκομένη πολυστερίνη 9,5 46 Βασική στρώση έτοιμου σοβά 6,0 4 Υαλόπλεγμα - - Ακρυλικός ή σιλικονούχος σοβάς 3,2 2 ΣΥΝΟΛΟ 55,4 (*) 100 (*) * Το τελικό βάρος και πάχος καθορίζεται από τις χρησιμοποιούμενες ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ στον τοίχο Εξτρά ασφαλτική μεμβράνη ντύνει την κατασκευή από το ύψος της πλάκας θεμελίωσης και μέχρι 50-60cm της εξωτερικής τοιχοποιίας. Τελικά, για μια εξωτερική τοιχοποιία το ολικό πάχος δεν ξεπερνά τα 250mm ενώ το ίδιο βάρος της είναι περίπου 60 με 62 kg/m 2.

3 Α.1.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Υλικά εσωτερικής φέρουσας τοιχοποιίας Πυκνότητα (kg/m 2 ) Πάχος (mm) Γυψοσανίδα (x2) 10,5 (x2) 12,5 (x2) Πετροβάμβακας 2,5 50 Χαλύβδινες διατομές * 5,0 * 100 * Γυψοσανίδα (x2) 10,5 (x2) 12,5 (x2) ΣΥΝΟΛΟ 57,5 150 * Τυπικά για εσωτερικούς φέροντες τοίχους χρησιμοποιούνται προφίλ 100mm ύψους και 1.5mm πάχους Με την ίδια διαδοχή υλικών κατασκευάζονται και οι εσωτερικές μη φέρουσες τοιχοποιίες. Η διαφορά έγκειται στη χρήση χαλύβδινων διατομών οι οποίες είναι πολύ πιο αδύναμες, ήτοι 50 έως 75mm ύψος και πάχος 0,5 έως 0,6mm. Για τέτοια εσωτερικά μη φέροντα χωρίσματα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν συστήματα εσωτερικών τοιχοποιιών της Knauf. Το βάρος εσωτερικών μη φερουσών τοιχοποιιών είναι περίπου 40 με 45 kg/m 2 και το πάχος τους δεν ξεπερνά τα 125mm.

4 Α.2. ΠΑΤΩΜΑ Το πατώματα διακρίνονται σε βατά και μη βατά. Η κύρια διαφοροποίησή τους βρίσκεται στην χρήση διαφορετικών μεταλλικών διατομών. Τα βατά πατώματα απαιτούν χρήση διατομών C ύψους 250mm με 2,0mm πάχος ή σύνθετα δικτυώματα ύψους 250mm από διατομές ύψους 100 ή 150mm και πάχους 1,5mm. Τα μη βατά πατώματα συνήθως απαιτούν διατομές C 100 ή 150mm. Η τελική επικάλυψη του πατώματος μπορεί να γίνει με πλακάκι, ξύλο, πλωτό πάτωμα ή άλλο υλικό. Τα μπαλκόνια γίνονται με τον ίδιο τρόπο με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται άνθυγρες γυψοσανίδες στο τελείωμα. Υλικά πατώματος Πυκνότητα (kg/m 2 ) Πάχος (mm) Γυψοσανίδα (x1) 10,5 12,5 Πετροβάμβακας 2,5 50 Χαλύβδινοι οδηγοί γυψοσανίδας 1,7 Προσανατολισμένη Ινοσανίδα (OSB) 13,2 22 Ασφαλτική μεμβράνη - 1 Περλιτομπετό 13,3 60 ΣΥΝΟΛΟ 41,2 (*) 100 (*) * Το τελικό βάρος και πάχος καθορίζεται από τις χρησιμοποιούμενες ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ στο πάτωμα. Βασική είναι και η χρήση ελαφρομπετού (συνήθως περλιτόμπετού) για την εφαρμογή του ελάχιστου ιδίου βάρους στο πάτωμα.

5 Α.3. ΣΤΕΓΗ Παρόμοια με την κατασκευή του πατώματος γίνεται και η κατασκευή της στέγης όσον αφορά τα υλικά πληρώσεως. Ανάμεσα στα μεταλλικά στοιχεία τοποθετείται μόνωση πετροβάμβακα. Πάνω από το σκελετό των διατομών τοποθετείται η προσανατολισμένη ινοσανίδα OSB, πάνω από την οποία εφαρμόζεται μόνωση με ασφαλτικές μεμβράνες και εν συνεχεία γίνεται η εφαρμογή των κεραμιδιών (ασφαλτικά ή κεραμικά). Στην περίπτωση που η στέγη έχει τμήματα χωρίς κλίση υπό μορφή δώματος ακολουθείται η σειρά υλικών που περιγράφεται στην παρ. Α.2. Προς το εσωτερικό της κατασκευής πάντα τοποθετούνται μεταλλικοί οδηγοί γυψοσανίδας και δημιουργείται ψευδοροφή με γυψοσανίδες. Τυπικό βάρος στέγης με κεραμίδι ρωμαϊκού τύπου και χαλύβδινα προφίλ ύψους 100mm είναι kg/m 2. Α.4. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ο έλεγχος και ο περιορισμός των θερμικών απωλειών επιτυγχάνεται με την θερμομόνωση του κελύφους, η οποία μειώνει τον ρυθμό μετάδοσης θερμότητας μέσω των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου. Ο ρυθμός ροής θερμότητας εξαρτάται από τα κατασκευαστικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται, αλλά κυρίως από τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Χαρακτηριστικές ιδιότητες των υλικών που καθορίζουν τη θερμική συμπεριφορά του κελύφους είναι : 1. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) κάθε υλικού. 2. Το πάχος κάθε υλικού. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας των υλικών που απαρτίζουν το σύστημα δόμησης STEELHOUSE και προσφέρονται από το ΣΕΘ. Υλικό SCS λ (kcal/mh 0 C) Προσανατολισμένη ινοσανίδα (OSB) 0,112 Διογκωμένη πολυστερίνη 0,033 Πετροβάμβακας 0,031 Γυψοσανίδα 0,210 Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης 0,439 Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης 0,464 Ασφαλτική μεμβράνη 0,180 Λοιπά τυπικά υλικά λ (kcal/mh 0 C) Πλακίδια επίστρωσης 0,900 Περλιτομπετό 0,080-0,120 Κεραμίδια 0,600

6 Σημείωση : 1kcal/mh 0 C 1,163 W/mK Βάσει των προδιαγραφών αυτών προκύπτει άριστη θερμομονωτική συμπεριφορά των δομικών στοιχείων τοιχοποιίας, πατωμάτων και στεγών του SCS. Μάλιστα αυτή επιτυγχάνεται με πάχη αρκετά μικρά κερδίζοντας τετραγωνικά μέτρα στην κατασκευή λόγω, τόσο των προηγμένων δομικών υλικών, όσο και της εφαρμογής συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ) σε όλο το κέλυφος της κατασκευής.. Πλέον μετά την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία όλα τα κτίρια θα αποκτήσουν Ενεργειακή Ταυτότητα και η οποία τέθηκε σε ισχύ με τον νόμο «περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006» - Ν.142(Ι)/2006, τίθενται αυστηρές προδιαγραφές θερμομόνωσης σε κάθε νέα κατασκευή. Από το τέλος του 2007 έχουν επίσης τεθεί σε ισχύ οι «περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2006» - Κ.Δ.Π. 429/ οι οποίοι πρέπει να εκπληρούνται στις μελέτες θερμομόνωσης. Η STEEL HOUSE και το SCS υπερκαλύπτουν τις νέες απαιτήσεις των κανονισμών πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από τη μελέτη θερμομόνωσης των κατασκευών μας. Α.5. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Για τον υπολογισμό της παραμέτρου ακουστικής άνεσης (μόνωσης) έναντι αερόφερτου ήχου τυπικά χρησιμοποιείται ο σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης ηχομείωσης R w (σε db) ενώ για κτυπογενή ήχο η σταθμισμένη κανονικοποιημένη στάθμη ηχητικής πίεσης L n,w (σε db). Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι παράμετροι ηχητικής μόνωσης των δομικών στοιχείων του συστήματος δόμησης SCS και ταυτόχρονα δίδεται η απαίτηση από τον Ελληνικό Κτιριοδομικό Κανονισμό (για την κατηγορία της υψηλότερης ακουστικής άνεσης) ή/και τον DIN4109. Να αναφέρουμε ότι για το R w μεγαλυτερες τιμές είναι καλύτερες ενώ για το L n, w μικρότερες τιμές είναι καλύτερες. Είδος στοιχείου Παρεχόμενη ηχομόνωση R w (db) L n, w (db) Απαιτούμ. ηχομόνωση R w (db) L n, w (db) Εξωτερικός τοίχος SCS Εσωτερικός τοίχος SCS Εσωτερικός μη φέρον τοίχος SCS Πάτωμα SCS 54 (1) 60 (2) Στέγη SCS (1) Μονή γυψοσανίδα στο τελείωμα. (2) Διπλή γυψοσανίδα στο τελείωμα.

7 Α.6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο χάλυβας είναι μη εύφλεκτο υλικό (κατηγορία Α), αλλά χωρίς να παρουσιάζει πυράντοχες ιδιότητες. Έτσι, όλες οι χαλύβδινες διατομές του SCS πάντα είναι προστατευμένες έναντι των υψηλών θερμοκρασιών που είναι δυνατό να αναπτυχθούν σε μια φωτιά. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση κατά Euroclass των υλικών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα δόμησης SteelHouse. Υλικά που ορίζονται σαν Euroclass A είναι κατάλληλα γα την επένδυση φερόντων στοιχείων όπως οι χαλύβδινες λεπτότοιχες διατομές. Υλικό Προσανατολισμένη ινοσανίδα (OSB) Διογκωμένη πολυστερίνη Πετροβάμβακας Γυψοσανίδα Χάλυβας Έτοιμος σοβάς Περλιτομπετό Κεραμίδια Euroclass D C A1, Α2 Α1 Α1 Α1 Α1 Α2 Στοιχεία δομικά, τα οποία είναι φέροντα, εκτός της δυνατότητας να μην αφήνουν τη φωτιά να εξαπλώνεται σε γειτονικούς χώρους, πρέπει να διατηρούν τη φέρουσα ικανότητά τους για δεδομένο χρονικό διάστημα (δείκτης πυραντίστασης). Συνεπώς, πέρα από τα μεμονωμένα υλικά, το κάθε δομικό στοιχείο (π.χ. τοίχος) νοείται σαν ενιαία οντότητα με καθορισμένο δείκτη πυραντίστασης ο οποίος συνήθως δίδεται σε min. To SCS τυπικά παρέχει τους παρακάτω δείκτες πυραντίστασης όταν ο κανονισμός πυροπροστασίας απαιτεί χρόνους 30min για μια κατοικία μέχρι δυο ορόφους. Είδος στοιχείου Δείκτης πυραντίστ. (min) Εξωτερικός τοίχος SCS 75 Εσωτερικός τοίχος SCS 60 Εσωτερικός μη φέρον τοίχος SCS 45 Πάτωμα SCS 45 Στέγη SCS 60

8 Α.7. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Α.7.1. ΔΙΑΒΡΩΣΗ Ο μεγαλύτερος εχθρός του χάλυβα είναι η διάβρωση. Όλες οι λεπτότοιχες μεταλλικές διατομές που χρησιμοποιούνται στο SCS έχουν υποστεί θερμό γαλβάνισμα. Το γαλβάνισμα αυτό είναι ένα στρώμα ψευδαργύρου (Zinc) περίπου 20μm, το οποίο χαρακτηρίζεται από το βάρος των 275g/m 2. Το βασικό πλεονέκτημά του γαλβανίσματος με ψευδάργυρο είναι ότι λόγω της διαφοράς των ηλεκτροχημικού δυναμικού μεταξύ χάλυβα και ψευδαργύρου, η επικάλυψη με ψευδάργυρο προστατεύει το χάλυβα μέσω καθοδικής προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι ουσιαστικά η επικάλυψη γιατρεύει μόνη της όποια σημεία μείνουν εκτεθειμένα. Για το λόγο αυτό οι διατομές δεν απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση όταν κόβονται ή τρύπιονται. Σε τυπικές κλιματικές συνθήκες περίπου 0,1g/m 2 της προστατευτικής στρώσης του γαλβανίσματος ψευδαργύρου καταστρέφονται το χρόνο λόγω διάβρωσης, που σημαίνει ότι η διάρκεια ζωής του γαλβανίσματος είναι πολλαπλάσια της διάρκειας ζωής της κατασκευής. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ SCS (παράγραφοι 01 έως 06) : ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (παράγραφοι 07 έως 13) : ,00 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (όλες οι παράγραφοι) : ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. 2. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ S C S ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΣΗΜΑ. 3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ. 4. Η ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΕΠΙ ΤΗ ΚΑΤΟΨΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ : 1. 40% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2. 30% ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ % ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Ένα σύστημα θέρμανσης - ψύξης χαμηλών θερμοκρασιών ακολουθεί την ενεργειακή εναλλαγή μεταξύ ανθρώπινου οργανισμού και θερμαινόμενης - ψυχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης W 61 Συστήματα Ξηράς Δόμησης 11/20 W61 W 61 Knauf Ξηρά Ξηρός επιχρίσματα Σοβάς και επενδύσεις και Επενδύσεις Knauf W611 Ξηρό επίχρισμα Knauf με επικολλημένες γυψοσανίδες W612 Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Υψηλής Ποιότητας. Κατάλογος Προϊόντων. Φυσικός Ορυκτοβάµβακας µε ECOSE. Technology. Πετροβάµβακας. Ξυλόµαλλο Heraklith. www.knaufinsulation.

Μόνωση Υψηλής Ποιότητας. Κατάλογος Προϊόντων. Φυσικός Ορυκτοβάµβακας µε ECOSE. Technology. Πετροβάµβακας. Ξυλόµαλλο Heraklith. www.knaufinsulation. www.knaufinsulation.gr 0/0 Μόνωση Υψηλής Ποιότητας Κατάλογος Προϊόντων Φυσικός Ορυκτοβάµβακας µε ECOSE Technology Πετροβάµβακας Ξυλόµαλλο Heraklith Knauf Insulation Ο σύµµαχός σας στην εξοικονόµηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προστασίας θερµοµόνωσης!

προστασίας θερµοµόνωσης! συστήµατα ολοκληρωµένης προστασίας θερµοµόνωσης! εισαγωγή Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο τοµέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα υπερκαταναλωτικός, επιβαρύνοντας κατά 50% την ενεργειακή κατανάλωση της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη καταρτίστηκε με στόχο την διευκόλυνσή σας στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Sika AcouBond

Σύστημα Sika AcouBond Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/03/2012 Κωδικός: 2012.10.03.050 Σύστημα Sika AcouBond Ηχοαπορροφητικό σύστημα για ξύλινα δάπεδα Περιγραφή Συστήματος Εφαρμογές Το Σύστημα Sika AcouBond αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS 1/14 1. Ονομασία: KELYFOS THERMAL PROTECTION SYSTEM 2. Κατηγορία: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3. Τεχνική Περιγραφή: Το σύστημα Kelyfos είναι ένα επικολούμενο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα